Koulutukset

Ajankohtais-<br> seminaarit
Ajankohtais-
seminaarit
Energian tuotanto
Energian tuotanto
Kunnossapito
Kunnossapito
Liiketoiminnan johtaminen ja esimiestyö
Liiketoiminnan johtaminen ja esimiestyö
Metallin tuotanto
Metallin tuotanto
Metsäteollisuuden tuotanto
Metsäteollisuuden tuotanto
Projektikoulutus
Projektikoulutus
Turvallisuuskoulutus
Turvallisuuskoulutus
 • Itsensä johtaminen
  10.05.2016 - 10.05.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Johtajan itsetuntemus on johtajan työväline - itseään johtavat esimiehet ovat avain organisaation menestykseen.
  Koulutus tarjoaa työvälineitä, ajatuksia ja harjoituksia parempaan itsensä johtamiseen ja oman johtajuuden kehittämiseen.
  Kohderyhmä:
  johtajat, esimiehet, asiantuntijat ja yrittäjät, jotka haluavat kehittää itseään ja johtamistaitojaan

 • Soodakattilat 1- Kemikaalien talteenotto
  11.05.2016 - 12.05.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Soodakattila on sekä sellutehtaan kemikaalien että lämmöntalteenoton sydän. Peruskurssi on jaettu kahteen osaan, joista keittokemikaalien talteenotto käsittelee kemikaalien regenerointia soodakattilassa. Osallistujat perehdytetään mustalipeän polton periaatteisiin - miten korkea reduktioaste saavutetaan ja miten hallitaan tulipesäprosessi niin, että kattilalla on edellytykset toimia korkealla käyttöasteella pitkiä yhtämittaisia ajojaksoja.

  Osallistujat
  Koulutus on tarkoitettu soodakattilan käytöstä ja kunnossapidosta vastaaville henkilöille, vuoroesimiehille sekä muiden talteenotto- osastojen käyttö- ja kunnossapitohenkilöstölle sekä selluteollisuuden laitetoimittajille.

  Sisältö
  Mustanlipeän polton merkitys kemikaalitaloudelle ja ympäristölle
  Mustanlipeän talteenotto ja regenerointi
  Tulipesäprosessi
  Mustanlipeän ominaisuudet
  Soodakattilan likaantuminen ja likaantumisen hallinta
  Uutta soodakattilan kehityksessä

  Koulutuspaikka: OULU

  Koulutuksen hinta on 1100 € + alv/hlö

  Lisätiedot:
  Vesa Timonen, puh. 050 5438 440
  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

 • Minä johtajana
  12.05.2016 - 12.05.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Minä johtajana - johtamistaitojen kehittäminen organisaatiossa itseni näköisenä johtajana

  Johtamisen lähtökohtana ovat ulkoa annetut rajat, vastuuja tavoitteet, joiden toteuttamisessa persoonallinen ote ja kyky olla ihminen johtajana muodostavat johtamisen ydintekijät.

  Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa omaa johtajuutta, ihmisten johtamistaitoja ja haasteiden kohtaamista.

 • Vastaavan johtajan pätevöittävä säteilysuojelukoulutus Tuus
  12.05.2016 - 13.05.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Perehdyttää osanottajat teollisuuden umpilähteiden ja tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden käyttöön liittyviin turvallisuusmääräyksiin.
  Kurssin käytyään osanottaja tuntee säteilysuojauslainsäädännön pääkohdat, vastaavan johtajan tehtäviin kuuluvat viranomaisyhteistyön käytännöt, säteilyn käytöstä johtuvat vaaratekijät sekä osaa suhtautua säteilylähteisiin oikealla tavalla eri tilanteissa.
  Kurssin päätteeksi järjestetään kuulustelu säteilylain (592/91) 18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

  Osallistujat
  Tämä koulutus on suunnattu säteilynkäytön vastaavan johtajan tehtäviin aikoville, sekä täydennyskoulutukseksi jo vastaavan johtajan tehtävässä oleville. (Täydennyskoulutus tarve vastaaville johtajille on 10 h viiden vuoden välein)

  Koulutuksen aiheet ovat:
  Säteilyfysiikan perusteet
  Säteilyn mittaaminen
  Säteilyn biologiset vaikutukset ja säteilyriskit
  Säteilysuojelulainsäädäntö
  Säteilyaltistuksen seuranta
  Säteilylähteiden varoitusmerkinnät
  Umpilähteet ja röntgenlaitteet sekä niiden käyttö
  Harjoituksia ja ryhmätöitä
  Kuulustelu säteilylain (592/91) 18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

  Kurssin hinta 1080 € + alv 24 %
  Lisäteitoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963

 • Jännitetyöt alle 1 kV:n laitteistoissa
  13.05.2016 - 13.05.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Koulutus on tarkoitettu sähköalan töitä tekeville henkilöille joiden työ kohdistuu sähkölaitteiston jännitteisiin osiin tai he joutuvat työskentelemään jännitteisten osien välittömässä läheisyydessä.

  Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että koulutettava on suorittanut standardi 6002:n koulutuksen hyväksytysti.

  Kohderyhmä:
  Koulutus on tarkoitettu sähkö- ja automaatioalojen henkilöstölle.

  Sisältö:
  - filmi jännitetyöt
  - Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 pääkohdittain
  - SFS 6002 kohta 6.3 Jännitetyöt
  - jännitetyöohjeet
  - käytännön jännitetyöharjoittelua laitteistossa
  - kertauskoe

  Kurssin hinta on 330 € +alv / hlö.

  Lisätietoja Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963, jaakko.kiuttu(at)pohto.fi

 • Lähiesimiestyön ammattitutkinto
  16.05.2016 - 13.09.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Lähiesimiestyön ammattitutkinto alkaa 16.5.2016
  - Työkaluja ja osaamista lähiesimiestyöhön

  POHTO järjestää Lähiesimiestyön ammattiitutkinnon yhdessä AEL:n kanssa. Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena.

  Tutkinto sopii päivittäisjohtamisen tehtävissä toimiville, esim. työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai
  vastaavan lähiesimiehille ja työryhmän vetäjille.

  Tutkinto-ohjelma tarjoaa osallistujalle
  - Monipuolisen ja kattavan koulutuksen
  - Yhteiset ja henkilökohtaiset kehittymistarpeiden mukaiset koulutuspäivät, esimerkiksi:
  -- Toiminnan suunnittelu, seuranta ja johtaminen
  -- Toiminnalla tuloksiin - talous tutuksi
  -- Minä johtajana
  -- Esimiehen juridinen osaaminen
  --Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
  -- Henkilöstöjohtaminen
  - Konkreettisia työkaluja oman esimiesosaamisen kehittämiseen
  - Verkostoitumisen ja mahdollisuuksia jakaa kokemuksia muiden lähiesimiesten kanssa
  - Mahdollisuuden suorittaa virallinen tutkinto
  - Henkilökohtaista ohjausta

  Lisätiedot ja hakeutuminen Lataa koulutusesite -linkissä

 • Automaatio- ja sähköjärjestelmien käyttö
  17.05.2016 - 18.05.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Kurssin tavoitteena on luoda osanottajille kokonaiskuva prosessiteollisuuden sähköjärjestelmistä, automaatioon liittyvistä PI-kaavioista, mittauksista ja ohjauksista
  Kurssin jälkeen henkilö pystyy selvittämään yksinkertaisten virtapiirien toiminnan PI-kaavioista ja toimimaan yhteistyössä sähköautomaatiokunnossapidon kanssa.
  Aikaisempia tietoja automaatiosta ei tarvita.

  Osallistujat
  Teollisuuden käyttö- ja kunnossapitohenkilöstö, Kunnossapidon- ja Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkintojen suorittajat

  Sisältö
  Sähköturvallisuus
  Sähkömoottorikäytöt ja ohjaukset
  Instrumentoinnin piirrosmerkit
  Keskeiset prosessiautomaation mitta- ja toimilaitteet
  Säätötekniikan perusteet

  Kurssin hinta 900 eur +alv.

