Koulutukset

Ajankohtais-<br> seminaarit
Ajankohtais-
seminaarit
Energian tuotanto
Energian tuotanto
Kunnossapito
Kunnossapito
Liiketoiminnan johtaminen ja esimiestyö
Liiketoiminnan johtaminen ja esimiestyö
Metallin tuotanto
Metallin tuotanto
Metsäteollisuuden tuotanto
Metsäteollisuuden tuotanto
Projektikoulutus
Projektikoulutus
Turvallisuuskoulutus
Turvallisuuskoulutus
 • Työturvallisuuskortti, kouluttajan täydennyskoulutus
  29.08.2016 - 29.08.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Työturvallisuuskorttikouluttajan täydennyskoulutuksen hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa kurssinjohtajana toimimiseen seuraavat 5 vuotta.

  Työturvallisuuskorttikouluttajaoikeuden omaavien täydennyskoulutus kestää 8 tuntia, täydennyskoulutuksen ehtona on, että kouluttajaoikeudet ovat voimassa kurssille tultaessa. Osallistujalla tulee olla suoritettuna myös Työsuojelun peruskurssi (kesto 5 pv).

  Koulutuksen hinta 390 eur +alv. Ilmoittautuminen mielellään 15.8. mennessä.

  Avaa tulostusversio

 • Lähiesimiestyön ammattitutkinto
  05.09.2016 - 31.10.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Lähiesimiestyön ammattitutkinto alkaa 5.9.2016
  - Työkaluja ja osaamista lähiesimiestyöhön

  POHTO järjestää Lähiesimiestyön ammattiitutkinnon yhdessä AEL:n kanssa. Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena.

  Tutkinto sopii päivittäisjohtamisen tehtävissä toimiville, esim. työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehille ja työryhmän vetäjille.

  Tutkinto-ohjelma tarjoaa osallistujalle
  - Monipuolisen ja kattavan koulutuksen
  - Yhteiset ja henkilökohtaiset kehittymistarpeiden mukaiset koulutuspäivät, esimerkiksi:
  -- Toiminnan suunnittelu, seuranta ja johtaminen
  -- Toiminnalla tuloksiin - talous tutuksi
  -- Minä johtajana
  -- Esimiehen juridinen osaaminen
  -- Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
  -- Henkilöstöjohtaminen
  - Konkreettisia työkaluja oman esimiesosaamisen kehittämiseen
  - Verkostoitumisen ja mahdollisuuksia jakaa kokemuksia muiden lähiesimiesten kanssa
  - Mahdollisuuden suorittaa virallinen tutkinto
  - Henkilökohtaista ohjausta

  Lisätiedot ja hakeutuminen Lataa koulutusesite -linkissä

  Avaa tulostusversio

 • Paperin ja kartongin valmistus
  06.09.2016 - 07.09.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Ymmärtää paperin ja kartongin valmistusprosessin kokonaiskuva, laitteiden toiminta ja niiden periaatteet. Tietää paremmin prosessimittauksista tulevan tiedon kytkennän paperin ja kartongin laadun tekemisen kannalta esim. karheuden vaikutus painatuksessa. Ymmärtää paremmin säätöjen vaikutuksen paperin ja kartongin valmistuksessa. .

  Osallistujat
  Paperi- ja kartonkilinjassa työskentelevät toimihenkilöt, päivä/vuoro-esimiehet, tuotannon työntekijät, kunnossapitäjät, laite- ja raaka-ainetoimittajat sekä muut tehtaan palvelujen toimittajat.

  Sisältö
  Raaka-aineet ja niiden ominaisuudet
  Kuituraaka-aineen käsittely
  Vesikierrot- niiden merkitys ja tarve
  Lyhytkierto ja perälaatikko sekä kemikaalit
  Viiraosat ja radan muodostus
  Puristus ja kuivatus apuprosesseineen
  Pohjapaperin mittaukset ja säädöt
  TESTI

  Koulutuksen hinta on 1100 € + alv/hlö

  Lisätiedot:
  Vesa Timonen, puh. 050 5438 440
  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Johtamisen erikoisammattitutkinto
  07.09.2016 - 31.10.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Johtamisen erikoisammattitutkinto alkaa 7.9.2016
  - Työkaluja johtamiseen ja esimiestyöhön

  POHTO ja AEL järjestävät yhdessä johtamisen erikoisammattitutkinnon.
  Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena.

  Johtamisen erikoisammattitutkinto tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden yhdistää henkilökohtaisen johtajuuden sekä oman työyhteisön suunnitelmallisen kehittämisen. Tutkinto auttaa osallistujaa kasvamaan vahvaksi johtamisen ammattilaiseksi.

  Tutkinto-ohjelma tarjoaa osallistujalle
  - Monipuolisen ja kattavan johtamiskoulutuksen
  - Yhteiset ja henkilökohtaiseen kehittymistarpeeseen sidotut koulutuspäivät, esimerkiksi:
  - Toiminnan suunnittelu, seuranta ja johtaminen
  - Toiminnalla tuloksiin - talous tutuksi
  - Minä johtajana
  - Esimiehen juridinen osaaminen
  - Henkilöstöjohtaminen
  - Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
  - Henkilökohtaista ohjausta tutkinnon suorittamiseen ja tutkintosuoritusten tekemiseen
  - Verkostoitumisen; foorumin ajatusten vaihtoon ja yhteisten keskustelujen käymiseen
  - Erilaisten toimintakäytäntöjen vertailun ja uusien toimintatapojen suunnittelun ja kehittämisen

  Lisätiedot ja hakeutuminen Lataa koulutusesite -linkissä

  Avaa tulostusversio

 • Vastaavan johtajan pätevöittävä säteilysuojelukoulutus Oulu
  07.09.2016 - 08.09.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Perehdyttää osanottajat teollisuuden umpilähteiden ja tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden käyttöön liittyviin turvallisuusmääräyksiin.
  Kurssin käytyään osanottaja tuntee säteilysuojauslainsäädännön pääkohdat, vastaavan johtajan tehtäviin kuuluvat viranomaisyhteistyön käytännöt, säteilyn käytöstä johtuvat vaaratekijät sekä osaa suhtautua säteilylähteisiin oikealla tavalla eri tilanteissa.
  Kurssin päätteeksi järjestetään kuulustelu säteilylain (592/91) 18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

  Osallistujat
  Tämä koulutus on suunnattu säteilynkäytön vastaavan johtajan tehtäviin aikoville, sekä täydennyskoulutukseksi jo vastaavan johtajan tehtävässä oleville. (Täydennyskoulutus tarve vastaaville johtajille on 10 h viiden vuoden välein)

  Koulutuksen aiheet ovat:
  Säteilyfysiikan perusteet
  Säteilyn mittaaminen
  Säteilyn biologiset vaikutukset ja säteilyriskit
  Säteilysuojelulainsäädäntö
  Säteilyaltistuksen seuranta
  Säteilylähteiden varoitusmerkinnät
  Umpilähteet ja röntgenlaitteet sekä niiden käyttö
  Harjoituksia ja ryhmätöitä
  Kuulustelu säteilylain (592/91) 18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

  Kurssin hinta 1080 € + alv 24 %
  Lisäteitoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963

  Avaa tulostusversio

 • Teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinto
  09.09.2016 - 25.04.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinto alkaa 9.9.2016

  Hakeutuminen 26.8.2016 mennessä. Linkki esitteessä.

  Työnjohtokoulutuksen tavoite
  Koulutuksen tavoite on käytännönläheisesti kehittää aitojen työelämän työnjohto-osaamisen tarpeiden mukaista osaamista.
  Koulutus tuottaa työnjohtotehtävissä tarvittavia ja ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja ja siten tukee sekä työnjohtajana toimimista että siirtymistä työnjohtotehtäviin.
  Koulutus mahdollistaa eri toimialoilta tulevien opiskelijoiden vertais- oppimisen ja kokemusten vaihdon sekä erikoistumisen oman toimialan työnjohtajaksi.

  Tutkinnon ja koulutuksen kohderyhmä
  - Teollisuusalojen työnjohto tai asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt
  - Käytännönläheistä työnjohdollista koulutusta tai sen päivittämistä tarvitsevat henkilöt
  - Työnjohtajana toimivat tai tulevat työnjohtajat
  - Tuotannossa toimivat etumiehet tai tiiminvetäjät
  - Etumiehiksi tai tiiminvetäjiksi tulevat henkilöt
  - Asennus- ja kunnossapitoprojektien vetäjinä, vastaavina tai etumiehinä toimivat tai kyseisiin tehtäviin siirtyvät henkilöt

  Lisätietoja koulutuksesta antaa
  Pekka Pennanen, puh. 050 543 8631 tai
  pekka.pennanen(at)pohto.fi

  Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, johon kuuluu maksuton tietopuolinen koulutus

  Tarkemmat tiedot Lataa koulutusesite -linkistä

  Avaa tulostusversio

 • Kattilaveden valmistus ja käsittely
  20.09.2016 - 21.09.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osanottajat ionivaihdettujen vesien valmistukseen, laatuvaatimuksiin, seurantaan ja analyyseihin niin, että he kurssin jälkeen pystyvät valmistamaan käyttökohteen mukaiset vaatimukset täyttävää vettä. Lisäksi perehdytään kattilaveden, höyryn ja lauhteiden käsittelyyn. Tiivis kahden päivän paketti sopii hyvin myös kertaukseksi ja vedenvalmistuksen tehtävissä oleville.


