• Metsäteollisuus
  Metsäteollisuus
 • Metalliteollisuus
  Metalliteollisuus
 • Energian tuotanto
  Energian tuotanto
 • Kaivannaisala
  Kaivannaisala
 • Kunnossapito
  Kunnossapito
 • Liiketoiminnan johtaminen Projektikoulutus
  Liiketoiminnan johtaminen Projektikoulutus
 • Suojelu- ja turvallisuuskoulutus
  Suojelu- ja turvallisuuskoulutus
 • Ajankohtaisseminaarit
  Ajankohtaisseminaarit
 • Laippaliitosasentajan koulutus ja pätevöinti SFS-EN 1591-4
  02.03.2021 - 03.03.2021

  Ilmoittaudu
  Tilaa koulutusesite

  Koulutuksen ensimmäisen päivän teoriaosuus toteutetaan verkkokoulutuksena POHTOn uudesta Audigitorio:sta. Toisen päivän teoria, käytännön harjoitukset sekä pätevyyskokeet toteutetaan lähiopetuksena.

  Yhä useampi teollisuuden yritys vaatii huolto- ja kunnossapitotöihin osallistuvilta asentajilta riittävän koulutuksen nyt ja tulevaisuudessa.
  EN-standardi SFS-EN 1591-4 määrittelee, miten laippaliitosten (ruuviliitosten) asentajien koulutus ja pätevöitys tulee järjestää.

  Kohderyhmä:
  - putkistojen, prosessilaitteiden ja niihin liittyvien varusteiden laippaliitosten (ruuviliitosten) asentajat ja asennustöiden valvojat, tilaajat, urakoitsijat ja alihankkijoiden asennuksiin osallistuvat henkilöt

  Putkistojen asennus- ja huoltotöille pätevyysvaatimuksia voivat asettaa mm. valvovat viranomaistahot.

  Laippaliitosasentajan koulutus ja pätevöinti on voimassa 5 vuotta. Standardi SFS EN 1591-4 vaatii, että henkilö työskentelee laippaliitosten parissa vähintään 6 kk välein. Työnantajalla on vastuu tämän seurannasta.

  Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta osallistuja saa pätevyyskortin.

  Koulutus voidaan järjestää räätälöidysti asiakkaalle 1+1 päiväisenä tai yhden pidennetyn päivän mittaisena, jolloin osallistujamäärä on rajoitettu n. 12 hlöä.

  Hinta 675 € + alv sisältää verkkokoulutuksen, lähipäivän ja pätevyyskokeet.

  Tarjoamme koulutusta myös ilman pätevyystodistusta, jolloin teoriakoulutuksen pituus on n. 2 h ja asennuskoulutuksen pituus n. 4 h.

  Lisätietoja
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Valmet DNA peruskurssi, Oulu + Etä
  16.03.2021 - 16.03.2021

  Ilmoittaudu
  Tilaa koulutusesite

  Valmet DNA -peruskurssilla osallistujat saavat yleiskuvan Valmet DNA -järjestelmästä sekä sen rakenteesta ja laitteistosta. Tutustutaan käyttöliittymän toimintoihin, prosessin ohjaukseen, suunnittelujärjestelmään ja kunnossapitotoimenpiteisiin.

  Kurssi on tarkoitettu Valmet DNA -järjestelmän käytöstä, ylläpidosta ja suunnittelusta vastaaville henkilöille. Jokaisella osallistujalla on kurssilla käytössä oma DNA -demojärjestelmä.

  Kurssin käytyään osallistujalla on yleisnäkemys Valmet DNA -järjestelmästä.

  Osallistujalla tulee olla hallinnassa automaation perusteiden tuntemus.

  Osaamisen kehittämisen etuja
  - automaatio- ja säätöratkaisujen ominaisuuksien parempi hyödyntäminen
  - ratkaisujen ja laitteiden asianmukainen asennus, käyttöönotto,
  käyttö ja huolto
  - lisääntynyt tietämys tuotteiden turvallisuus- ja ympäristötekijöistä

  Koulutus toteutetaan sekä lähiopetuksena että etäyhteydellä.
  Kurssin hinta on 850 € + alv. / hlö.

  Kurssi järjestetään yhteistyössä Valmet Automation Oy:n kanssa.

  Osallistujamäärä on rajoitettu max 12 osallistujaan.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Valmet DNA huoltokurssi, Oulu + Etä
  17.03.2021 - 18.03.2021

  Ilmoittaudu
  Tilaa koulutusesite

  Valmet DNA -huoltokurssilla käsitellään Valmet DNA -automaatiojärjestelmän rakenne ja toiminta, siten että tunnistetaan järjestelmän viat ja opitaan vaihtamaan vikaantuneet laitteet.

  Käytännön harjoitustehtävien avulla perehdytään tyypillisten automaatiosovellusten selvittämiseen, testaustyökalujen käyttöön sekä vianetsintään ja parametrien muuttamiseen.

  Kurssi on tarkoitettu Valmet DNA:n kunnossapidosta vastaaville henkilöille. Jokaisella osallistujalla on kurssilla käytössä oma DNA -demojärjestelmä.

  Kurssin käytyään huoltohenkilö pystyy paikallistamaan vian ja vaihtamaan viallisen laiteyksikön sekä pystyy lukemaan yksinkertaisia piirikaavioita ja koestamaan yksinkertaisia piirejä

  Osallistujalla tulee olla käytynä Valmet DNA-peruskurssi tai osallistuja omaa vastaavat tiedot Valmet DNA-automaatiojärjestelmän käytöstä.

  Osaamisen kehittämisen etuja
  - automaatio- ja säätöratkaisujen ominaisuuksien parempi hyödyntäminen
  - ratkaisujen ja laitteiden asianmukainen asennus, käyttöönotto,
  käyttö ja huolto
  - lisääntynyt tietämys tuotteiden turvallisuus- ja ympäristötekijöistä

  Koulutus toteutetaan sekä lähiopetuksena että etäyhteydellä.
  Kurssin hinta on 1380 € + alv. / hlö.

  Kurssi järjestetään yhteistyössä Valmet Automation Oy:n kanssa.

  Osallistujamäärä on rajoitettu max 10 osallistujaan.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Säteilysuojelun täydennyskoulutus käyttöhenkilöstölle, Etä
  18.03.2021 - 18.03.2021

  Ilmoittaudu
  Tilaa koulutusesite

  STMa:n ionisoivasta säteilystä 1044/2018 mukaan, säteilytoimintaan osallistuvan työntekijän on saatava säteilysuojelun täydennyskoulutusta vähintään viisi tuntia viiden vuoden aikana.

  Kurssilla käsitellään säteilyfysiikan ja säteilybiologian perusteita. Säteilysuojelun perusperiaatteita. Työntekijän ja väestön suojelua, sekä harjoitellaan varautumista säteilyvaaratilanteisiin.

  Koulutuksen kuvaus:
  Säteilyfysiikka ja säteilybiologia
  Työntekijän ja väestön säteilysuojelu
  Säteilyvaaratilanteisiin varautuminen
  Lainsäädäntö
  Säteilysuojelu säteilyn käyttöpaikalla
  Säteilyvaaratilanteisiin varautuminen
  Harjoituksia

  Koulutus järjestetään kokonaisuudessaan vuorovaikutteisena etäopetuksena, jolloin opiskelijat osallistuvat koulutukseen etäyhteyksin työpaikallaan tai kotona. Koulutusohjelman tukimateriaali toimitetaan sähköisesti osallistujalle.

  Koulutuksen hinta on 475 € + alv. / hlö.

  Ilmoittautumiset viimeistään 2.3.2021.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) täydennyskoulutus, Etä
  18.03.2021 - 19.03.2021

  Ilmoittaudu
  Tilaa koulutusesite

  Säteilyturvallisuusvastaavana (STV) toimivan on saatava säteilysuojelun täydennyskoulutusta yhteensä vähintään 10 tuntia viiden vuoden aikana.

  (STMa ionisoivasta säteilystä 1044/2018 liite 5)

  Kurssilla perehdytään teollisuutta, tutkimusta ja opetusta koskeviin muuttuneisiin säteilylain mukaisiin asioihin joita turvallisuusluvan alaisessa toiminnassa toiminnanharjoittajan sekä säteilyn käyttöorganisaation, että säteilyturvallisuusvastaavan (STV) on noudatettava.

  Koulutuksen kuvaus:
  Säteilyfysiikka ja säteilybiologia
  Työntekijän ja väestön säteilysuojelua
  Säteilyvaaratilanteisiin varautuminen
  Toiminnanharjoittajan velvollisuudet tai tarkennukset
  Umpilähteitä koskevat uudet vaatimukset
  Turvallisuusluvan vaativat toiminnat
  Siirtymäsäännökset toiminnan harjoittajalle ja säteilyturvallisuusvastaavalle
  Harjoituksia

  Koulutus järjestetään kokonaisuudessaan vuorovaikutteisena etäopetuksena, jolloin opiskelijat osallistuvat koulutukseen etäyhteyksin työpaikallaan tai kotona. Koulutusohjelman tukimateriaali toimitetaan sähköisesti osallistujalle.

  Koulutuksen hinta on 695 € + alv. / hlö.

  IIlmoittautumiset viimeistään 2.3.2021.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Automaation kenttäväylät PROFIBUS ja PROFINET
  23.03.2021 - 24.03.2021

  Ilmoittaudu
  Tilaa koulutusesite

  Automaation kenttäväylät- koulutuksessa tutustutaan PROFIBUS- ja PROFINET -kenttäväyläliityntöihin Valmet DNA-järjestelmän näkökulmasta. Liitynnän perusteista edetään konfiguraattoreilla luotavien väylämäärittelyiden kautta väyläkonfiguraation lataukseen ja aktivointiin. Tarkastellaan PROFIBUS- ja PROFINET-liitynnän yhteydessä tehtävän sovellussuunnittelun sisältöä. Tutustutaan väylältä saatavaan diagnostiikkaan ja signaalien monitorointiin ylläpidon apuvälineinä.

  Kohderyhmä:
  Automaatiosta vastaavat, ylläpitohenkilökunta sekä sähkö- ja automaation kunnossapitohenkilökunta, -erikoisosaajat ja sovellussuunnittelijat.

  Osallistujalla tulee olla perustiedot Valmet DNA -järjestelmästä ja suunnitteluympäristöstä.

  Kurssi järjestetään yhteistyössä Valmet Automation Oy:n kanssa.

  Koulutus toteutetaan sekä lähiopetuksena että etäyhteydellä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Ennakoiva voiteluhuolto 2021, Oulu + Etä
  23.03.2021 - 24.03.2021

  Ilmoittaudu
  Tilaa koulutusesite

  Kurssin tavoitteena on oppia voiteluaineen laadun, puhtauden ja riittävyyden merkitys käyttövarmuuteen ja käyttöikään. Kun öljyn käyttöikä on pitkä ja voitelujärjestelmät ovat kunnossa, saavutetaan kunnossapitokustannuksissa merkittäviä säästöjä, käyttövarmuus paranee ja ympäristökuormitus sekä -riskit pienenevät. Tieto sitouttaa työntekijän hyviin käytänteisiin ja kollegojen kanssa keskustellessa ammatillinen osaaminen kehittyy edelleen. Jaetut kokemukset ja toimintatavat voivat antaa uusia ideoita omaan tekemiseen.

  Kohderyhmä
  Operatiivisesta kunnossapidosta vastaavat ja henkilöt, jotka ovat aloittaneet teollisuuden laitteiden voiteluhuoltoon liittyvissä työtehtävissä.

  Koulutus toteutetaan sekä lähiopetuksena että etäyhteydellä.
  Koulutuksen hinta/hlö on 980€ / lähiopetus ja 940€ / etäopetus (+alv 24%).

  Lisätietoja:
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Valmet DNA HIMA -turvalogiikka, peruskurssi, Oulu + Etä
  25.03.2021 - 25.03.2021

  Ilmoittaudu
  Tilaa koulutusesite

  Valmet koulutusohjelmien avulla organisaatiosi osaaminen kehittyy ja pysyy optimaalisessa tasolla. Osaamisen kehittämisen etuja ovat mm. automaatio- ja säätöratkaisujen ominaisuuksien parempi hyödyntäminen sekä ratkaisujen ja laitteiden asianmukainen asennus, käyttöönotto, käyttö ja huolto.

  Koulutuksessa käydään läpi Valmet DNA -automaatiojärjestelmän liityntä HIMA-turvalogiikkajärjestelmiin HIQuad, HIMatrix ja HIMax. Perehdytään laitteistoon ja sovelluksien toteutustapaan, diagnostiikkaan sekä ohjelmistojen rakenteeseen.

  Koulutuksen käytyään osallistujalla on yleisnäkemys Valmet DNA -turvalogiikkajärjestelmistä HIQuad, HIMatrix, HIMax ja niiden liitynnästä Valmet DNA -automaatiojärjestelmään.

  Kohderyhmä: HIMA -turvalogiikkajärjestelmistä ja niiden käytöstä, huollosta, ylläpidosta sekä suunnittelusta vastaavat henkilöt - esim. automaatiosta vastaavat, sähkö- ja automaation kunnossapitohenkilökunta, -erikoisosaajat ja sovellussuunnittelijat.

  Kurssi järjestetään yhteistyössä Valmet Automation Oy:n kanssa.

  Koulutus toteutetaan sekä lähiopetuksena että etäyhteydellä.
  Koulutuksen hinta on 860 € / hlö +alv.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Teräksen mekaaninen leikkaus ja oikaisu, Oulu + Etä
  30.03.2021 - 31.03.2021

  Ilmoittaudu
  Tilaa koulutusesite

  Koulutuksessa käsitellään teräksen mekaanista leikkausta ja oikaisua, tuotteen ja toiminnan laatua sekä asiakasvaatimuksia. Syvennytään eri menetelmiin ja niissä käytettäviin työkaluihin, joiden avulla pystytään varmistamaan ja täyttämään lopputuotteen laatu ja asiakasvaatimukset.

  Koulutuksesta hyötyvät terästeollisuuden ja teräspalvelukeskusten oikaisu- ja leikkauslinjojen työntekijät, esimiehet ja asiantuntijat sekä kunnossapidon ja asiakaspalvelun henkilöstö.

  Koulutukseen voi osallistua lähiopetuksessa tai etäyhteydellä.
  Koulutuksen hinta/hlö on 980€ / lähiopetus ja 940€ / etäopetus (+alv 24%).

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Henna Piirainen, 040 7569 832
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • PI-kaavio -peruskurssi, Etä
  09.04.2021 - 09.04.2021

  Ilmoittaudu
  Tilaa koulutusesite

  Putkitus- ja instrumentointikaavioiden lukutaito on erittäin tärkeässä roolissa kaikissa prosessiteollisuuden laitoksissa. Virheelliset PI-kaaviot ja virheelliset PI-kaavion tulkinnat voivat aiheuttaa erittäin vakavia vaaratilanteita.

  Koulutuksen tavoitteena on oppia lukemaan PI-kaaviota ja tulkitsemaan sen avulla prosessin toimintaa ja käyttäytymistä. Käytännön harjoituksien avulla opitaan tuntemaan yleisimmät instrumentoinnin piirrosmerkit ja prosessikaavioiden standardit.

  Koulutuksen kohderyhmä:
  Teollisuuden käyttö ja kunnossapitohenkilöstö
  Operaattorit
  Vuoromestarit, päivämestarit, insinöörit
  Luotettavuusinsinöörit
  Sähkö-, automaatio-, ja mekaaniset asentajat
  Erikoisosaajat
  Sähkö- ja automaatiokunnossapidosta vastaavat
  Suunnittelijat

  Koulutus toteutetaan etäyhteydellä.
  Kurssin hinta on 280 € +alv. / hlö.

