• Metsäteollisuus
  Metsäteollisuus
 • Metalliteollisuus
  Metalliteollisuus
 • Energian tuotanto
  Energian tuotanto
 • Kaivannaisala
  Kaivannaisala
 • Kunnossapito
  Kunnossapito
 • Liiketoiminnan johtaminen Projektikoulutus
  Liiketoiminnan johtaminen Projektikoulutus
 • Suojelu- ja turvallisuuskoulutus
  Suojelu- ja turvallisuuskoulutus
 • Ajankohtaisseminaarit
  Ajankohtaisseminaarit
 • Kattilalaitoksen NDT-tarkastusten perusteet, Oulu
  19.08.2020 - 19.08.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  19.8.2020 Kattilalaitoksen NDT-tarkastusten perusteet, Oulu

  Etäopetus, POHTO Audigitorio:sta

  Koulutuksessa käydään läpi NDT-menetelmien ja erikoismenetelmien perusteet

  Koulutuksen tavoitteena on
  - auttaa tiedostamaan yleisimmät tarkastuskohteet voima- ja soodakattiloissa
  - auttaa vuosihuolloissa / seisokeissa tehtävien tarkastusten suunnittelua
  - koulutuksen jälkeen osallistuja pystyy hyödyntämään erilaisia kattilalaitoksen NDT-tarkastuksen menetelmiä ja sunnittelemaan kattilan tarkastusjärjestelmän.

  Koulutuksen kohderyhmä:
  - kattilalaitosten tuotanto-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä työskentelevät henkilöt (esim. kaukolämpö- ja höyryvoimalaitokset, metsäteollisuuden sooda- ja primäärikattilat)
  - asiantuntijatehtävissä työskentelevät henkilöt

  Koulutuspaikkana on POHTO Oy, Oulu - www.pohto.fi

  Koulutuksen hinta 470 € / etäopetus tai 490 € / lähiopetus +alv. / hlö. Ilmoittaudu mielellään ti 4.8. mennessä. Koulutuspaikkakunta ja -päivä ovat muuttuneet, aikaisemmin olleet 18.8., Lappeenranta.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jarmo Kauppi, puh. 040 6896 920
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Käytännön kalliomekaniikka kaivosteollisuudessa, Oulu
  21.08.2020 - 21.08.2020

  Ilmoittaudu

  Tule oppimaan kallion teknisen käyttäytymisestä ja hyödyntämisestä.

  Kalliomekaniikka:
  Tieteen ja tekniikan ala joka selvittelee erilaisten voimien vaikutusta kallioon sekä kallion (kiven) mekaanisia ominaisuuksia, ja soveltaa siten saatua tietoa käytännön tehtäviin


  - Kalliomekaniikka ja kalliomekaanisen suunnittelun tarkoituksena taata turvallinen ja kannattava tuotanto kaivoksessa.
  - Kalliomekaniikan tuntemus ja käyttö on oltava osa kaivoksen linjaorganisaatiota niin suunnittelussa kuin tuotantovaiheessakin.
  - Kalliomekaniikka kaivoksissa on tiedonkeruuta, kallio laatuluokitusta, kalliomekaanista mallinnusta, louhosmenetelmä vaihtoehtojen määrittämistä lujitus- ja tuentamenetelmien määrittämistä sekä kalliomekaanisia seurantamittauksia.
  - Kalliomekaaninen suunnittelu ja sen käyttö tehokkaasti vaatii ymmärtämystä: geologia, kallion ominaisuudet, louhinta & lujitus tavat/menetelmät, sortumamekanismit, talous, säädökset.
  - Yksikin sortuma esimerkiksi maanalaisen kaivoksen louhoksessa maksaa helposti kuukausien lujituskustannukset.
  - Kalliomekaniikan käyttö ja käyttötarve muuttuvat sekä tarkentuvat kaivoksen elinaikana; muutostarpeita, louhintamenetelmiä sekä kaivoksen suunnittelua on arvioitava sekä etukäteen että toistuvasti kaivoksen elinaikana
  => Kaivokselle on luotava kalliomekaaninen kokonaishallintajärjestelmä (GCMP).
  - GCMP on yleensä kaivosteollisuudessa tehty yhteistyönä kaivoksen henkilökunnan ja sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa - laadukas GCMP tarpeen alusta saakka ja sitä on päivitettävä tiedon ja kokemusten kertyessä.
  - Kallionrikkoontumista erityisesti syvemmissä kaivoksissa eli voida estää mutta estettävä hallitsemattomat sortumat.
  - Kallion lujitus / tuenta on nähtävä investointina joka mahdollistaa sekä kaivoksen turvallisuuden että tuotantovarmuuden.

  Avaa tulostusversio

 • Keskijänniteverkon relesuojaukset I, Oulu
  25.08.2020 - 26.08.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  25. - 26.8.2020 Keskijänniteverkon relesuojaukset I, Oulu

  UUDET KOULUTUSPÄIVÄT !

  Koulutuksen tavoitteena on syventää ja selventää teollisuuden sähköverkoissa käytettyjen suojaus järjestelmien tuntemusta ja käyttöä.

  Koulutus on tarkoitettu teollisuuden sähköverkkojen suunnittelusta ja käytöstä vastuussa oleville henkilöille.

  Kaikki koulutuksemme toteutetaan pandemia-aikana valtioneuvoston suositukset ja rajoitukset huomioiden.

  Koulutuksen hinta on 930 eur +alv/hlö.

  Ilmoittaudu mielellään 11.8. mennessä.

  Tulossa lokakuussa 27.-28.10. Keskijänniteverkon relesuojaukset II, koulutus jatkoa tälle kurssille ja järjestetään Vaasassa.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Myynnin johtaminen koronan jälkeisessä maailmassa
  25.08.2020 - 25.08.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  25.8.2020 Myynnin johtaminen koronan jälkeisessä maailmassa

  Koulutuspaikka
  Workshop toteutetaan POHTOn uudessa
  POHTO Audigitorio:sta

  Kurssin sisältöä:
  - Myyntityö ja myynnin johtaminen virtuaaliympäristössä - Mikä muuttuu?
  - Vuorovaikutus muutoksessa: Teams, Zoom, Skype
  - Miten lukea sosiaalisia vihjeitä virtuaaliympäristössä?
  - Miten osoittaa kuuntelevansa asiakasta etätapaamisessa?
  - Vinkkejä oman etäesiintymisen välittömään parantamiseen
  - 4 K:n malli
  - Interaktiivisia harjoituksia kollegoiden kanssa
  - Yhteenveto: Best Practices

  Kohderyhmä ja tavoite:
  Myynnin esimiehet ja myyntityötä tekevät henkilöt, jotka haluavat kehittää etäyhteyksien kautta tehtävän tuloksellisen ja sujuvan myynnin johtamisen ja asiakastyön prosesseja.

  Kouluttaja
  Minna Ahokas, KTM
  Oulun yliopisto
  Oulu Business School

  Koulutusohjelman hinta on 365 € +alv / hlö.

  Ilmoittaudu mielellään viimeistään ti 11.8.mennessä
  asiakaspalvelu@pohto.fi tai www.pohto.

  Lisätietoja:
  Toimitusjohtaja Markku Oikarinen puh. 040 7728 333
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Soodakattilat 2020, Oulu
  26.08.2020 - 28.08.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  26. - 28.8.2020 Soodakattilat 2020, Oulu

  Koulutukseen voi osallistua joko lähiopetuksessa tai etäyhteydellä.

  Tavoite
  Kurssin tavoitteena on selvittää orgaanisten aineiden polttaminen ja kemikaalien talteenotto niin, että koulutuksen jälkeen ymmärtää soodakattilan tehtävät, rakenteen, virtaukset, tulipesäprosessin, automaation ja materiaalivalinnat. Lisäksi opetellaan vesi/höyry- kierron mahdolliset riskit ja soodakattilan tarkastukset.

  Osallistujat
  Koulutuksesta hyötyvät soodakattilan käytöstä ja kunnossapidosta vastaavat tuotannon toimihenkilöt, kunnossapitäjät, laitetoimittajat ja palveluliiketoimintaa harjoittavat yritykset.

  Koulutuksen hinta on 1385 € / etäopetus tai 1450 € / lähiopetus +alv. / hlö.

  Ilmoittaudu mielellään 10.8. mennessä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jarmo Kauppi, 040 6896 920
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Valmet DNA PROFIBUS DP -kenttäväyläliityntä, Oulu
  01.09.2020 - 01.09.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Valmet DNA PROFIBUS DP -kenttäväyläliityntä ti 1.9.2020, Oulu

  Valmet koulutusohjelmien avulla organisaatiosi osaaminen kehittyy ja pysyy optimaalisessa tasolla. Osaamisen kehittämisen etuja ovat mm. automaatio- ja säätöratkaisujen ominaisuuksien parempi hyödyntäminen sekä ratkaisujen ja laitteiden asianmukainen asennus, käyttöönotto, käyttö ja huolto.

  Koulutuksessa tutustutaan PROFIBUS DP -kenttäväyläliityntään Valmet DNA -järjestelmän näkökulmasta.

  Liitynnän perusteista edetään Profibus-konfiguraattorilla luotavan väylämäärittelyn kautta Valmet DNA -suunnittelujärjestelmän avulla tehtävän väyläkonfiguraation aktivointiin.

  Tarkastellaan PROFIBUS-liitynnän yhteydessä tehtävän sovellussuunnittelun sisältöä. Tutustutaan PROFIBUS-väylältä saatavaan diagnostiikkaan ja DP-väylän signaalien monitorointiin ylläpidon apuvälineinä.

  Koulutukseen osallistunut tuntee PROFIBUS DP -väylän käyttömahdollisuudet Valmet DNA-järjestelmässä ja PROFIBUS-väylään tehtävän laitelisäyksen periaatteet.

  Kohderyhmä: Automaatiosta vastaavat, ylläpitohenkilökunta sekä sähkö- ja automaation kunnossapitohenkilökunta, -erikoisosaajat ja sovellussuunnittelijat.

  Osallistujan tulee hallita perustiedot Valmet DNA -järjestelmästä ja suunnitteluympäristöstä.

  Kurssin hinta on 860 € / hlö +alv. Osallistujamäärä rajoitettu max 10 osallistujaa.

  HUOM! Ilmoittautuminen viimeistään ma 10.8. mennessä.

  Kurssi järjestetään yhteistyössä Valmet Automation Oy:n kanssa.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Hydraulisten järjestelmien huolto ja vianetsintä 2020
  02.09.2020 - 03.09.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  2.-3.9.2020 Hydraulisten järjestelmien huolto ja vianetsintä 2020, Oulu

  Koulutuksen tavoitteena on
  perehdyttää syvällisemmin hydrauliikkakomponenttien ja -järjestelmien vikatilanteisiin, vikojen analysointiin ja mittaamiseen sekä vian-määrittelyyn lähtien hydrauliikkakaavioista. Samalla opitaan käyttämään erilaisia mittalaitteita vianpaikannusmittauksissa.

  Kohderyhmä
  Koulutus on tarkoitettu kunnossapidosta vastaaville toimihenkilöille, vianetsintää tekeville mekaanisen ja sähkökunnossapidon henkilöille, jotka ovat työskennelleet pidempään hydrauliikan kanssa. Odotuksena on, että osallistujilla on hydrauliikan käytännössä opittu perustieto ja taito.

  Kurssille otetaan käytännön harjoittelun laadun varmistamiseksi enintään 15 osallistujaa. Koulutus toteutetaan lähiopetuksena.

  Koulutuksen hinta on 890 € / hlö +alv.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jarmo Kauppi, 040 6896 920
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi
  Avaa tulostusversio

 • Teräksen peittaus
  02.09.2020 - 03.09.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  2. - 3.9.2020 Teräksen peittaus, Oulu

  Koulutuksen tavoitteena on syventää osallistujien ymmärrystä peittautuvuuteen vaikuttavista tekijöistä, erilaisista peittausmenetelmistä, peittauskemikaalien käsittelystä ja peittauksen onnistumisen merkityksestä.

  Koulutus on tarkoitettu peittauksen ja siihen läheisesti liittyvien prosessivaiheiden työntekijöille ja toimihenkilöille sekä teknisessä asiakaspalvelussa ja T&K -tehtävissä toimiville.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Pekka Peltomäki, puh. 044 2742 385
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Valmet DNA PROFINET-kenttäväyläliityntä, Oulu
  02.09.2020 - 02.09.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Valmet DNA PROFINET -kenttäväyläliityntä ke 2.9.2020, Oulu

  Valmet koulutusohjelmien avulla organisaatiosi osaaminen kehittyy ja pysyy optimaalisessa tasolla. Osaamisen kehittämisen etuja ovat mm. automaatio- ja säätöratkaisujen ominaisuuksien parempi hyödyntäminen sekä ratkaisujen ja laitteiden asianmukainen asennus, käyttöönotto, käyttö ja huolto.