  Koulutus on tarkoitettu voimalaitosten käyttöhenkilöille, vesilaitosten hoitajille, vesilaboranteille, vuoromestareille ja käyttöinsinööreille.

  Sisältö
  Raakavesi
  Kemiallinen puhdistus
  Ioninvaihto
  Syöttövesi
  Kattilavesi
  Höyry
  Lauhde
  Peittaus
  Veden laadusta aiheutuvat laitevauriot
  Käytöntarkkailu

  Avaa tulostusversio

 • Operatiivisen johdon valmennusohjelma OMP
  22.09.2016 - 24.04.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Operatiivisen johdon valmennusohjelman tavoitteena on laajentaa osallistujien kokonaiskäsitystä liiketoiminnasta sekä kehittää osallistujien valmiuksia toimia esimiestehtävissä.

  Yritysten ja organisaatioiden keskijohdolla on merkittävä rooli operatiivisten toimintojen toteuttamisessa ja toimeen panemisessa. Valmennusohjelma antaa monipuolisen näkökulman eri toimintoihin
  jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Käytännönläheinen ohjelma sisältää mm. omaan työhön/organisaation toimintaan liittyvän kehittämisprojektin, liiketoimintasimulaation uudenlaisen
  johtamisen koulutuksen tulevaisuushuoneessa.

  Erinomainen ohjelma sinulle, joka toimit organisaatiosi keskijohdossa esimiehenä, projektien vetäjänä tai asiantuntijana.

  Lisätietoja:
  Irja Kellokoski puh. 505 5709 702

  Avaa tulostusversio

 • Ohjelmoitavat logiikat Siemens Simatic S 7 -jatkokurssi
  27.09.2016 - 29.09.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Kurssin käynyt tuntee Simatic S7-300/400 logiikoiden ohjelmiston rakenteen sekä osaa ohjelmoida tavallisimpia lukituspiirejä.

  Osallistuja osaa käyttää eri ohjelmayksiköitä ohjelmointiin sekä ymmärtää analogiapiirin toiminnan ja käytön ohjelmassa. Lisäksi ymmärtää ohjelmointilaitetta käyttäen Profibus-väylän toiminnan ja osaa käyttää sitä vian etsintään. Ymmärtää ohjelmointilaitetta logiikan toiminnan kannalta sekä osaa seurata logiikkaohjelmaa ja etsiä toimintahäiriöiden syyt.

  Koulutus on tarkoitettu
  Henkilöille, jotka toimivat Simatic S 7 ohjausten suunnittelussa, käyttöönotossa ja kunnossapidossa ja tuntevat Simatic S 7-300/400 logiikoiden ohjelmiston perusteet.

  Osallistujamäärä on rajoitettu max 10 osallistujaan.

  Koulutuksen hinta 1210 € +alv. / hlö.

  Lisätietoja Tiina Vikström, puh 050 570 9705, tiina.vikstrom(at)pohto.fi.

  Avaa tulostusversio

 • Tehokkaat palaveri- ja neuvottelukäytännöt
  27.09.2016 - 27.09.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Hyvällä valmistautumisella voi saavuttaa neuvottelutuloksen

  Palavereita on kallista pitää, mutta ne ovat välttämättömiä asioiden eteenpäin viemiseksi. Hyvillä ja tehokkailla palaverikäytännöillä saat tuloksia aikaiseksi ja säästät kustannuksia.

  Mikäli varsinainen neuvottelutilanne mielletään neuvotteluksi, on peli jo menetetty. Onnistunut neuvottelutulos ratkaistaan valmistautumis- ja suunnitteluvaiheessa.

  Avaa tulostusversio

 • Laboratorioalan teemapäivät
  28.09.2016 - 29.09.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tilaisuus on joka vuotinen laboratoriolan henkilöstön tapaaminen.
  Teemapäivien aiheet vaihtuvat vuosittain. Päivien sisältö suunnitellaan laboratorioalan ammattilaisten kanssa yhdessä.


  V. 2015 teemapäivien palautetta:
  Luennot olivat mielenkiintoisia ja monipuolisia. Oli mukava kuulla muiden laboratorioiden kuulumisia ja tekemisiä.

  Ajatuksia herättävä tilaisuus.

  Mielenkiintoinen kokonaisuus

  Tilaisuuden hinta on 980 € + alv. Hinta sisältää ohjelmassa mainitut ruokailut ja kahvit.

  Lisätietoja:
  Erkki Peltola, puh. 050 5565 723
  Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702

  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi


  Avaa tulostusversio

 • Projektihallinta ja -johtaminen käytännön projektivalmennus
  28.09.2016 - 29.09.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Koulutuksen tavoite:
  - Saavuttaa selkeä käsitys tehokkaasta ja hallitusta projektin läpiviennistä
  - Antaa valmiuksia projekteihin sekä asioiden että ihmisten johtamiseen
  -Tuoda tietoa projektinhallinnan uusimmista kehitysaskelista ja
  niiden sovelluksista
  - Oppia ennakoimaan projektin riskit sekä hallitsemaan muutostilanteet
  -Tukea toimimista asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa
  Kohderyhmä:
  Koulutus on tarkoitettu erilaisissa tehtävissä toimiville
  henkilöille, joiden työn kuvaan kuuluu projektien tai projektiluonteisten kokonaisuuksien suunnittelu ja hallitseminen. Koulutus sopii erinomaisesti myös nykyisille ja tuleville projektipäälliköille ja erilaisten osaprojektien vetäjille.
  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikko Perttu Karivalo
  puh. 050 3559 052

  Avaa tulostusversio

 • Projektihallinta ja -johtaminen käytännön projektivalmennus
  04.10.2016 - 05.10.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Koulutuksen tavoite:
  - Saavuttaa selkeä käsitys tehokkaasta ja hallitusta projektin läpiviennistä
  - Antaa valmiuksia projekteihin sekä asioiden että ihmisten johtamiseen
  -Tuoda tietoa projektinhallinnan uusimmista kehitysaskelista ja
  niiden sovelluksista
  - Oppia ennakoimaan projektin riskit sekä hallitsemaan muutostilanteet
  -Tukea toimimista asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa
  Kohderyhmä:
  Koulutus on tarkoitettu erilaisissa tehtävissä toimiville
  henkilöille, joiden työn kuvaan kuuluu projektien tai projektiluonteisten kokonaisuuksien
  suunnittelu ja hallitseminen. Koulutus sopii erinomaisesti
  myös nykyisille ja tuleville projektipäälliköille
  ja erilaisten osaprojektien vetäjille.
  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikko Perttu Karivalo
  puh. 050 3559 052

  Avaa tulostusversio

 • Esimiehen rooli ja valmentava esimiestyö
  05.10.2016 - 06.10.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Koulutus tarjoaa ajatuksia esimiehelle, joka haluaa ymmärtää ja sisäistää oman roolinsa ja toimia valmentavasti, koulutus tarjoaa myös työkaluja, tuoreita ajatuksia valmentavaan esimiestyöhön ja perusvalmiudet valmentavan keskustelun käymiseen

  Kohderyhmä: uudet esimiehet, lähiesimiehet, työnjohtajat, jotka haluavat oppia uusia taitoja, kehittää omaa esimiesrooliaan ja toimia valmentavasti.

  Avaa tulostusversio

 • Esimiesten valmennusohjelma LMP
  05.10.2016 - 24.01.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Valmennusohjelman tavoitteena on syventää uusien esimiesten ja esimiehiksi lähiaikoina siirtyvien ymmärrystä oman tehtävänsä merkityksestä, tarjota työkaluja esimiestyöhön, työlainsäädäntöön, valmentavaan johtamiseen ja arjen esimiestyöhön sekä henkilökohtaiseen kehittymiseen.

  Lisätietoja:
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski
  irja.kellokoski@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Päällystys ja kalanterointi
  05.10.2016 - 05.10.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Ymmärtää paperin ja kartongin valmistusprosessin kokonaiskuva, laitteiden toiminta ja niiden periaatteet. Tietää paremmin prosessimittauksista tulevan tiedon kytkennän paperin ja kartongin laadun tekemisen kannalta esim. karheuden vaikutus painatuksessa. Ymmärtää paremmin säätöjen vaikutuksen paperin ja kartongin valmistuksessa. .