  Ilmoittautuminen 31.3. mennessä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Valmet DNA -suunnittelukurssi, Oulu + Etä
  13.04.2021 - 16.04.2021

  Ilmoittaudu
  Tilaa koulutusesite

  Valmet DNA -suunnittelukurssilla
  - käydään läpi Valmet DNA-sovellussuunnittelun vaiheet sekä tutustutaan suunnittelun perustyökaluihin
  - esimerkkien avulla perehdytään automaatiokielen rakenteeseen ja modulien väliseen kommunikointiin
  - harjoitustehtävinä suunnitellaan piirejä sekä ladataan ne eri palvelimille online-työkalun avulla.

  Kurssi on tarkoitettu Valmet DNA -ohjelmiston ylläpidosta vastaaville henkilöille.

  Kurssin käytyään osallistuja pystyy tekemään yksinkertaisia sovellusohjelmamuutoksia.

  Osallistujalla tulee olla käytynä Valmet DNA-peruskurssi tai osallistuja omaa vastaavat tiedot Valmet DNA-sovellusohjelmoinnista.

  Osaamisen kehittämisen etuja
  - automaatio- ja säätöratkaisujen ominaisuuksien parempi hyödyntäminen
  - ratkaisujen ja laitteiden asianmukainen asennus, käyttöönotto,
  käyttö ja huolto
  - lisääntynyt tietämys tuotteiden turvallisuus- ja ympäristötekijöistä

  Koulutus toteutetaan lähiopetuksena ja etäyhteydellä.
  Kurssin hinta on 2450 € +alv. / hlö.

  Kurssi järjestetään yhteistyössä Valmet Automation Oy:n kanssa.

  Kurssin osallistujamäärä on rajoitettu max 10 osallistujaan.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Sähkötyöturvallisuus SFS6002, Etä
  15.04.2021 - 15.04.2021

  Ilmoittaudu
  Tilaa koulutusesite

  Sähköalalla töitä tekevien koulutus- ja opastusvastuu kuuluu työnantajalle. Kaikille sähkötöitä tekeville on annettava yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus. Sähkötyöturvallisuuskoulutus on uusittava max. 5 vuoden välein.

  Osallistujat:
  Sähköalalla työskentelevät asentajat, esimiehet ja asiantuntijat.

  Käsiteltävät aiheet:
  - Sähkö vaarallisuus
  - Lait, asetukset ja standardi SFS 6002
  - Turvallisen toiminnan perusta
  - Sähkötöitä tekevät henkilöt ja organisaatio
  - Käyttöön liittyvät toimenpiteet
  - Työskentelykäytännöt
  - Kunnossapito käytännöt
  - Kirjallinen kuulustelu

  Koulutus toteutetaan etänä.

  Koulutuksen hinta on 260 eur / hlö + alv.

  Ilmoittautumiset viimiestään 1.4.2021

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Teollisuusputkistojen valmistus, asennus ja kunnossapito
  15.04.2021 - 15.04.2021

  Ilmoittaudu
  Tilaa koulutusesite

  Hyödyt ja tavoitteet
  Koulutuksen tavoitteena on syventää perustiedot asioista , jotka vaikuttavat teollisuusputkistojen valmistukseen, asennukseen, kunnossapitoon ja käynninaikaisiin korjauksiin.
  Lisäksi koulutuksessa käsitellään,viranomaismääräyksiä ja vaatimuksia, jotka tulee huomioida suunnittelu-, valmistus- ja asennusvaiheessa.

  Kohderyhmä
  - Teollisuusputkistojen suunnittelijat, valmistajat ja käyttäjät
  - Putkistojen asennus-, korjaus ja muutostöitä suorittavat yritykset
  - Tuotannosta, kunnossapito- ja korjaustöistä vastaavat asiantuntijat

  Koulutus toteutetaan sekä lähiopetuksena että etäyhteydellä.
  Koulutuksen hinta/hlö on 690€ / lähiopetus ja 670€ / etäopetus (+alv 24%).

  Lisätietoja:
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Jännitetyöt alle 1kV laitteistoissa, Oulu
  16.04.2021 - 16.04.2021

  Ilmoittaudu
  Tilaa koulutusesite

  Koulutus on tarkoitettu sähköalan töitä tekeville henkilöille joiden työ kohdistuu sähkölaitteiston jännitteisiin osiin tai he joutuvat työskentelemään jännitteisten osien välittömässä läheisyydessä.

  Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että koulutettava on suorittanut standardi 6002:n koulutuksen hyväksytysti.

  Koulutus on tarkoitettu sähkö- ja automaatioalojen henkilöstölle.

  Koulutus toteutetaan lähiopetuksena luokassa Oulussa.

  Koulutuksen hinta on 330 € hlö / +alv 24%

  Ilmoittautumiset viimeistään 1.4.2021

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Työturvallisuuskortti, kouluttajan täydennyskoulutus, Etä
  16.04.2021 - 16.04.2021

  Ilmoittaudu

  Työturvallisuuskorttikouluttajan täydennyskoulutuksen hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa kurssinjohtajana toimimiseen seuraavat 5 vuotta.

  Työturvallisuuskorttikouluttajaoikeuden omaavien täydennyskoulutus kestää 8 tuntia, täydennyskoulutuksen ehtona on, että kouluttajaoikeudet ovat voimassa kurssille tultaessa. Osallistujalla tulee olla suoritettuna myös Työsuojelun peruskurssi (kesto 5 pv).

  Koulutuksen kesto klo 8.15 - 16.15.

  Kurssipäivän ohjelma ja koulutuksen sisältöä:
  Yhteinen työpaikka
  Yhteinen turvallisuus
  Perehdyttäminen
  Yhteinen turvallinen työpäivä, harjoituksia
  Tentti

  Koulutus toteutetaan sekä lähi- että etäopetuksena.
  Koulutuksen hinta 420 eur/hlö +alv.

  Lisätietoja:
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  irja.kellokoski@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Haihduttamo 2021, Oulu + Etä
  20.04.2021 - 21.04.2021

  Ilmoittaudu
  Tilaa koulutusesite

  Koulutuksen tavoitteena on antaa käytännönläheinen tieto haihdutuksesta, hajukaasujen käsittelystä ja mäntyöljyn valmistuksesta, jotka ovat edellytyksenä sulfaattisellun tuotantoprosessin tehokkaalle ja häiriöttömälle käynnille. Lisäksi opitaan haihduttamon materiaalivalinnat ja tarkastukset.

  Kurssin käytyään osallistuja tuntee mustalipeän ominaisuudet haihdutuksen kannalta, monivaihehaihdutuksen periaatteet, haihduttamon materiaalivalinnat ja tarkastukset.

  Koulutuksesta hyötyvät haihduttamon, mäntyöljyn ja hajukaasujen käsittelystä vastaavat esimiehet ja työntekijät, sellutehtaan esimiehet ja työntekijät, -kunnossapitäjät, -laitetoimittajat ja palveluliiketoimintaa harjoittavat yritykset.

  Koulutus toteutetaan sekä lähiopetuksena että etäyhteydellä.
  Koulutuksen hinta/hlö on 1100€ / lähiopetus ja 1060€ / etäopetus (+alv 24%).

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Henna Piirainen, puh. 040 7569 832
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Ohjelmoitavat logiikat Siemens Simatic S7 -peruskurssi, Etä
  20.04.2021 - 22.04.2021

  Ilmoittaudu
  Tilaa koulutusesite

  Ohjelmoitavat logiikat Siemens Simatic S7 -peruskurssin käynyt tuntee Simatic S7-300/400 logiikoiden perusteet, ohjelmiston perusteet sekä osaa ohjelmoida peruslukituspiirejä. Osallistuja ymmärtää ohjelmointilaitetta logiikan toiminnan kannalta sekä osaa seurata logiikkaohjelmaa.

  Koulutus on tarkoitettu kone-, sähkö- ja automaatioalan henkilöstölle, jotka toimivat Simatic S7-ohjausten asennuksessa, huollossa ja käyttöönotossa sekä tarvitsevat Step-7-ohjelmointityökalun käyttöä.

  Käsiteltävät aiheet:
  - Simatic S7 järjestelmä ja rakenne
  - Step7 editointityökalut
  - Binäärioperaatiot
  - Digitaalioperaatiot
  - Virheenetsintä
  - Tiedostoyksiköt
  - Analogikäsittely

  Osallistujamäärä on rajoitettu max 10 osallistujaan.

  Osallistujilta tullutta palautetta:
  - voin käyttää hyväksi omassa työssäni mm. vikojen selivitystä, ohjelmointia
  - hyvä kokonaisuus

  Koulutus toteutetaan etäopetuksena.

  Koulutuksen hinta on 1390€ +alv. / hlö.

  Ilmoittautumiset viimeistään 6.4.2021

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Vesianalytiikka - Menetelmät ja mittarit, Oulu + Etä
  22.04.2021 - 22.04.2021

  Ilmoittaudu

  Koulutuksessa käsitellään eri vesianalytiikan osa-alueita, näytteenottoa ja näytteenkäsittelyä sekä käytössä olevia mittausmenetelmiä. Keskustellaan aihealueeseen liittyen yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa tämän hetken menetelmistä ja ohjeistuksista sekä jaetaan omia kokemuksia.

  Koulutuksesta hyötyvät vesianalyysien parissa työskentelevä laboratoriohenkilöstö ja asiantuntijat.

  Koulutukseen voi osallistua lähiopetuksessa tai etäyhteydellä.
  Koulutuksen hinta/hlö on 620€ / lähiopetus ja 600€ / etäopetus (+alv 24%).

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Henna Piirainen, 040 7569 832
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Työnopastajakoulutus, Oulu + Etä
  23.04.2021 - 23.04.2021

  Ilmoittaudu
  Tilaa koulutusesite

  Koulutus antaa osallistujille työnopastustehtävään edellyttämät perustiedot ja taidot. Koulutus selkeyttää työnopastuksen merkitystä osana yrityksen turvallista ja laadukasta toimintatapaa.
  Koulutuksesta hyötyvät työnopastajiksi koulutettavat henkilöt sekä esimiehet, jotka työnopastajien toimintaa valvoessaan ja työnopastusohjeiden laadinnassa tarvitsevat perustietoja työnopastuksesta.

  Koulutukseen voi osallistua lähiopetuksessa tai etäyhteydellä.
  Koulutuksen hinta/hlö on 420€ / lähiopetus ja 400€ / etäopetus (+alv 24%).

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Henna Piirainen, 040 7569 832
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) pätevöittävä koulutus
  27.04.2021 - 28.04.2021

  Ilmoittaudu
  Tilaa koulutusesite

  Koulutus antaa koulutuksen hyväksytysti suorittaneille kelpoisuuden toimia Säteilyturvallisuusvastaavana (STV). Alla olevalla toimintatyyppikohtaisella osaamisalalla. Umpilähde- ja röntgentoiminta (muu kuin tutkimus- ja isotooppituotantokiihdytintoiminta) sekä avolähteiden käyttö laboratoriossa säteilylähteiden luokassa 3.

  Koulutuksessa perehdytään harjoituksin sekä luennoin säteilyn käyttöön liittyviin turvallisuusmääräyksiin.

  Koulutuksen käytyään osallistuja tuntee säteilysuojauslainsäädännön pääkohdat, säteilyturvallisuusvastaavan (STV) tehtäviin kuuluvat viranomaisyhteistyön käytännöt sekä säteilyn käytöstä johtuvat vaaratekijät. Hän osaa toimia toiminnanharjoittajan apuna sekä säteilyturvallisuusasiantuntijan (STA) kanssa yhteistyössä.

  Koulutus toteutetaan lähiopetuksena.

  Kurssin hinta 1180 € / hlö + alv 24 %

  Ilmoittautumiset viimeistään 13.4.2021

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Wedge-prosessianalyysijärjestelmä, Oulu + Etä
  27.04.2021 - 28.04.2021

  Ilmoittaudu
  Tilaa koulutusesite

  Uusi koulutus !

  Onko tehtaallanne käytössä Wedge prosessianalyysijärjestelmä, mutta käyttö on jäänyt vähäiseksi? Haluatko oppia, miten sitä voidaan parhaimmillaan hyödyntää?

  Koulutuksen tavoitteena on harjoitella ensin Wedgen perustoiminnot ja edetä siitä käyttämään Wedgen monipuolisia työkaluja. Kurssin toisena päivänä havainnollistetaan ja harjoitellaan käytännön esimerkkien avulla, miten Wedgeä voidaan parhaimmillaan hyödyntää myös kunnossapidon apuvälineenä.

  Kurssin jälkeen henkilö osaa Wedgen perusteet sekä osaa käyttää monipuolisesti Wedgen datan analysoinnin työkaluja. Henkilö saa myös paljon uusia ideoita, miten Wedgeä voidaan käyttää avuksi prosessin optimaalisten ajomallien hallinnassa sekä kunnossapidon apuvälineenä.

  Koulutuksen kohderyhmä:
  - teollisuuden käyttö ja kunnossapitohenkilöstö
  - vuoromestarit, päivämestarit, prosessi-insinöörit
  - luotettavuusinsinöörit
  - sähkö- ja automaatioasentajat
  - erikoisosaajat
  - sähkö- ja automaatiokunnossapidosta vastaavat
  - suunnittelijat.

  Koulutuksessa tulee osallistujalla olla käytettävissä oma tietokone ja yhteys oman tehtaan Wedge-järjestelmään.

  Koulutus toteutetaan sekä lähiopetuksena että etäyhteydellä.
  Koulutuksen hinta on 950 € / lähiopetus ja etäyhteys 910 € / hlö +alv.

  Ilmoittautuminen 13.4.2020 mennessä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Keskijänniteverkon relesuojaukset II, Etä
  29.04.2021 - 30.04.2021

  Ilmoittaudu
  Tilaa koulutusesite

  Koulutus on jatkoa Keskijänniteverkon relesuojaukset I-kurssille.

  Osassa II ohjelmoidaan käytännönläheisin harjoituksin ABB:n keskijänniteverkon 615/620/630 mallin suojareleitä (tarvittaessa käsitellään myös REF543 sarjan releet).
  Koulutuksessa ohjelmoidaan suojareleitä sekä harjoitellaan vikatilanteissa toimimista verkon yli etänä. Lisäksi koulutuksessa käytetään ABB:n demokoulutuslaitteita paikallisesti.

  Koulutuksen tavoitteena on oppia käyttämään ja ohjelmoimaan ABB:n keskijänniteverkon suojareleitä käytännössä sekä paikallisesti että etänä.

  Koulutus on tarkoitettu teollisuuden sähköverkkojen suunnittelusta ja käytöstä vastuussa oleville henkilöille.

  Koulutus toteutetaan yhteistyössä ABB Oy:n kanssa.

  Koulutus toteutetaan vuorovaikutteisena etäopetuksena, jolloin koulutukeen osallistutaan työpaikalta tai kotoa.

  Koulutuksen hinta 1290 € / hlö + alv.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Soodakattilat 2021, Oulu + Etä
  04.05.2021 - 06.05.2021

  Ilmoittaudu

  Kurssin tavoitteena on selvittää orgaanisten aineiden polttaminen ja kemikaalien talteenotto niin, että koulutuksen jälkeen ymmärtää soodakattilan tehtävät, rakenteen, virtaukset, tulipesäprosessin, automaation ja materiaalivalinnat. Lisäksi opetellaan vesi/höyry- kierron mahdolliset riskit ja soodakattilan tarkastukset.

