• Ajankohtais-<br> seminaarit
  Ajankohtais-
  seminaarit
 • Energian tuotanto
  Energian tuotanto
 • Kunnossapito
  Kunnossapito
 • Liiketoiminnan johtaminen ja esimiestyö
  Liiketoiminnan johtaminen ja esimiestyö
 • Metallin tuotanto
  Metallin tuotanto
 • Metsäteollisuuden tuotanto
  Metsäteollisuuden tuotanto
 • Projektikoulutus
  Projektikoulutus
 • Turvallisuus-<br> koulutus
  Turvallisuus-
  koulutus
 • IoT ja tekoäly metallurgiassa
  24.04.2019 - 25.04.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  IoT ja tekoäly metallurgiassa 24.-25.4.2019, Oulu

  Koulutus järjestetään yhteistyössä Vuorimiesyhdistys ry:n kanssa.

  Koulutuksen teemoina mm. digitalisaatio, tekoäly, Big Data, IoT, kyberturvallisuus, sovellukset prosessi- ja metalliteollisuudessa.

  Koulutus on suunnattu digitalisaatioon liittyvissä kehityshankkeissa työskenteleville asiantuntijoille, alan tutkijoille sekä palveluita ja ratkaisuja kehittäville yrityksille.

  Koulutuksen hinta 995 e +alv24% / hlö.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Pekka Peltomäki, puh. 044 2742 385
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Tuloksekas ajankäyttö ja ajanhallinta
  07.05.2019 - 07.05.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa omia taitoja hallita ja organisoida omaa aikaa organisaation strategiaa tukevasti. Valmennuksessa tarkastelet omaa ajankäyttöäsi, tunnistat oman ajankäytön haasteet, kiireen ja sen syyt sekä aikavarkaat. Arvioit myös omaa toimintatyyliäsi ja johtajuuttasi suhteessa työn tuloksellisuuteen ja tehokkaaseen ajankäyttöön.

  Valmennus tarjoaa konkreettisia työkaluja ajankäytön suunnitteluun ja hallintaan sekä toimintasuunnitelman oman ajankäytön parantamiseen.

  Avaa tulostusversio

 • Automaatio- ja sähköjärjestelmien käyttö
  08.05.2019 - 09.05.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  8.-9.5.2019 Automaatio- ja sähköjärjestelmien käyttö, Oulu

  Tavoite
  Kurssin tavoitteena on luoda osanottajille kokonaiskuva prosessiteollisuuden sähköjärjestelmistä, automaatioon liittyvistä PI-kaavioista, mittauksista ja ohjauksista.
  Kurssin jälkeen henkilö pystyy selvittämään yksinkertaisten virtapiirien toiminnan PI-kaavioista ja toimimaan yhteistyössä sähköautomaatiokunnossapidon kanssa.
  Aikaisempia tietoja automaatiosta ei tarvita.

  Koulutus on tarkoitettu teollisuuden käyttö- ja kunnossapitohenkilöstölle.

  Sisältö
  Sähköturvallisuus
  Sähkömoottorikäytöt ja ohjaukset
  Instrumentoinnin piirrosmerkit
  Keskeiset prosessiautomaation mitta- ja toimilaitteet
  Säätötekniikan perusteet

  Koulutuksen hinta on 900 € +alv / hlö.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Henkilöstöjohtaminen
  14.05.2019 - 15.05.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite

  Hyvä henkilöstöjohtaminen on osa tuloksentekoa - osaavat ja innostuneet ihmiset ratkaisevat yrityksen menestymisen.
  Valmennus tarjoaa käytännön työkaluja osaamisen strategiseen johtamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Valmennuksessa tarkastellaan myös osaamisen johtamisen käytäntöjä, miten Suomen parhaat työpaikat toteuttavat henkilöstöjohtamistaan. Kahden päivän aikana jaetaan ideoita ja käytännön esimerkkejä sekä opitaan yhdessä.

  Kohderyhmä

  Tilaisuus on tarkoitettu johtamisesta, kehittämisestä ja osaamisesta vastaaville henkilöille, yritysjohtajille, henkilöstöjohtajille ja -päälliköille sekä työhyvinvoinnin parissa työskenteleville henkilöille.

  Avaa tulostusversio

 • Vastaavan johtajan pätevöittävä säteilysuojelukoulutus
  15.05.2019 - 16.05.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  15.-16.5.2019 Vastaavan johtajan pätevöittävä säteilysuojelukoulutus, Tuusula

  Säteilylainsäädäntö uudistui 15.12.2018.

  Tämä koulutus kattaa STMa:n ionisoivasta säteilystä (1044/2018) koulutusvaatimukset. Tämän koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan kelpoisuutta osoittavan todistuksen. Säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan kelpoisuutta osoittava todistus, joka on annettu viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2019, voidaan hyväksyä turvallisuuslupahakemuksen käsittelyn yhteydessä säteilyturvallisuusvastaavan soveltuvalla toimintatyyppikohtaisella osaamisalalla säteilyturvallisuusvastaavan kelpoisuutta osoittavaksi todistukseksi.

  Kurssilla perehdytään harjoituksin sekä luennoin
  säteilyn käyttöön liittyviin turvallisuusmääräyksiin.

  Kurssin käytyään osanottaja tuntee säteilysuojauslainsäädännön pääkohdat ja säteilyturvallisuuteen liittyviin tehtäviin kuuluvat viranomaisyhteistyön käytännöt.

  Koulutuksen aiheet ovat:
  - Tieteellinen perusta yleistieto säteilystä
  - Mittaustekniikka ja laskennalliset menetelmät
  - Säteilysuojelu
  - Lainsäädäntö ja kansainväliset suositukset
  säteilyturvallisuus ja järjestelyt säteilyn käyttöpaikalla
  - Johtamisjärjestelmä
  - Turvallisuusarvio
  - Säteilyn käyttötavat
  - Säteilylähteiden ominaisuudet ja käsittely
  - Hankintaprosessi
  - Asennus, korjaus ja huolto
  - Kauppa, kuljetus ja siirrot
  - Kirjanpito, varastointi ja käytöstä poistaminen
  - Radioaktiivisten jätteiden käsittely

  Koulutuspaikkana on Gustavelud, Tuusula. Osallistujan voi tarvittaessa varata itse majoituksen Gustavelundista.

  Kurssin hinta 1080 € / hlö + alv 24 %

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702

  Avaa tulostusversio

 • Onkapannu-seminaari - Voima- ja soodakattilapäivät
  16.05.2019 - 17.05.2019

  Ilmoittaudu

  Onkapannu-seminaari - Voima- ja soodakattilapäivät 16.-17.5.2019, Oulu

  Ajankohtaisia alustuksia voima- ja soodakattiloiden tekniikasta ja kehittyneistä ratkaisuista sekä tietenkin höyryturbiineista.

  Seminaariohjelma julkaistaan huhtikuussa 2019.

  Seminaari järjestetään Oulussa sekä Oulu-laivassa, jonka kummina POHTO toimii.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Anu Haverinen, puh. 044 5335 399
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi  Avaa tulostusversio

 • ATEX räjähdysvaaralliset tilat, turvallinen työskentely, Tre
  22.05.2019 - 22.05.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  ATEX - Räjähdysvaarallisissa tiloissa työskentely käytännössä

  22.5.2019, Tampere
  13.11.2019, Oulu

  Koulutuksen sisältö:
  Sisältö täyttää koulutusstandardin SFS-EN 60079-14 vaatimukset
  sähkön ja automaation osalta.

  Räjähdysvaarallisten tilojen ATEX-säädökset koskevat henkilöitä, jotka työskentelevät Ex-tiloissa ja rakentavat tai suunnittelevat Ex-tiloja.

  Lain mukainen kouluttautumis-velvoite koskee kaikkia Ex-tiloissa työskenteleviä henkilöitä, kuten kunnossapito- ja käyttöhenkilöstöä, urakoitsijoita ja aliurakoitsijoita, suunnittelijoita ym.

  Yleinen käytännönperiaate on, että jokaisella, joka tekee jotakin Ex-tilassa, pitää olla riittävä koulutus kyseiseen tehtävään. Suosittelemme sähkö- ja automaatioalalla em. tiloissa työskenteleville, tietojen ajantasalla pitämiseksi, kouluttautumista 3 - 5 vuoden välein.

  ATEX-koulutus antaa valmiudet kunnossapito- ja käyttöhenkilökunnalle turvalliseen työskentelyyn ATEX-tiloissa.

  Koulutus on suunniteltu käyttöhenkilöstölle sekä mekaanisen-, sähkö- ja automaatiokunnossapidon henkilöstölle.

  Koulutuksen hinta on 650 € +alv / hlö.

  Koulutuspaikkana on Lapland Hotels Tampere, Yliopistonkatu 44, Tampere.