  Osallistujat
  Paperi- ja kartonkilinjassa työskentelevät toimihenkilöt, päivä/vuoro-esimiehet, tuotannon työntekijät, kunnossapitäjät, laite- ja raaka-ainetoimittajat sekä muut tehtaan palvelujen toimittajat.

  Sisältö
  Päällystyspigmentit ja niiden ominaisuudet
  Tyypillisimmät sideaineet
  Pastan ominaisuudet ja vaikutukset
  Päällystyskoneen toiminta
  Mittaukset ja säätötavat
  Kalanteroinnin laitteet ja merkitys
  TESTI

  Koulutuksen hinta on 600 € + alv/hlö

  Lisätiedot:
  Vesa Timonen, puh. 050 5438 440
  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Teollisuuden ympäristöpäivä
  06.10.2016 - 06.10.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tilaisuus on tarkoitettu teollisuuden ymparistojohtajille, -päälliköille ja asiantuntijoille.

  Tavoitteena on
  - Tarkastella tulossa olevaa ympäristönsuojelun lainsäädäntöä ja sen vaikutuksia teollisuudelle.
  - Käsitellä suunnittelussa ja toteutusvaiheessa olevia ympäristöinvestointeja ja ympäristönsuojelun toimenpiteitä
  - Nostaa esiin omia kysymyksiä yhteisesti ratkottavaksi
  - Tuottaa ideoita ja oivalluksia materiaalitehokkuuden ja kiertotalouden haasteisiin

  Tilaisuuden hyödyt
  - käytäntöjen jakaminen
  - verkoistoituminen
  - ideoiden ja oivalluksien saaminen materiaalitehokkuuden ja kiertotalouden haasteisiin

  Tilaisuus on tarkoitettu
  - Teollisuuden ympäristöjohtajille, -päälliköille ja -asiantuntijoille
  - Investoinneista ja tuotannosta vastaaville päälliköille ja insinööreille
  - Viranomaisille

  Lisätietoja:
  Erkki Peltola, puh. 050 5565 723
  Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702

  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Työsuojelupäivät 2016
  06.10.2016 - 07.10.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Työsuojelupäivät 2016 - Työsuojelun ajankohtaisseminaari

  Osallistujat saavat tietoa ajankohtaisista työsuojeluasioista. Tilaisuus tarjoaa myös mahdollisuuden verkostoitua ja keskustella alan asiantuntijoiden kanssa sekä vaihtaa kokemuksia eri yritysten ja yritysten organisaatioiden edustajien kanssa.

  Työsuojelupäivien ohjelmassa mm.
  Teollisuuden tapaturmat ja tutkinta TOT-tapauksia
  Turvallisuuden hallinta ja yhteistyö suurhankkeessa
  Pölyjen hallinta teollisuuden rakentamisessa ja kunnossapitotöissä
  Digityöturvallisuus teollisuudessa
  Kohtaamisia kulttuureissa ja turvallisuudessa.

  Iltaohjelmassa mukana Martti Vannas.

  Työsuojelupäivät on tarkoitettu yritysten ja julkisten organisaatioiden työsuojelun kehittämisestä vastaaville henkilöille, työsuojeluvaltuutetuille ja -asiamiehille sekä käytännön toteuttamisesta vastaaville esimiehille ja henkilöstön edustajille.

  Seminaarin hinta on 770 € / hlö. Hintaan lisätään alv.

  Voit myös majoittua POHTOn Kortteeri-hotellissa. Varaa majoitus samalla, kun ilmoittaudut Työsuojelupäiville.

  Avaa tulostusversio

 • Valmentava esimiestyö
  06.10.2016 - 06.10.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Nykypäivä haastaa organisaatioita yhä nopeampaan muutokseen ja uudistumiseen. Muutokset vaativat uudistuksia ja uudistamista myo?s ihmisten johtamisessa.
  Valmentava johtaminen on kokonaisvaltainen asenne ja tapa johtaa ja toteuttaa päivittäistä toimintaa. Valmentava esimies johtaa henkilöstöä arvostavasti, osallistavasti, tavoitteellisesti ja mahdollistaa onnistumisen tavoitteiden saavuttamisessa. Valmentava esimies osaa valmentavaa otetta hyödyntämällä luoda työyhteisöön motivoivan ilmapiirin ja keskustelevan kulttuurin, joka tukee tavoitteiden saavuttamista, innostumista ja sitoutumista.

  Koulutus tarjoaa työkaluja, tuoreita ajatuksia valmentavaan esimiestyöhön ja perusvalmiudet valmentavan keskustelun käymiseen.


  Kohderyhmä: Esimiehet, tiiminvetäjät, asiantuntijat. päälliköt, jotka haluavat oppia uusia taitoja, kehittää omaa johtamisosaamistaan ja toimia valmentavasti

  Avaa tulostusversio

 • Taajuusmuuttajat Vacon 100
  10.10.2016 - 10.10.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Uusi kurssi! Taajuusmuuttajat Vacon 100

  Kurssilla osallistujat perehdytetään Vacon 100 -taajuusmuuttajien toimintaperiaatteisiin, käyttökohtaisiin virityksiin, ohjelmointiin,
  huoltoon ja vianetsintään.

  Kurssi soveltuu taajuusmuuttajien huollosta ja kunnossapidosta vastaaville henkilöille.

  Kurssille otetaan max 10 osallistujaa.

  Ilmoittautuminen 26.9.2016 mennessä.

  Avaa tulostusversio

 • Assistenttien valmennusohjelma
  11.10.2016 - 21.02.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Assistenttien valmennusohjelma tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden oman työn ja organisaation toimitatapojen kehittämiseen.
  Valmennusohjelma sisältää tehokkaita työkaluja mm. projektihallintaan, esiintymistaitoihin, digitaalisiin työkaluihin, yritystalouteen POHTOn simulaatioympäristössä sekä POHTOn uniikin tulevaisuushuoneen joka tarjoaa loistavan oppimisympäristön tiimi- ja työyhteisötaitojen kehittämiseen.

  Jaksot:
  1. jakso: Esiinny eduksesi 11.10.2016
  2. jakso: Tulevaisuushuone:Työyhteisö- ja tiimitaidot 9.11.2016
  3.jakso: Digitaaliset työkalut assistenttityössä 14.12.2016
  4. jakso: Tehokas projektiytö assistenttityössä 17.1.2017
  5 jakso: Talous tutuksi - liiketoimintasimulaatio 21.2.2017

  Avaa tulostusversio

 • Taajuusmuuttajat ACS 880 teknikka ja huolto
  11.10.2016 - 12.10.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Taajuusmuuttajat ACS 880 tekniikka ja huolto -kurssilla osallistujat perehdytetään taajuusmuuttajien toimintaperiaatteisiin, käyttökohtaisiin virityksiin, ohjelmointiin, huoltoon ja vianetsintään.

  Kurssi on tarkoitettu taajuusmuuttajien suunnittelusta, huollosta ja kunnossapidosta vastaaville henkilöille.

  Osallistujamäärä on rajoitettu mx 10 osallistujaa.

  Koulutuksen hinta on 890 € +alv / hlö. Ilmoittautuminen 27.9.2016 mennessä.

  Kurssi voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisena koulutuksena asiakkaan haluamalla paikkakunnalla.

  Lisätietoja Tiina Vikström, puh. 050 570 9705 tai tiina.vikstrom(at)pohto.fi .

  Avaa tulostusversio

 • Teräksen ja aihioiden valmistus
  11.10.2016 - 12.10.2016

  Ilmoittaudu  Tällä kertaa kurssi järjestetään Raahessa.

  Kurssin tavoitteena on antaa kokonaiskuva teräksen ja aihioiden valmistuksesta, perehdyttää tuotannon yksikköprosesseihin, niissä tapahtuviin metallurgisiin ilmiöihin ja valmistusprosessin mahdollisuuksiin vaikuttaa laatuun ja tuoteominaisuuksiin sekä antaa tietoa eri seosaineiden ja epäpuhtauksien vaikutuksista.

  Koulutus on tarkoitettu käytön, kunnossapidon, tuotannon- ja laadunohjauksen, myynnin, asiakaspalvelun sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan toimihenkilöille ja kokeneille työntekijöille.

  Kurssin hinta on 980 € + alv.

  Avaa tulostusversio

 • Kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi
  12.10.2016 - 13.10.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Koulutuksessa saadaan perusteet kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista niin, että osallistujilla on mahdollisuus suorittaa käytönvalvojan tutkinto, jonka järjestää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

  Tukesin järjestämien käytönvalvojan tutkintojen päivämäärät ja tutkintopaikkakunnat löytyvät Tukesin internet-sivuilta (www.tukes.fi).