  Koulutuksessa perehdytään PROFINET-kenttäväylän toimintaan ja tutustutaan PROFINET-kenttäväyläliityntään Valmet DNA -järjestelmän näkökulmasta. Liitynnän perusteista edetään Filedbus-konfiguraattorilla luotavan väylämäärittelyn kautta väyläkonfiguraation lataukseen ja aktivointiin.

  Koulutukseen osallistunut tuntee PROFINET-väylän käyttömahdollisuudet Valmet DNA -järjestelmässä sekä PROFINET-väylään tehtävän laitelisäyksen periaatteet.

  Kohderyhmä: Automaatiosta vastaavat, ylläpitohenkilökunta sekä sähkö- ja automaation kunnossapitohenkilökunta, -erikoisosaajat ja sovellussuunnittelijat.

  Osallistujalla tulee olla perustiedot Valmet DNA -järjestelmästä ja suunnitteluympäristöstä.

  Kurssi järjestetään yhteistyössä Valmet Automation Oy:n kanssa.

  Koulutuksen hinta on 860 € / hlö +alv.

  HUOM! Ilmoittaudu viimeistään ma 10.8. menessä. Osallistujamäärä on rajoitettu max 10 osallistujaan.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, 050 5709 702

  Avaa tulostusversio

 • Säteilysuojelun täydennyskoulutus käyttöhenkilöstölle
  03.09.2020 - 03.09.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  3.9.2020 Säteilysuojelun täydennyskoulutus käyttöhenkilöstölle

  Koulutus toteutetaan etäopetuksena.

  STMa:n ionisoivasta säteilystä 1044/2018 mukaan, säteilytoimintaan osallistuvan työntekijän on saatava säteilysuojelun täydennyskoulutusta vähintään viisi tuntia viiden vuoden aikana.

  Kurssilla käsitellään säteilyfysiikan ja säteilybiologian perusteita. Säteilysuojelun perusperiaatteita. Työntekijän ja väestön suojelua sekä harjoitellaan varautumista säteilyvaaratilanteisiin.

  Koulutuksen kuvaus
  Säteilyfysiikka ja säteilybiologia
  Työntekijän ja väestön säteilysuojelu
  Säteilyvaaratilanteisiin varautuminen
  Lainsäädäntö
  Säteilysuojelu säteilyn käyttöpaikalla
  Säteilyvaaratilanteisiin varautuminen
  Harjoituksia

  Koulutus järjestetään kokonaisuudessaan vuorovaikutteisena etäopetuksena, jolloin opiskelijat osallistuvat koulutukseen etäyhteyksin työpaikallaan tai kotona. Koulutusohjelman tukimateriaali toimitetaan sähköisesti osallistujalle.

  Koulutuksen hinta on 475 € + alv. / hlö.

  Ilmoittaudu mielellään 17.8.2020 mennessä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) täydennyskoulutus
  03.09.2020 - 04.09.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  3.-4.9.2020 Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) täydennyskoulutus

  Koulutus toteutetaan etäopetuksena.

  Säteilyturvallisuusvastaavana (STV) toimivan on saatava säteilysuojelun täydennyskoulutusta yhteensä vähintään 10 tuntia viiden vuoden aikana.

  (STMa ionisoivasta säteilystä 1044/2018 liite 5)

  Tällä kurssilla perehdytään teollisuutta, tutkimusta ja opetusta koskeviin muuttuneisiin säteilylain mukaisiin asioihin, joita turvallisuusluvan alaisessa toiminnassa toiminnanharjoittajan sekä säteilyn-käyttöorganisaation että säteilyturvallisuus-vastaavan (STV) on noudatettava.

  Koulutuksen kuvaus
  Säteilyfysiikka ja säteilybiologia
  Työntekijän ja väestön säteilysuojelua
  Säteilyvaaratilanteisiin varautuminen
  Toiminnanharjoittajan velvollisuudet tai tarkennukset
  Umpilähteitä koskevat uudet vaatimukset
  Turvallisuusluvan vaativat toiminnat
  Siirtymäsäännökset toiminnan harjoittajalle ja säteilyturvallisuusvastaavalle
  Harjoituksia

  Koulutus järjestetään kokonaisuudessaan vuorovaikutteisena etäopetuksena, jolloin opiskelijat osallistuvat koulutukseen etäyhteyksin työpaikallaan tai kotona. Koulutusohjelman tukimateriaali toimitetaan sähköisesti osallistujalle.

  Koulutuksen hinta on 695 € + alv. / hlö.

  Ilmoittaudu mielellään 17.8. mennessä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Valmet DNA HIMA -turvalogiikka, peruskurssi, Oulu
  03.09.2020 - 03.09.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Valmet DNA HIMA -turvalogiikka, peruskurssi to 3.9.2020, Oulu

  Valmet koulutusohjelmien avulla organisaatiosi osaaminen kehittyy ja pysyy optimaalisessa tasolla. Osaamisen kehittämisen etuja ovat mm. automaatio- ja säätöratkaisujen ominaisuuksien parempi hyödyntäminen sekä ratkaisujen ja laitteiden asianmukainen asennus, käyttöönotto, käyttö ja huolto.

  Koulutuksessa käydään läpi Valmet DNA -automaatiojärjestelmän liityntä HIMA-turvalogiikkajärjestelmiin HIQuad, HIMatrix ja HIMax. Perehdytään laitteistoon ja sovelluksien toteutustapaan, diagnostiikkaan sekä ohjelmistojen rakenteeseen.

  Koulutuksen käytyään osallistujalla on yleisnäkemys Valmet DNA -turvalogiikkajärjestelmistä HIQuad, HIMatrix, HIMax ja niiden liitynnästä Valmet DNA -automaatiojärjestelmään.

  Kohderyhmä: HIMA -turvalogiikkajärjestelmistä ja niiden käytöstä, huollosta, ylläpidosta sekä suunnittelusta vastaavat henkilöt - esim. automaatiosta vastaavat, sähkö- ja automaation kunnossapitohenkilökunta, -erikoisosaajat ja sovellussuunnittelijat.

  Koulutuksen hinta on 860 € / hlö +alv.

  Kurssi järjestetään yhteistyössä Valmet Automation Oy:n kanssa.

  HUOM! Ilmoittaudu viimeistään ma 10.8. mennessä. Osallistujamäärä on rajoitettu max 10 osallistujaan.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, 050 5709 702

  Avaa tulostusversio

 • Ohjelmoitavat logiikat Siemens Simatic S 7 -peruskurssi
  08.09.2020 - 10.09.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Ohjelmoitavat logiikat Siemens Simatic S7 -peruskurssi 8.-10.09.2020, Oulu

  Ohjelmoitavat logiikat Siemens Simatic S7 -peruskurssin käynyt tuntee Simatic S7-300/400 logiikoiden perusteet, ohjelmiston perusteet sekä osaa ohjelmoida peruslukituspiirejä. Osallistuja ymmärtää ohjelmointilaitetta logiikan toiminnan kannalta sekä osaa seurata logiikkaohjelmaa.

  Osallistujilta tullutta palautetta:
  - voin käyttää hyväksi omassa työssäni mm. vikojen selivitystä, ohjelmointia
  - hyvä kokonaisuus

  Kohderyhmä:
  Kone-, sähkö- ja automaatioalan henkilöstö, jotka toimivat Simatic S7-ohjausten asennuksessa, huollossa ja käyttöönotossa sekä tarvitsevat Step-7-ohjelmointityökalun käyttöä.

  Sisältö:
  - Simatic S7 järjestelmä ja rakenne
  - Step7 editointityökalut
  - Binäärioperaatiot
  - Digitaalioperaatiot
  - Virheenetsintä
  - Tiedostoyksiköt
  - Analogikäsittely

  Osallistujamäärä on rajoitettu max 10 osallistujaan.

  Koulutuksen hinta on 1390€ +alv. / hlö. Ilmoittaudu mielellään 24.8. mennessä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Kattilaveden valmistus ja käsittely, Oulu
  09.09.2020 - 10.09.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Kattilaveden valmistus ja käsittely 9.-10.9.2020, Oulu

  Koulutukseen voi osallistua joko lähiopetuksessa tai etäyhteyssä.

  Koulutuksen tavoitteena on
  - perehdyttää osallistujat suolapoistettujen vesien valmistukseen, laatuvaatimuksiin, seurantaan ja analyyseihin niin, että he kurssin jälkeen pystyvät valmistamaan käyttökohteen mukaiset vaatimukset täyttävää vettä.
  - perehdytään osallistujat kattilaveden, höyryn ja lauhteiden käsittelyyn

  Koulutus on tarkoitettu voimalaitosten käyttöhenkilöille, vesilaitosten hoitajille, vesilaboranteille, vuoromestareille ja käyttöinsinööreille.

  Koulutuksen hinta 875 € / etäopetus tai 920 € / lähiopetus +alv. / hlö.

  Ilmoittaudu mielellään 26.8. mennessä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jarmo Kauppi, puh. 040 6896 920
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Laippaliitosasentajan koulutus ja pätevöinti SFS EN 1591-4
  15.09.2020 - 16.09.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Koulutuspaikkana Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio

  Yhä useampi teollisuuden yritys vaatii huolto- ja kunnossapitotöihin osallistuvilta asentajilta riittävän koulutuksen nyt ja tulevaisuudessa.
  EN-standardi SFS-EN 1591-4 määrittelee, miten laippaliitosten (ruuviliitosten) asentajien koulutus ja pätevöitys tulee järjestää.

  POHTO järjestää laippaliitosasentajan koulutuksen yhteistyössä Densiq Oy:n kanssa. Pätevyyden myöntää Dekra Oy.

  Kohderyhmä:
  - putkistojen, prosessilaitteiden ja niihin liittyvien varusteiden laippaliitosten (ruuviliitosten) asentajat ja asennustöiden valvojat, tilaajat, urakoitsijat ja alihankkijoiden asennuksiin osallistuvat henkilöt

  Putkistojen asennus- ja huoltotöille pätevyysvaatimuksia voivat asettaa mm. valvovat viranomaistahot.

  Laippaliitosasentajan koulutus ja pätevöinti on voimassa 5 vuotta. Standardi SFS EN 1591-4 vaatii, että henkilö työskentelee laippaliitosten parissa vähintään 6 kk välein. Työnantajalla on vastuu tämän seurannasta.

  Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta osallistuja saa pätevyyskortin.

  Koulutus voidaan järjestää räätälöidysti asiakkaalle 1+1 päiväisenä tai yhden pidennetyn päivän mittaisena, jolloin osallistujamäärä on rajoitettu n. 12 hlöä.

  Tarjoamme koulutusta myös ilman pätevyystodistusta, jolloin teoriakoulutuksen pituus on n. 2 h ja asennuskoulutuksen pituus n. 4 h.

  Lisätietoja kehittämispäällikkö Jarmo Kauppi, 040 689 6920

  Avaa tulostusversio

 • Strategiatyöskentely nopeasti muuttuvassa ympäristössä
  15.09.2020 - 15.09.2020

  Ilmoittaudu

  Strategiatyöskentely nopeasti muuttuvassa ja vaikeasti ennakoivavassa ympäristössä -etävalmennus 15.9.2020

  Koulutuspaikka:
  Valmennus toteutetaan vuorovaikutteisena etäkoulutuksena laadukkaasta POHTO Audigitorio:sta, jolloin koulutukseen on helppo osallistua turvallisesti Internetin välityksellä, paikasta riippumatta.

  Kuvaus:
  2020 -luvun nopasti ja yllätyksellisesti muuttuva toimintaympäristö edellyttää strategiatyöltä ketteryyttä. Strategian jatkuva arviointi, nopea päätöksenteko ja toimeenpano edellyttävät erinomaista strategista tietoisuutta sekä hyviä vuorovaikutusmekanismeja ja johtamiskäytäntöjä läpi koko organisaation.

  Tässä valmennuksessa tunnistetaan ketterän strategiatyöskentelyn prosessit ennakoinnista strategian toteutumisen seurantaan, sekä tehdään omaan organisaatioon sovellettavia käytännön harjoituksia. Osallistujien omat käytännön kokemukset strategiatyöstä hyödynnetään ohjatuissa keskusteluissa.Osallistujat saavat runsasti käytännönläheisiä ideoita ja työkaluja oman organisaationsa strategiatyöskentelyn käynnistämiseen tai kehittämiseen.

  Kenelle:
  valmennus sopii strategiatyöskentelyyn vasta tutustuville, kuten myös kokeneemmille strategiatyskentelyä johtaneille tai siihen osallistuneille henkilöille, jotka haluavat päivittää strategiaosaamista.

  Koulutuksen hinta 420 € + alv/hlö.

  Ilmoittautumiset viimeistään 1.9.2020 joko asiakaspalvelu@pohto.fi tai www.pohto.fi

  Ohjelma tulossa!

  Lisätietoja:
  Toimitusjohtaja Markku Oikarinen, puh. 040 7728 333
  Yhtespäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702

  HOX!
  Toteutamme valmennusta myös yrityskohtaisesti. Yrityskohtainen toteutus on mahdollista räätälöidä asiakkaan erityistarpeet ja painotuksen huomioiden.
  Kysy tarjous!


