• Metsäteollisuus
  Metsäteollisuus
 • Metalliteollisuus
  Metalliteollisuus
 • Energian tuotanto
  Energian tuotanto
 • Kaivannaisala
  Kaivannaisala
 • Kunnossapito
  Kunnossapito
 • Liiketoiminnan johtaminen Projektikoulutus
  Liiketoiminnan johtaminen Projektikoulutus
 • Suojelu- ja turvallisuuskoulutus
  Suojelu- ja turvallisuuskoulutus
 • Ajankohtaisseminaarit
  Ajankohtaisseminaarit
 • Valkolipeän valmistus - kaustisointi ja meesauuni, Oulu
  28.10.2020 - 29.10.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  28.-29.10.2020 Valkolipeän valmistus - kaustisointi ja meesauuni, Oulu

  Koulutukseen voi osallistua lähiopetuksessa tai etäyhteydellä.

  Valkolipeän valmistuksen koulutuksessa perehdytään sulfaattisellutehtaan kemikaalien muokkaamiseen keittoon sopivaan muotoon eli valkolipeäksi. Kurssi on osa keittokemikaalien regeneroinnin koulutuskokonaisuutta, johon kuuluvat tämän lisäksi mustalipeän haihdutuksen ja soodakattilan toiminnot. Kurssin käytyään osallistuja tuntee kemikaalikierron periaatteet ja sellunvalmistuksen keittokemikaalit, niiden koostumuksen, ominaisuudet ja käyttötarkoituksen. Kurssilainen ymmärtää keittokemikaalien laadun merkityksen sellun tuotannon kannalta ja toisaalta kemikaalikierron, mukaan lukien kalkkikierron merkityksen valkolipeän valmistuksessa. Kurssilla perehdytään kaustisoinnin ja meesauunin toiminnan periaatteisiin, niiden käytettävyyteen vaikuttaviin tekijöihin normaalissa käyttötilanteessa sekä kuormitusvaihteluiden ja häiriötilanteiden aikana.

  Osallistujat
  Valkolipeän valmistuksesta, kaustistamon ja meesauunin käytöstä vastaavat henkilöt, vuoroesimiehet ja kunnossapidosta vastaavat henkilöt sekä muiden talteenotto-osastojen käyttö- ja kunnossapitohenkilöstö sekä selluteollisuuden laitetoimittajat.

  Koulutuksen hinta on 1055 €/etäopetus ja 1100 €/lähiopetus / hlö +alv.

  Ilmoittaudu mielellään 12.10. mennessä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jarmo Kauppi, 040 6896 920
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Sähkötyöturvallisuus SFS 6002
  03.11.2020 - 03.11.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  3.11.2020 Sähkötyöturvallisuus SFS6002, Oulu

  Koulutukseen voi osallistua joko lähiopetuksessa tai etäyhteydellä (Microsoft Teams).

  Sähköalalla töitä tekevien koulutus- ja opastusvastuu kuuluu työnantajalle. Kaikille sähkötöitä tekeville on annettava yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus. Sähkötyöturvallisuuskoulutus on uusittava max. 5 vuoden välein.

  Osallistujat:
  Sähköalalla työskentelevät asentajat, esimiehet ja asiantuntijat.

  Sisältö:
  - Sähkö vaarallisuus
  - Lait, asetukset ja standardi SFS 6002
  - Turvallisen toiminnan perusta
  - Sähkötöitä tekevät henkilöt ja organisaatio
  - Käyttöön liittyvät toimenpiteet
  - Työskentelykäytännöt
  - Kunnossapito käytännöt
  - Kirjallinen kuulustelu

  Koulutuksen hinta 280 eur / hlö lähiopetus, 260 eur / hlö etäyhteys + alv.

  Ilmoittaudu mielellään 19.10. mennessä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Teollisuuden turvajärjestelmät ja TLI-dokumentointi, Oulu
  03.11.2020 - 04.11.2020

  Ilmoittaudu  Koulutus siirtyy myöhemmin tänä vuonna pidettäväksi.

  Koulutukseen voi osallistua lähiopetuksessta tai etäyhteydellä.

  Tarkemmat koulutustiedot tulossa myöhemmin.

  Koulutuksen hinta 950 eur / hlö lähiopetus, 910 eur / hlö etäyhteys + alv.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Jännitetyöt alle 1kV laitteistoissa
  04.11.2020 - 04.11.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Jännitetyöt alle 1kV laitteistoissa 4.11.2020, Oulu

  Koulutus toteutetaan lähiopetuksessa.

  Koulutus on tarkoitettu sähköalan töitä tekeville henkilöille joiden työ kohdistuu sähkölaitteiston jännitteisiin osiin tai he joutuvat työskentelemään jännitteisten osien välittömässä läheisyydessä.

  Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että koulutettava on suorittanut standardi 6002:n koulutuksen hyväksytysti.

  Kohderyhmä:
  Koulutus on tarkoitettu sähkö- ja automaatioalojen henkilöstölle.

  Koulutuksen hinta on 330 € hlö / +alv 24%

  Ilmoittaudu mielellään viimeistään 19.10. mennessä. Osallistujamäärä on rajoitettu 14 osallistujaan.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Hajautetun asiantuntijatiimin johtaminen - etävalmennus
  06.11.2020 - 06.11.2020

  Ilmoittaudu

  Hajautetun asiantuntijatiimin johtaminen - etävalmennus 6.11..2020

  Valmennus toteutetaan vuorovaikutteisena etäkoulutuksena laadukkaasta POHTO Audigitorio:sta, jolloin koulutukseen on helppo osallistua turvallisesti Internetin välityksellä, paikasta riippumatta.

  Kuvaus:
  Etätyön ja verkostoituneiden toimintamallien lisääntyminen on muuttanut organisaatioiden rakenteita ja ihmisten työskentely-ympäristöjä. Muutoksella on vaikutuksensa johtamis-, raportointi -ja vuorovaikutuskäytäntöihin. Johtamisen ja tiimin työskentelyn onnistuminen edellyttää muutoksen ymmärtämistä, sekä käytäntöjen uudelleenarviointia ja kehittämistä. Myös asiakasyhteyksien hoitaminen vaatii muuttuneessa tilanteessa kehittämistä, jotta ei pelkästään sopeuduta uuteen toimintaympäristöön, vaan toimitaan proaktiivisesti muutosta parhaalla tavalla hyödyntäen saavuttaen näin kilpailuetuja.

  Teeman mukainen valmennus sisältää vuorovaikutteisuuden lisäksi käytännön harjoituksia virtuaalisesti luonnollisessa ympäristössä.

  Koulutuksen hinta 420 € + alv/hlö.

  Ilmoittautumiset viimeistään 23.10.2020 joko asiakaspalvelu@pohto.fi tai www.pohto.fi

  Ohjelma tulossa!

  Lisätietoja:
  Toimitusjohtaja Markku Oikarinen, puh. 040 7728 333
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702

  HOX!
  Toteutamme valmennusta myös yrityskohtaisesti. Yrityskohtainen toteutus on mahdollista räätälöidä asiakkaan erityistarpeet ja painotuksen huomioiden.
  Kysy tarjous!

  Avaa tulostusversio

 • Kemiallisesti puhdistetun veden valmistus, etäkoulutus
  09.11.2020 - 10.11.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  9. - 10.11.2020 Kemiallisesti puhdistetun veden valmistus

  Koulutus totetutetaan etäopetuksena.

  Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujalle teoreettiset ja käytännön tiedot kemiallisesti puhdistetun veden valmistuksesta ja laadusta. Koulutuksessa opitaan kemiallisesti puhdistetun veden valmistuksen laitteet, sekä raakaveden laadun ja laatuvaihteluiden merkitys puhdistusprosessiin. Lisäksi opitaan vesilaitoksen ajamista ja ongelmatilanteiden hallintaa.

  Koulutus on tarkoitettu ja siitä hyötyvät sellutehtaan käytöstä ja kunnossapidosta vastaavat esimiehet, tuotanto, henkilöstö, kunnossapitäjät, laitetoimittajat ja palveluliiketoimintaa harjoittavat yritykset.

  Koulutuksen hinta 1055 € + alv/hlö Ilmoittaudu mielellään 26.10. mennessä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jarmo Kauppi, 040 6896 920
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Teräksen peittaus
  10.11.2020 - 11.11.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Koulutus toteutetaan lähiopetuksena ja etäyhteydellä. Koulutuspäivät ovat muuttuneet, aikaisemmin 2.-3.9.

  Koulutuksen tavoitteena on syventää osallistujien ymmärrystä peittautuvuuteen vaikuttavista tekijöistä, erilaisista peittausmenetelmistä, peittauskemikaalien käsittelystä ja peittauksen onnistumisen merkityksestä.

  Koulutus on tarkoitettu peittauksen ja siihen läheisesti liittyvien prosessivaiheiden työntekijöille ja toimihenkilöille sekä teknisessä asiakaspalvelussa ja T&K -tehtävissä toimiville.

  Koulutuksen hinta 980 eur / hlö lähiopetus, 940 eur / hlö etäyhteys + alv. Ilmoittaudu mielellään 26.10. mennessä.

  Lisätietoja:
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Höyryturbiinin käyttö, tarkastukset ja revisio, Oulu
  11.11.2020 - 12.11.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Höyryturbiinin käyttö, tarkastukset ja revisio 11.-12.11.2020
  Uusittu ohjelma

  Koulutukseen voi osallistua joko lähiopetuksessa tai etäyhteydellä.