  Koulutuksesta hyötyvät soodakattilan käytöstä ja kunnossapidosta vastaavat tuotannon toimihenkilöt, kunnossapitäjät, laitetoimittajat ja palveluliiketoimintaa harjoittavat yritykset.

  Koulutus toteutetaan sekä lähiopetuksena että etäyhteydellä.

  Koulutuksen hinta/hlö on 1450€ / lähiopetus ja 1390€ / etäopetus (+alv 24%).
  Osallistua voi ainoastaan Soodakattilan materiaalit ja kestoisuus -päivään (3. päivä), jolloin hinta on 620 €/lähiopetus ja 600 €/etäopetus (+ alv 24 %)

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Henna Piirainen, puh. 040 7569 832
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi, Oulu + Etä
  06.05.2021 - 07.05.2021

  Ilmoittaudu

  Koulutuksessa saadaan perusteet kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista niin, että osallistujilla on mahdollisuus suorittaa Vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin käytönvalvojan tutkinto - tutkinnon järjestää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.
  Vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin käytönvalvojan tutkinnosta löydät tarkemmin tietoa TUKESin sivuilta www.tukes.fi .

  Osallistujat:
  Koulutus on tarkoitettu teollisuudessa työskenteleville henkilöille, jotka päivittäisessä työssään käyttävät, käsittelevät ja varastoivat palavia ja terveydelle vaarallisia kemikaaleja.

  Koulutus järjestetään sekä lähiopetuksena Oulussa sekä etäyhteydellä POHTO Audigitorio:sta.

  Koulutuksen hinta on 1.150 € / hlö lähiopetus ja etäyhteys 1.110 € / hlö +alv.

  Ilmoittautumiset viimeistään 19.4. 2021

  Koulutuksessa osallistujalla tulisi olla mukana oma tietokone tai tabletti.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • ATEX - räjähdysvaaralliset tilat, Oulu + Etä
  11.05.2021 - 11.05.2021

  Ilmoittaudu
  Tilaa koulutusesite

  Koulutuksen sisältö täyttää koulutusstandardin SFS-EN 60079-14 vaatimukset sähkön ja automaation osalta.

  Räjähdysvaarallisten tilojen ATEX-säädökset koskevat henkilöitä, jotka työskentelevät Ex-tiloissa ja rakentavat tai suunnittelevat Ex-tiloja.

  Lain mukainen kouluttautumisvelvoite koskee kaikkia Ex-tiloissa työskenteleviä henkilöitä, kuten kunnossapito- ja käyttöhenkilöstöä, urakoitsijoita ja aliurakoitsijoita, suunnittelijoita ym. ATEX-koulutus antaa valmiudet kunnossapito- ja käyttöhenkilökunnalle turvalliseen työskentelyyn ATEX-tiloissa.

  Yleinen käytännönperiaate on, että jokaisella, joka tekee jotakin Ex-tilassa, pitää olla riittävä koulutus kyseiseen tehtävään. Suosittelemme sähkö- ja automaatioalalla em. tiloissa työskenteleville, tietojen ajantasalla pitämiseksi, kouluttautumista 3 - 5 vuoden välein.

  Koulutus on suunniteltu käyttöhenkilöstölle sekä mekaanisen-, sähkö- ja automaatiokunnossapidon henkilöstölle.

  Koulutus toteutetaan sekä lähiopetuksessa että etäyhteydellä.
  Koulutuksen hinta on 550 € / lähiopetus ja 510 € / etäyhteys +alv / hlö.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Säteilysuojelun täydennyskoulutus käyttöhenkilöstölle, Etä
  11.05.2021 - 11.05.2021

  Ilmoittaudu
  Tilaa koulutusesite

  STMa:n ionisoivasta säteilystä 1044/2018 mukaan, säteilytoimintaan osallistuvan työntekijän on saatava säteilysuojelun täydennyskoulutusta vähintään viisi tuntia viiden vuoden aikana.

  Kurssilla käsitellään säteilyfysiikan ja säteilybiologian perusteita. Säteilysuojelun perusperiaatteita. Työntekijän ja väestön suojelua, sekä harjoitellaan varautumista säteilyvaaratilanteisiin.

  Koulutuksen kuvaus:
  Säteilyfysiikka ja säteilybiologia
  Työntekijän ja väestön säteilysuojelu
  Säteilyvaaratilanteisiin varautuminen
  Lainsäädäntö
  Säteilysuojelu säteilyn käyttöpaikalla
  Säteilyvaaratilanteisiin varautuminen
  Harjoituksia

  Koulutus järjestetään kokonaisuudessaan vuorovaikutteisena etäopetuksena, jolloin opiskelijat osallistuvat koulutukseen etäyhteyksin työpaikallaan tai kotona. Koulutusohjelman tukimateriaali toimitetaan sähköisesti osallistujalle.

  Koulutuksen hinta on 475 € + alv. / hlö.

  Ilmoittautumiset viimeistään 3.5.2021

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) täydennyskoulutus, Etä
  11.05.2021 - 12.05.2021

  Ilmoittaudu
  Tilaa koulutusesite

  Säteilyturvallisuusvastaavana (STV) toimivan on saatava säteilysuojelun täydennyskoulutusta yhteensä vähintään 10 tuntia viiden vuoden aikana.

  (STMa ionisoivasta säteilystä 1044/2018 liite 5)

  Kurssilla perehdytään teollisuutta, tutkimusta ja opetusta koskeviin muuttuneisiin säteilylain mukaisiin asioihin joita turvallisuusluvan alaisessa toiminnassa toiminnanharjoittajan sekä säteilyn käyttöorganisaation, että säteilyturvallisuusvastaavan (STV) on noudatettava.

  Koulutuksen kuvaus:
  Säteilyfysiikka ja säteilybiologia
  Työntekijän ja väestön säteilysuojelua
  Säteilyvaaratilanteisiin varautuminen
  Toiminnanharjoittajan velvollisuudet tai tarkennukset
  Umpilähteitä koskevat uudet vaatimukset
  Turvallisuusluvan vaativat toiminnat
  Siirtymäsäännökset toiminnan harjoittajalle ja säteilyturvallisuusvastaavalle
  Harjoituksia

  Koulutus järjestetään kokonaisuudessaan vuorovaikutteisena etäopetuksena, jolloin opiskelijat osallistuvat koulutukseen etäyhteyksin työpaikallaan tai kotona. Koulutusohjelman tukimateriaali toimitetaan sähköisesti osallistujalle.

  Koulutuksen hinta on 695 € + alv. / hlö.

  IIlmoittautumiset viimeistään 3.5.2021.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Prosessiventtiilit ja älykkäät venttiiliohjaimet, Oulu + Etä
  18.05.2021 - 19.05.2021

  Ilmoittaudu
  Tilaa koulutusesite

  Teollisuuden prosessien luotettavassa toiminnassa erittäin tärkeässä roolissa ovat venttiilit, niiden oikeanlainen toiminta, valinta ja mitoitukset sekä kunnossapito.

  Koulutuksen tavoitteena on antaa kokonaiskuva prosessiteollisuuden eri venttiilityypeistä, toimilaitteista ja älykkäistä venttiiliohjaimista sekä niiden valinnasta. Perehdymme eri venttiilityyppien toimintaperiaatteisiin, virityksiin, vianetsintään ja venttiilien määräaikaishuoltoihin.

  Koulutus on tarkoitettu sähkö- ja automaatioasentajille sekä -suunnittelijoille, tehtaan automaatiovastaaville, käyttö- ja kunnossapitohenkilöstölle, kunnossapitoinsinööreille ja työnjohtajille, erikoisosaajille, työnsuunnittelijoille.

  Koulutus toteutetaan yhteistyössä Neles Finland Oy:n kanssa.

  Koulutus toteutetaan sekä lähiopetuksena että etäyhteydellä.
  Koulutuksen hinta on 950 € / lähiopetus ja 910 € / etäyhteys / hlö +alv.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Taajuusmuuttajat ACS880 tekniikka ja huolto, Etä
  18.05.2021 - 19.05.2021

  Ilmoittaudu

  Taajuusmuuttajat ACS 880 tekniikka ja huolto -koulutuksessa osallistujat perehdytetään taajuusmuuttajien toimintaperiaatteisiin, käyttökohtaisiin virityksiin, ohjelmointiin, huoltoon ja vianetsintään.

  Koulutus on tarkoitettu taajuusmuuttajien suunnittelusta, huollosta ja kunnossapidosta vastaaville henkilöille.

  Koulutus toteutetaan etäopetuksena.

  Koulutuksen hinta on 970 € +alv / hlö. Osallistujamäärä on rajoitettu max 10 osallistujaa. Ilmoittaudu kurssille mielellään 3.5. mennessä.

  Koulutus voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisena koulutuksena asiakkaan haluamalla paikkakunnalla.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Taajuusmuuttajat Vacon 100, Etä
  20.05.2021 - 21.05.2021

  Ilmoittaudu

  Koulutuksessa perehdytään Vacon 100 -taajuusmuuttajien toimintaperiaatteisiin, käyttökohtaisiin virityksiin, ohjelmointiin, huoltoon ja vianetsintään.

  Koulutus soveltuu taajuusmuuttajien huollosta ja kunnossapidosta vastaaville henkilöille.

  Koulutus toteutetaan etäopetuksena.

  Koulutuksen hinta on 970 € +alv.

  Osallistujamäärä on rajoitettu max 10 osallistujaa.

  Ilmoittautumiset viimeistään 6.5.2021.

  Koulutus voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisena koulutuksena asiakkaan haluamalla paikkakunnalla. Koulutustilassa tarvitaan kolmivaihesähkö.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Kattilaveden valmistus ja käsittely, Oulu + Etä
  25.05.2021 - 26.05.2021

  Ilmoittaudu

  Koulutuksen tavoitteena on
  - perehdyttää osallistujat suolapoistettujen vesien valmistukseen, laatuvaatimuksiin, seurantaan ja analyyseihin niin, että he kurssin jälkeen pystyvät valmistamaan käyttökohteen mukaiset vaatimukset täyttävää vettä.
  - perehdytään osallistujat kattilaveden, höyryn ja lauhteiden käsittelyyn

  Koulutus on tarkoitettu voimalaitosten käyttöhenkilöille, vesilaitosten hoitajille, vesilaboranteille, vuoromestareille ja käyttöinsinööreille.

  Koulutukseen voi osallistua lähiopetuksessa tai etäyhteydellä.
  Koulutuksen hinta/hlö on 920€ / lähiopetus ja 880€ / etäopetus (+alv 24%).

  Lisätietoja:
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • TLJ-järjestelmät, peruskurssi, Oulu + Etä
  25.05.2021 - 26.05.2021

  Ilmoittaudu

  Uusi koulutus!

  Koulutus toteutetaan sekä lähiopetuksena että etäyhteydellä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Valmet DNA peruskurssi, Oulu + Etä
  25.05.2021 - 25.05.2021

  Ilmoittaudu
  Tilaa koulutusesite

  Valmet DNA -peruskurssilla osallistujat saavat yleiskuvan Valmet DNA -järjestelmästä sekä sen rakenteesta ja laitteistosta. Tutustutaan käyttöliittymän toimintoihin, prosessin ohjaukseen, suunnittelujärjestelmään ja kunnossapitotoimenpiteisiin.

  Kurssi on tarkoitettu Valmet DNA -järjestelmän käytöstä, ylläpidosta ja suunnittelusta vastaaville henkilöille. Jokaisella osallistujalla on kurssilla käytössä oma DNA -demojärjestelmä.

  Kurssin käytyään osallistujalla on yleisnäkemys Valmet DNA -järjestelmästä.

  Osallistujalla tulee olla hallinnassa automaation perusteiden tuntemus.

  Osaamisen kehittämisen etuja
  - automaatio- ja säätöratkaisujen ominaisuuksien parempi hyödyntäminen
  - ratkaisujen ja laitteiden asianmukainen asennus, käyttöönotto,
  käyttö ja huolto
  - lisääntynyt tietämys tuotteiden turvallisuus- ja ympäristötekijöistä

  Koulutus toteutetaan sekä lähiopetuksena että etäyhteydellä.
  Kurssin hinta on 850 € + alv. / hlö.

  Kurssi järjestetään yhteistyössä Valmet Automation Oy:n kanssa.

  Osallistujamäärä on rajoitettu max 12 osallistujaan.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Valmet DNA huoltokurssi, Oulu + Etä
  26.05.2021 - 27.05.2021

  Ilmoittaudu

  Valmet DNA -huoltokurssilla käsitellään Valmet DNA -automaatiojärjestelmän rakenne ja toiminta, siten että tunnistetaan järjestelmän viat ja opitaan vaihtamaan vikaantuneet laitteet.

  Käytännön harjoitustehtävien avulla perehdytään tyypillisten automaatiosovellusten selvittämiseen, testaustyökalujen käyttöön sekä vianetsintään ja parametrien muuttamiseen.

  Kurssi on tarkoitettu Valmet DNA:n kunnossapidosta vastaaville henkilöille. Jokaisella osallistujalla on kurssilla käytössä oma DNA -demojärjestelmä.

  Kurssin käytyään huoltohenkilö pystyy paikallistamaan vian ja vaihtamaan viallisen laiteyksikön sekä pystyy lukemaan yksinkertaisia piirikaavioita ja koestamaan yksinkertaisia piirejä

  Osallistujalla tulee olla käytynä Valmet DNA-peruskurssi tai osallistuja omaa vastaavat tiedot Valmet DNA-automaatiojärjestelmän käytöstä.

  Osaamisen kehittämisen etuja
  - automaatio- ja säätöratkaisujen ominaisuuksien parempi hyödyntäminen
  - ratkaisujen ja laitteiden asianmukainen asennus, käyttöönotto,
  käyttö ja huolto
  - lisääntynyt tietämys tuotteiden turvallisuus- ja ympäristötekijöistä

  Koulutus toteutetaan sekä lähiopetuksena että etäyhteydellä.
  Kurssin hinta on 1380 € + alv. / hlö.

  Kurssi järjestetään yhteistyössä Valmet Automation Oy:n kanssa.

  Osallistujamäärä on rajoitettu max 10 osallistujaan.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Elintarvikehygienia, Oulu + Etä
  27.05.2021 - 27.05.2021

  Ilmoittaudu

  Koulutuksessa syvennytään elintarvikehygieniaan ja käsitellään aihealueita, menetelmiä ja toimintatapoja, joiden avulla voidaan varmistaa elintarvikkeiden tai niihin yhteydessä olevien tuotteiden turvallisuus, terveys ja puhtaus aina alkutuotannosta loppusijoitukseen saakka. Koulutuksessa perehdytään myös elintarvikelainsäädäntöön, standardeihin ja näytteenottoon.


  Koulutuksesta hyötyvät elintarviketeollisuuden, elintarvikemateriaalien, tutkimus- ja kehitystoiminnan ja laadunvalvonnan parissa työskentelevä henkilöstö sekä laboratorioanalyyseja tekevä henkilöstö.


  Koulutukseen voi osallistua lähiopetuksessa tai etäyhteydellä.
  Koulutuksen hinta/hlö on 620€ / lähiopetus ja 600€ / etäopetus (+alv 24%).

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Henna Piirainen, 040 7569 832
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Prosessiteollisuuden pumppujen asennus ja kunnossapito
  02.06.2021 - 02.06.2021

  Ilmoittaudu
  Tilaa koulutusesite

  Koulutus muutettu 1-päiväiseksi!

  Kurssin tavoitteena on perehdyttää osallistujat prosessiteollisuuden pumppujen asennukseen, kunnonvalvontaan ja ennakkohuoltoon liittyvien tehtävien suorittamiseen.

