• Ajankohtais-<br> seminaarit
  Ajankohtais-
  seminaarit
 • Energian tuotanto
  Energian tuotanto
 • Kunnossapito
  Kunnossapito
 • Liiketoiminnan johtaminen ja esimiestyö
  Liiketoiminnan johtaminen ja esimiestyö
 • Metallin tuotanto
  Metallin tuotanto
 • Metsäteollisuuden tuotanto
  Metsäteollisuuden tuotanto
 • Projektikoulutus
  Projektikoulutus
 • Turvallisuus-<br> koulutus
  Turvallisuus-
  koulutus

Kaikki Koulutukset

 • Parempiin tuloksiin LEAN-toiminnalla -seminaari
  24.01.2017 - 24.01.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Lean -johtamisesta puhutaan paljon, mutta tärkeintä on ymmärtää, miten Lean todella saadaan toimimaan organisaatiossa - miksi Lean toimii.
  Parempiin tuloksiin LEAN -toiminnalla seminaarissa lavalle nousevat eri organisaatioiden edustajat kertomaan siitä mitä heillä on jo tehty, missä on onnistuttu ja missä olisi voitu toimia toisin - mitä tuloksia Leanilla on saatu aikaan. Kuulemme myös kokemuksia F1-maailman huipulta: MTV3:n formulalähetyksistä tuttu Ossi Oikarinen kuvaa kokemuksiaan F1 -maailman työskentelytavoista, sen ympäristön vaatimista nopeista reaktioista sekä valmistautumisesta kilpailukauteen.
  Seminaarin päätteeksi POHTOn simulaatioiden Avoimet ovet tarjoaa mahdollisuuden nähdä käytännössä mm. se, miten Lean -toimintaa opiskellaan POHTOn kehittämän ainutlaatuisen Lean-simulaation avulla.
  Lisätietoja:
  Minna Jurvelin
  puh. 050 5701 618

  Avaa tulostusversio

 • Aloite ja jatkuva parantaminen 2017
  25.01.2017 - 26.01.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Yritysten ja organisaatioiden kilpailukyvyn kehittämiseen osallistuvat kaikki organisaatiossa työskentelevät henkilöt. Asiakaskontakteista ja arjen toiminnasta näkee kehittämistarpeet selvästi ja niihin on mahdollisuus reagoida heti. Tätä organisaation kehittämiskyvykkyyttä on alettu arvostaa entistä enemmän ja siihen satsataan nyt voimakkaasti.

  Parhaillaan on monissa organisaatioissa menossa toimintatapojen kehittämisohjelmia. Ohjelmien perusta lähtee LEAN-ajattelusta, missä keskeisenä lähtökohtana ovat asiakas, arjen havainnot ja jatkuva parantaminen.

  Tämä ohjelma tarjoaa mahdollisuuden kuulla eri toimialojen menettelytapoja ja saatuja kokemuksia aloitetoiminnan ja jatkuvan parantamisen organisoinnista ja käytännön toteutuksista.

  Tervetuloa kuulemaan, keskustelemaan ja kehittämään!
  Avaa tulostusversio

 • Työnjohdon ja lähiesimiesten ajankohtaispäivät
  25.01.2017 - 26.01.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Aloita uusi vuosi tehokkaasti ja tule mukaan Työnjohdon ja lähiesimiesten ajankohtaispäiville !

  Ajankohtaispäivien aikana eri toimialoilta tulevilla osallistujilla on erinomainen mahdollisuus vaihtaa ja jakaa kokemuksia sekä oppia uusia työnjohtoon liittyviä käytäntöjä.

  Ajankohtaisia teemoja:
  - Työnjohtaja turvallisuuden varmistajana
  - Lähiesimies LEAN toiminnan varmistajana
  - Työnjohtaja muutoksen varmistajana
  - Uudistuva esimiestyö ja itsen johtaminen
  - Onnistumisen avaimia
  - Luo polkusi työssä

  Kohderyhmä:
  Päivien annista hyötyvät työnjohto, tiiminvetäjät, lähiesimiehet, etumiehet, kympit ja nokkamiehet sekä asennus- ja kunnossapitoprojektien vetäjinä, vastaavina tai etunmiehinä toimivat henkilöt.

  Hinta
  850 € + alv. Hinta sisältää ohjelman, sähköisen materiaalin sekä ohjelman mukaiset tarjoilut.

  Lisätietoja:
  Pekka Pennanen, puh. 050 5438 631
  Irja Kellokoski, 050 5709 702


  Avaa tulostusversio

 • Ylikonemestarikoulutus, Lappeenranta 2017
  01.02.2017 - 01.02.2019

  Ilmoittaudu

  POHTO järjestää kattilalaitoksen ylikonemestarikoulutuksen koulutusohjelman. Koulutusohjelman aikana suoritetaan energia-alan erikoisammattitutkinto näyttötutkintona.

  Koulutusohjelman suorittaneet henkilöt voivat hakea ylikonemestarin ja konemestarin pätevyyskir-aa, mikäli vaadittava työkokemus täyttyy asetuksen (891/1999) mukaisesti.

  Koulutusohjelma on suunnattu suurten kattilalaitosten tuotanto-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä työskentelevät henkilöt (esim. kaukolämpö- ja höyryvoimalaitokset, metsäteollisuuden sooda- ja primäärikattilat).

  Osallistujilla on oltava alikonemestarin pätevyyskirja tai alikonemestarikoulutus. Alikonemestarikoulutus on mahdollista hankkia koulutusohjelman aikana.

  Koulutusohjelmat käynnistyvät Lappeenrannassa, Oulussa ja Vaasassa yhteisellä Ylikonemestari-koulutuksen Info-Webinaarilla 1.2.2017, johon osallistutaan nettiyhteyden välityksellä.

  Avaa tulostusversio

 • Ylikonemestarikoulutus, Oulu 2017
  01.02.2017 - 01.02.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  POHTO järjestää kattilalaitoksen ylikonemestarikoulutuksen koulutusohjelman. Koulutusohjelman aikana suoritetaan energia-alan erikoisammattitutkinto näyttötutkintona.

  Koulutusohjelman suorittaneet henkilöt voivat hakea ylikonemestarin ja konemestarin pätevyyskir-aa, mikäli vaadittava työkokemus täyttyy asetuksen (891/1999) mukaisesti.

  Koulutusohjelma on suunnattu suurten kattilalaitosten tuotanto-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä työskentelevät henkilöt (esim. kaukolämpö- ja höyryvoimalaitokset, metsäteollisuuden sooda- ja primäärikattilat).

  Osallistujilla on oltava alikonemestarin pätevyyskirja tai alikonemestarikoulutus. Alikonemestarikoulutus on mahdollista hankkia koulutusohjelman aikana.

  Koulutusohjelmat käynnistyvät Lappeenrannassa, Oulussa ja Vaasassa yhteisellä Ylikonemestari-koulutuksen Info-Webinaarilla 1.2.2017, johon osallistutaan nettiyhteyden välityksellä.

  Avaa tulostusversio

 • Taajuusmuuttajat ACS880 tekniikka ja huolto
  02.02.2017 - 03.02.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Taajuusmuuttajat ACS 880 tekniikka ja huolto -kurssilla osallistujat perehdytetään taajuusmuuttajien toimintaperiaatteisiin, käyttökohtaisiin virityksiin, ohjelmointiin, huoltoon ja vianetsintään.

  Kurssi on tarkoitettu taajuusmuuttajien suunnittelusta, huollosta ja kunnossapidosta vastaaville henkilöille.

  Osallistujamäärä on rajoitettu mx 10 osallistujaa.

  Koulutuksen hinta on 890 € +alv / hlö.

  Kurssi voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisena koulutuksena asiakkaan haluamalla paikkakunnalla.

  Lisätietoja Tiina Vikström, puh. 050 570 9705 tai tiina.vikstrom(at)pohto.fi .

  Avaa tulostusversio

 • Liikelaitoksesta osakeyhtiöksi
  06.02.2017 - 07.02.2017

  Ilmoittaudu

  Ohjelma:
  Ohjelma toteutetaan asiantuntija-alustusten ja simulaation keinoin. Simulaatio toteutetaan POHTOn johtamislaboratoriossa havainnollistavilla ja käytännöllisillä tavoilla.

  - Johdetaan yritystä nopeutetusti 2-3 vuotta
  o suunnittelu ja organisointi
  o Visio ja strategia
  o toimintasuunnitelmat
  o operatiivinen johtaminen ja jatkuva parantaminen
  o jokaisella on mahdollisuus työskennellä kolmessa eri tehtävässä

  - Tulokset
  o Toimituskyky ja muut asiakasmittarit
  o Oman toiminnan mittarit
  o Tuloslaskelmasta ja taseesta muodostetut taloudelliset tunnusluvut
  tuottavuus ja kannattavuus

  Tilaisuuden tavoitteena on:
  Ymmärtää osakeyhtiön hallinnon perusteet ja toiminta.
  Johtaa organisaatiota ja toimintoja liiketaloudellisin perustein
  - Visio ja strategia
  - Toiminnan suunnittelu ja organisointi
  - Vapaiden markkinoiden edellyttämät toimet
  - Suorituskyvyn mittarit
  o asiakasmittarit
  o oman toiminnan mittarit
  - Tuloslaskelma ja tase
  o Taloudelliset tunnusluvut
  o Tuottavuuteen ja kannattavuuteen vaikuttavat tekijät
  - Jatkuva parantaminen

  Simulaatiosta hyötyvät:
  Liikelaitoksesta osakeyhtiöksi muuttuvan organisaation johtajat ja avainhenkilöt


  Avaa tulostusversio

 • Valkolipeän valmistus- Kaustisointi ja meesauuni
  07.02.2017 - 08.02.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Valkolipeän valmistuksen koulutuksessa perehdytään sulfaattisellutehtaan kemikaalien muokkaamiseen keittoon sopivaan muotoon eli valkolipeäksi. Kurssi on osa keittokemikaalien regeneroinnin koulutuskokonaisuutta, johon kuuluvat tämän lisäksi mustalipeän haihdutuksen ja soodakattilan toiminnot. Kurssin käytyään osallistuja tuntee kemikaalikierron periaatteet ja sellunvalmistuksen keittokemikaalit, niiden koostumuksen, ominaisuudet ja käyttötarkoituksen. Kurssilainen ymmärtää keittokemikaalien laadun merkityksen sellun tuotannon kannalta ja toisaalta kemikaalikierron, mukaan lukien kalkkikierron merkityksen valkolipeän valmistuksessa. Kurssilla perehdytään kaustisoinnin ja meesauunin toiminnan periaatteisiin, niiden käytettävyyteen vaikuttaviin tekijöihin normaalissa käyttötilanteessa sekä kuormitusvaihteluiden ja häiriötilanteiden aikana.