 • Johtamisen erikoisammattitutkinto
  17.05.2016 - 20.04.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Johtamisen erikoisammattitutkinto alkaa 17.5.2016
  - Työkaluja johtamiseen ja esimiestyöhön

  POHTO ja AEL järjestävät yhdessä johtamisen erikoisammattitutkinnon.
  Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena.

  Johtamisen erikoisammattitutkinto tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden yhdistää henkilökohtaisen johtajuuden sekä oman työyhteisön suunnitelmallisen kehittämisen. Tutkinto auttaa osallistujaa kasvamaan vahvaksi johtamisen ammattilaiseksi.

  Tutkinto-ohjelma tarjoaa osallistujalle
  - Monipuolisen ja kattavan johtamiskoulutuksen
  - Yhteiset ja henkilökohtaiseen kehittymistarpeeseen sidotut koulutuspäivät, esimerkiksi:
  - Toiminnan suunnittelu, seuranta ja johtaminen
  - Toiminnalla tuloksiin - talous tutuksi
  - Minä johtajana
  - Esimiehen juridinen osaaminen
  - Henkilöstöjohtaminen
  - Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
  - Henkilökohtaista ohjausta tutkinnon suorittamiseen ja tutkintosuoritusten tekemiseen
  - Verkostoitumisen; foorumin ajatusten vaihtoon ja yhteisten keskustelujen käymiseen
  - Erilaisten toimintakäytäntöjen vertailun ja uusien toimintatapojen suunnittelun ja kehittämisen

  Lisätiedot ja hakeutuminen Lataa koulutusesite -linkissä

 • Mindfulness palveluammattilaisille
  17.05.2016 - 17.05.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Oletko kiinnostunut löytämään uusia keinoja oman
  hyvinvointisi vaalimiseen ja stressin säätelyyn?

  Koulutuksesta saat:
  - Tietoisen läsnäolon merkitys töissä ja vapaa-ajalla
  - Työkaluja stressaavien tilanteiden hallintaan ja
  niistä palautumiseen
  - Käytännön harjoituksia mindfulnessiin

  Valmennuksessa tutustutaan Mindfulnessiin eli tietoiseen
  hyväksyvään läsnäoloon, sen taustaan, tutkimukselliseen
  näyttöön sekä tutustutaan erilaisiin käytännön
  sovelluskeinoihin niin työssä kuin vapaalla.
  - Mitä Mindfulness eli tietoinen hyväksyvä läsnäolo on?
  - Tutkimusnäyttöä Mindfulnessista
  - Mindfulness työssä ja liike-elämässä
  - Mindfulness stressinsäätelyssä - kuinka arjen kiireen
  keskellä voi oppia tavoittamaan levollisuutta itsesään?
  - Harjoittelua
  - Stressin säätelyn erilaisia keinoja
  -Syventävää harjoittelua

  Lisätietoja:
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski
  puh. 050 5709 702

 • Tehokkaat palaverin työkalut - Fasilitoinnin tehokoulutus
  17.05.2016 - 18.05.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Fasilitointi on joukko työkaluja ja tekniikoita, joilla
  esim. kokouksen vetäjä saa ryhmänsä osallistumaan
  ja aktivoitumaan sekä saavuttamaan tavoitteet
  tehokkaasti.

  Koulutuksesta saat:
  - Työkalut tehokkaisiin ja tuloksellisiin kokouksiin, palavereihin, työpajoihin ja muihin tilaisuuksiin
  - Valmennuksessa opit käyttämään mm. seuraavia työkaluja: onnistuneen kokouksen kaava, odotusten listaus ja priorisointi, jana, havaintokehä, päätöksenteon optimoinnin malli, ideamylly, viisi sormea, yksin - ryhmissä - kaikki ja open space
  - Eväitä positiivisen ja osallistavan ilmapiiriin rakentamiseen sekä ihmisten sitouttamiseen
  - Menetelmiä tehokkaan palaverin rakentamiseen, aina aloitussanoista loppulauseeseen

  Valmentajana toimii POHTOn yhteistyökouluttaja psykologi, valmentaja Mirko Häyrinen. Mirko on erittäin kokenut kouluttaja ja hänen erikoisalaansa ovat fasilitointivalmennukset, tehokkaan ajankäytön hallinnan valmennukset ja erilaisten tilaisuuksien fasilitointi. Mirkon valmennustapa saa osallistujajoukon innostumaan, motivoitumaan ja sitoutumaan. Mirko johtaa Suomen Fasilitoinnin Mestarit -yhteisöä, jossa fasilitoinnin ammattilaiset keskustelevat työryhmän johtamisen haasteista, onnistumisista ja metodologioista sekä kehittävät osaamistaan fasilitoinnin saralla. Mirko on IAF:n (International Association of Facilitators) jäsen.

  Valmennus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat tehokkaita työkaluja palavereiden, neuvottelujen ja muiden tilaisuuksien toteuttamiseen.

  Lisätietoja:
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski
  puh. 050 5709 702
  Liiketoimintajohtaja Jaana Ritola
  puh. 050 5565 045

 • Jatkuva parantaminen 2/2016
  20.05.2016 - 20.05.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Jatkuvassa parantamisessa on kysymys halusta olla tänään parempi kuin eilen. Tällä otteella työskennellen työ helpottuu, laatu paranee ja tuottavuus kasvaa.

  Päivän tavoitteena on kilpailukyvyn parantaminen, nähdä jatkuvan parantamisen merkitys yrityksen ja organisaation toiminassa ja tuloksessa sekä kuulla jatkuvan parantamisen organisoinnista. Tavoitteena on myös arvioida saavutettuja tuloksia sekä tunnistaa uusia mahdollisuuksia.

  Päivän aikana jaetaan kokemuksia Lean-toteutuksesta erilaisissa organisaatioissa.

  TIlaisuudesta hyötyvät yritysten ja organisaatioiden kehitys- ja innovaatiotoiminnassa olevat henkilöt, jatkuvan parantamisen prosessista vastaavat henkilöt, esimiehet, joiden tehtävänä on huolehtia jatkuvan parantamisen toteuttamisesta käytännössä sekä kaikki, jotka haluavat soveltaa jatkuvan parantamisen periaatteita työssään.

  Osallistujien kommentteja tammikuussa järjestetystä tilaisuudesta:
  - Hyvä tilaisuus monelta toimialalta.
  - Solarin esimerkki oli loistava.
  - Lean on hyvä työkalu.

  Kannattaa tutustua oheiseen ohjelmaan!

  Lisätietoja:
  Erkki Peltola, puh. 050 5565 723
  Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

 • Kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi, Raahe
  23.05.2016 - 24.05.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Koulutuksessa saadaan perusteet kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista niin, että osallistujilla on mahdollisuus suorittaa käytönvalvojan tutkinto, jonka järjestää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

  Tukesin järjestämien käytönvalvojan tutkintojen päivämäärät ja tutkintopaikkakunnat löytyvät Tukesin internet-sivuilta (www.tukes.fi).

  Osallistujat
  Teollisuuslaitosten henkilöt, jotka päivittäisessä työssään käyttävät, käsittelevät ja varastoivat palavia ja terveydelle vaarallisia kemikaaleja.

  Kurssin hinta on 950 € +alv./ hlö.