  Koulutuksen tavoitteet
  - päivittää turbiinin eri järjestelmien toiminnat
  - käydä läpi turbiinin käynnistyksen esivalmistelut, käytön ja valvonnan
  - tunnistaa turbiinin vikaantumismekanismeja ja niistä aiheutuvia vaurioita
  - hallita turbiinirevision suunnittelun, esivalmistelun ja valvonnan painopisteet

  Kohderyhmä
  - kattilalaitosten tuotanto- ja käyttötehtävissä työskentelevät henkilöt (esim. kaukolämpö- ja höyryvoimalaitokset, metsäteollisuuden sooda- ja primäärikattilat)
  - kunnossapito- ja käyttäjäkunnossapitotehtävissä toimivat henkilöt
  - asiantuntijatehtävissä työskentelevät henkilöt
  - ylikonemestarin koulutusohjelmaa suorittavat henkilöt

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jarmo Kauppi, puh. 040 6896 920
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) pätevöittävä koulutus
  11.11.2020 - 12.11.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  11.-12.11.2020 Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) pätevöittävä koulutus, Tampere

  Koulutus toteutetaan lähiopetuksena.

  Tämä ao. toimintatyyppikohtaisella osaamisalalla edellytettävä säteilysuojelukoulutus sekä vähintään 4kk:n riittävä työkokemus tehtävään soveltuvalta alalta, antaa kelpoisuuden toimia säteilyturvallisuusvastaavana (STV) (Säteilylaki 859/2018 41 pykälä).

  Koulutuksella on Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä ( STUKin päätös 1/3020/2019 ).

  Toimintatyyppikohtaisella osaamisala:
  Umpilähde- ja röntgentoiminta (muu kuin tutkimus-
  ja isotooppituotantokiihdytintoiminta) sekä avolähteiden käyttö laboratorioissa säteilylähteiden luokassa 3.

  Koulutuksessa perehdytään harjoituksin sekä luennoin säteilyn käyttöön liittyviin turvallisuusmääräyksiin.

  Koulutuksen käytyään osanottaja tuntee säteilysuojauslainsäädännön pääkohdat, Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) tehtäviin kuuluvat viranomaisyhteistyön käytännöt, säteilyn käytöstä johtuvat vaaratekijät. Osaa toimia toiminnanharjoittajan apuna sekä säteilyturvallisuusasiantuntijan (STA) kanssa yhteistyössä.

  Koulutuspaikka Lapland Hotel Tampere. Osallistuja voi tarvittaessa varata itse majoituksen hotellista.

  Kurssin hinta 1180 € / hlö + alv 24 % Ilmoittaudu mielellään 26.10. mennessä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702

  Avaa tulostusversio

 • LEAN -menetelmien ja -työkalujen käyttöönotto
  12.11.2020 - 12.11.2020

  Ilmoittaudu

  LEAN -menetelmien ja -työkalujen käyttöönotto -liiketoimintaharjoitus 12.11.2020

  Koulutuspaikka:
  POHTO Oy, Vellamontie 12, 90500 Oulu

  Kuvaus:
  Yrityksen toimintojen kehittämisessä Lean-ajattelu on noussut keskeiseksi ajattelumalliksi. Lean-ajattelun keskiössä on tuottamattomien toimintojen poistaminen kaikessa toiminnassa ja kaikilla organisaatiotasoilla. Lean-ajattelun vienti osaksi yrityksen työntekijöiden toimintaa, vie onnistuessaankin joitakin vuosia. Lean-toiminnan hyödyt tulevat nopeamin esille sisäisen tehokkuuden ja asiakastyytyväisyyden parantumisen myötä.

  Valmennus toteutetaan tekemällä oppimisen keinoin POHTOn ainutlaatuisessa yrityssimulaatiossa, joka on toiminut erinomaisena oppimisympäristönä jo tuhansille ammattilaisille.

  Kokemuksemme mukaan vuorovaikutteinen ja toiminnallinen liiketoimintavalmennus on ylivoimaisesti paras tapa oppia käytännössä, miten yrityksen kannattavuuteen voidaan hyvän yhteistyön ja kokonaisuuden ymmärtämisen myötä vaikuttaa kaikissa toiminnoissa ja kaikilla organisaation tasoilla.
  Valmennuksessa hyödynnetään organisaatiossa oppimisen ja ryhmässä toimimisen menetelmiä. Simulaatioihin on rakennettu sisään jatkuvan parantamisen mukainen toimintojen kehittäminen (Lean ja Toyota Kata)

  Annamme tarvittavan ohjauksen jokaiseen tehtävään, joten riittää kun tulet paikalle omana itsenäsi.

  Koulutuksen hinta 420 € + alv/hlö.

  Ilmoittautumiset viimeistään 29.10.2020 joko asiakaspalvelu@pohto.fi tai www.pohto.fi

  Ohjelma tulossa!

  Lisätietoja:
  Toimitusjohtaja Markku Oikarinen, puh. 040 7728 333
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702

  HOX!
  Toteutamme valmennusta myös yrityskohtaisesti. Yrityskohtainen toteutus on mahdollista räätälöidä asiakkaan erityistarpeet ja painotuksen huomioiden.

  Avaa tulostusversio

 • Johtajuuden kehittäminen projekteissa -etävalmennus
  16.11.2020 - 16.11.2020

  Ilmoittaudu

  Johtajuuden kehittäminen projekteissa -etävalmennus
  16.11.2020


  Valmennus toteutetaan vuorovaikutteisena etäkoulutuksena laadukkaasta POHTO Audigitorio:sta, jolloin koulutukseen on helppo osallistua turvallisesti Internetin välityksellä, paikasta riippumatta. Valmennus sisältää myös käytännön harjoituksia.

  Kuvaus:
  Onnistuneen projektin keskeisenä tekijänä on onnistunut johtajuus. Hyvä johtajuus tarkoittaa paitsi erinomaista projektipäällikön roolin toteuttamista, myös onnistunutta vastuutusta ja vastuunottoa projektin eri vastuualueilla.

  Valmennus soveltuu johtoryhmille, ylemmälle johdolle, projektipäälliköille ja kaikille projektityötä tekeville, jotka haluavat edistää projektitiimien kykyä lisätä projektien tehokkuutta ja tuloksellisuutta johtajuutta kehittämällä.

  Koulutuksen hinta 420 € + alv/hlö.

  Ilmoittautumiset viimeistään 2.11.2020 joko asiakaspalvelu@pohto.fi tai www.pohto.fi

  Ohjelma tulossa!

  Lisätietoja:
  Toimitusjohtaja Markku Oikarinen, puh. 040 7728 333
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702

  HOX!
  Toteutamme valmennusta myös yrityskohtaisesti. Yrityskohtainen toteutus on mahdollista räätälöidä asiakkaan erityistarpeet ja painotuksen huomioiden.
  Kysy tarjous!

  Avaa tulostusversio

 • Painelaitteet käytönvalvojille
  17.11.2020 - 18.11.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Painelaitteet käytönvalvojille 17.-18.11.2020

  Koulutukseen voi osallistua lähiopetuksessa tai etäyhteydellä POHTO Audigitorio:sta.

  Tavoite
  Kurssin tavoitteena on perehdyttää osanottajat painelaitteita koskevaan lainsäädäntöön ja tarkastustoimintaan, painelaitteiden suunnitteluun, hankintaan, valmistukseen, korjaukseen ja käyttöön. Pääpaino kurssilla on käytössä olevien laitosten painelaitteissa

  Osallistujat
  Käytönvalvojat, valmistuksen valvojat, yleissuunnittelijat, kunnossapidon ja valmistuksen työnsuunnittelijat ja työnjohto, käyttäjät (vuoromestarit ja vastaavat) painelaiteasioita hoitavat henkilöt ja tarkastajat sekä em. tehtäviin koulutettavat.

  Sisältö
  Lainsäädännön rakenne ja keskeinen sisältö
  valmistus- ja tarkastussäädökset
  CE-merkintä painelaitteissa
  Rekisteröinti
  Käytönaikaiset tarkastukset
  Asennus-, korjaus- ja muutostyöt
  Tarkastuslaitokset
  Kattilalaitosten säädöksiä
  Painelaitteiden EN-standardi
  Painelaitteiden turvallisuuden valvonta
  Painelaitteet ja työturvallisuuus
  Painelaitteiden hankinta
  Pidentyvien ajanjaksojen haasteet,
  Kattiloiden vikaantuminen
  Kattiloiden, turbiinin ja putkistojen tarkastusmenetelmät

  Koulutuksen hinta 1050 eur / hlö lähiopetus, 1010 eur / hlö etäyhteys + alv.

  Ilmoittaudu mielellään 2.11. mennessä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jarmo Kauppi, puh. 040 6896 920
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Painelaitteiden käytön lainsäädäntö
  17.11.2020 - 17.11.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  17.11.2020 Painelaitteiden käytön lainsäädäntö, Oulu

  Koulutukseen voi osallistua lähiopetuksessa tai etäyhteydellä.

  Tavoite
  Kurssin tavoitteena on perehdyttää osanottajat painelaitteita koskevaan lainsäädäntöön, painelaite EN-standardiin, käytön aikaisiin tarkastuksiin ja turvallisuuden valvontaan.

  Osallistujat
  Käytönvalvojat, valmistuksen valvojat, yleissuunnittelijat, kunnossapidon ja valmistuksen työnsuunnittelijat ja työnjohto, käyttäjät (vuoromestarit ja vastaavat) painelaiteasioita hoitavat henkilöt ja tarkastajat sekä em. tehtäviin koulutettavat.

  Sisältö
  Lainsäädännön rakenne ja keskeinen sisältö
  Uudet valmistus- ja tarkastussäädökset
  CE-merkintä painelaitteissa
  Rekisteröinti
  Käytönaikaiset tarkastukset
  Asennus-, korjaus- ja muutostyöt
  Tarkastuslaitokset
  Kattilalaitosten säädöksiä
  Painelaitteiden EN-standardi
  Painelaitteiden turvallisuuden valvonta

  Koulutuksen hinta 640 eur / hlö lähiopetus, 620 eur / hlö etäyhteys + alv.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jarmo Kauppi, puh. 040 6896 920
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Wedge-prosessianalyysijärjestelmä, etä
  17.11.2020 - 18.11.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  UUSI KOULUTUS !