  Kohderyhmä
  Pumppujen huoltoa, korjauksia ja käytönseurantaa tekevät tai niistä vastaavat henkilöt
  - kunnossapitoasentajat
  - laitosmiehet
  - käyttäjäkunnossapito
  - työnjohtajat ja kunnossapidon työnsuunnittelijat

  Koulutus sisältää harjoitukset mallipumpulla.

  Koulutukseen voi osallistua lähiopetuksessa tai etäyhteydellä.

  Koulutuksen hinta/hlö on 620€ / lähiopetus ja 600€ / etäopetus (+alv 24%).

  Lisätietoja:
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) pätevöittävä koulutus
  02.06.2021 - 03.06.2021

  Ilmoittaudu
  Tilaa koulutusesite

  Koulutus toteutetaan lähikoulutuksena ja koulutuspaikkana on Gustavelund Tuusulassa.

  Koulutus antaa koulutuksen hyväksytysti suorittaneille kelpoisuuden toimia Säteilyturvallisuusvastaavana (STV). Alla olevalla toimintatyyppikohtaisella osaamisalalla. Umpilähde- ja röntgentoiminta (muu kuin tutkimus- ja isotooppituotantokiihdytintoiminta) sekä avolähteiden käyttö laboratoriossa säteilylähteiden luokassa 3.

  Koulutuksessa perehdytään harjoituksin sekä luennoin säteilyn käyttöön liittyviin turvallisuusmääräyksiin.

  Koulutuksen käytyään osallistuja tuntee säteilysuojauslainsäädännön pääkohdat, säteilyturvallisuusvastaavan (STV) tehtäviin kuuluvat viranomaisyhteistyön käytännöt sekä säteilyn käytöstä johtuvat vaaratekijät. Hän osaa toimia toiminnanharjoittajan apuna sekä säteilyturvallisuusasiantuntijan (STA) kanssa yhteistyössä.

  Koulutus toteutetaan lähiopetuksena luokassa.

  Kurssin hinta 1180 € / hlö + alv 24 %

  Ilmoittautumiset viimeistään 17.5.2021.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Teollisuuden vesi- ja kaasuanalysaattorit, Oulu + Etä
  03.06.2021 - 04.06.2021

  Ilmoittaudu

  Uusi koulutus !

  Koulutus toteutetaan sekä lähiopetuksena että etäyhteydellä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Teräksen ja aihioiden valmistus, Oulu + Etä
  08.06.2021 - 09.06.2021

  Ilmoittaudu

  Koulutus antaa kokonaiskuvan teräksen ja aihioiden valmistuksesta, perehdyttää tuotannon yksikköprosesseihin, niissä tapahtuviin metallurgisiin ilmiöihin ja valmistusprosessin mahdollisuuksiin vaikuttaa laatuun ja tuoteominaisuuksiin. Koulutuksessa myös käsitellään eri seosaineiden ja epäpuhtauksien vaikutuksista lopputuotteeseen.

  Koulutuksesta hyötyvät niin käytön ja kunnossapidon, tuotannon- ja laadunohjauksen kuin myynnin, asiakaspalvelun ja tutkimus- ja kehitystoiminnan henkilöstö.

  Koulutukseen voi osallistua lähiopetuksessa tai etäyhteydellä.
  Koulutuksen hinta/hlö on 980€ / lähiopetus ja 940€ / etäopetus (+alv 24%).

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Henna Piirainen, 040 7569 832
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Elintarviketurvallisuuden peruselementtejä, Oulu + Etä
  10.06.2021 - 10.06.2021

  Ilmoittaudu
  Tilaa koulutusesite

  Koulutuksessa syvennytään elintarviketurvallisuuteen ja siihen liittyvään lainsäädäntöön. Käydään läpi elintarviketurvallisuuden peruselementtejä, mittaamista ja toteuttamista käytännössä.

  Koulutuksesta hyötyvät elintarviketeollisuuden, elintarvikemateriaalien, tutkimus- ja kehitystoiminnan ja laadunvalvonnan parissa työskentelevä henkilöstö sekä laboratorioanalyyseja tekevä henkilöstö.


  Koulutukseen voi osallistua lähiopetuksessa tai etäyhteydellä.
  Koulutuksen hinta/hlö on 620€ / lähiopetus ja 600€ / etäopetus (+alv 24%).

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Henna Piirainen, 040 7569 832
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • PI-kaavio -peruskurssi, Etä
  11.06.2021 - 11.06.2021

  Ilmoittaudu
  Tilaa koulutusesite

  Putkitus- ja instrumentointikaavioiden lukutaito on erittäin tärkeässä roolissa kaikissa prosessiteollisuuden laitoksissa. Virheelliset PI-kaaviot ja virheelliset PI-kaavion tulkinnat voivat aiheuttaa erittäin vakavia vaaratilanteita.

  Koulutuksen tavoitteena on oppia lukemaan PI-kaaviota ja tulkitsemaan sen avulla prosessin toimintaa ja käyttäytymistä. Käytännön harjoituksien avulla opitaan tuntemaan yleisimmät instrumentoinnin piirrosmerkit ja prosessikaavioiden standardit.

  Koulutuksen kohderyhmä:
  Teollisuuden käyttö ja kunnossapitohenkilöstö
  Operaattorit
  Vuoromestarit, päivämestarit, insinöörit
  Luotettavuusinsinöörit
  Sähkö-, automaatio-, ja mekaaniset asentajat
  Erikoisosaajat
  Sähkö- ja automaatiokunnossapidosta vastaavat
  Suunnittelijat

  Koulutus toteutetaan etäyhteydellä.
  Kurssin hinta on 280 € +alv. / hlö.

  Ilmoittautuminen 2.6.2021 mennessä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • ATEX - räjähdysvaaralliset tilat, Oulu + Etä
  17.08.2021 - 17.08.2021

  Ilmoittaudu

  Koulutuksen sisältö täyttää koulutusstandardin SFS-EN 60079-14 vaatimukset sähkön ja automaation osalta.

  Räjähdysvaarallisten tilojen ATEX-säädökset koskevat henkilöitä, jotka työskentelevät Ex-tiloissa ja rakentavat tai suunnittelevat Ex-tiloja.

  Lain mukainen kouluttautumisvelvoite koskee kaikkia Ex-tiloissa työskenteleviä henkilöitä, kuten kunnossapito- ja käyttöhenkilöstöä, urakoitsijoita ja aliurakoitsijoita, suunnittelijoita ym. ATEX-koulutus antaa valmiudet kunnossapito- ja käyttöhenkilökunnalle turvalliseen työskentelyyn ATEX-tiloissa.

  Yleinen käytännönperiaate on, että jokaisella, joka tekee jotakin Ex-tilassa, pitää olla riittävä koulutus kyseiseen tehtävään. Suosittelemme sähkö- ja automaatioalalla em. tiloissa työskenteleville, tietojen ajantasalla pitämiseksi, kouluttautumista 3 - 5 vuoden välein.

  Koulutus on suunniteltu käyttöhenkilöstölle sekä mekaanisen-, sähkö- ja automaatiokunnossapidon henkilöstölle.

  Koulutus toteutetaan sekä lähiopetuksessa että etäyhteydellä.
  Koulutuksen hinta on 550 € / lähiopetus ja 510 € / etäyhteys +alv / hlö.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Säteilysuojelun täydennyskoulutus käyttöhenkilöstölle, Etä
  17.08.2021 - 17.08.2021

  Ilmoittaudu

  STMa:n ionisoivasta säteilystä 1044/2018 mukaan, säteilytoimintaan osallistuvan työntekijän on saatava säteilysuojelun täydennyskoulutusta vähintään viisi tuntia viiden vuoden aikana.

  Kurssilla käsitellään säteilyfysiikan ja säteilybiologian perusteita. Säteilysuojelun perusperiaatteita. Työntekijän ja väestön suojelua, sekä harjoitellaan varautumista säteilyvaaratilanteisiin.

  Koulutuksen kuvaus:
  Säteilyfysiikka ja säteilybiologia
  Työntekijän ja väestön säteilysuojelu
  Säteilyvaaratilanteisiin varautuminen
  Lainsäädäntö
  Säteilysuojelu säteilyn käyttöpaikalla
  Säteilyvaaratilanteisiin varautuminen
  Harjoituksia

  Koulutus järjestetään kokonaisuudessaan vuorovaikutteisena etäopetuksena, jolloin opiskelijat osallistuvat koulutukseen etäyhteyksin työpaikallaan tai kotona. Koulutusohjelman tukimateriaali toimitetaan sähköisesti osallistujalle.

  Koulutuksen hinta on 475 € + alv. / hlö.

  Ilmoittautumiset viimeistään 9.8..2021.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) täydennyskoulutus, Etä
  17.08.2021 - 18.08.2021

  Ilmoittaudu

  Säteilyturvallisuusvastaavana (STV) toimivan on saatava säteilysuojelun täydennyskoulutusta yhteensä vähintään 10 tuntia viiden vuoden aikana.

  (STMa ionisoivasta säteilystä 1044/2018 liite 5)

  Kurssilla perehdytään teollisuutta, tutkimusta ja opetusta koskeviin muuttuneisiin säteilylain mukaisiin asioihin joita turvallisuusluvan alaisessa toiminnassa toiminnanharjoittajan sekä säteilyn käyttöorganisaation, että säteilyturvallisuusvastaavan (STV) on noudatettava.

  Koulutuksen kuvaus:
  Säteilyfysiikka ja säteilybiologia
  Työntekijän ja väestön säteilysuojelua
  Säteilyvaaratilanteisiin varautuminen
  Toiminnanharjoittajan velvollisuudet tai tarkennukset
  Umpilähteitä koskevat uudet vaatimukset
  Turvallisuusluvan vaativat toiminnat
  Siirtymäsäännökset toiminnan harjoittajalle ja säteilyturvallisuusvastaavalle
  Harjoituksia

  Koulutus järjestetään kokonaisuudessaan vuorovaikutteisena etäopetuksena, jolloin opiskelijat osallistuvat koulutukseen etäyhteyksin työpaikallaan tai kotona. Koulutusohjelman tukimateriaali toimitetaan sähköisesti osallistujalle.

  Koulutuksen hinta on 695 € + alv. / hlö.

  IIlmoittautumiset viimeistään 9.8..2021.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Kattilalaitoksen käytönaikaiset vauriot ja niiden ennakointi
  25.08.2021 - 26.08.2021

  Ilmoittaudu

  Koulutuspaikka
  Holiday Club Saimaa, Lappeenranta

  Koulutuksen tavoitteet
  - oppia kattilalaitosten eri komponenttien vaurioherkkyyksistä, eri vikaantumisten etenemisestä ja niiden ennakoimisesta
  - hyödyntää erilaisia tarkastusmenetelmiä tarkastusten kohdentamisessa ja vaurioiden paikallistamisessa
  - ymmärtää kattilalaitoksen tarkastusten, käyttöarvojen ja -tapojen merkitystä vaurioiden ennakoinnissa ja syntymisessä

  Koulutuksen jälkeen osallistuja pystyy hyödyntämään erilaisia kattilalaitoksen
  käyttö- ja kunnonvalvonnan menetelmiä ja suunnitella kattilalaitoksen tarkastusohjelman.

  Koulutus on tarkoitettu
  - suurten kattilalaitosten tuotanto-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä työskenteleville henkilöille (esim. kaukolämpö- ja höyryvoimalaitokset, metsäteollisuuden sooda- ja primäärikattilat)
  - asiantuntijatehtävissä työskenteleville henkilöille

  Koulutus toteutetaan lähiopetuksena.
  Koulutuksen hinta/hlö on 980€ + alv 24%

  Lisätietoja:
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski
  puh. 050 5709 702

  Avaa tulostusversio

 • Prosessiautomaation peruskurssi, Oulu + Etä
  26.08.2021 - 27.08.2021

  Ilmoittaudu

  Teollisuuden kunnossapidossa myös sähköasentajat, erikoisosaajat, prosessinhoitajat yms. tarvitsevat yhä useammin tietoa automaatiosta, säätötekniikasta ja automaation kenttälaitteista.

  Kurssin tavoitteena on luoda kokonaiskuva prosessiteollisuuden automaatiosta, automaatiojärjestelmistä, kenttäväylistä sekä automaatioon liittyvistä PI-kaavioista, instrumentoinnin piirikaavioista, mittaus- ja säätöpiireistä sekä automaation kenttälaitteista.

  Kurssin jälkeen henkilö ymmärtää prosessiautomaation periaatteen kenttälaitteelta automaatiojärjestelmään asti. Henkilö pystyy selvittämään yksinkertaisen automaatiopiirin toiminnan PI-kaavion, piirikaavion sekä piirikohtaisen ajotapaselostuksen avulla ja toimimaan yhteistyössä sähkö- ja automaatiokunnossapidon kanssa.

  Koulutukseen voi osallistua lähiopetuksessa tai etäyhteydellä.
  Koulutuksen hinta on 850 € / hlö / lähiopetus ja etäyhteys 840 € / hlö +alv.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Keskijänniteverkon relesuojaukset I, Etä
  02.09.2021 - 03.09.2021

  Ilmoittaudu
  Tilaa koulutusesite

  Koulutuksen tavoitteena on syventää ja selventää teollisuuden sähköverkoissa käytettyjen suojaus järjestelmien tuntemusta ja käyttöä.

  Koulutus on tarkoitettu teollisuuden sähköverkkojen suunnittelusta ja käytöstä vastuussa oleville henkilöille.

  Koulutus toteutetaan vuorovaikutteisena etäopetuksena, jolloin opetukseen osallistutaan etäyhteydellä joko työpaikalta tai kotoa.

  Koulutuksen hinta 890 eur / hlö + alv.

  Ilmoittautumiset viimeistään 23.8.2021

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Hydraulisten järjestelmien huolto ja vianetsintä
  07.09.2021 - 08.09.2021

  Ilmoittaudu

  Koulutuksen tavoitteena on
  perehdyttää syvällisemmin hydrauliikkakomponenttien ja -järjestelmien vikatilanteisiin, vikojen analysointiin ja mittaamiseen sekä vian-määrittelyyn lähtien hydrauliikkakaavioista. Samalla opitaan käyttämään erilaisia mittalaitteita vianpaikannusmittauksissa.

  Kohderyhmä
  Koulutus on tarkoitettu kunnossapidosta vastaaville toimihenkilöille, vianetsintää tekeville mekaanisen ja sähkökunnossapidon henkilöille, jotka ovat työskennelleet pidempään hydrauliikan kanssa. Odotuksena on, että osallistujilla on hydrauliikan käytännössä opittu perustieto ja taito.

  Kurssille otetaan käytännön harjoittelun laadun varmistamiseksi enintään 15 osallistujaa.

  Koulutukseen voi osallistua lähiopetuksessa tai etäyhteydellä.
  Koulutuksen hinta/hlö on 850€ / lähiopetus ja 810€ / etäopetus (+alv 24%).

  Lisätietoja:
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Prosessiventtiilit ja älykkäät venttiiliohjaimet, Oulu + Etä
  07.09.2021 - 08.09.2021

  Ilmoittaudu

  Teollisuuden prosessien luotettavassa toiminnassa erittäin tärkeässä roolissa ovat venttiilit, niiden oikeanlainen toiminta, valinta ja mitoitukset sekä kunnossapito.

  Koulutuksen tavoitteena on antaa kokonaiskuva prosessiteollisuuden eri venttiilityypeistä, toimilaitteista ja älykkäistä venttiiliohjaimista sekä niiden valinnasta. Perehdymme eri venttiilityyppien toimintaperiaatteisiin, virityksiin, vianetsintään ja venttiilien määräaikaishuoltoihin.

