Ammattilaisten kouluttaja.

Koulutukset

Ajankohtais- seminaarit
Ajankohtais- seminaarit
Energian tuotanto
Energian tuotanto
Kunnossapito
Kunnossapito
Liiketoiminnan johtaminen ja esimiestyö
Liiketoiminnan johtaminen ja esimiestyö
Metallin tuotanto
Metallin tuotanto
Metsäteollisuuden tuotanto
Metsäteollisuuden tuotanto
Projektikoulutus
Projektikoulutus
Turvallisuuskoulutus
Turvallisuuskoulutus
 • Sähkömiesten operointi kytkinlaitosten vikatilanteissa
  01.12.2015 - 02.12.2015

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite:
  Tutustutaan teollisuuden sähkönjakelujärjestelmissä käytettyihin yleisimpiin suoja-reletyyppeihin, katkaisijoihin ja erottimiin sekä turvallisiin työskentelykäytäntöihin kytkinlaitoksissa.

  Kohderyhmä:
  Teollisuuden sähköjakelutöihin osallistuvat työnjohtajat, käyttömiehet ja sähköpäivystäjät.

  Kurssin hinta on 650 € +alv / hlö.

  Lisätietoja Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963, jaakko.kiuttu(at)pohto.fi

 • Asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen
  09.12.2015 - 10.12.2015

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen ovat keskeisiä keinoja kehittää organisaation kilpailukykyä

  Toimintaympäristön muutosvauhti, monimutkaistuminen, verkostotoiminnan ja asiakkaiden roolin vahvistuminen avaavat uusia mahdollisuuksia ja muuttavat kilpailuasetelmia. Menestyminen edellyttää kykyä luoda uutta lisäarvoa jatkuvasti asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

  Koulutus tarjoaa mahdollisuuden tarkastella oman organisaation toimintamalleja ja syventää omaa osaamista ja antaa työkaluja ja toimintamalleja asiakaslähtöisen organisaation johtamiseen, verkostoissa toimimiseen ja erilaisten verkostojen johtamiseen.

  Hyödyt osallistujalle
  -Syvennät osaamistasi asiakkuuksien ja verkostojen johtamisessa
  -Laajennat johtamisessa tarvittavaa kokonaisnäkemystä ja ymmärrystä
  -Saat uusia näkökulmia ja konkreettisia työkaluja sekä
  -mahdollisuuden tutustua eri alojen käytäntöihin ja verkostoitumiseen muiden kollegojen kanssa

 • Pohjolan energiapäivät 2015
  10.12.2015 - 11.12.2015

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Pohjolan Energiapäivät on vuosittainen POHTOn järjestämä jo perinteeksi muodostunut tapahtuma.

  Energiapäiville kokoontuu runsas joukko energiajohtajia, energialaitosten hallitusten ja lautakuntien jäseniä päivittämään tietojaan.

  Päivän teemoina on mm>

  -Hallituksen kärkihankkeiden mahdollisuudet ja vaikutukset energiasektorilla
  -Mistä tuulee EU:ssa energiatoimialalla
  -Digitalisaatio ja sen mahdollisuudet energiatoimialalla
  -Biotalouden mahdollisuudet ja mitä siltä halutaan
  -Ajankohtaista energiatehokkuus
  -Sähkönmyynnin sääntelyhaasteita; EU - Pohjola - Suomi
  -Kaukolämpöalan kilpailukykyhaasteet
  -Etäluennan vaikutuksia ja tulevaisuuden mahdollisuuksia
  -Hajautetun energiantuotannon uudet mahdollisuudet ja
  käytännön kokemukset
  -Kyberturvallisuus energiantuotannossa ja sähkönsiirrossa

 • Myönteinen asiakaspalvelu
  11.12.2015 - 11.12.2015

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Koulutuksessa perehdytään

  - Miten myötätunto ja hyvä asiakaspalvelu liittyvät toisiinsa?
  - Mikä edesauttaa ja mikä haittaa kohtaamista palvelutilanteissa?
  - Miten myötätunto liittyy myös ammattitaitoon jaitsetuntemukseen?
  - Millaista on erottaa tarpeet ja halut?
  - Millainen on myötätuntoinen keskustelu?

 • Kattilalaitosten polttotekniikka ja ilma- ja savukaasujärjes
  14.12.2015 - 15.12.2015

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Kohderyhmä
  Koulutus on tarkoitettu voimalaitoksen käyttötehtäviä hoitaville henkilöille, voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkintoa suorittaville henkilöille tai ammattikirjan saamisen edellyttäminä koulutuksina haettaessa alikonemestarin, A-tai B-koneenhoitajan pätevyyksiä.

  Alikonemestarikoulutuksen käyvillä henkilöillä on mahdollista suorittaa voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto.