  Koulutuksen sisältö:
  - Wedgen perusteet
  - mittaustietojen lisääminen kaavioon
  - datan analysointityökalut
  - korrelaatiotyökalut
  - kaavioiden tekeminen ja tallentaminen
  - laskennalliset mittaukset
  - maksojen tekeminen
  - hyödyntäminen kunnossapidon apuvälineenä käytännön esimerkkien avulla.

  Koulutuksen kohderyhmä:
  - teollisuuden käyttö ja kunnossapitohenkilöstö
  - vuoromestarit, päivämestarit, prosessi-insinöörit
  - luotettavuusinsinöörit
  - sähkö- ja automaatioasentajat
  - erikoisosaajat
  - sähkö- ja automaatiokunnossapidosta vastaavat
  - suunnittelijat.

  Koulutuksessa tulee osallistujalla olla käytettävissä oma tietokone ja yhteys oman tehtaan Wedge-järjestelmään.

  Koulutus toteutetaan etäopetuksena.
  Koulutuksen hinta on 950 € / hlö +alv. Ilmoittaudu viimeistään ma 9.11. mennessä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Hydraulisten järjestelmien huolto ja vianetsintä 2020
  19.11.2020 - 20.11.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Hydraulisten järjestelmien huolto ja vianetsintä 2020, Oulu Uusi tuote

  Koulutukseen voi osallistua joko lähikoulutuksessa tai etäyhteydellä.

  Koulutuksen tavoitteena on
  perehdyttää syvällisemmin hydrauliikkakomponenttien ja -järjestelmien vikatilanteisiin, vikojen analysointiin ja mittaamiseen sekä vian-määrittelyyn lähtien hydrauliikkakaavioista. Samalla opitaan käyttämään erilaisia mittalaitteita vianpaikannusmittauksissa.

  Kohderyhmä
  Koulutus on tarkoitettu kunnossapidosta vastaaville toimihenkilöille, vianetsintää tekeville mekaanisen ja sähkökunnossapidon henkilöille, jotka ovat työskennelleet pidempään hydrauliikan kanssa. Odotuksena on, että osallistujilla on hydrauliikan käytännössä opittu perustieto ja taito.

  Kurssille otetaan käytännön harjoittelun laadun varmistamiseksi enintään 15 osallistujaa.

  Koulutuksen hinta 850 € / etäopetus tai 890 € / lähiopetus +alv. / hlö

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jarmo Kauppi, 040 6896 920
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi
  Avaa tulostusversio

 • Projektihallinta -etävalmennus
  23.11.2020 - 23.11.2020

  Ilmoittaudu

  Projektihallinta 23.11.2020 -etävalmennus

  Valmennus toteutetaan vuorovaikutteisena etäkoulutuksena laadukkaasta POHTO Audigitorio:sta, jolloin koulutukseen on helppo osallistua turvallisesti Internetin välityksellä, paikasta riippumatta.

  Kuvaus:
  Valtaosassa työpaikoista suurin osa työstä tehdään nykyisin projekteissa. Projektien onnistuminen edellyttää projektityöskentelyn perusasioiden ja toimintatapojen hyvää hallintaa kaikilta projekteihin osallistuvilta. Parhaiten osaaminen kehittyy käytännön harjoituksissa, joita tässä valmennuksessa on sisällytetty lyhyiden luentojaksojen lomaan.

  Projektinhallinta -valmennus sopii kaikille projektityöskentelyyn osallistuville, ja antaa hyvät perustiedot kokemattomille projektityöskentelijöille sekä toimii arvokkaana päivitys- ja kertauskurssina jo vähän edistyneemmille työntekijöille.

  Koulutuksen hinta 420 € + alv/hlö.

  Ilmoittautumiset viimeistään 9.11.2020 joko asiakaspalvelu@pohto.fi tai www.pohto.fi

  Ohjelma tulossa!

  Lisätietoja:
  Toimitusjohtaja Markku Oikarinen, puh. 040 7728 333
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702

  HOX!
  Toteutamme valmennusta myös yrityskohtaisesti. Yrityskohtainen toteutus on mahdollista räätälöidä asiakkaan erityistarpeet ja painotuksen huomioiden.
  Kysy tarjous!

  Avaa tulostusversio

 • Kattilalaitoksen käytönaikaiset vauriot ja niiden ennakointi
  24.11.2020 - 25.11.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Kattilalaitoksen käytönaikaiset vauriot ja niiden ennakointi 24.-25.11.2020, Oulu

  Koulutukseen voi osallistua joko lähiopetuksessa tai etäyhteydellä.

  Koulutuksen tavoitteet
  - oppia kattilalaitosten eri komponenttien vaurioherkkyyksistä, eri vikaantumisten etenemisestä ja niiden ennakoimisesta
  - hyödyntää erilaisia tarkastusmenetelmiä tarkastusten kohdentamisessa ja
  vaurioiden paikallistamisessa
  - ymmärtää kattilalaitoksen tarkastusten, käyttöarvojen ja - tapojen merkitystä vaurioiden ennakoinnissa ja syntymisessä

  Koulutuksen jälkeen osallistuja pystyy hyödyntämään erilaisia kattilalaitoksen
  käyttö- ja kunnonvalvonnan menetelmiä ja suunnitella kattilalaitoksen tarkastusohjelman.

  Koulutus on tarkoitettu
  - suurten kattilalaitosten tuotanto-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä työskenteleville henkilöille (esim. kaukolämpö- ja höyryvoimalaitokset, metsäteollisuuden sooda- ja primäärikattilat)
  - asiantuntijatehtävissä työskenteleville henkilöille

  Koulutuksen hinta 930 € / etäopetus tai 970 € / lähiopetus + alv. / hlö

  Ilmoittaudu mielellään 10.11. mennessä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jarmo Kauppi
  puh. 040 6896 920
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski
  puh. 050 5709 702

  Avaa tulostusversio

 • Taajuusmuuttajat ACS880 tekniikka ja huolto, Oulu
  24.11.2020 - 25.11.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  24.-25.11.2020 Taajuusmuuttajat ACS880 tekniikka ja huolto, Oulu

  Taajuusmuuttajat ACS 880 tekniikka ja huolto -koulutuksessa osallistujat perehdytetään taajuusmuuttajien toimintaperiaatteisiin, käyttökohtaisiin virityksiin, ohjelmointiin, huoltoon ja vianetsintään.

  Koulutus on tarkoitettu taajuusmuuttajien suunnittelusta, huollosta ja kunnossapidosta vastaaville henkilöille.

  Koulutuksen hinta on 970 € +alv / hlö. Osallistujamäärä on rajoitettu max 10 osallistujaa.

  Koulutuspaikkakunnaksi on muuttunut Oulu, aikaisemmin paikkakunta oli Kuopio.

  Ilmoittaudu kurssille mielellään 9.11. mennessä.

  Koulutus voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisena koulutuksena asiakkaan haluamalla paikkakunnalla. Koulutustilassa tarvitaan kolmivaihesähkö.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Valmet DNA PROFIBUS DP -kenttäväyläliityntä, Oulu
  24.11.2020 - 24.11.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Valmet DNA PROFIBUS DP -kenttäväyläliityntä ti 24.11.2020, Oulu

  Koulutuspäivä on 26.8. siirretty syyskuulta marraskuulle. Koulutus toteutetaan lähiopetuksena.

  Valmet koulutusohjelmien avulla organisaatiosi osaaminen kehittyy ja pysyy optimaalisessa tasolla. Osaamisen kehittämisen etuja ovat mm. automaatio- ja säätöratkaisujen ominaisuuksien parempi hyödyntäminen sekä ratkaisujen ja laitteiden asianmukainen asennus, käyttöönotto, käyttö ja huolto.

  Koulutuksessa tutustutaan PROFIBUS DP -kenttäväyläliityntään Valmet DNA -järjestelmän näkökulmasta.

  Liitynnän perusteista edetään Profibus-konfiguraattorilla luotavan väylämäärittelyn kautta Valmet DNA -suunnittelujärjestelmän avulla tehtävän väyläkonfiguraation aktivointiin.

  Tarkastellaan PROFIBUS-liitynnän yhteydessä tehtävän sovellussuunnittelun sisältöä. Tutustutaan PROFIBUS-väylältä saatavaan diagnostiikkaan ja DP-väylän signaalien monitorointiin ylläpidon apuvälineinä.

  Koulutukseen osallistunut tuntee PROFIBUS DP -väylän käyttömahdollisuudet Valmet DNA-järjestelmässä ja PROFIBUS-väylään tehtävän laitelisäyksen periaatteet.

  Kohderyhmä: Automaatiosta vastaavat, ylläpitohenkilökunta sekä sähkö- ja automaation kunnossapitohenkilökunta, -erikoisosaajat ja sovellussuunnittelijat.

  Osallistujan tulee hallita perustiedot Valmet DNA -järjestelmästä ja suunnitteluympäristöstä.

  Kurssin hinta on 860 € / hlö +alv. Osallistujamäärä rajoitettu max 10 osallistujaa. Koulutus järjestetään lähiopetuksena huomioiden koronan asettamat rajoitukset.

  HUOM! Ilmoittautuminen viimeistään 28.10. mennessä.

  Kurssi järjestetään yhteistyössä Valmet Automation Oy:n kanssa.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Valmet DNA PROFINET-kenttäväyläliityntä, Oulu
  25.11.2020 - 25.11.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Valmet DNA PROFINET -kenttäväyläliityntä ke 25.11.2020, Oulu

  Koulutuspäivä on 26.8. siirretty syyskuulta marraskuulle. Koulutus toteutetaan lähiopetuksena.

  Valmet koulutusohjelmien avulla organisaatiosi osaaminen kehittyy ja pysyy optimaalisessa tasolla. Osaamisen kehittämisen etuja ovat mm. automaatio- ja säätöratkaisujen ominaisuuksien parempi hyödyntäminen sekä ratkaisujen ja laitteiden asianmukainen asennus, käyttöönotto, käyttö ja huolto.