  Avaa tulostusversio

 • Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) pätevöittävä koulutus
  15.09.2020 - 16.09.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  15.-16.9.2020 Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) pätevöittävä koulutus, Oulu

  Tämä ao. toimintatyyppikohtaisella osaamisalalla edellytettävä säteilysuojelukoulutus sekä vähintään 4kk:n riittävä työkokemus tehtävään soveltuvalta alalta, antaa kelpoisuuden toimia säteilyturvallisuusvastaavana (STV) (Säteilylaki 859/2018 41 pykälä).

  Koulutuksella on Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä ( STUKin päätös 1/3020/2019 ).

  Toimintatyyppikohtaisella osaamisala:
  Umpilähde- ja röntgentoiminta (muu kuin tutkimus-
  ja isotooppituotantokiihdytintoiminta) sekä avolähteiden käyttö laboratorioissa säteilylähteiden luokassa 3.

  Koulutuksessa perehdytään harjoituksin sekä luennoin säteilyn käyttöön liittyviin turvallisuusmääräyksiin.

  Koulutuksen käytyään osanottaja tuntee säteilysuojauslainsäädännön pääkohdat, Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) tehtäviin kuuluvat viranomaisyhteistyön käytännöt, säteilyn käytöstä johtuvat vaaratekijät. Osaa toimia toiminnanharjoittajan apuna sekä säteilyturvallisuusasiantuntijan (STA) kanssa yhteistyössä.

  Koulutuspaikkana POHTO Oy, Vellamontie 12, Oulu - www.pohto.fi

  Kurssin hinta 1180 € / hlö + alv 24 % Ilmoittaudu mielellään 31.8. mennessä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702

  Avaa tulostusversio

 • Valssaustekniikka
  17.09.2020 - 18.09.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  17. - 18.9.2020 Valssaustekniikka

  Koulutuksen tavoite
  Koulutuksen tavoitteena on laajentaa valssauksen ja siinä tapahtuvien ilmiöiden tuntemista, perehdyttää litteiden terästuotteiden valssaus- prosesseihin, valssauksen ohjaukseen ja säätöön sekä valssausolosuhteiden hallintaan sekä antaa tietoa valssaus-prosessien vaikutuksista tuoteominaisuuksiin.

  Osallistujat
  Koulutus on tarkoitettu metallurgisen teollisuuden valssaamoiden työnjohtajille ja työntekijöille automaatiosta, käytöstä ja kunnossapidosta sekä tuotannonsuunnittelun, laadunvalvonnan, myynnin, asiakaspalvelun ja tutkimus- ja kehitystoiminnan toimihenkilöille.

  Koulutuksen hinta 980 eur + alv. / hlö.

  Ilmoittaudu mielellään 1.9. mennessä.

  Lisätietoja:
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Hajautetun asiantuntijatiimin johtaminen - etävalmennus
  21.09.2020 - 21.09.2020

  Ilmoittaudu

  Hajautetun asiantuntijatiimin johtaminen - etävalmennus 21.9.2020

  Koulutuspaikka:
  Valmennus toteutetaan vuorovaikutteisena etäkoulutuksena laadukkaasta POHTO Audigitorio:sta, jolloin koulutukseen on helppo osallistua turvallisesti Internetin välityksellä, paikasta riippumatta.

  Kuvaus:
  Etätyön ja verkostoituneiden toimintamallien lisääntyminen on muuttanut organisaatioiden rakenteita ja ihmisten työskentely-ympäristöjä. Muutoksella on vaikutuksensa johtamis-, raportointi-ja vuorovaikutuskäytäntöihin. Johtamisen ja tiimin työskentelyn onnistuminen edellyttää muutoksen ymmärtämistä, sekä käytäntöjen uudelleenarviointia ja kehittämistä. Myös asiakasyhteyksien hoitaminen vaatii muuttuneessa tilanteessa kehittämistä, jotta ei pelkästään sopeuduta uuteen toimintaympäristöön, vaan toimitaan proaktiivisesti muutosta parhaalla tavalla hyödyntäen saavuttaen näin kilpailuetuja.

  Teeman mukainen valmennus sisältää vuorovaikutteisuuden lisäksi käytännönharjoituksia virtuaalisesti luonnollisessa ympäristössä.

  Koulutuksen hinta 420 € + alv/hlö.

  Ilmoittautumiset viimeistään 7.9.2020 joko asiakaspalvelu@pohto.fi tai www.pohto.fi

  Ohjelma tulossa!

  Lisätietoja:
  Toimitusjohtaja Markku Oikarinen, puh. 040 7728 333
  Yhtespäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702

  HOX!
  Toteutamme valmennusta myös yrityskohtaisesti. Yrityskohtainen toteutus on mahdollista räätälöidä asiakkaan erityistarpeet ja painotuksen huomioiden.
  Kysy tarjous!

  Avaa tulostusversio

 • Metsäteollisuuden jätevesien käsittely
  21.09.2020 - 22.09.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  21.-22.9.2020 Metsäteollisuuden jätevesien käsittely, Oulu

  Koulutukseen voi osallistua joko lähiopetuksessa tai etäyhteydellä.

  Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistuja biologisen puhdistamon eri toteutusmahdollisuuksiin. Kurssin käytyään osallistuja ymmärtää jätevesien puhdistuksen teorian ja osaa biologisen puhdistuksen teknillisen toteutuksen.

  Koulutus on tarkoitettu sellutehtaiden käyttö-, ympäristö-, kunnossapito- ja automaatiohenkilöille sekä laaduntarkkailijoille ja laitetoimittajille.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jarmo Kauppi, puh. 040 6896 920
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Ohjelmoitavat logiikat Siemens Simatic S7 -jatkokurssi
  22.09.2020 - 24.09.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Ohjelmoitavat logiikat Siemens Simatic S 7 -jatkokurssi 22.-24.9.2020, Oulu

  Koulutuksen käynyt tuntee Simatic S7-300/400 logiikoiden ohjelmiston rakenteen sekä osaa ohjelmoida tavallisimpia lukituspiirejä.

  Osallistuja osaa käyttää eri ohjelmayksiköitä ohjelmointiin sekä ymmärtää analogiapiirin toiminnan ja käytön ohjelmassa. Lisäksi ymmärtää ohjelmointilaitetta käyttäen Profibus-väylän toiminnan ja osaa käyttää sitä vian etsintään. Ymmärtää ohjelmointilaitetta logiikan toiminnan kannalta sekä osaa seurata logiikkaohjelmaa ja etsiä toimintahäiriöiden syyt.

  Koulutus on tarkoitettu:
  Henkilöille, jotka toimivat Simatic S 7 ohjausten suunnittelussa, käyttöönotossa ja kunnossapidossa ja tuntevat Simatic S 7-300/400 logiikoiden ohjelmiston perusteet.

  Osallistujamäärä on rajoitettu max 10 osallistujaan.

  Koulutuksen hinta 1390 € +alv. / hlö. Ilmoittaudu mielellään 7.9. mennessä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Valmet DNA -suunnittelukurssi, Oulu
  22.09.2020 - 25.09.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  22. - 25.9.2020 Valmet DNA -suunnittelukurssi, Oulu

  Valmet DNA -suunnittelukurssilla
  - käydään läpi Valmet DNA-sovellussuunnittelun vaiheet sekä tutustutaan suunnittelun perustyökaluihin
  - esimerkkien avulla perehdytään automaatiokielen rakenteeseen ja modulien väliseen kommunikointiin
  - harjoitustehtävinä suunnitellaan piirejä sekä ladataan ne eri palvelimille online-työkalun avulla.

  Kurssi on tarkoitettu Valmet DNA -ohjelmiston ylläpidosta vastaaville henkilöille.

  Kurssin käytyään osallistuja pystyy tekemään yksinkertaisia sovellusohjelmamuutoksia.

  Osallistujalla tulee olla käytynä Valmet DNA-peruskurssi tai osallistuja omaa vastaavat tiedot Valmet DNA-sovellusohjelmoinnista.

  Osaamisen kehittämisen etuja
  - automaatio- ja säätöratkaisujen ominaisuuksien parempi hyödyntäminen
  - ratkaisujen ja laitteiden asianmukainen asennus, käyttöönotto,
  käyttö ja huolto
  - lisääntynyt tietämys tuotteiden turvallisuus- ja ympäristötekijöistä

  Kurssin hinta on 2380 € +alv. / hlö.

  Kurssi järjestetään yhteistyössä Valmet Automation Oy:n kanssa.

  HUOM! Ilmoittaudu viimeistään ti 25.8. mennessä. Kurssin osallistujamäärä on rajoitettu max 10 osallistujaan.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jarmo Kauppi, 040 6896 920
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, 050 5709 702

  Avaa tulostusversio

 • Modernit mittausmenetelmät metallurgiassa, Oulu
  23.09.2020 - 24.09.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  23.-24.9.2020 Modernit mittausmenetelmät metallurgiassa, Oulu

  Seminaarii toteutetaan yhteistyössä Vuorimiesyhdistyksen ry:n kanssa.

  Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat viimeisinpiin mahdollisuuksiin kehittää ja käyttää moderneja mittausmenetelmiä tuotannon tehostamiseksi metallurgisessa teollisuudessa

  Koulutus on tarkoitettu metallurgisen teollisuuden tuotanto-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä työskenteleville sekä asiantuntijatehtävissä työskenteleville henkilöille mittausratkaisuja tuottavissa yrityksissä ja tuotantolaitoksissa oleville tutkijoille tuottamaan mittauksista uutta mallinnusta ja algoritmeja.

  Osallistumismaksu 995 € +alv / hlö.

  Ilmoittaudu mielellään 7.9. mennessä.

  Lisätietoja:
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Vähän erilainen Työsuojelupäivä 2020
  24.09.2020 - 24.09.2020

  Ilmoittaudu

  24.9.2020 Vähän erilainen POHTOn Työsuojelupäivä/b>

  Vähän erilainen Työsuojelupäivä toteutetaan etäopetuksena POHTO Audigitorio:sta.

  Ajatuksia ja asiantuntijaluentoja mm. CONVID-19-pandemian aiheuttamista vaatimuksista työelämässä ja sen tuomista muutostarpeista työturvallisuuden näkökulmasta.

  Päivän aikana kuulemme mm. AVIn ja yritysten ajankohtaisia terveisiä ja kuulumisia eri toimialoilta.

  Oulun yliopistolta kuulemme kaksi asiantuntijapuheenvuoroa, joista toinen käsittelee vuorovaikutustaitojen ja sosiaalisen tuen merkityksestä työhyvinvointiin sekä toinen työturvallisuuden haastavaa tulevaisuutta. Hyvinvointiin liittyen saamme puheenvuoron myös unen ja ravinnon vaikutuksesta meidän jokapäiväiseen jaksamiseen ja siitä, miten voimme itse parantaa tätä.

  Erkki Laimio pitää puolestaan puheenvuoron kemikaalien ja vaarallisten jätteiden merkityksestä työturvallisuudelle.
  TTL luo katsauksen ASA-lainsäädännön uudistukseen - mitä odotuksia tästä on työturvallisuuden näkökulmasta? STM:n puheenvuoro puolestaa käsittelee ajankohtaista työsuojelusta Suomessa ja Euroopassa. Edellämainitut ovat vain esimerkkejä päivän sisällöstä.

  Osallistujat koostuvat yritysten ja julkisten organisaatioiden työsuojelun kehittämisestä vastaavista henkilöistä, työsuojeluvaltuutetuista ja -asiamiehistä sekä käytännön toteuttamisesta vastaavista esimiehistä ja henkilöstön edustajista sekä viranomaisista.

  Ohjelma valmistuu elokuun alussa.

  Vähän erilaisen Työsuojelupäivän hinta on 495 € / hlö +alv.

  Ilmoittaudu mielellään 10.9. mennessä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Anu Haverinen, puh. 050 5240 755
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Työturvallisuuskortti, kouluttajan täydennyskoulutus
  28.09.2020 - 28.09.2020

  Ilmoittaudu

  28.9.2020 Työturvallisuuskortti, kouluttajan täydennyskoulutus, Oulu

  Työturvallisuuskorttikouluttajan täydennyskoulutuksen hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa kurssinjohtajana toimimiseen seuraavat 5 vuotta.

  Työturvallisuuskorttikouluttajaoikeuden omaavien täydennyskoulutus kestää 8 tuntia, täydennyskoulutuksen ehtona on, että kouluttajaoikeudet ovat voimassa kurssille tultaessa. Osallistujalla tulee olla suoritettuna myös Työsuojelun peruskurssi (kesto 5 pv).

  Koulutuksen kesto klo 8.15 - 16.15.

  Kurssipäivän ohjelma ja koulutuksen sisältöä:
  Yhteinen työpaikka
  Yhteinen turvallisuus
  Perehdyttäminen
  Yhteinen turvallinen työpäivä, harjoituksia
  Tentti

  Kaikki koulutuksemme toteutetaan pandemia-aikana valtioneuvoston suositukset ja rajoitukset huomioiden.

  Koulutuksen hinta 420 eur/hlö +alv., sis. kahvit ja lounaan. Ilmoittaudu mielellään 14.9. mennessä.