  Osallistujat
  Valkolipeän valmistuksesta, kaustistamon ja meesauunin käytöstä vastaavat henkilöt, vuoroesimiehet ja kunnossapidosta vastaavat henkilöt sekä muiden talteenotto-osastojen käyttö- ja kunnossapitohenkilöstö sekä selluteollisuuden laitetoimittajat.

  Sisältö
  Valkolipeän valmistus
  Valkolipeän valmistusprosessi
  Käytännön kokemuksia
  Meesan poltto
  Meesauunin käyttö ja käyttöön liittyvät ongelmat


  Avaa tulostusversio

 • Vastaavan johtajan pätevöittävä säteilysuojelukoulutus Oulu
  08.02.2017 - 09.02.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Perehdyttää osanottajat teollisuuden umpilähteiden ja tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden käyttöön liittyviin turvallisuusmääräyksiin.
  Kurssin käytyään osanottaja tuntee säteilysuojauslainsäädännön pääkohdat, vastaavan johtajan tehtäviin kuuluvat viranomaisyhteistyön käytännöt, säteilyn käytöstä johtuvat vaaratekijät sekä osaa suhtautua säteilylähteisiin oikealla tavalla eri tilanteissa.
  Kurssin päätteeksi järjestetään kuulustelu säteilylain (592/91) 18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

  Osallistujat
  Tämä koulutus on suunnattu säteilynkäytön vastaavan johtajan tehtäviin aikoville, sekä täydennyskoulutukseksi jo vastaavan johtajan tehtävässä oleville. (Täydennyskoulutus tarve vastaaville johtajille on 10 h viiden vuoden välein)

  Koulutuksen aiheet ovat:
  Säteilyfysiikan perusteet
  Säteilyn mittaaminen
  Säteilyn biologiset vaikutukset ja säteilyriskit
  Säteilysuojelulainsäädäntö
  Säteilyaltistuksen seuranta
  Säteilylähteiden varoitusmerkinnät
  Umpilähteet ja röntgenlaitteet sekä niiden käyttö
  Harjoituksia ja ryhmätöitä
  Kuulustelu säteilylain (592/91) 18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

  Kurssin hinta 1080 € + alv 24 %
  Lisäteitoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963

  Avaa tulostusversio

 • Ohjelmoitavat logiikat Siemens Simatic S7 jatkokurssi
  14.02.2017 - 16.02.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Kurssin käynyt tuntee Simatic S7-300/400 logiikoiden ohjelmiston rakenteen sekä osaa ohjelmoida tavallisimpia lukituspiirejä.

  Osallistuja osaa käyttää eri ohjelmayksiköitä ohjelmointiin sekä ymmärtää analogiapiirin toiminnan ja käytön ohjelmassa. Lisäksi ymmärtää ohjelmointilaitetta käyttäen Profibus-väylän toiminnan ja osaa käyttää sitä vian etsintään. Ymmärtää ohjelmointilaitetta logiikan toiminnan kannalta sekä osaa seurata logiikkaohjelmaa ja etsiä toimintahäiriöiden syyt.

  Koulutus on tarkoitettu
  Henkilöille, jotka toimivat Simatic S 7 ohjausten suunnittelussa, käyttöönotossa ja kunnossapidossa ja tuntevat Simatic S 7-300/400 logiikoiden ohjelmiston perusteet.

  Osallistujamäärä on rajoitettu max 10 osallistujaan.

  Koulutuksen hinta 1220 € +alv. / hlö.

  Lisätietoja Tiina Vikström, puh 050 570 9705, tiina.vikstrom(at)pohto.fi.

  Avaa tulostusversio

 • Esimiesten valmennusohjelma LMP
  21.02.2017 - 22.05.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Valmennusohjelman tavoitteena on syventää uusien esimiesten ja esimiehiksi lähiaikoina siirtyvien ymmärrystä oman tehtävänsä merkityksestä, tarjota työkaluja esimiestyöhön, työlainsäädäntöön, valmentavaan johtamiseen ja arjen esimiestyöhön sekä henkilökohtaiseen kehittymiseen.

  Lisätietoja:
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski
  puh. 050 5709 702

  Avaa tulostusversio

 • LEAN toimintamallin käyttöönotto organisaatiossa
  22.02.2017 - 23.02.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  LEAN simulaatio

  Simulaatiossa toteutetaan tekemällä oppimisen keinoin LEAN toimintamallin käyttöönotto organisaatiossa. Simulaatio kestää kaksi päivää.

  Ensimmäisen päivän tavoitteena on käynnistää yrityksen toiminta markkinoilla, luoda LEAN-toimeenpanon suunnitelma ja kommunikoida se yrityksessä. Toisena päivänä toteutetaan LEANin mukaiset operaatiot, arvioidaan tuloksia ja parannetaan prosesseja.

  Simulaation fokus on toimeenpanossa. Tuloksia arvioidaan asiakasmittareilla ja taloudellisilla tunnusluvuilla.

  Simulaatio toteutetaan Future-Power johtamislaboratoriossa Oulussa. Kysy myös mahdollisuutta osallistua siihen etänä.

  Osallistujat:
  - Tuotanto-, palvelu- ja asiantuntijaorganisaatioiden esimiehet sekä kehitystehtävissä työskentelevät henkilöt

  Simulaatio voidaan järjestää myös yrityskohtaisena toteutuksena.

  Lisätietoja
  Erkki Peltola
  Puh. 050 5565 723
  etunimi.sukunimi(at)pohto.fi

  Tutustu oheiseen ohjelmaan!

  Avaa tulostusversio

 • Sähkötyöturvallisuus SFS 6002
  22.02.2017 - 22.02.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Sähköalalla töitä tekevien koulutus- ja opastusvastuu kuuluu työnantajalle. Kaikille sähkötöitä tekeville on annettava yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus. Sähkötyöturvallisuuskoulutus on uusittava max. 5 vuoden välein.

  Osallistujat:
  Sähkö- ja automaatioalojen insinöörit, teknikot ja asentajat.

  Sisältö:
  - Sähkö vaarallisuus
  - Lait, asetukset ja standardi SFS 6002
  - Turvallisen toiminnan perusta
  - Sähkötöitä tekevät henkilöt ja organisaatio
  - Käyttöön liittyvät toimenpiteet
  - Työskentelykäytännöt
  - Kunnossapito käytännöt
  - Kirjallinen kuulustelu

  Kurssin hinta 280 € +alv / hlö.

  Lisätietoja Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963, jaakko.kiuttu(at)pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Jännitetyöt alle 1 kV:n laitteistoissa
  23.02.2017 - 23.02.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Koulutus on tarkoitettu sähköalan töitä tekeville henkilöille joiden työ kohdistuu sähkölaitteiston jännitteisiin osiin tai he joutuvat työskentelemään jännitteisten osien välittömässä läheisyydessä.

  Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että koulutettava on suorittanut standardi 6002:n koulutuksen hyväksytysti.

  Kohderyhmä:
  Koulutus on tarkoitettu sähkö- ja automaatioalojen henkilöstölle.

  Avaa tulostusversio

 • Haastavat esimiestilanteet
  28.02.2017 - 28.02.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Valmennuksessa käsitellään haastavia tilanteita, joita esimiehet yleisimmin kohtaavat. Valmennus tarjoaa menetelmiä kohdata haastavia tilanteita, antaa käytännön neuvoja ja ohjeita tyypillisten vaikeiden tilanteiden hoitamiseen ja tuo varmuutta esimiestyöhön. Tavoitteena on myös tukea esimiestä toimimaan niin, että ongelmatilanteiden syntyminen ja niiden kärjistyminen voidaan välttää mahdollisimman hyvin.
  Valmennus pohjautuu asiantuntija-alustuksiin, caseihin ja vuorovaikutteiseen keskusteluun.
  Kohderyhmä: esimiehet ja johtajat
  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Minna Jurvelin
  puh. 050 5701 618

  Avaa tulostusversio

 • Viestintä ja vuorovaikutustaidot
  01.03.2017 - 01.03.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Ensivaikutelma on tärkeä. Muutaman ensimmäisen sekunnin aikana syntyy mielikuva, jota on jälkeenpäin vaikea muuttaa...

  Tule mukaan tehopäivään ja saa oikea oppi, miten
  - saat viestisi perille siten, että se tukee tavoitteitasi
  - ratkaiset vuorovaikutustaidoilla useat haasteelliset tilanteet ja saavutat tavoitteesi.

  Valmentajana toimiii pohtolainen kehittämispäällikkö Perttu Karivalo. Hän omaa pitkän kokemuksen yritysten ja organisaatioiden kouluttajana ja kehittäjänä mm. viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa.

  Avaa tulostusversio

 • Esimies muutoksen johtajana
  16.03.2017 - 16.03.2017

  Ilmoittaudu

  Vain muutos on pysyvää, sanotaan. Nykymaailma haastaa organisaatioita yhä nopeampaan muutokseen ja uudistumiseen. Muutoksen johtaminen edellyttää esimiehiltä ennen kaikkea hyviä ihmisten johtamisen taitoja. Esimies kykenee omalla johtamisellaan vaikuttamaan siihen, miten muutos koetaan ja miten tehokkaasti muutos viedään osaksi organisaation arkea. Muutos on organisaatiolle monivaiheinen prosessi ja sitoutuminen muutokseen vaatii erilaista johtamisesta muutoksen eri vaiheissa.

  Valmennus auttaa esimiehiä ymmärtämään muutosta ilmiönä niin organisaation kuin yksilön näkökulmasta, arvioimaan oman organisaation muutoskykyisyyttä ja omaa roolia muutoksen arkeen viejänä ja edistäjänä. Valmennus tarjoaa toimintamalleja ja työkaluja muutoksen menestyksekkääseen johtamiseen. Päivän aikana tehtävät käytännön harjoitukset varmistavat kehittymisen ja tukevat oman muutoksen johtamisen työkalupakin kokoamisessa.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Minna Jurvelin
  puh. 050 5701 618

  Avaa tulostusversio

 • Esimiehen juridinen osaaminen - työlainsäädäntö haltuun
  21.03.2017 - 21.03.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tiedätkö, mitä oikeuksia ja vastuita esimiestehtävään liittyy? Osaatko toimia lainmukaisesti?
  Esimies toimii henkilöstöön päin organisaation, työnanatajan edustajana ja on juridisessa vastuussa toiminnastaan. Esimiehen on tärkeä tuntea työlainsäädännön vaatimukset, jotta hän pystyy ottamaan ne huomioon omassa johtamisessaan ja toimii lainmukaisesti.
  Koulutus tarjoaa kattavan ja ajantasaisen tietopaketin työlainsäädännöstä, jota jokainen esimies tarvitsee päivittäisessä johtamistyössään.
  Kohderyhmä:
  Esimiehet, päälliköt, johtajat, yrittäjät, työnantajan edustajat

  Lisätietoja:
  Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702

  Avaa tulostusversio

 • Työturvallisuuskortti, kouluttajan täydennyskoulutus
  21.03.2017 - 21.03.2017

  Ilmoittaudu

  Työturvallisuuskorttikouluttajan täydennyskoulutuksen hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa kurssinjohtajana toimimiseen seuraavat 5 vuotta.