  Osallistuja voi itse varata majoituksen suoraan Laplands Hotelsista (tampere(at)laplandhotels.com, puh. 03 383 000) varaustunnuksella Atex-koulutus/POHTO 8.5. mennessä. Tämän jälkeen huoneita voi tiedustella saatavuuden mukaan päivän hintaan.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Haastavat esimiestilanteet
  23.05.2019 - 23.05.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Esimiehille suunnattu koulutus, jonka tavoitteena on

  - saada käytännön ratkaisunmalleja ja työkaluja arjen esimiestyön haastaviin tilanteisiin
  - kehittää palautteen antamisen ja vastaanottamisen kykyä
  - vahvistaa ratkaisukeskeistä toimintatapaa
  - jakaa käytännön kokemuksia, oppia toinen toisilta
  - verkostoitua osallistujien kanssa

  Koulutus pohjautuu asiantuntija-alustuksiin, ennakkotehtävään, keskusteluihin, esimerkkeihin ja harjoituksiin.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Minna Jurvelin, 050 5701 618

  Avaa tulostusversio

 • Sähkötyöturvallisuus SFS 6002
  24.05.2019 - 24.05.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  24.5.2019 Sähkötyöturvallisuus SFS6002, Oulu

  Sähköalalla töitä tekevien koulutus- ja opastusvastuu kuuluu työnantajalle. Kaikille sähkötöitä tekeville on annettava yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus. Sähkötyöturvallisuuskoulutus on uusittava max. 5 vuoden välein.

  Osallistujat:
  Sähköalalla työskentelevät asentajat, esimiehet ja asiantuntijat.

  Sisältö:
  - Sähkö vaarallisuus
  - Lait, asetukset ja standardi SFS 6002
  - Turvallisen toiminnan perusta
  - Sähkötöitä tekevät henkilöt ja organisaatio
  - Käyttöön liittyvät toimenpiteet
  - Työskentelykäytännöt
  - Kunnossapito käytännöt
  - Kirjallinen kuulustelu

  Kurssin hinta 280 € +alv / hlö. Koulutuspäivä siirretty, aikaisemmin 19.2.

  Ilmoittaudu mielellään 8.5. mennessä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Onnistu etäjohtamisessa
  04.06.2019 - 04.06.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Kenelle
  Esimiehet, tiiminvetäjät ja projektipäälliköt, jotka johtavat etätyötä, hajautettua tiimiä, liikkuvaa työtä tekeviä.

  Hyödyt
  - Ymmärrät, miksi ja millä tavalla etätiimin johtaminen on erilaista
  - Tunnistat oman johtamistyylisi vahvuudet ja kehittämiskohteet etäjohtajana
  - Saat työkaluja parempaan etäjohtamiseen ja virtuaalipalaverin osallistavaan ja tehokkaaseen toteuttamiseen

  Menetelmät
  Koulutus pohjautuu asiantuntija-alustuksiin, erilaisiin aktivoiviin käytännönläheisiin ryhmätöihiin, kokemusten jakamiseen ja keskusteluihin sekä osallistujien käytännönhaasteiden ratkomiseen.

  Lisätiedot:
  Kehittämispäällikkö Minna Jurvelin, 050 570 1618

  Avaa tulostusversio

 • Minä johtajana
  06.06.2019 - 06.06.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Minä johtajana - johtamistaitojen kehittäminen organisaatiossa itseni näköisenä johtajana

  Hyödyt osallistujalle:
  Johtamisen lähtökohtana ovat ulkoa annetut rajat, vastuu ja tavoitteet, joiden toteuttamisessa johtajan itsetuntemus, persoonallinen ote ja kyky olla ihminen johtajana muodostavat johtamisen ydintekijät.

  Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa omaa johtajuutta, ihmisten johtamistaitoja ja haasteiden kohtaamista.

  Valmennus pohjautuu asiantuntijaluentoihin, keskusteluun, kokemusten vaihtoon ja harjoituksiin. Päivän aikana jokainen laatii itselleen myös kehittämissuunnitelman.

  Tervetuloa mukaan kehittämään omaa johtajuuttasi!

  Avaa tulostusversio

 • Yritystä ja Kulttuuria 2019
  07.06.2019 - 07.06.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Yritystä ja kulttuuria 7.6.2019, POHTOn kesätapahtuma

  Tilaisuus on tarkoitettu yritysten ja yhteisöjen koko henkilöstölle, johdolle, henkilöstön kehittäjälle, päälliköille ja asiantuntijoille. Yritystä ja Kulttuuria 2019 -tapahtuman keskeisinä teemoina ovat työyhteisöjen ja työkulttuurien kehittyminen. Tapahtumaan voivat osallistua kaikki, jotka ovat kiinnostuneita siitä, millaisen muutoksen keskellä elämme juuri nyt. Jotta voimme ymmärtää nykyisyyttä ja ennakoida tulevaa, on syytä ymmärtää myös siitä, miten olemme tähän hetkeen tulleet.

  Tilaisuuden asiantuntijat
  Historioitsija ja dosentti Teemu Keskisarja
  Toimitusjohtaja Mikael Jungner
  Vuoden 2019 yrittäjänainen, toimitusjohtaja Jonna Muurinen

  Seminaarin hinta
  Hinta Early bird 255,00 euroa, ilmoittautuminen 10.5.2019 mennessä.
  Normaalihinta 295,00 euroa, ilmoittautuminen 31.5.2019 mennessä.

  Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu kesätapahtumaan.

  Lisätietoja:
  Toimitusjohtaja Markku Oikarinen
  puh. 040 772 8333
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski
  puh. 050 570 9702
  s-posti etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Ohjelmoitavat logiikat Siemens Simatic S 7 -peruskurssi
  11.06.2019 - 13.06.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Ohjelmoitavat logiikat Siemens Simatic S7 -peruskurssi 11.-13.6.2019, Oulu

  Suuren kysynnän vuoksi järjestämme lisäkoulutuksen !

  Ohjelmoitavat logiikat Siemens Simatic S7 -peruskurssin käynyt tuntee Simatic S7-300/400 logiikoiden perusteet, ohjelmiston perusteet sekä osaa ohjelmoida peruslukituspiirejä. Osallistuja ymmärtää ohjelmointilaitetta logiikan toiminnan kannalta sekä osaa seurata logiikkaohjelmaa.

  Osallistujilta tullutta palautetta:
  - voin käyttää hyväksi omassa työssäni mm. vikojen selivitystä, ohjelmointia
  - hyvä kokonaisuus

  Kohderyhmä:
  Kone-, sähkö- ja automaatioalan henkilöstö, jotka toimivat Simatic S7-ohjausten asennuksessa, huollossa ja käyttöönotossa sekä tarvitsevat Step-7-ohjelmointityökalun käyttöä.

  Sisältö:
  - Simatic S7 järjestelmä ja rakenne
  - Step7 editointityökalut
  - Binäärioperaatiot
  - Digitaalioperaatiot
  - Virheenetsintä
  - Tiedostoyksiköt
  - Analogikäsittely

  Osallistujamäärä on rajoitettu max 10 osallistujaan.

  Koulutuksen hinta on 1390€ +alv. / hlö.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Asiakkaan asialla - vaikuttava asiakaspalvelu ja -kokemus
  14.08.2019 - 15.08.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Mikä on asiakaslupauksemme?
  Miltä toimintamme näyttää asiakkaan silmin?
  Millainen työn tekeminen tuo arvoa asiakkaillemme?
  Miten johdamme ja mittaamme asiakaskokemusta?
  Hyvä asiakaspalvelu - miten toteuttaa sitä käytännössä?

  Hyvästä asiakaskokemuksesta ja asiakaspalvelusta on muodostunut tavoiteltuja kilpailuetuja - pelkästään hinta tai tuote ei enää luo kestävää erottautumista markkinoilla. Yrityksen palvelukulttuuri näkyy suoraan asiakkaalle. Vaikuttavan asiakaskokemuksen saavuttamisessa asiakaspalvelun rooli on merkittävä. Viimeisen päälle hiottu kohtaaminen epäonnistuu, jos yrityksen työntekijä ei oikeasti ole kiinnostunut asiakkaasta ja hänen auttamisesta.

  Digi- ja mobiiliaika on tehnyt asiakkaista yhä vaativampia: parempi asiakaskokemus edellyttää paljon parempaa suoritusta kuin aiemmin. Erinomaisen asiakaskokemuksen tuottamiseen vaaditaan uudenlaista lähestymistapaa.

  Tässä valmennuksessa tarkastelemme ja saat uusia työkaluja ja malleja asiakaslähtöisen toiminnan arviointiin ja kehittämiseen, asiakaskokemuksen rakentamiseen ja parantamiseen sekä henkilökohtaisten vuorovaikutustaitojen kehittämiseen.

  Tervetuloa mukaan!