  Sisältö
  Kemikaalilainsäädäntö ja viranomaisten työnjako
  Palavien ja terveydelle vaarallisten kemikaalien ominaisuudet ja luokitukset
  Palavien ja terveydelle vaarallisten kemikaalien hallinnolliset määräykset
  Sammutussuunnitelma ja sammutuskalusto
  Käyttölaitos- ja varastosäiliöt
  Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu ja potentiaalintasaus
  Harjoitustyö kemikaalilainsäädännön alaisen kemikaalisäiliön suunnittelu-, rakentamis-, käyttöönottovaiheista ja käytön aikaisesta valvonnasta

  Lisätietoja Kari Palokangas puh. 050 4078 895, kari.palokangas(at)pohto.fi

 • Kemikaaliturvallisuus käyttöhenkilöstölle, Raahe
  23.05.2016 - 23.05.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Osallistujat
  Koulutus on tarkoitettu teollisuuslaitoksissa työskenteleville henkilöille, jotka päivittäisessä työssään käyttävät, käsittelevät ja varastoivat palavia ja terveydelle vaarallisia kemikaaleja.

  Tavoite
  Koulutuksessa saadaan päivitettyä kemikaalisäädösten olennaiset muutokset ja kerrataan kemikaalien turvallista käyttöä teollisilla työpaikoilla.

  Kurssin hinta on 450 € +alv./ hlö.

 • Työnantajan velvollisuudet yhteistoimintamenettelyssä työvoi
  24.05.2016 - 24.05.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Päivän sisältöä:
  - Neuvottelun osapuolet
  - Esitykset, ilmoitukset ja annettavat tiedot
  - Neuvotteluvelvoitteen sisältö, täyttyminen ja annettava selvitys
  - Lomautus- ja irtisanomisperusteet
  - Päätös lomauttamisesta/irtisanomisesta, sen ajankohta ja
  täytäntöönpano
  - Takaisinottovelvollisuus esimerkkitilanteissa
  -osa-aikaisen työsopimuksen muuttaminen kokoaikaiseksi
  - määräaikaisen työsopimuksen muuttaminen vakituiseksi
  - Seuraamukset yt-lain rikkomisesta

  Lisätietoja:
  Irja Kellokoski
  puh. 050 5709 702


 • Henkilökohtainen tuloskunto -työpaja
  27.05.2016 - 27.05.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite


  Hyöty osallistujalle
  Tuloskunto on kykyä tuottaa erinomaisia tuloksia pitkään ja samalla voida hyvin ihmisenä. Samoin kuin fyysistä kuntoa voi tuloskuntoakin kehittää harjoittelemalla.
  Valmennuspäivässä käsitellään Tuloskunto 360+ -arvioinnin (ennakkotehtävänä) sisältöä ja luodaan ymmärrystä henkilökohtaisen tuloskunnon luonteeseen ja merkitykseen. Osallistujat saavat käytännön ajatusmalleja ja työkaluja oman tuloskunnon rakentamiseen ja oman toiminta- strategian toteuttamiseen arjessa.
  Jokainen osallistuja saa myös Torfinn Slenin kirjan Vähemmän suorituksia - enemmän saavutuksia.

  Kenelle valmennus on tarkoitettu
  Eri toimialoilla ja julkisella sektorilla toimiville asiantuntijoille ja esimiehille sekä yrittäjille.

  Valmentaja/b>
  Norjalaissyntyinen fil.lis. Torfinn Slen (1954) kuuluu Suomen kokeneimpiin työelämän valmentajiin. Vuodesta 1985 hän on ollut mukana vaikuttamassa tuhansien suomalaisten tapoihin toimia ja tehdä työtä. Fyysikon (fil. lis.), opettajan ja toimittajan taustalla Torfinn pystyy yksinkertaistamaan vaikeitakin asioita käytännönläheiseksi toiminnaksi. Torfinn on valmennustyönsä ohella kirjoittanut useita kirjoja henkilökohtaisista toimintatavoista. Hänen kehittämiä malleja on kiitelty erityisesti käytännönläheisyydestä ja toimivuudesta haasteellisissa tilanteissa (www.torfinnslaen.com).

 • Projektihallinta- ja johtaminen käytännön projektivalmennus
  31.05.2016 - 01.06.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Koulutuksen tavoite:
  - Saavuttaa selkeä käsitys tehokkaasta ja hallitusta projektin läpiviennistä
  - Antaa valmiuksia projekteihin sekä asioiden että ihmisten johtamiseen
  -Tuoda tietoa projektinhallinnan uusimmista kehitysaskelista ja
  niiden sovelluksista
  - Oppia ennakoimaan projektin riskit sekä hallitsemaan muutostilanteet
  -Tukea toimimista asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa
  Kohderyhmä:
  Koulutus on tarkoitettu erilaisissa tehtävissä toimiville
  henkilöille, joiden työn kuvaan kuuluu projektien tai projektiluonteisten kokonaisuuksien
  suunnittelu ja hallitseminen. Koulutus sopii erinomaisesti
  myös nykyisille ja tuleville projektipäälliköille
  ja erilaisten osaprojektien vetäjille.
  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikko Perttu Karivalo
  perttu.karivalo@pohto.fi
  puh. 050 3559 052

 • Laatu; ongelmanratkaisu ja tilastolliset menetelmät
  01.06.2016 - 01.06.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Koulutuksen sisältö
  - Ongelmanratkaisu
  - Tilastolliset menetelmät osana ongelmanratkaisuprosessia

  Hyöty osallistujalle
  Koulutus antaa osallistujalle perusymmärryksen systemaattisesta ongelmanratkaisusta ja tilastollisten menetelmien hyödyntämisessä osana ongelmanratkaisua.

 • Tehokas ajankäytön hallinta
  01.06.2016 - 01.06.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Koulutuksen tavoitteet:
  - Miten asetat konkreettisia tavoitteita?
  - Miten priorisoit työsi kannalta tärkeimmät asiat?
  - Miten luot keskittyneen vireen työskentelyysi?
  - Miten selviydyt jatkuvista keskeytyksistä ja yllätyksistä?
  - Miten tehostat työtäsi ja kasvatat työsi tuottavuutta?

  Koulutuksesta saat:
  -Tavoitteellinen työskentely
  - Ajankäytön 80-20 -sääntö
  - Tehokkaan ajankäytön nelikenttä
  - Henkilökohtainen aktiivisuusprofiili
  - Monistaminen - työkalu tuottavuuden moninkertaistamiseen
  - Niputtaminen- miten luon isompia ajallisia
  ikkunoita keräämällä samankaltaisia tekemisiä yhteen

  Lisätietoja:
  Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702

 • Viestintä ja vuorovaikutustaidot
  02.06.2016 - 02.06.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Ensivaikutelma on tärkeä. Muutaman ensimmäisen sekunnin aikana syntyy mielikuva, jota on jälkeenpäin vaikea muuttaa...

  Tule mukaan tehopäivään ja saa oikea oppi, miten
  - saat viestisi perille siten, että se tukee tavoitteitasi
  - ratkaiset vuorovaikutustaidoilla useat haasteelliset tilanteet ja saavutat tavoitteesi.

  Valmentajana toimiii pohtolainen kehittämispäällikkö Perttu Karivalo. Hän omaa pitkän kokemuksen yritysten ja organisaatioiden kouluttajana ja kehittäjänä mm. viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa.

 • Teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinto
  03.06.2016 - 25.04.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinto alkaa 3.6.2016

  Työnjohtokoulutuksen tavoite
  Koulutuksen tavoite on käytännönläheisesti kehittää aitojen työelämän työnjohto-osaamisen tarpeiden mukaista osaamista.
  Koulutus tuottaa työnjohtotehtävissä tarvittavia ja ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja ja siten tukee sekä työnjohtajana toimimista että siirtymistä työnjohtotehtäviin.
  Koulutus mahdollistaa eri toimialoilta tulevien opiskelijoiden vertais- oppimisen ja kokemusten vaihdon sekä erikoistumisen oman toimialan työnjohtajaksi.

