• Ajankohtais-<br> seminaarit
  Ajankohtais-
  seminaarit
 • Energian tuotanto
  Energian tuotanto
 • Kunnossapito
  Kunnossapito
 • Liiketoiminnan johtaminen ja esimiestyö
  Liiketoiminnan johtaminen ja esimiestyö
 • Metallin tuotanto
  Metallin tuotanto
 • Metsäteollisuuden tuotanto
  Metsäteollisuuden tuotanto
 • Projektikoulutus
  Projektikoulutus
 • Turvallisuus-<br> koulutus
  Turvallisuus-
  koulutus
 • Märkäosan kemian hallinta, Lappeenranta
  29.01.2019 - 30.01.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Märkäosan kemian hallinta 29.-30.1.2019, Lappeenranta

  Tavoite
  Kurssin tavoitteena on oppia märkäosalla syntyviä ja ilmeneviä kemiallisia ilmiöitä niin, että osallistujilla on kyky käyttää saamiaan näkemyksiä ja tietoja hyödyksi käytännön tilanteissa.

  Osallistujat
  Koulutuksesta hyötyvät tuotannon työntekijät ja esimiehet, uotannosta ja laadusta vastaavat asiantuntijat, kunnossapidon työnjohtajat ja asiantuntijat, sekä laite- ja järjestelmätoimittajien edustajat.

  Sisältö
  Ajettavuuden hallinta märkäosalla
  - Peruskäsitteet
  - Käytettävät raaka-aineet ja lisäaineet
  - Fysikaalis- kemialliset ilmiöt
  - Käytännön esimerkkejä häiriöistä ja niiden selvittämisestä
  - Tulevaisuuden näkymät

  Mikrobiologiset saostumat ja märkäosan puhtaanapito

  Liimauksen osatekijät

  Paperikoneen märkäosan mittaukset ja säädöt

  Koulutuksen hinta on 1100 € + alv/hlö
  Koulutuspaikka: Holiday Club Saimaa, Lappeenranta

  Lisätiedot:
  Laura Pihtsalmi, puh. 040 707 8209
  Irja Kellokoski, puh. 050 570 9702
  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi


  Avaa tulostusversio

 • Teollisuuden tehonsiirto ja laakerointi
  29.01.2019 - 31.01.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Koulutuksen tavoitteena on käytännönläheisesti perehtyä

  -laakerityyppeihin ja niiden asennuksiin monipuolisilla harjoitustöillä
  -teollisuuden tehonsiirtolaitteiden ja kytkimien asennuksiin, huoltoihin ja linjauksiin

  Koulutus on tarkoitettu
  - koneasentajille ja kunnossapitohenkilöstölle.

  Kurssin hinta 980 eur +alv.

  Koulutus sisältö
  Vierintälaakerit - ominaisuudet ja käyttökohteet
  Vierintälaakereiden merkinnät
  Laakeripesät ja tiivisteet
  Laakereiden voitelu
  Laakerivauriot
  Laakereiden kunnonvalvonta
  Laakereiden asennus ja purkaminen - työkalut ja menetelmät

  Laakereiden asennusharjoituksia

  Hammasvaihteet
  Erityyppiset vaihteet, toimintaperiaatteet ja käyttökohteet
  Hammaspyörä- ja kotelomateriaalit
  Hammaspyörien valmistus- ja karkaisumenetelmät
  Vaihteiden tasotiivistäminen
  Vaihteiden voiteluaineratkaisut
  Hammasvaihteiden asennus, käyttöönotto ja huolto
  Asennusmenetelmät ja tarkkuudet
  Vaihteiden yhdistäminen kytkimiin
  Koeajo ja jälkiseuranta
  Huoltokohteet ja menetelmät
  Kunnonvalvonta
  Korjaaminen ja menetelmät
  Hammaspyörien vauriotapauksia

  Kiilahihna-, hammashihna- ja ketjukäytöt
  Tyypit, valinta, asennus, huolto ja kunnonvalvonta

  Kytkimet ja jarrut
  Tyypit, valinta, asennus, huolto ja kunnonvalvonta

  Kone-elinten linjaus ja linjausharjoitukset
  Laitteiden vaatimukset linjaustarkkuuksille
  Virheellisen linjauksen vaikutukset
  Linjausmenetelmät ja laitteet
  Linjauksen suorittaminen

  Kone-elinten linjaus ja linjausharjoitukset
  Laitteiden vaatimukset linjaustarkkuuksille
  Virheellisen linjauksen vaikutukset
  Linjausmenetelmät ja laitteet
  Linjauksen suorittaminen

  Avaa tulostusversio

 • Tuotannon johtaminen ja kehittäminen
  29.01.2019 - 30.01.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Muuttuva liiketoimintaympäristö vaatii yrityksiltä tuottavuuden jatkuvaa parantamista. Lean-ajattelu ja ketteryys ovat keskeisiä periaatteita tuotannon, palvelun ja prosessien kehittämisessä toimialasta riippumatta niin tuotannollisissa yrityksissä, palvelualoilla kuin julkisella sektorilla.

  Kahden päivän valmennuksesta saat työkaluja tuotannon ja palveluiden tuotannon johtamiseen ja kehittämiseen. Syvennyt tuotannon johtamisen keskeisiin periaatteisiin, lean-ajatteluun, tuotantotoiminnan arviointiin, ohjaamiseen ja kehittämiseen, joiden pohjalta voit arvioida ja tehostaa oman vastuualueesi tuottavuutta ja toimintaa omassa organisaatiossasi.

  Valmennus pohjautuu asiantuntija-alustuksiin, keskusteluun, yritysesimerkkeihin ja työpajaan, jossa työstät oman organisaatioisi tuotannon johtamisen kriittisiä kehittämiskohteita ja
  valmistaudut muutosten toteuttamiseen omassa organisaatiossa Toyota Katan systemaattisen jatkuvan parantamisen mallin avulla.

  Avaa tulostusversio

 • Perehdyttäminen ja työnopastus
  30.01.2019 - 30.01.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Perehdyttäminen ja työnopastus ovat tärkeä osa henkilöstön kehittämistä. Hyvin toteutettu perehdytys ja työnopastus lisää työn tuottavuutta, parantaa laatua, tukee työturvallisuutta ja hyvinvointia.

  Työturvallisuuslaissa on useita työnantajaa velvoittavia määräyksiä työhön perehdyttämisen järjestämisestä. Lähin esimies vastaa perehdyttämisen ja opastuksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja seurannasta. Tuloksekas perehdyttäminen ja työnopastus edellyttää tavoitteellisuutta, suunnitelmallisuutta, ymmärrystä oppimisesta ja opettamisesta sekä ohjaustaitoja.

  POHTOn tehokas yhden päivän koulutus tarjoaa
  - perustiedot perehdyttämisen ja työnopastuksen sisällöstä ja tehokkaasta toteuttamisesta
  - perustiedot oppimisprosessista
  - mallin työnopastuksen toteuttamiseen
  - kehittää henkilökohtaisia ohjaustaitoja

  Koulutus on suunnattu lähiesimiehille, perehdyttäjille ja työnopastajille.

  Avaa tulostusversio

 • Taajuusmuuttajat Vacon 100
  05.02.2019 - 06.02.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Taajuusmuuttajat Vacon 100 5.-6.2.2019, Oulu

  Koulutuksessa osallistujat perehdytetään Vacon 100 -taajuusmuuttajien toimintaperiaatteisiin, käyttökohtaisiin virityksiin, ohjelmointiin, huoltoon ja vianetsintään.

  Koulutus soveltuu taajuusmuuttajien huollosta ja kunnossapidosta vastaaville henkilöille.

  Koulutuksen hinta on 970 € +alv. Kurssille otetaan max 10 osallistujaa.

  Ilmoittaudu koulutukseen mielellään 22.1. mennessä.

  Koulutus voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisena koulutuksena asiakkaan haluamalla paikkakunnalla.

  Avaa tulostusversio

 • Toiminnalla tuloksiin - talous tutuksi -simulaatio
  05.02.2019 - 06.02.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Toiminnalla tuloksiin - talous tutuksi

  Koulutus toteutetaan POHTOn Future Powerissa liiketoimintasimulaationa.

  Kenelle:
  Päivittäisjohtamisen tehtävissä toimiville, esim. työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehille tai työryhmän vetäjille, jotka haluavat ymmärtää työhönsä liittyviä talousasioita.

  Hyödyt:
  Liiketoimintasimulaatiossa opit käyttämään talouden keskeisiä työkaluja, ymmärrät yrityksen kannattavuuteen vaikuttavat tekijät, talouden tunnusluvut ja niiden muodostumisen.

  Saat työkaluja oman työryhmäsi toiminnan tuloksellisuuden analysointiin, raportointiin, toiminnan tehokkuuden parantamiseen ja kannattavuuden kehittämiseen. Simulaation jälkeen osaat perustella kehittämisehdotuksia myös talouden näkökulmasta.

  Avaa tulostusversio

 • Vastaavan johtajan pätevöittävä säteilysuojelukoulutus
  05.02.2019 - 06.02.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Kurssilla perehdytään teollisuuden umpilähteiden ja tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden käyttöön liittyviin turvallisuusmääräyksiin.
  Kurssin käytyään osanottaja tuntee säteilysuojauslainsäädännön pääkohdat, vastaavan johtajan tehtäviin kuuluvat viranomaisyhteistyön käytännöt, säteilyn käytöstä johtuvat vaaratekijät sekä osaa suhtautua säteilylähteisiin oikealla tavalla eri tilanteissa.
  Kurssin päätteeksi järjestetään kuulustelu säteilylain (592/91)
  18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

  Osallistujat
  Tämä koulutus on suunnattu säteilynkäytön vastaavan johtajan tehtäviin aikoville, sekä täydennyskoulutukseksi jo vastaavan johtajan tehtävässä oleville. (Täydennyskoulutuksen tarve vastaaville johtajille on 10 h viiden vuoden välein)

  Koulutuksen aiheet ovat:
  Säteilyfysiikan perusteet
  Säteilyn mittaaminen
  Säteilyn biologiset vaikutukset ja säteilyriskit
  Säteilysuojelulainsäädäntö
  Säteilyaltistuksen seuranta
  Säteilylähteiden varoitusmerkinnät
  Umpilähteet ja röntgenlaitteet sekä niiden käyttö
  Harjoituksia ja ryhmätöitä
  Kuulustelu säteilylain (592/91) 18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan

  Kurssin hinta 1080 € + alv 24 %
  Lisätietoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963
  Pertti Kauppila puh. 050 5326 098

  Avaa tulostusversio

 • Työturvallisuuskortti, kouluttajan täydennyskoulutus
  06.02.2019 - 06.02.2019

  Ilmoittaudu

  6.2.2019 Työturvallisuuskortti, kouluttajan täydennyskoulutus

  Työturvallisuuskorttikouluttajan täydennyskoulutuksen hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa kurssinjohtajana toimimiseen seuraavat 5 vuotta.