  Avaa tulostusversio

 • Tuottavuuden ja talouden johtaminen - liiketoimintasimulaati
  20.08.2019 - 21.08.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  POHTOn liiketoiminta- ja johtamissimulaatio on ainutlaatuinen oppimisympäristö, jossa

  Opitaan yhdessä tekemällä ja kokemalla yrityksen
  Kannattavuuteen vaikuttavat tekijät
  Asiakaslähtöisen toiminnan vaatimukset
  Sisäisen yhteistyön ja
  Jatkuvan parantamisen merkitys tuloksellisissa toimintaprosesseissa
  Talouden tunnusluvut ja niiden muodostuminen.

  Simulaatiossa osallistujat
  Johtavat yritystä kolmen liiketoimintavuoden ajan
  Laativat yritykselle strategian ja toimintasuunnitelmat
  Vastaavat käytännön tasolla myös yrityksen eri toiminnoista ja pyörittävät yritystä yhdessä
  Analysoivat toimintavuosien välillä yrityksen toiminnan ja talousluvut.

  Lupaamme, että simulaatiossa opit tehokkaasti, ymmärrät asiat paremmin ja saat käytännön työkaluja oman vastuualueesi toiminnan kehittämiseen. Tervetuloa mukaan!

  Avaa tulostusversio

 • HR ja vaikuttava viestintä
  05.09.2019 - 05.09.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Henkilöstöammattilaisena olet avainroolissa organisaatiosi jatkuvassa kehittymisessä ja onnistumisessa, tavoitteenasi toiminnan tuloksellisuus. Asiantuntijana yhdistät liiketoiminnan ja yksilöiden osaamisen, vaikutat organisaatiokulttuuriin sekä henkilöstö- ja asiakaskokemukseen. Tuotat työlläsi myös merkittävää lisäarvoa johdon aktiivisena sparraajana.

  Työsi sinulta vahvaa viestintä- ja vuorovaikutusosaamista sekä jatkuvaa itsesi kehittämistä. Vaikuttajana sinun pitää pystyä viestimään asiat vakuuttavasti, tehokkaasti, rakentavasti ja kiinnostavasti, kykenet perustelemaan asiat hyötyjen ja myös numeroiden kautta.
  Tässä HR-ammattilaisille suunnatussa koulutuksessa syvennät ja laajennat viestinnän osaamistasi. Koulutus toteutetaan valmentavalla otteella, harjoitusten sekä kokemusten jakamisen kautta saat varmuutta omaan työhösi.

  Lisätiedot:

  Kehittämispäällikkö Minna Jurvelin, 050 5701618
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, 050 5709 702

  Avaa tulostusversio

 • Vastaavan johtajan pätevöittävä säteilysuojelukoulutus
  05.09.2019 - 06.09.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  5.-6.9.2019 Vastaavan johtajan pätevöittävä säteilysuojelukoulutus, Oulu

  Säteilylainsäädäntö uudistui 15.12.2018.

  Tämä koulutus kattaa STMa:n ionisoivasta säteilystä (1044/2018) koulutusvaatimukset. Tämän koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan kelpoisuutta osoittavan todistuksen. Säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan kelpoisuutta osoittava todistus, joka on annettu viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2019, voidaan hyväksyä turvallisuuslupahakemuksen käsittelyn yhteydessä säteilyturvallisuusvastaavan soveltuvalla toimintatyyppikohtaisella osaamisalalla säteilyturvallisuusvastaavan kelpoisuutta osoittavaksi todistukseksi.

  Kurssilla perehdytään harjoituksin sekä luennoin
  säteilyn käyttöön liittyviin turvallisuusmääräyksiin.

  Kurssin käytyään osanottaja tuntee säteilysuojauslainsäädännön pääkohdat ja säteilyturvallisuuteen liittyviin tehtäviin kuuluvat viranomaisyhteistyön käytännöt.

  Koulutuksen aiheet ovat:
  - Tieteellinen perusta yleistieto säteilystä
  - Mittaustekniikka ja laskennalliset menetelmät
  - Säteilysuojelu
  - Lainsäädäntö ja kansainväliset suositukset
  säteilyturvallisuus ja järjestelyt säteilyn käyttöpaikalla
  - Johtamisjärjestelmä
  - Turvallisuusarvio
  - Säteilyn käyttötavat
  - Säteilylähteiden ominaisuudet ja käsittely
  - Hankintaprosessi
  - Asennus, korjaus ja huolto
  - Kauppa, kuljetus ja siirrot
  - Kirjanpito, varastointi ja käytöstä poistaminen
  - Radioaktiivisten jätteiden käsittely

  Koulutuspaikkana POHTO Oy, Oulu.

  Kurssin hinta 1080 € / hlö + alv 24 %

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702

  Avaa tulostusversio

 • Voimalaitoksen typen- ja rikinpoistoprosessien käyttö
  10.09.2019 - 10.09.2019

  Ilmoittaudu

  Voimalaitoksen typen- ja rikinpoistoprosessien käyttö ja päästöjen mittaaminen

  Koulutuksen tavoite:
  Osallistujat päivittävät tietonsa kattilalaitosten savukaasujen typpi- ja rikkiyhdisteiden muodostumisesta, mittausmenetelmistä ja erilaisista rikin- ja typenpoistopoistotekniikoista.

  Koulutus on tarkoitettu:
  -kattilalaitosten tuotanto-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä työskenteleville henkilöille (esim. kaukolämpö- ja höyryvoimalaitokset, metsäteollisuuden sooda- ja primäärikattilat)
  - asiantuntijatehtävissä työskenteleville henkilöille
  - ylikone- ja alikonemestarin koulutusohjelmaa suorittaville henkilöille

  Lisätietoja:
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Metsäteollisuuden kattiloiden käyttö
  12.09.2019 - 12.09.2019

  Ilmoittaudu

  Metsäteollisuuden kattiloiden käyttö 12.9.2019, Oulu

  Tavoite:
  Tavoitteena on perehdyttää osallistuja metsäteollisuuden eri kattilatyyppeihin ja niiden käyttöön. Selvitetään miten kiinteää polttoainetta käsitellään. Miten poltto vaikuttaa kattilaan ja päästöihin. Lisäksi opitaan keräilykaasujen käsittely ja poltto.

  Osallistujat:
  Koulutus on tarkoitettu eri metsäteollisuuden kattilatyyppien käytöstä ja kunnossapidosta vastaaville henkilöille, vuoroesimiehille ja muille talteenotto-osastojen käyttö- ja kunnossapitohenkilöstölle, sekä selluteollisuuden laitetoimittajille.

  Sisältö:
  - Kattilatyypit
  - Kiinteiden polttoaineiden käsittely
  - Polton vaikutus kattilaan ja päästöihin
  - Soodakattila
  - Keräilykaasujen käsittely ja poltto
  - Savukaasujen käsittely

  Koulutuksen hinta on 590 € + alv/hlö

  Lisätietoja:
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Käytännön projektivalmennus
  17.09.2019 - 17.09.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  17.9.2019 Käytännön projektivalmennus

  Koulutus on tarkoitettu erilaisissa tehtävissä toimiville henkilöille, joiden työn kuvaan kuuluu projektien tai projektiluonteisten kokonaisuuksien hallitseminen ja suunnittelu.

  Koulutus sopii erinomaisesti myös nykyisille ja tuleville projektipäälliköille ja erilaisten osaprojektien vetäjille sekä projektiluonteisissa tehtävissä toimiville.

  Koulutuksen hinta 410 e +alv / hlö.

  Lisätietoja Pekka Peltomäki, puh. 044 2742 385 tai pekka.peltomaki(at)pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
  19.09.2019 - 19.09.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Osaatko johtaa itseäsi tavoitteisiisi? Tunnistatko vaikuttamisen periaatteet?

  Ensivaikutelma syntyy muutamassa sekunnissa. Voit kuitenkin muuttaa sinusta tehtyä tulkintaa viestinnän ja vuorovaikutuksen keinoin. Kun opit tuntemaan itsesi, osaat toimia eri tilanteissa vakuuttavasti. Saat viestisi perille ja pääset tavoitteisiisi myös haasteellisissa tilanteissa.

  Tule mukaan innostavaan viestintä- ja vuorovaikutus-päivään, jossa opitaan käytännön työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Päivän aikana vahvistat osaamistasi sekä vinkkien että harjoitusten kautta.

  Avaa tulostusversio

 • Työturvallisuuskortti, kouluttajan täydennyskoulutus
  23.09.2019 - 23.09.2019

  Ilmoittaudu

  Ma 23.9.2019 Työturvallisuuskortti, kouluttajan täydennyskoulutus

  Työturvallisuuskorttikouluttajan täydennyskoulutuksen hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa kurssinjohtajana toimimiseen seuraavat 5 vuotta.

  Työturvallisuuskorttikouluttajaoikeuden omaavien täydennyskoulutus kestää 8 tuntia, täydennyskoulutuksen ehtona on, että kouluttajaoikeudet ovat voimassa kurssille tultaessa. Osallistujalla tulee olla suoritettuna myös Työsuojelun peruskurssi (kesto 5 pv).