  Osallistujat
  Teollisuuslaitosten henkilöt, jotka päivittäisessä työssään käyttävät, käsittelevät ja varastoivat palavia ja terveydelle vaarallisia kemikaaleja.

  Kurssin hinta on 1100 € +alv./ hlö.

  Sisältö
  Kemikaalilainsäädäntö ja viranomaisten työnjako
  Palavien ja terveydelle vaarallisten kemikaalien ominaisuudet ja luokitukset
  Palavien ja terveydelle vaarallisten kemikaalien hallinnolliset määräykset
  Sammutussuunnitelma ja sammutuskalusto
  Käyttölaitos- ja varastosäiliöt
  Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu ja potentiaalintasaus
  Harjoitustyö kemikaalilainsäädännön alaisen kemikaalisäiliön suunnittelu-, rakentamis-, käyttöönottovaiheista ja käytön aikaisesta valvonnasta

  Lisätietoja Kari Palokangas puh. 050 4078 895, kari.palokangas(at)pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Siemens Simocode Pro C
  13.10.2016 - 13.10.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Kurssilla osanottajat perehdytetään Siemens Simocode moottorin suojaus- ja ohjausjärjestelmän toimintaperiaatteisiin, ohjelmointiin, vikanäyttöön ja parametrointiin sekä Profibus käsittelyyn.

  Kurssin hinta on 450 eur +alv. Ilmoittautuminen 28.9. mennessä.

  Osalllistujamäärä on rajoitettu 10 osallistujaan.

  Kurssi voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisena koulutuksena asiakkaan haluamalla paikkakunnalla.

  Lisätietoja koulutuskoordinaattori Tiina Vikström, puh. 050 570 9705 tai tiina.vikstrom(at)pohto.fi .

  Avaa tulostusversio

 • Säteilysuojelun täydennyskoulutus käyttöhenkilöstölle Tre
  18.10.2016 - 18.10.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Kurssilla käsitellään radioaktiivisen säteilyn peruskäsitteitä, Säteilylähteiden säteilyturvallisuutta. Tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden sekä umpilähteiden käyttökohteita mm. voimalaitoksissa, sellu- ja paperitehtaissa, metalliteollisuudessa, turvatarkastuksissa.
  Säteilyturvaohjeen ST 1.8 mukaisen toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että kaikki säteilynkäyttöorganisaatiossa toimivat henkilöt saavat säteilysuojelukoulutusta vähintään viisi tuntia viiden vuoden kuluessa.
  Tämän säteilysuojelun täydennyskoulutuksen pituus on vähintään viisi tuntia

  Osallistujat
  Koulutus on suunnattu säteilyn käyttöorganisaation käyttöhenkilöstölle.
  (Vastaaville johtajille täydennyskoulutuksena soveltuva POHTON kurssi on Vastaavanjohtajan säteilysuojelun täydennyskoulutus. Katso seuraavan kurssin ajankohta ja paikkakunta www.pohto.fi )

  Sisältö
  Säteilyn peruskäsitteitä
  Säteilysuojauslainsäädäntö ja säteilyn käytön valvonta
  Säteilyn terveysvaikutukset
  Teollisuuden radiometriset mittaukset
  Säteilymittarit ja mittausharjoituksia
  Kurssin hinta 495 € + alv 24 %
  Lisäteitoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963

  Avaa tulostusversio

 • Säteilysuojelun täydennyskoulutus vastaaville johtajille Tre
  18.10.2016 - 19.10.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Kurssilla kerrataan radioaktiivisuuden peruskäsitteitä, säteilylähteiden säteilyturvallisuutta. Tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden sekä umpilähteiden käyttöä mm. voimalaitoksissa, sellu- ja paperitehtaissa, metalliteollisuudessa, turvatarkastuksissa.
  Lisäksi kurssilla käsitellään viiden vuoden aikana tapahtuneita lainsäädännön ja uudistuneiden säteilysuojeluohjeiden muutoksia.

  Säteilyturvaohjeen ST 1.8 mukaisen toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että säteilysuojelun vastaavajohtaja saa vähintään 10 tuntia säteilysuojelun täydennyskoulutusta viiden vuoden kuluessa.

  Tämän säteilysuojelun täydennyskoulutuksen pituus on vähintään 10 tuntia

  Osallistujat
  Tämä säteilysuojelun täydennyskoulutus on suunnattu säteilysuojelun vastaavaaville johtajille
  Sisältö
  Säteilyn peruskäsitteitä
  Säteilysuojauslainsäädäntö ja säteilyn käytön valvonta
  Säteilyn terveysvaikutukset
  Teollisuuden radiometriset mittaukset
  Säteilymittarit ja mittausharjoituksia
  Lainsäädännön ja ST ohjeiden muutokset
  Kurssin hinta 735 € + alv 24 %
  Lisäteitoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963

  Avaa tulostusversio

 • Soodakattilat 2- Höyryn tuotanto soodakattilassa
  19.10.2016 - 20.10.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite:
  Höyryn tuotanto soodakattilassa:
  Soodakattilat 2 -kurssi on jatkoa peruskurssin ensimmäiselle osalle. Tässä osassa tavoitteena on perehdyttää osallistuja sulfaattilipeän polttoon siten, että hän kurssin käytyään tuntee mustalipeän käytön polttoaineena, soodakattilan laitteet ja ymmärtää soodakattilaprosessin merkitykseen ympäristölle, tehtaan taloudelle ja muiden osastojen toiminnalle. Kurssilla perehdytään soodakattilan vesi-höyrykierron toiminnan periaatteisiin , syöttövedelle asetettaviin vaatimuksiin sekä soodakattilan käytettävyyteen vaikuttaviin tekijöihin normaalissa käyttötilanteessa sekä kuormitusvaihteluiden ja häiriötilanteiden aikana.

  Osallistujat:
  Koulutus on tarkoitettu soodakattilan käytöstä ja kunnossapidosta vastaavat henkilöt, vuoroesimiehet sekä muiden talteenotto- osastojen käyttö- ja kunnossapitohenkilöstö sekä selluteollisuuden laitetoimittajat.

  Sisältö:
  - Soodakattilan rooli sellunvalmistuksessa
  - Aine- ja energiataseet
  - Soodakattilan rakenne painelaitteena
  - Oheislaitteet
  - Soodakattilan virtaukset, vesi-höyry kierto
  - Soodakattilan turvallinen käyttö kunnossapidon kysymykset
  - Kattilan ylös- ja alasajo

  Koulutuksen hinta on 1100 € + alv/hlö

  Lisätiedot:
  Vesa Timonen, puh. 050 5438 440
  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Vesivoimapäivät 2016
  20.10.2016 - 21.10.2016

  Ilmoittaudu

  Vesivoimapäivät järjestetään jo 13. kerran Pohtossa Oulussa 20.-21.10.2016.

  Ohjelma on valmisteilla ja tarkentuu elokuun aikana, joten merkitse tilaisuus kalenteriisi jo nyt.

  Avaa tulostusversio

 • Tuotannonohjaus
  25.10.2016 - 26.10.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Koulutus tuottaa uusia näkökulmia ja kokemuksia tuotantotoiminnan arviointiin, kehittämiseen ja ohjaamiseen. Uusien näkökulmien pohjalta voit tehostaa oman vastuualueesi toimintoja.

  Koulutus on tarkoitettu
  Työnjohtajille, tuotannonsuunnittelijoille sekä tuotannon kymppeinä tai etumiehinä toimiville henkilöille.


  Avaa tulostusversio

 • Voimalaitoksen alikonemestarikoulutus, Savo-Karjala
  31.10.2016 - 18.09.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Voimalaitoksen alikonemestarikoulutuksen koulutusohjelma, joka sisältää myös kattilalaitoksen A- ja B-koneenhoitajan koulutuskokonaisuuden. Koulutusohjelman aikana suoritetaan voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto näyttötutkintona.

  Koulutuksen suorittaneet henkilöt voivat hakea alikonemestarin, A-koneenhoitajan tai B-koneenhoitajan pätevyyskirjaa, mikäli vaadittava asetuksen mukainen työkokemus täyttäyy.

  Koulutusohjelma sisältää lähiopetuspäiviä, projektityön sekä tenttipäivät.

  Koulutusohjelma on suunnattu kattilalaitosten tuotanto-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä työskenteleville henkilöille.

  Koulutukseen hakeutuminen on 30.9.16 mennessä alueesi oppisopimustoimiston kautta.