  Lisätietoja:
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  irja.kellokoski@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Laboratorioalan teemapäivät 2020
  30.09.2020 - 01.10.2020

  Ilmoittaudu

  30.9. - 1.10.2020 Laboratorioalan teemapäivät

  Ohjelma on kehitteillä ja valmistuu noin kaksi kuukautta ennen koulutuksen alkua. Päivitystä voit seurata sivuiltamme www.pohto.fi

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Pekka Peltomäki, puh. 044 2742 385
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Projektihallinta -etävalmennus
  02.10.2020 - 02.10.2020

  Ilmoittaudu

  Projektihallinta 2.10.2020 -etävalmennus

  Koulutuspaikka:
  Valmennus toteutetaan vuorovaikutteisena etäkoulutuksena laadukkaasta POHTO Audigitorio:sta, jolloin koulutukseen on helppo osallistua turvallisesti Internetin välityksellä, paikasta riippumatta.

  Kuvaus:
  Valtaosassa työpaikoissa suurin osa työstä tehdään nykyisin projekteissa. Projektien onnistuminen edellyttää projektityöskentelyn perusasioiden ja toimintatapojen hyvää hallintaa kaikilta projekteihin osallistuvilta. Parhaiten osaaminen kehittyy käytännön harjoituksissa, joita tässä valmennusessa on sisällytetty lyhyiden luentojaksojen lomaan.

  Projektinhallinta -valmennus sopii kaikille projektityöskentelyyn osallistuville, ja antaa hyvä perustiedot kokemattomille projektityskentelijöille sekä toimii arvokkaana päivitys- ja kertauskurssina jo vähän edistyneemmille työntekijöille.

  Koulutuksen hinta 420 € + alv/hlö.

  Ilmoittautumiset viimeistään 25.9.2020 joko asiakaspalvelu@pohto.fi tai www.pohto.fi

  Ohjelma tulossa!

  Lisätietoja:
  Toimitusjohtaja Markku Oikarinen, puh. 040 7728 333
  Yhtespäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702

  HOX!
  Toteutamme valmennusta myös yrityskohtaisesti. Yrityskohtainen toteutus on mahdollista räätälöidä asiakkaan erityistarpeet ja painotuksen huomioiden.
  Kysy tarjous!

  Avaa tulostusversio

 • Geostatistiikka
  05.10.2020 - 06.10.2020

  Ilmoittaudu


  Kuuntelimme toiveitamme ja pidensimme kurssin kaksipäiväiseksi. Mukana on enemmän käytännön harjoituksia ja esimerkkejä.

  Selätä variogrammit ja interpolointi. Geostatistiikan ymmärrys on kullan arvoinen erityisesti kaikille mineraalivarantoarvion kanssa työskenteleville geologeille. Geostatistiikka 1 -kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka käyttävät työssään mallinnustyökaluja (esimerkiksi surpac) ja/tai ovat muuten kiinnostuneita geostatistiikasta tai haluavat ymmärtää paremmin prosessin vaiheita.

  Tämän kurssin tarkoitus on tuoda geostatistiikan käsitteille sisältöä ja helpottaa itse varantoarvioprosessin ymmärtämistä ja työstämistä. Kurssilla käydään läpi koko mineraalivarantoarvioprosessi, mutta painotus on geostatistiikan tärkeimmissä käsitteissä ja tavoissa. Aihealueet käsitellään helposti ymmärrettävässä muodossa.

  Tervetuloa mukaan!

  Avaa tulostusversio

 • Älykkäät prosessiventtiilit, Oulu
  06.10.2020 - 07.10.2020

  Ilmoittaudu

  6.-7.10.2020 Älykkäät prosessiventtiilit>/b>

  Koulutus toteutetaan etäopetuksena.

  Teollisuuden prosessien luotettavassa toiminnassa erittäin tärkeässä roolissa ovat venttiilit, niiden oikeanlainen toiminta, valinta ja mitoitukset sekä kunnossapito.

  Koulutuksen tavoitteena on antaa kokonaiskuva prosessiteollisuuden eri venttiilityypeistä, toimilaitteista ja älykkäistä venttiiliohjaimista sekä niiden valinnasta. Perehdymme eri venttiilityyppien toimintaperiaatteisiin, virityksiin, vianetsintään ja venttiilien määräaikaishuoltoihin.

  Koulutus on tarkoitettu sähkö- ja automaatioasentajille sekä -suunnittelijoille, tehtaan automaatiovastaaville, käyttö- ja kunnossapitohenkilöstölle, kunnossapitoinsinööreille ja työnjohtajille, erikoisosaajille, työnsuunnittelijoille.

  Koulutuksen hinta on 805 € / hlö +alv. Ohjelma ilmestyy myöhemmin.

  Ilmoittaudu mielellään 22.9. mennessä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, 050 5709 702

  Avaa tulostusversio

 • Älykkäät prosessiventtiilit, Oulu
  06.10.2020 - 07.10.2020

  Ilmoittaudu

  6.-7.10.2020 Älykkäät prosessiventtiilit>/b>

  Koulutus toteutetaan etäopetuksena.

  Teollisuuden prosessien luotettavassa toiminnassa erittäin tärkeässä roolissa ovat venttiilit, niiden oikeanlainen toiminta, valinta ja mitoitukset sekä kunnossapito.

  Koulutuksen tavoitteena on antaa kokonaiskuva prosessiteollisuuden eri venttiilityypeistä, toimilaitteista ja älykkäistä venttiiliohjaimista sekä niiden valinnasta. Perehdymme eri venttiilityyppien toimintaperiaatteisiin, virityksiin, vianetsintään ja venttiilien määräaikaishuoltoihin.

  Koulutus on tarkoitettu sähkö- ja automaatioasentajille sekä -suunnittelijoille, tehtaan automaatiovastaaville, käyttö- ja kunnossapitohenkilöstölle, kunnossapitoinsinööreille ja työnjohtajille, erikoisosaajille, työnsuunnittelijoille.

  Koulutuksen hinta on 805 € / hlö +alv. Ohjelma ilmestyy myöhemmin.

  Ilmoittaudu mielellään 22.9. mennessä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, 050 5709 702

  Avaa tulostusversio

 • Säteilysuojelun täydennyskoulutus käyttöhenkilöstölle, Tre
  07.10.2020 - 07.10.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  7.10.2020 Säteilysuojelun täydennyskoulutus käyttöhenkilöstölle, Tampere

  STMa:n ionisoivasta säteilystä 1044/2018 mukaan, säteilytoimintaan osallistuvan työntekijän on saatava säteilysuojelun täydennyskoulutusta vähintään viisi tuntia viiden vuoden aikana.

  Kurssilla käsitellään säteilyfysiikan ja säteilybiologian perusteita. Säteilysuojelun perusperiaatteita. Työntekijän ja väestön suojelua sekä harjoitellaan varautumista säteilyvaaratilanteisiin.

  Koulutuksen kuvaus
  Säteilyfysiikka ja säteilybiologia
  Työntekijän ja väestön säteilysuojelu
  Säteilyvaaratilanteisiin varautuminen
  Lainsäädäntö
  Säteilysuojelu säteilyn käyttöpaikalla
  Säteilyvaaratilanteisiin varautuminen
  Harjoituksia

  Koulutuspaikka Lapland Hotel Tampere. Osallistuja voi tarvittaessa varata itse majoituksen hotellista.

  Koulutuksen hinta on 495 € + alv 24 %

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) täydennyskoulutus, Tre
  07.10.2020 - 08.10.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  7.-8.10.2020 Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) täydennyskoulutus, Tampere

  Säteilyturvallisuusvastaavana (STV) toimivan on saatava säteilysuojelun täydennyskoulutusta yhteensä vähintään 10 tuntia viiden vuoden aikana.

  (STMa ionisoivasta säteilystä 1044/2018 liite 5)

  Tällä kurssilla perehdytään teollisuutta, tutkimusta ja opetusta koskeviin muuttuneisiin säteilylain mukaisiin asioihin, joita turvallisuusluvan alaisessa toiminnassa toiminnanharjoittajan sekä säteilynkäyttöorganisaation että säteilyturvallisuusvastaavan (STV) on noudatettava.

  Koulutuksen kuvaus
  Säteilyfysiikka ja säteilybiologia
  Työntekijän ja väestön säteilysuojelua
  Säteilyvaaratilanteisiin varautuminen
  Toiminnanharjoittajan velvollisuudet tai tarkennukset
  Umpilähteitä koskevat uudet vaatimukset
  Turvallisuusluvan vaativat toiminnat
  Siirtymäsäännökset toiminnan harjoittajalle ja säteilyturvallisuusvastaavalle
  Harjoituksia

  Koulutuksen hinta on 735 € + alv 24 %

  Koulutuspaikka Lapland Hotel Tampere. Osallistuja voi tarvittaessa varata itse majoituksen hotellista.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • ATEX räjähdysvaaralliset tilat, turvallinen työskentely
  08.10.2020 - 08.10.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  8.10.2020 ATEX räjähdysvaaralliset tilat, turvallinen työskentely

  Koulutus toteutetaan etäopetuksena POHTO Audigitorio:sta.

  Koulutuksen sisältö täyttää koulutusstandardin SFS-EN 60079-14 vaatimukset sähkön ja automaation osalta.

  Räjähdysvaarallisten tilojen ATEX-säädökset koskevat henkilöitä, jotka työskentelevät Ex-tiloissa ja rakentavat tai suunnittelevat Ex-tiloja.

  Lain mukainen kouluttautumisvelvoite koskee kaikkia Ex-tiloissa työskenteleviä henkilöitä, kuten kunnossapito- ja käyttöhenkilöstöä, urakoitsijoita ja aliurakoitsijoita, suunnittelijoita ym. ATEX-koulutus antaa valmiudet kunnossapito- ja käyttöhenkilökunnalle turvalliseen työskentelyyn ATEX-tiloissa.

  Yleinen käytännönperiaate on, että jokaisella, joka tekee jotakin Ex-tilassa, pitää olla riittävä koulutus kyseiseen tehtävään. Suosittelemme sähkö- ja automaatioalalla em. tiloissa työskenteleville, tietojen ajantasalla pitämiseksi, kouluttautumista 3 - 5 vuoden välein.

  Koulutus on suunniteltu käyttöhenkilöstölle sekä mekaanisen-, sähkö- ja automaatiokunnossapidon henkilöstölle.

  Koulutuksen hinta on 490 € +alv / hlö.

  Ilmoittaudu mielellään 22.9. mennessä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • ATEX räjähdysvaaralliset tilat, turvallinen työskentely
  08.10.2020 - 08.10.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  8.10.2020 ATEX räjähdysvaaralliset tilat, turvallinen työskentely

  Koulutus toteutetaan etäopetuksena POHTO Audigitorio:sta.

  Koulutuksen sisältö täyttää koulutusstandardin SFS-EN 60079-14 vaatimukset sähkön ja automaation osalta.

  Räjähdysvaarallisten tilojen ATEX-säädökset koskevat henkilöitä, jotka työskentelevät Ex-tiloissa ja rakentavat tai suunnittelevat Ex-tiloja.

  Lain mukainen kouluttautumisvelvoite koskee kaikkia Ex-tiloissa työskenteleviä henkilöitä, kuten kunnossapito- ja käyttöhenkilöstöä, urakoitsijoita ja aliurakoitsijoita, suunnittelijoita ym. ATEX-koulutus antaa valmiudet kunnossapito- ja käyttöhenkilökunnalle turvalliseen työskentelyyn ATEX-tiloissa.

  Yleinen käytännönperiaate on, että jokaisella, joka tekee jotakin Ex-tilassa, pitää olla riittävä koulutus kyseiseen tehtävään. Suosittelemme sähkö- ja automaatioalalla em. tiloissa työskenteleville, tietojen ajantasalla pitämiseksi, kouluttautumista 3 - 5 vuoden välein.

  Koulutus on suunniteltu käyttöhenkilöstölle sekä mekaanisen-, sähkö- ja automaatiokunnossapidon henkilöstölle.

  Koulutuksen hinta on 490 € +alv / hlö.

  Ilmoittaudu mielellään 22.9. mennessä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Luova ongelmanratkaisu tiimeissä -etävalmennus
  09.10.2020 - 09.10.2020

  Ilmoittaudu

  Luova ongelmanratkaisu tiimeissä -etävalmennus 9.10.2020

  Koulutuspaikka:
  Valmennus toteutetaan vuorovaikutteisena etäkoulutuksena laadukkaasta POHTO Audigitorio:sta, jolloin koulutukseen on helppo osallistua turvallisesti Internetin välityksellä, paikasta riippumatta. Valmennus sisältää käytännönharjoituksia.

  Kuvaus:
  Tiimin, olipa se sitten pysyvä tiimi tai kertaluonteinen projektitiimi, onnistuminen on pitkälle kiinni tiimin kyvystä tarttua erilaisiin kehittämistarpeisiin/ongelmiin , ja tuottaa niihin ratkaisuja.