  Koulutuksen kesto klo 8.15 - 16.15.

  Kurssipäivän ohjelma ja koulutuksen sisältöä:
  Yhteinen työpaikka
  Yhteinen turvallisuus
  Perehdyttäminen
  Yhteinen turvallinen työpäivä, harjoituksia
  Tentti

  Koulutuksessa osa koulutuspäivästä suoritetaan Pohjois-Suomen Turvapuistossa.

  Koulutuksesta saatua palautetta:
  Hyvin painotettu oikeita asioita.
  Käytännön esimerkit hyviä.

  Koulutuksen hinta 410 eur/hlö +alv., sis. kahvit ja lounaan. Ilmoittautuminen mielellään 9.9. mennessä.

  Koulutuspäivä siirretty 10.4., aikaisemmin ilmoitettu 27.9.

  Lisätietoja:
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  irja.kellokoski@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Ohjelmoitavat logiikat Siemens Simatic S7 -jatkokurssi
  24.09.2019 - 26.09.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Ohjelmoitavat logiikat Siemens Simatic S 7 -jatkokurssi 24.-26.9.2019, Oulu

  Koulutuksen käynyt tuntee Simatic S7-300/400 logiikoiden ohjelmiston rakenteen sekä osaa ohjelmoida tavallisimpia lukituspiirejä.

  Osallistuja osaa käyttää eri ohjelmayksiköitä ohjelmointiin sekä ymmärtää analogiapiirin toiminnan ja käytön ohjelmassa. Lisäksi ymmärtää ohjelmointilaitetta käyttäen Profibus-väylän toiminnan ja osaa käyttää sitä vian etsintään. Ymmärtää ohjelmointilaitetta logiikan toiminnan kannalta sekä osaa seurata logiikkaohjelmaa ja etsiä toimintahäiriöiden syyt.

  Koulutus on tarkoitettu:
  Henkilöille, jotka toimivat Simatic S 7 ohjausten suunnittelussa, käyttöönotossa ja kunnossapidossa ja tuntevat Simatic S 7-300/400 logiikoiden ohjelmiston perusteet.

  Osallistujamäärä on rajoitettu max 10 osallistujaan.

  Koulutuksen hinta 1390 € +alv. / hlö.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Kattilaveden valmistus ja käsittely
  25.09.2019 - 26.09.2019

  Ilmoittaudu

  Koulutuksen tavoite
  Perehdyttää osanottajat ionivaihdettujen vesien valmistukseen, laatuvaatimuksiin, seurantaan ja analyyseihin niin, että he kurssin jälkeen pystyvät valmistamaan käyttökohteen mukaiset vaatimukset täyttävää vettä.

  Perehdytään kattilaveden, höyryn ja lauhteiden käsittelyyn

  Koulutus on tarkoitettu
  Voimalaitosten käyttöhenkilöille, vesilaitosten hoitajille, vesilaboranteille, vuoro-mestareille ja käyttöinsinööreille.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Anu Haverinen, puh. 044 5335 399
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Osallistava johtaminen - valmentava esimies
  25.09.2019 - 26.09.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Haluatko kehittyä johtajana ja syventää valmentavan johtamisen taitojasi?

  POHTOn kaksipäiväisessä valmennuksessa
  - opit valmentavan johtamisen periaatteet ja toimintatavat
  - tiedostat miten motivaatio ja sitoutuminen syntyvät
  - ymmärrät miten johtajana ja esimiehenä edistät vastavuoroista keskustelua ja saat tiimisi osallistumaan, toteuttamaan strategiaa sekä kehittämään toimintoja
  - saat työkaluja osallistamiseen
  - kehität henkilökohtaisia sparraustaitojasi
  - tunnistat omat vahvuutesi ja jatkokehittämisen kohteesi valmentavana johtaja ja esimiehenä

  Lisätietoja
  Minna Jurvelin, puh. 050 570 1618

  Avaa tulostusversio

 • Keskijohdon valmennusohjelma
  26.09.2019 - 26.09.2020

  Ilmoittaudu

  Uusi valmennusohjelma keskijohdolle käynnistyy syksyllä 2019!

  Valmennuksen tavoitteena on kehittää strategista ajattelua, syventää kokonaiskäsitystä liiketoimintaan keskeisesti vaikuttavista tekijöistä. Kehittää omaa johtamisosaamista vahvistamalla itsensä johtamistaitoja, muutoksen johtamisosaamista ja osallistavaa johtamisotetta sekä kehittää valmiuksia toimia asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti toimintaa jatkuvasti parantaen.

  Lisätiedot
  Kehittämispäällikkö Minna Jurvelin
  050 570 1618  Avaa tulostusversio

 • Työsuojelupäivät 2019
  26.09.2019 - 27.09.2019

  Ilmoittaudu

  Päivien teemana Työturvallisuus 2.0

  Työelämä muuttuu, muuttuuko työturvallisuus?

  Työelämä on jatkuvassa muutostilassa. Se näkyy erityyppisinä uusina tuotteina ja palveluina, työsuhteina ja työn tekemisen muotoina - lisäksi digitalisaatiokehitys aiheuttaa muutoksia vanhoihin toimintamalleihin.
  Miten työturvallisuustoiminta reagoi tähän ja miltä osin se on tarpeellista?
  Miten kehitämme omaa toimintaamme ja olemmeko valmiita muutoksiin ajattelussamme?

  Työsuojelupäivät tarjoaa ajatuksia ja asiantuntijaluentoja kehittyvästä työympäristöstä ja sen asettamista vaatimuksista. Lisäksi ajankohtaisia aiheita työturvallisuudesta ja onnistumisia sekä hyviä käytäntöjä eri toimialoilta.

  Tilaisuus tarjoaa myös mahdollisuuden verkostoitua ja keskustella alan asiantuntijoiden kanssa sekä vaihtaa kokemuksia eri yritysten ja yritysten organisaatioiden edustajien kanssa.

  Työsuojelupäivät on tarkoitettu yritysten ja julkisten organisaatioiden työsuojelun kehittämisestä vastaaville henkilöille, työsuojeluvaltuutetuille ja -asiamiehille sekä käytännön toteuttamisesta vastaaville esimiehille ja henkilöstön edustajille.

  Seminaarin ohjelma ilmestyy toukokuussa.

  Ilmoittaudu pe 14.6. mennessä Early Bird -hintaan 690 eur / hlö +alv. Tämän jälkeen seminaarin hinta on 790 eur / hlö +alv.

  Lisätietoja:
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • LEAN ja tuotannon johtaminen
  08.10.2019 - 09.10.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Muuttuva liiketoimintaympäristö vaatii yrityksiltä tuottavuuden jatkuvaa parantamista. Lean-ajattelu ja ketteryys ovat keskeisiä periaatteita tuotannon, palvelun ja prosessien kehittämisessä toimialasta riippumatta niin tuotannollisissa yrityksissä, palvelualoilla kuin julkisella sektorilla.

  Kahden päivän valmennuksesta saat työkaluja tuotannon ja palveluiden tuotannon johtamiseen ja kehittämiseen. Syvennyt tuotannon johtamisen keskeisiin periaatteisiin, lean-ajatteluun, tuotantotoiminnan arviointiin, ohjaamiseen ja kehittämiseen, joiden pohjalta voit arvioida ja tehostaa oman vastuualueesi tuottavuutta ja toimintaa omassa organisaatiossasi.

  Kenelle
  Tuotannon ja palveluiden johtamisesta ja kehittämisestä vastaaville johtajille, päälliköille ja asiantuntijoille.

  Valmennus pohjautuu asiantuntija-alustuksiin, keskusteluun, yritysesimerkkeihin ja työpajaan, jossa työstät oman organisaatioisi tuotannon johtamisen kriittisiä kehittämiskohteita ja
  valmistaudut muutosten toteuttamiseen omassa organisaatiossa Toyota Katan systemaattisen jatkuvan parantamisen mallin avulla.

  Avaa tulostusversio

 • Kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi, Oulu
  10.10.2019 - 11.10.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  10.-11.10.2019 Kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi, Oulu

  Tavoite:
  Koulutuksessa saadaan perusteet kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista niin, että osallistujilla on mahdollisuus suorittaa käytönvalvojan tutkinto, jonka järjestää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

  Tukesin järjestämien käytönvalvojan tutkintojen päivämäärät ja tutkintopaikkakunnat löytyvät Tukesin internet-sivuilta (www.tukes.fi).

  Osallistujat:
  Teollisuuslaitosten henkilöt, jotka päivittäisessä työssään käyttävät, käsittelevät ja varastoivat palavia ja terveydelle vaarallisia kemikaaleja.

  Koulutuksen hinta on 1.150 € +alv./ hlö.