  Tutustu oheiseen ohjelmaa. Siitä löytyy mm. lähikoulutuspäivien ajankohdat ja paikkakunnat.
  Lisätiedot: Kari Palokangas, puh. 050 407 8895 tai s-postilla etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Voimalaitoksen alikonemestarin ko. infopäivä
  31.10.2016 - 31.10.2016

  Ilmoittaudu

  POHTO järjestää voimalaitoksen alikonemestarikoulutuksen koulutusohjelman, joka sisältää myös kattilalaitoksen A- ja B-koneenjoitajan koulutuskokonaisuuden. Koulutusohjelman aikana suoritetaan voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto näyttötutkintona.

  Koulutus on suunnattu kattilaitosten tuotanto-, käyttö ja kunnossapitotehtävissä työskenteleville henkilöille (mm. kaukolämpö- ja höyryvoimalaitokset, metsäteollisuuden sooda- ja primäärikattilat)

  Koulutusohjelma toteutetaan oppisopimuskoulutuksena.

  Lisätietoja antaa:
  Kari Palokangas, puh. 050 4078 895

  Avaa tulostusversio

 • Tuloksellinen työnopastus
  01.11.2016 - 02.11.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  TAVOITTEET

  Antaa osallistujille työnopastustehtävän edellyttämät perustiedot ja taidot.
  Tarjota tilaisuus työnopastuksen ohjattuun harjoitteluun.
  Selkiyttää työnopastuksen merkitystä osana yrityksen laadukasta ja turvallista toimintatapaa.

  OSALLISTUJAT

  Työnopastajiksi koulutettavat henkilöt.
  Esimiehet, jotka suunnittelevat, toteuttavat ja valvovat työnopastusta.

  SISÄLTÖ

  Perehdyttäminen ja työnopastus
  Motivaatio
  Oppiminen ja opettaminen
  Työnopastusjärjestelmä käytännössä
  Työnopastuksen vaiheet
  Työsuojeluasioiden huomioiminen työnopastuksessa
  Työnjaottelu- ja työnopastusharjoituksia

  Kurssi soveltuu myös eri ammattitutkintoihin valmistavaksi koulutukseksi.

  Lisätietoja:
  Karoliina Tamminen, puh. 050 4330 305
  Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702

  Avaa tulostusversio

 • Fysikaalisen metallurgian hyödyntäminen
  02.11.2016 - 03.11.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tilaisuus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Metallurgian VATin ja POHTOn kanssa.

  Seminaarin tavoitteena on avartaa näkemyksiä siitä, miten fysikaalisen metallurgian keinoin voidaan kehittää kilpailukykyisiä tuotteita. Samalla perehdytään asiakastarpeisiin ja tutkimushankkeisiin.

  Tilaisuus on suunnattu terästä valmistavan ja käyttävän teollisuuden tarpeeseen.

  Tutustu lähemmin ohjelmaan kohdasta Lataa koulutusesite!

  Avaa tulostusversio

 • Esiintymis- ja neuvottelutaitojen tehokoulutus
  07.11.2016 - 08.11.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite:
  Kurssilla käydään läpi neuvottelu- ja esiintymistaidon kulmakivet sekä neuvottelutilanteen rakenne ja eteneminen. Omaa neuvottelutaitoa kehitetään intensiivisillä käytännön neuvotteluharjoituksilla case muotoisesti. Kurssilta saa hyvät perusvalmiudet sekä kertauksen omaan esiintymistaitoon ja neuvottelujen onnistuneeseen läpiviemiseen.

  Kohderyhmä:
  Neuvottelu- ja esiintymistaitoa työssään tarvitsevat sekä niiden kertausta haluavat henkilöt.

  Lisätietoja:
  Perttu Karivalo
  puh. 050 3559 052

  Avaa tulostusversio

 • Menetelmäkehitys ja tuotantoteknologia
  08.11.2016 - 09.11.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Koulutuksen tavoite
  Koulutus tuottaa uusia näkökulmia ja kokemuksia tuotantomenetelmien ja tuotantoteknologian kautta tulevien mahdollisuuksien arviointiin, suunnitteluun ja toteuttamiseen. Koulutuksen pohjalta voit löytää uusia mahdollisuuksia kehittää oman vastuualueesi tuotantomenetelmiä sekä arvioida tuotantoteknologiaan liittyvien hankintojen kautta saatavaa hyötyä. Koulutuksessa etsitään myös vastauksia siihen, miten henkilöstön muutosvastarintaan ja sitouttamiseen tulisi suhtautua.

  Koulutus on tarkoitettu
  Koulutuksen kohderyhmänä ovat työnjohtajat, tuotannonsuunnittelijat, tuotannon kehittäjät sekä tuotannon kymppeinä tai etumiehinä toimivat henkilöt.
  Avaa tulostusversio

 • Pituusleikkauksesta painatukseen
  08.11.2016 - 08.11.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Ymmärtää paperin ja kartongin valmistusprosessin kokonaiskuva, laitteiden toiminta ja niiden periaatteet. Tietää paremmin prosessimittauksista tulevan tiedon kytkennän paperin ja kartongin laadun tekemisen kannalta esim. karheuden vaikutus painatuksessa. Ymmärtää paremmin säätöjen vaikutuksen paperin ja kartongin valmistuksessa. .

  Osallistujat
  Paperi- ja kartonkilinjassa työskentelevät toimihenkilöt, päivä/vuoro-esimiehet, tuotannon työntekijät, kunnossapitäjät, laite- ja raaka-ainetoimittajat sekä muut tehtaan palvelujen toimittajat.

  Sisältö
  Pituusleikkauksen laitteet ja ohjaukset
  Tuotannonohjauksen perusteet ja logistiikka
  Paperin ja kartongin mittaukset ja niiden kytkentä prosessiin
  Tyypillisimmät painatusmenetelmät ja niiden vaatimukset tuotteelle
  Testi

  Koulutuksen hinta on 600 € + alv/hlö

  Lisätiedot:
  Vesa Timonen, puh. 050 5438 440
  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi


  Avaa tulostusversio

 • Projektihallinta ja -johtaminen käytännön projektivalmennus
  09.11.2016 - 10.11.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Koulutus on tarkoitettu erilaisissa tehtävissä toimiville henkilöille, joiden työn kuvaan kuuluu projektien tai projektiluonteisten kokonaisuuksien suunnittelu ja hallitseminen. Koulutus sopii erinomaisesti myös nykyisille ja tuleville projektipäälliköille ja erilaisten osaprojektien vetäjille.

  Koulutuksessa hyödynnetään POHTO Oy:n kehittämää projektihallinnan simulaatiota jossa toteutetaan koulutuksen aikana oikea projekti. Näin koulutukseen osallistujat pääsevät heti soveltamaan käytännössä oppimansa asiat omien käsiensä kautta mikä tukee opittujen asioiden nopeaa omaksumista ja soveltamista ja käyttöön ottoa omaan työhön.Simulaation vaikeusaste suhteutetaan aina kohderyhmän osaamistasoon.

  Lisätietoja:
  Irja Kellokoski, puh. 5709 702

  Avaa tulostusversio

 • Projektipäällikkövalmennus
  09.11.2016 - 28.03.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Valmennuksessa käydään läpi projektien eri vaiheet tehokkaasta suunnittelusta hallittuun päättämiseen. Osallistujat oppivat ennakoimaan projektien riskit sekä hallitsemaan muutostilanteet.

  Koulutuksen tavoitteena on myös tukea asiakas- ja sidosryhmätyöskentelyä sekä antaa käytännön työkalut projektien hallintaan sekä saavuttaa selkeä käsitys tehokkaasta ja hallitusta
  projektien läpiviennistä.

  Valmennus antaa valmiudet sekä projektien että projektissa toimivien ihmisten tehokkaaseen johtamiseen.

  Lisätietoja:
  Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702

  Avaa tulostusversio

 • Vastaavan johtajan pätevöittävä säteilysuojelukoulutus Tre
  10.11.2016 - 11.11.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Perehdyttää osanottajat teollisuuden umpilähteiden ja tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden käyttöön liittyviin turvallisuusmääräyksiin.
  Kurssin käytyään osanottaja tuntee säteilysuojauslainsäädännön pääkohdat, vastaavan johtajan tehtäviin kuuluvat viranomaisyhteistyön käytännöt, säteilyn käytöstä johtuvat vaaratekijät sekä osaa suhtautua säteilylähteisiin oikealla tavalla eri tilanteissa.
  Kurssin päätteeksi järjestetään kuulustelu säteilylain (592/91) 18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

  Osallistujat
  Tämä koulutus on suunnattu säteilynkäytön vastaavan johtajan tehtäviin aikoville, sekä täydennyskoulutukseksi jo vastaavan johtajan tehtävässä oleville. (Täydennyskoulutus tarve vastaaville johtajille on 10 h viiden vuoden välein)

  Koulutuksen aiheet ovat:
  Säteilyfysiikan perusteet
  Säteilyn mittaaminen
  Säteilyn biologiset vaikutukset ja säteilyriskit
  Säteilysuojelulainsäädäntö
  Säteilyaltistuksen seuranta
  Säteilylähteiden varoitusmerkinnät
  Umpilähteet ja röntgenlaitteet sekä niiden käyttö
  Harjoituksia ja ryhmätöitä
  Kuulustelu säteilylain (592/91) 18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

  Kurssin hinta 1080 € + alv 24 %
  Lisäteitoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5326098

  Avaa tulostusversio

 • ATEX, Räjähdysvaaralliset tilat, turvallinen työskentely
  15.11.2016 - 15.11.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  ATEX - Räjähdysvaarallisissa tiloissa työskentely käytännössä

  Räjähdysvaarallisten tilojen ATEX-säädökset koskevat henkilöitä, jotka työskentelevät Ex-tiloissa ja rakentavat tai suunnittelevat Ex-tiloja.