  Osa täydennyskoulutuksesta toteutetaan Pohjois-Suomen Turvapuistossa.

  Työturvallisuuskorttikouluttajaoikeuden omaavien täydennyskoulutus kestää 8 tuntia, täydennyskoulutuksen ehtona on, että kouluttajaoikeudet ovat voimassa kurssille tultaessa. Osallistujalla tulee olla suoritettuna myös Työsuojelun peruskurssi (kesto 5 pv).

  Koulutuksen hinta 390 eur/hlö +alv. Ilmoittautuminen mielellään 7.3. mennessä.

  Avaa tulostusversio

 • Kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi, Tampere
  22.03.2017 - 23.03.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Koulutuksessa saadaan perusteet kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista niin, että osallistujilla on mahdollisuus suorittaa käytönvalvojan tutkinto, jonka järjestää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

  Tukesin järjestämien käytönvalvojan tutkintojen päivämäärät ja tutkintopaikkakunnat löytyvät Tukesin internet-sivuilta (www.tukes.fi).

  Osallistujat
  Teollisuuslaitosten henkilöt, jotka päivittäisessä työssään käyttävät, käsittelevät ja varastoivat palavia ja terveydelle vaarallisia kemikaaleja.

  Kurssin hinta on 1100 € +alv./ hlö.

  Sisältö
  Kemikaalilainsäädäntö ja viranomaisten työnjako
  Palavien ja terveydelle vaarallisten kemikaalien ominaisuudet ja luokitukset
  Palavien ja terveydelle vaarallisten kemikaalien hallinnolliset määräykset
  Sammutussuunnitelma ja sammutuskalusto
  Käyttölaitos- ja varastosäiliöt
  Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu ja potentiaalintasaus
  Harjoitustyö kemikaalilainsäädännön alaisesta lupamenettelystä

  Lisätietoja Kimmo Haanpää, kimmo.haanpaa(at)pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Projektihallinta ja -johtaminen käytännön projektivalmennus
  22.03.2017 - 23.03.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Koulutuksen tavoite:
  - Saavuttaa selkeä käsitys tehokkaasta ja hallitusta projektin läpiviennistä
  - Antaa valmiuksia projekteihin sekä asioiden että ihmisten johtamiseen
  -Tuoda tietoa projektinhallinnan uusimmista kehitysaskelista ja
  niiden sovelluksista
  - Oppia ennakoimaan projektin riskit sekä hallitsemaan muutostilanteet
  -Tukea toimimista asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa
  Kohderyhmä:
  Koulutus on tarkoitettu erilaisissa tehtävissä toimiville
  henkilöille, joiden työn kuvaan kuuluu projektien tai projektiluonteisten kokonaisuuksien
  suunnittelu ja hallitseminen. Koulutus sopii erinomaisesti
  myös nykyisille ja tuleville projektipäälliköille
  ja erilaisten osaprojektien vetäjille.
  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikko Perttu Karivalo
  puh. 050 3559 052

  Avaa tulostusversio

 • Sellun keitto, pesu ja lajittelu
  28.03.2017 - 29.03.2017

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Kurssin tavoitteena on antaa osallistujalle teoreettiset ja käytännön perustiedot sellun keitosta. Osallistuja ymmärtää kurssin käytyään eri keittoprosessien merkityksen lopputuotteen kannalta.

  Osallistujat
  Koulutus on tarkoitettu sellutehtaiden käyttö-, kunnossapito- ja automaatiohenkilöille sekä vuoroesimiehille.

  Sisältö
  Yleiskuva sellun valmistuksesta
  Sulfaattikeiton kemialliset perusteet
  Ruskean massan pesu
  Sellun keitto käytännössä
  Sellun keiton ja pesun hallinta

  Avaa tulostusversio

 • Tuotannonohjaus
  28.03.2017 - 29.03.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Koulutus tuottaa uusia näkökulmia ja kokemuksia tuotantotoiminnan arviointiin, kehittämiseen ja ohjaamiseen. Uusien näkökulmien pohjalta voit tehostaa oman vastuualueesi toimintoja.

  Koulutus on tarkoitettu
  Työnjohtajille, tuotannonsuunnittelijoille sekä tuotannon kymppeinä tai etumiehinä toimiville henkilöille.


  Avaa tulostusversio

 • Taajuusmuuttajat Vacon 100
  29.03.2017 - 29.03.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Taajuusmuuttajat Vacon 100

  Kurssilla osallistujat perehdytetään Vacon 100 -taajuusmuuttajien toimintaperiaatteisiin, käyttökohtaisiin virityksiin, ohjelmointiin,
  huoltoon ja vianetsintään.

  Kurssi soveltuu taajuusmuuttajien huollosta ja kunnossapidosta vastaaville henkilöille.

  Kurssille otetaan max 10 osallistujaa. Koulutuksen hinta on 480 € +alv.

  Lisätietoja Tiina Vikström, puh. 050 570 9705 tai tiina.vikstrom(at)pohto.fi .

  Ilmoittautuminen 14.3.2017 mennessä.

  Avaa tulostusversio

 • Teollisuuden ympäristöpäivä
  29.03.2017 - 29.03.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Kyseessä on alan asiantuntijoiden tapaaminen, jossa keskustellaan teollisuuden ympäristönsuojelun ratkaisuista ja haasteista.

  Tilaisuuden tavoitteena on:
  - Tarkastella tulossa olevaa ympäristönsuojelun lainsäädäntöä ja sen vaikutuksia teollisuudelle.
  - Kuulla lupaprosessien sujuvoittamisen etenemisestä, yhden luukun periaatteen toteuttamismalleista sekä valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovittamisesta.
  - Nostaa esiin omia kysymyksiä yhteisesti ratkottavaksi
  -Tuottaa ideoita ja oivalluksia

  Tilaisuuden hyötyvät:
  - Teollisuuden ympäristöjohtajat,
  -päälliköt ja -asiantuntijat
  -Investoinneista ja tuotannosta vastaavat päälliköt ja insinöörit
  - Viranomaiset

  Tutustu oheiseen ohjelmaan!

  Avaa tulostusversio

 • Tuloksellinen työnopastus
  29.03.2017 - 30.03.2017

  Ilmoittaudu

  TAVOITTEET

  Antaa osallistujille työnopastustehtävän edellyttämät perustiedot ja taidot.
  Tarjota tilaisuus työnopastuksen ohjattuun harjoitteluun.
  Selkiyttää työnopastuksen merkitystä osana yrityksen laadukasta ja turvallista toimintatapaa.

  OSALLISTUJAT

  Työnopastajiksi koulutettavat henkilöt.
  Esimiehet, jotka suunnittelevat, toteuttavat ja valvovat työnopastusta.

  SISÄLTÖ

  Perehdyttäminen ja työnopastus
  Motivaatio
  Oppiminen ja opettaminen
  Työnopastusjärjestelmä käytännössä
  Työnopastuksen vaiheet
  Työsuojeluasioiden huomioiminen työnopastuksessa
  Työnjaottelu- ja työnopastusharjoituksia

  Kurssi soveltuu myös eri ammattitutkintoihin valmistavaksi koulutukseksi.

  Lisätietoja:
  Karoliina Tamminen, puh. 050 4330 305
  Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702

  Avaa tulostusversio

 • Taajuusmuuttajat Vacon NX
  30.03.2017 - 31.03.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Taajuusmuuttajat Vacon NX -kurssilla osanottajat perehdytetään Vacon NX taajuusmuuttajien toimintaperiaatteisiin, käyttökohtaisiin virityksiin, ohjelmointiin, huoltoon ja vianetsintään.

  Koulutus soveltuu taajuusmuuttajien huollosta ja kunnossapidosta vastaaville henkilöille.

  Sisältö:
  - Taajuusmuuttajan perusteet
  - VACON taajuusmuuttajien esittely
  - Ohjelmointiharjoituksia NX sarjan laitteilla
  - Käyttöönottoharjoitus
  - Sovellusesimerkkejä
  - Kuormitettavuus/mitoitus
  - Vikatilanteet
  - Huolto/varaosat
  - Vianhaku- ja mittausharjoituksia

  Osallistujamäärä rajoitettu max 10 osallistujaa. Koulutuksen hinta on 910 € +alv.

  Kurssi voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisena koulutuksena asiakkaan haluamalla paikkakunnalla.

  Lisätietoja Tiina Vikström, puh. 050 570 9705 tai tiina.vikstrom(at)pohto.fi .

  Avaa tulostusversio

 • Minä johtajana
  04.04.2017 - 04.04.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Minä johtajana - johtamistaitojen kehittäminen organisaatiossa itseni näköisenä johtajana

  Johtamisen lähtökohtana ovat ulkoa annetut rajat, vastuuja tavoitteet, joiden toteuttamisessa persoonallinen ote ja kyky olla ihminen johtajana muodostavat johtamisen ydintekijät.

  Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa omaa johtajuutta, ihmisten johtamistaitoja ja haasteiden kohtaamista.

  Avaa tulostusversio

 • Ohjelmoitavat logiikat Siemens Simatic S7 peruskurssi
  04.04.2017 - 06.04.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Ohjelmoitavat logiikat Siemens Simatic S7 -peruskurssin käynyt tuntee Simatic S7-300/400 logiikoiden perusteet, ohjelmiston perusteet sekä osaa ohjelmoida peruslukituspiirejä. Osallistuja ymmärtää ohjelmointilaitetta logiikan toiminnan kannalta sekä osaa seurata logiikkaohjelmaa.

  Kohderyhmä:
  Kone-, sähkö- ja automaatioalan henkilöstö, jotka toimivat Simatic S7-ohjausten asennuksessa, huollossa ja käyttöönotossa sekä tarvitsevat Step-7-ohjelmointityökalun käyttöä.

  Sisältö:
  - Simatic S7 järjestelmä ja rakenne
  - Step7 editointityökalut
  - Binäärioperaatiot
  - Digitaalioperaatiot
  - Virheenetsintä
  - Tiedostoyksiköt
  - Analogikäsittely

  Osallistujamäärä on rajoitettu max 10 osallistujaan.

  Koulutuksen hinta 1220 € +alv. / hlö.

  Lisätietoja Tiina Vikström, puh 050 570 9705, tiina.vikstrom(at)pohto.fi.

  Avaa tulostusversio

 • Teräksen peittaus
  05.04.2017 - 06.04.2017

  Ilmoittaudu

  Tavoite:
  Koulutuksen tavoitteena on syventää osallistujien ymmärrystä peittautuvuuteen vaikuttavista tekijöistä, erilaisista peittausmenetelmistä, peittauskemikaalien käsittelystä ja peittauksen onnistumisen merkityksestä.