  Tutkinnon ja koulutuksen kohderyhmä
  - Teollisuusalojen työnjohto tai asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt
  - Käytännönläheistä työnjohdollista koulutusta tai sen päivittämistä tarvitsevat henkilöt
  - Työnjohtajana toimivat tai tulevat työnjohtajat
  - Tuotannossa toimivat etumiehet tai tiiminvetäjät
  - Etumiehiksi tai tiiminvetäjiksi tulevat henkilöt
  - Asennus- ja kunnossapitoprojektien vetäjinä, vastaavina tai etumiehinä toimivat tai kyseisiin tehtäviin siirtyvät henkilöt

  Lisätietoja koulutuksesta antaa
  Pekka Pennanen, puh. 050 543 8631 tai
  pekka.pennanen(at)pohto.fi

  Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, johon kuuluu maksuton tietopuolinen koulutus

  Tarkemmat tiedot Lataa koulutusesite -linkistä

 • Hyvä tietää teräksestä
  07.06.2016 - 07.06.2016

  Ilmoittaudu

  Kurssilla käydään läpi teräksen valmistusprosessi sekä siihen liittyvät ilmiöt.

  Kurssille osallistuja saa myös perustiedot eri teräslaaduista ja niiden ominaisuuksista.

  Kurssin hinta on 590 eur +alv 24%.

  Ohjelma ilmestyy 04.2016.

 • Tulevaisuus on nyt! Mitä tulevaisuuden työ tuo tullessaan
  14.06.2016 - 14.06.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tulevaisuus on nyt! -seminaari ti 14.6.2016 POHTOssa
  Mitä tulevaisuuden työ tuo Sinulle tullessaan.

  Puhujina mentaalivalmentaja, yrittäjä Melina Niemi, Opteam ja somekouluttaja Taru Pulkkinen, Kuulu Oy.

  Opteamin mentaalivalmennus ja menestyksen portaat siivittivät Nuoret Leijonat voittoon tammikuussa 2016. Taru Pulkkinen tuntee somen salat ja on some- ja digikoulutuksen huippuasiantuntija.

  Tulevaisuus nyt! - seminaari soveltuu assistenteille, sihteereille, muille toimiston ammatilaisille, myynnissä ja markkinoinnissa sekä viestinnässä työskenteleville.

  Seminaarin hinta pe 13.5. asti on 270 eur +alv. 13.5. jälkeen hinta on 320 eur +alv. Hinta sisältää koulutuksen, aamukahvin, lounaan ja päiväkahvin.

  Ryhmähinta: kolme osallistujaa kahden hinnalla.
  Mikäli yrityksestäsi on tulossa suurempi ryhmä, kysy tarjous tiina.vikstrom@pohto.fi

  Lisätietoja sinulle kertovat Tiina Vikström, puh. 050 5709 702 ja Seija Rousti, puh. 050 3316 338, etunimi.sukunimi@pohto.fi

 • Työturvallisuuskortti, kouluttajan täydennyskoulutus
  29.08.2016 - 29.08.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Työturvallisuuskorttikouluttajan täydennyskoulutuksen hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa kurssinjohtajana toimimiseen seuraavat 5 vuotta.

  Työturvallisuuskorttikouluttajaoikeuden omaavien täydennyskoulutus kestää 8 tuntia, täydennyskoulutuksen ehtona on, että kouluttajaoikeudet ovat voimassa kurssille tultaessa. Osallistujalla tulee olla suoritettuna myös Työsuojelun peruskurssi (kesto 5 pv).

  Koulutuksen hinta 390 eur +alv. Ilmoittautuminen mielellään 15.8. mennessä.

 • Menetelmäkehitys ja tuotantoteknologia
  01.09.2016 - 02.09.2016

  Ilmoittaudu

  Koulutuksen sisältö
  - Tuotantomenetelmien kehittäminen
  - Valmistettavuus
  - Tuotantoteknologia
  - Tuotantovälineiden hankintamenettelyt ja käyttöönotto

  Päiväohjelma valmisteilla

 • Tuottavuuden ja talouden johtaminen-liiketoimintasimulaatio
  05.09.2016 - 06.09.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite


  Simulaatiossa johdetaan yritystä / organisaatiota kolmen vuoden ajan (1 tunti = 1 vuosi).
  Toimintavuosien välillä osallistujat analysoivat toiminnan ja talousluvut. Osallistujat vastaavat käytännön tasolla myös eri toiminnoista ja pyörittävät niitä yhdessä.
  - toimintasuunnitelmat ja tavoitteet
  - työkalut ja prosessi
  - taloudelliset mittarit ja niiden analysointi mm. tuloslaskelma ja tase
  - toiminnan johtaminen
  - toiminnan mittarointi ja analysointi

  Simulaatiossa opitun hyödyntäminen käytännössä

  Hyöty osallistujalle
  - ymmärrät miten yritys / organisaatio toimii kokonaisuutena ja yhteistyössä
  - näet konkreettisesti, miten toiminnan eri osa-alueet vaikuttavat lopputulokseen
  - kehität talousosaamista ja ymmärrät taloudellisia mittareita paremmin

 • Paperin ja kartongin valmistus
  06.09.2016 - 07.09.2016

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Ymmärtää paperin ja kartongin valmistusprosessin kokonaiskuva, laitteiden toiminta ja niiden periaatteet. Tietää paremmin prosessimittauksista tulevan tiedon kytkennän paperin ja kartongin laadun tekemisen kannalta esim. karheuden vaikutus painatuksessa. Ymmärtää paremmin säätöjen vaikutuksen paperin ja kartongin valmistuksessa. .

  Osallistujat
  Paperi- ja kartonkilinjassa työskentelevät toimihenkilöt, päivä/vuoro-esimiehet, tuotannon työntekijät, kunnossapitäjät, laite- ja raaka-ainetoimittajat sekä muut tehtaan palvelujen toimittajat.

  Sisältö
  Raaka-aineet ja niiden ominaisuudet
  Kuituraaka-aineen käsittely
  Vesikierrot- niiden merkitys ja tarve
  Lyhytkierto ja perälaatikko sekä kemikaalit
  Viiraosat ja radan muodostus
  Puristus ja kuivatus apuprosesseineen
  Pohjapaperin mittaukset ja säädöt
  TESTI

  Koulutuksen hinta on 1100 € + alv/hlö

  Lisätiedot:
  Vesa Timonen, puh. 050 5438 440
  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

 • Vastaavan johtajan pätevöittävä säteilysuojelukoulutus Oulu
  07.09.2016 - 08.09.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Perehdyttää osanottajat teollisuuden umpilähteiden ja tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden käyttöön liittyviin turvallisuusmääräyksiin.
  Kurssin käytyään osanottaja tuntee säteilysuojauslainsäädännön pääkohdat, vastaavan johtajan tehtäviin kuuluvat viranomaisyhteistyön käytännöt, säteilyn käytöstä johtuvat vaaratekijät sekä osaa suhtautua säteilylähteisiin oikealla tavalla eri tilanteissa.
  Kurssin päätteeksi järjestetään kuulustelu säteilylain (592/91) 18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

  Osallistujat
  Tämä koulutus on suunnattu säteilynkäytön vastaavan johtajan tehtäviin aikoville, sekä täydennyskoulutukseksi jo vastaavan johtajan tehtävässä oleville. (Täydennyskoulutus tarve vastaaville johtajille on 10 h viiden vuoden välein)

  Koulutuksen aiheet ovat:
  Säteilyfysiikan perusteet
  Säteilyn mittaaminen
  Säteilyn biologiset vaikutukset ja säteilyriskit
  Säteilysuojelulainsäädäntö
  Säteilyaltistuksen seuranta
  Säteilylähteiden varoitusmerkinnät
  Umpilähteet ja röntgenlaitteet sekä niiden käyttö
  Harjoituksia ja ryhmätöitä
  Kuulustelu säteilylain (592/91) 18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

  Kurssin hinta 1080 € + alv 24 %
  Lisäteitoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963

 • Ohjelmoitavat logiikat Siemens Simatic S 7 -jatkokurssi
  27.09.2016 - 29.09.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Kurssin käynyt tuntee Simatic S7-300/400 logiikoiden ohjelmiston rakenteen sekä osaa ohjelmoida tavallisimpia lukituspiirejä.