  Lain mukainen kouluttautumis-velvoite koskee kaikkia Ex-tiloissa työskenteleviä henkilöitä, kuten kunnossapito- ja käyttöhenkilöstöä, urakoitsijoita ja aliurakoitsijoita, suunnittelijoita ym. Yleinen käytännönperiaate on, että jokaisella, joka tekee jotakin Ex-tilassa, pitää olla riittävä koulutus kyseiseen tehtävään. Suosittelemme sähkö- ja automaatioalalla em. tiloissa työskenteleville, tietojen ajantasalla pitämiseksi, kouluttautumista 3 - 5 vuoden välein.

  ATEX-koulutus antaa valmiudet kunnossapito- ja käyttöhenkilö-kunnalle turvalliseen työs-kentelyyn ATEX-tiloissa.

  Koulutus on suunniteltu käyttöhenkilöstölle sekä mekaanisen-, sähkö- ja automaatiokunnossapidon henkilöstölle.

  Kurssin hinta on 550 € +alv / hlö.

  Lisätietoja Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963, jaakko.kiuttu(at)pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Metsäteollisuuden jätevesien käsittely
  15.11.2016 - 16.11.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistuja biologisen puhdistamon eri toteutusmahdollisuuksiin. Kurssin käytyään osallistuja ymmärtää jätevesien puhdistuksen teorian ja osaa biologisen puhdistuksen teknillisen toteutuksen.

  Osallistujat
  Koulutus on tarkoitettu sellutehtaiden käyttö-, ympäristö, kunnossapito- ja automaatiohenkilöille sekä laaduntarkkailijoille ja laitetoimittajille.

  Sisältö:
  - Poistevesien käsittelyn perusperiaatteet ja laitokselle tuleva kuormitus
  - Aktiivilieteprosessin toiminta ja sen optimointi
  - Aktiivilietelaitoksen ajo- häiriötilanteet
  - Ongelmanratkaisutilanteita

  Koulutuksen hinta on 1100 € + alv/hlö

  Lisätiedot:
  Vesa Timonen, puh. 050 5438 440
  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi


  Avaa tulostusversio

 • Valssaustekniikka
  15.11.2016 - 16.11.2016

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Tilaisuudessa tarkastellaan teräksen valmistusprosessia käytännön esimerkein asiakkaalle syntyvän arvon näkökulmasta. Tavoitteena on kehittää asiakkaan tarpeiden ymmärrystä ja laadun tekemisen kulttuuria terästeollisuudessa.

  Osallistujat
  Tilaisuus on tarkoitettu terästeollisuudessa työskenteleville esimiehille ja toimihenkilöille

  Avaa tulostusversio

 • Asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen ja kehittäminen
  21.11.2016 - 22.11.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen ovat keskeisiä keinoja kehittää organisaation kilpailukykyä

  Toimintaympäristön muutosvauhti, monimutkaistuminen, verkostotoiminnan ja asiakkaiden roolin vahvistuminen avaavat uusia mahdollisuuksia ja muuttavat kilpailuasetelmia. Menestyminen edellyttää kykyä luoda uutta lisäarvoa jatkuvasti asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

  Koulutus tarjoaa mahdollisuuden tarkastella oman organisaation toimintamalleja ja syventää omaa osaamista ja antaa työkaluja ja toimintamalleja asiakaslähtöisen organisaation johtamiseen, verkostoissa toimimiseen ja erilaisten verkostojen johtamiseen.

  Hyödyt osallistujalle
  -Syvennät osaamistasi asiakkuuksien ja verkostojen johtamisessa
  -Laajennat johtamisessa tarvittavaa kokonaisnäkemystä ja ymmärrystä
  -Saat uusia näkökulmia ja konkreettisia työkaluja sekä
  -mahdollisuuden tutustua eri alojen käytäntöihin ja verkostoitumiseen muiden kollegojen kanssa

  Avaa tulostusversio

 • Menestyvä yritys johtaa yrityskulttuuria
  22.11.2016 - 22.11.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Koulutus tarjoaa tietoa, näkökulmia ja työkaluja yrityskulttuurin rakentamiseen, johtamiseen ja kehittämiseen.
  Koulutuksessa käydään läpi myös keskeisimpiä henkilöstöjohtamisen prosesseja yrityskulttuurin näkökulmasta.

  Kohderyhmä:
  Johtajat, esimiehet, HR-ammattilaiset, jotka haluavat panostaa hyvään johtamiseen, vahvistaa yrityksensä kilpailukykyä, johtamiskäytäntöjä ja strategista suorituskykyä.

  Avaa tulostusversio

 • FinnMATERIA -seminaari: Resurssien käytön tehostaminen
  23.11.2016 - 23.11.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  POHTO järjestää FinnMATERIA -messujen teemaseminaarit kaivosteollisuuden ajankohtaisista aiheista:

  Resurssien käytön tehostaminen: Palvelutoimitusten ja projektien hallinta -seminaari ke 23.11.2016, klo 9 - 12.

  Seminaari pidetään Jyväskylän Paviljongissa, Jyväskylä.

  Seminaarin hinta on 240 eur +alv.

  Lisätietoja Pertti Kortejärvi, puh. 050 567 6522, pertti.kortejarvi(at)pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Sähkötyöturvallisuus SFS 6002
  23.11.2016 - 23.11.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Sähköalalla töitä tekevien koulutus- ja opastusvastuu kuuluu työnantajalle. Kaikille sähkötöitä tekeville on annettava yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus. Sähkötyöturvallisuuskoulutus on uusittava max. 5 vuoden välein.

  Osallistujat:
  Sähkö- ja automaatioalojen insinöörit, teknikot ja asentajat.

  Sisältö:
  - Sähkö vaarallisuus
  - Lait, asetukset ja standardi SFS 6002
  - Turvallisen toiminnan perusta
  - Sähkötöitä tekevät henkilöt ja organisaatio
  - Käyttöön liittyvät toimenpiteet
  - Työskentelykäytännöt
  - Kunnossapito käytännöt
  - Kirjallinen kuulustelu

  Kurssin hinta 280 € +alv / hlö.

  Lisätietoja Lisätietoja Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963, jaakko.kiuttu(at)pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • FinnMATERIA -seminaari Digitalisaatio kaivosteollisuudessa
  24.11.2016 - 24.11.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  POHTO järjestää FinnMATERIA -messujen teemaseminaarit kaivosteollisuuden ajankohtaisista aiheista:

  Digitalisaatio kaivosteollisuudessa -seminaari to 24.11.2016, klo 9 - 12.

  Seminaari pidetään Jyväskylän Paviljongissa, Jyväskylä.

  Seminaarin hinta on 240 eur +alv.

  Lisätietoja Pertti Kortejärvi, puh. 050 567 6522, pertti.kortejarvi(at)pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Jännitetyö alle 1 kV:n laitteistoissa
  24.11.2016 - 24.11.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Koulutus on tarkoitettu sähköalan töitä tekeville henkilöille joiden työ kohdistuu sähkölaitteiston jännitteisiin osiin tai he joutuvat työskentelemään jännitteisten osien välittömässä läheisyydessä.

  Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että koulutettava on suorittanut standardi 6002:n koulutuksen hyväksytysti.

  Kohderyhmä:
  Koulutus on tarkoitettu sähkö- ja automaatioalojen henkilöstölle.

  Sisältö:
  - filmi jännitetyöt
  - Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 pääkohdittain
  - SFS 6002 kohta 6.3 Jännitetyöt
  - jännitetyöohjeet
  - käytännön jännitetyöharjoittelua laitteistossa
  - kertauskoe

  Kurssin hinta on 330 € +alv / hlö.