  Osallistujat:
  Kurssi on tarkoitettu peittauksen ja siihen läheisesti liittyvien prosessivaiheiden työntekijöille ja toimihenkilöille sekä teknisessä asiakaspalvelussa ja T&K -tehtävissä toimiville.

  Avaa tulostusversio

 • Yrityksen tuottavuuden ja kannattavuuden parantaminen
  05.04.2017 - 06.04.2017

  Ilmoittaudu

  Ohjelma ja tavoite:
  Ohjelma toteutetaan simulaation keinoin

  Lyhyt johdanto
  -Yrityksen ansaintalogiikka
  - Kilpailukyky ja kannattava liiketoiminta
  - Tuloslaskelma ja tase
  - Operatiivinen laskenta ja raportointi

  Toiminnan suunnittelu
  - Visio ja strategiset tavoitteet
  - Toimintasuunnitelma
  - Toiminnan johtaminen

  Operatiivinen toiminta
  - Johtaminen
  - LEAN ja Jatkuva parantaminen

  Tulokset ja niiden analysointi
  - Asiakasmittarit
  o toimituskyky
  o laatu

  - Taloudelliset tunnusluvut
  o tuloslaskelman ja taseen yhteys
  o tuottavuuden parantaminen
  o kannattavuuteen vaikuttavat asiat

  - Omien toimenpiteiden merkitykset yrityksen tuottavuuteen ja kannattavuuteen

  Koulutuksesta hyötyvät:
  Tuotanto- ja palveluorganisaatioiden esimiehet

  Avaa tulostusversio

 • Teollisuuden tehonsiirto ja laakerointi
  10.04.2017 - 12.04.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Koulutuksen tavoitteena on käytännönläheisesti perehtyä

  -laakerityyppeihin ja niiden asennuksiin monipuolisilla harjoitustöillä
  -teollisuuden tehonsiirtolaitteiden ja kytkimien asennuksiin, huoltoihin ja linjauksiin


  Koulutus on tarkoitettu
  - koneasentajille ja kunnossapitohenkilöstölle.

  Kurssin hinta 980 eur +alv.

  Koulutus sisältö
  Vierintälaakerit - ominaisuudet ja käyttökohteet
  Vierintälaakereiden merkinnät
  Laakeripesät ja tiivisteet
  Laakereiden voitelu
  Laakerivauriot
  Laakereiden kunnonvalvonta
  Laakereiden asennus ja purkaminen - työkalut ja menetelmät

  Laakereiden asennusharjoituksia

  Hammasvaihteet
  Erityyppiset vaihteet, toimintaperiaatteet ja käyttökohteet
  Hammaspyörä- ja kotelomateriaalit
  Hammaspyörien valmistus- ja karkaisumenetelmät
  Vaihteiden tasotiivistäminen
  Vaihteiden voiteluaineratkaisut
  Hammasvaihteiden asennus, käyttöönotto ja huolto
  Asennusmenetelmät ja tarkkuudet
  Vaihteiden yhdistäminen kytkimiin
  Koeajo ja jälkiseuranta
  Huoltokohteet ja menetelmät
  Kunnonvalvonta
  Korjaaminen ja menetelmät
  Hammaspyörien vauriotapauksia

  Kiilahihna-, hammashihna- ja ketjukäytöt
  Tyypit, valinta, asennus, huolto ja kunnonvalvonta

  Kytkimet ja jarrut
  Tyypit, valinta, asennus, huolto ja kunnonvalvonta

  Kone-elinten linjaus ja linjausharjoitukset
  Laitteiden vaatimukset linjaustarkkuuksille
  Virheellisen linjauksen vaikutukset
  Linjausmenetelmät ja laitteet
  Linjauksen suorittaminen

  Kone-elinten linjaus ja linjausharjoitukset
  Laitteiden vaatimukset linjaustarkkuuksille
  Virheellisen linjauksen vaikutukset
  Linjausmenetelmät ja laitteet
  Linjauksen suorittaminen

  Avaa tulostusversio

 • Säteilysuojelun täydennyskoulutus käyttöhenkilöstölle Oulu
  12.04.2017 - 12.04.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Kurssilla käsitellään radioaktiivisen säteilyn peruskäsitteitä, Säteilylähteiden säteilyturvallisuutta. Tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden sekä umpilähteiden käyttökohteita mm. voimalaitoksissa, sellu- ja paperitehtaissa, metalliteollisuudessa, turvatarkastuksissa.
  Säteilyturvaohjeen ST 1.8 mukaisen toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että kaikki säteilynkäyttöorganisaatiossa toimivat henkilöt saavat säteilysuojelukoulutusta vähintään viisi tuntia viiden vuoden kuluessa.
  Tämän säteilysuojelun täydennyskoulutuksen pituus on vähintään viisi tuntia

  Osallistujat
  Koulutus on suunnattu säteilyn käyttöorganisaation käyttöhenkilöstölle.
  (Vastaaville johtajille täydennyskoulutuksena soveltuva POHTON kurssi on Vastaavanjohtajan säteilysuojelun täydennyskoulutus. Katso seuraavan kurssin ajankohta ja paikkakunta www.pohto.fi )

  Sisältö
  Säteilyn peruskäsitteitä
  Säteilysuojauslainsäädäntö ja säteilyn käytön valvonta
  Säteilyn terveysvaikutukset
  Teollisuuden radiometriset mittaukset
  Säteilymittarit ja mittausharjoituksia
  Kurssin hinta 495 € + alv 24 %
  Lisäteitoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963

  Avaa tulostusversio

 • Säteilysuojelun täydennyskoulutus vastaaville johtajille Oul
  12.04.2017 - 13.04.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Kurssilla kerrataan radioaktiivisuuden peruskäsitteitä, säteilylähteiden säteilyturvallisuutta. Tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden sekä umpilähteiden käyttöä mm. voimalaitoksissa, sellu- ja paperitehtaissa, metalliteollisuudessa, turvatarkastuksissa.
  Lisäksi kurssilla käsitellään viiden vuoden aikana tapahtuneita lainsäädännön ja uudistuneiden säteilysuojeluohjeiden muutoksia.

  Säteilyturvaohjeen ST 1.8 mukaisen toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että säteilysuojelun vastaavajohtaja saa vähintään 10 tuntia säteilysuojelun täydennyskoulutusta viiden vuoden kuluessa.

  Tämän säteilysuojelun täydennyskoulutuksen pituus on vähintään 10 tuntia

  Osallistujat
  Tämä säteilysuojelun täydennyskoulutus on suunnattu säteilysuojelun vastaavaaville johtajille
  Sisältö
  Säteilyn peruskäsitteitä
  Säteilysuojauslainsäädäntö ja säteilyn käytön valvonta
  Säteilyn terveysvaikutukset
  Teollisuuden radiometriset mittaukset
  Säteilymittarit ja mittausharjoituksia
  Lainsäädännön ja ST ohjeiden muutokset
  Kurssin hinta 735 € + alv 24 %
  Lisäteitoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963

  Avaa tulostusversio

 • Työsuojelun peruskurssi
  24.04.2017 - 28.04.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Työsuojelun peruskurssi antaa osallistujalle perustiedot työterveyden ja -turvallisuuden eri aihealueista sekä työturvallisuustoiminnan toteuttamisesta työpaikalla.

  Työsuojelun peruskurssi on tarkoitettu työturvallisuuden kehittämisessä mukana oleville henkilöille kuten työsuojelupäälliköille, työsuojeluvaltuutetuille ja työsuojeluasiamiehille.

  Kurssilla eri aihealueista on luennoimassa alan huippuosaajat Suomesta. Kurssin lopussa on sisältöä käsittelevä koe.

  Kurssin ohjelma ilmestyy tammikuussa.

  Kurssin hinta 595 eur per osallistuja +alv 24%.

  Ilmoittaudu viimeistään 10.4. mennessä - sähköpostilla asiakaspalvelu@pohto.fi tai www.pohto.fi -sivujen kautta.

  Avaa tulostusversio

 • Ohjelmoitavat logiikat Siemens Simatic S7 -jatkokurssi
  25.04.2017 - 27.04.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Kurssin käynyt tuntee Simatic S7-300/400 logiikoiden ohjelmiston rakenteen sekä osaa ohjelmoida tavallisimpia lukituspiirejä.

  Osallistuja osaa käyttää eri ohjelmayksiköitä ohjelmointiin sekä ymmärtää analogiapiirin toiminnan ja käytön ohjelmassa. Lisäksi ymmärtää ohjelmointilaitetta käyttäen Profibus-väylän toiminnan ja osaa käyttää sitä vian etsintään. Ymmärtää ohjelmointilaitetta logiikan toiminnan kannalta sekä osaa seurata logiikkaohjelmaa ja etsiä toimintahäiriöiden syyt.

  Koulutus on tarkoitettu
  Henkilöille, jotka toimivat Simatic S 7 ohjausten suunnittelussa, käyttöönotossa ja kunnossapidossa ja tuntevat Simatic S 7-300/400 logiikoiden ohjelmiston perusteet.

  Osallistujamäärä on rajoitettu max 10 osallistujaan.

  Koulutuksen hinta 1220 € +alv. / hlö.

  Lisätietoja Tiina Vikström, puh 050 570 9705, tiina.vikstrom(at)pohto.fi.

  Avaa tulostusversio

 • Soodakattilat 2017
  25.04.2017 - 27.04.2017

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Kurssin tavoitteena on selvittää orgaanisten aineiden polttaminen ja kemikaalien talteenotto niin, että koulutuksen jälkeen tietää soodakattilan tehtävät, rakenteen, virtaukset, tulipesäprosessin, automaation ja materiaalivalinnat. Lisäksi käydään vesi/höyry- kierron mahdolliset riskit ja soodakattilan tarkastukset.

  Osallistujat
  Koulutuksesta hyötyvät soodakattilan käytöstä ja kunnossapidosta vastaavat esimiehet, tuotanto henkilöstö, kunnossapitäjät, laitetoimittajat ja palveluliiketoimintaa harjoittavat yritykset.

  Sisältö
  Soodakattilan tehtävät ja kemikaalikierto sulfaattikeitossa
  Soodakattilan rakenne ja laitteet
  Soodakattilan virtaukset
  Tulipesäprosessi
  Soodakattilan likaantuminen ja likaantumisen hallinta
  Uutta soodakattilan kehityksessä
  Soodakattilan automaatio
  Soodakattilan tulipesän materiaalivalinnat ja ongelmakohdat
  Soodakattilan vesi/höyry- kierron korroosio
  Soodakattilan tarkastukset

  Koulutuspaikka: Lappeenranta, Holiday Club Saimaa RAUHA

  Koulutuksen hinta koko ohjelmasta 1300 € + alv/hlö (3 pv)
  Osallistumalla ainoastaan soodakattilan materiaalit ja kestoisuus päivään torstaina 27.4, hinta on 550 €.