  Työturvallisuuskorttikouluttajaoikeuden omaavien täydennyskoulutus kestää 8 tuntia, täydennyskoulutuksen ehtona on, että kouluttajaoikeudet ovat voimassa kurssille tultaessa. Osallistujalla tulee olla suoritettuna myös Työsuojelun peruskurssi (kesto 5 pv).

  Koulutuksen kesto klo 8.15 - 16.15.

  Kurssipäivän ohjelma ja koulutuksen sisältöä:
  Yhteinen työpaikka
  Yhteinen turvallisuus
  Perehdyttäminen
  Yhteinen turvallinen työpäivä, harjoituksia
  Tentti

  Koulutuksen hinta 410 eur/hlö +alv., sis. kahvit ja lounaan. Ilmoittautuminen mielellään 23.1. mennessä.

  Avaa tulostusversio

 • Taajuusmuuttajat ACS880 tekniikka ja huolto
  07.02.2019 - 08.02.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Taajuusmuuttajat ACS880 tekniikka ja huolto 7.-8.2.2019, Oulu

  Taajuusmuuttajat ACS 880 tekniikka ja huolto -koulutuksessa osallistujat perehdytetään taajuusmuuttajien toimintaperiaatteisiin, käyttökohtaisiin virityksiin, ohjelmointiin, huoltoon ja vianetsintään.

  Koulutus on tarkoitettu taajuusmuuttajien suunnittelusta, huollosta ja kunnossapidosta vastaaville henkilöille.

  Koulutuksen hinta on 970 € +alv / hlö. Osallistujamäärä on rajoitettu max 10 osallistujaa.

  Ilmoittaudu kurssille mielellään 22.1. mennessä.

  Koulutus voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisena koulutuksena asiakkaan haluamalla paikkakunnalla.

  Avaa tulostusversio

 • Kattilalaitosten NDT-tarkastusten suunnittelu
  13.02.2019 - 13.02.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  13.2.2019 Kattilalaitosten NDT-tarkastusten suunnittelu

  Koulutuksen tavoitteena on
  - kertoa, kuinka voidaan hyödyntää erilaisia NDT-menetelmiä paineen alaisten laitteistojen vikojen havaitsemisessa, jolloin voidaan reagoida ennen kuin vikaantuminen tapahtuu
  - koulutuksen jälkeen osallistuja pystyy hyödyntämään erilaisia kattilalaitoksen NDT-tarkastuksen menetelmiä ja suunnitella kattilan tarkastusjärjestelmän

  Koulutuksen kohderyhmä:
  - kattilalaitosten tuotanto-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä työskenteleville henkilöille (esim. kaukolämpö- ja höyryvoimalaitokset, metsäteollisuuden sooda- ja primäärikattilat)
  - asiantuntijatehtävissä työskenteleville henkilöille
  - ylikonemestarin koulutusohjelmaa suorittaville henkilöille

  Koulutuksen hinta 450 eur +alv. / hlö.

  Ilmoittautuminen mielellään 29.1. mennessä.

  Avaa tulostusversio

 • Painelaitteen hankinta ja uusiminen, Oulu
  14.02.2019 - 14.02.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Kuvaus
  Rekisteröidyn tai rekisteröimättömän painelaitteen hankintaan ja uusintaan liittyy useita eri toimijoita,
  aikataulun laadintaa, lainsäädännön ja standardinen tuntemusta, hyväksi koettuja käytäntöjä.

  Tällä kurssilla toteutetaan projektiopiskelun avulla pienryhmissä uuden painelaitteen hankinta ja olemassa olevan korjaaminen tai korvaaminen uudella.

  Koulutuksen kohderyhmä
  Kattilalaitosten ja prosessiteollisuuden hankinta-, tuotanto-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä työskenteleville henkilöille (esim. kaukolämpö- ja höyryvoimalaitokset, metsä- ja kemianteollisuuden laitokset)
  - asiantuntija- ja hankintatehtävissä työskenteleville henkilöille
  - ylikonemestarin koulutusohjelmaa suorittaville henkilöille

  Oma tietokone mukaan toivottavaa.

  Kurssin hinta 600 € + alv 24 %
  Lisätietoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963

  Avaa tulostusversio

 • Käytännön projektivalmennus
  19.02.2019 - 19.02.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  19.2.2019 Käytännön projektivalmennus

  Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joiden työn kuvaan kuuluu projektien tai projektiluonteisten kokonaisuuksien suunnittelu ja hallitseminen. Koulutus sopii erinomaisesti myös nykyisille ja tuleville projektipäälliköille ja erilaisten osaprojektien vetäjille.

  Koulutuksen hinta 410 e +alv / hlö.

  Lisätietoja Pekka Peltomäki, puh. 044 2742 385 tai pekka.peltomaki(at)pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Sähkötyöturvallisuus SFS 6002
  19.02.2019 - 19.02.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Sähköalalla töitä tekevien koulutus- ja opastusvastuu kuuluu työnantajalle. Kaikille sähkötöitä tekeville on annettava yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus. Sähkötyöturvallisuuskoulutus on uusittava max. 5 vuoden välein.

  Osallistujat:
  Sähkö- ja automaatioalojen insinöörit, teknikot ja asentajat.

  Sisältö:
  - Sähkö vaarallisuus
  - Lait, asetukset ja standardi SFS 6002
  - Turvallisen toiminnan perusta
  - Sähkötöitä tekevät henkilöt ja organisaatio
  - Käyttöön liittyvät toimenpiteet
  - Työskentelykäytännöt
  - Kunnossapito käytännöt
  - Kirjallinen kuulustelu

  Kurssin hinta 280 € +alv / hlö.

  Lisätietoja Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963, jaakko.kiuttu(at)pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Jännitetyöt alle 1kV laitteistoissa
  20.02.2019 - 20.02.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Koulutus on tarkoitettu sähköalan töitä tekeville henkilöille joiden työ kohdistuu sähkölaitteiston jännitteisiin osiin tai he joutuvat työskentelemään jännitteisten osien välittömässä läheisyydessä.

  Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että koulutettava on suorittanut standardi 6002:n koulutuksen hyväksytysti.

  Kohderyhmä:
  Koulutus on tarkoitettu sähkö- ja automaatioalojen henkilöstölle

  Avaa tulostusversio

 • Kattiloiden vesi- ja höyrytekniikkaa prosessinvalvojille
  20.02.2019 - 21.02.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Kohderyhmä
  Koulutus on tarkoitettu voimalaitoksen käyttötehtäviä hoitaville henkilöille, voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkintoa suorittaville henkilöille tai ammattikirjan saamisen edellyttäminä koulutuksina haettaessa alikonemestarin, A-tai B-koneenhoitajan pätevyyksiä.

  Kurssin tavoite
  - ymmärtää teoriatasolla höyryvoimalaitosten kokonaiskiertoprosessit
  - hallita Ts- ja hs-piirroksen käyttö mitoituksen apuvälineenä sekä käyttää tietokoneohjelmaa T,s- ja h,s-piirroksen rinnalla
  - ymmärtää painehäviöiden ja hyötysuhteen merkitytys voimalaitoksen kiertoprosessissa

  Avaa tulostusversio

 • Asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen ja kehittäminen
  21.02.2019 - 22.02.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen ovat keskeisiä keinoja kehittää organisaation kilpailukykyä

  Toimintaympäristön muutosvauhti, monimutkaistuminen, verkostotoiminnan ja asiakkaiden roolin vahvistuminen avaavat uusia mahdollisuuksia ja muuttavat kilpailuasetelmia. Menestyminen edellyttää kykyä luoda uutta lisäarvoa jatkuvasti asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

  Koulutus tarjoaa mahdollisuuden tarkastella oman organisaation toimintamalleja ja syventää omaa osaamista ja antaa työkaluja ja toimintamalleja asiakaslähtöisen organisaation johtamiseen, verkostoissa toimimiseen ja erilaisten verkostojen johtamiseen.

  Hyödyt osallistujalle
  -Syvennät osaamistasi asiakkuuksien ja verkostojen johtamisessa
  -Laajennat johtamisessa tarvittavaa kokonaisnäkemystä ja ymmärrystä
  -Saat uusia näkökulmia ja konkreettisia työkaluja sekä
  -mahdollisuuden tutustua eri alojen käytäntöihin ja verkostoitumiseen muiden kollegojen kanssa

  Avaa tulostusversio

 • Esimiesten valmennusohjelma
  26.02.2019 - 13.06.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Uusille esimiehille suunnattu valmennusohjelma, joka tarjoaa erinomaisen tilaisuuden tarkastella omaa esimiesroolia, saat tukea ja työkaluja esimiestyöhösi, vastuualueesi toiminnan kehittämiseen ja ihmisten johtamiseen sekä oman johtamisosaamisesi kehittämiseen.
  Avoin toteutus mahdollistaa myös verkostoitumisen ja kokemusten jakamisen eri organisaatioiden esimieskollegojen kanssa.

  Tavoitteena
  - Syventää esimiesten ymmärrystä esimiesroolin vaatimuksista ja
  työtehtävistä.
  - Kehittää ja vahvistaa esimiestaitoja ja valmentavaa johtamisotetta
  - Antaa työkaluja ja menetelmiä strategiseen esimiestyöhön,
  oman vastuualueen toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen
  - Kehittää omaa vaikuttamistyyliä. itsetuntemusta ja kykyä johtaa
  itseään
  - Oman johtajuuden arviointi ja kehittäminen

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Minna Jurvelin
  050 570 1618

  Avaa tulostusversio

 • Askelmerkkejä Pohjois-Suomen tulevaisuuteen
  28.02.2019 - 28.02.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite


  Askelmerkkejä Pohjois-Suomen tulevaisuuteen
  - Projektiosaaminen yrityksen menestystekijäksi

  Bruttokansantuotteesta yli kolmannes tehdään projekteissa!
  Yhä useamman yrityksen ja organisaation toiminnan ydin on projekteissa. Projektiosaamista edellytetään kaikilla toimialoilla ja lähes kaikissa ammateissa. Projektin onnistuminen on ensisijaisesti kiinni projektijohtamisen ja projektihallinnan kyvykkyydestä. Siinä missä huippuluokan projektiosaaminen on yritykselle menestystekijä; puutteellinen projektiosaaminen voi olla organisaation tulevaisuuden suurin riski.