  Koulutuksessa perehdytään PROFINET-kenttäväylän toimintaan ja tutustutaan PROFINET-kenttäväyläliityntään Valmet DNA -järjestelmän näkökulmasta. Liitynnän perusteista edetään Filedbus-konfiguraattorilla luotavan väylämäärittelyn kautta väyläkonfiguraation lataukseen ja aktivointiin.

  Koulutukseen osallistunut tuntee PROFINET-väylän käyttömahdollisuudet Valmet DNA -järjestelmässä sekä PROFINET-väylään tehtävän laitelisäyksen periaatteet.

  Kohderyhmä: Automaatiosta vastaavat, ylläpitohenkilökunta sekä sähkö- ja automaation kunnossapitohenkilökunta, -erikoisosaajat ja sovellussuunnittelijat.

  Osallistujalla tulee olla perustiedot Valmet DNA -järjestelmästä ja suunnitteluympäristöstä.

  Kurssi järjestetään yhteistyössä Valmet Automation Oy:n kanssa.

  Koulutuksen hinta on 860 € / hlö +alv.

  HUOM! Ilmoittaudu viimeistään 28.10. menessä. Osallistujamäärä on rajoitettu max 10 osallistujaan. Koulutus järjestetään lähiopetuksena huomioiden koronan asettamat rajoitukset.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, 050 5709 702

  Avaa tulostusversio

 • Säteilysuojelun täydennyskoulutus käyttöhenkilöstölle
  26.11.2020 - 26.11.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  26.11.2020 Säteilysuojelun täydennyskoulutus käyttöhenkilöstölle

  Koulutus toteutetaan etäopetuksena (Teams).

  STMa:n ionisoivasta säteilystä 1044/2018 mukaan, säteilytoimintaan osallistuvan työntekijän on saatava säteilysuojelun täydennyskoulutusta vähintään viisi tuntia viiden vuoden aikana.

  Kurssilla käsitellään säteilyfysiikan ja säteilybiologian perusteita. Säteilysuojelun perusperiaatteita. Työntekijän ja väestön suojelua sekä harjoitellaan varautumista säteilyvaaratilanteisiin.

  Koulutuksen kuvaus
  Säteilyfysiikka ja säteilybiologia
  Työntekijän ja väestön säteilysuojelu
  Säteilyvaaratilanteisiin varautuminen
  Lainsäädäntö
  Säteilysuojelu säteilyn käyttöpaikalla
  Säteilyvaaratilanteisiin varautuminen
  Harjoituksia

  Koulutus järjestetään kokonaisuudessaan vuorovaikutteisena etäopetuksena, jolloin opiskelijat osallistuvat koulutukseen etäyhteyksin työpaikallaan tai kotona. Koulutusohjelman tukimateriaali toimitetaan sähköisesti osallistujalle.

  Koulutuksen hinta on 475 € + alv. / hlö.

  Ilmoittaudu mielellään 12.11. mennessä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Taajuusmuuttajat Vacon 100, Oulu
  26.11.2020 - 27.11.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  26.-27.11.2020 Taajuusmuuttajat Vacon 100, Oulu

  Koulutus toteutetaan lähiopetuksena.

  Koulutuksessa osallistujat perehdytetään Vacon 100 -taajuusmuuttajien toimintaperiaatteisiin, käyttökohtaisiin virityksiin, ohjelmointiin, huoltoon ja vianetsintään.

  Koulutus soveltuu taajuusmuuttajien huollosta ja kunnossapidosta vastaaville henkilöille.

  Koulutuksen hinta on 970 € +alv. Osallistujamäärä on rajoitettu max 10 osallistujaa.

  Koulutuspaikkakunnaksi on muuttunut Oulu, aikaisemmin paikkakunta oli Kuopio.

  Ilmoittaudu koulutukseen mielellään 9.11. mennessä.

  Koulutus voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisena koulutuksena asiakkaan haluamalla paikkakunnalla. Koulutustilassa tarvitaan kolmivaihesähkö.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Valmet DNA HIMA -turvalogiikka, peruskurssi, Oulu
  26.11.2020 - 26.11.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Valmet DNA HIMA -turvalogiikka, peruskurssi to 26.11.020, Oulu

  Koulutuspäivä on 26.8. siirretty syyskuulta marraskuulle. Koulutus toteutetaan lähiopetuksena.

  Valmet koulutusohjelmien avulla organisaatiosi osaaminen kehittyy ja pysyy optimaalisessa tasolla. Osaamisen kehittämisen etuja ovat mm. automaatio- ja säätöratkaisujen ominaisuuksien parempi hyödyntäminen sekä ratkaisujen ja laitteiden asianmukainen asennus, käyttöönotto, käyttö ja huolto.

  Koulutuksessa käydään läpi Valmet DNA -automaatiojärjestelmän liityntä HIMA-turvalogiikkajärjestelmiin HIQuad, HIMatrix ja HIMax. Perehdytään laitteistoon ja sovelluksien toteutustapaan, diagnostiikkaan sekä ohjelmistojen rakenteeseen.

  Koulutuksen käytyään osallistujalla on yleisnäkemys Valmet DNA -turvalogiikkajärjestelmistä HIQuad, HIMatrix, HIMax ja niiden liitynnästä Valmet DNA -automaatiojärjestelmään.

  Kohderyhmä: HIMA -turvalogiikkajärjestelmistä ja niiden käytöstä, huollosta, ylläpidosta sekä suunnittelusta vastaavat henkilöt - esim. automaatiosta vastaavat, sähkö- ja automaation kunnossapitohenkilökunta, -erikoisosaajat ja sovellussuunnittelijat.

  Koulutuksen hinta on 860 € / hlö +alv.

  Kurssi järjestetään yhteistyössä Valmet Automation Oy:n kanssa.

  HUOM! Ilmoittaudu viimeistään 28.10. mennessä. Osallistujamäärä on rajoitettu max 10 osallistujaan. Koulutus järjestetään lähiopetuksena huomioiden koronan asettamat rajoitukset.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, 050 5709 702

  Avaa tulostusversio

 • Työturvallisuuskortti, kouluttajan täydennyskoulutus
  30.11.2020 - 30.11.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Työturvallisuuskorttikouluttajan täydennyskoulutuksen hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa kurssinjohtajana toimimiseen seuraavat 5 vuotta.

  Työturvallisuuskorttikouluttajaoikeuden omaavien täydennyskoulutus kestää 8 tuntia, täydennyskoulutuksen ehtona on, että kouluttajaoikeudet ovat voimassa kurssille tultaessa. Osallistujalla tulee olla suoritettuna myös Työsuojelun peruskurssi (kesto 5 pv).

  Koulutuksen kesto klo 8.15 - 16.15.

  Kurssipäivän ohjelma ja koulutuksen sisältöä:
  Yhteinen työpaikka
  Yhteinen turvallisuus
  Perehdyttäminen
  Yhteinen turvallinen työpäivä, harjoituksia
  Tentti

  Koulutus toteutetaan lähiopetuksena.
  Koulutuksen hinta 420 eur/hlö +alv., sis. kahvit ja lounaan. Ilmoittautuminen mielellään 16.11. mennessä.

  Lisätietoja:
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  irja.kellokoski@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Ennakoiva voiteluhuolto 2020, Oulu
  01.12.2020 - 02.12.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Kurssin tavoitteena on
  oppia voiteluaineen laadun, puhtauden ja riittävyyden merkitys käyttövarmuuteen ja käyttöikään. Kun öljyn käyttöikä on pitkä ja voitelujärjestelmät ovat kunnossa, saavutetaan kunnossapitokustannuksissa merkittäviä säästöjä, käyttövarmuus paranee ja ympäristökuormitus sekä -riskit pienenevät. Tieto sitouttaa työntekijän hyviin käytänteisiin ja kollegojen kanssa keskustellessa ammatillinen osaaminen kehittyy edelleen. Jaetut kokemukset ja toimintatavat voivat antaa uusia ideoita omaan tekemiseen.

  Kohderyhmä
  Operatiivisesta kunnossapidosta vastaavat ja henkilöt, jotka ovat aloittaneet teollisuuden laitteiden voiteluhuoltoon liittyvissä työtehtävissä.

  Koulutus toteutetaan
  kokonaisuudessaan lähiopetuksena luokassa, mutta opetustilanteet välitetään tarvittaessa etäyhteydellä, jolloin opetukseen voi osallistua Internetin välityksellä joko omalta työpaikalta tai kotoa. Vahvista ilmoittautumisen yhteydessä osallistumismuotosi joko lähi- tai etäkoulutus.

  Koulutuksen hinta
  940 € / etäopetus ja 980 €/lähiopetus (sis. kahvit ja lounaat)/hlö + alv.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jarmo Kauppi, 040 689 6920
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Teollisuuden säätöpiirit ja niiden viritys
  01.12.2020 - 02.12.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  1.-2.12.2020 Teollisuuden säätöpiirit ja niiden viritys

  Koulutus toteutetaan lähiopetuksena ja etäyhteydellä.

  Teollisuudessa säätöpiirien oikeanlainen toiminta on erittäin tärkeässä roolissa lopputuotteen laadun, kunnossapitokustannusten ja prosessin luotettavan toiminnan näkökulmasta. Käyttöhenkilöstön, kunnossapidon ja suunnittelijoiden on tärkeää ymmärtää säätöpiirien oikeanlainen toiminta ja merkitys prosessin kannalta.

  Koulutuksen sisältö:
  Prosessien ominaisuudet
  Tyypillisimmät säätöpiirit
  Säätöpiirin tehtävät ja tavoitteet
  PID-säätimen rakenne ja toiminta
  Säätöpiirien viritys ja erilaiset viritysmenetelmät
  Vianetsintä säätöpiirin häiriötilanteissa
  Säätöpiirien suorituskyvyn analysointi

  Koulutuksen tavoitteena on perehtyä yleisimpien säätöpiirien rakenteisiin ja toimintaan sekä saada tarvittava osaaminen säätötekniikasta ja säätöpiirien virityksestä.