  Kurssin tavoite
  Ymmärtää eri polttoaineiden palamistapahtumat. Hallita polttoaineiden palamislaskut, joiden avulla määritetään palamisilman tarve ja savukaasujen määrä ja koostumus. CO2 päästöt eri polttoaineille. (Koulutus tapahtuu osittain mikrosalissa tietokoneilla)

 • Asenne ratkaisee - positiivista draivia työpaikoille
  15.12.2015 - 15.12.2015

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Ratkaisukeskeinen työyhteisö ja miten se luodaan?
  Ratkaisukeskeinen psykologia kiinnostaa yhä useampia ihmisiä.
  Se on käytännönläheinen ja positiivinen psykologian suuntaus, josta on hyötyä kaikille niin henkilöstöhallinnossa työskenteleville, esimiehille kuin työntekijöillekin.
  Seminaarissa käydään läpi miten opettelemalla ja omaksumalla
  käyttöön ratkaisukeskeisiä vuorovaikutustaitoja, voidaan puhaltaa työpaikalle hyvä henki ja positiivinen tekemisen meininki.

  Etuhinta 27.11. klo 9.00 - 00.00 ilmoittautuneille
  - 20 % seminaarin hinnasta.
  Ilmoittautumiset irja.kellokoski@pohto.fi
  puh. 050 5709 702

 • Hydrauliikan jatkokurssi

  Ilmoittaudu

  Koulutus järjestetään tarvittaessa. Pyydä tarjous asiakaspalvelu@pohto.fi

  Koulutuksen tavoitteena on
  Antaa syventävät tiedot monimutkaisemmista hydraulijärjestelmistä sekä hydrauliikan ohjauksesta ja säädöstä.
  Lisäksi kurssilla käsitellään hydraulinesteet ja tiivisteet sekä käyttöönottoon ja huoltoon liittyvät asiat.
  Valmistaa Kunnossapidon ammattitutkintoon ja Paperiteollisuuden ammattitutkintoon.

  Kohderyhmä
  Kokeneet mekaniikka-asentajat ja kunnossapitohenkilöstö, jotka tarvitsevat syvällisempää tietoa tai kertausta hydrauliikkajärjestelmistä sekä järjestelmien ohjauksista ja säädöistä.
  Odotuksena on, että osallistujalla on Hydrauliikka 1 kurssin ja/tai käytännössä opittu perustieto ja -taito.
  Kurssille otetaan käytännön harjoittelun laadun varmistamiseksi enintään 15 osallistujaa.

  Sisältö
  Hydraulinesteet
  Hydraulitiivisteet
  Monimutkaisemmat hydrauliikkajärjestelmät
  Hydraulijärjestelmän ohjaukset ja säädöt
  Hydraulijärjestelmän käyttöönotto
  Hydraulijärjestelmän huolto
  Hydrauliikkakaavioiden lukuharjoituksia
  Käytännön harjoittelua

 • Hydrauliikan kunnonvalvonta ja ennakkohuolto

  Ilmoittaudu

  Koulutus järjestetään tarvittaessa.
  Pyydä tarjous asiakaspalvelu@pohto.fi

  Koulutuksen tavoite
  Antaa tieto nykyaikaisista hydrauliikan kunnonvalvonta- ja ennakkohuoltotekniikoista, joilla saadaan pidettyä tuotantolaitosten häiriötaso mahdollisimman pienenä hydrauliikkajärjestelmien osalta.
  Määrittää hydraulinesteiden vaihtovälit tarkemmin.
  Kartoittaa mittalaitteiden tulosten perusteella optimaaliset käyttöolosuhteet
  - kierrosluvut, kuormitukset, lämpötilat ja öljyn ominaisuuksien muutokset.

  Osallistujat
  Soveltuu mekaani- ja sähkökunnossapitäjille sekä ennakkohuoltohenkilöille nykyaikaisiin hydrauliikan kunnonvalvonta- ja ennakkohuoltotekniikoihin perehtymiseen.
  Odotuksena on, että osallistujalla on vähintään käytännössä opittu perustieto ja -taito.
  Kurssille otetaan käytännön harjoittelun laadun varmistamiseksi enintään 15 osallistujaa.