  Projektiyhdistyksen tavoitteena on projektijohtamisen ja -osaamisen kehittäminen Suomessa. POHTO on teollisuuden ja elinkeinoelämän organisaatioiden kehittämisen kumppani ja vahva projektiosaamisen valmentaja.

  PRY ja POHTO käynnistävät yhdessä kaikille projektiammattilaisille avoimen Oulun PM Club -verkoston!
  Oulun PM Club käynnistyy Kalevalanpäivänä 28.2.2019 klo 8:30 - 13:00 Kick-off seminaarilla.

  Seminaarin mielenkiintoisissa Case-puheenvuoroissa tarkastellaan sekä suurteollisuuden investointiprojektien haasteita ja niissä tarvittavaa osaamista että kasvavan ohjelmisto- ja digialan menestyjän reseptejä ketteryyden hyödyntämiseen.
  Lisäksi tarjolla on tietoa projektiammattilaisten ja -organisaatioiden kompetenssitarpeista. Näiden ainesten pohjalta seminaarissa luonnostellaan Oulun PM Clubin tavoitteet ja tulevien kokoontumisten ja erilaisten tapahtumien teemat.

  Avaa tulostusversio

 • Höyryturbiinin käyttö, tarkastukset ja revisio
  13.03.2019 - 14.03.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Höyryturbiinin käyttö, tarkastukset ja revisio 13.-14.3.2019, Oulu

  Koulutuksen tavoitteena on
  - päivittää turbiinin eri järjestelmien toiminnat
  - käydä läpi turbiinin käynnistyksen esivalmistelut, käytön ja valvonnan
  - tunnistaa turbiinin vikaantumismekanismeja ja niistä aiheutuvia vaurioita
  - hallita turbiinirevision suunnittelun ja valvonnan painopisteet

  Koulutuksen kohderyhmä:
  - suurten kattilalaitosten tuotanto-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä työskenteleville henkilöille (esim. kaukolämpö- ja höyryvoimalaitokset, metsäteollisuuden sooda- ja primäärikattilat)
  - asiantuntijatehtävissä työskenteleville henkilöille
  - ylikonemestarin koulutusohjelmaa suorittaville henkilöille

  Koulutuksen hinta 850 € +alv. / hlö.

  Ilmoittaudu mielellään 26.2. mennessä.

  Avaa tulostusversio

 • Kemiallisesti puhdistetun veden valmistus
  13.03.2019 - 14.03.2019

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Kurssin tavoitteena on antaa osallistujalle teoreettiset ja käytännön tiedot kemiallisesti puhdistetun veden valmistuksesta. Koulutuksessa opitaan kemiallisesti puhdistetun veden valmistuksen laitteet, sekä raakaveden laadun ja laatuvaihteluiden merkitys puhdistusprosessiin. Lisäksi opitaan vesilaitoksen ajamista ja ongelmatilanteiden hallintaa.

  Osallistujat
  Koulutuksesta hyötyvät raakaveden valmistajat, vesilaborantit, sellu- ja paperitehtaan käytöstä ja kunnossapidosta vastaavat esimiehet, tuotannon henkilöstö, kunnossapitäjät, laitetoimittajat ja palveluliiketoimintaa harjoittavat yritykset.


  Sisältö
  Raakaveden mekaaninen ja kemiallinen käsittely
  Raakaveden laatu ja laatuvaihtelun merkitys puhdistuprosessiin
  Vesikemikaalit ja niiden toiminta
  Vesilaitoksen ajaminen ja ongelmatilanteiden ratkaisu
  Veden valmistus

  Koulutuksen hinta 1100 € + alv/hlö

  Lisätiedot:
  Laura Pihtsalmi, puh. 040 707 8209
  Irja Kellokoski, puh. 050 570 9702
  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi, Tampere
  19.03.2019 - 20.03.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  19. - 20.3.2019 Kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi, Tampere

  Tavoite
  Koulutuksessa saadaan perusteet kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista niin, että osallistujilla on mahdollisuus suorittaa käytönvalvojan tutkinto, jonka järjestää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

  Tukesin järjestämien käytönvalvojan tutkintojen päivämäärät ja tutkintopaikkakunnat löytyvät Tukesin internet-sivuilta (www.tukes.fi).

  Osallistujat
  Teollisuuslaitosten henkilöt, jotka päivittäisessä työssään käyttävät, käsittelevät ja varastoivat palavia ja terveydelle vaarallisia kemikaaleja.

  Koulutuksen hinta on 1.150 € +alv./ hlö.

  Sisältö
  Kemikaalilainsäädäntö ja viranomaisten työnjako
  Palavien ja terveydelle vaarallisten kemikaalien ominaisuudet ja luokitukset
  Palavien ja terveydelle vaarallisten kemikaalien hallinnolliset määräykset
  Sammutussuunnitelma ja sammutuskalusto
  Käyttölaitos- ja varastosäiliöt
  Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu ja potentiaalintasaus
  Kemikaalien käytön valvojan harjoitustentti

  Koulutuspaikka on Lapland Hotel Tampere, Yliopistonkatu 44, Tampere - www.laplandhotels.com

  Osallistujille on varattu majoituskiintiö hotellista, kiintiöstä voi varata huoneen 5.3. asti / tampere@laplandhotels.com tai puh. 03 383 000 - mainittava varaustunnus POHTO/Kemikaalien teollinen käsittely. Majoituskiintiön täyttyessä ja 5.3. jälkeen huoneita voi tiedustella hotellista hotellin saatavuuden mukaan.

  Avaa tulostusversio

 • Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
  19.03.2019 - 19.03.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Osaatko johtaa itseäsi tavoitteisiisi? Tunnistatko vaikuttamisen periaatteet?

  Ensivaikutelma syntyy muutamassa sekunnissa. Voit kuitenkin muuttaa sinusta tehtyä tulkintaa viestinnän ja vuorovaikutuksen keinoin. Kun opit tuntemaan itsesi, osaat toimia eri tilanteissa vakuuttavasti. Saat viestisi perille ja pääset tavoitteisiisi myös haasteellisissa tilanteissa.

  Tule mukaan innostavaan viestintä- ja vuorovaikutus-päivään, jossa opitaan käytännön työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Päivän aikana vahvistat osaamistasi sekä vinkkien että harjoitusten kautta.

  Avaa tulostusversio

 • Tehokkaat palaveri- ja neuvottelukäytännöt
  20.03.2019 - 20.03.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Palavereilla ja neuvotteluilla tavoitellaan aina jotain tulosta. Palaveri on parhaimmillaan erinomainen foorumi, jossa osallistujat vievät asioita eteenpäin yhdessä. Tiedon jakamisen ja päätösten tekemisen lisäksi onnistuneissa palavereissa keskustellaan, kyseenalaistetaan ja kehitetään aktiivisesti - rakennetaan yhdessä organisaation tulevaisuutta.

  Turhat ja valmistelemattomat palaverit tulevat organisaatioille kalliiksi. Toimivien palaverikäytäntöjen lisäksi palaverin vetäjä tarvitsee taitoa toimia vaikuttavasti eri tilanteissa ja erilaisten ihmisten kanssa. Osallistujien aktivoiminen ja heidän vahvuuksiensa hyödyntäminen lisäävät sitoutumista palavereissa sovittuihin asioihin.

  Tässä valmennuksessa
  - opit rakentamaan palavereista tavoitteellisia ja tuloksellisia tilaisuuksia
  - ymmärrät, miten palaverin vetäjänä edistät vastavuoroista keskustelua ja parannat osallistujien sitoutumista
  - saat työkaluja osallistamiseen
  - kehität henkilökohtaisia viestintä- ja vaikutustaitojasi
  - opit toimimaan myös haastavissa neuvottelutilanteissa
  - tunnistat omat vahvuutesi ja jatkokehittämisen kohteesi palaverin vetäjänä

  Valmennuksen painopisteet valitaan yhdessä osallistujien kanssa. Päivän tavoitteena on tekemällä oppiminen ja se sisältää erilaisia harjoituksia, joilla avulla kokeillaan työkaluja ja harjoitellaan asioita käytännössä.

  Tule hakemaan inspiraatiota palaverikäytäntöjen uudistamiseen ja tehostamiseen työssäsi!

  Avaa tulostusversio

 • Soodakattilat 2019, Lappeenranta
  26.03.2019 - 28.03.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Kurssin tavoitteena on selvittää orgaanisten aineiden polttaminen ja kemikaalien talteenotto niin, että koulutuksen jälkeen ymmärtää soodakattilan tehtävät, rakenteen, virtaukset, tulipesäprosessin, automaation ja materiaalivalinnat. Lisäksi opetellaan vesi/höyry- kierron mahdolliset riskit ja soodakattilan tarkastukset.

  Osallistujat
  Koulutuksesta hyötyvät soodakattilan käytöstä ja kunnossapidosta vastaavat esimiehet, tuotannon henkilöstö, kunnossapitäjät, laitetoimittajat ja palveluliiketoimintaa harjoittavat yritykset.

  Sisältö
  Soodakattilan tehtävät ja kemikaalikierto sulfaattikeitossa
  Soodakattilan rakenne ja laitteet
  Soodakattilan virtaukset
  Tulipesäprosessi
  Soodakattilan likaantuminen ja likaantumisen hallinta
  Uutta soodakattilan kehityksessä
  Soodakattilan tulipesän materiaalivalinnat ja ongelmakohdat
  Soodakattilan vesi/höyry- kierron korroosio
  Soodakattilan tarkastukset

  Koulutuspaikka: Holiday Club Saimaa, Lappeenranta
  Koulutuksen hinta 1400 € + alv/hlö (3 pv)

  Lisätiedot:
  Laura Pihtsalmi, puh. 040 707 8209
  Irja Kellokoski, puh. 050 570 9702
  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Esimiehenä muutoksessa
  27.03.2019 - 27.03.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Organisaation kasvu ja kehittyminen on kiinni sen uudistumiskyvystä ja yrityskulttuurista. Nopeassa maailmassa muutos ei ole enää
  pelkkä hanke joka jalkautetaan, sen sijaan muutos tuo uusia mahdollisuuksia ja haastaa organisaatiot jatkuvaan uudistumiseen.

  Muutosten maailma vaatii esimiehiltä muutoksessa johtamisen taitoja. Esimies kykenee omalla johtamisellaan vaikuttamaan siihen, miten muutos koetaan ja miten tehokkaasti muutos saadaan osaksi organisaation arkea. Muutos on organisaatiolle monivaiheinen prosessi ja sitoutuminen muutokseen vaatii erilaista johtamista muutoksen eri vaiheissa. Ennen kaikkea muutoksen johtaminen vaatii esimieheltä hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja,
  joiden avulla muutoksesta tehdään ymmärrettävää ja motivoivaa.

