Print

Tehtävämme on haastaa.


Uuden oppiminen ja uudistuminen on välttämätöntä, jotta yritys ja siinä toimivat ihmiset voivat menestyä. Toimintaympäristön muuttuessa yrityksen on kyettävä suuntaamaan katse enemmän eteen- kuin taaksepäin. Voimakas markkinoiden ja kilpailutilanteen muutos luo uhkakuvia, mutta menestyjiä ovat ne yritykset ja ihmiset, jotka pystyvät tunnistamaan ja hyödyntämään muutoksen tuomia mahdollisuuksia.


Koulutuksen tehtävänä on paitsi varmistaa yrityksen kriittinen osaaminen, myös avata näkökulmia ja mahdollisuuksia uudistumiseen, joka johtaa parempaan kilpailukykyyn ja jaksamiseen. Koulutuksen vaikuttavuutta ei mitata koulutuspäivien tai osallistumisen määrällä, vaan sillä, miten opitut työkalut, menetelmät ja oivallukset todella siirtyvät yrityksen toimintaan ja kehittämiseen.


Meidän pohtolaisten tehtävänä on ensinnäkin haastaa itsemme mahdollisuuksien näkemiseen. Oma innostus uudistumiseen, oikeiden työkalujen löytäminen ja todelliseen oppimiseen tähtäävät opetusmenetelmät auttavat meitä tehtävämme hoitamisessa. POHTOn aikaansa seuraavat koulutusohjelmat, eri alueilla toimivien yritysten ja elinkeinoelämän tarpeiden hyvä tuntemus, vahva tekemällä oppimisen kulttuuri, ainutlaatuinen liiketoiminnan ja johtamisen simulaatioympäristö sekä Oulun kehittämiskeskuksen upea merellinen toimintaympäristö tarjoavat asiakkaillemme parhaat eväät kehittämiseen.


Tervetuloa POHTOon! Lupaamme haastaa sinut ja yrityksesi aitoon oppimiseen ja uudistumiseen.

 

Pohtolaiset