  Sisältö:
  Kemikaalilainsäädäntö ja viranomaisten työnjako
  Palavien ja terveydelle vaarallisten kemikaalien ominaisuudet ja luokitukset
  Palavien ja terveydelle vaarallisten kemikaalien hallinnolliset määräykset
  Sammutussuunnitelma ja sammutuskalusto
  Käyttölaitos- ja varastosäiliöt
  Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu ja potentiaalintasaus
  Kemikaalien käytön valvojan harjoitustentti

  Koulutuksessa osallistujalla tulisi olla mukana oma tietokone tai tabletti.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Säteilysuojelun täydennyskoulutus käyttöhenkilöstölle, Tre
  15.10.2019 - 15.10.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  15.10.2019 Säteilysuojelun täydennyskoulutus käyttöhenkilöstölle, Tampere

  Tavoite
  STM:n asetus 1044/2018 ionisoivasta säteilystä: Säteilytoimintaan osallistuvan työntekijän on saatava säteilysuojelun täydennyskoulutusta vähintään viisi tuntia viiden vuoden aikana.

  Koulutuksessa käsitellään säteilyfysiikan ja säteilybiologian perusteita. Säteilysuojelun perusperiaatteita. Työntekijän ja väestön suojelua sekä harjoitellaan varautumista säteilyvaara tilanteisiin.

  Osallistujat
  Koulutus on suunnattu säteilyn käyttöorganisaation käyttöhenkilöstölle.
  esim sähkö-automaatiokunnossapidolle ja mekaanisellekunnossapidolle sekä prosessihenkilöstölle.

  Sisältö
  Säteilyfysiikka ja säteilybiologia
  Työntekijän ja väestön säteilysuojelu
  Lainsäädäntö
  Säteilysuojelu säteilyn käyttöpaikalla
  Säteilyvaaratilanteisiin varautuminen
  Harjoituksia

  Koulutuspaikka Lapland Hotel Tampere. Osallistuja voi tarvittaessa varata itse majoituksen hotellista.

  Koulutuksen hinta on 495 € + alv 24 %

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Säteilysuojelun vastuuhenkilöiden täydennyskoulutus, Tampere
  15.10.2019 - 16.10.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  15.-16.10.2019 Vastaavan johtajan pätevöittävä säteilysuojelukoulutus, Tuusula

  Säteilylainsäädäntö uudistui 15.12.2018.

  Tämä koulutus kattaa STMa:n ionisoivasta säteilystä (1044/2018) koulutusvaatimukset. Tämän koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan kelpoisuutta osoittavan todistuksen. Säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan kelpoisuutta osoittava todistus, joka on annettu viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2019, voidaan hyväksyä turvallisuuslupahakemuksen käsittelyn yhteydessä säteilyturvallisuusvastaavan soveltuvalla toimintatyyppikohtaisella osaamisalalla säteilyturvallisuusvastaavan kelpoisuutta osoittavaksi todistukseksi.

  Kurssilla perehdytään harjoituksin sekä luennoin
  säteilyn käyttöön liittyviin turvallisuusmääräyksiin.

  Kurssin käytyään osanottaja tuntee säteilysuojauslainsäädännön pääkohdat ja säteilyturvallisuuteen liittyviin
  tehtäviin kuuluvat viranomaisyhteistyön käytännöt.

  Koulutuksen aiheet ovat:
  - Tieteellinen perusta yleistieto säteilystä
  - Mittaustekniikka ja laskennalliset menetelmät
  - Säteilysuojelu
  - Lainsäädäntö ja kansainväliset suositukset
  säteilyturvallisuus ja järjestelyt säteilyn käyttöpaikalla
  - Johtamisjärjestelmä
  - Turvallisuusarvio
  - Säteilyn käyttötavat
  - Säteilylähteiden ominaisuudet ja käsittely
  - Hankintaprosessi
  - Asennus, korjaus ja huolto
  - Kauppa, kuljetus ja siirrot
  - Kirjanpito, varastointi ja käytöstä poistaminen
  - Radioaktiivisten jätteiden käsittely

  Koulutuspaikkana on Lapland Hotel Tampere. Osallistuja voi tarvittaessa varata itse majoituksen hotellista.

  Kurssin hinta 1080 € / hlö + alv 24 %

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702

  Avaa tulostusversio

 • Haastavat esimiestilanteet
  16.10.2019 - 16.10.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Esimiehille suunnattu koulutus, jonka tavoitteena on

  - saada käytännön ratkaisunmalleja ja työkaluja arjen esimiestyön haastaviin tilanteisiin
  - kehittää palautteen antamisen ja vastaanottamisen kykyä
  - vahvistaa ratkaisukeskeistä toimintatapaa
  - jakaa käytännön kokemuksia, oppia toinen toisilta
  - verkostoitua osallistujien kanssa

  Koulutus pohjautuu asiantuntija-alustuksiin, ennakkotehtävään, keskusteluihin, esimerkkeihin ja harjoituksiin.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Minna Jurvelin, 050 5701 618

  Avaa tulostusversio

 • Sähkötyöturvallisuus SFS 6002
  22.10.2019 - 22.10.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  22.10.2019 Sähkötyöturvallisuus SFS6002, Oulu

  Sähköalalla töitä tekevien koulutus- ja opastusvastuu kuuluu työnantajalle. Kaikille sähkötöitä tekeville on annettava yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus. Sähkötyöturvallisuuskoulutus on uusittava max. 5 vuoden välein.

  Osallistujat:
  Sähköalalla työskentelevät asentajat, esimiehet ja asiantuntijat.

  Sisältö:
  - Sähkö vaarallisuus
  - Lait, asetukset ja standardi SFS 6002
  - Turvallisen toiminnan perusta
  - Sähkötöitä tekevät henkilöt ja organisaatio
  - Käyttöön liittyvät toimenpiteet
  - Työskentelykäytännöt
  - Kunnossapito käytännöt
  - Kirjallinen kuulustelu

  Koulutuksen hinta on 280 € +alv / hlö.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Työturvallisuuskortti, kouluttajan täydennyskoulutus
  28.10.2019 - 28.10.2019

  Ilmoittaudu

  Ma 28.10.2019 Työturvallisuuskortti, kouluttajan täydennyskoulutus

  Työturvallisuuskorttikouluttajan täydennyskoulutuksen hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa kurssinjohtajana toimimiseen seuraavat 5 vuotta.

  Työturvallisuuskorttikouluttajaoikeuden omaavien täydennyskoulutus kestää 8 tuntia, täydennyskoulutuksen ehtona on, että kouluttajaoikeudet ovat voimassa kurssille tultaessa. Osallistujalla tulee olla suoritettuna myös Työsuojelun peruskurssi (kesto 5 pv).

  Koulutuksen kesto klo 8.15 - 16.15.

  Kurssipäivän ohjelma ja koulutuksen sisältöä:
  Yhteinen työpaikka
  Yhteinen turvallisuus
  Perehdyttäminen
  Yhteinen turvallinen työpäivä, harjoituksia
  Tentti

  Koulutuksessa osa koulutuspäivästä suoritetaan Pohjois-Suomen Turvapuistossa.

  Koulutuksen hinta 410 eur/hlö +alv., sis. kahvit ja lounaan. Ilmoittautuminen mielellään 14.10. mennessä.

  Lisätietoja:
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  irja.kellokoski@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Perehdyttäminen ja työnopastus
  30.10.2019 - 30.10.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Perehdyttäminen ja työnopastus ovat tärkeä osa henkilöstön kehittämistä. Hyvin toteutettu perehdytys ja työnopastus lisää työn tuottavuutta, parantaa laatua, tukee työturvallisuutta ja hyvinvointia.

  Työturvallisuuslaissa on useita työnantajaa velvoittavia määräyksiä työhön perehdyttämisen järjestämisestä. Lähin esimies vastaa perehdyttämisen ja opastuksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja seurannasta. Tuloksekas perehdyttäminen ja työnopastus edellyttää tavoitteellisuutta, suunnitelmallisuutta, ymmärrystä oppimisesta ja opettamisesta sekä ohjaustaitoja.

  POHTOn tehokas yhden päivän koulutus tarjoaa
  - perustiedot perehdyttämisen ja työnopastuksen sisällöstä ja tehokkaasta toteuttamisesta
  - perustiedot oppimisprosessista
  - mallin työnopastuksen toteuttamiseen
  - kehittää henkilökohtaisia ohjaustaitoja

  Koulutus on suunnattu lähiesimiehille, perehdyttäjille ja työnopastajille.

  Lisätietoja:
  Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702

  Avaa tulostusversio

 • Vastaavan johtajan pätevöittävä säteilysuojelukoulutus
  06.11.2019 - 07.11.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  6.-7.11.2019 Vastaavan johtajan pätevöittävä säteilysuojelukoulutus, Tampere

  Säteilylainsäädäntö uudistui 15.12.2018.