  Tämä valmennus auttaa esimiehiä hahmottamaan muutosta ilmiönä niin organisaation kuin yksilön näkökulmasta ja omaa roolia muutoksen arkeen viejänä ja edistäjänä. Valmennus tarjoaa
  toimintamalleja ja työkaluja hyvän vuorovaikutuskulttuurin rakentamiseen ja henkilökohtaisten dialogitaitojen hyödyntämiseen muutostyössä.

  Valmennus pohjautuu alustuksiin, työkaluihin, keskusteluihin, kokemusten jakamiseen ja arjen vuorovaikutustilanteisiin liittyviin
  pohdintoihin sekä harjoituksiin.

  Tervetuloa mukaan!

  Avaa tulostusversio

 • Osallistava johtaminen - valmentava esimies
  02.04.2019 - 03.04.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Haluatko kehittyä johtajana ja syventää valmentavan johtamisen taitojasi?

  POHTOn kaksipäiväisessä valmennuksessa
  - opit valmentavan johtamisen periaatteet ja toimintatavat
  - tiedostat miten motivaatio ja sitoutuminen syntyvät
  - ymmärrät miten johtajana ja esimiehenä edistät vastavuoroista keskustelua ja saat tiimisi osallistumaan, toteuttamaan strategiaa sekä kehittämään toimintoja
  - saat työkaluja osallistamiseen
  - kehität henkilökohtaisia sparraustaitojasi
  - tunnistat omat vahvuutesi ja jatkokehittämisen kohteesi valmentavana johtaja ja esimiehenä

  Avaa tulostusversio

 • Esimiehen juridinen osaaminen - työlainsäädäntö haltuun
  09.04.2019 - 09.04.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tiedätkö, mitä oikeuksia ja vastuita esimiestehtävään liittyy? Osaatko toimia lainmukaisesti?
  Esimies toimii henkilöstöön päin organisaation, työnanatajan edustajana ja on juridisessa vastuussa toiminnastaan. Esimiehen on tärkeä tuntea työlainsäädännön vaatimukset, jotta hän pystyy ottamaan ne huomioon omassa johtamisessaan ja toimii lainmukaisesti.
  Koulutus tarjoaa kattavan ja ajantasaisen tietopaketin työlainsäädännöstä, jota jokainen esimies tarvitsee päivittäisessä johtamistyössään.
  Kohderyhmä:
  Esimiehet, päälliköt, johtajat, yrittäjät, työnantajan edustajat

  Lisätietoja:
  Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702

  Avaa tulostusversio

 • Ohjelmoitavat logiikat Siemens Simatic S 7 -peruskurssi
  09.04.2019 - 11.04.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Ohjelmoitavat logiikat Siemens Simatic S7 -peruskurssi 9.-11.4.2019, Oulu

  Ohjelmoitavat logiikat Siemens Simatic S7 -peruskurssin käynyt tuntee Simatic S7-300/400 logiikoiden perusteet, ohjelmiston perusteet sekä osaa ohjelmoida peruslukituspiirejä. Osallistuja ymmärtää ohjelmointilaitetta logiikan toiminnan kannalta sekä osaa seurata logiikkaohjelmaa.

  Osallistujilta tullutta palautetta:
  - voin käyttää hyväksi omassa työssäni mm. vikojen selivitystä, ohjelmointia
  - hyvä kokonaisuus

  Kohderyhmä:
  Kone-, sähkö- ja automaatioalan henkilöstö, jotka toimivat Simatic S7-ohjausten asennuksessa, huollossa ja käyttöönotossa sekä tarvitsevat Step-7-ohjelmointityökalun käyttöä.

  Sisältö:
  - Simatic S7 järjestelmä ja rakenne
  - Step7 editointityökalut
  - Binäärioperaatiot
  - Digitaalioperaatiot
  - Virheenetsintä
  - Tiedostoyksiköt
  - Analogikäsittely

  Osallistujamäärä on rajoitettu max 10 osallistujaan.

  Koulutuksen hinta 1390€ +alv. / hlö.

  Avaa tulostusversio

 • Työturvallisuuskortti, kouluttajan täydennyskoulutus
  09.04.2019 - 09.04.2019

  Ilmoittaudu

  9.4.2019 Työturvallisuuskortti, kouluttajan täydennyskoulutus

  Työturvallisuuskorttikouluttajan täydennyskoulutuksen hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa kurssinjohtajana toimimiseen seuraavat 5 vuotta.

  Työturvallisuuskorttikouluttajaoikeuden omaavien täydennyskoulutus kestää 8 tuntia, täydennyskoulutuksen ehtona on, että kouluttajaoikeudet ovat voimassa kurssille tultaessa. Osallistujalla tulee olla suoritettuna myös Työsuojelun peruskurssi (kesto 5 pv).

  Työturvallisuuskorttikouluttajan täydennyskoulutuksen hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa kurssinjohtajana toimimiseen seuraavat 5 vuotta.

  Työturvallisuuskorttikouluttajaoikeuden omaavien täydennyskoulutus kestää 8 tuntia, täydennyskoulutuksen ehtona on, että kouluttajaoikeudet ovat voimassa kurssille tultaessa. Osallistujalla tulee olla suoritettuna myös Työsuojelun peruskurssi (kesto 5 pv).

  Koulutuksen kesto klo 8.15 - 16.15.

  Kurssipäivän ohjelma ja koulutuksen sisältöä:
  Yhteinen työpaikka
  Yhteinen turvallisuus
  Perehdyttäminen
  Yhteinen turvallinen työpäivä, harjoituksia
  Tentti

  Koulutuksen hinta 410 eur/hlö +alv., sis. kahvit ja lounaan. Ilmoittautuminen mielellään 25.3. mennessä.

  Avaa tulostusversio

 • HR ja vaikuttava viestintä
  10.04.2019 - 10.04.2019

  Ilmoittaudu

  Henkilöstöammattilaisena olet avainroolissa organisaatiosi jatkuvassa kehittymisessä ja onnistumisessa. Vaikutat organisaatiokulttuuriin sekä henkilöstö- ja asiakaskokemukseen. Tuotat työlläsi myös merkittävää lisäarvoa johdon aktiivisena sparraajana. Asiakkainasi ovat niin johto, esimiehet kuin henkilöstö, työnhakijat ja ulkoiset asiakkaat.
  Työsi sinulta vahvaa viestintä- ja vuorovaikutusosaamista sekä jatkuvaa itsesi kehittämistä. Vaikuttajana sinun pitää pystyä viestimään asiat vakuuttavasti, tehokkaasti, rakentavasti ja houkuttelevasti, kyetä perustelemaan asiat hyötyjen ja myös numeroiden kautta.
  Tässä HR-ammattilaisille suunnatussa koulutuksessa syvennät ja laajennat viestinnän osaamistasi. Koulutus toteutetaan valmentavalla otteella, harjoitusten sekä kokemusten jakamisen kautta saat varmuutta omaan työhösi.

  Lisätiedot:

  Kehittämispäällikkö Minna Jurvelin, 050 5701618

  Avaa tulostusversio

 • Metallurgiaseminaari
  11.04.2019 - 12.04.2019

  Ilmoittaudu

  11.4.2019 Metallurgiaseminaari

  Koulutus järjestetään yhteistyössä Metallurgian VAT kanssa.

  Koulutuksen hinta 995 e +alv24% / hlö.

  Lisätietoja Pekka Peltomäki, puh. 044 2742 385 tai pekka.peltomaki(at)pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Säteilysuojelun täydennyskoulutus käyttöhenkilöstölle Oulu
  17.04.2019 - 17.04.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Kurssilla käsitellään radioaktiivisen säteilyn peruskäsitteitä, Säteilylähteiden säteilyturvallisuutta. Tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden sekä umpilähteiden käyttökohteita mm. voimalaitoksissa, sellu- ja paperitehtaissa, metalliteollisuudessa, turvatarkastuksissa.
  Säteilyturvaohjeen ST 1.8 mukaisen toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että kaikki säteilynkäyttöorganisaatiossa toimivat henkilöt saavat säteilysuojelukoulutusta vähintään viisi tuntia viiden vuoden kuluessa.
  Tämän säteilysuojelun täydennyskoulutuksen pituus on vähintään viisi tuntia.

  Osallistujat
  Koulutus on suunnattu säteilyn käyttöorganisaation käyttöhenkilöstölle.
  (Vastaaville johtajille täydennyskoulutuksena soveltuva POHTON kurssi on Vastaavanjohtajan säteilysuojelun täydennyskoulutus. Katso seuraavan kurssin ajankohta ja paikkakunta www.pohto.fi )

  Sisältö
  Säteilyn peruskäsitteitä
  Säteilysuojauslainsäädäntö ja säteilyn käytön valvonta
  Säteilyn terveysvaikutukset
  Teollisuuden radiometriset mittaukset
  Säteilymittarit ja mittausharjoituksia

  Kurssin hinta 495 € + alv 24 %
  Lisätietoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963
  Pertti Kauppila puh. 050 5326 098

  Avaa tulostusversio

 • Säteilysuojelun täydennyskoulutus vastaaville johtajille
  17.04.2019 - 18.04.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Kurssilla käsitellään tapahtuneita lainsäädännön ja muiden säädösten ajankohtaisia keskeisiä muutoksia.
  Tämä säteilysuojelun täydennyskoulutus on suunnattu säteilynkäytön vastaavalle johtajalle.
  Säteilylain uudistuksen jälkeen vastaavajohtajasta käytetään nimitystä säteilysuojeluvastaava (STV).
  Säteilyturvaohjeen ST 1.8 mukaisen toiminnanharjoittajan on huolehdittava,
  että säteilysuojelun vastaavajohtaja saa vähintään 10 tuntia säteilysuojelun täydennyskoulutusta viiden vuoden kuluessa.

  Tämän säteilysuojelun täydennyskoulutuksen pituus on vähintään 10 tuntia.

  Osallistujat
  Tämä säteilysuojelun täydennyskoulutus on suunnattu säteilysuojelun vastaaville johtajille.

  Sisältö
  Säteilyn peruskäsitteitä
  Säteilysuojauslainsäädäntö ja säteilyn käytön valvonta
  Säteilyn terveysvaikutukset
  Teollisuuden radiometriset mittaukset
  Säteilymittarit ja mittausharjoituksia
  Säteilylainsäädännön ja säädösten muutokset

  Kurssin hinta 735 € + alv 24 %
  Lisätietoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963
  Pertti Kauppila puh. 050 5326 098

  Avaa tulostusversio

 • Höyrykattilan lämpötekninen suunnittelu ja laskenta
  24.04.2019 - 25.04.2019

  Ilmoittaudu

  Kohderyhmä
  Koulutus on tarkoitettu suurten kattilalaitosten tuotanto-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä työskenteleville henkilöille (esim. kaukolämpö- ja höyryvoimalaitokset, metsäteollisuuden sooda- ja
  primäärikattilat) sekä asiantuntijatehtävissä työskenteleville henkilöille.