  Ongelmanratkaisutekniikat auttavat tiimejä tunnistamaan ongelman ja tarpeen sen ratkaisemiseksi, sekä valitsemaan oikean tilanteeseen parhaiten soveltuvat toimintatavan/tekniikan.

  Kenelle:
  Valmennus sopii kaikille tiimeille, tiimityöhön osallistuville ja tiimityötä johtaville henkilöille.

  Koulutuksen hinta 420 € + alv/hlö.

  Ilmoittautumiset viimeistään 25.9.2020 joko asiakaspalvelu@pohto.fi tai www.pohto.fi

  Ohjelma tulossa!

  Lisätietoja:
  Toimitusjohtaja Markku Oikarinen, puh. 040 7728 333
  Yhtespäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702

  HOX!
  Toteutamme valmennusta myös yrityskohtaisesti. Yrityskohtainen toteutus on mahdollista räätälöidä asiakkaan erityistarpeet ja painotuksen huomioiden.
  Kysy tarjous!

  Avaa tulostusversio

 • Kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi, Oulu
  13.10.2020 - 14.10.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  13.-14.10.2020 Kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi, Oulu

  Tavoite:
  Koulutuksessa saadaan perusteet kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista niin, että osallistujilla on mahdollisuus suorittaa Vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin käytönvalvojan tutkinto - tutkinnon järjestää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

  Vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin käytönvalvojan tutkinnosta löydät tarkemmin tietoa TUKESin sivuilta www.tukes.fi .

  Osallistujat:
  Teollisuuslaitosten henkilöt, jotka päivittäisessä työssään käyttävät, käsittelevät ja varastoivat palavia ja terveydelle vaarallisia kemikaaleja.

  Kaikki koulutuksemme toteutetaan pandemia-aikana valtioneuvoston suositukset ja rajoitukset huomioiden.

  Koulutuksen hinta on 1.150 € +alv./ hlö.

  Koulutuksessa osallistujalla tulisi olla mukana oma tietokone tai tabletti.

  Koulutus järjestetään lähiopetuksena POHTOn kehittämiskeskuksessa Oulussa.

  Ilmoittaudu mielellään 1.10. mennessä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Teräksen mekaaninen leikkaus ja oikaisu
  14.10.2020 - 15.10.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  14. - 15.10.2020 Teräksen mekaaninen leikkaus ja oikaisu

  Koulutuksen tavoite
  Kurssilla käsitellään teräksen mekaanista leikkausta ja oikaisua, tuotteen ja toiminnan laatua sekä asiakasvaatimuksia. Tavoitteena leikata ja oikaista terästä sellaisin menetelmin ja työkaluin, jotta tuote täyttää asiakasvaatimukset.

  Osallistujat
  Koulutus on tarkoitettu terästeollisuuden ja teräspalvelukeskusten oikaisu- ja leikkauslinjojen työntekijöille ja työnjohtajille sekä kunnossapidon ja asiakaspalvelun henkilöstölle.

  Koulutuksen hinta 980 eur +alv / hlö.

  Ilmoittaudu mielellään 28.9. mennessä.

  Lisätietoja:
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh.050 5709 702
  irja.kellokoski@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Yrityksen kannattavuuden parantaminen-liiketoimintaharjoitus
  19.10.2020 - 19.10.2020

  Ilmoittaudu

  Yrityksen kannattavuuden parantaminen -liiketoimintaharjoitus 19.10.2020

  Koulutuspaikka:
  POHTO Oy, Vellamontie 12, 90500 Oulu

  Kuvaus:
  Yrityksen kannattavuus syntyy toiminnan optimoinnista, jossa ymmärretään osa-alueiden vaikutus toisiinsa ja nähdään yritystoiminta kokonaisuutena. Eli hyväkin yritys kannattavuuden parantamiseksi voi johtaa huonoon lopputulokseen, jos yrityksessä sorrutaan osaoptimointiin. Paras tulos saavutetaan, kun yrityksen eri osa-alueet; talous, hankinta, tuotannon suunnittelu, tuotanto ja myynti tekevät yhteistyötä toistensa roolin ymmärtäen.

  Valmennus toteutetaan tekemällä oppimisen keinoin POHTOn ainutlaatuisessa yrityssimulaatioympäristössä, joka on toiminut erinomaisena oppimisympäristönä jo tuhansille ammattilaisille.
  Tehdään ja opitaan yhdessä, ja myös käsitellään opittavat asiat yhdessä. Harjoituksessa opitaan myös heittäytymään ja tarttumaan uuteen turvallisesti.

  Kokemuksemme mukaan vuorovaikutteinen ja toiminnallinen liiketoimintavalmennus on ylivoimaisesti paras tapa oppia käytännössä, miten yrityksen kannattavuuteen voidaan hyvän yhteistyön ja kokonaisuuden ymmärtämisen myötä vaikuttaa.
  Simulaatiossa hyödynnetään organisaatiossa oppimisen ja ryhmässä toimimisen menetelmiä. Simulaatioihin on rakennettu sisään jatkuvan parantamisen mukainen toimintojen kehittäminen (Lean ja Toyota Kata).

  Annamme riittävän ohjauksen jokaiseen tehtävään, joten riittää kun tulet paikalle omana itsenäsi.

  Koulutuksen hinta 420 € + alv/hlö.

  Ilmoittautumiset viimeistään 5.10.2020 joko asiakaspalvelu@pohto.fi tai www.pohto.fi

  Ohjelma tulossa!

  Lisätietoja:
  Toimitusjohtaja Markku Oikarinen, puh. 040 7728 333
  Yhtespäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702

  HOX!
  Toteutamme valmennusta myös yrityskohtaisesti. Yrityskohtainen toteutus on mahdollista räätälöidä asiakkaan erityistarpeet ja painotuksen huomioiden.
  Kysy tarjous!

  Avaa tulostusversio

 • Valmet DNA -peruskurssi, Oulu
  20.10.2020 - 20.10.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  20.10.2020 Valmet DNA -peruskurssi, Oulu

  Valmet DNA -peruskurssilla osallistujat saavat yleiskuvan Valmet DNA -järjestelmästä sekä sen rakenteesta ja laitteistosta. Tutustutaan käyttöliittymän toimintoihin, prosessin ohjaukseen, suunnittelujärjestelmään ja kunnossapitotoimenpiteisiin.

  Kurssi on tarkoitettu Valmet DNA -järjestelmän käytöstä, ylläpidosta ja suunnittelusta vastaaville henkilöille. Jokaisella osallistujalla on kurssilla käytössä oma DNA -demojärjestelmä.

  Kurssin käytyään osallistujalla on yleisnäkemys Valmet DNA -järjestelmästä.

  Osallistujalla tulee olla hallinnassa automaation perusteiden tuntemus.

  Osaamisen kehittämisen etuja
  - automaatio- ja säätöratkaisujen ominaisuuksien parempi hyödyntäminen
  - ratkaisujen ja laitteiden asianmukainen asennus, käyttöönotto,
  käyttö ja huolto
  - lisääntynyt tietämys tuotteiden turvallisuus- ja ympäristötekijöistä

  Kurssin hinta on 850 € + alv. / hlö.

  Kurssi järjestetään yhteistyössä Valmet Automation Oy:n kanssa.

  HUOM! Ilmoittaudu viimeistään 21.9. mennessä. Osallistujamäärä on rajoitettu max 12 osallistujaan.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Valmet DNA -huoltokurssi, Oulu
  21.10.2020 - 22.10.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  21. - 22.10.020 Valmet DNA -huoltokurssi, Oulu

  Valmet DNA -huoltokurssilla käsitellään Valmet DNA -automaatiojärjestelmän rakenne ja toiminta, siten että tunnistetaan järjestelmän viat ja opitaan vaihtamaan vikaantuneet laitteet.

  Käytännön harjoitustehtävien avulla perehdytään tyypillisten automaatiosovellusten selvittämiseen, testaustyökalujen käyttöön sekä vianetsintään ja parametrien muuttamiseen.

  Kurssi on tarkoitettu Valmet DNA:n kunnossapidosta vastaaville henkilöille. Jokaisella osallistujalla on kurssilla käytössä oma DNA -demojärjestelmä.

  Kurssin käytyään huoltohenkilö pystyy paikallistamaan vian ja vaihtamaan viallisen laiteyksikön sekä pystyy lukemaan yksinkertaisia piirikaavioita ja koestamaan yksinkertaisia piirejä

  Osallistujalla tulee olla käytynä Valmet DNA-peruskurssi tai osallistuja omaa vastaavat tiedot Valmet DNA-automaatiojärjestelmän käytöstä.

  Osaamisen kehittämisen etuja
  - automaatio- ja säätöratkaisujen ominaisuuksien parempi hyödyntäminen
  - ratkaisujen ja laitteiden asianmukainen asennus, käyttöönotto,
  käyttö ja huolto
  - lisääntynyt tietämys tuotteiden turvallisuus- ja ympäristötekijöistä

  Kurssin hinta on 1380 € + alv. / hlö.

  Kurssi järjestetään yhteistyössä Valmet Automation Oy:n kanssa.

  HUOM! Ilmoittaudu viimeistään 21.9. mennessä. Osallistujamäärä on rajoitettu max 10 osallistujaan.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Keskijänniteverkon relesuojaukset II, Vaasa
  27.10.2020 - 28.10.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  27. - 28.10.2020 Keskijänniteverkon relesuojaukset II, Vaasa

  Koulutus on jatkoa Keskijänniteverkon relesuojaukset I-kurssille. Osassa II ohjelmoidaan käytännönläheisin harjoituksin ABB:n keskijänniteverkon 615/620/630 mallin suojareleitä (tarvitta-essa käsitellään myös REF543 sarjan releet). Koulutuksessa tehdään käytännönharjoituksia ABB:n relesuojausmalleilla.

  Koulutuksen tavoitteena on oppia ohjelmoimaan ABB:n keskijänniteverkon suojareleitä käytännössä.

  Koulutus on tarkoitettu teollisuuden sähköverkkojen suunnittelusta ja käytöstä vastuussa oleville henkilöille.

  Koulutus toteutetaan yhteistyössä ABB Oy:n kanssa.

  Koulutuspaikkana on ABB Oy, Vaasa.

  Koulutuksen hinta on 1330 eur/hlö +alv. Koulutuksen maksimiosallistujamäärä on 16 osallistujaa.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Teollisuuden säätöpiirit ja niiden viritys
  27.10.2020 - 28.10.2020

  Ilmoittaudu

  27.-28.10.2020 Teollisuuden säätöpiirit, Oulu

  Tarkemmat koulutustiedot tulossa myöhemmin.

  Koulutuksen hinta on 950 € / hlö +alv.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi  Avaa tulostusversio

 • Valkolipeän valmistus - kaustisointi ja meesauuni, Oulu
  28.10.2020 - 29.10.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  28.-29.10.2020 Valkolipeän valmistus - kaustisointi ja meesauuni, Oulu

  Osallistujat
  Valkolipeän valmistuksesta, kaustistamon ja meesauunin käytöstä vastaavat henkilöt, vuoroesimiehet ja kunnossapidosta vastaavat henkilöt sekä muiden talteenotto-osastojen käyttö- ja kunnossapitohenkilöstö sekä selluteollisuuden laitetoimittajat.

  Koulutuksen hinta on 1055 €/etäopetus ja 1100 €/lähiopetus / hlö +alv.

  Ilmoittaudu mielellään 12.10. mennessä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jarmo Kauppi, 040 6896 920
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Sähkötyöturvallisuus SFS 6002
  03.11.2020 - 03.11.2020

  Ilmoittaudu

  3.11.2020 Sähkötyöturvallisuus SFS6002, Oulu

  Sähköalalla töitä tekevien koulutus- ja opastusvastuu kuuluu työnantajalle. Kaikille sähkötöitä tekeville on annettava yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus. Sähkötyöturvallisuuskoulutus on uusittava max. 5 vuoden välein.

  Osallistujat:
  Sähköalalla työskentelevät asentajat, esimiehet ja asiantuntijat.

  Sisältö:
  - Sähkö vaarallisuus
  - Lait, asetukset ja standardi SFS 6002
  - Turvallisen toiminnan perusta
  - Sähkötöitä tekevät henkilöt ja organisaatio
  - Käyttöön liittyvät toimenpiteet
  - Työskentelykäytännöt
  - Kunnossapito käytännöt
  - Kirjallinen kuulustelu

  Koulutuksen hinta on 280 € +alv / hlö.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Teollisuuden turvajärjestelmät ja TLI-dokumentointi, Oulu
  03.11.2020 - 04.11.2020

  Ilmoittaudu

  3.-4.11.2020 Teollisuuden turvajärjestelmät ja TLI-dokumentointi, Oulu

  Tarkemmat koulutustiedot tulossa myöhemmin.

  Koulutuksen hinta on 950 € / hlö +alv.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Jännitetyöt alle 1kV laitteistoissa
  04.11.2020 - 04.11.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Jännitetyöt alle 1kV laitteistoissa 4.11.2020, Oulu

  Koulutus on tarkoitettu sähköalan töitä tekeville henkilöille joiden työ kohdistuu sähkölaitteiston jännitteisiin osiin tai he joutuvat työskentelemään jännitteisten osien välittömässä läheisyydessä.

  Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että koulutettava on suorittanut standardi 6002:n koulutuksen hyväksytysti.

  Kohderyhmä:
  Koulutus on tarkoitettu sähkö- ja automaatioalojen henkilöstölle.

  Koulutuksen hinta on 330 € hlö / +alv 24%

  Ilmoittaudu mielellään viimeistään 19.10. mennessä. Osallistujamäärä on rajoitettu 14 osallistujaan.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Johtajuuden kehittäminen projekteissa -etävalmennus
  06.11.2020 - 06.11.2020

  Ilmoittaudu

  Johtajuuden kehittäminen projekteissa -etävalmennus
  6.11.2020


  Koulutuspaikka:
  Valmennus toteutetaan vuorovaikutteisena etäkoulutuksena laadukkaasta POHTO Audigitorio:sta, jolloin koulutukseen on helppo osallistua turvallisesti Internetin välityksellä, paikasta riippumatta. Valmennus sisältää myös käytännön harjoituksia.

  Kuvaus:
  Onnistuneen projektin keskeisenä tekijänä on onnistunut johtajuus. Hyvä johtajuus tarkoittaa paitsi erinomaista projektipäällikön roollin toteuttamista, myös onnistunutta vastuutusta ja vastuunottoa projektin eri vastuualueilla.

  Valmennus soveltuu johtoryhmille, ylemmälle johdolle, proektipäälliköille ja kaikille projetityötä tekeville, jotka haluavat edistää projektitiimien kykyä lisätä projektien tehokkuutta ja tuloksellisuutta johtajuutta kehittämällä.

  Koulutuksen hinta 420 € + alv/hlö.

  Ilmoittautumiset viimeistään 23.10.2020 joko asiakaspalvelu@pohto.fi tai www.pohto.fi

  Ohjelma tulossa!

  Lisätietoja:
  Toimitusjohtaja Markku Oikarinen, puh. 040 7728 333
  Yhtespäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702

  HOX!
  Toteutamme valmennusta myös yrityskohtaisesti. Yrityskohtainen toteutus on mahdollista räätälöidä asiakkaan erityistarpeet ja painotuksen huomioiden.
  Kysy tarjous!

  Avaa tulostusversio

 • Kemiallisesti puhdistetun veden valmistus, Lappeenranta
  09.11.2020 - 10.11.2020

  Ilmoittaudu

  9. - 10.11.2020 Kemiallisesti puhdistetun veden valmistus, Lappeenranta

  Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujalle teoreettiset ja käytännön tiedot kemiallisesti puhdistetun veden valmistuksesta. Koulutuksessa opitaan kemiallisesti puhdistetun veden valmistuksen laitteet, sekä raakaveden laadun ja laatuvaihteluiden merkitys puhdistusprosessiin. Lisäksi opitaan vesilaitoksen ajamista ja ongelmatilanteiden hallintaa.

  Koulutus on tarkoitettu ja siitä hyötyvät raakaveden valmistajat, vesilaborantit, sellu- ja paperitehtaan käytöstä ja kunnossapidosta vastaavat esimiehet, tuotannon henkilöstö, kunnossapitäjät, laitetoimittajat ja palveluliiketoimintaa harjoittavat yritykset.

  Koulutuksen hinta 1100 € + alv/hlö Ilmoittaudu mielellään 26.10. mennessä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jarmo Kauppi, 040 6896 920
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Prosessiautomaation peruskurssi, Oulu
  10.11.2020 - 11.11.2020

  Ilmoittaudu

  10.-11.11.2020 Prosessiautomaation peruskurssi, Oulu

  Tarkemmat koulutustiedot tulossa myöhemmin.

  Koulutuksen hinta on 950 € / hlö +alv.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Höyryturbiinin käyttö, tarkastukset ja revisio, Lappeenranta
  11.11.2020 - 12.11.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Höyryturbiinin käyttö, tarkastukset ja revisio

  Koulutuksen tavoitteena on
  - päivittää turbiinin eri järjestelmien toiminnat
  - käydä läpi turbiinin käynnistyksen esivalmistelut, käytön ja valvonnan
  - tunnistaa turbiinin vikaantumismekanismeja ja niistä aiheutuvia vaurioita
  - hallita turbiinirevision suunnittelun, esivalmistelun ja valvonnan painopisteet

  Koulutuksen kohderyhmä:
  - kattilalaitosten tuotanto- ja käyttötehtävissä työskentelevät henkilöt (esim. kaukolämpö- ja höyryvoimalaitokset, metsäteollisuuden sooda- ja primäärikattilat)
  - kunnossapito- ja käyttäjäkunnossapitotehtävissä toimivat henkilöt
  - asiantuntijatehtävissä työskentelevät henkilöt
  - ylikonemestarin koulutusohjelmaa suorittavat henkilöt

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jarmo Kauppi, puh. 040 6896 920
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) pätevöittävä koulutus
  11.11.2020 - 12.11.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  11.-12.11.2020 Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) pätevöittävä koulutus, Tampere

  Tämä ao. toimintatyyppikohtaisella osaamisalalla edellytettävä säteilysuojelukoulutus sekä vähintään 4kk:n riittävä työkokemus tehtävään soveltuvalta alalta, antaa kelpoisuuden toimia säteilyturvallisuusvastaavana (STV) (Säteilylaki 859/2018 41 pykälä).

  Koulutuksella on Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä ( STUKin päätös 1/3020/2019 ).

  Toimintatyyppikohtaisella osaamisala:
  Umpilähde- ja röntgentoiminta (muu kuin tutkimus-
  ja isotooppituotantokiihdytintoiminta) sekä avolähteiden käyttö laboratorioissa säteilylähteiden luokassa 3.

  Koulutuksessa perehdytään harjoituksin sekä luennoin säteilyn käyttöön liittyviin turvallisuusmääräyksiin.

  Koulutuksen käytyään osanottaja tuntee säteilysuojauslainsäädännön pääkohdat, Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) tehtäviin kuuluvat viranomaisyhteistyön käytännöt, säteilyn käytöstä johtuvat vaaratekijät. Osaa toimia toiminnanharjoittajan apuna sekä säteilyturvallisuusasiantuntijan (STA) kanssa yhteistyössä.

  Koulutuspaikka Lapland Hotel Tampere. Osallistuja voi tarvittaessa varata itse majoituksen hotellista.

  Kurssin hinta 1180 € / hlö + alv 24 % Ilmoittaudu mielellään 26.10. mennessä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702

  Avaa tulostusversio

 • Haihduttamo 2020, Oulu
  17.11.2020 - 18.11.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  17.-18.11.2020 Haihduttamo 2020, Oulu

  Koulutuksen tavoitteena on antaa käytännönläheinen tieto haihdutuksesta, hajukaasujen käsittelystä ja mäntyöljyn valmistuksesta, jotka ovat edellytyksenä sulfaattisellun tuotantoprosessin tehokkaalle ja häiriöttömälle käynnille. Lisäksi opitaan haihduttamon materiaalivalinnat ja tarkastukset.

  Kurssin käytyään osallistuja tuntee mustalipeän ominaisuudet haihdutuksen kannalta, monivaihehaihdutuksen periaatteet, haihduttamon materiaalivalinnat ja tarkastukset.

  Osallistujat
  Koulutuksesta hyötyvät haihduttamon, mäntyöljyn ja hajukaasujen käsittelystä vastaavat esimiehet ja työntekijät, sellutehtaan esimiehet ja työntekijät, -kunnossapitäjät, -laitetoimittajat ja palveluliiketoimintaa harjoittavat yritykset.

  Koulutuksen hinta on 1100 € + alv/hlö.

  Ilmoittaudu mielellään 2.11. mennessä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jarmo Kauppi, 040 6896 920
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Painelaitteet käytönvalvojille
  17.11.2020 - 18.11.2020

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Kurssin tavoitteena on perehdyttää osanottajat painelaitteita koskevaan lainsäädäntöön ja tarkastustoimintaan, painelaitteiden suunnitteluun, hankintaan, valmistukseen, korjaukseen ja käyttöön. Pääpaino kurssilla on käytössä olevien laitosten painelaitteissa

  Osallistujat
  Käytönvalvojat, valmistuksen valvojat, yleissuunnittelijat, kunnossapidon ja valmistuksen työnsuunnittelijat ja työnjohto, käyttäjät (vuoromestarit ja vastaavat) painelaiteasioita hoitavat henkilöt ja tarkastajat sekä em. tehtäviin koulutettavat.

  Sisältö
  Lainsäädännön rakenne ja keskeinen sisältö
  valmistus- ja tarkastussäädökset
  CE-merkintä painelaitteissa
  Rekisteröinti
  Käytönaikaiset tarkastukset
  Asennus-, korjaus- ja muutostyöt
  Tarkastuslaitokset
  Kattilalaitosten säädöksiä
  Painelaitteiden EN-standardi
  Painelaitteiden turvallisuuden valvonta
  Painelaitteet ja työturvallisuuus
  Painelaitteiden hankinta
  Pidentyvien ajanjaksojen haasteet,
  Kattiloiden vikaantuminen
  Kattiloiden, turbiinin ja putkistojen tarkastusmenetelmät

  Kurssin hinta on 1050 € +alv / hlö.

  Lisätietoja Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963, jaakko.kiuttu(at)pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Painelaitteiden käytön lainsäädäntö
  17.11.2020 - 17.11.2020

  Ilmoittaudu

  17.11.2019 Painelaitteiden käytön lainsäädäntö, Oulu

  Tavoite
  Kurssin tavoitteena on perehdyttää osanottajat painelaitteita koskevaan lainsäädäntöön, painelaite EN-standardiin, käytön aikaisiin tarkastuksiin ja turvallisuuden valvontaan.

  Osallistujat
  Käytönvalvojat, valmistuksen valvojat, yleissuunnittelijat, kunnossapidon ja valmistuksen työnsuunnittelijat ja työnjohto, käyttäjät (vuoromestarit ja vastaavat) painelaiteasioita hoitavat henkilöt ja tarkastajat sekä em. tehtäviin koulutettavat.

  Sisältö
  Lainsäädännön rakenne ja keskeinen sisältö
  valmistus- ja tarkastussäädökset
  CE-merkintä painelaitteissa
  Rekisteröinti
  Käytönaikaiset tarkastukset
  Asennus-, korjaus- ja muutostyöt
  Tarkastuslaitokset
  Kattilalaitosten säädöksiä
  Painelaitteiden EN-standardi
  Painelaitteiden turvallisuuden valvonta

  Koulutuksen hinta on 425 € +alv / hlö.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Wedge-prosessianalyysijärjestelmä, Oulu
  18.11.2020 - 19.11.2020

  Ilmoittaudu

  18.-11.11.2020 Wedge-prosessianalyysijärjestelmä, Oulu

  Tarkemmat koulutustiedot tulossa myöhemmin.

  Koulutuksen hinta on 950 € / hlö +alv.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • LEAN -menetelmien ja -työkalujen käyttöönotto
  20.11.2020 - 20.11.2020

  Ilmoittaudu

  LEAN -menetelmien ja -työkalujen käyttöönotto -liiketoimintaharjoitus 20.11.2020

  Koulutuspaikka:
  POHTO Oy, Vellamontie 12, 90500 Oulu

  Kuvaus:
  Yrityksen toimintojen kehittämisessä Lean-ajattelu on noussut keskeiseksi ajattelumalliksi. Lean-ajattelun keskiössä on tuottamattomien toimintojen poistaminen kaikessa toiminnassa ja kaikilla organisaatiotasolilla. Lean-ajattelun vienti osaksi yrityksen työntekijöiden toimintaa, vie onnistuessaankin joitakin vuosia. Lean-toiminnan hyödyt tulevat nopeamin esille.

  Valmennus toteutetaan tekemällä oppimisen keinoin POHTOn ainutlaatuisessa yrityssimulaatiossa, joka on toiminut erinomaisena oppimisympäristönä jo tuhansille ammattilaisille.

  Kokemuksemme mukaan vuorovaikutteinen ja toiminnallinen liiketoimintavalmennus on ylivoimaisesti paras tapa oppia käytännössä, miten yrityksen kannattavuuteen voidaan hyvän yhteistyön ja kokonaisuuden ymmärtämisen myötä vaikuttaa kaikissa toiminnoissa ja kaikilla organisaation tasoilla.
  Valmennuksessa hyödynnetään organisaatiossa oppimisen ja ryhmässä toimimisen menetelmiä. Simulaatioihin on rakennettu sisään jatkuvan parantamisen mukainen toimintojen kehittäminen (Lean ja Toyota Kata)

  Annamme riittävän ohjauksen jokaiseen tehtävään, joten riittää kun tulet paikalle omana itsenäsi.

  Koulutuksen hinta 420 € + alv/hlö.

  Ilmoittautumiset viimeistään 6.11.2020 joko asiakaspalvelu@pohto.fi tai www.pohto.fi

  Ohjelma tulossa!