  Sisältö
  Kunnossapitomenetelmien ja laitteiden kriittisyysluokittelu
  Hydrauliikkaöljyt
  Öljyn puhtaustaso ja puhtaustason valvonta
  On-line-, off-line- ja in-line kunnonvalvonta
  Komponenttien vikaantumismenetelmät
  Aistit ja niiden sijoittaminen kunnonvalvonnassa
  Aikaan ja aisteihin perustuvan ennakkohuollon toteuttaminen
  Testilaitteet
  Hiukkaslaskurin, paine-, virtaus- ja lämpötilan mittausharjoituksia

 • Kaukolämpölaitoksen käyttäjäkunnossapito ja B-koneenhoitaja
  12.01.2016 - 31.01.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  POHTO järjestää kaukolämpölaitosten käyttäjäkunnossapidon koulutusohjelman, joka sisältää mekaanisen kunnossapidon koulutusten lisäksi myös kattilalaitoksen B-koneenhoitajan koulutuskokonaisuuden. Koulutusohjelman aikana suoritetaan kunnossapidon ammattitutkinto erillisenä näyttötutkintona.

  Koulutusohjelma toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin koulutus on osallistujalle maksuton.

  Koulutus on suunnattu kaukolämpölaitosten tuotanto-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä työskentelevät henkilöille (esim. kaukolämpölaitokset, sairaalat ja pesulat).

  Koulutusohjelman suorittaneet henkilöt voivat hakea B-koneenhoitajan pätevyyskirjaa, mikä-li vaadittava työkokemus täyttyy asetuksen (891/1999) mukaisesti.
  Asetus kattilalaitosten käytön valvojien pätevyyskirjoista 10.9.1999/891

  Löydät koulutuksen tarkemman sisällön oheisesta esitteestä. Kannattaa tutustua!

 • Voimalaitoksen alikonemestarikoulutus - koulutusohjelma
  12.01.2016 - 06.10.2017

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  POHTO järjestää voimalaitoksen alikonemestarikoulutuksen koulutusohjelman, joka sisältää katti-alaitoksen A- ja B-koneenhoitajan koulutuskokonaisuuden. Koulutusohjelman aikana suoritetaan voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto erillisenä näyttötutkintona.

  Koulutusohjelma toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin koulutus on osallistujalle maksuton.

  Koulutus on tarkoitettu kattilalaitosten tuotanto-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä työskenteleville henkilöille (esim. kaukolämpö- ja höyryvoimalaitokset, metsäteollisuuden sooda- ja primäärikattilat).

  Koulutusohjelman suorittaneet henkilöt voivat hakea Alikonemestarin, A-koneenhoitajan, tai B-koneenhoitajan pätevyyskirjaa, mikäli vaadittava työkokemus täyttyy asetuksen (891/1999) mukai-sesti. Asetus kattilalaitosten käytön valvojien pätevyyskirjoista 10.9.1999/891

  Tutustu esitteeseen, siitä löytyy tarkemmin koulutuksen sisältö.

 • Liikkeenjohdon valmennusohjelma, BMP
  19.01.2016 - 16.10.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Valmennusohjelma tarjoaa kokonaiskuvan liiketoiminnan johtamisen keskeisiin osa-alueisiin. Ohjelman aikana osallistujat saavat laajan näkemyksen liiketoiminnan, talouden, myynnin ja asiakkuuksien sekä ihmisten johtamiseen.
  Ohjelman valmentajat ovat kokeneita käytännön liike-elämässä osaamisen hankkineita oman alansa huippuasiantuntijoita. Valmennusohjelman seminaarijaksojen yhteydessä tehdään lisäksi yritysvierailuja eri toimialoja edustaviin yrityksiin.

  Lisätietoja:
  Liiketoimintajohtaja Jaana Ritola
  jaana.ritola@pohto.fi puh. 050 5565 045

  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski
  irja.kellokoski@pohto.fi puh.050 5709 702

 • Märkäosan kemian hallinta
  20.01.2016 - 21.01.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Kurssin tavoitteena on oppia märkäosalla syntyviä ja ilmeneviä kemiallisia ilmiöitä niin, että osallistujilla on kyky käyttää kurssilta saamiaan näkemyksiä ja tietoja käytännön tilanteissa hyödyksi.

  Osallistujat
  Koulutuksesta hyötyvät tuotannon työntekijät ja esimiehet. Tuotannosta ja laadusta vastaavat asiantuntijat. Kunnossapidon työnjohtajat ja asiantuntijat sekä laite- ja järjestelmätoimittajien edustajat.

  Sisältö
  Ajettavuuden hallinta märkäosalla
  - Peruskäsitteet
  - Käytettävät raaka-aineet ja lisäaineet
  - Fysikaalis- kemialliset ilmiöt
  - Käytännön esimerkkejä häiriöistä ja niiden selvittämisestä
  - Tulevaisuuden näkymät

  Mikrobiologiset saostumat ja märkäosan puhtaanapito

  Paperin poikkiprofiilien mittaus ja säädöt

  Koulutuksen hinta on 1100 € + alv/hlö

  Lisätiedot:
  Vesa Timonen, puh. 050 5438 440
  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

 • Teollisuuden tehonsiirto ja laakerointi
  26.01.2016 - 28.01.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite


  Koulutuksen tavoitteena on käytännönläheisesti perehtyä

  -laakerityyppeihin ja niiden asennuksiin monipuolisilla harjoitustöillä
  -teollisuuden tehonsiirtolaitteiden ja kytkimien asennuksiin, huoltoihin ja linjauksiin


  Koulutus on tarkoitettu
  - koneasentajille ja
  - kunnossapitohenkilöstölle.