  Ylikonemestarin koulutusohjelman suorittaneet henkilöt voivat hakea ylikonemestarin ja konemestarin pätevyyskirjaa, mikäli vaadittava työkokemus täyttyy asetuksen (891/1999) mukaisesti.

  Koulutuksen tavoite
  Koulutuksen tavoitteena on saada valmiudet höyrykattilan lämpöteknisen suunnitteluun ja laskentaan. Koulutuksen jälkeen osallistuja pystyy laskemaan kattilalaitoksen hyötysuhteen, mitoittamaan voimalaitoksen lämmönvaihtimia ja ymmärtämään kattilan palamistapahtumia.

  Avaa tulostusversio

 • HAIHDUTTAMO 2019, Lappeenranta
  07.05.2019 - 08.05.2019

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Haihduttamo 2018 perehdyttää osallistujan sulfaattisellutehtaan jätelipeän väkevöimiseen polttoon sopivaksi. Samalla käydään läpi tyypillisesti haihduttamoalueeseen kuuluvat hajukaasujen käsittely ja mäntyöljyn palstoitus. Lisäksi opitaan haihduttamon materiaalivalinnat ja tarkastukset.

  Kurssin käytyään osallistuja tuntee mustalipeän ominaisuudet haihdutuksen kannalta, monivaihehaihdutuksen periaatteet, haihduttamon materiaalivalinnat ja tarkastukset.

  Osallistujat
  Koulutuksesta hyötyvät haihduttamon käytöstä ja kunnossapidosta vastaavat esimiehet, tuotannon henkilöstö, kunnossapitäjät, laitetoimittajat ja palveluliiketoimintaa harjoittavat yritykset.

  Sisältö
  - Haihduttamon tehtävät, rakenne ja tyypit
  - Haihdutusprosessi ja haihdutinlaitteet
  - Suovan keräily, mäntyöljyn keitto ja hajukaasut
  - Haihduttamon ajaminen ja käyttöön liittyvät ongelmat
  - Haihduttamon materiaalivalinnat ja tarkastukset

  Koulutuspaikka:Holiday Club Saimaa, Lappeenranta
  Koulutuksen hinta on 1100 € + alv/hlö

  Lisätiedot:
  Laura Pihtsalmi, puh. 040 707 8209
  Irja Kellokoski, puh. 050 570 9702
  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Tuloksekas ajankäyttö ja ajanhallinta
  07.05.2019 - 07.05.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa omia taitoja hallita ja organisoida omaa aikaa organisaation strategiaa tukevasti. Valmennuksessa tarkastelet omaa ajankäyttöäsi, tunnistat oman ajankäytön haasteet, kiireen ja sen syyt sekä aikavarkaat. Arvioit myös omaa toimintatyyliäsi ja johtajuuttasi suhteessa työn tuloksellisuuteen ja tehokkaaseen ajankäyttöön.

  Valmennus tarjoaa konkreettisia työkaluja ajankäytön suunnitteluun ja hallintaan sekä toimintasuunnitelman oman ajankäytön parantamiseen.

  Avaa tulostusversio

 • Automaatio- ja sähköjärjestelmien käyttö
  08.05.2019 - 09.05.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Kurssin tavoitteena on luoda osanottajille kokonaiskuva prosessiteollisuuden sähköjärjestelmistä, automaatioon liittyvistä PI-kaavioista, mittauksista ja ohjauksista.
  Kurssin jälkeen henkilö pystyy selvittämään yksinkertaisten virtapiirien toiminnan PI-kaavioista ja toimimaan yhteistyössä sähköautomaatiokunnossapidon kanssa.
  Aikaisempia tietoja automaatiosta ei tarvita.

  Osallistujat
  Teollisuuden käyttö- ja kunnossapitohenkilöstö, Kunnossapidon- ja Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkintojen suorittajat

  Sisältö
  Sähköturvallisuus
  Sähkömoottorikäytöt ja ohjaukset
  Instrumentoinnin piirrosmerkit
  Keskeiset prosessiautomaation mitta- ja toimilaitteet
  Säätötekniikan perusteet

  Kurssin hinta 900 eur +alv.
  Lisätietoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963
  Pertti Kauppila puh. 050 5326 098

  Avaa tulostusversio

 • Henkilöstöjohtaminen
  14.05.2019 - 15.05.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite

  Hyvä henkilöstöjohtaminen on osa tuloksentekoa - osaavat ja innostuneet ihmiset ratkaisevat yrityksen menestymisen.
  Valmennus tarjoaa käytännön työkaluja osaamisen strategiseen johtamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Valmennuksessa tarkastellaan myös osaamisen johtamisen käytäntöjä, miten Suomen parhaat työpaikat toteuttavat henkilöstöjohtamistaan. Kahden päivän aikana jaetaan ideoita ja käytännön esimerkkejä sekä opitaan yhdessä.

  Kohderyhmä

  Tilaisuus on tarkoitettu johtamisesta, kehittämisestä ja osaamisesta vastaaville henkilöille, yritysjohtajille, henkilöstöjohtajille ja -päälliköille sekä työhyvinvoinnin parissa työskenteleville henkilöille.

  Avaa tulostusversio

 • Vastaavan johtajan pätevöittävä säteilysuojelukoulutus
  15.05.2019 - 16.05.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Kurssilla perehdytään teollisuuden umpilähteiden ja tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden käyttöön liittyviin turvallisuusmääräyksiin.
  Kurssin käytyään osanottaja tuntee säteilysuojauslainsäädännön pääkohdat, vastaavan johtajan tehtäviin kuuluvat viranomaisyhteistyön käytännöt, säteilyn käytöstä johtuvat vaaratekijät sekä osaa suhtautua säteilylähteisiin oikealla tavalla eri tilanteissa.
  Kurssin päätteeksi järjestetään kuulustelu säteilylain (592/91)
  18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

  Osallistujat
  Tämä koulutus on suunnattu säteilynkäytön vastaavan johtajan tehtäviin aikoville, sekä täydennyskoulutukseksi jo vastaavan johtajan tehtävässä oleville. (Täydennyskoulutuksen tarve vastaaville johtajille on 10 h viiden vuoden välein)

  Koulutuksen aiheet ovat:
  Säteilyfysiikan perusteet
  Säteilyn mittaaminen
  Säteilyn biologiset vaikutukset ja säteilyriskit
  Säteilysuojelulainsäädäntö
  Säteilyaltistuksen seuranta
  Säteilylähteiden varoitusmerkinnät
  Umpilähteet ja röntgenlaitteet sekä niiden käyttö
  Harjoituksia ja ryhmätöitä
  Kuulustelu säteilylain (592/91) 18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

  Kurssin hinta 1080 € + alv 24 %
  Lisätietoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963
  Pertti Kauppila puh. 050 5326 098

  Avaa tulostusversio

 • Haastavat esimiestilanteet
  23.05.2019 - 23.05.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Esimiehille suunnattu koulutus, jonka tavoitteena on

  Saada käytännön ratkaisunmalleja ja työkaluja arjen esimiestyön haastaviin tilanteisiin.

  Kehittää palautteen antamisen ja vastaanottamisen kykyä.

  Vahvistaa ratkaisukeskeistä toimintatapaa.

  Jakaa käytännön kokemuksia, oppia toinen toisilta

  Verkostoitua osallistujien kanssa.


  Koulutus pohjautuu asiantuntija-alustuksiin, ennakkotehtävään, keskusteluihin, esimerkkeihin ja harjoituksiin.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Minna Jurvelin, 050 5701 618

  Avaa tulostusversio

 • Onnistu etäjohtamisessa
  04.06.2019 - 04.06.2019

  Ilmoittaudu

  Miten johtaa etätyötä, hajautettua tiimiä? Mikä muuttuu ja miten onnistua esimiehenä? Uudet työmuodot vaativat myös esimiehiltä uusia taitoja ja toimintatapoja.

  Koulutuksen tavoitteena on

  Syventää omaa ymmärrystä etäjohtamisesta ja sen vaatimuksista

  Saada työkaluja ja toimintamalleja hyvään etäjohtamiseen

  Kehittää omia etäjohtamistaitoja käytännön harjoitusten ja kokemusten jakamisen kautta.

  Oman kehittymissuunnitelman laatiminen.


  Kohderyhmä: esimiehet, tiiminvetäjät, projektipäälliköt  Lisätiedot:
  Kehittämispäällikkö Minna Jurvelin, 050 570 1618

  Avaa tulostusversio

 • Minä johtajana
  06.06.2019 - 06.06.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Minä johtajana - johtamistaitojen kehittäminen organisaatiossa itseni näköisenä johtajana

  Hyödyt osallistujalle:
  Johtamisen lähtökohtana ovat ulkoa annetut rajat, vastuu ja tavoitteet, joiden toteuttamisessa johtajan itsetuntemus, persoonallinen ote ja kyky olla ihminen johtajana muodostavat johtamisen ydintekijät.

  Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa omaa johtajuutta, ihmisten johtamistaitoja ja haasteiden kohtaamista.

  Valmennus pohjautuu asiantuntijaluentoihin, keskusteluun, kokemusten vaihtoon ja harjoituksiin. Päivän aikana jokainen laatii itselleen myös kehittämissuunnitelman.

  Tervetuloa mukaan kehittämään omaa johtajuuttasi!

  Avaa tulostusversio

 • Asiakkaan asialla - vaikuttava asiakaspalvelu ja -kokemus
  14.08.2019 - 15.08.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Mikä on asiakaslupauksemme?
  Miltä toimintamme näyttää asiakkaan silmin?
  Millainen työn tekeminen tuo arvoa asiakkaillemme?
  Miten johdamme ja mittaamme asiakaskokemusta?
  Hyvä asiakaspalvelu - miten toteuttaa sitä käytännössä?

  Hyvästä asiakaskokemuksesta ja asiakaspalvelusta on muodostunut tavoiteltuja kilpailuetuja - pelkästään hinta tai tuote ei enää luo kestävää erottautumista markkinoilla. Yrityksen palvelukulttuuri näkyy suoraan asiakkaalle. Vaikuttavan asiakaskokemuksen saavuttamisessa asiakaspalvelun rooli on merkittävä. Viimeisen päälle hiottu kohtaaminen epäonnistuu, jos yrityksen työntekijä ei oikeasti ole kiinnostunut asiakkaasta ja hänen auttamisesta.

  Digi- ja mobiiliaika on tehnyt asiakkaista yhä vaativampia: parempi asiakaskokemus edellyttää paljon parempaa suoritusta kuin aiemmin. Erinomaisen asiakaskokemuksen tuottamiseen vaaditaan uudenlaista lähestymistapaa.