  Lisätietoja:
  Toimitusjohtaja Markku Oikarinen, puh. 040 7728 333
  Yhtespäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702

  HOX!
  Toteutamme valmennusta myös yrityskohtaisesti. Yrityskohtainen toteutus on mahdollista räätälöidä asiakkaan erityistarpeet ja painotuksen huomioiden.

  Avaa tulostusversio

 • Kattilalaitoksen käytönaikaiset vauriot ja niiden ennakoin
  24.11.2020 - 25.11.2020

  Ilmoittaudu

  Koulutuksen tavoitteena on
  - oppia, kuinka höyrykattilan erilaiset vikaantumismekanismit etenevät
  - hyödyntää erilaisia tarkastusmenetelmiä tarkastusten kohdentamisessa ja vikojen paikallistamisessa
  - ymmärtää kattilan käyttöarvojen merkitys vaurioiden syntymisessä

  Koulutuksen jälkeen osallistuja pystyy hyödyntämään erilaisia höyrykattilan kunnonvalvonnan menetelmiä ja suunnitella kattilan tarkastusohjelman.

  Koulutus on tarkoitettu
  - suurten kattilalaitosten tuotanto-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä työskenteleville henkilöille (esim. kaukolämpö- ja höyryvoimalaitokset, metsäteollisuuden sooda- ja primäärikattilat)
  - asiantuntijatehtävissä työskenteleville henkilöille

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jarmo Kauppi
  puh. 040 6896 920
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski
  puh. 050 5709 702

  Avaa tulostusversio

 • Taajuusmuuttajat ACS880 tekniikka ja huolto, Oulu
  24.11.2020 - 25.11.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  24.-25.11.2020 Taajuusmuuttajat ACS880 tekniikka ja huolto, Oulu

  Taajuusmuuttajat ACS 880 tekniikka ja huolto -koulutuksessa osallistujat perehdytetään taajuusmuuttajien toimintaperiaatteisiin, käyttökohtaisiin virityksiin, ohjelmointiin, huoltoon ja vianetsintään.

  Koulutus on tarkoitettu taajuusmuuttajien suunnittelusta, huollosta ja kunnossapidosta vastaaville henkilöille.

  Koulutuksen hinta on 970 € +alv / hlö. Osallistujamäärä on rajoitettu max 10 osallistujaa.

  Koulutuspaikkakunnaksi on muuttunut Oulu, aikaisemmin paikkakunta oli Kuopio.

  Ilmoittaudu kurssille mielellään 9.11. mennessä.

  Koulutus voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisena koulutuksena asiakkaan haluamalla paikkakunnalla. Koulutustilassa tarvitaan kolmivaihesähkö.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Taajuusmuuttajat Vacon 100, Oulu
  26.11.2020 - 27.11.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  26.-27.11.2020 Taajuusmuuttajat Vacon 100, Oulu

  Koulutuksessa osallistujat perehdytetään Vacon 100 -taajuusmuuttajien toimintaperiaatteisiin, käyttökohtaisiin virityksiin, ohjelmointiin, huoltoon ja vianetsintään.

  Koulutus soveltuu taajuusmuuttajien huollosta ja kunnossapidosta vastaaville henkilöille.

  Koulutuksen hinta on 970 € +alv. Osallistujamäärä on rajoitettu max 10 osallistujaa.

  Koulutuspaikkakunnaksi on muuttunut Oulu, aikaisemmin paikkakunta oli Kuopio.

  Ilmoittaudu koulutukseen mielellään 9.11. mennessä.

  Koulutus voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisena koulutuksena asiakkaan haluamalla paikkakunnalla. Koulutustilassa tarvitaan kolmivaihesähkö.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Työturvallisuuskortti, kouluttajan täydennyskoulutus
  30.11.2020 - 30.11.2020

  Ilmoittaudu

  30.11.2020 Työturvallisuuskortti, kouluttajan täydennyskoulutus, Oulu

  Työturvallisuuskorttikouluttajan täydennyskoulutuksen hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa kurssinjohtajana toimimiseen seuraavat 5 vuotta.

  Työturvallisuuskorttikouluttajaoikeuden omaavien täydennyskoulutus kestää 8 tuntia, täydennyskoulutuksen ehtona on, että kouluttajaoikeudet ovat voimassa kurssille tultaessa. Osallistujalla tulee olla suoritettuna myös Työsuojelun peruskurssi (kesto 5 pv).

  Koulutuksen kesto klo 8.15 - 16.15.

  Kurssipäivän ohjelma ja koulutuksen sisältöä:
  Yhteinen työpaikka
  Yhteinen turvallisuus
  Perehdyttäminen
  Yhteinen turvallinen työpäivä, harjoituksia
  Tentti

  Koulutuksen hinta 420 eur/hlö +alv., sis. kahvit ja lounaan. Ilmoittautuminen mielellään 16.11. mennessä.

  Lisätietoja:
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  irja.kellokoski@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Prosessiautomaation kenttälaitteet, Oulu
  03.12.2020 - 04.12.2020

  Ilmoittaudu

  3.-4.12.2020 Prosessiautomaation kenttälaitteet, Oulu

  Tarkemmat koulutustiedot tulossa myöhemmin.

  Koulutuksen hinta on 950 € / hlö +alv.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Kierrätys, ympäristö, sekundääriraaka-aineet
  09.12.2020 - 10.12.2020

  Ilmoittaudu

  9.-10.12.2020 Kierrätys, ympäristö, sekundääriraaka-aineet

  Seminaarii toteutetaan yhteistyössä Vuorimiesyhdistyksen ry:n kanssa. Ohjelma valmistuu noin kaksi kuukautta ennen tilaisuutta.
  Ohjelman valmistumista voit seurata www.pohto.fi -sivuiltamme.

  Koulutusaika muutettu, se on ollut aikasemmin 26.-27.11.

  Lisätietoja:
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokosk, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Onnistu neuvottelussa - etävalmennus
  11.12.2020 - 11.12.2020

  Ilmoittaudu

  Onnistu neuvottelussa -etävalmennus
  11.12.2020.2020


  Koulutuspaikka:
  Valmennus toteutetaan vuorovaikutteisena etäkoulutuksena laadukkaasta POHTO Audigitorio:sta, jolloin koulutukseen on helppo osallistua turvallisesti Internetin välityksellä, paikasta riippumatta. Valmennus sisältää käytännönharjoituksia.

  Kuvaus::
  Neuvotteluissa onnistuminen edellyttää hyvää suunnittelua ja neuvottelutilanteiden harjoittelua. Tavoitteiden määrittely, neuvottelukumppaneiden arviointi, neuvottelustrategian ja -taktiikan luominen, osaava viestintä, hyvä reagointi neuvottelun aikana ja neuvottelun aktiivinen päättäminen ovat onnistuneen neuvottelun osa-alueita. Hyvistä neuvottelutaidoista on hyötyä paitsi varsinaisissa neuvotteluissa, myösmonilla muilla elämänalueilla.

  Kenelle:
  Valmennus sopii kaikille tiimeille, tiimityöhön osallistuville ja tiimityötä johtaville henkilöille.

  Koulutuksen hinta 420 € + alv/hlö.

  Ilmoittautumiset viimeistään 27.11.2020 joko asiakaspalvelu@pohto.fi tai www.pohto.fi

  Ohjelma tulossa!

  Lisätietoja:
  Toimitusjohtaja Markku Oikarinen, puh. 040 7728 333
  Yhtespäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702

  HOX!
  Toteutamme valmennusta myös yrityskohtaisesti. Yrityskohtainen toteutus on mahdollista räätälöidä asiakkaan erityistarpeet ja painotuksen huomioiden.
  Kysy tarjous!  Avaa tulostusversio

 • Puunkäsittely ja haketus 2020, Oulu
  15.12.2020 - 16.12.2020

  Ilmoittaudu

  Tarkemmat koulutustiedot tulossa myöhemmin.

  Koulutuksen hinta on 1100 € / hlö +alv.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jarmo Kauppi, 040 6896 920
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Koulutuskalenteri 2020
  31.12.2020 - 31.12.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tutustu POHTOn vuoden 2020 Koulutuskalenteriin!

  Avaa tulostusversio

POHTOn simulaatiot ovat täysin ainutlaatuinen tapa oppia käytännössä ja yhdessä tekemällä

 • Lupaamme, että simulaatioissa ymmärrät ja muistat oppimasi paremmin ja saat käytännön työkaluja toimintojen arkeen siirtämiseen:

  • Tehokkain ja vaikuttavin tapa oppia
  • Ikuinen muistijälki – simulaation käyneet muistavat opitun vielä 15 vuoden kuluttua
  • Paranna työelämätaitoja - opitaan yhdessä
  • Liiketoimintakokonaisuuden ymmärtäminen
  • Ihminen muistaa 10% lukemastaan ja 90% itse tekemästään – simulaatiossa opitaan itse ja yhdessä tekemällä
  • Kyllä, oppiminen voi olla myös hauskaa – näin on todistanut jo yli 14 000 simulaatiokävijää

   

  Videomateriaali, tutustu tästä

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

  Lue lisää...

 • Liiketoiminta-
  simulaatio

  Liiketoimintasimulaatio

  POHTOn liiketoiminta- ja johtamissimulaatio on täysin ainutlaatuinen tapa oppia.

  Lupaamme, että koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin yrityksen / organisaation kannattavuuteen vaikuttavat tekijät: mm. hinnoittelun vaikutuksen, asiakastarpeiden ja markkinoiden trendit, myynti- ja markkinointitoimenpiteiden merkityksen, varaston koon vaikutukset tuotantoon ja tulokseen, tuotannon toimitusajan ja läpimenoajan merkityksen, kustannusten vaikutuksen, yhteistyön ja viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen.

  Simulaatiossa tehdään porukalla eli opitaan yhdessä ja myös käsitellään opittavat asiat yhdessä. Simulaatiossa opitaan myös heittäytymään ja tarttumaan uuteen turvallisesti. Annamme riittävän ohjauksen jokaiseen tehtävään, joten riittää kun tulet paikalle omana itsenäsi.

  Simulaatiossa hyödynnetään organisaatiossa oppimisen ja ryhmässä toimimisen menetelmiä. Simulaatioihin on rakennettu sisään jatkuvan parantamisen mukainen toimintojen kehittäminen (Lean ja Toyota Kata).

   

  Lue lisää...

  Lisätiedot:

  Markku Oikarinen 040 7728 333
  Pekka Peltomäki 044 2742 385

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • Projektisimulaatio

  Projektisimulaatio

  Kenelle? Kaikille projektiosaamista tarvitseville henkilöille – projektitoiminnan vetäjille, projektipäälliköille ja projekteissa mukana oleville.

  POHTOn projektihallintasimulaatio on käytännönläheinen todellinen projektiympäristö, jossa toteutetaan koulutuksen aikana oikea projekti. Koulutuksessa oppiminen ryhmässä ja käytännönläheinen simulaatio vuorottelevat, joten opitut asiat viedään heti käytäntöön. Monipuolisen suunnitteluvaiheen jälkeen alkaa projektin toteutusvaihe ja sekuntikello juoksee kohti projektin luvattua valmistumishetkeä.

  Simulaatiossa projektin johtaminen, suunnittelu ja käytännön toteutus nivoutuvat todelliseksi kokonaisuudeksi, joka tempaa mukaansa koko ryhmän. Simulaatiosta on eri vaikeustasoja, jotka räätälöidään kohderyhmän tarpeiden mukaan.

  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Pekka Peltomäki 044 2742 385

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • Opetussimulaatio

  Opetussimulaatio

  Kenelle? Opettajat, rehtorit

  Opettajuus ja oppiminen ovat voimakkaassa muutoksessa. Muuttuvat opettajan ja oppijan roolit, uudenlaiset monimuotoiset koulurakennukset ja oppimisympäristöt, sekä uuden teknologian tuomat mahdollisuudet oppimisprosessin kehittämisessä ovat yhdessä vaikuttamassa voimakkaasti koulujen johtamiseen ja käytäntöihin sekä toimintakulttuuriin.

  POHTOn toteuttamissa opetussimulaatioissa suunnitellaan ja saadaan käytännön kokemuksia uusista toimintatavoista ja uudesta toimintakulttuurista. Kokeileminen ja kokemusten yhteinen jakaminen rohkaisee opettajia ja koulun johtoa toteuttamaan muutoksen käytännössä. Uudenlaisten toimintamallien käyttöönottoon liittyy aina myös epäonnistumisen pelkoa, joka voidaan simuloiduissa harjoituksissa kohdata turvallisesti. Toimintakulttuurin muutosta tuetaan yhdistämällä teoriatausta, yhteisesti määritelty visio ja tavoitteet, sekä yhteiset ja henkilökohtaiset toimintasuunnitelmat.

  Lue lisää...

  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Markku Oikarinen 040 7728 333

  Pekka Peltomäki 044 2742 385

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • LEAN-simulaatio

  LEAN-simulaatio

  Kenelle? Kaikille, joiden tehtävänkuvaan kuuluu prosessien käytännön kehittäminen osana omaa työtään. Kun halutaan parantaa pienten askelten kehittämistä arjessa. Organisaatioiden laadun kehittäjille.