  Tämä koulutus kattaa STMa:n ionisoivasta säteilystä (1044/2018) koulutusvaatimukset. Tämän koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan kelpoisuutta osoittavan todistuksen. Säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan kelpoisuutta osoittava todistus, joka on annettu viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2019, voidaan hyväksyä turvallisuuslupahakemuksen käsittelyn yhteydessä säteilyturvallisuusvastaavan soveltuvalla toimintatyyppikohtaisella osaamisalalla säteilyturvallisuusvastaavan kelpoisuutta osoittavaksi todistukseksi.

  Kurssilla perehdytään harjoituksin sekä luennoin
  säteilyn käyttöön liittyviin turvallisuusmääräyksiin.

  Kurssin käytyään osanottaja tuntee säteilysuojauslainsäädännön pääkohdat ja säteilyturvallisuuteen liittyviin
  tehtäviin kuuluvat viranomaisyhteistyön käytännöt.

  Koulutuksen aiheet ovat:
  - Tieteellinen perusta yleistieto säteilystä
  - Mittaustekniikka ja laskennalliset menetelmät
  - Säteilysuojelu
  - Lainsäädäntö ja kansainväliset suositukset
  säteilyturvallisuus ja järjestelyt säteilyn käyttöpaikalla
  - Johtamisjärjestelmä
  - Turvallisuusarvio
  - Säteilyn käyttötavat
  - Säteilylähteiden ominaisuudet ja käsittely
  - Hankintaprosessi
  - Asennus, korjaus ja huolto
  - Kauppa, kuljetus ja siirrot
  - Kirjanpito, varastointi ja käytöstä poistaminen
  - Radioaktiivisten jätteiden käsittely

  Koulutuspaikkana Lapland Hotel Tampere, Tampere. Osallistuja voi tarvittaessa varata itse majoituksen hotellista.

  Kurssin hinta 1080 € / hlö + alv 24 %

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702

  Avaa tulostusversio

 • Projektipäällikkö fasilitaattorina
  12.11.2019 - 10.12.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Onnistunut projekti sisältää kokeilevaa kehittämistä, tehokasta asioiden eteenpäin vientiä ja kehittymisen mahdollistavaa ihmisten johtamista. Maailman muuttuessa vuorovaikutteisemmaksi ja nopeammaksi projektien johtamistaidon merkitys kasvaa tulevaisuudessa entisestään. Sitoutunut projektiryhmä on projektipäällikön tärkein resurssi.

  Hyöty osallistujalle
  Tässä valmennuksessa keskitymme projektipäällikön rooliin ihmisten johtajana. Saat työkaluja ja malleja osallistamiseen, erilaisten ihmisten ja tiimin sekä haastavien tilanteiden johtamiseen. Hyvä ihmisten johtaminen näkyy paitsi projektin tavoitteiden saavuttamisessa, erityisesti myönteisissä asiakaskokemuksissa.

  Valmennus sisältää kaksi valmennuspäivää, ennakko- ja välitehtävän. Valmennus pohjautuu asiantuntija- alustuksiin, keskusteluihin ja käytännönläheisiin harjoituksiin, joiden kautta kokeillaan fasilitointimenetelmiä ja harjoitellaan osallistavaa johtamista.

  Kohderyhmä:
  Projektipäälliköt

  Lisätiedot:
  Kehittämispäällikkkö Minna Jurvelin, 050 570 1618

  Avaa tulostusversio

 • ATEX räjähdysvaaralliset tilat, turvallinen työskentely
  13.11.2019 - 13.11.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  13.11.2019 ATEX - Räjähdysvaarallisissa tiloissa työskentely käytännössä, Oulu

  Koulutuksen sisältö:
  Sisältö täyttää koulutusstandardin SFS-EN 60079-14 vaatimukset
  sähkön ja automaation osalta.

  Räjähdysvaarallisten tilojen ATEX-säädökset koskevat henkilöitä, jotka työskentelevät Ex-tiloissa ja rakentavat tai suunnittelevat Ex-tiloja.

  Lain mukainen kouluttautumis-velvoite koskee kaikkia Ex-tiloissa työskenteleviä henkilöitä, kuten kunnossapito- ja käyttöhenkilöstöä, urakoitsijoita ja aliurakoitsijoita, suunnittelijoita ym.

  Yleinen käytännönperiaate on, että jokaisella, joka tekee jotakin Ex-tilassa, pitää olla riittävä koulutus kyseiseen tehtävään. Suosittelemme sähkö- ja automaatioalalla em. tiloissa työskenteleville, tietojen ajantasalla pitämiseksi, kouluttautumista 3 - 5 vuoden välein.

  ATEX-koulutus antaa valmiudet kunnossapito- ja käyttöhenkilökunnalle turvalliseen työskentelyyn ATEX-tiloissa.

  Koulutus on suunniteltu käyttöhenkilöstölle sekä mekaanisen-, sähkö- ja automaatiokunnossapidon henkilöstölle.

  Koulutuksen hinta on 650 € +alv / hlö.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Painelaitteet käytönvalvojille
  20.11.2019 - 21.11.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  20.-21.11.2019 Painelaitteet käytönvalvojille, Oulu

  Tavoite
  Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osanottajat painelaitteita koskevaan lainsäädäntöön ja tarkastustoimintaan, painelaitteiden suunnitteluun, hankintaan, valmistukseen, korjaukseen ja käyttöön. Pääpaino kurssilla on käytössä olevien laitosten painelaitteissa

  Osallistujat
  Käytönvalvojat, valmistuksen valvojat, yleissuunnittelijat, kunnossapidon ja valmistuksen työnsuunnittelijat ja työnjohto, käyttäjät (vuoromestarit ja vastaavat) painelaiteasioita hoitavat henkilöt ja tarkastajat sekä em. tehtäviin koulutettavat.

  Sisältö
  Lainsäädännön rakenne ja keskeinen sisältö
  valmistus- ja tarkastussäädökset
  CE-merkintä painelaitteissa
  Rekisteröinti
  Käytönaikaiset tarkastukset
  Asennus-, korjaus- ja muutostyöt
  Tarkastuslaitokset
  Kattilalaitosten säädöksiä
  Painelaitteiden EN-standardi
  Painelaitteiden turvallisuuden valvonta
  Painelaitteet ja työturvallisuuus
  Painelaitteiden hankinta
  Pidentyvien ajanjaksojen haasteet,
  Kattiloiden vikaantuminen
  Kattiloiden, turbiinin ja putkistojen tarkastusmenetelmät

  Koulutuksen hinta on 1050 € +alv / hlö.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Painelaitteiden käytön lainsäädäntö
  20.11.2019 - 20.11.2019

  Ilmoittaudu

  20.11.2019 Painelaitteiden käytön lainsäädäntö, Oulu

  Tavoite
  Kurssin tavoitteena on perehdyttää osanottajat painelaitteita koskevaan lainsäädäntöön, painelaite EN-standardiin, käytön aikaisiin tarkastuksiin ja turvallisuuden valvontaan.

  Osallistujat
  Käytönvalvojat, valmistuksen valvojat, yleissuunnittelijat, kunnossapidon ja valmistuksen työnsuunnittelijat ja työnjohto, käyttäjät (vuoromestarit ja vastaavat) painelaiteasioita hoitavat henkilöt ja tarkastajat sekä em. tehtäviin koulutettavat.

  Sisältö
  Lainsäädännön rakenne ja keskeinen sisältö
  valmistus- ja tarkastussäädökset
  CE-merkintä painelaitteissa
  Rekisteröinti
  Käytönaikaiset tarkastukset
  Asennus-, korjaus- ja muutostyöt
  Tarkastuslaitokset
  Kattilalaitosten säädöksiä
  Painelaitteiden EN-standardi
  Painelaitteiden turvallisuuden valvonta

  Koulutuksen hinta on 425 € +alv / hlö.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Sellun valkaisu
  10.12.2019 - 11.12.2019

  Ilmoittaudu

  Sellun valkaisu 10.-11.12.2019, Lappeenranta

  Tavoite
  Kurssin tavoitteena on perehdyttää osallistuja sellun valkaisun eri toteutusmahdollisuuksiin. Kurssin käytyään osallistuja ymmärtää valkaisun teoriaa ja osaa valkaisun teknisen suorituksen.

  Osallistujat
  Sellutehtaiden vuoro-, käyttö-, kunnossapito- ja automaatiohenkilöt sekä laaduntarkkailijat ja laitetoimittajat.

  Koulutuksen hinta on 1100 € +alv / hlö.

  Koulutuspaikkana on Holiday Club Saimaa, Lappeenranta

  Ohjelma vahvistetaan 09.2019 mennessä.