  Tässä valmennuksessa tarkastelemme ja saat uusia työkaluja ja malleja asiakaslähtöisen toiminnan arviointiin ja kehittämiseen, asiakaskokemuksen rakentamiseen ja parantamiseen sekä henkilökohtaisten vuorovaikutustaitojen kehittämiseen.

  Tervetuloa mukaan!

  Avaa tulostusversio

 • Tuottavuuden ja talouden johtaminen - liiketoimintasimulaati
  20.08.2019 - 21.08.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  POHTOn liiketoiminta- ja johtamissimulaatio on ainutlaatuinen oppimisympäristö, jossa

  Opitaan yhdessä tekemällä ja kokemalla yrityksen
  Kannattavuuteen vaikuttavat tekijät
  Asiakaslähtöisen toiminnan vaatimukset
  Sisäisen yhteistyön ja
  Jatkuvan parantamisen merkitys tuloksellisissa toimintaprosesseissa
  Talouden tunnusluvut ja niiden muodostuminen.

  Simulaatiossa osallistujat
  Johtavat yritystä kolmen liiketoimintavuoden ajan
  Laativat yritykselle strategian ja toimintasuunnitelmat
  Vastaavat käytännön tasolla myös yrityksen eri toiminnoista ja pyörittävät yritystä yhdessä
  Analysoivat toimintavuosien välillä yrityksen toiminnan ja talousluvut.

  Lupaamme, että simulaatiossa opit tehokkaasti, ymmärrät asiat paremmin ja saat käytännön työkaluja oman vastuualueesi toiminnan kehittämiseen. Tervetuloa mukaan!

  Avaa tulostusversio

 • Laboratorioalan teemapäivät 2019
  01.09.2019 - 01.09.2019

  Ilmoittaudu

  Tulossa syyskuussa 2019

  Vuosittaisten teemapäivien tavoitteena on tarkastella yhdessä laboratorioiden haasteita ja perehtyä ajankohtaisiin kehittämiskohteisiin ratkaisuineen.

  Koulutuksen hinta 1020 e +alv24% / hlö. Teemapäivien kesto 2 päivää.

  Lisätietoja Pekka Peltomäki, puh. 044 2742 385 tai pekka.peltomaki(at)pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Vastaavan johtajan pätevöittävä säteilysuojelukoulutus
  05.09.2019 - 06.09.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Kurssilla perehdytään teollisuuden umpilähteiden ja tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden käyttöön liittyviin turvallisuusmääräyksiin.
  Kurssin käytyään osanottaja tuntee säteilysuojauslainsäädännön pääkohdat, vastaavan johtajan tehtäviin kuuluvat viranomaisyhteistyön käytännöt, säteilyn käytöstä johtuvat vaaratekijät sekä osaa suhtautua säteilylähteisiin oikealla tavalla eri tilanteissa.
  Kurssin päätteeksi järjestetään kuulustelu säteilylain (592/91)
  18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

  Osallistujat
  Tämä koulutus on suunnattu säteilynkäytön vastaavan johtajan tehtäviin aikoville, sekä täydennyskoulutukseksi jo vastaavan johtajan tehtävässä oleville. (Täydennyskoulutuksen tarve vastaaville johtajille on 10 h viiden vuoden välein)

  Koulutuksen aiheet ovat:
  Säteilyfysiikan perusteet
  Säteilyn mittaaminen
  Säteilyn biologiset vaikutukset ja säteilyriskit
  Säteilysuojelulainsäädäntö
  Säteilyaltistuksen seuranta
  Säteilylähteiden varoitusmerkinnät
  Umpilähteet ja röntgenlaitteet sekä niiden käyttö
  Harjoituksia ja ryhmätöitä
  Kuulustelu säteilylain (592/91) 18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

  Kurssin hinta 1080 € + alv 24 %
  Lisätietoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963
  Pertti Kauppila puh. 050 5326 098

  Avaa tulostusversio

 • Voimalaitoksen typen- ja rikinpoistoprosessien käyttö
  10.09.2019 - 10.09.2019

  Ilmoittaudu

  Voimalaitoksen typen- ja rikinpoistoprosessien käyttö ja päästöjen mittaaminen

  Koulutuksen tavoite:
  Osallistujat päivittävät tietonsa kattilalaitosten savukaasujen typpi- ja rikkiyhdisteiden muodostumisesta, mittausmenetelmistä ja erilaisista rikin- ja typenpoistopoistotekniikoista.

  Koulutus on tarkoitettu:
  -kattilalaitosten tuotanto-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä työskenteleville henkilöille (esim. kaukolämpö- ja höyryvoimalaitokset, metsäteollisuuden sooda- ja primäärikattilat)
  - asiantuntijatehtävissä työskenteleville henkilöille
  - ylikone- ja alikonemestarin koulutusohjelmaa suorittaville henkilöille

  Avaa tulostusversio

 • Metsäteollisuuden kattiloiden käyttö
  12.09.2019 - 12.09.2019

  Ilmoittaudu

  Tavoite:
  Tavoitteena on perehdyttää osallistuja metsäteollisuuden eri kattilatyyppeihin ja niiden käyttöön. Selvitetään miten kiinteää polttoainetta käsitellään. Miten poltto vaikuttaa kattilaan ja päästöihin. Lisäksi opitaan keräilykaasujen käsittely ja poltto.

  Osallistujat:
  Koulutus on tarkoitettu eri metsäteollisuuden kattilatyyppien käytöstä ja kunnossapidosta vastaaville henkilöille, vuoroesimiehille ja muille talteenotto-osastojen käyttö- ja kunnossapitohenkilöstölle, sekä selluteollisuuden laitetoimittajille.

  Sisältö:
  - Kattilatyypit
  - Kiinteiden polttoaineiden käsittely
  - Polton vaikutus kattilaan ja päästöihin
  - Soodakattila
  - Keräilykaasujen käsittely ja poltto
  - Savukaasujen käsittely

  Koulutuksen hinta on 590 € + alv/hlö

  Lisätiedot:
  Laura Pihtsalmi, puh. 040 707 8209
  Irja Kellokoski, puh. 050 570 9702
  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
  19.09.2019 - 19.09.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Osaatko johtaa itseäsi tavoitteisiisi? Tunnistatko vaikuttamisen periaatteet?

  Ensivaikutelma syntyy muutamassa sekunnissa. Voit kuitenkin muuttaa sinusta tehtyä tulkintaa viestinnän ja vuorovaikutuksen keinoin. Kun opit tuntemaan itsesi, osaat toimia eri tilanteissa vakuuttavasti. Saat viestisi perille ja pääset tavoitteisiisi myös haasteellisissa tilanteissa.

  Tule mukaan innostavaan viestintä- ja vuorovaikutus-päivään, jossa opitaan käytännön työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Päivän aikana vahvistat osaamistasi sekä vinkkien että harjoitusten kautta.

  Avaa tulostusversio

 • Ohjelmoitavat logiikat Siemens Simatic S7 -jatkokurssi
  24.09.2019 - 26.09.2019

  Ilmoittaudu

  Ohjelmoitavat logiikat Siemens Simatic S 7 -jatkokurssi 24.-26.9.2019, Oulu

  Koulutuksen käynyt tuntee Simatic S7-300/400 logiikoiden ohjelmiston rakenteen sekä osaa ohjelmoida tavallisimpia lukituspiirejä.

  Osallistuja osaa käyttää eri ohjelmayksiköitä ohjelmointiin sekä ymmärtää analogiapiirin toiminnan ja käytön ohjelmassa. Lisäksi ymmärtää ohjelmointilaitetta käyttäen Profibus-väylän toiminnan ja osaa käyttää sitä vian etsintään. Ymmärtää ohjelmointilaitetta logiikan toiminnan kannalta sekä osaa seurata logiikkaohjelmaa ja etsiä toimintahäiriöiden syyt.

  Koulutus on tarkoitettu:
  Henkilöille, jotka toimivat Simatic S 7 ohjausten suunnittelussa, käyttöönotossa ja kunnossapidossa ja tuntevat Simatic S 7-300/400 logiikoiden ohjelmiston perusteet.

  Osallistujamäärä on rajoitettu max 10 osallistujaan.

  Koulutuksen hinta 1390 € +alv. / hlö.

  Avaa tulostusversio

 • Tuotannon johtaminen ja kehittäminen
  08.10.2019 - 09.10.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Muuttuva liiketoimintaympäristö vaatii yrityksiltä tuottavuuden jatkuvaa parantamista. Lean-ajattelu ja ketteryys ovat keskeisiä periaatteita tuotannon, palvelun ja prosessien kehittämisessä toimialasta riippumatta niin tuotannollisissa yrityksissä, palvelualoilla kuin julkisella sektorilla.
  Valmennuksen tavoitteena on tarjota työkaluja tuotannon ja palveluiden tuotannon johtamiseen ja kehittämiseen.

  Valmennuksessa syvennytään tuotannon johtamisen keskeisiin periaatteisiin, tuotantotoiminnan arviointiin, ohjaamiseen ja kehittämiseen, joiden pohjalta voit arvioida ja tehostaa oman vastuualueesi tuottavuutta ja toimintaa.

  Tervetuloa osallistumaan ja kehittämään omaa osaamista!

  Avaa tulostusversio

 • Säteilysuojelun täydennyskoulutus käyttöhenkilöstölle
  15.10.2019 - 15.10.2019

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Kurssilla käsitellään radioaktiivisen säteilyn peruskäsitteitä, Säteilylähteiden säteilyturvallisuutta. Tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden sekä umpilähteiden käyttökohteita mm. voimalaitoksissa, sellu- ja paperitehtaissa, metalliteollisuudessa, turvatarkastuksissa.
  Säteilyturvaohjeen ST 1.8 mukaisen toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että kaikki säteilynkäyttöorganisaatiossa toimivat henkilöt saavat säteilysuojelukoulutusta vähintään viisi tuntia viiden vuoden kuluessa.
  Tämän säteilysuojelun täydennyskoulutuksen pituus on vähintään viisi tuntia.