  Koulutuksen kohderyhmä:
  Teollisuuden käyttö ja kunnossapitohenkilöstö
  Sähkö- ja automaatioasentajat
  Erikoisosaajat
  Automaatiosta vastaavat
  Sähkö- ja automaatiokunnossapidosta vastaavat
  Sovellussuunnittelijat

  Koulutuksen jälkeen henkilö ymmärtää teollisuuden yleisimpien säätöpiirien toiminnan ja osaa tulkita säätöpiirin toimintaa PI-kaavion, piirikaavion ja ohjelmakuvan avulla. Kurssin käynyt osaa virittää yksinkertaisen säätöpiirin ja osaa vianetsinnän perusteet säätöpiirin häiriötilanteissa.

  Koulutuksen hinta on 950 € lähiopetus ja 910 € etäyhteys / hlö +alv.

  Ilmoittaudu mielellään 16.11. mennessä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi  Avaa tulostusversio

 • Prosessiautomaation peruskurssi, Oulu
  03.12.2020 - 04.12.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  3. - 4.12.2020 Prosessiautomaation peruskurssi, Oulu

  Uudistettu ohjelma!

  Koulutukseen voi osallistua lähiopetuksessa tai etäyhteydellä.

  Teollisuuden kunnossapidossa myös sähköasentajat, erikoisosaajat, prosessinhoitajat yms. tarvitsevat yhä useammin tietoa automaatiosta, säätötekniikasta ja automaation kenttälaitteista.

  Kurssin tavoitteena on luoda kokonaiskuva prosessiteollisuuden automaatiosta, automaatiojärjestelmistä, kenttäväylistä sekä automaatioon liittyvistä PI-kaavioista, instrumentoinnin piirikaavioista, mittaus- ja säätöpiireistä sekä automaation kenttälaitteista.

  Kurssin jälkeen henkilö ymmärtää prosessiautomaation periaatteen kenttälaitteelta automaatiojärjestelmään asti. Henkilö pystyy selvittämään yksinkertaisen automaatiopiirin toiminnan PI-kaavion, piirikaavion sekä piirikohtaisen ajotapaselostuksen avulla ja toimimaan yhteistyössä sähkö- ja automaatiokunnossapidon kanssa.

  Koulutuksen hinta on 950 € / hlö / lähiopetus ja etäyhteys 910 € / hlö +alv.

  Ilmoittaudu mielellään 16.11. mennessä. Ilmoita osallistumisvaihtoehtosi, lähiopetus tai etäyhteys.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Luova ongelmanratkaisu tiimeissä -etävalmennus
  07.12.2020 - 07.12.2020

  Ilmoittaudu

  Luova ongelmanratkaisu tiimeissä -etävalmennus 7.12.2020

  Valmennus toteutetaan vuorovaikutteisena etäkoulutuksena laadukkaasta POHTO Audigitorio:sta, jolloin koulutukseen on helppo osallistua turvallisesti Internetin välityksellä, paikasta riippumatta. Valmennus sisältää käytännön harjoituksia.

  Kuvaus:
  Tiimin, olipa se sitten pysyvä tiimi tai kertaluonteinen projektitiimi, onnistuminen on pitkälle kiinni tiimin kyvystä tarttua erilaisiin kehittämistarpeisiin/ongelmiin, ja tuottaa niihin ratkaisuja.

  Ongelmanratkaisutekniikat auttavat tiimejä tunnistamaan ongelman ja tarpeen sen ratkaisemiseksi, sekä valitsemaan oikean tilanteeseen parhaiten soveltuvat toimintatavat/tekniikan.

  Kenelle:
  Valmennus sopii kaikille tiimeille, tiimityöhön osallistuville ja tiimityötä johtaville henkilöille.

  Koulutuksen hinta 420 € + alv/hlö.

  Ilmoittautumiset viimeistään 23.11.2020 joko asiakaspalvelu@pohto.fi tai www.pohto.fi

  Ohjelma tulossa!

  Lisätietoja:
  Toimitusjohtaja Markku Oikarinen, puh. 040 7728 333
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702

  HOX!
  Toteutamme valmennusta myös yrityskohtaisesti. Yrityskohtainen toteutus on mahdollista räätälöidä asiakkaan erityistarpeet ja painotuksen huomioiden.
  Kysy tarjous!

  Avaa tulostusversio

 • Kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi, Oulu
  08.12.2020 - 09.12.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  8.-9.12.2020 Kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi, Oulu

  Koulutus toteutetaan sekä lähiopetuksena että etäyhteydellä.

  Koulutuspäivät ovat muuttuneet, aikaisemmin ilmoitettu 12.-13.10.

  Tavoite:
  Koulutuksessa saadaan perusteet kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista niin, että osallistujilla on mahdollisuus suorittaa Vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin käytönvalvojan tutkinto - tutkinnon järjestää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

  Vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin käytönvalvojan tutkinnosta löydät tarkemmin tietoa TUKESin sivuilta www.tukes.fi .

  Osallistujat:
  Teollisuuslaitosten henkilöt, jotka päivittäisessä työssään käyttävät, käsittelevät ja varastoivat palavia ja terveydelle vaarallisia kemikaaleja.

  Kaikki koulutuksemme toteutetaan pandemia-aikana valtioneuvoston suositukset ja rajoitukset huomioiden.

  Koulutus järjestetään lähiopetuksena POHTOsta sekä etäyhteydellä POHTO Audigitorio:sta.

  Koulutuksen hinta on 1.150 € / hlö lähiopetus ja etäyhteys 1.110 € / hlö +alv. Ilmoittautuessa tulee mainita koulutustapa.

  Koulutuksessa osallistujalla tulisi olla mukana oma tietokone tai tabletti.

  Ilmoittaudu mielellään 23.11. mennessä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Ohjelmoitavat logiikat Siemens Simatic S7 -peruskurssi, Oulu
  08.12.2020 - 10.12.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Ohjelmoitavat logiikat Siemens Simatic S7 -peruskurssi 8. - 10.12.2020, Oulu

  Koulutus toteutetaan lähiopetuksena.

  Ohjelmoitavat logiikat Siemens Simatic S7 -peruskurssin käynyt tuntee Simatic S7-300/400 logiikoiden perusteet, ohjelmiston perusteet sekä osaa ohjelmoida peruslukituspiirejä. Osallistuja ymmärtää ohjelmointilaitetta logiikan toiminnan kannalta sekä osaa seurata logiikkaohjelmaa.

  Osallistujilta tullutta palautetta:
  - voin käyttää hyväksi omassa työssäni mm. vikojen selivitystä, ohjelmointia
  - hyvä kokonaisuus

  Kohderyhmä:
  Kone-, sähkö- ja automaatioalan henkilöstö, jotka toimivat Simatic S7-ohjausten asennuksessa, huollossa ja käyttöönotossa sekä tarvitsevat Step-7-ohjelmointityökalun käyttöä.

  Sisältö:
  - Simatic S7 järjestelmä ja rakenne
  - Step7 editointityökalut
  - Binäärioperaatiot
  - Digitaalioperaatiot
  - Virheenetsintä
  - Tiedostoyksiköt
  - Analogikäsittely

  Osallistujamäärä on rajoitettu max 10 osallistujaan.

  Koulutuksen hinta on 1390€ +alv. / hlö. Ilmoittaudu mielellään viimeistään ma 23.11. mennessä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Teollisuusputkistojen valmistus, asennus ja kunnossapito
  08.12.2020 - 08.12.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Teollisuusputkistojen valmistus, asennus ja kunnossapito 8.12.2020, Oulu

  Koulutus järjestetään sekä lähikoulutuksena että etäyhteydellä.

  Hyödyt ja tavoitteet:
  Koulutuksen tavoitteena on syventää perustiedot asioista , jotka vaikuttavat teollisuusputkistojen valmistukseen, asennukseen, kunnossapitoon ja käynninaikaisiin korjauksiin.
  Lisäksi koulutuksessa käsitellään,viranomaismääräyksiä ja vaatimuksia, jotka tulee huomioida suunnittelu-, valmistus- ja asennusvaiheessa.

  Kohderyhmä:
  - Teollisuusputkistojen suunnittelijat, valmistajat ja käyttäjät
  - Putkistojen asennus-, korjaus ja muutostöitä suorittavat yritykset
  - Tuotannosta, kunnossapito- ja korjaustöistä vastaavat asiantuntijat

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jarmo Kauppi, 040 6896 920
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Laippaliitosasentajan koulutus ja pätevöinti SFS EN 1591-4
  10.12.2020 - 11.12.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Laippaliitosasentajan koulutus ja pätevöinti SFS EN 1591-4

  Koulutuksen ensimmäisen päivän teoriaosuus toteutetaan verkkokoulutuksena POHTOn uudesta Audigitorio:sta. Toisen päivän teoria, käytännön harjoitukset sekä pätevyyskokeet toteutetaan lähiopetuksena.

  Hinta sisältää verkkokoulutuksen, lähipäivän ja pätevyyskokeet.

  Yhä useampi teollisuuden yritys vaatii huolto- ja kunnossapitotöihin osallistuvilta asentajilta riittävän koulutuksen nyt ja tulevaisuudessa.
  EN-standardi SFS-EN 1591-4 määrittelee, miten laippaliitosten (ruuviliitosten) asentajien koulutus ja pätevöitys tulee järjestää.

  POHTO järjestää laippaliitosasentajan koulutuksen yhteistyössä Densiq Oy:n kanssa. Pätevyyden myöntää Dekra Oy.

  Kohderyhmä:
  - putkistojen, prosessilaitteiden ja niihin liittyvien varusteiden laippaliitosten (ruuviliitosten) asentajat ja asennustöiden valvojat, tilaajat, urakoitsijat ja alihankkijoiden asennuksiin osallistuvat henkilöt

  Putkistojen asennus- ja huoltotöille pätevyysvaatimuksia voivat asettaa mm. valvovat viranomaistahot.

  Laippaliitosasentajan koulutus ja pätevöinti on voimassa 5 vuotta. Standardi SFS EN 1591-4 vaatii, että henkilö työskentelee laippaliitosten parissa vähintään 6 kk välein. Työnantajalla on vastuu tämän seurannasta.

  Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta osallistuja saa pätevyyskortin.

  Koulutus voidaan järjestää räätälöidysti asiakkaalle 1+1 päiväisenä tai yhden pidennetyn päivän mittaisena, jolloin osallistujamäärä on rajoitettu n. 12 hlöä.

  Tarjoamme koulutusta myös ilman pätevyystodistusta, jolloin teoriakoulutuksen pituus on n. 2 h ja asennuskoulutuksen pituus n. 4 h.

  Lisätietoja kehittämispäällikkö Jarmo Kauppi, 040 689 6920

  Avaa tulostusversio

 • Onnistu neuvottelussa - etävalmennus
  11.12.2020 - 11.12.2020

  Ilmoittaudu

  Onnistu neuvottelussa -etävalmennus
  11.12.2020.2020


  Valmennus toteutetaan vuorovaikutteisena etäkoulutuksena laadukkaasta POHTO Audigitorio:sta, jolloin koulutukseen on helppo osallistua turvallisesti Internetin välityksellä, paikasta riippumatta. Valmennus sisältää käytännön harjoituksia.

  Kuvaus:
  Neuvotteluissa onnistuminen edellyttää hyvää suunnittelua ja neuvottelutilanteiden harjoittelua. Tavoitteiden määrittely, neuvottelukumppaneiden arviointi, neuvottelustrategian ja -taktiikan luominen, osaava viestintä, hyvä reagointi neuvottelun aikana ja neuvottelun aktiivinen päättäminen ovat onnistuneen neuvottelun osa-alueita. Hyvistä neuvottelutaidoista on hyötyä paitsi varsinaisissa neuvotteluissa, myös monilla muilla elämän alueilla.

  Kenelle:
  Valmennus sopii kaikille tiimeille, tiimityöhön osallistuville ja tiimityötä johtaville henkilöille.

  Koulutuksen hinta 420 € + alv/hlö.

  Ilmoittautumiset viimeistään 27.11.2020 joko asiakaspalvelu@pohto.fi tai www.pohto.fi

  Ohjelma tulossa!

  Lisätietoja:
  Toimitusjohtaja Markku Oikarinen, puh. 040 7728 333
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702

  HOX!
  Toteutamme valmennusta myös yrityskohtaisesti. Yrityskohtainen toteutus on mahdollista räätälöidä asiakkaan erityistarpeet ja painotuksen huomioiden.
  Kysy tarjous!  Avaa tulostusversio

 • Prosessiteollisuuden pumppujen asennus ja kunnossapito
  15.12.2020 - 16.12.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Kurssin tavoitteena on perehdyttää osallistujat prosessiteollisuuden pumppujen asennukseen, kunnonvalvontaan ja ennakkohuoltoon liittyvien tehtävien suorittamiseen.

  Kohderyhmä
  Pumppujen huoltoa, korjauksia ja käytönseurantaa tekevät tai niistä vastaavat henkilöt
  - kunnossapitoasentajat
  - laitosmiehet
  - käyttäjäkunnossapito
  - työnjohtajat ja kunnossapidon työnsuunnittelijat

  Koulutus sisältää harjoitukset mallipumpulla.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jarmo Kauppi, 040 6896 920
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Koulutuskalenteri 2020
  31.12.2020 - 31.12.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tutustu POHTOn vuoden 2020 Koulutuskalenteriin!

  Avaa tulostusversio

 • ATEX räjähdysvaaralliset tilat, turvallinen työskentely
  19.01.2021 - 19.01.2021

  Ilmoittaudu

  Koulutus toteutetaan sekä lähiopetuksessa että etäyhteydellä.

  Koulutuksen sisältö täyttää koulutusstandardin SFS-EN 60079-14 vaatimukset sähkön ja automaation osalta.

  Räjähdysvaarallisten tilojen ATEX-säädökset koskevat henkilöitä, jotka työskentelevät Ex-tiloissa ja rakentavat tai suunnittelevat Ex-tiloja.

  Lain mukainen kouluttautumisvelvoite koskee kaikkia Ex-tiloissa työskenteleviä henkilöitä, kuten kunnossapito- ja käyttöhenkilöstöä, urakoitsijoita ja aliurakoitsijoita, suunnittelijoita ym. ATEX-koulutus antaa valmiudet kunnossapito- ja käyttöhenkilökunnalle turvalliseen työskentelyyn ATEX-tiloissa.

  Yleinen käytännönperiaate on, että jokaisella, joka tekee jotakin Ex-tilassa, pitää olla riittävä koulutus kyseiseen tehtävään. Suosittelemme sähkö- ja automaatioalalla em. tiloissa työskenteleville, tietojen ajantasalla pitämiseksi, kouluttautumista 3 - 5 vuoden välein.

  Koulutus on suunniteltu käyttöhenkilöstölle sekä mekaanisen-, sähkö- ja automaatiokunnossapidon henkilöstölle.

  Koulutus toteutetaan sekä lähiopetuksessa että etäyhteydellä.
  Koulutuksen hinta on 550 € / lähiopetus ja 510 € / etäyhteys +alv / hlö.

  Ilmoittaudu mielellään 4.1. mennessä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Pohjolan Energiapäivä 2021
  20.01.2021 - 20.01.2021

  Ilmoittaudu

  Pohjolan Energiapäivä on jatkoa vuosittaiselle POHTOn järjestämälle, jo perinteeksi muodostuneelle tapahtumalle.

  Seminaari on tarkoitettu energiajohtajille ja -päälliköille, lämpölaitosjohtajille ja -päälliköille, teollisuuden energiantuotannosta vastaaville sekä vastuussa oleville hallitusten ja lautakuntien päättäjille.

  Seminaariin voi osallistua joko paikan päällä POHTOssa tai etäyhteydellä.

  Seminaarin hinta/hlö on 720€ / POHTOssa ja 700€ / etänä (+alv 24%).

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Prosessiautomaation kenttälaitteet
  28.01.2021 - 29.01.2021

  Ilmoittaudu

  Tarkemmati tiedot koulutuksesta tulevat myöhemmin.

  Koulutus toteutetaan sekä lähiopetuksena että etäyhteydellä.
  Koulutuksen hinta on 950 € / lähiopetus ja etäyhteys 910 € / hlö +alv.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Prosessiventtiilit ja älykkäät venttiiliohjaimet
  02.02.2021 - 03.02.2021

  Ilmoittaudu

  Teollisuuden prosessien luotettavassa toiminnassa erittäin tärkeässä roolissa ovat venttiilit, niiden oikeanlainen toiminta, valinta ja mitoitukset sekä kunnossapito.

  Koulutuksen tavoitteena on antaa kokonaiskuva prosessiteollisuuden eri venttiilityypeistä, toimilaitteista ja älykkäistä venttiiliohjaimista sekä niiden valinnasta. Perehdymme eri venttiilityyppien toimintaperiaatteisiin, virityksiin, vianetsintään ja venttiilien määräaikaishuoltoihin.

  Koulutus on tarkoitettu sähkö- ja automaatioasentajille sekä -suunnittelijoille, tehtaan automaatiovastaaville, käyttö- ja kunnossapitohenkilöstölle, kunnossapitoinsinööreille ja työnjohtajille, erikoisosaajille, työnsuunnittelijoille.

  Koulutus toteutetaan yhteistyössä Neles Finland Oy:n kanssa.

  Koulutus toteutetaan sekä lähiopetuksena että etäyhteydellä.
  Koulutuksen hinta on 950 € / lähiopetus ja 910 € / etäyhteys / hlö +alv.

  Ilmoittaudu mielellään 18.1. mennessä.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Ilkka Pakanen, puh. 040 509 7287
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Kuinka varmistan laadukkaat analyysitulokset, Kuopio
  03.02.2021 - 04.02.2021

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Koulutuspaikka
  Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio

  Kurssi sopii sellaisille malminetsinnässä tai kaivostoiminnassa työskenteleville henkilöille, jotka ovat tekemisissä erilaisten, eri prosesseista otettavien näytteiden kanssa.

  Kurssilla perehdytään näytteen ottoon ja tekniikoihin, sekä annetaan vinkkejä niille, jotka loppukädessä päättävät mitä näytteitä otetaan ja mitä niistä kannattaa analysoida. Lisäksi kurssilla perehdytään eri analyysimenetelmiin (erilaiset uutot, rikki-hiilianalyysi, ICP, XRF) ja tutustutaan myös uusiin tekniikoihin (Raman, HSI). Laboratoriovierailulla pääset näkemään käytännössä mitä näytteelle tapahtuu kun se tulee laboratorioon.

  Kurssi koostuu luento-opetuksesta, laboratoriovierailusta sekä harjoituksist ja se toteutetaan yhteistyössä Eurofins Mineral Testing:n kanssa.

  Kurssin sisältö pähkinänkuoressa:
  - Näytteenotto ja näytteenoton virhelähteet
  - Analyysimenetelmät ja niiden valinta
  - Laboratoirioon tutustuminen
  - Analyysitulosten tulkinta ja virhelähteet

  Lisätietoja:
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Kierrätys, ympäristö, sekundääriraaka-aineet, Oulu
  23.02.2021 - 24.02.2021

  Ilmoittaudu

  Koulutuksessa käsitellään kierrätystä vauhdittavia ilmiöitä, tarkastellaan viimeisimpien kierrätystä käsittelevien tutkimusten tuloksia sekä kuullaan yritysten kokemuksia aihealueen toimenpiteistä. Ohjelma toteutetaan tutkimuksen ja soveltamisen vuoropuheluna.

  Koulutuksesta hyötyvät metallurgisen teollisuuden raaka-aineiden hankinnasta vastaavat sekä tuotanto-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä työskentelevät henkilöt.
  Yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa työskentelevät tutkijat ja jatko-opiskelijat sekä kierrätyspalveluyritysten avainhenkilöt.

  Koulutukseen voi osallistua lähiopetuksessa tai etäyhteydellä.
  Koulutuksen hinta/hlö on 995€ / lähiopetus ja 955€ / etäopetus (+alv 24%).