  Lisätiedot:
  Vesa Timonen, puh. 050 5438 440
  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Esiintymis- ja neuvottelutaitojen tehokoulutus
  26.04.2017 - 27.04.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite:
  Kurssilla käydään läpi neuvottelu- ja esiintymistaidon kulmakivet sekä neuvottelutilanteen rakenne ja eteneminen. Omaa neuvottelutaitoa kehitetään intensiivisillä käytännön neuvotteluharjoituksilla case muotoisesti. Kurssilta saa hyvät perusvalmiudet sekä kertauksen omaan esiintymistaitoon ja neuvottelujen onnistuneeseen läpiviemiseen.

  Kohderyhmä:
  Neuvottelu- ja esiintymistaitoa työssään tarvitsevat sekä niiden kertausta haluavat henkilöt.

  Lisätietoja:
  Perttu Karivalo
  puh. 050 3559 052

  Avaa tulostusversio

 • Tulenkestävät materiaalit
  26.04.2017 - 27.04.2017

  Ilmoittaudu

  Tilaisuus suunnittellaan ja toteutetaan yhdessä Metallurgian VATin kanssa. Suunniitteluryhmä valmistelee ohjelman, joka valmistuu n. 2 kuukautta ennen seminaaria.

  Avaa tulostusversio

 • LEAN toimintamallin käyttöönotto organisaatiossa
  03.05.2017 - 04.05.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  LEAN simulaatio

  Simulaatiossa toteutetaan tekemällä oppimisen keinoin LEAN toimintamallin käyttöönotto organisaatiossa. Simulaatio kestää kaksi päivää.

  Ensimmäisen päivän tavoitteena on käynnistää yrityksen toiminta markkinoilla, luoda LEAN-toimeenpanon suunnitelma ja kommunikoida se yrityksessä. Toisena päivänä toteutetaan LEANin mukaiset operaatiot, arvioidaan tuloksia ja parannetaan prosesseja.

  Simulaation fokus on toimeenpanossa. Tuloksia arvioidaan asiakasmittareilla ja taloudellisilla tunnusluvuilla.

  Simulaatio toteutetaan Future-Power johtamislaboratoriossa Oulussa. Kysy myös mahdollisuutta osallistua siihen etänä.

  Osallistujat:
  - Tuotanto-, palvelu- ja asiantuntijaorganisaatioiden esimiehet sekä kehitystehtävissä työskentelevät henkilöt


  Simulaatio voidaan järjestää myös yrityskohtaisena toteutuksena.

  Lisätietoja
  Erkki Peltola
  Puh. 050 5565 723
  etunimi.sukunimi(at)pohto.fi

  Tutustu oheiseen ohjelmaan!

  Avaa tulostusversio

 • Vastaavan johtajan pätevöittävä säteilysuojelukoulutus
  10.05.2017 - 11.05.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Perehdyttää osanottajat teollisuuden umpilähteiden ja tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden käyttöön liittyviin turvallisuusmääräyksiin.
  Kurssin käytyään osanottaja tuntee säteilysuojauslainsäädännön pääkohdat, vastaavan johtajan tehtäviin kuuluvat viranomaisyhteistyön käytännöt, säteilyn käytöstä johtuvat vaaratekijät sekä osaa suhtautua säteilylähteisiin oikealla tavalla eri tilanteissa.
  Kurssin päätteeksi järjestetään kuulustelu säteilylain (592/91) 18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

  Osallistujat
  Tämä koulutus on suunnattu säteilynkäytön vastaavan johtajan tehtäviin aikoville, sekä täydennyskoulutukseksi jo vastaavan johtajan tehtävässä oleville. (Täydennyskoulutus tarve vastaaville johtajille on 10 h viiden vuoden välein)

  Koulutuksen aiheet ovat:
  Säteilyfysiikan perusteet
  Säteilyn mittaaminen
  Säteilyn biologiset vaikutukset ja säteilyriskit
  Säteilysuojelulainsäädäntö
  Säteilyaltistuksen seuranta
  Säteilylähteiden varoitusmerkinnät
  Umpilähteet ja röntgenlaitteet sekä niiden käyttö
  Harjoituksia ja ryhmätöitä
  Kuulustelu säteilylain (592/91) 18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

  Kurssin hinta 1080 € + alv 24 %
  Lisäteitoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963

  Avaa tulostusversio

 • Työturvallisuuskortti, kouluttajan täydennyskoulutus
  12.05.2017 - 12.05.2017

  Ilmoittaudu

  Työturvallisuuskorttikouluttajan täydennyskoulutuksen hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa kurssinjohtajana toimimiseen seuraavat 5 vuotta.

  Osa täydennyskoulutuksesta toteutetaan Pohjois-Suomen Turvapuistossa.

  Työturvallisuuskorttikouluttajaoikeuden omaavien täydennyskoulutus kestää 8 tuntia, täydennyskoulutuksen ehtona on, että kouluttajaoikeudet ovat voimassa kurssille tultaessa. Osallistujalla tulee olla suoritettuna myös Työsuojelun peruskurssi (kesto 5 pv).

  Koulutuksen hinta 390 eur/hlö +alv. Ilmoittautuminen mielellään 28.4. mennessä.

  Avaa tulostusversio

 • Automaatio- ja sähköjärjestelmien käyttö
  17.05.2017 - 18.05.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Kurssin tavoitteena on luoda osanottajille kokonaiskuva prosessiteollisuuden sähköjärjestelmistä, automaatioon liittyvistä PI-kaavioista, mittauksista ja ohjauksista
  Kurssin jälkeen henkilö pystyy selvittämään yksinkertaisten virtapiirien toiminnan PI-kaavioista ja toimimaan yhteistyössä sähköautomaatiokunnossapidon kanssa.
  Aikaisempia tietoja automaatiosta ei tarvita.

  Osallistujat
  Teollisuuden käyttö- ja kunnossapitohenkilöstö, Kunnossapidon- ja Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkintojen suorittajat

  Sisältö
  Sähköturvallisuus
  Sähkömoottorikäytöt ja ohjaukset
  Instrumentoinnin piirrosmerkit
  Keskeiset prosessiautomaation mitta- ja toimilaitteet
  Säätötekniikan perusteet

  Kurssin hinta 900 eur +alv.

  Avaa tulostusversio

 • Henkilöstöjohtaminen
  17.05.2017 - 18.05.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite

  Hyvä henkilöstöjohtaminen on osa tuloksentekoa - osaavat ja innostuneet ihmiset ratkaisevat yrityksen menestymisen.
  Valmennuksen tavoitteena on tarjota käytännön työkaluja osaamisen strategiseen johtamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Valmennuksessa tarkastellaan myös osaamisen johtamisen käytäntöjä, miten Suomen parhaat työpaikat toteuttavat
  henkilöstöjohtamistaan. Kahden päivän aikana jaetaan ideoita ja käytännön esimerkkejä sekä opitaan yhdessä.

  Kohderyhmä

  Tilaisuus on tarkoitettu johtamisesta, kehittämisestä ja osaamisesta vastaaville henkilöille, yritysjohtajille, henkilöstöjohtajille ja -päälliköille sekä työhyvinvoinnin parissa työskenteleville henkilöille.

  Avaa tulostusversio

 • Laatu, ongelmanratkaisu ja tilastolliset menetelmät
  22.08.2017 - 22.08.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Koulutuksen sisältö
  - Ongelmanratkaisu
  - Tilastolliset menetelmät osana ongelmanratkaisuprosessia

  Hyöty osallistujalle
  Koulutus antaa osallistujalle perusymmärryksen systemaattisesta ongelmanratkaisusta ja tilastollisten menetelmien hyödyntämisessä osana ongelmanratkaisua.

  Avaa tulostusversio

 • Viestintä ja vuorovaikutustaidot
  30.08.2017 - 30.08.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Ensivaikutelma on tärkeä. Muutaman ensimmäisen sekunnin aikana syntyy mielikuva, jota on jälkeenpäin vaikea muuttaa...

  Tule mukaan tehopäivään ja saa oikea oppi, miten
  - saat viestisi perille siten, että se tukee tavoitteitasi
  - ratkaiset vuorovaikutustaidoilla useat haasteelliset tilanteet ja saavutat tavoitteesi.

  Valmentajana toimiii pohtolainen kehittämispäällikkö Perttu Karivalo. Hän omaa pitkän kokemuksen yritysten ja organisaatioiden kouluttajana ja kehittäjänä mm. viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa.

  Avaa tulostusversio

 • Haastavat esimiestilanteet
  05.09.2017 - 05.09.2017

  Ilmoittaudu

  Valmennuksessa käsitellään haastavia tilanteita, joita esimiehet yleisimmin kohtaavat. Valmennus tarjoaa menetelmiä kohdata haastavia tilanteita, antaa käytännön neuvoja ja ohjeita tyypillisten vaikeiden tilanteiden hoitamiseen ja tuo varmuutta esimiestyöhön. Tavoitteena on myös tukea esimiestä toimimaan niin, että ongelmatilanteiden syntyminen ja niiden kärjistyminen voidaan välttää mahdollisimman hyvin.
  Valmennus pohjautuu asiantuntija-alustuksiin, caseihin ja vuorovaikutteiseen keskusteluun.
  Kohderyhmä: esimiehet ja johtajat
  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Minna Jurvelin
  puh. 050 5701 618

  Avaa tulostusversio

 • Vastaavan johtajan pätevöittävä säteilysuojelukoulutus Oulu
  06.09.2017 - 07.09.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Perehdyttää osanottajat teollisuuden umpilähteiden ja tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden käyttöön liittyviin turvallisuusmääräyksiin.
  Kurssin käytyään osanottaja tuntee säteilysuojauslainsäädännön pääkohdat, vastaavan johtajan tehtäviin kuuluvat viranomaisyhteistyön käytännöt, säteilyn käytöstä johtuvat vaaratekijät sekä osaa suhtautua säteilylähteisiin oikealla tavalla eri tilanteissa.
  Kurssin päätteeksi järjestetään kuulustelu säteilylain (592/91) 18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

  Osallistujat
  Tämä koulutus on suunnattu säteilynkäytön vastaavan johtajan tehtäviin aikoville, sekä täydennyskoulutukseksi jo vastaavan johtajan tehtävässä oleville. (Täydennyskoulutus tarve vastaaville johtajille on 10 h viiden vuoden välein)

  Koulutuksen aiheet ovat:
  Säteilyfysiikan perusteet
  Säteilyn mittaaminen
  Säteilyn biologiset vaikutukset ja säteilyriskit
  Säteilysuojelulainsäädäntö
  Säteilyaltistuksen seuranta
  Säteilylähteiden varoitusmerkinnät
  Umpilähteet ja röntgenlaitteet sekä niiden käyttö
  Harjoituksia ja ryhmätöitä
  Kuulustelu säteilylain (592/91) 18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

  Kurssin hinta 1080 € + alv 24 %
  Lisäteitoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963

  Avaa tulostusversio

 • Laboratorioalan teemapäivät
  21.09.2017 - 21.09.2017

  Ilmoittaudu

  Tilaisuus on joka vuotinen laboratoriolan henkilöstön tapaaminen.
  Teemapäivien aiheet vaihtuvat vuosittain. Päivien sisältö suunnitellaan laboratorioalan ammattilaisten kanssa yhdessä.