  Osallistujat
  Koulutus on suunnattu säteilyn käyttöorganisaation käyttöhenkilöstölle.
  (Vastaaville johtajille täydennyskoulutuksena soveltuva POHTON kurssi on Vastaavanjohtajan säteilysuojelun täydennyskoulutus. Katso seuraavan kurssin ajankohta ja paikkakunta www.pohto.fi )

  Sisältö
  Säteilyn peruskäsitteitä
  Säteilysuojauslainsäädäntö ja säteilyn käytön valvonta
  Säteilyn terveysvaikutukset
  Teollisuuden radiometriset mittaukset
  Säteilymittarit ja mittausharjoituksia

  Kurssin hinta 495 € + alv 24 %
  Lisätietoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963
  Pertti Kauppila puh. 050 5326 098

  Avaa tulostusversio

 • Säteilysuojelun täydennyskoulutus vastaaville johtajille
  15.10.2019 - 16.10.2019

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Kurssilla käsitellään tapahtuneita lainsäädännön ja muiden säädösten ajankohtaisia keskeisiä muutoksia.
  Tämä säteilysuojelun täydennyskoulutus on suunnattu säteilynkäytön vastaavalle johtajalle.
  Säteilylain uudistuksen jälkeen vastaavajohtajasta käytetään nimitystä säteilysuojeluvastaava (STV).
  Säteilyturvaohjeen ST 1.8 mukaisen toiminnanharjoittajan on huolehdittava,
  että säteilysuojelun vastaavajohtaja saa vähintään 10 tuntia säteilysuojelun täydennyskoulutusta viiden vuoden kuluessa.

  Tämän säteilysuojelun täydennyskoulutuksen pituus on vähintään 10 tuntia.

  Osallistujat
  Tämä säteilysuojelun täydennyskoulutus on suunnattu säteilysuojelun vastaaville johtajille.

  Sisältö
  Säteilyn peruskäsitteitä
  Säteilysuojauslainsäädäntö ja säteilyn käytön valvonta
  Säteilyn terveysvaikutukset
  Teollisuuden radiometriset mittaukset
  Säteilymittarit ja mittausharjoituksia
  Säteilylainsäädännön ja säädösten muutokset

  Kurssin hinta 735 € + alv 24 %
  Lisätietoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963
  Pertti Kauppila puh. 050 5326 098

  Avaa tulostusversio

 • Vastaavan johtajan pätevöittävä säteilysuojelukoulutus
  06.11.2019 - 07.11.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Kurssilla perehdytään teollisuuden umpilähteiden ja tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden käyttöön liittyviin turvallisuusmääräyksiin.
  Kurssin käytyään osanottaja tuntee säteilysuojauslainsäädännön pääkohdat, vastaavan johtajan tehtäviin kuuluvat viranomaisyhteistyön käytännöt, säteilyn käytöstä johtuvat vaaratekijät sekä osaa suhtautua säteilylähteisiin oikealla tavalla eri tilanteissa.
  Kurssin päätteeksi järjestetään kuulustelu säteilylain (592/91)
  18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

  Osallistujat
  Tämä koulutus on suunnattu säteilynkäytön vastaavan johtajan tehtäviin aikoville, sekä täydennyskoulutukseksi jo vastaavan johtajan tehtävässä oleville. (Täydennyskoulutuksen tarve vastaaville johtajille on 10 h viiden vuoden välein)

  Koulutuksen aiheet ovat:
  Säteilyfysiikan perusteet
  Säteilyn mittaaminen
  Säteilyn biologiset vaikutukset ja säteilyriskit
  Säteilysuojelulainsäädäntö
  Säteilyaltistuksen seuranta
  Säteilylähteiden varoitusmerkinnät
  Umpilähteet ja röntgenlaitteet sekä niiden käyttö
  Harjoituksia ja ryhmätöitä
  Kuulustelu säteilylain (592/91) 18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

  Kurssin hinta 1080 € + alv 24 %
  Lisätietoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963

  Avaa tulostusversio

POHTOn simulaatiot ovat täysin ainutlaatuinen tapa oppia käytännössä ja yhdessä tekemällä

 • Lupaamme, että simulaatioissa ymmärrät ja muistat oppimasi paremmin ja saat käytännön työkaluja toimintojen arkeen siirtämiseen:

  • Tehokkain ja vaikuttavin tapa oppia
  • Ikuinen muistijälki – simulaation käyneet muistavat opitun vielä 15 vuoden kuluttua
  • Paranna työelämätaitoja - opitaan yhdessä
  • Liiketoimintakokonaisuuden ymmärtäminen
  • Ihminen muistaa 10% lukemastaan ja 90% itse tekemästään – simulaatiossa opitaan itse ja yhdessä tekemällä
  • Kyllä, oppiminen voi olla myös hauskaa – näin on todistanut jo yli 14 000 simulaatiokävijää

   

  Videomateriaali, tutustu tästä

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

  Lue lisää...

 • Liiketoiminta-
  simulaatio

  Liiketoimintasimulaatio

  POHTOn liiketoiminta- ja johtamissimulaatio on täysin ainutlaatuinen tapa oppia.

  Lupaamme, että koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin yrityksen / organisaation kannattavuuteen vaikuttavat tekijät: mm. hinnoittelun vaikutuksen, asiakastarpeiden ja markkinoiden trendit, myynti- ja markkinointitoimenpiteiden merkityksen, varaston koon vaikutukset tuotantoon ja tulokseen, tuotannon toimitusajan ja läpimenoajan merkityksen, kustannusten vaikutuksen, yhteistyön ja viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen.

  Simulaatiossa tehdään porukalla eli opitaan yhdessä ja myös käsitellään opittavat asiat yhdessä. Simulaatiossa opitaan myös heittäytymään ja tarttumaan uuteen turvallisesti. Annamme riittävän ohjauksen jokaiseen tehtävään, joten riittää kun tulet paikalle omana itsenäsi.

  Simulaatiossa hyödynnetään organisaatiossa oppimisen ja ryhmässä toimimisen menetelmiä. Simulaatioihin on rakennettu sisään jatkuvan parantamisen mukainen toimintojen kehittäminen (Lean ja Toyota Kata).

   

  Lue lisää...

  Lisätiedot:

  Markku Oikarinen 040 7728 333
  Pekka Peltomäki 044 2742 385

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • Projektisimulaatio

  Projektisimulaatio

  Kenelle? Kaikille projektiosaamista tarvitseville henkilöille – projektitoiminnan vetäjille, projektipäälliköille ja projekteissa mukana oleville.

  POHTOn projektihallintasimulaatio on käytännönläheinen todellinen projektiympäristö, jossa toteutetaan koulutuksen aikana oikea projekti. Koulutuksessa oppiminen ryhmässä ja käytännönläheinen simulaatio vuorottelevat, joten opitut asiat viedään heti käytäntöön. Monipuolisen suunnitteluvaiheen jälkeen alkaa projektin toteutusvaihe ja sekuntikello juoksee kohti projektin luvattua valmistumishetkeä.

  Simulaatiossa projektin johtaminen, suunnittelu ja käytännön toteutus nivoutuvat todelliseksi kokonaisuudeksi, joka tempaa mukaansa koko ryhmän. Simulaatiosta on eri vaikeustasoja, jotka räätälöidään kohderyhmän tarpeiden mukaan.

  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Pekka Peltomäki 044 2742 385

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • Opetussimulaatio

  Opetussimulaatio

  Kenelle? Opettajat, rehtorit

  Opettajuus ja oppiminen ovat voimakkaassa muutoksessa. Muuttuvat opettajan ja oppijan roolit, uudenlaiset monimuotoiset koulurakennukset ja oppimisympäristöt, sekä uuden teknologian tuomat mahdollisuudet oppimisprosessin kehittämisessä ovat yhdessä vaikuttamassa voimakkaasti koulujen johtamiseen ja käytäntöihin sekä toimintakulttuuriin.

  POHTOn toteuttamissa opetussimulaatioissa suunnitellaan ja saadaan käytännön kokemuksia uusista toimintatavoista ja uudesta toimintakulttuurista. Kokeileminen ja kokemusten yhteinen jakaminen rohkaisee opettajia ja koulun johtoa toteuttamaan muutoksen käytännössä. Uudenlaisten toimintamallien käyttöönottoon liittyy aina myös epäonnistumisen pelkoa, joka voidaan simuloiduissa harjoituksissa kohdata turvallisesti. Toimintakulttuurin muutosta tuetaan yhdistämällä teoriatausta, yhteisesti määritelty visio ja tavoitteet, sekä yhteiset ja henkilökohtaiset toimintasuunnitelmat.

  Lue lisää...

  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Markku Oikarinen 040 7728 333

  Pekka Peltomäki 044 2742 385

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • LEAN-simulaatio

  LEAN-simulaatio

  Kenelle? Kaikille, joiden tehtävänkuvaan kuuluu prosessien käytännön kehittäminen osana omaa työtään. Kun halutaan parantaa pienten askelten kehittämistä arjessa. Organisaatioiden laadun kehittäjille.

  POHTOn LEAN-simulaatiossa toteutetaan tekemällä oppimisen keinoin LEAN toimintamallin käyttöönotto organisaatiossa. Simulaatio kestää kaksi päivää. Ensimmäisen päivän tavoitteena on käynnistää yrityksen toiminta markkinoilla, luoda LEAN-toimeenpanon suunnitelma ja kommunikoida se yrityksessä. Toisena päivänä toteutetaan LEANin mukaiset operaatiot, arvioidaan tuloksia ja parannetaan prosesseja.

  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Markku Oikarinen 040 7728 333

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • Kunnossapito-
  simulaatio

  Kunnossapitosimulaatio

  POHTOn kunnossapitosimulaatio on täysin ainutlaatuinen tapa oppia. Lupaamme, että koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin kunnossapidon tehokkuuteen ja kannattavuuteen vaikuttavat tekijät.

  Simulaatiossa hyödynnetään aktiivisen tiedon hankinnan, yhdessä tekemisen ja kokemuksen jakamisen menetelmiä. Simulaatioihin on rakennettu sisään jatkuvan parantamisen mukainen toimintojen kehittäminen.

  Simulaatiossa ratkaistaan aitoja kunnossapitoon ja sen ohjaukseen liittyviä tilanteita, joissa vaaditaan sekä korjaavan että ennakoivan kunnossapidon toimenpiteitä. Simulaatio on rakennettu siten, että sen yhteydessä voidaan katsoa ja kuunnella videoilta esimerkkitapauksia, asiantuntijaluentoja ja muuta tarvittavaa tietoa.

  Jokainen opiskelijaryhmä tuottaa omaan työhön liittyvän Kunnossapidon ohjauksen käsikirjan.

   

  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Markku Oikarinen 040 7728 333

  Pekka Peltomäki 044 2742 385

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • Kyberturvallisuus-
  simulaatio

  Kyberturvallisuussimulaatio

  POHTOn kyberturvallisuussimulaatio on täysin ainutlaatuinen tapa oppia.

  Lupaamme, että koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin tietojärjestelmien ja automaatiojärjestelmien merkityksen yrityksen tai organisaation toiminnalle ja saat käsityksen järjestelmien haavoittuvuuksista sekä suojaamisesta käytännössä.