  Koulutus on tarkoitettu sähkö- ja automaatioasentajille sekä -suunnittelijoille, tehtaan automaatiovastaaville, käyttö- ja kunnossapitohenkilöstölle, kunnossapitoinsinööreille ja työnjohtajille, erikoisosaajille, työnsuunnittelijoille.

  Koulutus toteutetaan yhteistyössä Neles Finland Oy:n kanssa.

  Koulutus toteutetaan sekä lähiopetuksena että etäyhteydellä.
  Koulutuksen hinta on 950 € / lähiopetus ja 910 € / etäyhteys / hlö +alv.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) pätevöittävä koulutus
  09.09.2021 - 10.09.2021

  Ilmoittaudu

  Koulutus antaa koulutuksen hyväksytysti suorittaneille kelpoisuuden toimia Säteilyturvallisuusvastaavana (STV). Alla olevalla toimintatyyppikohtaisella osaamisalalla. Umpilähde- ja röntgentoiminta (muu kuin tutkimus- ja isotooppituotantokiihdytintoiminta) sekä avolähteiden käyttö laboratoriossa säteilylähteiden luokassa 3.

  Koulutuksessa perehdytään harjoituksin sekä luennoin säteilyn käyttöön liittyviin turvallisuusmääräyksiin.

  Koulutuksen käytyään osallistuja tuntee säteilysuojauslainsäädännön pääkohdat, säteilyturvallisuusvastaavan (STV) tehtäviin kuuluvat viranomaisyhteistyön käytännöt sekä säteilyn käytöstä johtuvat vaaratekijät. Hän osaa toimia toiminnanharjoittajan apuna sekä säteilyturvallisuusasiantuntijan (STA) kanssa yhteistyössä.

  Koulutuspaikkana POHTO Oy, Vellamontie 12, Oulu - www.pohto.fi

  Koulutus toteutetaan lähiopetuksena luokassa.

  Kurssin hinta 1180 € / hlö + alv 24 %

  Ilmoittautumiset viimeistään 25.8.2021.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Säätöpiirien viritys ja vianetsintä, Oulu + Etä
  14.09.2021 - 15.09.2021

  Ilmoittaudu

  Teollisuudessa säätöpiirien oikeanlainen toiminta on erittäin tärkeässä roolissa lopputuotteen laadun, kunnossapitokustannusten ja prosessin luotettavan toiminnan näkökulmasta. Käyttöhenkilöstön, kunnossapidon ja suunnittelijoiden on tärkeää ymmärtää säätöpiirien oikeanlainen toiminta ja merkitys prosessin kannalta.

  Koulutuksen sisältö:
  Prosessien ominaisuudet
  Tyypillisimmät säätöpiirit
  Säätöpiirin tehtävät ja tavoitteet
  PID-säätimen rakenne ja toiminta
  Säätöpiirien viritys ja erilaiset viritysmenetelmät
  Vianetsintä säätöpiirin häiriötilanteissa
  Säätöpiirien suorituskyvyn analysointi

  Koulutuksen tavoitteena on perehtyä yleisimpien säätöpiirien rakenteisiin ja toimintaan sekä saada tarvittava osaaminen säätötekniikasta ja säätöpiirien virityksestä.

  Koulutuksen kohderyhmä:
  Teollisuuden käyttö ja kunnossapitohenkilöstö
  Sähkö- ja automaatioasentajat
  Erikoisosaajat
  Automaatiosta vastaavat
  Sähkö- ja automaatiokunnossapidosta vastaavat
  Sovellussuunnittelijat

  Koulutuksen jälkeen henkilö ymmärtää teollisuuden yleisimpien säätöpiirien toiminnan ja osaa tulkita säätöpiirin toimintaa PI-kaavion, piirikaavion ja ohjelmakuvan avulla. Kurssin käynyt osaa virittää yksinkertaisen säätöpiirin ja osaa vianetsinnän perusteet säätöpiirin häiriötilanteissa.

  Koulutus toteutetaan sekä lähiopetuksena että etäyhteydellä.
  Koulutuksen hinta on 950 € lähiopetus ja 910 € etäyhteys / hlö +alv.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Laboratorioalan teemapäivät 2021, Oulu + Etä
  16.09.2021 - 17.09.2021

  Ilmoittaudu

  Laboratorioalan teemapäivistä on muodostunut laboratorioalan ammattilaisten jokavuotinen kohtaamispaikka, missä kuullaan, mitä alalla tapahtuu ja mitä on näköpiirissä. Päivien sisältö suunnitellaan yhdessä laboratorioalan ammattilaisten kanssa.

  Koulutuksessa tarkastellaan laboratorioiden haasteita ja perehdytään ajankohtaisiin kehittämiskohteisiin ratkaisuineen. Ohjelma on vuorovaikutteinen ja keskusteleva, jossa varaudutaan kommentoimaan ja kertomaan omia kokemuksia.

  Koulutukseen voi osallistua lähiopetuksessa tai etäyhteydellä.
  Koulutuksen hinta/hlö on 980€ / lähiopetus ja 940€ / etäopetus (+alv 24%).

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Henna Piirainen, 040 7569 832
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Valssaustekniikka, Oulu + Etä
  21.09.2021 - 22.09.2021

  Ilmoittaudu

  Koulutuksessa syvennytään litteiden terästuotteiden valssausprosesseihin, valssauksen ohjaukseen ja säätöön sekä valssausolosuhteiden hallintaan. Koulutus laajentaa valssauksen ja siinä tapahtuvien ilmiöiden tuntemista sekä niiden vaikutuksista lopputuotteen ominaisuuksiin.

  Koulutuksesta hyötyvät valssausprosessin eri vaiheissa työskentelevät työntekijät, esimiehet, toimihenkilöt ja asiantuntijat.

  Koulutukseen voi osallistua lähiopetuksessa tai etäyhteydellä.

  Koulutuksen hinta/hlö on 980€ / lähiopetus ja 940€ / etäopetus (+alv 24%).

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Henna Piirainen, 040 7569 832
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Kenttälaitteiden älykäs kunnonvalvonta FDM
  23.09.2021 - 24.09.2021

  Ilmoittaudu

  Koulutus toteutetaan sekä lähiopetuksena että etäyhteydellä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Työsuojelupäivät 2021, Oulu + Etä
  28.09.2021 - 29.09.2021

  Ilmoittaudu

  Työsuojelupäivät tarjoaa työsuojelun asiantuntijoille uusia ja ajankohtaisia ajatuksia ja asiantuntijaluentoja kehittyvästä työympäristöstä ja siihen kohdistuvista vaatimuksista. Osallistujana saat valmiuksia oman työpaikan työsuojelun kehittämiseen, mahdollisuuden verkostoitua ja keskustella alan asiantuntijoiden kanssa sekä vaihtaa kokemuksia eri yritysten ja yritysten organisaatioiden edustajien kanssa.

  Työsuojelupäivistä hyötyvät yritysten ja julkisten organisaatioiden työsuojelun kehittämisestä vastaavat henkilöt, työsuojeluvaltuutetut ja -asiamiehet sekä käytännön toteuttamisesta vastaavat esimiehet ja henkilöstön edustajat.

  Koulutukseen voi osallistua lähiopetuksessa tai etäyhteydellä.
  Koulutuksen hinta/hlö on 790€ / lähiopetus ja 750€ / etäopetus (+alv 24%).

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Henna Piirainen, 040 7569 832
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi


  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Henna Piirainen, 040 7569 832
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Jätevesien käsittely 2021, Oulu + Etä
  30.09.2021 - 01.10.2021

  Ilmoittaudu

  Uusi koulutus!

  Koulutus toteutetaan sekä lähiopetuksena että etäyhteydellä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Henna Piirainen, puh. 040 7569 832
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Laippaliitosasentajan koulutus ja pätevöinti SFS EN 1591-4
  05.10.2021 - 06.10.2021

  Ilmoittaudu

  Koulutuksen ensimmäisen päivän teoriaosuus toteutetaan verkkokoulutuksena POHTOn uudesta Audigitorio:sta. Toisen päivän teoria, käytännön harjoitukset sekä pätevyyskokeet toteutetaan lähiopetuksena.

  Yhä useampi teollisuuden yritys vaatii huolto- ja kunnossapitotöihin osallistuvilta asentajilta riittävän koulutuksen nyt ja tulevaisuudessa.
  EN-standardi SFS-EN 1591-4 määrittelee, miten laippaliitosten (ruuviliitosten) asentajien koulutus ja pätevöitys tulee järjestää.

  Kohderyhmä:
  - putkistojen, prosessilaitteiden ja niihin liittyvien varusteiden laippaliitosten (ruuviliitosten) asentajat ja asennustöiden valvojat, tilaajat, urakoitsijat ja alihankkijoiden asennuksiin osallistuvat henkilöt

  Putkistojen asennus- ja huoltotöille pätevyysvaatimuksia voivat asettaa mm. valvovat viranomaistahot.

  Laippaliitosasentajan koulutus ja pätevöinti on voimassa 5 vuotta. Standardi SFS EN 1591-4 vaatii, että henkilö työskentelee laippaliitosten parissa vähintään 6 kk välein. Työnantajalla on vastuu tämän seurannasta.

  Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta osallistuja saa pätevyyskortin.

  Koulutus voidaan järjestää räätälöidysti asiakkaalle 1+1 päiväisenä tai yhden pidennetyn päivän mittaisena, jolloin osallistujamäärä on rajoitettu n. 12 hlöä.

  Koulutuksen hinta/hlö on 675€ + alv 24%. Hinta sisältää verkkokoulutuksen, lähipäivän ja pätevyyskokeet.

  Tarjoamme koulutusta myös ilman pätevyystodistusta, jolloin teoriakoulutuksen pituus on n. 2 h ja asennuskoulutuksen pituus n. 4 h.

  Lisätietoja
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Valmet DNA peruskurssi, Oulu + Etä
  05.10.2021 - 05.10.2021

  Ilmoittaudu

  Valmet DNA -peruskurssilla osallistujat saavat yleiskuvan Valmet DNA -järjestelmästä sekä sen rakenteesta ja laitteistosta. Tutustutaan käyttöliittymän toimintoihin, prosessin ohjaukseen, suunnittelujärjestelmään ja kunnossapitotoimenpiteisiin.

  Kurssi on tarkoitettu Valmet DNA -järjestelmän käytöstä, ylläpidosta ja suunnittelusta vastaaville henkilöille. Jokaisella osallistujalla on kurssilla käytössä oma DNA -demojärjestelmä.

  Kurssin käytyään osallistujalla on yleisnäkemys Valmet DNA -järjestelmästä.

  Osallistujalla tulee olla hallinnassa automaation perusteiden tuntemus.

  Osaamisen kehittämisen etuja
  - automaatio- ja säätöratkaisujen ominaisuuksien parempi hyödyntäminen
  - ratkaisujen ja laitteiden asianmukainen asennus, käyttöönotto,
  käyttö ja huolto
  - lisääntynyt tietämys tuotteiden turvallisuus- ja ympäristötekijöistä

  Koulutus toteutetaan sekä lähiopetuksena että etäyhteydellä.
  Kurssin hinta on 850 € + alv. / hlö.

  Kurssi järjestetään yhteistyössä Valmet Automation Oy:n kanssa.

  Osallistujamäärä on rajoitettu max 12 osallistujaan.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Säteilysuojelun täydennyskoulutus käyttöhenkilöstölle, Tre
  06.10.2021 - 06.10.2021

  Ilmoittaudu

  STMa:n ionisoivasta säteilystä 1044/2018 mukaan, säteilytoimintaan osallistuvan työntekijän on saatava säteilysuojelun täydennyskoulutusta vähintään viisi tuntia viiden vuoden aikana.

  Kurssilla käsitellään säteilyfysiikan ja säteilybiologian perusteita. Säteilysuojelun perusperiaatteita. Työntekijän ja väestön suojelua, sekä harjoitellaan varautumista säteilyvaaratilanteisiin.

  Koulutuksen kuvaus:
  Säteilyfysiikka ja säteilybiologia
  Työntekijän ja väestön säteilysuojelu
  Säteilyvaaratilanteisiin varautuminen
  Lainsäädäntö
  Säteilysuojelu säteilyn käyttöpaikalla
  Säteilyvaaratilanteisiin varautuminen
  Harjoituksia

  Koulutus järjestetään kokonaisuudessaan vuorovaikutteisena etäopetuksena, jolloin opiskelijat osallistuvat koulutukseen etäyhteyksin työpaikallaan tai kotona. Koulutusohjelman tukimateriaali toimitetaan sähköisesti osallistujalle.

  Koulutuksen hinta on 475 € + alv. / hlö.

  Ilmoittautumiset viimeistään 22.9..2021.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) täydennyskoulutus, Tre
  06.10.2021 - 07.10.2021

  Ilmoittaudu

  Säteilyturvallisuusvastaavana (STV) toimivan on saatava säteilysuojelun täydennyskoulutusta yhteensä vähintään 10 tuntia viiden vuoden aikana.

  (STMa ionisoivasta säteilystä 1044/2018 liite 5)

  Kurssilla perehdytään teollisuutta, tutkimusta ja opetusta koskeviin muuttuneisiin säteilylain mukaisiin asioihin joita turvallisuusluvan alaisessa toiminnassa toiminnanharjoittajan sekä säteilyn käyttöorganisaation, että säteilyturvallisuusvastaavan (STV) on noudatettava.

  Koulutuksen kuvaus:
  Säteilyfysiikka ja säteilybiologia
  Työntekijän ja väestön säteilysuojelua
  Säteilyvaaratilanteisiin varautuminen
  Toiminnanharjoittajan velvollisuudet tai tarkennukset
  Umpilähteitä koskevat uudet vaatimukset
  Turvallisuusluvan vaativat toiminnat
  Siirtymäsäännökset toiminnan harjoittajalle ja säteilyturvallisuusvastaavalle
  Harjoituksia

  Koulutuksen hinta on 735 € + alv 24 %.

  Ilmoittautumiset viimeistään 22.9.2021

  Koulutus toteutetaan lähiopetuksena. Koulutuspaikka on Lapland Hotel Tampere. Osallistuja voi tarvittaessa varata itse majoituksen hotellista.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Valmet DNA huoltokurssi,Oulu + Etä
  06.10.2021 - 07.10.2021

  Ilmoittaudu

  Valmet DNA -huoltokurssilla käsitellään Valmet DNA -automaatiojärjestelmän rakenne ja toiminta, siten että tunnistetaan järjestelmän viat ja opitaan vaihtamaan vikaantuneet laitteet.

  Käytännön harjoitustehtävien avulla perehdytään tyypillisten automaatiosovellusten selvittämiseen, testaustyökalujen käyttöön sekä vianetsintään ja parametrien muuttamiseen.

  Kurssi on tarkoitettu Valmet DNA:n kunnossapidosta vastaaville henkilöille. Jokaisella osallistujalla on kurssilla käytössä oma DNA -demojärjestelmä.

  Kurssin käytyään huoltohenkilö pystyy paikallistamaan vian ja vaihtamaan viallisen laiteyksikön sekä pystyy lukemaan yksinkertaisia piirikaavioita ja koestamaan yksinkertaisia piirejä

  Osallistujalla tulee olla käytynä Valmet DNA-peruskurssi tai osallistuja omaa vastaavat tiedot Valmet DNA-automaatiojärjestelmän käytöstä.