  Avaa tulostusversio

 • Henkilöstöjohtaminen
  25.09.2017 - 26.09.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite

  Hyvä henkilöstöjohtaminen on osa tuloksentekoa - osaavat ja innostuneet ihmiset ratkaisevat yrityksen menestymisen.
  Valmennuksen tavoitteena on tarjota käytännön työkaluja osaamisen strategiseen johtamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Valmennuksessa tarkastellaan myös osaamisen johtamisen käytäntöjä, miten Suomen parhaat työpaikat toteuttavat
  henkilöstöjohtamistaan. Kahden päivän aikana jaetaan ideoita ja käytännön esimerkkejä sekä opitaan yhdessä.

  Kohderyhmä

  Tilaisuus on tarkoitettu johtamisesta, kehittämisestä ja osaamisesta vastaaville henkilöille, yritysjohtajille, henkilöstöjohtajille ja -päälliköille sekä työhyvinvoinnin parissa työskenteleville henkilöille.

  Avaa tulostusversio

 • Ohjelmoitavat logiikat Siemens Simatic S7 jatkokurssi
  26.09.2017 - 28.09.2017

  Ilmoittaudu

  Kurssin käynyt tuntee Simatic S7-300/400 logiikoiden ohjelmiston rakenteen sekä osaa ohjelmoida tavallisimpia lukituspiirejä.

  Osallistuja osaa käyttää eri ohjelmayksiköitä ohjelmointiin sekä ymmärtää analogiapiirin toiminnan ja käytön ohjelmassa. Lisäksi ymmärtää ohjelmointilaitetta käyttäen Profibus-väylän toiminnan ja osaa käyttää sitä vian etsintään. Ymmärtää ohjelmointilaitetta logiikan toiminnan kannalta sekä osaa seurata logiikkaohjelmaa ja etsiä toimintahäiriöiden syyt.

  Koulutus on tarkoitettu
  Henkilöille, jotka toimivat Simatic S 7 ohjausten suunnittelussa, käyttöönotossa ja kunnossapidossa ja tuntevat Simatic S 7-300/400 logiikoiden ohjelmiston perusteet.

  Osallistujamäärä on rajoitettu max 10 osallistujaan.

  Koulutuksen hinta 1220 € +alv. / hlö.

  Lisätietoja Tiina Vikström, puh 050 570 9705, tiina.vikstrom(at)pohto.fi.

  Avaa tulostusversio

 • Työsuojelupäivät 2017
  05.10.2017 - 06.10.2017

  Ilmoittaudu

  Työsuojelupäivät 2017 - Työsuojelun ajankohtaisseminaari 5.-6.10.2017

  Työsuojelupäivät on tarkoitettu yritysten ja julkisten organisaatioiden työsuojelun kehittämisestä vastaaville henkilöille, työsuojeluvaltuutetuille ja -asiamiehille sekä käytännön toteuttamisesta vastaaville esimiehille ja henkilöstön edustajille.

  Osallistujat saavat tietoa ajankohtaisista työsuojeluasioista. Tilaisuus tarjoaa myös mahdollisuuden verkostoitua ja keskustella alan asiantuntijoiden kanssa sekä vaihtaa kokemuksia eri yritysten ja yritysten organisaatioiden edustajien kanssa.

  Voit myös majoittua POHTOn Kortteeri-hotellissa. Varaa majoitus samalla, kun ilmoittaudut Työsuojelupäiville.

  Ohjelma ilmestyy toukokuussa.

  Avaa tulostusversio

 • Projektihallinta ja -johtaminen käytännön projektivalmennus
  10.10.2017 - 11.10.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Koulutuksen tavoite:
  - Saavuttaa selkeä käsitys tehokkaasta ja hallitusta projektin läpiviennistä
  - Antaa valmiuksia projekteihin sekä asioiden että ihmisten johtamiseen
  -Tuoda tietoa projektinhallinnan uusimmista kehitysaskelista ja
  niiden sovelluksista
  - Oppia ennakoimaan projektin riskit sekä hallitsemaan muutostilanteet
  -Tukea toimimista asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa
  Kohderyhmä:
  Koulutus on tarkoitettu erilaisissa tehtävissä toimiville
  henkilöille, joiden työn kuvaan kuuluu projektien tai projektiluonteisten kokonaisuuksien
  suunnittelu ja hallitseminen. Koulutus sopii erinomaisesti
  myös nykyisille ja tuleville projektipäälliköille
  ja erilaisten osaprojektien vetäjille.
  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikko Perttu Karivalo
  puh. 050 3559 052

  Avaa tulostusversio

 • Säteilysuojelun täydennyskoulutus käyttöhenkilöstölle Tre
  17.10.2017 - 17.10.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Kurssilla käsitellään radioaktiivisen säteilyn peruskäsitteitä, Säteilylähteiden säteilyturvallisuutta. Tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden sekä umpilähteiden käyttökohteita mm. voimalaitoksissa, sellu- ja paperitehtaissa, metalliteollisuudessa, turvatarkastuksissa.
  Säteilyturvaohjeen ST 1.8 mukaisen toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että kaikki säteilynkäyttöorganisaatiossa toimivat henkilöt saavat säteilysuojelukoulutusta vähintään viisi tuntia viiden vuoden kuluessa.
  Tämän säteilysuojelun täydennyskoulutuksen pituus on vähintään viisi tuntia

  Osallistujat
  Koulutus on suunnattu säteilyn käyttöorganisaation käyttöhenkilöstölle.
  (Vastaaville johtajille täydennyskoulutuksena soveltuva POHTON kurssi on Vastaavanjohtajan säteilysuojelun täydennyskoulutus. Katso seuraavan kurssin ajankohta ja paikkakunta www.pohto.fi )

  Sisältö
  Säteilyn peruskäsitteitä
  Säteilysuojauslainsäädäntö ja säteilyn käytön valvonta
  Säteilyn terveysvaikutukset
  Teollisuuden radiometriset mittaukset
  Säteilymittarit ja mittausharjoituksia
  Kurssin hinta 495 € + alv 24 %
  Lisäteitoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963

  Avaa tulostusversio

 • Säteilysuojelun täydennyskoulutus vastaaville johtajille Tre
  17.10.2017 - 18.10.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Kurssilla kerrataan radioaktiivisuuden peruskäsitteitä, säteilylähteiden säteilyturvallisuutta. Tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden sekä umpilähteiden käyttöä mm. voimalaitoksissa, sellu- ja paperitehtaissa, metalliteollisuudessa, turvatarkastuksissa.
  Lisäksi kurssilla käsitellään viiden vuoden aikana tapahtuneita lainsäädännön ja uudistuneiden säteilysuojeluohjeiden muutoksia.

  Säteilyturvaohjeen ST 1.8 mukaisen toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että säteilysuojelun vastaavajohtaja saa vähintään 10 tuntia säteilysuojelun täydennyskoulutusta viiden vuoden kuluessa.

  Tämän säteilysuojelun täydennyskoulutuksen pituus on vähintään 10 tuntia

  Osallistujat
  Tämä säteilysuojelun täydennyskoulutus on suunnattu säteilysuojelun vastaavaaville johtajille
  Sisältö
  Säteilyn peruskäsitteitä
  Säteilysuojauslainsäädäntö ja säteilyn käytön valvonta
  Säteilyn terveysvaikutukset
  Teollisuuden radiometriset mittaukset
  Säteilymittarit ja mittausharjoituksia
  Lainsäädännön ja ST ohjeiden muutokset
  Kurssin hinta 735 € + alv 24 %
  Lisäteitoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963

  Avaa tulostusversio

 • Vastaavan johtajan pätevöittävä säteilysuojelukoulutus Tre
  08.11.2017 - 09.11.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Perehdyttää osanottajat teollisuuden umpilähteiden ja tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden käyttöön liittyviin turvallisuusmääräyksiin.
  Kurssin käytyään osanottaja tuntee säteilysuojauslainsäädännön pääkohdat, vastaavan johtajan tehtäviin kuuluvat viranomaisyhteistyön käytännöt, säteilyn käytöstä johtuvat vaaratekijät sekä osaa suhtautua säteilylähteisiin oikealla tavalla eri tilanteissa.
  Kurssin päätteeksi järjestetään kuulustelu säteilylain (592/91) 18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

  Osallistujat
  Tämä koulutus on suunnattu säteilynkäytön vastaavan johtajan tehtäviin aikoville, sekä täydennyskoulutukseksi jo vastaavan johtajan tehtävässä oleville. (Täydennyskoulutus tarve vastaaville johtajille on 10 h viiden vuoden välein)

  Koulutuksen aiheet ovat:
  Säteilyfysiikan perusteet
  Säteilyn mittaaminen
  Säteilyn biologiset vaikutukset ja säteilyriskit
  Säteilysuojelulainsäädäntö
  Säteilyaltistuksen seuranta
  Säteilylähteiden varoitusmerkinnät
  Umpilähteet ja röntgenlaitteet sekä niiden käyttö
  Harjoituksia ja ryhmätöitä
  Kuulustelu säteilylain (592/91) 18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

  Kurssin hinta 1080 € + alv 24 %
  Lisäteitoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5326098

  Avaa tulostusversio

 • Painelaitteet käytönvalvojille
  23.11.2017 - 24.11.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Kurssin tavoitteena on perehdyttää osanottajat painelaitteita koskevaan lainsäädäntöön ja tarkastustoimintaan, painelaitteiden suunnitteluun, hankintaan, valmistukseen, korjaukseen ja käyttöön. Pääpaino kurssilla on käytössä olevien laitosten painelaitteissa

  Osallistujat
  Käytönvalvojat, valmistuksen valvojat, yleissuunnittelijat, kunnossapidon ja valmistuksen työnsuunnittelijat ja työnjohto, käyttäjät (vuoromestarit ja vastaavat) painelaiteasioita hoitavat henkilöt ja tarkastajat sekä em. tehtäviin koulutettavat.

  Sisältö
  Lainsäädännön rakenne ja keskeinen sisältö
  valmistus- ja tarkastussäädökset
  CE-merkintä painelaitteissa
  Rekisteröinti
  Käytönaikaiset tarkastukset
  Asennus-, korjaus- ja muutostyöt
  Tarkastuslaitokset
  Kattilalaitosten säädöksiä
  Painelaitteiden EN-standardi
  Painelaitteiden turvallisuuden valvonta
  Painelaitteet ja työturvallisuuus
  Painelaitteiden hankinta
  Pidentyvien ajanjaksojen haasteet,
  Kattiloiden vikaantuminen
  Kattiloiden, turbiinin ja putkistojen tarkastusmenetelmät

  Kurssin hinta on 1050 € +alv / hlö.