  Lisätietoja:
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

POHTOn simulaatiot ovat täysin ainutlaatuinen tapa oppia käytännössä ja yhdessä tekemällä

 • Lupaamme, että simulaatioissa ymmärrät ja muistat oppimasi paremmin ja saat käytännön työkaluja toimintojen arkeen siirtämiseen:

  • Tehokkain ja vaikuttavin tapa oppia
  • Ikuinen muistijälki – simulaation käyneet muistavat opitun vielä 15 vuoden kuluttua
  • Paranna työelämätaitoja - opitaan yhdessä
  • Liiketoimintakokonaisuuden ymmärtäminen
  • Ihminen muistaa 10% lukemastaan ja 90% itse tekemästään – simulaatiossa opitaan itse ja yhdessä tekemällä
  • Kyllä, oppiminen voi olla myös hauskaa – näin on todistanut jo yli 14 000 simulaatiokävijää

   

  Videomateriaali, tutustu tästä

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

  Lue lisää...

 • Liiketoiminta-
  simulaatio

  Liiketoimintasimulaatio

  POHTOn liiketoiminta- ja johtamissimulaatio on täysin ainutlaatuinen tapa oppia.

  Lupaamme, että koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin yrityksen / organisaation kannattavuuteen vaikuttavat tekijät: mm. hinnoittelun vaikutuksen, asiakastarpeiden ja markkinoiden trendit, myynti- ja markkinointitoimenpiteiden merkityksen, varaston koon vaikutukset tuotantoon ja tulokseen, tuotannon toimitusajan ja läpimenoajan merkityksen, kustannusten vaikutuksen, yhteistyön ja viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen.

  Simulaatiossa tehdään porukalla eli opitaan yhdessä ja myös käsitellään opittavat asiat yhdessä. Simulaatiossa opitaan myös heittäytymään ja tarttumaan uuteen turvallisesti. Annamme riittävän ohjauksen jokaiseen tehtävään, joten riittää kun tulet paikalle omana itsenäsi.

  Simulaatiossa hyödynnetään organisaatiossa oppimisen ja ryhmässä toimimisen menetelmiä. Simulaatioihin on rakennettu sisään jatkuvan parantamisen mukainen toimintojen kehittäminen (Lean ja Toyota Kata).

   

  Lue lisää...

  Lisätiedot:

  Markku Oikarinen 040 7728 333
  Pekka Peltomäki 044 2742 385

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • Projektisimulaatio

  Projektisimulaatio

  Kenelle? Kaikille projektiosaamista tarvitseville henkilöille – projektitoiminnan vetäjille, projektipäälliköille ja projekteissa mukana oleville.

  POHTOn projektihallintasimulaatio on käytännönläheinen todellinen projektiympäristö, jossa toteutetaan koulutuksen aikana oikea projekti. Koulutuksessa oppiminen ryhmässä ja käytännönläheinen simulaatio vuorottelevat, joten opitut asiat viedään heti käytäntöön. Monipuolisen suunnitteluvaiheen jälkeen alkaa projektin toteutusvaihe ja sekuntikello juoksee kohti projektin luvattua valmistumishetkeä.

  Simulaatiossa projektin johtaminen, suunnittelu ja käytännön toteutus nivoutuvat todelliseksi kokonaisuudeksi, joka tempaa mukaansa koko ryhmän. Simulaatiosta on eri vaikeustasoja, jotka räätälöidään kohderyhmän tarpeiden mukaan.

  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Pekka Peltomäki 044 2742 385

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • Opetussimulaatio

  Opetussimulaatio

  Kenelle? Opettajat, rehtorit

  Opettajuus ja oppiminen ovat voimakkaassa muutoksessa. Muuttuvat opettajan ja oppijan roolit, uudenlaiset monimuotoiset koulurakennukset ja oppimisympäristöt, sekä uuden teknologian tuomat mahdollisuudet oppimisprosessin kehittämisessä ovat yhdessä vaikuttamassa voimakkaasti koulujen johtamiseen ja käytäntöihin sekä toimintakulttuuriin.

  POHTOn toteuttamissa opetussimulaatioissa suunnitellaan ja saadaan käytännön kokemuksia uusista toimintatavoista ja uudesta toimintakulttuurista. Kokeileminen ja kokemusten yhteinen jakaminen rohkaisee opettajia ja koulun johtoa toteuttamaan muutoksen käytännössä. Uudenlaisten toimintamallien käyttöönottoon liittyy aina myös epäonnistumisen pelkoa, joka voidaan simuloiduissa harjoituksissa kohdata turvallisesti. Toimintakulttuurin muutosta tuetaan yhdistämällä teoriatausta, yhteisesti määritelty visio ja tavoitteet, sekä yhteiset ja henkilökohtaiset toimintasuunnitelmat.

  Lue lisää...

  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Markku Oikarinen 040 7728 333

  Pekka Peltomäki 044 2742 385

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • LEAN-simulaatio

  LEAN-simulaatio

  Kenelle? Kaikille, joiden tehtävänkuvaan kuuluu prosessien käytännön kehittäminen osana omaa työtään. Kun halutaan parantaa pienten askelten kehittämistä arjessa. Organisaatioiden laadun kehittäjille.

  POHTOn LEAN-simulaatiossa toteutetaan tekemällä oppimisen keinoin LEAN toimintamallin käyttöönotto organisaatiossa. Simulaatio kestää kaksi päivää. Ensimmäisen päivän tavoitteena on käynnistää yrityksen toiminta markkinoilla, luoda LEAN-toimeenpanon suunnitelma ja kommunikoida se yrityksessä. Toisena päivänä toteutetaan LEANin mukaiset operaatiot, arvioidaan tuloksia ja parannetaan prosesseja.

  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Markku Oikarinen 040 7728 333

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • Kunnossapito-
  simulaatio

  Kunnossapitosimulaatio

  POHTOn kunnossapitosimulaatio on täysin ainutlaatuinen tapa oppia. Lupaamme, että koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin kunnossapidon tehokkuuteen ja kannattavuuteen vaikuttavat tekijät.

  Simulaatiossa hyödynnetään aktiivisen tiedon hankinnan, yhdessä tekemisen ja kokemuksen jakamisen menetelmiä. Simulaatioihin on rakennettu sisään jatkuvan parantamisen mukainen toimintojen kehittäminen.

  Simulaatiossa ratkaistaan aitoja kunnossapitoon ja sen ohjaukseen liittyviä tilanteita, joissa vaaditaan sekä korjaavan että ennakoivan kunnossapidon toimenpiteitä. Simulaatio on rakennettu siten, että sen yhteydessä voidaan katsoa ja kuunnella videoilta esimerkkitapauksia, asiantuntijaluentoja ja muuta tarvittavaa tietoa.

  Jokainen opiskelijaryhmä tuottaa omaan työhön liittyvän Kunnossapidon ohjauksen käsikirjan.

   

  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Markku Oikarinen 040 7728 333

  Pekka Peltomäki 044 2742 385

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • Kyberturvallisuus-
  simulaatio

  Kyberturvallisuussimulaatio

  POHTOn kyberturvallisuussimulaatio on täysin ainutlaatuinen tapa oppia.

  Lupaamme, että koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin tietojärjestelmien ja automaatiojärjestelmien merkityksen yrityksen tai organisaation toiminnalle ja saat käsityksen järjestelmien haavoittuvuuksista sekä suojaamisesta käytännössä.

  Simulaatioympäristössä havainnollistetaan suojaamaton ympäristö, siihen tunkeutuminen sekä ympäristön suojaaminen ja sen vaikutus.

  Simulaatiossa hyödynnetään organisaatiossa oppimisen ja ryhmässä toimimisen menetelmiä.

   

  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Markku Oikarinen 040 772 8333

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • Voimalaitos-
  simulaatio

  Voimalaitossimulaatio

  Yleiskuvaus Metso DNA-simulaattorista

  • Simulaattori on Metso DNA-automaatiojärjestelmän kautta ajettava CHP-voimalaitos, eli lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos.
  • Simulaattorin kattila on lieriöllinen kiertopetikattila, jonka pääpolttoaineena toimii turve/puuhake ja tukipolttoaineena öljy. Kattilalla tuotetaan tulistettua höyryä kolmipesäiselle vastapaineturbiinille sähkön tuotantoa varten sekä saadaan tuotettua kaukolämpöä lämmönvaihtimien kautta.
  • Yhden päivän käyttökoulutuksella opiskelijat perehtyvät simulaattorin automaatiojärjestelmään sekä kattilan, turbiinin ja apulaitteiden perustoimintoihin, siten että he voivat harjoitella simulaattorilla itsenäisesti. Käyttöliittymä on internetpohjainen eli simulaattorilla voi harjoitella etätyöpöytäyhteyden kautta vaikka omalta tietokoneelta kellon aikaan katsomatta.
  • Samanaikaisesti simulaattorilla voidaan kouluttaa kahdeksan henkilöä.