  Simulaatioympäristössä havainnollistetaan suojaamaton ympäristö, siihen tunkeutuminen sekä ympäristön suojaaminen ja sen vaikutus.

  Simulaatiossa hyödynnetään organisaatiossa oppimisen ja ryhmässä toimimisen menetelmiä.

   

  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Markku Oikarinen 040 772 8333

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • Voimalaitos-
  simulaatio

  Voimalaitossimulaatio

  Yleiskuvaus Metso DNA-simulaattorista

  • Simulaattori on Metso DNA-automaatiojärjestelmän kautta ajettava CHP-voimalaitos, eli lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos.
  • Simulaattorin kattila on lieriöllinen kiertopetikattila, jonka pääpolttoaineena toimii turve/puuhake ja tukipolttoaineena öljy. Kattilalla tuotetaan tulistettua höyryä kolmipesäiselle vastapaineturbiinille sähkön tuotantoa varten sekä saadaan tuotettua kaukolämpöä lämmönvaihtimien kautta.
  • Yhden päivän käyttökoulutuksella opiskelijat perehtyvät simulaattorin automaatiojärjestelmään sekä kattilan, turbiinin ja apulaitteiden perustoimintoihin, siten että he voivat harjoitella simulaattorilla itsenäisesti. Käyttöliittymä on internetpohjainen eli simulaattorilla voi harjoitella etätyöpöytäyhteyden kautta vaikka omalta tietokoneelta kellon aikaan katsomatta.
  • Samanaikaisesti simulaattorilla voidaan kouluttaa kahdeksan henkilöä.

   

  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Kari Palokangas 050 4078 895

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lupaamme, että simulaatioissa ymmärrät ja muistat oppimasi paremmin ja saat käytännön työkaluja toimintojen arkeen siirtämiseen:

 • Tehokkain ja vaikuttavin tapa oppia
 • Ikuinen muistijälki – simulaation käyneet muistavat opitun vielä 15 vuoden kuluttua
 • Paranna työelämätaitoja - opitaan yhdessä
 • Liiketoimintakokonaisuuden ymmärtäminen
 • Ihminen muistaa 10% lukemastaan ja 90% itse tekemästään – simulaatiossa opitaan itse ja yhdessä tekemällä
 • Kyllä, oppiminen voi olla myös hauskaa – näin on todistanut jo yli 14 000 simulaatiokävijää

 

Videomateriaali, tutustu tästä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lue lisää...

Liiketoimintasimulaatio

POHTOn liiketoiminta- ja johtamissimulaatio on täysin ainutlaatuinen tapa oppia.

Lupaamme, että koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin yrityksen / organisaation kannattavuuteen vaikuttavat tekijät: mm. hinnoittelun vaikutuksen, asiakastarpeiden ja markkinoiden trendit, myynti- ja markkinointitoimenpiteiden merkityksen, varaston koon vaikutukset tuotantoon ja tulokseen, tuotannon toimitusajan ja läpimenoajan merkityksen, kustannusten vaikutuksen, yhteistyön ja viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen.

Simulaatiossa tehdään porukalla eli opitaan yhdessä ja myös käsitellään opittavat asiat yhdessä. Simulaatiossa opitaan myös heittäytymään ja tarttumaan uuteen turvallisesti. Annamme riittävän ohjauksen jokaiseen tehtävään, joten riittää kun tulet paikalle omana itsenäsi.

Simulaatiossa hyödynnetään organisaatiossa oppimisen ja ryhmässä toimimisen menetelmiä. Simulaatioihin on rakennettu sisään jatkuvan parantamisen mukainen toimintojen kehittäminen (Lean ja Toyota Kata).

 

Lue lisää...

Lisätiedot:

Markku Oikarinen 040 7728 333
Pekka Peltomäki 044 2742 385

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Projektisimulaatio

Kenelle? Kaikille projektiosaamista tarvitseville henkilöille – projektitoiminnan vetäjille, projektipäälliköille ja projekteissa mukana oleville.

POHTOn projektihallintasimulaatio on käytännönläheinen todellinen projektiympäristö, jossa toteutetaan koulutuksen aikana oikea projekti. Koulutuksessa oppiminen ryhmässä ja käytännönläheinen simulaatio vuorottelevat, joten opitut asiat viedään heti käytäntöön. Monipuolisen suunnitteluvaiheen jälkeen alkaa projektin toteutusvaihe ja sekuntikello juoksee kohti projektin luvattua valmistumishetkeä.

Simulaatiossa projektin johtaminen, suunnittelu ja käytännön toteutus nivoutuvat todelliseksi kokonaisuudeksi, joka tempaa mukaansa koko ryhmän. Simulaatiosta on eri vaikeustasoja, jotka räätälöidään kohderyhmän tarpeiden mukaan.

Lue lisää...

Lisätiedot:
Pekka Peltomäki 044 2742 385

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Opetussimulaatio

Kenelle? Opettajat, rehtorit

Opettajuus ja oppiminen ovat voimakkaassa muutoksessa. Muuttuvat opettajan ja oppijan roolit, uudenlaiset monimuotoiset koulurakennukset ja oppimisympäristöt, sekä uuden teknologian tuomat mahdollisuudet oppimisprosessin kehittämisessä ovat yhdessä vaikuttamassa voimakkaasti koulujen johtamiseen ja käytäntöihin sekä toimintakulttuuriin.

POHTOn toteuttamissa opetussimulaatioissa suunnitellaan ja saadaan käytännön kokemuksia uusista toimintatavoista ja uudesta toimintakulttuurista. Kokeileminen ja kokemusten yhteinen jakaminen rohkaisee opettajia ja koulun johtoa toteuttamaan muutoksen käytännössä. Uudenlaisten toimintamallien käyttöönottoon liittyy aina myös epäonnistumisen pelkoa, joka voidaan simuloiduissa harjoituksissa kohdata turvallisesti. Toimintakulttuurin muutosta tuetaan yhdistämällä teoriatausta, yhteisesti määritelty visio ja tavoitteet, sekä yhteiset ja henkilökohtaiset toimintasuunnitelmat.

Lue lisää...

Lue lisää...

Lisätiedot:
Markku Oikarinen 040 7728 333

Pekka Peltomäki 044 2742 385

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

LEAN-simulaatio

Kenelle? Kaikille, joiden tehtävänkuvaan kuuluu prosessien käytännön kehittäminen osana omaa työtään. Kun halutaan parantaa pienten askelten kehittämistä arjessa. Organisaatioiden laadun kehittäjille.

POHTOn LEAN-simulaatiossa toteutetaan tekemällä oppimisen keinoin LEAN toimintamallin käyttöönotto organisaatiossa. Simulaatio kestää kaksi päivää. Ensimmäisen päivän tavoitteena on käynnistää yrityksen toiminta markkinoilla, luoda LEAN-toimeenpanon suunnitelma ja kommunikoida se yrityksessä. Toisena päivänä toteutetaan LEANin mukaiset operaatiot, arvioidaan tuloksia ja parannetaan prosesseja.

Lue lisää...

Lisätiedot:
Markku Oikarinen 040 7728 333

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Kunnossapitosimulaatio

POHTOn kunnossapitosimulaatio on täysin ainutlaatuinen tapa oppia. Lupaamme, että koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin kunnossapidon tehokkuuteen ja kannattavuuteen vaikuttavat tekijät.

Simulaatiossa hyödynnetään aktiivisen tiedon hankinnan, yhdessä tekemisen ja kokemuksen jakamisen menetelmiä. Simulaatioihin on rakennettu sisään jatkuvan parantamisen mukainen toimintojen kehittäminen.

Simulaatiossa ratkaistaan aitoja kunnossapitoon ja sen ohjaukseen liittyviä tilanteita, joissa vaaditaan sekä korjaavan että ennakoivan kunnossapidon toimenpiteitä. Simulaatio on rakennettu siten, että sen yhteydessä voidaan katsoa ja kuunnella videoilta esimerkkitapauksia, asiantuntijaluentoja ja muuta tarvittavaa tietoa.

Jokainen opiskelijaryhmä tuottaa omaan työhön liittyvän Kunnossapidon ohjauksen käsikirjan.

 

Lue lisää...

Lisätiedot:
Markku Oikarinen 040 7728 333

Pekka Peltomäki 044 2742 385

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Kyberturvallisuussimulaatio

POHTOn kyberturvallisuussimulaatio on täysin ainutlaatuinen tapa oppia.

Lupaamme, että koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin tietojärjestelmien ja automaatiojärjestelmien merkityksen yrityksen tai organisaation toiminnalle ja saat käsityksen järjestelmien haavoittuvuuksista sekä suojaamisesta käytännössä.

Simulaatioympäristössä havainnollistetaan suojaamaton ympäristö, siihen tunkeutuminen sekä ympäristön suojaaminen ja sen vaikutus.

Simulaatiossa hyödynnetään organisaatiossa oppimisen ja ryhmässä toimimisen menetelmiä.

 

Lue lisää...

Lisätiedot:
Markku Oikarinen 040 772 8333

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Voimalaitossimulaatio

Yleiskuvaus Metso DNA-simulaattorista

 • Simulaattori on Metso DNA-automaatiojärjestelmän kautta ajettava CHP-voimalaitos, eli lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos.
 • Simulaattorin kattila on lieriöllinen kiertopetikattila, jonka pääpolttoaineena toimii turve/puuhake ja tukipolttoaineena öljy. Kattilalla tuotetaan tulistettua höyryä kolmipesäiselle vastapaineturbiinille sähkön tuotantoa varten sekä saadaan tuotettua kaukolämpöä lämmönvaihtimien kautta.
 • Yhden päivän käyttökoulutuksella opiskelijat perehtyvät simulaattorin automaatiojärjestelmään sekä kattilan, turbiinin ja apulaitteiden perustoimintoihin, siten että he voivat harjoitella simulaattorilla itsenäisesti. Käyttöliittymä on internetpohjainen eli simulaattorilla voi harjoitella etätyöpöytäyhteyden kautta vaikka omalta tietokoneelta kellon aikaan katsomatta.
 • Samanaikaisesti simulaattorilla voidaan kouluttaa kahdeksan henkilöä.

 

Lue lisää...

Lisätiedot:
Kari Palokangas 050 4078 895

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Ajankohtaista

Käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivustolla, hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi. Lisätietoja
Hei, voinko auttaa?

Livechat on suljettu

Olemme seuraavan kerran avoinna maanantaina 09:00-11:00

Voitte ottaa meihin yhteyttä myös tällä lomakkeella. Vastaamme viestiinne mahdollisimman pian.

Olet jonossa Sulje
Hei, olet jonossa sijalla ?. vastaamme sinulle mahdollisimman pian. Kiitos!