  Kurssin hinta 980 eur +alv.

 • Aloite 2016
  27.01.2016 - 27.01.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Miksi kannattaa osallistua Aloite 2016 -tilaisuuteen?

  Jokainen organisaatiossa työskentelevä henkilö näkee kehittämiskohteita omalta paikaltaan. Nämä arjen toiminnasta saadut havainnot ovat oikeaa raaka-ainetta kehittämisen lähtötiedoiksi

  Oivallusten purkautumisen kanavat täytyvät olla auki organisaatiossa. Sujuva ja nopea aloitejärjestelmä on osoittautunut erinomaiseksi tavaksi saada organisaation osaaminen hyötykäyttöön

  Tule parantamaan vanhaa ja oppimaan uutta


  Tavoitteena on:
  - Oppia aloitetyön hyvistä kokemuksista
  - Ymmärtää aloitteellisuuden merkitys ja havaita sen innostava ja kehittävä vaikutus
  - Tuottaa päivän aikana seuraavan sukupolven aloiteprosessi

  Tutustu myös seuraavana päivänä pidettävän Jatkuva parantaminen -tilaisuuden ohjelmaan.

 • Työnjohdon ja lähiesimiesten teemapäivät 2016
  27.01.2016 - 28.01.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Teemapäivien tavoitteina on tuoda esiin seuraavien näkökulmien merkitystä työnjohtotyössä
  - Miten tulla karismaattisemmaksi esimieheksi?
  - Positiivisuudella tuloksiin
  - Onnistu alaisena - opi johtamaan esimiestäsi
  - Läsnäolemisen taito
  - Rakentava vuorovaikutus

  Teemapäivät tuo esiin uusia, käytännönläheisiä näkökulmia ja toimintatapoja tärkeän ja arvostetun työnjohtotyön kehittämiseksi.

  Teemapäivien ja päiviin liittyvän yhteisen illan aikana eri toimialoilta tulevilla osallistujilla on erinomainen mahdollisuus vaihtaa ja jakaa kokemuksia sekä oppia uusia työnjohtoon liittyviä käytäntöjä.

  Kenelle teemapäivät on tarkoitettu
  - Työnjohtajat
  - Tiiminvetäjät, lähiesimiehet
  - Etumiehet, kympit, nokkamiehet
  - Asennus- ja kunnossapitoprojektien vetäjinä, vastaavina tai etunimiehinä toimivat henkilöt

  Tutustu seminaariohjelmaan Lataa koulutusesite-linkistä, ja huomioi ennakkoilmoittautujan etu, kun ilmoittaudut 31.12.2015 mennessä

 • Jatkuva parantaminen 2016
  28.01.2016 - 28.01.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tilaisuuden tavoitteena on

  Ohjelman tavoitteet:
  -Kilpailukyvyn parantaminen
  - Havaita jatkuvan parantamisen merkitys yrityksen ja organisaation toiminnassa ja tuloksissa
  - Havaita, että toimialojen yhteistyössä on voimaa. Toimialojen ristiinpölytys kannattaa
  - Kuulla ja keskustella jatkuvan parantamisen organisoinnista ja innostumiseen vaikuttavista tekijöistä
  - Arvioida saavutettuja tuloksia sekä tunnistaa uusia mahdollisuuksia

  Aloite 2016 on edellisenä päivänä, tutustu myös siihen ohjelmaan.

 • Työturvallisuuskortti, kouluttajan täydennyskoulutus
  29.01.2016 - 29.01.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Työturvallisuuskorttikouluttajan täydennyskoulutuksen hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa kurssinjohtajana toimimiseen seuraavat 5 vuotta.

  Työturvallisuuskorttikouluttajaoikeuden omaavien täydennyskoulutus kestää 8 tuntia, täydennyskoulutuksen ehtona on, että kouluttajaoikeudet ovat voimassa kurssille tultaessa. Osallistujalla tulee olla suoritettuna myös Työsuojelun peruskurssi (kesto 5 pv).

  Osallistujat:
  Työturvakorttikouluttajakoulutuksen saanut henkilö, joka
  kouluttaa työturvakortin uusintakoulutuksia.

  Koulutuksen hinta on 390 € + alv. / hlö.