   

  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Pekka Peltomäki 044 2742 385
  Markku Oikarinen 040 7728 333

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lupaamme, että simulaatioissa ymmärrät ja muistat oppimasi paremmin ja saat käytännön työkaluja toimintojen arkeen siirtämiseen:

 • Tehokkain ja vaikuttavin tapa oppia
 • Ikuinen muistijälki – simulaation käyneet muistavat opitun vielä 15 vuoden kuluttua
 • Paranna työelämätaitoja - opitaan yhdessä
 • Liiketoimintakokonaisuuden ymmärtäminen
 • Ihminen muistaa 10% lukemastaan ja 90% itse tekemästään – simulaatiossa opitaan itse ja yhdessä tekemällä
 • Kyllä, oppiminen voi olla myös hauskaa – näin on todistanut jo yli 14 000 simulaatiokävijää

 

Videomateriaali, tutustu tästä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lue lisää...

Liiketoimintasimulaatio

POHTOn liiketoiminta- ja johtamissimulaatio on täysin ainutlaatuinen tapa oppia.

Lupaamme, että koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin yrityksen / organisaation kannattavuuteen vaikuttavat tekijät: mm. hinnoittelun vaikutuksen, asiakastarpeiden ja markkinoiden trendit, myynti- ja markkinointitoimenpiteiden merkityksen, varaston koon vaikutukset tuotantoon ja tulokseen, tuotannon toimitusajan ja läpimenoajan merkityksen, kustannusten vaikutuksen, yhteistyön ja viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen.

Simulaatiossa tehdään porukalla eli opitaan yhdessä ja myös käsitellään opittavat asiat yhdessä. Simulaatiossa opitaan myös heittäytymään ja tarttumaan uuteen turvallisesti. Annamme riittävän ohjauksen jokaiseen tehtävään, joten riittää kun tulet paikalle omana itsenäsi.

Simulaatiossa hyödynnetään organisaatiossa oppimisen ja ryhmässä toimimisen menetelmiä. Simulaatioihin on rakennettu sisään jatkuvan parantamisen mukainen toimintojen kehittäminen (Lean ja Toyota Kata).

 

Lue lisää...

Lisätiedot:

Markku Oikarinen 040 7728 333
Pekka Peltomäki 044 2742 385

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Projektisimulaatio

Kenelle? Kaikille projektiosaamista tarvitseville henkilöille – projektitoiminnan vetäjille, projektipäälliköille ja projekteissa mukana oleville.

POHTOn projektihallintasimulaatio on käytännönläheinen todellinen projektiympäristö, jossa toteutetaan koulutuksen aikana oikea projekti. Koulutuksessa oppiminen ryhmässä ja käytännönläheinen simulaatio vuorottelevat, joten opitut asiat viedään heti käytäntöön. Monipuolisen suunnitteluvaiheen jälkeen alkaa projektin toteutusvaihe ja sekuntikello juoksee kohti projektin luvattua valmistumishetkeä.

Simulaatiossa projektin johtaminen, suunnittelu ja käytännön toteutus nivoutuvat todelliseksi kokonaisuudeksi, joka tempaa mukaansa koko ryhmän. Simulaatiosta on eri vaikeustasoja, jotka räätälöidään kohderyhmän tarpeiden mukaan.

Lue lisää...

Lisätiedot:
Pekka Peltomäki 044 2742 385

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Opetussimulaatio

Kenelle? Opettajat, rehtorit

Opettajuus ja oppiminen ovat voimakkaassa muutoksessa. Muuttuvat opettajan ja oppijan roolit, uudenlaiset monimuotoiset koulurakennukset ja oppimisympäristöt, sekä uuden teknologian tuomat mahdollisuudet oppimisprosessin kehittämisessä ovat yhdessä vaikuttamassa voimakkaasti koulujen johtamiseen ja käytäntöihin sekä toimintakulttuuriin.

POHTOn toteuttamissa opetussimulaatioissa suunnitellaan ja saadaan käytännön kokemuksia uusista toimintatavoista ja uudesta toimintakulttuurista. Kokeileminen ja kokemusten yhteinen jakaminen rohkaisee opettajia ja koulun johtoa toteuttamaan muutoksen käytännössä. Uudenlaisten toimintamallien käyttöönottoon liittyy aina myös epäonnistumisen pelkoa, joka voidaan simuloiduissa harjoituksissa kohdata turvallisesti. Toimintakulttuurin muutosta tuetaan yhdistämällä teoriatausta, yhteisesti määritelty visio ja tavoitteet, sekä yhteiset ja henkilökohtaiset toimintasuunnitelmat.

Lue lisää...

Lue lisää...

Lisätiedot:
Markku Oikarinen 040 7728 333

Pekka Peltomäki 044 2742 385

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

LEAN-simulaatio

Kenelle? Kaikille, joiden tehtävänkuvaan kuuluu prosessien käytännön kehittäminen osana omaa työtään. Kun halutaan parantaa pienten askelten kehittämistä arjessa. Organisaatioiden laadun kehittäjille.

POHTOn LEAN-simulaatiossa toteutetaan tekemällä oppimisen keinoin LEAN toimintamallin käyttöönotto organisaatiossa. Simulaatio kestää kaksi päivää. Ensimmäisen päivän tavoitteena on käynnistää yrityksen toiminta markkinoilla, luoda LEAN-toimeenpanon suunnitelma ja kommunikoida se yrityksessä. Toisena päivänä toteutetaan LEANin mukaiset operaatiot, arvioidaan tuloksia ja parannetaan prosesseja.

Lue lisää...

Lisätiedot:
Markku Oikarinen 040 7728 333

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Kunnossapitosimulaatio

POHTOn kunnossapitosimulaatio on täysin ainutlaatuinen tapa oppia. Lupaamme, että koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin kunnossapidon tehokkuuteen ja kannattavuuteen vaikuttavat tekijät.

Simulaatiossa hyödynnetään aktiivisen tiedon hankinnan, yhdessä tekemisen ja kokemuksen jakamisen menetelmiä. Simulaatioihin on rakennettu sisään jatkuvan parantamisen mukainen toimintojen kehittäminen.

Simulaatiossa ratkaistaan aitoja kunnossapitoon ja sen ohjaukseen liittyviä tilanteita, joissa vaaditaan sekä korjaavan että ennakoivan kunnossapidon toimenpiteitä. Simulaatio on rakennettu siten, että sen yhteydessä voidaan katsoa ja kuunnella videoilta esimerkkitapauksia, asiantuntijaluentoja ja muuta tarvittavaa tietoa.

Jokainen opiskelijaryhmä tuottaa omaan työhön liittyvän Kunnossapidon ohjauksen käsikirjan.

 

Lue lisää...

Lisätiedot:
Markku Oikarinen 040 7728 333

Pekka Peltomäki 044 2742 385

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Kyberturvallisuussimulaatio

POHTOn kyberturvallisuussimulaatio on täysin ainutlaatuinen tapa oppia.

Lupaamme, että koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin tietojärjestelmien ja automaatiojärjestelmien merkityksen yrityksen tai organisaation toiminnalle ja saat käsityksen järjestelmien haavoittuvuuksista sekä suojaamisesta käytännössä.

Simulaatioympäristössä havainnollistetaan suojaamaton ympäristö, siihen tunkeutuminen sekä ympäristön suojaaminen ja sen vaikutus.

Simulaatiossa hyödynnetään organisaatiossa oppimisen ja ryhmässä toimimisen menetelmiä.

 

Lue lisää...

Lisätiedot:
Markku Oikarinen 040 772 8333

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Voimalaitossimulaatio

Yleiskuvaus Metso DNA-simulaattorista

 • Simulaattori on Metso DNA-automaatiojärjestelmän kautta ajettava CHP-voimalaitos, eli lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos.
 • Simulaattorin kattila on lieriöllinen kiertopetikattila, jonka pääpolttoaineena toimii turve/puuhake ja tukipolttoaineena öljy. Kattilalla tuotetaan tulistettua höyryä kolmipesäiselle vastapaineturbiinille sähkön tuotantoa varten sekä saadaan tuotettua kaukolämpöä lämmönvaihtimien kautta.
 • Yhden päivän käyttökoulutuksella opiskelijat perehtyvät simulaattorin automaatiojärjestelmään sekä kattilan, turbiinin ja apulaitteiden perustoimintoihin, siten että he voivat harjoitella simulaattorilla itsenäisesti. Käyttöliittymä on internetpohjainen eli simulaattorilla voi harjoitella etätyöpöytäyhteyden kautta vaikka omalta tietokoneelta kellon aikaan katsomatta.
 • Samanaikaisesti simulaattorilla voidaan kouluttaa kahdeksan henkilöä.

 

Lue lisää...

Lisätiedot:
Pekka Peltomäki 044 2742 385
Markku Oikarinen 040 7728 333

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Ajankohtaista

Käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivustolla, hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi. Lisätietoja
Hei, voimmeko auttaa?

Saat meihin yhteyden tällä pikaviestilomakkeella. Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian arkisin klo 08.00 – 16.00 välisenä aikana. Yhteyttä voit ottaa myös puhelimitse numeroon 010 843 4600.

Olet jonossa Sulje
Hei, olet jonossa sijalla ?. vastaamme sinulle mahdollisimman pian. Kiitos!