  Lisätietoja Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963, jaakko.kiuttu(at)pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Painelaitteet käytönvalvojille
  24.11.2016 - 25.11.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Kurssin tavoitteena on perehdyttää osanottajat painelaitteita koskevaan lainsäädäntöön ja tarkastustoimintaan, painelaitteiden suunnitteluun, hankintaan, valmistukseen, korjaukseen ja käyttöön. Pääpaino kurssilla on käytössä olevien laitosten painelaitteissa

  Osallistujat
  Käytönvalvojat, valmistuksen valvojat, yleissuunnittelijat, kunnossapidon ja valmistuksen työnsuunnittelijat ja työnjohto, käyttäjät (vuoromestarit ja vastaavat) painelaiteasioita hoitavat henkilöt ja tarkastajat sekä em. tehtäviin koulutettavat.

  Sisältö
  Lainsäädännön rakenne ja keskeinen sisältö
  valmistus- ja tarkastussäädökset
  CE-merkintä painelaitteissa
  Rekisteröinti
  Käytönaikaiset tarkastukset
  Asennus-, korjaus- ja muutostyöt
  Tarkastuslaitokset
  Kattilalaitosten säädöksiä
  Painelaitteiden EN-standardi
  Painelaitteiden turvallisuuden valvonta
  Painelaitteet ja työturvallisuuus
  Painelaitteiden hankinta
  Pidentyvien ajanjaksojen haasteet,
  Kattiloiden vikaantuminen
  Kattiloiden, turbiinin ja putkistojen tarkastusmenetelmät

  Kurssin hinta on 1050 € +alv / hlö.

  Lisätietoja Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963, jaakko.kiuttu(at)pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Painelaitteiden käytön lainsäädäntö
  24.11.2016 - 24.11.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Kurssin tavoitteena on perehdyttää osanottajat painelaitteita koskevaan lainsäädäntöön, painelaite EN standartiin, käytön aikaisiin tarkastuksiin ja turvallisuuden valvontaan.

  Osallistujat
  Käytönvalvojat, valmistuksen valvojat, yleissuunnittelijat, kunnossapidon ja valmistuksen työnsuunnittelijat ja työnjohto, käyttäjät (vuoromestarit ja vastaavat) painelaiteasioita hoitavat henkilöt ja tarkastajat sekä em. tehtäviin koulutettavat.

  Sisältö
  Lainsäädännön rakenne ja keskeinen sisältö
  valmistus- ja tarkastussäädökset
  CE-merkintä painelaitteissa
  Rekisteröinti
  Käytönaikaiset tarkastukset
  Asennus-, korjaus- ja muutostyöt
  Tarkastuslaitokset
  Kattilalaitosten säädöksiä
  Painelaitteiden EN-standardi
  Painelaitteiden turvallisuuden valvonta

  Kurssin hinta on 425 € +alv / hlö.

  Lisätietoja Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963, jaakko.kiuttu(at)pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Sähkömiesten operointi kytkinlaitosten vikatilanteissa
  29.11.2016 - 30.11.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Tutustutaan teollisuuden sähkönjakelujärjestelmissä käytettyihin yleisimpiin suoja-reletyyppeihin, katkaisijoihin ja erottimiin sekä turvallisiin työskentelykäytäntöihin kytkinlaitoksissa.

  Kohderyhmä
  Teollisuuden sähköjakelutöihin osallistuvat työnjohtajat, käyttömiehet ja sähköpäivystäjät.

  Kurssin hinta on 650 € +alv / hlö.

  Lisätietoja Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963, jaakko.kiuttu(at)pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Esimiehen juridinen osaaminen - työlainsäädäntö haltuun
  13.12.2016 - 13.12.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tiedätkö, mitä oikeuksia ja vastuita esimiestehtävään liittyy? Osaatko toimia lainmukaisesti?
  Esimies toimii henkilöstöön päin organisaation, työnanatajan edustajana ja on juridisessa vastuussa toiminnastaan. Esimiehen on tärkeä tuntea työlainsäädännön vaatimukset, jotta hän pystyy ottamaan ne huomioon omassa johtamisessaan ja toimii lainmukaisesti.
  Koulutus tarjoaa kattavan ja ajantasaisen tietopaketin työlainsäädännöstä, jota jokainen esimies tarvitsee päivittäisessä johtamistyössään.
  Kohderyhmä:
  Esimiehet, päälliköt, johtajat, yrittäjät, työnantajan edustajat

  Lisätietoja:
  Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702

  Avaa tulostusversio

 • Koulutuskalenteri syksy 2016
  31.12.2016 - 31.12.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tutustu syksyn 2016 koulutustarjontaan

  Avaa tulostusversio

 • Vastaavan johtajan pätevöittävä säteilysuojelu koulutus Oulu
  08.02.2017 - 09.02.2017

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Perehdyttää osanottajat teollisuuden umpilähteiden ja tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden käyttöön liittyviin turvallisuusmääräyksiin.
  Kurssin käytyään osanottaja tuntee säteilysuojauslainsäädännön pääkohdat, vastaavan johtajan tehtäviin kuuluvat viranomaisyhteistyön käytännöt, säteilyn käytöstä johtuvat vaaratekijät sekä osaa suhtautua säteilylähteisiin oikealla tavalla eri tilanteissa.
  Kurssin päätteeksi järjestetään kuulustelu säteilylain (592/91) 18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

  Osallistujat
  Tämä koulutus on suunnattu säteilynkäytön vastaavan johtajan tehtäviin aikoville, sekä täydennyskoulutukseksi jo vastaavan johtajan tehtävässä oleville. (Täydennyskoulutus tarve vastaaville johtajille on 10 h viiden vuoden välein)

  Koulutuksen aiheet ovat:
  Säteilyfysiikan perusteet
  Säteilyn mittaaminen
  Säteilyn biologiset vaikutukset ja säteilyriskit
  Säteilysuojelulainsäädäntö
  Säteilyaltistuksen seuranta
  Säteilylähteiden varoitusmerkinnät
  Umpilähteet ja röntgenlaitteet sekä niiden käyttö
  Harjoituksia ja ryhmätöitä
  Kuulustelu säteilylain (592/91) 18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

  Kurssin hinta 1080 € + alv 24 %
  Lisäteitoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963

  Avaa tulostusversio

 • Säteilysuojelun täydennyskoulutus käyttöhenkilöstölle Oulu
  12.04.2017 - 12.04.2017

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Kurssilla käsitellään radioaktiivisen säteilyn peruskäsitteitä, Säteilylähteiden säteilyturvallisuutta. Tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden sekä umpilähteiden käyttökohteita mm. voimalaitoksissa, sellu- ja paperitehtaissa, metalliteollisuudessa, turvatarkastuksissa.
  Säteilyturvaohjeen ST 1.8 mukaisen toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että kaikki säteilynkäyttöorganisaatiossa toimivat henkilöt saavat säteilysuojelukoulutusta vähintään viisi tuntia viiden vuoden kuluessa.
  Tämän säteilysuojelun täydennyskoulutuksen pituus on vähintään viisi tuntia

  Osallistujat
  Koulutus on suunnattu säteilyn käyttöorganisaation käyttöhenkilöstölle.
  (Vastaaville johtajille täydennyskoulutuksena soveltuva POHTON kurssi on Vastaavanjohtajan säteilysuojelun täydennyskoulutus. Katso seuraavan kurssin ajankohta ja paikkakunta www.pohto.fi )

  Sisältö
  Säteilyn peruskäsitteitä
  Säteilysuojauslainsäädäntö ja säteilyn käytön valvonta
  Säteilyn terveysvaikutukset
  Teollisuuden radiometriset mittaukset
  Säteilymittarit ja mittausharjoituksia
  Kurssin hinta 495 € + alv 24 %
  Lisäteitoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963

  Avaa tulostusversio

 • Säteilysuojelun täydennyskoulutus vastaaville johtajille Oul
  12.04.2017 - 13.04.2017

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Kurssilla kerrataan radioaktiivisuuden peruskäsitteitä, säteilylähteiden säteilyturvallisuutta. Tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden sekä umpilähteiden käyttöä mm. voimalaitoksissa, sellu- ja paperitehtaissa, metalliteollisuudessa, turvatarkastuksissa.
  Lisäksi kurssilla käsitellään viiden vuoden aikana tapahtuneita lainsäädännön ja uudistuneiden säteilysuojeluohjeiden muutoksia.

  Säteilyturvaohjeen ST 1.8 mukaisen toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että säteilysuojelun vastaavajohtaja saa vähintään 10 tuntia säteilysuojelun täydennyskoulutusta viiden vuoden kuluessa.

  Tämän säteilysuojelun täydennyskoulutuksen pituus on vähintään 10 tuntia

  Osallistujat
  Tämä säteilysuojelun täydennyskoulutus on suunnattu säteilysuojelun vastaavaaville johtajille
  Sisältö
  Säteilyn peruskäsitteitä
  Säteilysuojauslainsäädäntö ja säteilyn käytön valvonta
  Säteilyn terveysvaikutukset
  Teollisuuden radiometriset mittaukset
  Säteilymittarit ja mittausharjoituksia
  Lainsäädännön ja ST ohjeiden muutokset
  Kurssin hinta 735 € + alv 24 %
  Lisäteitoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963

  Avaa tulostusversio

 • Tulenkestävät materiaalit
  26.04.2017 - 27.04.2017

  Ilmoittaudu

  Tilaisuus suunnittellaan ja toteutetaan yhdessä Metallurgian VATin kanssa. Suunniitteluryhmä valmistelee ohjelman, joka valmistuu n. 2 kuukautta ennen seminaaria.