  Lisätietoja Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963, jaakko.kiuttu(at)pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Painelaitteiden käytön lainsäädäntö
  23.11.2017 - 23.11.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Kurssin tavoitteena on perehdyttää osanottajat painelaitteita koskevaan lainsäädäntöön, painelaite EN standartiin, käytön aikaisiin tarkastuksiin ja turvallisuuden valvontaan.

  Osallistujat
  Käytönvalvojat, valmistuksen valvojat, yleissuunnittelijat, kunnossapidon ja valmistuksen työnsuunnittelijat ja työnjohto, käyttäjät (vuoromestarit ja vastaavat) painelaiteasioita hoitavat henkilöt ja tarkastajat sekä em. tehtäviin koulutettavat.

  Sisältö
  Lainsäädännön rakenne ja keskeinen sisältö
  valmistus- ja tarkastussäädökset
  CE-merkintä painelaitteissa
  Rekisteröinti
  Käytönaikaiset tarkastukset
  Asennus-, korjaus- ja muutostyöt
  Tarkastuslaitokset
  Kattilalaitosten säädöksiä
  Painelaitteiden EN-standardi
  Painelaitteiden turvallisuuden valvonta

  Kurssin hinta on 425 € +alv / hlö.

  Lisätietoja Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963, jaakko.kiuttu(at)pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • POHTOn simulaatiot ovat täysin ainutlaatuinen tapa oppia käytännössä ja yhdessä tekemällä

  Lupaamme, että simulaatioissa ymmärrät ja muistat oppimasi paremmin ja saat käytännön työkaluja toimintojen arkeen siirtämiseen:

  • Tehokkain ja vaikuttavin tapa oppia
  • Ikuinen muistijälki – simulaation käyneet muistavat opitun vielä 15 vuoden kuluttua
  • Paranna työelämätaitoja - opitaan yhdessä
  • Liiketoimintakokonaisuuden ymmärtäminen
  • Ihminen muistaa 10% lukemastaan ja 90% itse tekemästään – simulaatiossa opitaan itse ja yhdessä tekemällä
  • Kyllä, oppiminen voi olla myös hauskaa – näin on todistanut jo yli 14 000 simulaatiokävijää

  Lue lisää...

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä


 • Liiketoiminta-
  simulaatio

  Liiketoimintasimulaatio

  Kenelle? Johtajat, esimiehet ja asiantuntijat. Simulaatio voidaan räätälöidä myös lähes kaikille ammattiryhmille sekä opiskelijoille.

  POHTOn liiketoiminta- ja johtamissimulaatio on täysin ainutlaatuinen tapa oppia.

  Lupaamme, että koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin yrityksen / organisaation kannattavuuteen vaikuttavat tekijät: mm. hinnoittelun vaikutuksen, asiakastarpeiden ja markkinoiden trendit, myynti- ja markkinointitoimenpiteiden merkityksen, varaston koon vaikutukset tuotantoon ja tulokseen, tuotannon toimitusajan ja läpimenoajan merkityksen, kustannusten vaikutuksen, yhteistyön ja viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen.


  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Erkki Peltola 050 5565 723, Perttu Karivalo 050 3559 052
   

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä


 • Projektisimulaatio

  Projektisimulaatio

  Kenelle? Kaikille projektiosaamista tarvitseville henkilöille – projektitoiminnan vetäjille, projektipäälliköille ja projekteissa mukana oleville.

  POHTOn projektihallintasimulaatio on käytännönläheinen todellinen projektiympäristö, jossa toteutetaan koulutuksen aikana oikea projekti. Koulutuksessa oppiminen ryhmässä ja käytännönläheinen simulaatio vuorottelevat, joten opitut asiat viedään heti käytäntöön. Monipuolisen suunnitteluvaiheen jälkeen alkaa projektin toteutusvaihe ja sekuntikello juoksee kohti projektin luvattua valmistumishetkeä.

  Simulaatiossa projektin johtaminen, suunnittelu ja käytännön toteutus nivoutuvat todelliseksi kokonaisuudeksi, joka tempaa mukaansa koko ryhmän. Simulaatiosta on eri vaikeustasoja, jotka räätälöidään kohderyhmän tarpeiden mukaan.

  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Perttu Karivalo 050 3559 052
   

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä


 • Opetussimulaatio

  Opetussimulaatio

  Kenelle? Opettajat, rehtorit

  Opettajuus ja oppiminen ovat voimakkaassa muutoksessa. Muuttuvat opettajan ja oppijan roolit, uudenlaiset monimuotoiset koulurakennukset ja oppimisympäristöt, sekä uuden teknologian tuomat mahdollisuudet oppimisprosessin kehittämisessä ovat yhdessä vaikuttamassa voimakkaasti koulujen johtamiseen ja käytäntöihin sekä toimintakulttuuriin.

  POHTOn toteuttamissa opetussimulaatioissa suunnitellaan ja saadaan käytännön kokemuksia uusista toimintatavoista ja uudesta toimintakulttuurista. Kokeileminen ja kokemusten yhteinen jakaminen rohkaisee opettajia ja koulun johtoa toteuttamaan muutoksen käytännössä. Uudenlaisten toimintamallien käyttöönottoon liittyy aina myös epäonnistumisen pelkoa, joka voidaan simuloiduissa harjoituksissa kohdata turvallisesti. Toimintakulttuurin muutosta tuetaan yhdistämällä teoriatausta, yhteisesti määritelty visio ja tavoitteet, sekä yhteiset ja henkilökohtaiset toimintasuunnitelmat.

  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Erkki Peltola 050 5565 723, Markku Oikarinen 040 7728 333

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä


 • LEAN-simulaatio

  LEAN-simulaatio

  Kenelle? Kaikille, joiden tehtävänkuvaan kuuluu prosessien käytännön kehittäminen osana omaa työtään. Kun halutaan parantaa pienten askelten kehittämistä arjessa. Organisaatioiden laadun kehittäjille.

  POHTOn LEAN-simulaatiossa toteutetaan tekemällä oppimisen keinoin LEAN toimintamallin käyttöönotto organisaatiossa. Simulaatio kestää kaksi päivää. Ensimmäisen päivän tavoitteena on käynnistää yrityksen toiminta markkinoilla, luoda LEAN-toimeenpanon suunnitelma ja kommunikoida se yrityksessä. Toisena päivänä toteutetaan LEANin mukaiset operaatiot, arvioidaan tuloksia ja parannetaan prosesseja.

  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Erkki Peltola 050 5565 723

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä


 • Tulevaisuushuone / tiimityöharjoitus

  Tulevaisuushuone/tiimityöharjoitus

  Kenelle? Tiimit, johtoryhmät, työporukat, kehittämis- ja projektiryhmät

  POHTOn tulevaisuushuoneet tarjoavat mahdollisuuden ratkaista yhdessä tulevaisuuden liiketoiminnan menestystekijät. Tehtävä on yksinkertainen, löytää avain tulevaisuuteen. Toiminnallisessa oppimisharjoituksessa pääsette hyödyntämään kaikkia aistejanne sekä jokaisen ryhmän jäsenen vahvuuksia.

  Lue lisää...

  Pekka Pennanen 050 5438 631

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä


 • Kunnossapito-
  simulaatio

  Kunnossapitosimulaatio

  Kenelle?

  • Kunnossapitotyönjohtajat ja –asiantuntijat sekä kunnossapitohenkilöstö.
  • Toteutetaan avoimena ohjelmana, jolloin osallistujat tulevat eri tutkinnoista ja sen lisäksi tarjotaan yksittäisille osallistujille eri yrityksistä.
  • Voidaan tarjota myös yrityskohtaisena koko kunnossapitohenkilöstölle.

  POHTOn kunnossapitosimulaatio on täysin ainutlaatuinen tapa oppia. Lupaamme, että koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin kunnossapidon tehokkuuteen ja kannattavuuteen vaikuttavat tekijät. Simulaatiossa hyödynnetään aktiivisen tiedon hankinnan, yhdessä tekemisen ja kokemuksen jakamisen menetelmiä. Simulaatioihin on rakennettu sisään jatkuvan parantamisen mukainen toimintojen kehittäminen.

  Simulaatiossa ratkaistaan aitoja kunnossapitoon ja sen ohjaukseen liittyviä tilanteita, joissa vaaditaan sekä korjaavan että ennakoivan kunnossapidon toimenpiteitä. Simulaatio on rakennettu siten, että sen yhteydessä voidaan katsoa ja kuunnella videoilta esimerkkitapauksia, asiantuntijaluentoja ja muuta tarvittavaa tietoa.


  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Kimmo Haanpää 050 5918 746, Pekka Pennanen 050 5438 631

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä


 • Kyberturvallisuus-
  simulaatio

  Kyberturvallisuussimulaatio

  Kenelle? Perusmuotoinen havainnollistava simulaatio (8h)

  • Yrityksen johto
  • Tietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavat henkilöt
  • Automaatiojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavat henkilöt
  • Operaattorit (käyttäjät)

  Räätälöity asiakaskohtainen simulaatio (asiakkaan järjestelmien mukaan mallinnettu ympäristö) 1-2 päivää
  • Yrityksen johto
  • Tietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavat henkilöt
  • Automaatiojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavat henkilöt
  • Operaattorit (käyttäjät)

  POHTOn kyberturvallisuussimulaatio on täysin ainutlaatuinen tapa oppia.


  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Pertti Kortejärvi 050 5676 522

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä


 • Voimalaitos-
  simulaatio

  Voimalaitossimulaatio

  Kenelle? Voimalaitosten käyttöhenkilöt

  Yleiskuvaus Metso DNA-simulaattorista

  • Simulaattori on Metso DNA-automaatiojärjestelmän kautta ajettava CHP-voimalaitos, eli lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos.
  • Simulaattorin kattila on lieriöllinen kiertopetikattila, jonka pääpolttoaineena toimii turve/puuhake ja tukipolttoaineena öljy. Kattilalla tuotetaan tulistettua höyryä kolmipesäiselle vastapaineturbiinille sähkön tuotantoa varten sekä saadaan tuotettua kaukolämpöä lämmönvaihtimien kautta.
  • Yhden päivän käyttökoulutuksella opiskelijat perehtyvät simulaattorin automaatiojärjestelmään sekä kattilan, turbiinin ja apulaitteiden perustoimintoihin, siten että he voivat harjoitella simulaattorilla itsenäisesti. Käyttöliittymä on internetpohjainen eli simulaattorilla voi harjoitella etätyöpöytäyhteyden kautta vaikka omalta tietokoneelta kellon aikaan katsomatta.
  • Samanaikaisesti simulaattorilla voidaan kouluttaa kahdeksan henkilöä.