  Osallistuja osaa käyttää eri ohjelmayksiköitä ohjelmointiin sekä ymmärtää analogiapiirin toiminnan ja käytön ohjelmassa. Lisäksi ymmärtää ohjelmointilaitetta käyttäen Profibus-väylän toiminnan ja osaa käyttää sitä vian etsintään. Ymmärtää ohjelmointilaitetta logiikan toiminnan kannalta sekä osaa seurata logiikkaohjelmaa ja etsiä toimintahäiriöiden syyt.

  Koulutus on tarkoitettu
  Henkilöille, jotka toimivat Simatic S 7 ohjausten suunnittelussa, käyttöönotossa ja kunnossapidossa ja tuntevat Simatic S 7-300/400 logiikoiden ohjelmiston perusteet.

  Osallistujamäärä on rajoitettu max 10 osallistujaan.

  Koulutuksen hinta 1210 € +alv. / hlö.

  Lisätietoja Tiina Vikström, puh 050 570 9705, tiina.vikstrom(at)pohto.fi.

 • Tehokkaat palaveri- ja neuvottelukäytännöt
  27.09.2016 - 27.09.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Hyvällä valmistautumisella voi saavuttaa neuvottelutuloksen

  Palavereita on kallista pitää, mutta ne ovat välttämättömiä asioiden eteenpäin viemiseksi. Hyvillä ja tehokkailla palaverikäytännöillä saat tuloksia aikaiseksi ja säästät kustannuksia.

  Mikäli varsinainen neuvottelutilanne mielletään neuvotteluksi, on peli jo menetetty. Onnistunut neuvottelutulos ratkaistaan valmistautumis- ja suunnitteluvaiheessa.

 • Laboratorioalan teemapäivät
  28.09.2016 - 29.09.2016

  Ilmoittaudu

  Tilaisuus on joka vuotinen laboratoriolan henkilöstön tapaaminen.
  Teemapäivien aiheet vaihtuvat vuosittain. Päivien sisältö suunnitellaan laboratorioalan ammattilaisten kanssa yhdessä.
  Ohjelma valmistuu n. 2 kuukautta ennen tilaisuutta.

  V. 2015 teemapäivien palautetta:
  Luennot olivat mielenkiintoisia ja monipuolisia. Oli mukava kuulla muiden laboratorioiden kuulumisia ja tekemisiä.

  Ajatuksia herättävä tilaisuus.

  Mielenkiintoinen kokonaisuus

  Lisätietoja:
  Erkki Peltola, puh. 050 5565 723
  Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702

  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

 • Päällystys ja kalanterointi
  05.10.2016 - 05.10.2016

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Ymmärtää paperin ja kartongin valmistusprosessin kokonaiskuva, laitteiden toiminta ja niiden periaatteet. Tietää paremmin prosessimittauksista tulevan tiedon kytkennän paperin ja kartongin laadun tekemisen kannalta esim. karheuden vaikutus painatuksessa. Ymmärtää paremmin säätöjen vaikutuksen paperin ja kartongin valmistuksessa. .

  Osallistujat
  Paperi- ja kartonkilinjassa työskentelevät toimihenkilöt, päivä/vuoro-esimiehet, tuotannon työntekijät, kunnossapitäjät, laite- ja raaka-ainetoimittajat sekä muut tehtaan palvelujen toimittajat.

  Sisältö
  Päällystyspigmentit ja niiden ominaisuudet
  Tyypillisimmät sideaineet
  Pastan ominaisuudet ja vaikutukset
  Päällystyskoneen toiminta
  Mittaukset ja säätötavat
  Kalanteroinnin laitteet ja merkitys
  TESTI

  Koulutuksen hinta on 600 € + alv/hlö

  Lisätiedot:
  Vesa Timonen, puh. 050 5438 440
  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

 • Teollisuuden ympäristöpäivä
  06.10.2016 - 06.10.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tilaisuus on tarkoitettu teollisuuden ymparistojohtajille, -päälliköille ja asiantuntijoille.

  Tavoitteena on
  - Tarkastella tulossa olevaa ympäristönsuojelun lainsäädäntöä ja sen vaikutuksia teollisuudelle.
  - Käsitellä suunnittelussa ja toteutusvaiheessa olevia ympäristöinvestointeja ja ympäristönsuojelun toimenpiteitä
  - Nostaa esiin omia kysymyksiä yhteisesti ratkottavaksi
  - Tuottaa ideoita ja oivalluksia materiaalitehokkuuden ja kiertotalouden haasteisiin

  Tilaisuuden hyödyt
  - käytäntöjen jakaminen
  - verkoistoituminen
  - ideoiden ja oivalluksien saaminen materiaalitehokkuuden ja kiertotalouden haasteisiin

  Tilaisuus on tarkoitettu
  - Teollisuuden ympäristöjohtajille, -päälliköille ja -asiantuntijoille
  - Investoinneista ja tuotannosta vastaaville päälliköille ja insinööreille
  - Viranomaisille

  Lisätietoja:
  Erkki Peltola, puh. 050 5565 723
  Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702

  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

 • Työsuojelupäivät 2016
  06.10.2016 - 07.10.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Työsuojelupäivät 2016 - Työsuojelun ajankohtaisseminaari

  Osallistujat saavat tietoa ajankohtaisista työsuojeluasioista. Tilaisuus tarjoaa myös mahdollisuuden verkostoitua ja keskustella alan asiantuntijoiden kanssa sekä vaihtaa kokemuksia eri yritysten ja yritysten organisaatioiden edustajien kanssa.

  Työsuojelupäivien ohjelmassa mm.
  Teollisuuden tapaturmat ja tutkinta TOT-tapauksia
  Turvallisuuden hallinta ja yhteistyö suurhankkeessa
  Pölyjen hallinta teollisuuden rakentamisessa ja kunnossapitotöissä
  Digityöturvallisuus teollisuudessa
  Kohtaamisia kulttuureissa ja turvallisuudessa.

  Iltaohjelmassa mukana Martti Vannas.

  Työsuojelupäivät on tarkoitettu yritysten ja julkisten organisaatioiden työsuojelun kehittämisestä vastaaville henkilöille, työsuojeluvaltuutetuille ja -asiamiehille sekä käytännön toteuttamisesta vastaaville esimiehille ja henkilöstön edustajille.

  Seminaarin hinta 660 € / hlö, kun ilmoittaudut 15.6. mennessä.
  16.6. lähtien seminaarin hinta on 770 € / hlö. Hintaan lisätään alv.

 • Taajuusmuuttajat Vacon 100
  10.10.2016 - 10.10.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Uusi kurssi! Taajuusmuuttajat Vacon 100

  Kurssilla osallistujat perehdytetään Vacon 100 -taajuusmuuttajien toimintaperiaatteisiin, käyttökohtaisiin virityksiin, ohjelmointiin,
  huoltoon ja vianetsintään.

  Kurssi soveltuu taajuusmuuttajien huollosta ja kunnossapidosta vastaaville henkilöille.

  Kurssille otetaan max 10 osallistujaa.

  Ilmoittautuminen 26.9.2016 mennessä.

 • Esiintymis- ja neuvottelutaitojen tehokoulutus
  11.10.2016 - 12.10.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite:
  Kurssilla käydään läpi neuvottelu- ja esiintymistaidon kulmakivet sekä neuvottelutilanteen rakenne ja eteneminen. Omaa neuvottelutaitoa kehitetään intensiivisillä käytännön neuvotteluharjoituksilla case muotoisesti. Kurssilta saa hyvät perusvalmiudet sekä kertauksen omaan esiintymistaitoon ja neuvottelujen onnistuneeseen läpiviemiseen.