  Avaa tulostusversio

 • Vastaavan johtajan pätevöittävä säteilysuojelu koulutus
  10.05.2017 - 11.05.2017

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Perehdyttää osanottajat teollisuuden umpilähteiden ja tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden käyttöön liittyviin turvallisuusmääräyksiin.
  Kurssin käytyään osanottaja tuntee säteilysuojauslainsäädännön pääkohdat, vastaavan johtajan tehtäviin kuuluvat viranomaisyhteistyön käytännöt, säteilyn käytöstä johtuvat vaaratekijät sekä osaa suhtautua säteilylähteisiin oikealla tavalla eri tilanteissa.
  Kurssin päätteeksi järjestetään kuulustelu säteilylain (592/91) 18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

  Osallistujat
  Tämä koulutus on suunnattu säteilynkäytön vastaavan johtajan tehtäviin aikoville, sekä täydennyskoulutukseksi jo vastaavan johtajan tehtävässä oleville. (Täydennyskoulutus tarve vastaaville johtajille on 10 h viiden vuoden välein)

  Koulutuksen aiheet ovat:
  Säteilyfysiikan perusteet
  Säteilyn mittaaminen
  Säteilyn biologiset vaikutukset ja säteilyriskit
  Säteilysuojelulainsäädäntö
  Säteilyaltistuksen seuranta
  Säteilylähteiden varoitusmerkinnät
  Umpilähteet ja röntgenlaitteet sekä niiden käyttö
  Harjoituksia ja ryhmätöitä
  Kuulustelu säteilylain (592/91) 18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

  Kurssin hinta 1080 € + alv 24 %
  Lisäteitoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963

  Avaa tulostusversio

 • Vastaavan johtajan pätevöittävä säteilysuojelu koulutus Oulu
  06.09.2017 - 07.09.2017

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Perehdyttää osanottajat teollisuuden umpilähteiden ja tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden käyttöön liittyviin turvallisuusmääräyksiin.
  Kurssin käytyään osanottaja tuntee säteilysuojauslainsäädännön pääkohdat, vastaavan johtajan tehtäviin kuuluvat viranomaisyhteistyön käytännöt, säteilyn käytöstä johtuvat vaaratekijät sekä osaa suhtautua säteilylähteisiin oikealla tavalla eri tilanteissa.
  Kurssin päätteeksi järjestetään kuulustelu säteilylain (592/91) 18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

  Osallistujat
  Tämä koulutus on suunnattu säteilynkäytön vastaavan johtajan tehtäviin aikoville, sekä täydennyskoulutukseksi jo vastaavan johtajan tehtävässä oleville. (Täydennyskoulutus tarve vastaaville johtajille on 10 h viiden vuoden välein)

  Koulutuksen aiheet ovat:
  Säteilyfysiikan perusteet
  Säteilyn mittaaminen
  Säteilyn biologiset vaikutukset ja säteilyriskit
  Säteilysuojelulainsäädäntö
  Säteilyaltistuksen seuranta
  Säteilylähteiden varoitusmerkinnät
  Umpilähteet ja röntgenlaitteet sekä niiden käyttö
  Harjoituksia ja ryhmätöitä
  Kuulustelu säteilylain (592/91) 18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

  Kurssin hinta 1080 € + alv 24 %
  Lisäteitoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963

  Avaa tulostusversio

 • Säteilysuojelun täydennyskoulutus käyttöhenkilöstölle Tre
  17.10.2017 - 17.10.2017

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Kurssilla käsitellään radioaktiivisen säteilyn peruskäsitteitä, Säteilylähteiden säteilyturvallisuutta. Tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden sekä umpilähteiden käyttökohteita mm. voimalaitoksissa, sellu- ja paperitehtaissa, metalliteollisuudessa, turvatarkastuksissa.
  Säteilyturvaohjeen ST 1.8 mukaisen toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että kaikki säteilynkäyttöorganisaatiossa toimivat henkilöt saavat säteilysuojelukoulutusta vähintään viisi tuntia viiden vuoden kuluessa.
  Tämän säteilysuojelun täydennyskoulutuksen pituus on vähintään viisi tuntia

  Osallistujat
  Koulutus on suunnattu säteilyn käyttöorganisaation käyttöhenkilöstölle.
  (Vastaaville johtajille täydennyskoulutuksena soveltuva POHTON kurssi on Vastaavanjohtajan säteilysuojelun täydennyskoulutus. Katso seuraavan kurssin ajankohta ja paikkakunta www.pohto.fi )

  Sisältö
  Säteilyn peruskäsitteitä
  Säteilysuojauslainsäädäntö ja säteilyn käytön valvonta
  Säteilyn terveysvaikutukset
  Teollisuuden radiometriset mittaukset
  Säteilymittarit ja mittausharjoituksia
  Kurssin hinta 495 € + alv 24 %
  Lisäteitoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963

  Avaa tulostusversio

 • Säteilysuojelun täydennyskoulutus vastaaville johtajille Tre
  17.10.2017 - 18.10.2017

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Kurssilla kerrataan radioaktiivisuuden peruskäsitteitä, säteilylähteiden säteilyturvallisuutta. Tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden sekä umpilähteiden käyttöä mm. voimalaitoksissa, sellu- ja paperitehtaissa, metalliteollisuudessa, turvatarkastuksissa.
  Lisäksi kurssilla käsitellään viiden vuoden aikana tapahtuneita lainsäädännön ja uudistuneiden säteilysuojeluohjeiden muutoksia.

  Säteilyturvaohjeen ST 1.8 mukaisen toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että säteilysuojelun vastaavajohtaja saa vähintään 10 tuntia säteilysuojelun täydennyskoulutusta viiden vuoden kuluessa.

  Tämän säteilysuojelun täydennyskoulutuksen pituus on vähintään 10 tuntia

  Osallistujat
  Tämä säteilysuojelun täydennyskoulutus on suunnattu säteilysuojelun vastaavaaville johtajille
  Sisältö
  Säteilyn peruskäsitteitä
  Säteilysuojauslainsäädäntö ja säteilyn käytön valvonta
  Säteilyn terveysvaikutukset
  Teollisuuden radiometriset mittaukset
  Säteilymittarit ja mittausharjoituksia
  Lainsäädännön ja ST ohjeiden muutokset
  Kurssin hinta 735 € + alv 24 %
  Lisäteitoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963

  Avaa tulostusversio

 • Vastaavan johtajan pätevöittävä säteilysuojelu koulutus Tre
  08.11.2017 - 09.11.2017

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Perehdyttää osanottajat teollisuuden umpilähteiden ja tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden käyttöön liittyviin turvallisuusmääräyksiin.
  Kurssin käytyään osanottaja tuntee säteilysuojauslainsäädännön pääkohdat, vastaavan johtajan tehtäviin kuuluvat viranomaisyhteistyön käytännöt, säteilyn käytöstä johtuvat vaaratekijät sekä osaa suhtautua säteilylähteisiin oikealla tavalla eri tilanteissa.
  Kurssin päätteeksi järjestetään kuulustelu säteilylain (592/91) 18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

  Osallistujat
  Tämä koulutus on suunnattu säteilynkäytön vastaavan johtajan tehtäviin aikoville, sekä täydennyskoulutukseksi jo vastaavan johtajan tehtävässä oleville. (Täydennyskoulutus tarve vastaaville johtajille on 10 h viiden vuoden välein)

  Koulutuksen aiheet ovat:
  Säteilyfysiikan perusteet
  Säteilyn mittaaminen
  Säteilyn biologiset vaikutukset ja säteilyriskit
  Säteilysuojelulainsäädäntö
  Säteilyaltistuksen seuranta
  Säteilylähteiden varoitusmerkinnät
  Umpilähteet ja röntgenlaitteet sekä niiden käyttö
  Harjoituksia ja ryhmätöitä
  Kuulustelu säteilylain (592/91) 18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

  Kurssin hinta 1080 € + alv 24 %
  Lisäteitoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5326098

  Avaa tulostusversio

Hei, voinko auttaa?

Livechat on suljettu

Olemme seuraavan kerran avoinna torstaina 09:30-11:30

Voitte ottaa meihin yhteyttä myös tällä lomakkeella. Vastaamme viestiinne mahdollisimman pian.

Olet jonossa Sulje
Hei, olet jonossa sijalla ?. vastaamme sinulle mahdollisimman pian. Kiitos!