  Lisätietoja Pertti Kortejärvi, puh. 050 5676 522 tai pertti.kortejarvi(at)pohto.fi

 • Työsuojelun peruskurssi
  01.02.2016 - 05.02.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Työsuojelun peruskurssi antaa osallistujalle perustiedot työterveyden ja -turvallisuuden eri aihealueista sekä työturvallisuustoiminnan toteuttamisesta työpaikalla.

  Työsuojelun peruskurssi on tarkoitettu työturvallisuuden kehittämisessä mukana oleville henkilöille kuten työsuojelupäälliköille, työsuojeluvaltuutetuille ja työsuojeluasiamiehille.

  Kurssilla eri aihealueista on luennoimassa alan huippuosaajat Suomesta. Kurssin lopussa on sisältöä käsittelevä koe.

  Ilmoittaudu nyt! - Muista uusien työsuojeluvaltuutettujen koulutus!

  Katso kurssin tarkempi sisältö ohjelmasta, Lataa koulutusesite.

 • Liiketoimintasimulaatio
  02.02.2016 - 03.02.2016

  Ilmoittaudu

  Liiketoimintasimulaatiossa pyöritetään yritystä nopeutetussa aikataulussa POHTOn simulaatioympäristössä.

  Simulaatiossa rakennetaan yritykselle strategia ja toimintasuunnitelmat sekä analysoidaan yrityksen toimintaa ja talouslukuja. Tavoitteena on ymmärtää miten organisaatio toimii kokonaisuutena ja yhteistyössä.

 • Operatiivisen johdon valmennusohjelma OMP
  09.02.2016 - 15.12.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Operatiivisen johdon valmennusohjelman tavoitteena on laajentaa osallistujien kokonaiskäsitystä liiketoiminnasta sekä kehittää osallistujien valmiuksia toimia esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Yritysten ja organisaatioiden keskijohdolla on merkittävä rooli operatiivisten toimintojen toteuttamisessa ja käytäntöön viemisessä. Valmennusohjelma antaa monipuolisen näkökulman eri toimintoihin jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

  Koulutuksesta vastaa vahva eri toimialojen ammattilaisista koostuva valmentajatiimi. Käytännönläheinen ohjelma sisältää mm. omaan työhön/organisaation toimintaan liittyvän kehittämisprojektin, tuotantoyrityksen liiketoimintasimulaation sekä asiantuntija- ja esimiesarvion.

  Erinomainen ohjelma sinulle, joka toimit organisaatiosi keskijohdossa esimiehenä, projektien vetäjänä tai asiantuntijana.

 • Sellun valkaisu
  10.02.2016 - 11.02.2016

  Ilmoittaudu

  Koulutus pidetään Lappeenrannassa.

  Tavoite
  Kurssin tavoitteena on perehdyttää osallistuja sellun valkaisun eri toteutusmahdollisuuksiin. Kurssin käytyään osallistuja ymmärtää valkaisun teoriaa ja osaa valkaisun teknisen suorituksen.

  Osallistujat
  Sellutehtaiden vuoroesimiehet, käyttö-, kunnossapito- ja automaatiohenkilöt sekä laaduntarkkailijat ja laitetoimittajat.

  Sisältö
  Yleiskatsaus sellunvalmistukseen
  Valkaisu osana sellunvalmistusta
  Valkaisukemikaalit
  Happivaihe ja lajittelu
  ECF-massan valmistus
  TCF-massan valmistus
  Valkaisun laitteistot ja käyttövarmuus
  Valkaisun ympäristövaikutukset
  Valkaisun laadunhallinta

  Koulutuksen hinta on 1100 € + alv/hlö

  Lisätiedot:
  Vesa Timonen, puh. 050 5438 440
  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

 • Vastaavan johtajan pätevöittävä säteilysuojelukoulutus
  10.02.2016 - 11.02.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Perehdyttää osanottajat teollisuuden umpilähteiden ja tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden käyttöön liittyviin turvallisuusmääräyksiin.
  Kurssin käytyään osanottaja tuntee säteilysuojauslainsäädännön pääkohdat, vastaavan johtajan tehtäviin kuuluvat viranomaisyhteistyön käytännöt, säteilyn käytöstä johtuvat vaaratekijät sekä osaa suhtautua säteilylähteisiin oikealla tavalla eri tilanteissa.
  Kurssin päätteeksi järjestetään kuulustelu säteilylain (592/91) 18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

  Osallistujat
  Tämä koulutus on suunnattu säteilynkäytön vastaavan johtajan tehtäviin aikoville, sekä täydennyskoulutukseksi jo vastaavan johtajan tehtävässä oleville.