  Kohderyhmä:
  Neuvottelu- ja esiintymistaitoa työssään tarvitsevat sekä niiden kertausta haluavat henkilöt.

  Lisätietoja:
  Perttu Karivalo
  puh. 050 3559 052

 • Taajuusmuuttajat ACS 880 teknikka ja huolto
  11.10.2016 - 12.10.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Taajuusmuuttajat ACS 880 tekniikka ja huolto -kurssilla osallistujat perehdytetään taajuusmuuttajien toimintaperiaatteisiin, käyttökohtaisiin virityksiin, ohjelmointiin, huoltoon ja vianetsintään.

  Kurssi on tarkoitettu taajuusmuuttajien suunnittelusta, huollosta ja kunnossapidosta vastaaville henkilöille.

  Osallistujamäärä on rajoitettu mx 10 osallistujaa.

  Koulutuksen hinta on 890 € +alv / hlö. Ilmoittautuminen 27.9.2016 mennessä.

  Kurssi voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisena koulutuksena asiakkaan haluamalla paikkakunnalla.

  Lisätietoja Tiina Vikström, puh. 050 570 9705 tai tiina.vikstrom(at)pohto.fi .

 • Teräksen ja aihioiden valmistus
  11.10.2016 - 12.10.2016

  Ilmoittaudu

 • Siemens Simocode Pro C
  13.10.2016 - 13.10.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Kurssilla osanottajat perehdytetään Siemens Simocode moottorin suojaus- ja ohjausjärjestelmän toimintaperiaatteisiin, ohjelmointiin, vikanäyttöön ja parametrointiin sekä Profibus käsittelyyn.

  Kurssin hinta on 450 eur +alv. Ilmoittautuminen 28.9. mennessä.

  Osalllistujamäärä on rajoitettu 10 osallistujaan.

  Kurssi voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisena koulutuksena asiakkaan haluamalla paikkakunnalla.

  Lisätietoja koulutuskoordinaattori Tiina Vikström, puh. 050 570 9705 tai tiina.vikstrom(at)pohto.fi .

 • Säteilysuojelun täydennyskoulutus käyttöhenkilöstölle Tre
  18.10.2016 - 18.10.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Kurssilla käsitellään radioaktiivisen säteilyn peruskäsitteitä, Säteilylähteiden säteilyturvallisuutta. Tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden sekä umpilähteiden käyttökohteita mm. voimalaitoksissa, sellu- ja paperitehtaissa, metalliteollisuudessa, turvatarkastuksissa.
  Säteilyturvaohjeen ST 1.8 mukaisen toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että kaikki säteilynkäyttöorganisaatiossa toimivat henkilöt saavat säteilysuojelukoulutusta vähintään viisi tuntia viiden vuoden kuluessa.
  Tämän säteilysuojelun täydennyskoulutuksen pituus on vähintään viisi tuntia

  Osallistujat
  Koulutus on suunnattu säteilyn käyttöorganisaation käyttöhenkilöstölle.
  (Vastaaville johtajille täydennyskoulutuksena soveltuva POHTON kurssi on Vastaavanjohtajan säteilysuojelun täydennyskoulutus. Katso seuraavan kurssin ajankohta ja paikkakunta www.pohto.fi )

  Sisältö
  Säteilyn peruskäsitteitä
  Säteilysuojauslainsäädäntö ja säteilyn käytön valvonta
  Säteilyn terveysvaikutukset
  Teollisuuden radiometriset mittaukset
  Säteilymittarit ja mittausharjoituksia
  Kurssin hinta 495 € + alv 24 %
  Lisäteitoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963

 • Säteilysuojelun täydennyskoulutus vastaaville johtajille Tre
  18.10.2016 - 19.10.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Kurssilla kerrataan radioaktiivisuuden peruskäsitteitä, säteilylähteiden säteilyturvallisuutta. Tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden sekä umpilähteiden käyttöä mm. voimalaitoksissa, sellu- ja paperitehtaissa, metalliteollisuudessa, turvatarkastuksissa.
  Lisäksi kurssilla käsitellään viiden vuoden aikana tapahtuneita lainsäädännön ja uudistuneiden säteilysuojeluohjeiden muutoksia.

  Säteilyturvaohjeen ST 1.8 mukaisen toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että säteilysuojelun vastaavajohtaja saa vähintään 10 tuntia säteilysuojelun täydennyskoulutusta viiden vuoden kuluessa.

  Tämän säteilysuojelun täydennyskoulutuksen pituus on vähintään 10 tuntia

  Osallistujat
  Tämä säteilysuojelun täydennyskoulutus on suunnattu säteilysuojelun vastaavaaville johtajille
  Sisältö
  Säteilyn peruskäsitteitä
  Säteilysuojauslainsäädäntö ja säteilyn käytön valvonta
  Säteilyn terveysvaikutukset
  Teollisuuden radiometriset mittaukset
  Säteilymittarit ja mittausharjoituksia
  Lainsäädännön ja ST ohjeiden muutokset
  Kurssin hinta 735 € + alv 24 %
  Lisäteitoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963

 • Soodakattilat 2- Höyryn tuotanto soodakattilassa
  19.10.2016 - 20.10.2016

  Ilmoittaudu

  Tavoite:
  Höyryn tuotanto soodakattilassa:
  Soodakattilat 2 -kurssi on jatkoa peruskurssin ensimmäiselle osalle. Tässä osassa tavoitteena on perehdyttää osallistuja sulfaattilipeän polttoon siten, että hän kurssin käytyään tuntee mustalipeän käytön polttoaineena, soodakattilan laitteet ja ymmärtää soodakattilaprosessin merkitykseen ympäristölle, tehtaan taloudelle ja muiden osastojen toiminnalle. Kurssilla perehdytään soodakattilan vesi-höyrykierron toiminnan periaatteisiin , syöttövedelle asetettaviin vaatimuksiin sekä soodakattilan käytettävyyteen vaikuttaviin tekijöihin normaalissa käyttötilanteessa sekä kuormitusvaihteluiden ja häiriötilanteiden aikana.

  Osallistujat:
  Koulutus on tarkoitettu soodakattilan käytöstä ja kunnossapidosta vastaavat henkilöt, vuoroesimiehet sekä muiden talteenotto- osastojen käyttö- ja kunnossapitohenkilöstö sekä selluteollisuuden laitetoimittajat.

  Sisältö:
  - Soodakattilan rooli sellunvalmistuksessa
  - Aine- ja energiataseet
  - Soodakattilan rakenne painelaitteena
  - Oheislaitteet
  - Soodakattilan virtaukset, vesi-höyry kierto
  - Soodakattilan turvallinen käyttö kunnossapidon kysymykset
  - Kattilan ylös- ja alasajo

  Koulutuksen hinta on 1100 € + alv/hlö

  Lisätiedot:
  Vesa Timonen, puh. 050 5438 440
  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

 • Tuotannonohjaus
  25.10.2016 - 26.10.2016

  Ilmoittaudu

  Koulutuksen sisältö
  - Tuotannon ohjaus ja valvonta
  - Tuotannon materiaalivirtojen hallinta
  - Tuotantokustannukset ja tuottavuus

  Tilaisuuden ohjelma julkaistaan maaliskuun
  aikana.

 • Voimalaitoksen alikonemestarikoulutus, Savo-Karjala
  31.10.2016 - 18.09.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Voimalaitoksen alikonemestarikoulutuksen koulutusohjelma, joka sisältää myös kattilalaitoksen A- ja B-koneenhoitajan koulutuskokonaisuuden. Koulutusohjelman aikana suoritetaan voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto näyttötutkintona.