  Koulutus toteutetaan yhteistyössä Vuorimiesyhdistys ry:n kanssa. Ohjelma valmistuu noin kaksi kuukautta ennen tilaisuutta.
  Ohjelman valmistumista voit seurata www.pohto.fi -sivuiltamme.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Henna Piirainen, 040 7569 832
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Ohjelmoitavat logiikat Siemens Simatic S 7-jatkokurssi, Oulu
  20.04.2021 - 22.04.2021

  Ilmoittaudu

  Koulutuksen käynyt tuntee Simatic S7-300/400 logiikoiden ohjelmiston rakenteen sekä osaa ohjelmoida tavallisimpia lukituspiirejä.

  Osallistuja osaa käyttää eri ohjelmayksiköitä ohjelmointiin sekä ymmärtää analogiapiirin toiminnan ja käytön ohjelmassa. Lisäksi ymmärtää ohjelmointilaitetta käyttäen Profibus-väylän toiminnan ja osaa käyttää sitä vian etsintään. Ymmärtää ohjelmointilaitetta logiikan toiminnan kannalta sekä osaa seurata logiikkaohjelmaa ja etsiä toimintahäiriöiden syyt.

  Koulutus on tarkoitettu:
  Henkilöille, jotka toimivat Simatic S 7 ohjausten suunnittelussa, käyttöönotossa ja kunnossapidossa ja tuntevat Simatic S 7-300/400 logiikoiden ohjelmiston perusteet.

  Osallistujamäärä on rajoitettu max 10 osallistujaan.

  Koulutus toteutetaan lähiopetuksena.
  Koulutuksen hinta 1390 € +alv. / hlö.

  Lisätietoja:
  Kehittämispäällikkö Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702
  etunimi.sukunimi@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

POHTOn simulaatiot ovat täysin ainutlaatuinen tapa oppia käytännössä ja yhdessä tekemällä

 • Lupaamme, että simulaatioissa ymmärrät ja muistat oppimasi paremmin ja saat käytännön työkaluja toimintojen arkeen siirtämiseen:

  • Tehokkain ja vaikuttavin tapa oppia
  • Ikuinen muistijälki – simulaation käyneet muistavat opitun vielä 15 vuoden kuluttua
  • Paranna työelämätaitoja - opitaan yhdessä
  • Liiketoimintakokonaisuuden ymmärtäminen
  • Ihminen muistaa 10% lukemastaan ja 90% itse tekemästään – simulaatiossa opitaan itse ja yhdessä tekemällä
  • Kyllä, oppiminen voi olla myös hauskaa – näin on todistanut jo yli 14 000 simulaatiokävijää

   

  Videomateriaali, tutustu tästä

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

  Lue lisää...

 • Liiketoiminta-
  simulaatio

  Liiketoimintasimulaatio

  POHTOn liiketoiminta- ja johtamissimulaatio on täysin ainutlaatuinen tapa oppia.

  Lupaamme, että koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin yrityksen / organisaation kannattavuuteen vaikuttavat tekijät: mm. hinnoittelun vaikutuksen, asiakastarpeiden ja markkinoiden trendit, myynti- ja markkinointitoimenpiteiden merkityksen, varaston koon vaikutukset tuotantoon ja tulokseen, tuotannon toimitusajan ja läpimenoajan merkityksen, kustannusten vaikutuksen, yhteistyön ja viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen.

  Simulaatiossa tehdään porukalla eli opitaan yhdessä ja myös käsitellään opittavat asiat yhdessä. Simulaatiossa opitaan myös heittäytymään ja tarttumaan uuteen turvallisesti. Annamme riittävän ohjauksen jokaiseen tehtävään, joten riittää kun tulet paikalle omana itsenäsi.

  Simulaatiossa hyödynnetään organisaatiossa oppimisen ja ryhmässä toimimisen menetelmiä. Simulaatioihin on rakennettu sisään jatkuvan parantamisen mukainen toimintojen kehittäminen (Lean ja Toyota Kata).

   

  Lue lisää...

  Lisätiedot:

  Markku Oikarinen 040 7728 333
  Pekka Peltomäki 044 2742 385

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • Projektisimulaatio

  Projektisimulaatio

  Kenelle? Kaikille projektiosaamista tarvitseville henkilöille – projektitoiminnan vetäjille, projektipäälliköille ja projekteissa mukana oleville.

  POHTOn projektihallintasimulaatio on käytännönläheinen todellinen projektiympäristö, jossa toteutetaan koulutuksen aikana oikea projekti. Koulutuksessa oppiminen ryhmässä ja käytännönläheinen simulaatio vuorottelevat, joten opitut asiat viedään heti käytäntöön. Monipuolisen suunnitteluvaiheen jälkeen alkaa projektin toteutusvaihe ja sekuntikello juoksee kohti projektin luvattua valmistumishetkeä.

  Simulaatiossa projektin johtaminen, suunnittelu ja käytännön toteutus nivoutuvat todelliseksi kokonaisuudeksi, joka tempaa mukaansa koko ryhmän. Simulaatiosta on eri vaikeustasoja, jotka räätälöidään kohderyhmän tarpeiden mukaan.

  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Pekka Peltomäki 044 2742 385

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • Opetussimulaatio

  Opetussimulaatio

  Kenelle? Opettajat, rehtorit

  Opettajuus ja oppiminen ovat voimakkaassa muutoksessa. Muuttuvat opettajan ja oppijan roolit, uudenlaiset monimuotoiset koulurakennukset ja oppimisympäristöt, sekä uuden teknologian tuomat mahdollisuudet oppimisprosessin kehittämisessä ovat yhdessä vaikuttamassa voimakkaasti koulujen johtamiseen ja käytäntöihin sekä toimintakulttuuriin.

  POHTOn toteuttamissa opetussimulaatioissa suunnitellaan ja saadaan käytännön kokemuksia uusista toimintatavoista ja uudesta toimintakulttuurista. Kokeileminen ja kokemusten yhteinen jakaminen rohkaisee opettajia ja koulun johtoa toteuttamaan muutoksen käytännössä. Uudenlaisten toimintamallien käyttöönottoon liittyy aina myös epäonnistumisen pelkoa, joka voidaan simuloiduissa harjoituksissa kohdata turvallisesti. Toimintakulttuurin muutosta tuetaan yhdistämällä teoriatausta, yhteisesti määritelty visio ja tavoitteet, sekä yhteiset ja henkilökohtaiset toimintasuunnitelmat.

  Lue lisää...

  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Markku Oikarinen 040 7728 333

  Pekka Peltomäki 044 2742 385

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • LEAN-simulaatio

  LEAN-simulaatio

  Kenelle? Kaikille, joiden tehtävänkuvaan kuuluu prosessien käytännön kehittäminen osana omaa työtään. Kun halutaan parantaa pienten askelten kehittämistä arjessa. Organisaatioiden laadun kehittäjille.

  POHTOn LEAN-simulaatiossa toteutetaan tekemällä oppimisen keinoin LEAN toimintamallin käyttöönotto organisaatiossa. Simulaatio kestää kaksi päivää. Ensimmäisen päivän tavoitteena on käynnistää yrityksen toiminta markkinoilla, luoda LEAN-toimeenpanon suunnitelma ja kommunikoida se yrityksessä. Toisena päivänä toteutetaan LEANin mukaiset operaatiot, arvioidaan tuloksia ja parannetaan prosesseja.

  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Markku Oikarinen 040 7728 333

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • Kunnossapito-
  simulaatio

  Kunnossapitosimulaatio

  POHTOn kunnossapitosimulaatio on täysin ainutlaatuinen tapa oppia. Lupaamme, että koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin kunnossapidon tehokkuuteen ja kannattavuuteen vaikuttavat tekijät.

  Simulaatiossa hyödynnetään aktiivisen tiedon hankinnan, yhdessä tekemisen ja kokemuksen jakamisen menetelmiä. Simulaatioihin on rakennettu sisään jatkuvan parantamisen mukainen toimintojen kehittäminen.

  Simulaatiossa ratkaistaan aitoja kunnossapitoon ja sen ohjaukseen liittyviä tilanteita, joissa vaaditaan sekä korjaavan että ennakoivan kunnossapidon toimenpiteitä. Simulaatio on rakennettu siten, että sen yhteydessä voidaan katsoa ja kuunnella videoilta esimerkkitapauksia, asiantuntijaluentoja ja muuta tarvittavaa tietoa.

  Jokainen opiskelijaryhmä tuottaa omaan työhön liittyvän Kunnossapidon ohjauksen käsikirjan.

   

  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Markku Oikarinen 040 7728 333

  Pekka Peltomäki 044 2742 385

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • Kyberturvallisuus-
  simulaatio

  Kyberturvallisuussimulaatio

  POHTOn kyberturvallisuussimulaatio on täysin ainutlaatuinen tapa oppia.

  Lupaamme, että koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin tietojärjestelmien ja automaatiojärjestelmien merkityksen yrityksen tai organisaation toiminnalle ja saat käsityksen järjestelmien haavoittuvuuksista sekä suojaamisesta käytännössä.

  Simulaatioympäristössä havainnollistetaan suojaamaton ympäristö, siihen tunkeutuminen sekä ympäristön suojaaminen ja sen vaikutus.

  Simulaatiossa hyödynnetään organisaatiossa oppimisen ja ryhmässä toimimisen menetelmiä.