  (Täydennyskoulutus tarve vastaaville johtajille on 10h viiden vuoden välein)

  Koulutuksen aiheet ovat:
  Säteilyfysiikan perusteet
  Säteilyn mittaaminen
  Säteilyn biologiset vaikutukset ja säteilyriskit
  Säteilysuojelulainsäädäntö
  Säteilyaltistuksen seuranta
  Säteilylähteiden varoitusmerkinnät
  Umpilähteet ja röntgenlaitteet sekä niiden käyttö
  Harjoituksia ja ryhmätöitä
  Kuulustelu säteilylain (592/91) 18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

  Kurssin hinta 1080 € + alv 24 %
  Lisäteitoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963

 • Sähkötyöturvallisuus SFS 6002
  16.02.2016 - 16.02.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Sähköalalla töitä tekevien koulutus- ja opastusvastuu kuuluu työnantajalle. Kaikille sähkötöitä tekeville on annettava yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus. Sähkötyöturvallisuuskoulutus on uusittava max. 5 vuoden välein.

  Osallistujat:
  Sähkö- ja automaatioalojen insinöörit, teknikot ja asentajat.

  Sisältö:
  - Filmi Sähkötyöturvallisuus
  - sähköisku ja sähkövirran vaikutukset
  - sähkötapaturmat
  - suojaukset
  - standardin SFS 6002 sisältö
  - kirjallinen kuulustelu

  Kurssin hinta 280 € +alv / hlö.

  Lisätietoja Lisätietoja Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963, jaakko.kiuttu(at)pohto.fi

 • Teräksen mekaaninen leikkaus ja oikaisu
  17.02.2016 - 17.02.2016

  Ilmoittaudu

  Kurssilla käsitellään teräksen mekaanista leikkausta ja oikaisua, tuotteen ja toiminnan laatua sekä asiakasvaatimuksia. Tavoitteena on leikata ja oikaista terästä sellaisin menetelmin ja työkaluin, jotta tuote täyttää asiakasvaatimukset.

  Koulutus on tarkoitettu terästeollisuuden ja teräspalvelukeskusten oikaisu- ja leikkauslinjojen työntekijöille ja työnjohtajille sekä kunnossapidon ja asiakaspalvelun henkilöstölle.

  Tänä vuonna tilaisuus järjestetään Raahessa.
  Lisätiedot:
  Kimmo Haanpää, puh. 050 5918 746
  Pia Viitanen, puh. 050 3650 583
  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

 • Esimiesten valmennusohjelma LMP
  22.02.2016 - 10.05.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Valmennusohjelman tavoitteena on syventää uusien esimiesten ja esimiehiksi lähiaikoina siirtyvien ymmärrystä oman tehtävänsä merkityksestä, tarjota työkaluja esimiestyöhön, työlainsäädäntöön, valmentavaan johtamiseen ja arjen esimiestyöhön sekä henkilökohtaiseen kehittymiseen.

  Lisätietoja:
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski
  irja.kellokoski@pohto.fi
  puh. 050 5709 702

  Kehittämispäällikkö Minna Jurvelin
  minna.jurvelin@pohto.fi
  puh. 050 5701 618

 • Taajuusmuuttajat ACS880 tekniikka ja huolto
  22.02.2016 - 23.02.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Taajuusmuuttajat ACS 880 tekniikka ja huolto -kurssilla osallistujat perehdytetään taajuusmuuttajien toimintaperiaatteisiin, käyttökohtaisiin virityksiin, ohjelmointiin, huoltoon ja vianetsintään.

  Kurssi on tarkoitettu taajuusmuuttajien suunnittelusta, huollosta ja kunnossapidosta vastaaville henkilöille.

  Osallistujamäärä on rajoitettu mx 10 osallistujaa.

  Koulutuksen hinta on 890 € +alv / hlö.

  Kurssi voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisena koulutuksena.

  Lisätietoja Tiina Vikström, puh. 050 570 9705 tai tiina.vikstrom(at)pohto.fi .

 • Siemens Simocode Pro C
  24.02.2016 - 24.02.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Kurssilla osanottajat perehdytetään Siemens Simocode moottorin suojaus- ja ohjausjärjestelmän toimintaperiaatteisiin, ohjelmointiin, vikanäyttöön ja parametrointiin sekä Profibus käsittelyyn.

  Kurssin hinta on 450 eur +alv.

  Osalllistujamäärä on rajoitettu 10 osallistujaan.

  Kurssi voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisena koulutuksena.

  Lisätietoja koulutuskoordinaattori Tiina Vikström, puh. 050 570 9705 tai tiina.vikstrom(at)pohto.fi .