  Koulutuksen suorittaneet henkilöt voivat hakea alikonemestarin, A-koneenhoitajan tai B-koneenhoitajan pätevyyskirjaa, mikäli vaadittava asetuksen mukainen työkokemus täyttäyy.

  Koulutusohjelma sisältää lähiopetuspäiviä, projektityön sekä tenttipäivät.

  Koulutusohjelma on suunnattu kattilalaitosten tuotanto-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä työskenteleville henkilöille.

  Koulutukseen hakeutuminen on 30.9.16 mennessä alueesi oppisopimustoimiston kautta.

  Tutustu oheiseen ohjelmaa. Siitä löytyy mm. lähikoulutuspäivien ajankohdat ja paikkakunnat.
  Lisätiedot: Kari Palokangas, puh. 050 407 8895 tai s-postilla etunimi.sukunimi@pohto.fi

 • Projektihallinta- ja johtaminen käytännön projektivalmennus
  01.11.2016 - 02.11.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Koulutus on tarkoitettu erilaisissa tehtävissä toimiville henkilöille, joiden työn kuvaan kuuluu projektien tai projektiluonteisten kokonaisuuksien suunnittelu ja hallitseminen. Koulutus sopii erinomaisesti myös nykyisille ja tuleville projektipäälliköille ja erilaisten osaprojektien vetäjille.

  Koulutuksessa hyödynnetään POHTO Oy:n kehittämää projektihallinnan simulaatiota jossa toteutetaan koulutuksen aikana oikea projekti. Näin koulutukseen osallistujat pääsevät heti soveltamaan käytännössä oppimansa asiat omien käsiensä kautta mikä tukee opittujen asioiden nopeaa omaksumista ja soveltamista ja käyttöön ottoa omaan työhön.Simulaation vaikeusaste suhteutetaan aina kohderyhmän osaamistasoon.

  Lisätietoja:
  Irja Kellokoski, puh. 5709 702

 • Projektipäällikkövalmennus
  01.11.2016 - 28.03.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Valmennuksessa käydään läpi projektien eri vaiheet tehokkaasta suunnittelusta hallittuun päättämiseen.
  Osallistujat oppivat ennakoimaan projektien riskit sekä hallitsemaan muutostilanteet.
  Koulutuksen tavoitteena on myös tukea asiakas- ja sidosryhmätyöskentelyä sekä antaa käytännön työkalut projektien hallintaan sekä saavuttaa selkeä käsitys tehokkaasta ja hallitusta
  projektien läpiviennistä.
  Valmennus antaa valmiudet sekä projektien että projektissa toimivien ihmisten tehokkaaseen johtamiseen.

  Lisätietoja:
  Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702

 • Fysikaalisen metallurgian hyödyntäminen
  02.11.2016 - 03.11.2016

  Ilmoittaudu

  Tilaisuus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Metallurgian VATin ja POHTOn kanssa.

  Suunniittelutoimikunta valmistelee ohjelman, joka on valmis
  n. 2 kuukautta ennen tilaisuutta.

 • Pituusleikkauksesta painatukseen
  08.11.2016 - 08.11.2016

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Ymmärtää paperin ja kartongin valmistusprosessin kokonaiskuva, laitteiden toiminta ja niiden periaatteet. Tietää paremmin prosessimittauksista tulevan tiedon kytkennän paperin ja kartongin laadun tekemisen kannalta esim. karheuden vaikutus painatuksessa. Ymmärtää paremmin säätöjen vaikutuksen paperin ja kartongin valmistuksessa. .

  Osallistujat
  Paperi- ja kartonkilinjassa työskentelevät toimihenkilöt, päivä/vuoro-esimiehet, tuotannon työntekijät, kunnossapitäjät, laite- ja raaka-ainetoimittajat sekä muut tehtaan palvelujen toimittajat.

  Sisältö
  Pituusleikkauksen laitteet ja ohjaukset
  Tuotannonohjauksen perusteet ja logistiikka
  Paperin ja kartongin mittaukset ja niiden kytkentä prosessiin
  Tyypillisimmät painatusmenetelmät ja niiden vaatimukset tuotteelle
  Testi

  Koulutuksen hinta on 600 € + alv/hlö

  Lisätiedot:
  Vesa Timonen, puh. 050 5438 440
  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi


 • Vastaavan johtajan pätevöittävä säteilysuojelukoulutus Tre
  10.11.2016 - 11.11.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Perehdyttää osanottajat teollisuuden umpilähteiden ja tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden käyttöön liittyviin turvallisuusmääräyksiin.
  Kurssin käytyään osanottaja tuntee säteilysuojauslainsäädännön pääkohdat, vastaavan johtajan tehtäviin kuuluvat viranomaisyhteistyön käytännöt, säteilyn käytöstä johtuvat vaaratekijät sekä osaa suhtautua säteilylähteisiin oikealla tavalla eri tilanteissa.
  Kurssin päätteeksi järjestetään kuulustelu säteilylain (592/91) 18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

  Osallistujat
  Tämä koulutus on suunnattu säteilynkäytön vastaavan johtajan tehtäviin aikoville, sekä täydennyskoulutukseksi jo vastaavan johtajan tehtävässä oleville. (Täydennyskoulutus tarve vastaaville johtajille on 10 h viiden vuoden välein)

  Koulutuksen aiheet ovat:
  Säteilyfysiikan perusteet
  Säteilyn mittaaminen
  Säteilyn biologiset vaikutukset ja säteilyriskit
  Säteilysuojelulainsäädäntö
  Säteilyaltistuksen seuranta
  Säteilylähteiden varoitusmerkinnät
  Umpilähteet ja röntgenlaitteet sekä niiden käyttö
  Harjoituksia ja ryhmätöitä
  Kuulustelu säteilylain (592/91) 18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

  Kurssin hinta 1080 € + alv 24 %
  Lisäteitoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5326098

 • ATEX, Räjähdysvaaralliset tilat, turvallinen työskentely
  15.11.2016 - 15.11.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  ATEX - Räjähdysvaarallisissa tiloissa työskentely käytännössä

  Räjähdysvaarallisten tilojen ATEX-säädökset koskevat henkilöitä, jotka työskentelevät Ex-tiloissa ja rakentavat tai suunnittelevat Ex-tiloja.

  Lain mukainen kouluttautumis-velvoite koskee kaikkia Ex-tiloissa työskenteleviä henkilöitä, kuten kunnossapito- ja käyttöhenkilöstöä, urakoitsijoita ja aliurakoitsijoita, suunnittelijoita ym. Yleinen käytännönperiaate on, että jokaisella, joka tekee jotakin Ex-tilassa, pitää olla riittävä koulutus kyseiseen tehtävään. Suosittelemme sähkö- ja automaatioalalla em. tiloissa työskenteleville, tietojen ajantasalla pitämiseksi, kouluttautumista 3 - 5 vuoden välein.

  ATEX-koulutus antaa valmiudet kunnossapito- ja käyttöhenkilö-kunnalle turvalliseen työs-kentelyyn ATEX-tiloissa.

  Koulutus on suunniteltu käyttöhenkilöstölle sekä mekaanisen-, sähkö- ja automaatiokunnossapidon henkilöstölle.

  Kurssin hinta on 550 € +alv / hlö.

  Lisätietoja Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963, jaakko.kiuttu(at)pohto.fi

 • Metsäteollisuuden jätevesien käsittely
  15.11.2016 - 16.11.2016

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistuja biologisen puhdistamon eri toteutusmahdollisuuksiin. Kurssin käytyään osallistuja ymmärtää jätevesien puhdistuksen teorian ja osaa biologisen puhdistuksen teknillisen toteutuksen.