   

  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Markku Oikarinen 040 772 8333

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • Voimalaitos-
  simulaatio

  Voimalaitossimulaatio

  Yleiskuvaus Metso DNA-simulaattorista

  • Simulaattori on Metso DNA-automaatiojärjestelmän kautta ajettava CHP-voimalaitos, eli lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos.
  • Simulaattorin kattila on lieriöllinen kiertopetikattila, jonka pääpolttoaineena toimii turve/puuhake ja tukipolttoaineena öljy. Kattilalla tuotetaan tulistettua höyryä kolmipesäiselle vastapaineturbiinille sähkön tuotantoa varten sekä saadaan tuotettua kaukolämpöä lämmönvaihtimien kautta.
  • Yhden päivän käyttökoulutuksella opiskelijat perehtyvät simulaattorin automaatiojärjestelmään sekä kattilan, turbiinin ja apulaitteiden perustoimintoihin, siten että he voivat harjoitella simulaattorilla itsenäisesti. Käyttöliittymä on internetpohjainen eli simulaattorilla voi harjoitella etätyöpöytäyhteyden kautta vaikka omalta tietokoneelta kellon aikaan katsomatta.
  • Samanaikaisesti simulaattorilla voidaan kouluttaa kahdeksan henkilöä.

   

  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Pekka Peltomäki 044 2742 385
  Markku Oikarinen 040 7728 333

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lupaamme, että simulaatioissa ymmärrät ja muistat oppimasi paremmin ja saat käytännön työkaluja toimintojen arkeen siirtämiseen:

 • Tehokkain ja vaikuttavin tapa oppia
 • Ikuinen muistijälki – simulaation käyneet muistavat opitun vielä 15 vuoden kuluttua
 • Paranna työelämätaitoja - opitaan yhdessä
 • Liiketoimintakokonaisuuden ymmärtäminen
 • Ihminen muistaa 10% lukemastaan ja 90% itse tekemästään – simulaatiossa opitaan itse ja yhdessä tekemällä
 • Kyllä, oppiminen voi olla myös hauskaa – näin on todistanut jo yli 14 000 simulaatiokävijää

 

Videomateriaali, tutustu tästä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lue lisää...

Liiketoimintasimulaatio

POHTOn liiketoiminta- ja johtamissimulaatio on täysin ainutlaatuinen tapa oppia.

Lupaamme, että koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin yrityksen / organisaation kannattavuuteen vaikuttavat tekijät: mm. hinnoittelun vaikutuksen, asiakastarpeiden ja markkinoiden trendit, myynti- ja markkinointitoimenpiteiden merkityksen, varaston koon vaikutukset tuotantoon ja tulokseen, tuotannon toimitusajan ja läpimenoajan merkityksen, kustannusten vaikutuksen, yhteistyön ja viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen.

Simulaatiossa tehdään porukalla eli opitaan yhdessä ja myös käsitellään opittavat asiat yhdessä. Simulaatiossa opitaan myös heittäytymään ja tarttumaan uuteen turvallisesti. Annamme riittävän ohjauksen jokaiseen tehtävään, joten riittää kun tulet paikalle omana itsenäsi.

Simulaatiossa hyödynnetään organisaatiossa oppimisen ja ryhmässä toimimisen menetelmiä. Simulaatioihin on rakennettu sisään jatkuvan parantamisen mukainen toimintojen kehittäminen (Lean ja Toyota Kata).

 

Lue lisää...

Lisätiedot:

Markku Oikarinen 040 7728 333
Pekka Peltomäki 044 2742 385

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Projektisimulaatio

Kenelle? Kaikille projektiosaamista tarvitseville henkilöille – projektitoiminnan vetäjille, projektipäälliköille ja projekteissa mukana oleville.

POHTOn projektihallintasimulaatio on käytännönläheinen todellinen projektiympäristö, jossa toteutetaan koulutuksen aikana oikea projekti. Koulutuksessa oppiminen ryhmässä ja käytännönläheinen simulaatio vuorottelevat, joten opitut asiat viedään heti käytäntöön. Monipuolisen suunnitteluvaiheen jälkeen alkaa projektin toteutusvaihe ja sekuntikello juoksee kohti projektin luvattua valmistumishetkeä.

Simulaatiossa projektin johtaminen, suunnittelu ja käytännön toteutus nivoutuvat todelliseksi kokonaisuudeksi, joka tempaa mukaansa koko ryhmän. Simulaatiosta on eri vaikeustasoja, jotka räätälöidään kohderyhmän tarpeiden mukaan.

Lue lisää...

Lisätiedot:
Pekka Peltomäki 044 2742 385

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Opetussimulaatio

Kenelle? Opettajat, rehtorit

Opettajuus ja oppiminen ovat voimakkaassa muutoksessa. Muuttuvat opettajan ja oppijan roolit, uudenlaiset monimuotoiset koulurakennukset ja oppimisympäristöt, sekä uuden teknologian tuomat mahdollisuudet oppimisprosessin kehittämisessä ovat yhdessä vaikuttamassa voimakkaasti koulujen johtamiseen ja käytäntöihin sekä toimintakulttuuriin.

POHTOn toteuttamissa opetussimulaatioissa suunnitellaan ja saadaan käytännön kokemuksia uusista toimintatavoista ja uudesta toimintakulttuurista. Kokeileminen ja kokemusten yhteinen jakaminen rohkaisee opettajia ja koulun johtoa toteuttamaan muutoksen käytännössä. Uudenlaisten toimintamallien käyttöönottoon liittyy aina myös epäonnistumisen pelkoa, joka voidaan simuloiduissa harjoituksissa kohdata turvallisesti. Toimintakulttuurin muutosta tuetaan yhdistämällä teoriatausta, yhteisesti määritelty visio ja tavoitteet, sekä yhteiset ja henkilökohtaiset toimintasuunnitelmat.

Lue lisää...

Lue lisää...

Lisätiedot:
Markku Oikarinen 040 7728 333

Pekka Peltomäki 044 2742 385

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

LEAN-simulaatio

Kenelle? Kaikille, joiden tehtävänkuvaan kuuluu prosessien käytännön kehittäminen osana omaa työtään. Kun halutaan parantaa pienten askelten kehittämistä arjessa. Organisaatioiden laadun kehittäjille.

POHTOn LEAN-simulaatiossa toteutetaan tekemällä oppimisen keinoin LEAN toimintamallin käyttöönotto organisaatiossa. Simulaatio kestää kaksi päivää. Ensimmäisen päivän tavoitteena on käynnistää yrityksen toiminta markkinoilla, luoda LEAN-toimeenpanon suunnitelma ja kommunikoida se yrityksessä. Toisena päivänä toteutetaan LEANin mukaiset operaatiot, arvioidaan tuloksia ja parannetaan prosesseja.

Lue lisää...

Lisätiedot:
Markku Oikarinen 040 7728 333

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Kunnossapitosimulaatio

POHTOn kunnossapitosimulaatio on täysin ainutlaatuinen tapa oppia. Lupaamme, että koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin kunnossapidon tehokkuuteen ja kannattavuuteen vaikuttavat tekijät.

Simulaatiossa hyödynnetään aktiivisen tiedon hankinnan, yhdessä tekemisen ja kokemuksen jakamisen menetelmiä. Simulaatioihin on rakennettu sisään jatkuvan parantamisen mukainen toimintojen kehittäminen.

Simulaatiossa ratkaistaan aitoja kunnossapitoon ja sen ohjaukseen liittyviä tilanteita, joissa vaaditaan sekä korjaavan että ennakoivan kunnossapidon toimenpiteitä. Simulaatio on rakennettu siten, että sen yhteydessä voidaan katsoa ja kuunnella videoilta esimerkkitapauksia, asiantuntijaluentoja ja muuta tarvittavaa tietoa.

Jokainen opiskelijaryhmä tuottaa omaan työhön liittyvän Kunnossapidon ohjauksen käsikirjan.

 

Lue lisää...

Lisätiedot:
Markku Oikarinen 040 7728 333

Pekka Peltomäki 044 2742 385

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Kyberturvallisuussimulaatio

POHTOn kyberturvallisuussimulaatio on täysin ainutlaatuinen tapa oppia.

Lupaamme, että koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin tietojärjestelmien ja automaatiojärjestelmien merkityksen yrityksen tai organisaation toiminnalle ja saat käsityksen järjestelmien haavoittuvuuksista sekä suojaamisesta käytännössä.

Simulaatioympäristössä havainnollistetaan suojaamaton ympäristö, siihen tunkeutuminen sekä ympäristön suojaaminen ja sen vaikutus.

Simulaatiossa hyödynnetään organisaatiossa oppimisen ja ryhmässä toimimisen menetelmiä.

 

Lue lisää...

Lisätiedot:
Markku Oikarinen 040 772 8333

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Voimalaitossimulaatio

Yleiskuvaus Metso DNA-simulaattorista

 • Simulaattori on Metso DNA-automaatiojärjestelmän kautta ajettava CHP-voimalaitos, eli lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos.
 • Simulaattorin kattila on lieriöllinen kiertopetikattila, jonka pääpolttoaineena toimii turve/puuhake ja tukipolttoaineena öljy. Kattilalla tuotetaan tulistettua höyryä kolmipesäiselle vastapaineturbiinille sähkön tuotantoa varten sekä saadaan tuotettua kaukolämpöä lämmönvaihtimien kautta.
 • Yhden päivän käyttökoulutuksella opiskelijat perehtyvät simulaattorin automaatiojärjestelmään sekä kattilan, turbiinin ja apulaitteiden perustoimintoihin, siten että he voivat harjoitella simulaattorilla itsenäisesti. Käyttöliittymä on internetpohjainen eli simulaattorilla voi harjoitella etätyöpöytäyhteyden kautta vaikka omalta tietokoneelta kellon aikaan katsomatta.
 • Samanaikaisesti simulaattorilla voidaan kouluttaa kahdeksan henkilöä.

 

Lue lisää...

Lisätiedot:
Pekka Peltomäki 044 2742 385
Markku Oikarinen 040 7728 333

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Ajankohtaista

Käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivustolla, hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi. Lisätietoja
Hei, voimmeko auttaa?

Saat meihin yhteyden tällä pikaviestilomakkeella. Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian arkisin klo 08.00 – 16.00 välisenä aikana. Yhteyttä voit ottaa myös puhelimitse numeroon 010 843 4600.

Olet jonossa Sulje
Hei, olet jonossa sijalla ?. vastaamme sinulle mahdollisimman pian. Kiitos!