  Osaamisen kehittämisen etuja
  - automaatio- ja säätöratkaisujen ominaisuuksien parempi hyödyntäminen
  - ratkaisujen ja laitteiden asianmukainen asennus, käyttöönotto,
  käyttö ja huolto
  - lisääntynyt tietämys tuotteiden turvallisuus- ja ympäristötekijöistä

  Koulutus toteutetaan sekä lähiopetuksena että etäyhteydellä.
  Kurssin hinta on 1380 € + alv. / hlö.

  Kurssi järjestetään yhteistyössä Valmet Automation Oy:n kanssa.

  Osallistujamäärä on rajoitettu max 10 osallistujaan.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Teollisuuden ympäristöpäivä 2021, Oulu + Etä
  07.10.2021 - 07.10.2021

  Ilmoittaudu

  Teollisuuden ympäristöpäivistä on muodostunut alan ammattilaisten jokavuotinen kohtaamispaikka, missä kuullaan, mitä alalla tapahtuu ja mitä on näköpiirissä. Koulutuksessa tarkastellaan ympäristöasioihin liittyviä haasteita ja perehdytään ajankohtaisiin teemoihin. Ohjelma on vuorovaikutteinen ja keskusteleva, jossa varaudutaan kommentoimaan ja jakamaan omia kokemuksia.

  Koulutukseen voi osallistua lähiopetuksessa tai etäyhteydellä.
  Koulutuksen hinta/hlö on 420€ / lähiopetus ja 400€ / etäopetus (+alv 24%).

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Henna Piirainen, 040 7569 832
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Wedge-prosessianalyysijärjestelmä, Oulu + Etä
  12.10.2021 - 13.10.2021

  Ilmoittaudu

  Uusi koulutus!

  Koulutuksen sisältö:
  - Wedgen perusteet
  - mittaustietojen lisääminen kaavioon
  - datan analysointityökalut
  - korrelaatiotyökalut
  - kaavioiden tekeminen ja tallentaminen
  - laskennalliset mittaukset
  - makrojen tekeminen
  - hyödyntäminen kunnossapidon apuvälineenä käytännön esimerkkien avulla.

  Koulutuksen kohderyhmä:
  - teollisuuden käyttö ja kunnossapitohenkilöstö
  - vuoromestarit, päivämestarit, prosessi-insinöörit
  - luotettavuusinsinöörit
  - sähkö- ja automaatioasentajat
  - erikoisosaajat
  - sähkö- ja automaatiokunnossapidosta vastaavat
  - suunnittelijat.

  Koulutuksessa tulee osallistujalla olla käytettävissä oma tietokone ja yhteys oman tehtaan Wedge-järjestelmään.

  Koulutus toteutetaan sekä lähiopetuksena että etäyhteydellä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Sähkötyöturvallisuus SFS6002, Etä
  14.10.2021 - 14.10.2021

  Ilmoittaudu

  Sähköalalla töitä tekevien koulutus- ja opastusvastuu kuuluu työnantajalle. Kaikille sähkötöitä tekeville on annettava yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus. Sähkötyöturvallisuuskoulutus on uusittava max. 5 vuoden välein.

  Osallistujat:
  Sähköalalla työskentelevät asentajat, esimiehet ja asiantuntijat.

  Käsiteltävät aiheet:
  - Sähkö vaarallisuus
  - Lait, asetukset ja standardi SFS 6002
  - Turvallisen toiminnan perusta
  - Sähkötöitä tekevät henkilöt ja organisaatio
  - Käyttöön liittyvät toimenpiteet
  - Työskentelykäytännöt
  - Kunnossapito käytännöt
  - Kirjallinen kuulustelu

  Koulutukseen voi osallistua joko lähiopetuksessa tai etäyhteydellä.

  Koulutuksen hinta 280 eur / hlö lähiopetus, 260 eur / hlö etäyhteys + alv.

  Ilmoittautumiset viimiestään 1.10.2021

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Jännitetyöt alle 1kV laitteistoissa,
  15.10.2021 - 15.10.2021

  Ilmoittaudu
  Tilaa koulutusesite

  Koulutus on tarkoitettu sähköalan töitä tekeville henkilöille joiden työ kohdistuu sähkölaitteiston jännitteisiin osiin tai he joutuvat työskentelemään jännitteisten osien välittömässä läheisyydessä.
  Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että koulutettava on suorittanut standardi 6002:n koulutuksen hyväksytysti.

  Koulutus on tarkoitettu sähkö- ja automaatioalojen henkilöstölle.

  Koulutus toteutetaan lähiopetuksena luokassa Oulussa.

  Koulutuksen hinta on 330 € hlö / +alv 24%.

  Ilmoittautumiset viimeistään 4.10.2021

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Honeywell PMD -peruskurssi, Oulu + Etä
  19.10.2021 - 20.10.2021

  Ilmoittaudu

  Koulutus toteutetaan sekä lähiopetuksena että etäyhteydellä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Höyryturbiinin käyttö, tarkastukset ja revisio
  19.10.2021 - 20.10.2021

  Ilmoittaudu

  Uudistettu ohjelma!

  Koulutuksen tavoitteena on
  - päivittää turbiinin eri järjestelmien toiminnat
  - käydä läpi turbiinin käynnistyksen esivalmistelut, käytön ja valvonnan
  - tunnistaa turbiinin vikaantumismekanismeja ja niistä aiheutuvia vaurioita
  - hallita turbiinirevision suunnittelun, esivalmistelun ja valvonnan painopisteet

  Kohderyhmä
  - kattilalaitosten tuotanto- ja käyttötehtävissä työskentelevät henkilöt (esim. kaukolämpö- ja höyryvoimalaitokset, metsäteollisuuden sooda- ja primäärikattilat)
  - kunnossapito- ja käyttäjäkunnossapitotehtävissä toimivat henkilöt
  - asiantuntijatehtävissä työskentelevät henkilöt
  - ylikonemestarin koulutusohjelmaa suorittavat henkilöt

  Koulutus toteutetaan sekä lähiopetuksena että etäyhteydellä.
  Koulutuksen hinta/hlö on 890€ / lähiopetus ja 850€ / etäopetus (+alv 24%).

  Lisätietoja:
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • ATEX - räjähdysvaaralliset tilat, Oulu + Etä
  21.10.2021 - 21.10.2021

  Ilmoittaudu

  Koulutuksen sisältö täyttää koulutusstandardin SFS-EN 60079-14 vaatimukset sähkön ja automaation osalta.

  Räjähdysvaarallisten tilojen ATEX-säädökset koskevat henkilöitä, jotka työskentelevät Ex-tiloissa ja rakentavat tai suunnittelevat Ex-tiloja.

  Lain mukainen kouluttautumisvelvoite koskee kaikkia Ex-tiloissa työskenteleviä henkilöitä, kuten kunnossapito- ja käyttöhenkilöstöä, urakoitsijoita ja aliurakoitsijoita, suunnittelijoita ym. ATEX-koulutus antaa valmiudet kunnossapito- ja käyttöhenkilökunnalle turvalliseen työskentelyyn ATEX-tiloissa.

  Yleinen käytännönperiaate on, että jokaisella, joka tekee jotakin Ex-tilassa, pitää olla riittävä koulutus kyseiseen tehtävään. Suosittelemme sähkö- ja automaatioalalla em. tiloissa työskenteleville, tietojen ajantasalla pitämiseksi, kouluttautumista 3 - 5 vuoden välein.

  Koulutus on suunniteltu käyttöhenkilöstölle sekä mekaanisen-, sähkö- ja automaatiokunnossapidon henkilöstölle.

  Koulutus toteutetaan sekä lähiopetuksessa että etäyhteydellä.
  Koulutuksen hinta on 550 € / lähiopetus ja 510 € / etäyhteys +alv / hlö.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Laboratorion mittausmenetelmät, Oulu + Etä
  26.10.2021 - 27.10.2021

  Ilmoittaudu

  Koulutuksessa käsitellään laboratorion mittausten luotettavuutta ja soveltuvuutta aina laitehankinnasta mittausepävarmuuden määrittämiseen. Perehdytään tarkemmin mittausmenetelmän valintaan liittyviin teemoihin, kuten validointi, laitevalinta ja laitteen ja menetelmän kalibrointi.

  Tapahtuma on laboratorioalan ammattilaisten sekä laatu ja tutkimus- ja kehitystehtävissä työskentelevä henkilöstö.

  Koulutukseen voi osallistua lähiopetuksessa tai etäyhteydellä.
  Koulutuksen hinta/hlö on 980€ / lähiopetus ja 940€ / etäopetus (+alv 24%).

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Henna Piirainen, 040 7569 832
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Teräksen peittaus, Oulu + Etä
  02.11.2021 - 03.11.2021

  Ilmoittaudu

  Koulutuksessa käsitellään teräksen peittaamiseen vaikuttavia tekijöitä. Koulutus syventää ymmärrystä erilaisista peittausmenetelmistä, peittauskemikaalien käsittelystä ja avaa peittauksen onnistumisen merkitystä.

  Koulutuksesta hyötyvät peittauksen ja siihen liittyvien prosessivaiheiden työntekijät, esimiehet ja asiantuntijat sekä asiakaspalvelun ja tutkimus- ja kehitystoiminnan henkilöstö

  Koulutukseen voi osallistua lähiopetuksessa tai etäyhteydellä.
  Koulutuksen hinta/hlö on 980€ / lähiopetus ja 940€ / etäopetus (+alv 24%).

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Henna Piirainen, 040 7569 832
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Valmet DNA -suunnittelukurssi, Oulu + Etä
  02.11.2021 - 05.11.2021

  Ilmoittaudu

  Valmet DNA -suunnittelukurssilla
  - käydään läpi Valmet DNA-sovellussuunnittelun vaiheet sekä tutustutaan suunnittelun perustyökaluihin
  - esimerkkien avulla perehdytään automaatiokielen rakenteeseen ja modulien väliseen kommunikointiin
  - harjoitustehtävinä suunnitellaan piirejä sekä ladataan ne eri palvelimille online-työkalun avulla.

  Kurssi on tarkoitettu Valmet DNA -ohjelmiston ylläpidosta vastaaville henkilöille.

  Kurssin käytyään osallistuja pystyy tekemään yksinkertaisia sovellusohjelmamuutoksia.

  Osallistujalla tulee olla käytynä Valmet DNA-peruskurssi tai osallistuja omaa vastaavat tiedot Valmet DNA-sovellusohjelmoinnista.

  Osaamisen kehittämisen etuja
  - automaatio- ja säätöratkaisujen ominaisuuksien parempi hyödyntäminen
  - ratkaisujen ja laitteiden asianmukainen asennus, käyttöönotto,
  käyttö ja huolto
  - lisääntynyt tietämys tuotteiden turvallisuus- ja ympäristötekijöistä

  Koulutus toteutetaan lähiopetuksena ja etäyhteydellä.
  Kurssin hinta on 2450 € +alv. / hlö.

  Kurssi järjestetään yhteistyössä Valmet Automation Oy:n kanssa.

  Kurssin osallistujamäärä on rajoitettu max 10 osallistujaan.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) pätevöittävä koulutus
  03.11.2021 - 04.11.2021

  Ilmoittaudu


  Koulutuspaikka Lapland Hotels Tampere.

  Koulutus antaa koulutuksen hyväksytysti suorittaneille kelpoisuuden toimia Säteilyturvallisuusvastaavana (STV). Alla olevalla toimintatyyppikohtaisella osaamisalalla. Umpilähde- ja röntgentoiminta (muu kuin tutkimus- ja isotooppituotantokiihdytintoiminta) sekä avolähteiden käyttö laboratoriossa säteilylähteiden luokassa 3.

  Koulutuksessa perehdytään harjoituksin sekä luennoin säteilyn käyttöön liittyviin turvallisuusmääräyksiin.

  Koulutuksen käytyään osallistuja tuntee säteilysuojauslainsäädännön pääkohdat, säteilyturvallisuusvastaavan (STV) tehtäviin kuuluvat viranomaisyhteistyön käytännöt sekä säteilyn käytöstä johtuvat vaaratekijät. Hän osaa toimia toiminnanharjoittajan apuna sekä säteilyturvallisuusasiantuntijan (STA) kanssa yhteistyössä.

  Koulutus toteutetaan lähiopetuksena.

  Kurssin hinta 1180 € / hlö + alv 24 %

  Ilmoittautumiset viimeistään 20.10.2021.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Automaatioprojektin hallinta, simulaatio, Oulu + Etä
  09.11.2021 - 10.11.2021

  Ilmoittaudu

  Uusi koulutus !

  Koulutus toteuteaan sekä lähiopetuksena että etäyhteydellä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Sellun valkaisu, Lappeenranta
  09.11.2021 - 10.11.2021

  Ilmoittaudu

  Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistuja sellun valkaisun eri toteutusmahdollisuuksiin. Kurssin käytyään osallistuja ymmärtää valkaisun teoriaa ja osaa valkaisun teknisen suorituksen.

  Koulutuksesta hyötyvät
  sellutehtaiden vuoro-, käyttö-, kunnossapito- ja automaatiohenkilöt sekä laaduntarkkailijat ja laitetoimittajat.

  Koulutuspaikkana on Holiday Club Saimaa, Rauhanrinne 1, Rauha (Lappeenranta).

  Koulutus toteutetaan lähiopetuksena.
  Koulutuksen hinta/hlö on 1100€ +alv 24%

  Lisätietoja:
  Kehittämispäälliikö Henna Piirainen, puh. 040 7569 832
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi, Oulu + Etä
  11.11.2021 - 12.11.2021

  Ilmoittaudu

  Koulutuksessa saadaan perusteet kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista niin, että osallistujilla on mahdollisuus suorittaa Vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin käytönvalvojan tutkinto - tutkinnon järjestää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.
  Vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin käytönvalvojan tutkinnosta löydät tarkemmin tietoa TUKESin sivuilta www.tukes.fi .

  Osallistujat:
  Koulutus on tarkoitettu teollisuudessa työskenteleville henkilöille, jotka päivittäisessä työssään käyttävät, käsittelevät ja varastoivat palavia ja terveydelle vaarallisia kemikaaleja.

  Koulutus järjestetään sekä lähiopetuksena Oulussa sekä etäyhteydellä POHTO Audigitorio:sta.

  Koulutuksen hinta on 1.150 € / hlö lähiopetus ja etäyhteys 1.110 € / hlö +alv.

  Ilmoittautumiset viimeistään 27.10. 2021

  Koulutuksessa osallistujalla tulisi olla mukana oma tietokone tai tabletti.

  Avaa tulostusversio

 • Honeywell PMD -suunnittelukurssi, Oulu + Etä
  16.11.2021 - 19.11.2021

  Ilmoittaudu

  Uusi koulutus !

  Koulutus toteutetaan sekä lähiopetuksena että etäyhteydellä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Painelaitteet käytönvalvojille
  16.11.2021 - 17.11.2021

  Ilmoittaudu

  Kurssin tavoitteena on perehdyttää osanottajat painelaitteita koskevaan lainsäädäntöön ja tarkastustoimintaan, painelaitteiden suunnitteluun, hankintaan, valmistukseen, korjaukseen ja käyttöön. Pääpaino kurssilla on käytössä olevien laitosten painelaitteissa

  Koulutuksesta hyötyvät
  Käytönvalvojat, valmistuksen valvojat, yleissuunnittelijat, kunnossapidon ja valmistuksen työnsuunnittelijat ja työnjohto, käyttäjät (vuoromestarit ja vastaavat) painelaiteasioita hoitavat henkilöt ja tarkastajat sekä em. tehtäviin koulutettavat.