 • Toiminnan suunnittelu, seuranta ja kehittäminen
  25.02.2016 - 26.02.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Hyödyt osallistujalle
  Tavoitteena on kehittää osallistujien strategista ajattelua ja johtamisosaamista; miten organisaation tavoitteet tehdään mitattaviksi prosesseiksi ja suunnitelmiksi toiminnan eri osa-alueilla.

  Tilaisuus tarjoaa myös konkreettisia työkaluja strategialähtöiseen toiminnan johtamiseen, arviointiin ja kehittämiseen.

  Tilaisuus on suunnattu johtajille, päälliköille, esimiehille ja yrittäjille, jotka haluavat kehittää johtamistaitojaan ja organisaationsa toimintaa tavoitteellisesti.

 • Automaatio- ja sähköjärjestelmien käyttö, Kuopio
  15.03.2016 - 16.03.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Kurssin tavoitteena on luoda osanottajille kokonaiskuva prosessiteollisuuden sähköjärjestelmistä, automaatioon liittyvistä PI-kaavioista, mittauksista ja ohjauksista
  Kurssin jälkeen henkilö pystyy selvittämään yksinkertaisten virtapiirien toiminnan PI-kaavioista ja toimimaan yhteistyössä sähköautomaatiokunnossapidon kanssa.
  Aikaisempia tietoja automaatiosta ei tarvita.

  Osallistujat
  Teollisuuden käyttö- ja kunnossapitohenkilöstö, Kunnossapidon- ja Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkintojen suorittajat

  Sisältö
  Sähköturvallisuus
  Sähkömoottorikäytöt ja ohjaukset
  Instrumentoinnin piirrosmerkit
  Keskeiset prosessiautomaation mitta- ja toimilaitteet
  Säätötekniikan perusteet

  Kurssin hinta 900 eur +alv.

  Koulutuspaikka Kylpylähotelli Rauhanlahti, Kuopio.

 • Kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi
  16.03.2016 - 17.03.2016

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Koulutuksessa saadaan perusteet kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista niin, että osallistujilla on mahdollisuus suorittaa käytönvalvojan tutkinto, jonka järjestää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

  Tukesin järjestämien käytönvalvojan tutkintojen päivämäärät ja tutkintopaikkakunnat löytyvät Tukesin internet-sivuilta (www.tukes.fi).

  HUOM!
  Koulutuksessa jaetaan Työpaikan kemikaalilainsäädäntö-kirja (Edita Publishing Oy), jota hyödynnetään opetuksessa sekä harjoitustöissä.

  Osallistujat
  Teollisuuslaitosten henkilöt, jotka päivittäisessä työssään käyttävät, käsittelevät ja varastoivat palavia ja terveydelle vaarallisia kemikaaleja.

  Kurssin hinta on 1100 € +alv./ hlö.

  Sisältö
  Kemikaalilainsäädäntö ja viranomaisten työnjako
  Palavien ja terveydelle vaarallisten kemikaalien ominaisuudet ja luokitukset
  Palavien ja terveydelle vaarallisten kemikaalien hallinnolliset määräykset
  Sammutussuunnitelma ja sammutuskalusto
  Käyttölaitos- ja varastosäiliöt
  Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu ja potentiaalintasaus
  Harjoitustyö kemikaalilainsäädännön alaisesta lupamenettelystä

  Lisätietoja Karoliina Tamminen puh. 050 4330 305, karoliina.tamminen(at)pohto.fi

 • Käyttäjien soodakattilapäivät
  16.03.2016 - 17.03.2016

  Ilmoittaudu

  Päivien tavoite
  Tilaisuus on tarkoitettu käyttäjien kokemusten vaihtoon.
  Päivien ajatuksena on puhua niistä ongelmista mitkä asiat estää pidentyviä ajojaksoja ja tehtävistä jotka kuuluvat käyttäjien päivittäiseen työhön. Miten tunnistetaan tulipesä olosuhteiden muutokset ka. tai lajinvaihdon yhteydessä.

  Koulutuksen hinta on 1200 € + alv/hlö

  Lisätiedot:
  Vesa Timonen, puh. 050 5438 440
  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

 • Painelaitteiden käytön lainsäädäntö, Seinäjoki
  16.03.2016 - 16.03.2016

  Ilmoittaudu

  Tavoite:
  Kurssin tavoitteena on perehdyttää osanottajat painelaitteita koskevaan lainsäädäntöön, painelaite EN standartiin, käytön aikaisiin tarkastuksiin ja turvallisuuden valvontaan.

  Osallistujat
  Käytönvalvojat, valmistuksen valvojat, yleissuunnittelijat, kunnossapidon ja valmistuksen työnsuunnittelijat ja työnjohto, käyttäjät (vuoromestarit ja vastaavat) painelaiteasioita hoitavat henkilöt ja tarkastajat sekä em. tehtäviin koulutettavat.