  Osallistujat
  Koulutus on tarkoitettu sellutehtaiden käyttö-, ympäristö, kunnossapito- ja automaatiohenkilöille sekä laaduntarkkailijoille ja laitetoimittajille.

  Sisältö:
  - Poistevesien käsittelyn perusperiaatteet ja laitokselle tuleva kuormitus
  - Aktiivilieteprosessin toiminta ja sen optimointi
  - Aktiivilietelaitoksen ajo- häiriötilanteet
  - Ongelmanratkaisu (workshop)

  Koulutuksen hinta on 1100 € + alv/hlö

  Lisätiedot:
  Vesa Timonen, puh. 050 5438 440
  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi


 • Valssaustekniikka
  15.11.2016 - 16.11.2016

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Tilaisuudessa tarkastellaan teräksen valmistusprosessia käytännön esimerkein asiakkaalle syntyvän arvon näkökulmasta. Tavoitteena on kehittää asiakkaan tarpeiden ymmärrystä ja laadun tekemisen kulttuuria terästeollisuudessa.

  Osallistujat
  Tilaisuus on tarkoitettu terästeollisuudessa työskenteleville esimiehille ja toimihenkilöille

 • Asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen ja kehittäminen
  21.11.2016 - 22.11.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen ovat keskeisiä keinoja kehittää organisaation kilpailukykyä

  Toimintaympäristön muutosvauhti, monimutkaistuminen, verkostotoiminnan ja asiakkaiden roolin vahvistuminen avaavat uusia mahdollisuuksia ja muuttavat kilpailuasetelmia. Menestyminen edellyttää kykyä luoda uutta lisäarvoa jatkuvasti asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

  Koulutus tarjoaa mahdollisuuden tarkastella oman organisaation toimintamalleja ja syventää omaa osaamista ja antaa työkaluja ja toimintamalleja asiakaslähtöisen organisaation johtamiseen, verkostoissa toimimiseen ja erilaisten verkostojen johtamiseen.

  Hyödyt osallistujalle
  -Syvennät osaamistasi asiakkuuksien ja verkostojen johtamisessa
  -Laajennat johtamisessa tarvittavaa kokonaisnäkemystä ja ymmärrystä
  -Saat uusia näkökulmia ja konkreettisia työkaluja sekä
  -mahdollisuuden tutustua eri alojen käytäntöihin ja verkostoitumiseen muiden kollegojen kanssa

 • Sähkötyöturvallisuus SFS 6002
  23.11.2016 - 23.11.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Sähköalalla töitä tekevien koulutus- ja opastusvastuu kuuluu työnantajalle. Kaikille sähkötöitä tekeville on annettava yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus. Sähkötyöturvallisuuskoulutus on uusittava max. 5 vuoden välein.

  Osallistujat:
  Sähkö- ja automaatioalojen insinöörit, teknikot ja asentajat.

  Sisältö:
  - Sähkö vaarallisuus
  - Lait, asetukset ja standardi SFS 6002
  - Turvallisen toiminnan perusta
  - Sähkötöitä tekevät henkilöt ja organisaatio
  - Käyttöön liittyvät toimenpiteet
  - Työskentelykäytännöt
  - Kunnossapito käytännöt
  - Kirjallinen kuulustelu

  Kurssin hinta 280 € +alv / hlö.

  Lisätietoja Lisätietoja Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963, jaakko.kiuttu(at)pohto.fi

 • Painelaitteet käytönvalvojille
  24.11.2016 - 25.11.2016

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Kurssin tavoitteena on perehdyttää osanottajat painelaitteita koskevaan lainsäädäntöön ja tarkastustoimintaan, painelaitteiden suunnitteluun, hankintaan, valmistukseen, korjaukseen ja käyttöön. Pääpaino kurssilla on käytössä olevien laitosten painelaitteissa

  Osallistujat
  Käytönvalvojat, valmistuksen valvojat, yleissuunnittelijat, kunnossapidon ja valmistuksen työnsuunnittelijat ja työnjohto, käyttäjät (vuoromestarit ja vastaavat) painelaiteasioita hoitavat henkilöt ja tarkastajat sekä em. tehtäviin koulutettavat.

  Sisältö
  Lainsäädännön rakenne ja keskeinen sisältö
  valmistus- ja tarkastussäädökset
  CE-merkintä painelaitteissa
  Rekisteröinti
  Käytönaikaiset tarkastukset
  Asennus-, korjaus- ja muutostyöt
  Tarkastuslaitokset
  Kattilalaitosten säädöksiä
  Painelaitteiden EN-standardi
  Painelaitteiden turvallisuuden valvonta
  Painelaitteet ja työturvallisuuus
  Painelaitteiden hankinta
  Pidentyvien ajanjaksojen haasteet,
  Kattiloiden vikaantuminen
  Kattiloiden, turbiinin ja putkistojen tarkastusmenetelmät

  Kurssin hinta on 1050 € +alv / hlö.

  Lisätietoja Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963, jaakko.kiuttu(at)pohto.fi

 • Painelaitteiden käytön lainsäädäntö
  24.11.2016 - 24.11.2016

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Kurssin tavoitteena on perehdyttää osanottajat painelaitteita koskevaan lainsäädäntöön, painelaite EN standartiin, käytön aikaisiin tarkastuksiin ja turvallisuuden valvontaan.

  Osallistujat
  Käytönvalvojat, valmistuksen valvojat, yleissuunnittelijat, kunnossapidon ja valmistuksen työnsuunnittelijat ja työnjohto, käyttäjät (vuoromestarit ja vastaavat) painelaiteasioita hoitavat henkilöt ja tarkastajat sekä em. tehtäviin koulutettavat.

  Sisältö
  Lainsäädännön rakenne ja keskeinen sisältö
  valmistus- ja tarkastussäädökset
  CE-merkintä painelaitteissa
  Rekisteröinti
  Käytönaikaiset tarkastukset
  Asennus-, korjaus- ja muutostyöt
  Tarkastuslaitokset
  Kattilalaitosten säädöksiä
  Painelaitteiden EN-standardi
  Painelaitteiden turvallisuuden valvonta

  Kurssin hinta on 425 € +alv / hlö.

  Lisätietoja Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963, jaakko.kiuttu(at)pohto.fi

 • Sähkömiesten operointi kytkinlaitosten vikatilanteissa
  29.11.2016 - 30.11.2016

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Tutustutaan teollisuuden sähkönjakelujärjestelmissä käytettyihin yleisimpiin suoja-reletyyppeihin, katkaisijoihin ja erottimiin sekä turvallisiin työskentelykäytäntöihin kytkinlaitoksissa.

  Kohderyhmä
  Teollisuuden sähköjakelutöihin osallistuvat työnjohtajat, käyttömiehet ja sähköpäivystäjät.

  Kurssin hinta on 650 € +alv / hlö.

  Lisätietoja Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963, jaakko.kiuttu(at)pohto.fi

 • Perehdyttäminen ja työnopstus
  19.01.2017 - 19.01.2017

  Ilmoittaudu

  Perehdyttäminen ja työnopastus ovat tärkeä osa henkilöstön kehittämistä. Hyvin toteutettu perehdyttäminen lisää työn tuottavuutta, parantaa laatua, tukee työturvallisuutta ja hyvinvointia.

  Koulutuksesta saat:
  -perustiedot perehdyttämisen ja työnopastuksen sisällöstä ja tehokkaasta toteuttamisesta
  - perustiedot oppimisprosessista
  - mallin työnopastuksen toteuttamiseen
  - kehittää henkilökohtaisia ohjaustaitoja

  Kohderyhmä:
  lähiesimiehet, perehdyttäjät ja työnopastajat

  Lisätietoja:
  Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702

Hei, voinko auttaa?

Tarvitsetko apua?

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään!

Olet jonossa Sulje
Hei, olet jonossa sijalla ?. vastaamme sinulle mahdollisimman pian. Kiitos!