  Sisältö
  Lainsäädännön rakenne ja keskeinen sisältö
  valmistus- ja tarkastussäädökset
  CE-merkintä painelaitteissa
  Rekisteröinti
  Käytönaikaiset tarkastukset
  Asennus-, korjaus- ja muutostyöt
  Tarkastuslaitokset
  Kattilalaitosten säädöksiä
  Painelaitteiden EN-standardi
  Painelaitteiden turvallisuuden valvonta
  Painelaitteet ja työturvallisuuus
  Painelaitteiden hankinta
  Pidentyvien ajanjaksojen haasteet,
  Kattiloiden vikaantuminen
  Kattiloiden, turbiinin ja putkistojen tarkastusmenetelmät

  Koulutus toteutetaan sekä lähiopetuksena että etäyhteydellä.
  Koulutuksen hinta/hlö on 1100€ / lähiopetus ja 1060€ / etäopetus (+alv 24%).

  Lisätietoja:
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Taajuusmuuttajat ACS880, tekniikka ja huolto, Oulu
  16.11.2021 - 17.11.2021

  Ilmoittaudu

  Taajuusmuuttajat ACS 880 tekniikka ja huolto -koulutuksessa osallistujat perehdytetään taajuusmuuttajien toimintaperiaatteisiin, käyttökohtaisiin virityksiin, ohjelmointiin, huoltoon ja vianetsintään.

  Koulutus on tarkoitettu taajuusmuuttajien suunnittelusta, huollosta ja kunnossapidosta vastaaville henkilöille.

  Koulutus toteutetaan lähiopetuksena luokassa.

  Koulutuksen hinta on 970 € +alv / hlö.

  Osallistujamäärä on rajoitettu max 10 osallistujaa.

  Ilmoittautumiset viimeistään 3.11.2021.

  Koulutus voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisena koulutuksena asiakkaan haluamalla paikkakunnalla. Koulutustilassa tarvitaan kolmivaihesähkö.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Taajuusmuuttajat Vacon 100, Oulu
  18.11.2021 - 19.11.2021

  Ilmoittaudu

  Koulutuksessa osallistujat perehdytetään Vacon 100 -taajuusmuuttajien toimintaperiaatteisiin, käyttökohtaisiin virityksiin, ohjelmointiin, huoltoon ja vianetsintään.

  Koulutus soveltuu taajuusmuuttajien huollosta ja kunnossapidosta vastaaville henkilöille.

  Koulutus toteutetaan lähiopetuksena. Koulutuksen hinta on 970 € +alv. Ilmoittaudu koulutukseen mielellään 3.11. mennessä.

  Osallistujamäärä on rajoitettu max 10 osallistujaa.

  Koulutus voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisena koulutuksena asiakkaan haluamalla paikkakunnalla. Koulutustilassa tarvitaan kolmivaihesähkö.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi  Avaa tulostusversio

 • Teräkset ääriolosuhteissa, Oulu + Etä
  18.11.2021 - 19.11.2021

  Ilmoittaudu

  Koulutuksessa käsitellään teräksen erityisominaisuuksia sekä niiden hyödyntämistä ääriolosuhteissa. Syvennytään teräksen ominaisuuksiin, sietokykyyn ja muovattavuuteen sekä erilaisiin prosessimenetelmiin, joilla voidaan vaikuttaa tuotteen loppukäyttökohteisiin.

  Koulutuksesta hyötyvät terästeollisuuden eri prosessinvaiheissa työskentelevät asiantuntijat, tutkimus- ja kehitystoiminnan parissa työskentelevä henkilöstö sekä kone-, laite- ja rakennesuunnittelijat ja valmistajat.

  Koulutukseen voi osallistua lähiopetuksessa tai etäyhteydellä.
  Koulutuksen hinta/hlö on 980€ / lähiopetus ja 940€ / etäopetus (+alv 24%).

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Henna Piirainen, 040 7569 832
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Automaation kenttäväylät PROFIBUS ja PROFINET
  23.11.2021 - 24.11.2021

  Ilmoittaudu

  Kohderyhmä: Automaatiosta vastaavat, ylläpitohenkilökunta sekä sähkö- ja automaation kunnossapitohenkilökunta, -erikoisosaajat ja sovellussuunnittelijat.

  Osallistujalla tulee olla perustiedot Valmet DNA -järjestelmästä ja suunnitteluympäristöstä.

  Kurssi järjestetään yhteistyössä Valmet Automation Oy:n kanssa.

  Koulutus toteutetaan sekä lähiopetuksena että etäyhteydellä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Kattilalaitoksen NDT-tarkastusten perusteet
  25.11.2021 - 25.11.2021

  Ilmoittaudu

  Koulutuksessa käydään läpi NDT-menetelmien ja erikoismenetelmien perusteet

  Koulutuksen tavoitteena on
  - auttaa tiedostamaan yleisimmät tarkastuskohteet voima- ja soodakattiloissa
  - auttaa vuosihuolloissa / seisokeissa tehtävien tarkastusten suunnittelua
  - koulutuksen jälkeen osallistuja pystyy hyödyntämään erilaisia kattilalaitoksen NDT-tarkastuksen menetelmiä ja sunnittelemaan kattilan tarkastusjärjestelmän.

  Koulutuksesta hyötyvät
  kattilalaitosten tuotanto-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä työskentelevät henkilöt (esim. kaukolämpö- ja höyryvoimalaitokset, metsäteollisuuden sooda- ja primäärikattilat) ja asiantuntijatehtävissä työskentelevät henkilöt.

  Koulutus toteutetaan sekä lähiopetuksena että etäyhteydellä.
  Koulutuksen hinta/hlö on 520€ / lähiopetus ja 500€ / etäopetus (+alv 24%).

  Lisätietoja:
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Valmet DNA HIMA -turvalogiikka, peruskurssi, Oulu + Etä
  25.11.2021 - 25.11.2021

  Ilmoittaudu
  Tilaa koulutusesite

  Valmet koulutusohjelmien avulla organisaatiosi osaaminen kehittyy ja pysyy optimaalisessa tasolla. Osaamisen kehittämisen etuja ovat mm. automaatio- ja säätöratkaisujen ominaisuuksien parempi hyödyntäminen sekä ratkaisujen ja laitteiden asianmukainen asennus, käyttöönotto, käyttö ja huolto.

  Koulutuksessa käydään läpi Valmet DNA -automaatiojärjestelmän liityntä HIMA-turvalogiikkajärjestelmiin HIQuad, HIMatrix ja HIMax. Perehdytään laitteistoon ja sovelluksien toteutustapaan, diagnostiikkaan sekä ohjelmistojen rakenteeseen.

  Koulutuksen käytyään osallistujalla on yleisnäkemys Valmet DNA -turvalogiikkajärjestelmistä HIQuad, HIMatrix, HIMax ja niiden liitynnästä Valmet DNA -automaatiojärjestelmään.

  Kohderyhmä: HIMA -turvalogiikkajärjestelmistä ja niiden käytöstä, huollosta, ylläpidosta sekä suunnittelusta vastaavat henkilöt - esim. automaatiosta vastaavat, sähkö- ja automaation kunnossapitohenkilökunta, -erikoisosaajat ja sovellussuunnittelijat.

  Kurssi järjestetään yhteistyössä Valmet Automation Oy:n kanssa.

  Koulutus toteutetaan sekä lähiopetuksena että etäyhteydellä.
  Koulutuksen hinta on 860 € / hlö +alv.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Prosessiventtiilit ja älykkäät venttiiliohjaimet, Oulu + Etä
  07.12.2021 - 08.12.2021

  Ilmoittaudu

  Teollisuuden prosessien luotettavassa toiminnassa erittäin tärkeässä roolissa ovat venttiilit, niiden oikeanlainen toiminta, valinta ja mitoitukset sekä kunnossapito.

  Koulutuksen tavoitteena on antaa kokonaiskuva prosessiteollisuuden eri venttiilityypeistä, toimilaitteista ja älykkäistä venttiiliohjaimista sekä niiden valinnasta. Perehdymme eri venttiilityyppien toimintaperiaatteisiin, virityksiin, vianetsintään ja venttiilien määräaikaishuoltoihin.

  Koulutus on tarkoitettu sähkö- ja automaatioasentajille sekä -suunnittelijoille, tehtaan automaatiovastaaville, käyttö- ja kunnossapitohenkilöstölle, kunnossapitoinsinööreille ja työnjohtajille, erikoisosaajille, työnsuunnittelijoille.

  Koulutus toteutetaan yhteistyössä Neles Finland Oy:n kanssa.

  Koulutus toteutetaan sekä lähiopetuksena että etäyhteydellä.
  Koulutuksen hinta on 950 € / lähiopetus ja 910 € / etäyhteys / hlö +alv.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi


  Avaa tulostusversio

 • Säteilysuojelun täydennyskoulutus käyttöhenkilöstölle, Etä
  08.12.2021 - 08.12.2021

  Ilmoittaudu

  STMa:n ionisoivasta säteilystä 1044/2018 mukaan, säteilytoimintaan osallistuvan työntekijän on saatava säteilysuojelun täydennyskoulutusta vähintään viisi tuntia viiden vuoden aikana.

  Kurssilla käsitellään säteilyfysiikan ja säteilybiologian perusteita. Säteilysuojelun perusperiaatteita. Työntekijän ja väestön suojelua, sekä harjoitellaan varautumista säteilyvaaratilanteisiin.

  Koulutuksen kuvaus:
  Säteilyfysiikka ja säteilybiologia
  Työntekijän ja väestön säteilysuojelu
  Säteilyvaaratilanteisiin varautuminen
  Lainsäädäntö
  Säteilysuojelu säteilyn käyttöpaikalla
  Säteilyvaaratilanteisiin varautuminen
  Harjoituksia

  Koulutus järjestetään kokonaisuudessaan vuorovaikutteisena etäopetuksena, jolloin opiskelijat osallistuvat koulutukseen etäyhteyksin työpaikallaan tai kotona. Koulutusohjelman tukimateriaali toimitetaan sähköisesti osallistujalle.

  Koulutuksen hinta on 475 € + alv. / hlö.

  Ilmoittautumiset viimeistään 1.11.2021

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) täydennyskoulutus, Etä
  08.12.2021 - 09.12.2021

  Ilmoittaudu

  Säteilyturvallisuusvastaavana (STV) toimivan on saatava säteilysuojelun täydennyskoulutusta yhteensä vähintään 10 tuntia viiden vuoden aikana.

  (STMa ionisoivasta säteilystä 1044/2018 liite 5)

  Kurssilla perehdytään teollisuutta, tutkimusta ja opetusta koskeviin muuttuneisiin säteilylain mukaisiin asioihin joita turvallisuusluvan alaisessa toiminnassa toiminnanharjoittajan sekä säteilyn käyttöorganisaation, että säteilyturvallisuusvastaavan (STV) on noudatettava.

  Koulutuksen kuvaus:
  Säteilyfysiikka ja säteilybiologia
  Työntekijän ja väestön säteilysuojelua
  Säteilyvaaratilanteisiin varautuminen
  Toiminnanharjoittajan velvollisuudet tai tarkennukset
  Umpilähteitä koskevat uudet vaatimukset
  Turvallisuusluvan vaativat toiminnat
  Siirtymäsäännökset toiminnan harjoittajalle ja säteilyturvallisuusvastaavalle
  Harjoituksia

  Koulutus järjestetään kokonaisuudessaan vuorovaikutteisena etäopetuksena, jolloin opiskelijat osallistuvat koulutukseen etäyhteyksin työpaikallaan tai kotona. Koulutusohjelman tukimateriaali toimitetaan sähköisesti osallistujalle.

  Koulutuksen hinta on 695 € + alv. / hlö.

  IIlmoittautumiset viimeistään 1.11..2021.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Valkolipeän valmistus - kaustisointi ja meesauuni, Lpr
  08.12.2021 - 09.12.2021

  Ilmoittaudu

  Valkolipeän valmistuksen koulutuksessa perehdytään sulfaattisellutehtaan kemikaalien muokkaamiseen keittoon sopivaan muotoon eli valkolipeäksi. Kurssi on osa keittokemikaalien regeneroinnin koulutuskokonaisuutta, johon kuuluvat tämän lisäksi mustalipeän haihdutuksen ja soodakattilan toiminnot.

  Kurssin käytyään osallistuja tuntee kemikaalikierron periaatteet ja sellunvalmistuksen keittokemikaalit, niiden koostumuksen, ominaisuudet ja käyttötarkoituksen. Kurssilainen ymmärtää keittokemikaalien laadun merkityksen sellun tuotannon kannalta ja toisaalta kemikaalikierron, mukaan lukien kalkkikierron merkityksen valkolipeän valmistuksessa. Kurssilla perehdytään kaustisoinnin ja meesauunin toiminnan periaatteisiin, niiden käytettävyyteen vaikuttaviin tekijöihin normaalissa käyttötilanteessa sekä kuormitusvaihteluiden ja häiriötilanteiden aikana.

  Koulutuksesta hyötyvät
  valkolipeän valmistuksesta, kaustistamon ja meesauunin käytöstä vastaavat henkilöt, vuoroesimiehet ja kunnossapidosta vastaavat henkilöt sekä muiden talteenotto-osastojen käyttö- ja kunnossapitohenkilöstö sekä selluteollisuuden laitetoimittajat.

  Koulutus toteutetaan lähiopetuksena.
  Koulutuksen hinta/hlö on 1100€ + alv 24%

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Henna Piirainen, puh. 040 7569 832
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

POHTOn simulaatiot ovat täysin ainutlaatuinen tapa oppia käytännössä ja yhdessä tekemällä

 • Lupaamme, että simulaatioissa ymmärrät ja muistat oppimasi paremmin ja saat käytännön työkaluja toimintojen arkeen siirtämiseen:

  • Tehokkain ja vaikuttavin tapa oppia
  • Ikuinen muistijälki – simulaation käyneet muistavat opitun vielä 15 vuoden kuluttua
  • Paranna työelämätaitoja - opitaan yhdessä
  • Liiketoimintakokonaisuuden ymmärtäminen
  • Ihminen muistaa 10% lukemastaan ja 90% itse tekemästään – simulaatiossa opitaan itse ja yhdessä tekemällä
  • Kyllä, oppiminen voi olla myös hauskaa – näin on todistanut jo yli 14 000 simulaatiokävijää

   

  Videomateriaali, tutustu tästä

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

  Lue lisää...

 • Liiketoiminta-
  simulaatio

  Liiketoimintasimulaatio

  POHTOn liiketoiminta- ja johtamissimulaatio on täysin ainutlaatuinen tapa oppia.

  Lupaamme, että koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin yrityksen / organisaation kannattavuuteen vaikuttavat tekijät: mm. hinnoittelun vaikutuksen, asiakastarpeiden ja markkinoiden trendit, myynti- ja markkinointitoimenpiteiden merkityksen, varaston koon vaikutukset tuotantoon ja tulokseen, tuotannon toimitusajan ja läpimenoajan merkityksen, kustannusten vaikutuksen, yhteistyön ja viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen.

  Simulaatiossa tehdään porukalla eli opitaan yhdessä ja myös käsitellään opittavat asiat yhdessä. Simulaatiossa opitaan myös heittäytymään ja tarttumaan uuteen turvallisesti. Annamme riittävän ohjauksen jokaiseen tehtävään, joten riittää kun tulet paikalle omana itsenäsi.

  Simulaatiossa hyödynnetään organisaatiossa oppimisen ja ryhmässä toimimisen menetelmiä. Simulaatioihin on rakennettu sisään jatkuvan parantamisen mukainen toimintojen kehittäminen (Lean ja Toyota Kata).

   

  Lue lisää...

  Lisätiedot:

  Markku Oikarinen 040 7728 333
  Pekka Peltomäki 044 2742 385

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • Projektisimulaatio

  Projektisimulaatio

  Kenelle? Kaikille projektiosaamista tarvitseville henkilöille – projektitoiminnan vetäjille, projektipäälliköille ja projekteissa mukana oleville.