  POHTOn LEAN-simulaatiossa toteutetaan tekemällä oppimisen keinoin LEAN toimintamallin käyttöönotto organisaatiossa. Simulaatio kestää kaksi päivää. Ensimmäisen päivän tavoitteena on käynnistää yrityksen toiminta markkinoilla, luoda LEAN-toimeenpanon suunnitelma ja kommunikoida se yrityksessä. Toisena päivänä toteutetaan LEANin mukaiset operaatiot, arvioidaan tuloksia ja parannetaan prosesseja.

  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Markku Oikarinen 040 7728 333

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • Kunnossapito-
  simulaatio

  Kunnossapitosimulaatio

  POHTOn kunnossapitosimulaatio on täysin ainutlaatuinen tapa oppia. Lupaamme, että koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin kunnossapidon tehokkuuteen ja kannattavuuteen vaikuttavat tekijät.

  Simulaatiossa hyödynnetään aktiivisen tiedon hankinnan, yhdessä tekemisen ja kokemuksen jakamisen menetelmiä. Simulaatioihin on rakennettu sisään jatkuvan parantamisen mukainen toimintojen kehittäminen.

  Simulaatiossa ratkaistaan aitoja kunnossapitoon ja sen ohjaukseen liittyviä tilanteita, joissa vaaditaan sekä korjaavan että ennakoivan kunnossapidon toimenpiteitä. Simulaatio on rakennettu siten, että sen yhteydessä voidaan katsoa ja kuunnella videoilta esimerkkitapauksia, asiantuntijaluentoja ja muuta tarvittavaa tietoa.

  Jokainen opiskelijaryhmä tuottaa omaan työhön liittyvän Kunnossapidon ohjauksen käsikirjan.

   

  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Markku Oikarinen 040 7728 333

  Pekka Peltomäki 044 2742 385

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • Kyberturvallisuus-
  simulaatio

  Kyberturvallisuussimulaatio

  POHTOn kyberturvallisuussimulaatio on täysin ainutlaatuinen tapa oppia.

  Lupaamme, että koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin tietojärjestelmien ja automaatiojärjestelmien merkityksen yrityksen tai organisaation toiminnalle ja saat käsityksen järjestelmien haavoittuvuuksista sekä suojaamisesta käytännössä.

  Simulaatioympäristössä havainnollistetaan suojaamaton ympäristö, siihen tunkeutuminen sekä ympäristön suojaaminen ja sen vaikutus.

  Simulaatiossa hyödynnetään organisaatiossa oppimisen ja ryhmässä toimimisen menetelmiä.

   

  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Markku Oikarinen 040 772 8333

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • Voimalaitos-
  simulaatio

  Voimalaitossimulaatio

  Yleiskuvaus Metso DNA-simulaattorista

  • Simulaattori on Metso DNA-automaatiojärjestelmän kautta ajettava CHP-voimalaitos, eli lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos.
  • Simulaattorin kattila on lieriöllinen kiertopetikattila, jonka pääpolttoaineena toimii turve/puuhake ja tukipolttoaineena öljy. Kattilalla tuotetaan tulistettua höyryä kolmipesäiselle vastapaineturbiinille sähkön tuotantoa varten sekä saadaan tuotettua kaukolämpöä lämmönvaihtimien kautta.
  • Yhden päivän käyttökoulutuksella opiskelijat perehtyvät simulaattorin automaatiojärjestelmään sekä kattilan, turbiinin ja apulaitteiden perustoimintoihin, siten että he voivat harjoitella simulaattorilla itsenäisesti. Käyttöliittymä on internetpohjainen eli simulaattorilla voi harjoitella etätyöpöytäyhteyden kautta vaikka omalta tietokoneelta kellon aikaan katsomatta.
  • Samanaikaisesti simulaattorilla voidaan kouluttaa kahdeksan henkilöä.

   

  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Pekka Peltomäki 044 2742 385
  Markku Oikarinen 040 7728 333

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lupaamme, että simulaatioissa ymmärrät ja muistat oppimasi paremmin ja saat käytännön työkaluja toimintojen arkeen siirtämiseen:

 • Tehokkain ja vaikuttavin tapa oppia
 • Ikuinen muistijälki – simulaation käyneet muistavat opitun vielä 15 vuoden kuluttua
 • Paranna työelämätaitoja - opitaan yhdessä
 • Liiketoimintakokonaisuuden ymmärtäminen
 • Ihminen muistaa 10% lukemastaan ja 90% itse tekemästään – simulaatiossa opitaan itse ja yhdessä tekemällä
 • Kyllä, oppiminen voi olla myös hauskaa – näin on todistanut jo yli 14 000 simulaatiokävijää

 

Videomateriaali, tutustu tästä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lue lisää...

Liiketoimintasimulaatio

POHTOn liiketoiminta- ja johtamissimulaatio on täysin ainutlaatuinen tapa oppia.

Lupaamme, että koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin yrityksen / organisaation kannattavuuteen vaikuttavat tekijät: mm. hinnoittelun vaikutuksen, asiakastarpeiden ja markkinoiden trendit, myynti- ja markkinointitoimenpiteiden merkityksen, varaston koon vaikutukset tuotantoon ja tulokseen, tuotannon toimitusajan ja läpimenoajan merkityksen, kustannusten vaikutuksen, yhteistyön ja viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen.

Simulaatiossa tehdään porukalla eli opitaan yhdessä ja myös käsitellään opittavat asiat yhdessä. Simulaatiossa opitaan myös heittäytymään ja tarttumaan uuteen turvallisesti. Annamme riittävän ohjauksen jokaiseen tehtävään, joten riittää kun tulet paikalle omana itsenäsi.

Simulaatiossa hyödynnetään organisaatiossa oppimisen ja ryhmässä toimimisen menetelmiä. Simulaatioihin on rakennettu sisään jatkuvan parantamisen mukainen toimintojen kehittäminen (Lean ja Toyota Kata).

 

Lue lisää...

Lisätiedot:

Markku Oikarinen 040 7728 333
Pekka Peltomäki 044 2742 385

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Projektisimulaatio

Kenelle? Kaikille projektiosaamista tarvitseville henkilöille – projektitoiminnan vetäjille, projektipäälliköille ja projekteissa mukana oleville.

POHTOn projektihallintasimulaatio on käytännönläheinen todellinen projektiympäristö, jossa toteutetaan koulutuksen aikana oikea projekti. Koulutuksessa oppiminen ryhmässä ja käytännönläheinen simulaatio vuorottelevat, joten opitut asiat viedään heti käytäntöön. Monipuolisen suunnitteluvaiheen jälkeen alkaa projektin toteutusvaihe ja sekuntikello juoksee kohti projektin luvattua valmistumishetkeä.

Simulaatiossa projektin johtaminen, suunnittelu ja käytännön toteutus nivoutuvat todelliseksi kokonaisuudeksi, joka tempaa mukaansa koko ryhmän. Simulaatiosta on eri vaikeustasoja, jotka räätälöidään kohderyhmän tarpeiden mukaan.

Lue lisää...

Lisätiedot:
Pekka Peltomäki 044 2742 385

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Opetussimulaatio

Kenelle? Opettajat, rehtorit

Opettajuus ja oppiminen ovat voimakkaassa muutoksessa. Muuttuvat opettajan ja oppijan roolit, uudenlaiset monimuotoiset koulurakennukset ja oppimisympäristöt, sekä uuden teknologian tuomat mahdollisuudet oppimisprosessin kehittämisessä ovat yhdessä vaikuttamassa voimakkaasti koulujen johtamiseen ja käytäntöihin sekä toimintakulttuuriin.

POHTOn toteuttamissa opetussimulaatioissa suunnitellaan ja saadaan käytännön kokemuksia uusista toimintatavoista ja uudesta toimintakulttuurista. Kokeileminen ja kokemusten yhteinen jakaminen rohkaisee opettajia ja koulun johtoa toteuttamaan muutoksen käytännössä. Uudenlaisten toimintamallien käyttöönottoon liittyy aina myös epäonnistumisen pelkoa, joka voidaan simuloiduissa harjoituksissa kohdata turvallisesti. Toimintakulttuurin muutosta tuetaan yhdistämällä teoriatausta, yhteisesti määritelty visio ja tavoitteet, sekä yhteiset ja henkilökohtaiset toimintasuunnitelmat.

Lue lisää...

Lue lisää...

Lisätiedot:
Markku Oikarinen 040 7728 333

Pekka Peltomäki 044 2742 385

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

LEAN-simulaatio

Kenelle? Kaikille, joiden tehtävänkuvaan kuuluu prosessien käytännön kehittäminen osana omaa työtään. Kun halutaan parantaa pienten askelten kehittämistä arjessa. Organisaatioiden laadun kehittäjille.

POHTOn LEAN-simulaatiossa toteutetaan tekemällä oppimisen keinoin LEAN toimintamallin käyttöönotto organisaatiossa. Simulaatio kestää kaksi päivää. Ensimmäisen päivän tavoitteena on käynnistää yrityksen toiminta markkinoilla, luoda LEAN-toimeenpanon suunnitelma ja kommunikoida se yrityksessä. Toisena päivänä toteutetaan LEANin mukaiset operaatiot, arvioidaan tuloksia ja parannetaan prosesseja.

Lue lisää...

Lisätiedot:
Markku Oikarinen 040 7728 333

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Kunnossapitosimulaatio

POHTOn kunnossapitosimulaatio on täysin ainutlaatuinen tapa oppia. Lupaamme, että koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin kunnossapidon tehokkuuteen ja kannattavuuteen vaikuttavat tekijät.

Simulaatiossa hyödynnetään aktiivisen tiedon hankinnan, yhdessä tekemisen ja kokemuksen jakamisen menetelmiä. Simulaatioihin on rakennettu sisään jatkuvan parantamisen mukainen toimintojen kehittäminen.

Simulaatiossa ratkaistaan aitoja kunnossapitoon ja sen ohjaukseen liittyviä tilanteita, joissa vaaditaan sekä korjaavan että ennakoivan kunnossapidon toimenpiteitä. Simulaatio on rakennettu siten, että sen yhteydessä voidaan katsoa ja kuunnella videoilta esimerkkitapauksia, asiantuntijaluentoja ja muuta tarvittavaa tietoa.

Jokainen opiskelijaryhmä tuottaa omaan työhön liittyvän Kunnossapidon ohjauksen käsikirjan.

 

Lue lisää...

Lisätiedot:
Markku Oikarinen 040 7728 333

Pekka Peltomäki 044 2742 385

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Kyberturvallisuussimulaatio

POHTOn kyberturvallisuussimulaatio on täysin ainutlaatuinen tapa oppia.

Lupaamme, että koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin tietojärjestelmien ja automaatiojärjestelmien merkityksen yrityksen tai organisaation toiminnalle ja saat käsityksen järjestelmien haavoittuvuuksista sekä suojaamisesta käytännössä.

Simulaatioympäristössä havainnollistetaan suojaamaton ympäristö, siihen tunkeutuminen sekä ympäristön suojaaminen ja sen vaikutus.

Simulaatiossa hyödynnetään organisaatiossa oppimisen ja ryhmässä toimimisen menetelmiä.

 

Lue lisää...

Lisätiedot:
Markku Oikarinen 040 772 8333

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Voimalaitossimulaatio

Yleiskuvaus Metso DNA-simulaattorista

 • Simulaattori on Metso DNA-automaatiojärjestelmän kautta ajettava CHP-voimalaitos, eli lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos.
 • Simulaattorin kattila on lieriöllinen kiertopetikattila, jonka pääpolttoaineena toimii turve/puuhake ja tukipolttoaineena öljy. Kattilalla tuotetaan tulistettua höyryä kolmipesäiselle vastapaineturbiinille sähkön tuotantoa varten sekä saadaan tuotettua kaukolämpöä lämmönvaihtimien kautta.
 • Yhden päivän käyttökoulutuksella opiskelijat perehtyvät simulaattorin automaatiojärjestelmään sekä kattilan, turbiinin ja apulaitteiden perustoimintoihin, siten että he voivat harjoitella simulaattorilla itsenäisesti. Käyttöliittymä on internetpohjainen eli simulaattorilla voi harjoitella etätyöpöytäyhteyden kautta vaikka omalta tietokoneelta kellon aikaan katsomatta.
 • Samanaikaisesti simulaattorilla voidaan kouluttaa kahdeksan henkilöä.

 

Lue lisää...

Lisätiedot:
Pekka Peltomäki 044 2742 385
Markku Oikarinen 040 7728 333

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Ajankohtaista

Käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivustolla, hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi. Lisätietoja
Hei, voimmeko auttaa?

Saat meihin yhteyden tällä pikaviestilomakkeella. Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian arkisin klo 08.00 – 16.00 välisenä aikana. Yhteyttä voit ottaa myös puhelimitse numeroon 010 843 4600.

Olet jonossa Sulje
Hei, olet jonossa sijalla ?. vastaamme sinulle mahdollisimman pian. Kiitos!