  Kattilalaitosten polttotekniikka ja palamisilmojen hallinta

  Koulutuksen sisältö ja tavoitteet

  • Ymmärtää eri polttoaineiden palamistapahtumat
  • Hallita polttoaineiden palamislaskut, joiden avulla määritetään palamisilman tarve ja savukaasujen määrä ja koostumus
  • CO2 päästöt eri polttoaineille. (Koulutus tapahtuu osittain tietokoneilla)

  Koulutuksen kohderyhmät

  Koulutus on tarkoitettu voimalaitoksen käyttötehtäviä hoitaville henkilöille


  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Kari Palokangas 050 4078 895

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lupaamme, että simulaatioissa ymmärrät ja muistat oppimasi paremmin ja saat käytännön työkaluja toimintojen arkeen siirtämiseen:

 • Tehokkain ja vaikuttavin tapa oppia
 • Ikuinen muistijälki – simulaation käyneet muistavat opitun vielä 15 vuoden kuluttua
 • Paranna työelämätaitoja - opitaan yhdessä
 • Liiketoimintakokonaisuuden ymmärtäminen
 • Ihminen muistaa 10% lukemastaan ja 90% itse tekemästään – simulaatiossa opitaan itse ja yhdessä tekemällä
 • Kyllä, oppiminen voi olla myös hauskaa – näin on todistanut jo yli 14 000 simulaatiokävijää

Lue lisää...

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Liiketoimintasimulaatio

Kenelle? Johtajat, esimiehet ja asiantuntijat. Simulaatio voidaan räätälöidä myös lähes kaikille ammattiryhmille sekä opiskelijoille.

POHTOn liiketoiminta- ja johtamissimulaatio on täysin ainutlaatuinen tapa oppia.

Lupaamme, että koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin yrityksen / organisaation kannattavuuteen vaikuttavat tekijät: mm. hinnoittelun vaikutuksen, asiakastarpeiden ja markkinoiden trendit, myynti- ja markkinointitoimenpiteiden merkityksen, varaston koon vaikutukset tuotantoon ja tulokseen, tuotannon toimitusajan ja läpimenoajan merkityksen, kustannusten vaikutuksen, yhteistyön ja viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen.


Lue lisää...

Lisätiedot:
Erkki Peltola 050 5565 723, Perttu Karivalo 050 3559 052
 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Projektisimulaatio

Kenelle? Kaikille projektiosaamista tarvitseville henkilöille – projektitoiminnan vetäjille, projektipäälliköille ja projekteissa mukana oleville.

POHTOn projektihallintasimulaatio on käytännönläheinen todellinen projektiympäristö, jossa toteutetaan koulutuksen aikana oikea projekti. Koulutuksessa oppiminen ryhmässä ja käytännönläheinen simulaatio vuorottelevat, joten opitut asiat viedään heti käytäntöön. Monipuolisen suunnitteluvaiheen jälkeen alkaa projektin toteutusvaihe ja sekuntikello juoksee kohti projektin luvattua valmistumishetkeä.

Simulaatiossa projektin johtaminen, suunnittelu ja käytännön toteutus nivoutuvat todelliseksi kokonaisuudeksi, joka tempaa mukaansa koko ryhmän. Simulaatiosta on eri vaikeustasoja, jotka räätälöidään kohderyhmän tarpeiden mukaan.

Lue lisää...

Lisätiedot:
Perttu Karivalo 050 3559 052
 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Opetussimulaatio

Kenelle? Opettajat, rehtorit

Opettajuus ja oppiminen ovat voimakkaassa muutoksessa. Muuttuvat opettajan ja oppijan roolit, uudenlaiset monimuotoiset koulurakennukset ja oppimisympäristöt, sekä uuden teknologian tuomat mahdollisuudet oppimisprosessin kehittämisessä ovat yhdessä vaikuttamassa voimakkaasti koulujen johtamiseen ja käytäntöihin sekä toimintakulttuuriin.

POHTOn toteuttamissa opetussimulaatioissa suunnitellaan ja saadaan käytännön kokemuksia uusista toimintatavoista ja uudesta toimintakulttuurista. Kokeileminen ja kokemusten yhteinen jakaminen rohkaisee opettajia ja koulun johtoa toteuttamaan muutoksen käytännössä. Uudenlaisten toimintamallien käyttöönottoon liittyy aina myös epäonnistumisen pelkoa, joka voidaan simuloiduissa harjoituksissa kohdata turvallisesti. Toimintakulttuurin muutosta tuetaan yhdistämällä teoriatausta, yhteisesti määritelty visio ja tavoitteet, sekä yhteiset ja henkilökohtaiset toimintasuunnitelmat.

Lue lisää...

Lisätiedot:
Erkki Peltola 050 5565 723, Markku Oikarinen 040 7728 333

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

LEAN-simulaatio

Kenelle? Kaikille, joiden tehtävänkuvaan kuuluu prosessien käytännön kehittäminen osana omaa työtään. Kun halutaan parantaa pienten askelten kehittämistä arjessa. Organisaatioiden laadun kehittäjille.

POHTOn LEAN-simulaatiossa toteutetaan tekemällä oppimisen keinoin LEAN toimintamallin käyttöönotto organisaatiossa. Simulaatio kestää kaksi päivää. Ensimmäisen päivän tavoitteena on käynnistää yrityksen toiminta markkinoilla, luoda LEAN-toimeenpanon suunnitelma ja kommunikoida se yrityksessä. Toisena päivänä toteutetaan LEANin mukaiset operaatiot, arvioidaan tuloksia ja parannetaan prosesseja.

Lue lisää...

Lisätiedot:
Erkki Peltola 050 5565 723

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Tulevaisuushuone/tiimityöharjoitus

Kenelle? Tiimit, johtoryhmät, työporukat, kehittämis- ja projektiryhmät

POHTOn tulevaisuushuoneet tarjoavat mahdollisuuden ratkaista yhdessä tulevaisuuden liiketoiminnan menestystekijät. Tehtävä on yksinkertainen, löytää avain tulevaisuuteen. Toiminnallisessa oppimisharjoituksessa pääsette hyödyntämään kaikkia aistejanne sekä jokaisen ryhmän jäsenen vahvuuksia.

Lue lisää...

Pekka Pennanen 050 5438 631

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Kunnossapitosimulaatio

Kenelle?

 • Kunnossapitotyönjohtajat ja –asiantuntijat sekä kunnossapitohenkilöstö.
 • Toteutetaan avoimena ohjelmana, jolloin osallistujat tulevat eri tutkinnoista ja sen lisäksi tarjotaan yksittäisille osallistujille eri yrityksistä.
 • Voidaan tarjota myös yrityskohtaisena koko kunnossapitohenkilöstölle.

POHTOn kunnossapitosimulaatio on täysin ainutlaatuinen tapa oppia. Lupaamme, että koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin kunnossapidon tehokkuuteen ja kannattavuuteen vaikuttavat tekijät. Simulaatiossa hyödynnetään aktiivisen tiedon hankinnan, yhdessä tekemisen ja kokemuksen jakamisen menetelmiä. Simulaatioihin on rakennettu sisään jatkuvan parantamisen mukainen toimintojen kehittäminen.

Simulaatiossa ratkaistaan aitoja kunnossapitoon ja sen ohjaukseen liittyviä tilanteita, joissa vaaditaan sekä korjaavan että ennakoivan kunnossapidon toimenpiteitä. Simulaatio on rakennettu siten, että sen yhteydessä voidaan katsoa ja kuunnella videoilta esimerkkitapauksia, asiantuntijaluentoja ja muuta tarvittavaa tietoa.


Lue lisää...

Lisätiedot:
Kimmo Haanpää 050 5918 746, Pekka Pennanen 050 5438 631

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Kyberturvallisuussimulaatio

Kenelle? Perusmuotoinen havainnollistava simulaatio (8h)

 • Yrityksen johto
 • Tietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavat henkilöt
 • Automaatiojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavat henkilöt
 • Operaattorit (käyttäjät)

Räätälöity asiakaskohtainen simulaatio (asiakkaan järjestelmien mukaan mallinnettu ympäristö) 1-2 päivää
 • Yrityksen johto
 • Tietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavat henkilöt
 • Automaatiojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavat henkilöt
 • Operaattorit (käyttäjät)

POHTOn kyberturvallisuussimulaatio on täysin ainutlaatuinen tapa oppia.


Lue lisää...

Lisätiedot:
Pertti Kortejärvi 050 5676 522

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Voimalaitossimulaatio

Kenelle? Voimalaitosten käyttöhenkilöt

Yleiskuvaus Metso DNA-simulaattorista

 • Simulaattori on Metso DNA-automaatiojärjestelmän kautta ajettava CHP-voimalaitos, eli lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos.
 • Simulaattorin kattila on lieriöllinen kiertopetikattila, jonka pääpolttoaineena toimii turve/puuhake ja tukipolttoaineena öljy. Kattilalla tuotetaan tulistettua höyryä kolmipesäiselle vastapaineturbiinille sähkön tuotantoa varten sekä saadaan tuotettua kaukolämpöä lämmönvaihtimien kautta.
 • Yhden päivän käyttökoulutuksella opiskelijat perehtyvät simulaattorin automaatiojärjestelmään sekä kattilan, turbiinin ja apulaitteiden perustoimintoihin, siten että he voivat harjoitella simulaattorilla itsenäisesti. Käyttöliittymä on internetpohjainen eli simulaattorilla voi harjoitella etätyöpöytäyhteyden kautta vaikka omalta tietokoneelta kellon aikaan katsomatta.
 • Samanaikaisesti simulaattorilla voidaan kouluttaa kahdeksan henkilöä.

Kattilalaitosten polttotekniikka ja palamisilmojen hallinta

Koulutuksen sisältö ja tavoitteet

 • Ymmärtää eri polttoaineiden palamistapahtumat
 • Hallita polttoaineiden palamislaskut, joiden avulla määritetään palamisilman tarve ja savukaasujen määrä ja koostumus
 • CO2 päästöt eri polttoaineille. (Koulutus tapahtuu osittain tietokoneilla)

Koulutuksen kohderyhmät

Koulutus on tarkoitettu voimalaitoksen käyttötehtäviä hoitaville henkilöille


Lue lisää...

Lisätiedot:
Kari Palokangas 050 4078 895

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Hei, voinko auttaa?

Livechat on suljettu

Olemme seuraavan kerran avoinna perjantaina 09:00-11:00

Voitte ottaa meihin yhteyttä myös tällä lomakkeella. Vastaamme viestiinne mahdollisimman pian.

Olet jonossa Sulje
Hei, olet jonossa sijalla ?. vastaamme sinulle mahdollisimman pian. Kiitos!