  POHTOn projektihallintasimulaatio on käytännönläheinen todellinen projektiympäristö, jossa toteutetaan koulutuksen aikana oikea projekti. Koulutuksessa oppiminen ryhmässä ja käytännönläheinen simulaatio vuorottelevat, joten opitut asiat viedään heti käytäntöön. Monipuolisen suunnitteluvaiheen jälkeen alkaa projektin toteutusvaihe ja sekuntikello juoksee kohti projektin luvattua valmistumishetkeä.

  Simulaatiossa projektin johtaminen, suunnittelu ja käytännön toteutus nivoutuvat todelliseksi kokonaisuudeksi, joka tempaa mukaansa koko ryhmän. Simulaatiosta on eri vaikeustasoja, jotka räätälöidään kohderyhmän tarpeiden mukaan.

  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Pekka Peltomäki 044 2742 385

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • Opetussimulaatio

  Opetussimulaatio

  Kenelle? Opettajat, rehtorit

  Opettajuus ja oppiminen ovat voimakkaassa muutoksessa. Muuttuvat opettajan ja oppijan roolit, uudenlaiset monimuotoiset koulurakennukset ja oppimisympäristöt, sekä uuden teknologian tuomat mahdollisuudet oppimisprosessin kehittämisessä ovat yhdessä vaikuttamassa voimakkaasti koulujen johtamiseen ja käytäntöihin sekä toimintakulttuuriin.

  POHTOn toteuttamissa opetussimulaatioissa suunnitellaan ja saadaan käytännön kokemuksia uusista toimintatavoista ja uudesta toimintakulttuurista. Kokeileminen ja kokemusten yhteinen jakaminen rohkaisee opettajia ja koulun johtoa toteuttamaan muutoksen käytännössä. Uudenlaisten toimintamallien käyttöönottoon liittyy aina myös epäonnistumisen pelkoa, joka voidaan simuloiduissa harjoituksissa kohdata turvallisesti. Toimintakulttuurin muutosta tuetaan yhdistämällä teoriatausta, yhteisesti määritelty visio ja tavoitteet, sekä yhteiset ja henkilökohtaiset toimintasuunnitelmat.

  Lue lisää...

  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Markku Oikarinen 040 7728 333

  Pekka Peltomäki 044 2742 385

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • LEAN-simulaatio

  LEAN-simulaatio

  Kenelle? Kaikille, joiden tehtävänkuvaan kuuluu prosessien käytännön kehittäminen osana omaa työtään. Kun halutaan parantaa pienten askelten kehittämistä arjessa. Organisaatioiden laadun kehittäjille.

  POHTOn LEAN-simulaatiossa toteutetaan tekemällä oppimisen keinoin LEAN toimintamallin käyttöönotto organisaatiossa. Simulaatio kestää kaksi päivää. Ensimmäisen päivän tavoitteena on käynnistää yrityksen toiminta markkinoilla, luoda LEAN-toimeenpanon suunnitelma ja kommunikoida se yrityksessä. Toisena päivänä toteutetaan LEANin mukaiset operaatiot, arvioidaan tuloksia ja parannetaan prosesseja.

  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Markku Oikarinen 040 7728 333

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • Kunnossapito-
  simulaatio

  Kunnossapitosimulaatio

  POHTOn kunnossapitosimulaatio on täysin ainutlaatuinen tapa oppia. Lupaamme, että koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin kunnossapidon tehokkuuteen ja kannattavuuteen vaikuttavat tekijät.

  Simulaatiossa hyödynnetään aktiivisen tiedon hankinnan, yhdessä tekemisen ja kokemuksen jakamisen menetelmiä. Simulaatioihin on rakennettu sisään jatkuvan parantamisen mukainen toimintojen kehittäminen.

  Simulaatiossa ratkaistaan aitoja kunnossapitoon ja sen ohjaukseen liittyviä tilanteita, joissa vaaditaan sekä korjaavan että ennakoivan kunnossapidon toimenpiteitä. Simulaatio on rakennettu siten, että sen yhteydessä voidaan katsoa ja kuunnella videoilta esimerkkitapauksia, asiantuntijaluentoja ja muuta tarvittavaa tietoa.

  Jokainen opiskelijaryhmä tuottaa omaan työhön liittyvän Kunnossapidon ohjauksen käsikirjan.

   

  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Markku Oikarinen 040 7728 333

  Pekka Peltomäki 044 2742 385

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • Kyberturvallisuus-
  simulaatio

  Kyberturvallisuussimulaatio

  POHTOn kyberturvallisuussimulaatio on täysin ainutlaatuinen tapa oppia.

  Lupaamme, että koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin tietojärjestelmien ja automaatiojärjestelmien merkityksen yrityksen tai organisaation toiminnalle ja saat käsityksen järjestelmien haavoittuvuuksista sekä suojaamisesta käytännössä.

  Simulaatioympäristössä havainnollistetaan suojaamaton ympäristö, siihen tunkeutuminen sekä ympäristön suojaaminen ja sen vaikutus.

  Simulaatiossa hyödynnetään organisaatiossa oppimisen ja ryhmässä toimimisen menetelmiä.

   

  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Markku Oikarinen 040 772 8333

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • Voimalaitos-
  simulaatio

  Voimalaitossimulaatio

  Yleiskuvaus Metso DNA-simulaattorista

  • Simulaattori on Metso DNA-automaatiojärjestelmän kautta ajettava CHP-voimalaitos, eli lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos.
  • Simulaattorin kattila on lieriöllinen kiertopetikattila, jonka pääpolttoaineena toimii turve/puuhake ja tukipolttoaineena öljy. Kattilalla tuotetaan tulistettua höyryä kolmipesäiselle vastapaineturbiinille sähkön tuotantoa varten sekä saadaan tuotettua kaukolämpöä lämmönvaihtimien kautta.
  • Yhden päivän käyttökoulutuksella opiskelijat perehtyvät simulaattorin automaatiojärjestelmään sekä kattilan, turbiinin ja apulaitteiden perustoimintoihin, siten että he voivat harjoitella simulaattorilla itsenäisesti. Käyttöliittymä on internetpohjainen eli simulaattorilla voi harjoitella etätyöpöytäyhteyden kautta vaikka omalta tietokoneelta kellon aikaan katsomatta.
  • Samanaikaisesti simulaattorilla voidaan kouluttaa kahdeksan henkilöä.

   

  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Pekka Peltomäki 044 2742 385
  Markku Oikarinen 040 7728 333

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lupaamme, että simulaatioissa ymmärrät ja muistat oppimasi paremmin ja saat käytännön työkaluja toimintojen arkeen siirtämiseen:

 • Tehokkain ja vaikuttavin tapa oppia
 • Ikuinen muistijälki – simulaation käyneet muistavat opitun vielä 15 vuoden kuluttua
 • Paranna työelämätaitoja - opitaan yhdessä
 • Liiketoimintakokonaisuuden ymmärtäminen
 • Ihminen muistaa 10% lukemastaan ja 90% itse tekemästään – simulaatiossa opitaan itse ja yhdessä tekemällä
 • Kyllä, oppiminen voi olla myös hauskaa – näin on todistanut jo yli 14 000 simulaatiokävijää

 

Videomateriaali, tutustu tästä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lue lisää...

Liiketoimintasimulaatio

POHTOn liiketoiminta- ja johtamissimulaatio on täysin ainutlaatuinen tapa oppia.

Lupaamme, että koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin yrityksen / organisaation kannattavuuteen vaikuttavat tekijät: mm. hinnoittelun vaikutuksen, asiakastarpeiden ja markkinoiden trendit, myynti- ja markkinointitoimenpiteiden merkityksen, varaston koon vaikutukset tuotantoon ja tulokseen, tuotannon toimitusajan ja läpimenoajan merkityksen, kustannusten vaikutuksen, yhteistyön ja viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen.

Simulaatiossa tehdään porukalla eli opitaan yhdessä ja myös käsitellään opittavat asiat yhdessä. Simulaatiossa opitaan myös heittäytymään ja tarttumaan uuteen turvallisesti. Annamme riittävän ohjauksen jokaiseen tehtävään, joten riittää kun tulet paikalle omana itsenäsi.

Simulaatiossa hyödynnetään organisaatiossa oppimisen ja ryhmässä toimimisen menetelmiä. Simulaatioihin on rakennettu sisään jatkuvan parantamisen mukainen toimintojen kehittäminen (Lean ja Toyota Kata).

 

Lue lisää...

Lisätiedot:

Markku Oikarinen 040 7728 333
Pekka Peltomäki 044 2742 385

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Projektisimulaatio

Kenelle? Kaikille projektiosaamista tarvitseville henkilöille – projektitoiminnan vetäjille, projektipäälliköille ja projekteissa mukana oleville.

POHTOn projektihallintasimulaatio on käytännönläheinen todellinen projektiympäristö, jossa toteutetaan koulutuksen aikana oikea projekti. Koulutuksessa oppiminen ryhmässä ja käytännönläheinen simulaatio vuorottelevat, joten opitut asiat viedään heti käytäntöön. Monipuolisen suunnitteluvaiheen jälkeen alkaa projektin toteutusvaihe ja sekuntikello juoksee kohti projektin luvattua valmistumishetkeä.

Simulaatiossa projektin johtaminen, suunnittelu ja käytännön toteutus nivoutuvat todelliseksi kokonaisuudeksi, joka tempaa mukaansa koko ryhmän. Simulaatiosta on eri vaikeustasoja, jotka räätälöidään kohderyhmän tarpeiden mukaan.

Lue lisää...

Lisätiedot:
Pekka Peltomäki 044 2742 385

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Opetussimulaatio

Kenelle? Opettajat, rehtorit

Opettajuus ja oppiminen ovat voimakkaassa muutoksessa. Muuttuvat opettajan ja oppijan roolit, uudenlaiset monimuotoiset koulurakennukset ja oppimisympäristöt, sekä uuden teknologian tuomat mahdollisuudet oppimisprosessin kehittämisessä ovat yhdessä vaikuttamassa voimakkaasti koulujen johtamiseen ja käytäntöihin sekä toimintakulttuuriin.

POHTOn toteuttamissa opetussimulaatioissa suunnitellaan ja saadaan käytännön kokemuksia uusista toimintatavoista ja uudesta toimintakulttuurista. Kokeileminen ja kokemusten yhteinen jakaminen rohkaisee opettajia ja koulun johtoa toteuttamaan muutoksen käytännössä. Uudenlaisten toimintamallien käyttöönottoon liittyy aina myös epäonnistumisen pelkoa, joka voidaan simuloiduissa harjoituksissa kohdata turvallisesti. Toimintakulttuurin muutosta tuetaan yhdistämällä teoriatausta, yhteisesti määritelty visio ja tavoitteet, sekä yhteiset ja henkilökohtaiset toimintasuunnitelmat.

Lue lisää...

Lue lisää...

Lisätiedot:
Markku Oikarinen 040 7728 333

Pekka Peltomäki 044 2742 385

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

LEAN-simulaatio

Kenelle? Kaikille, joiden tehtävänkuvaan kuuluu prosessien käytännön kehittäminen osana omaa työtään. Kun halutaan parantaa pienten askelten kehittämistä arjessa. Organisaatioiden laadun kehittäjille.

POHTOn LEAN-simulaatiossa toteutetaan tekemällä oppimisen keinoin LEAN toimintamallin käyttöönotto organisaatiossa. Simulaatio kestää kaksi päivää. Ensimmäisen päivän tavoitteena on käynnistää yrityksen toiminta markkinoilla, luoda LEAN-toimeenpanon suunnitelma ja kommunikoida se yrityksessä. Toisena päivänä toteutetaan LEANin mukaiset operaatiot, arvioidaan tuloksia ja parannetaan prosesseja.

Lue lisää...

Lisätiedot:
Markku Oikarinen 040 7728 333

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Kunnossapitosimulaatio

POHTOn kunnossapitosimulaatio on täysin ainutlaatuinen tapa oppia. Lupaamme, että koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin kunnossapidon tehokkuuteen ja kannattavuuteen vaikuttavat tekijät.

Simulaatiossa hyödynnetään aktiivisen tiedon hankinnan, yhdessä tekemisen ja kokemuksen jakamisen menetelmiä. Simulaatioihin on rakennettu sisään jatkuvan parantamisen mukainen toimintojen kehittäminen.

Simulaatiossa ratkaistaan aitoja kunnossapitoon ja sen ohjaukseen liittyviä tilanteita, joissa vaaditaan sekä korjaavan että ennakoivan kunnossapidon toimenpiteitä. Simulaatio on rakennettu siten, että sen yhteydessä voidaan katsoa ja kuunnella videoilta esimerkkitapauksia, asiantuntijaluentoja ja muuta tarvittavaa tietoa.

Jokainen opiskelijaryhmä tuottaa omaan työhön liittyvän Kunnossapidon ohjauksen käsikirjan.

 

Lue lisää...

Lisätiedot:
Markku Oikarinen 040 7728 333

Pekka Peltomäki 044 2742 385

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Kyberturvallisuussimulaatio

POHTOn kyberturvallisuussimulaatio on täysin ainutlaatuinen tapa oppia.

Lupaamme, että koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin tietojärjestelmien ja automaatiojärjestelmien merkityksen yrityksen tai organisaation toiminnalle ja saat käsityksen järjestelmien haavoittuvuuksista sekä suojaamisesta käytännössä.

Simulaatioympäristössä havainnollistetaan suojaamaton ympäristö, siihen tunkeutuminen sekä ympäristön suojaaminen ja sen vaikutus.

Simulaatiossa hyödynnetään organisaatiossa oppimisen ja ryhmässä toimimisen menetelmiä.

 

Lue lisää...

Lisätiedot:
Markku Oikarinen 040 772 8333

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Voimalaitossimulaatio

Yleiskuvaus Metso DNA-simulaattorista

 • Simulaattori on Metso DNA-automaatiojärjestelmän kautta ajettava CHP-voimalaitos, eli lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos.
 • Simulaattorin kattila on lieriöllinen kiertopetikattila, jonka pääpolttoaineena toimii turve/puuhake ja tukipolttoaineena öljy. Kattilalla tuotetaan tulistettua höyryä kolmipesäiselle vastapaineturbiinille sähkön tuotantoa varten sekä saadaan tuotettua kaukolämpöä lämmönvaihtimien kautta.
 • Yhden päivän käyttökoulutuksella opiskelijat perehtyvät simulaattorin automaatiojärjestelmään sekä kattilan, turbiinin ja apulaitteiden perustoimintoihin, siten että he voivat harjoitella simulaattorilla itsenäisesti. Käyttöliittymä on internetpohjainen eli simulaattorilla voi harjoitella etätyöpöytäyhteyden kautta vaikka omalta tietokoneelta kellon aikaan katsomatta.
 • Samanaikaisesti simulaattorilla voidaan kouluttaa kahdeksan henkilöä.

 

Lue lisää...

Lisätiedot:
Pekka Peltomäki 044 2742 385
Markku Oikarinen 040 7728 333

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Ajankohtaista

Käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivustolla, hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi. Lisätietoja
Hei, voimmeko auttaa?

Saat meihin yhteyden tällä pikaviestilomakkeella. Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian arkisin klo 08.00 – 16.00 välisenä aikana. Yhteyttä voit ottaa myös puhelimitse numeroon 010 843 4600.

Olet jonossa Sulje
Hei, olet jonossa sijalla ?. vastaamme sinulle mahdollisimman pian. Kiitos!