  Sisältö
  Lainsäädännön rakenne ja keskeinen sisältö
  valmistus- ja tarkastussäädökset
  CE-merkintä painelaitteissa
  Rekisteröinti
  Käytönaikaiset tarkastukset
  Asennus-, korjaus- ja muutostyöt
  Tarkastuslaitokset
  Kattilalaitosten säädöksiä
  Painelaitteiden EN-standardi
  Painelaitteiden turvallisuuden valvonta

  Kurssin hinta on 425 € +alv / hlö.

  Lisätietoja Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963, jaakko.kiuttu(at)pohto.fi

 • Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002, Seinäjoki
  17.03.2016 - 17.03.2016

  Ilmoittaudu

 • Polttotekniikan hyödyntäminen metallurgisessa teollisuudessa
  06.04.2016 - 07.04.2016

  Ilmoittaudu

  Tilaisuus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Metallurgian VATin ja POHTOn kanssa.

  Suunniittelutoimikunta valmistelee ohjelman, joka on valmis
  n. 2 kuukautta ennen tilaisuutta.

 • Säteilysuojelun täydennyskoulutus käyttöhenkilöstölle
  13.04.2016 - 13.04.2016

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Kurssilla käsitellään radioaktiivisen säteilyn peruskäsitteitä, Säteilylähteiden säteilyturvallisuutta. Tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden sekä umpilähteiden käyttökohteita mm. voimalaitoksissa, sellu- ja paperitehtaissa, metalliteollisuudessa, turvatarkastuksissa.
  Säteilyturvaohjeen ST 1.8 mukaisen toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että kaikki säteilynkäyttöorganisaatiossa toimivat henkilöt saavat säteilysuojelukoulutusta vähintään viisi tuntia viiden vuoden kuluessa.
  Tämän säteilysuojelun täydennyskoulutuksen pituus on vähintään viisi tuntia

  Osallistujat
  Koulutus on suunnattu säteilyn käyttöorganisaation käyttöhenkilöstölle.
  (Vastaaville johtajille täydennyskoulutuksena soveltuva POHTON kurssi on Vastaavanjohtajan säteilysuojelun täydennyskoulutus. Katso seuraavan kurssin ajankohta ja paikkakunta www.pohto.fi )

  Sisältö
  Säteilyn peruskäsitteitä
  Säteilysuojauslainsäädäntö ja säteilyn käytön valvonta
  Säteilyn terveysvaikutukset
  Teollisuuden radiometriset mittaukset
  Säteilymittarit ja mittausharjoituksia
  Kurssin hinta 495 € + alv 24 %
  Lisäteitoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963

 • Säteilysuojelun täydennyskoulutus vastaaville johtajille
  13.04.2016 - 14.04.2016

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Kurssilla kerrataan radioaktiivisuuden peruskäsitteitä, säteilylähteiden säteilyturvallisuutta. Tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden sekä umpilähteiden käyttöä mm. voimalaitoksissa, sellu- ja paperitehtaissa, metalliteollisuudessa, turvatarkastuksissa.
  Lisäksi kurssilla käsitellään viiden vuoden aikana tapahtuneita lainsäädännön ja uudistuneiden säteilysuojeluohjeiden muutoksia.

  Säteilyturvaohjeen ST 1.8 mukaisen toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että säteilysuojelun vastaavajohtaja saa vähintään 10 tuntia säteilysuojelun täydennyskoulutusta viiden vuoden kuluessa.

  Tämän säteilysuojelun täydennyskoulutuksen pituus on vähintään 10 tuntia

  Osallistujat
  Tämä säteilysuojelun täydennyskoulutus on suunnattu säteilysuojelun vastaavaaville johtajille
  Sisältö
  Säteilyn peruskäsitteitä
  Säteilysuojauslainsäädäntö ja säteilyn käytön valvonta
  Säteilyn terveysvaikutukset
  Teollisuuden radiometriset mittaukset
  Säteilymittarit ja mittausharjoituksia
  Lainsäädännön ja ST ohjeiden muutokset
  Kurssin hinta 735 € + alv 24 %
  Lisäteitoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963

 • Keskijännitelaitosten suojaukset
  19.04.2016 - 21.04.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Kurssin tavoitteena on syventää ja selventää käytännönläheisesti teollisuuden sähköverkoissa käytettyjen suojausjärjestelmien tuntemusta ja käyttöä.

  Osallistujat:
  Teollisuuden sähköverkkojen suunnittelusta ja käytöstä vastuussa olevat henkilöt.

  Kurssin hinta 990 eur +alv.

 • Valssauslinjan käyttövarmuus
  19.04.2016 - 20.04.2016

  Ilmoittaudu

  Koulutuksen tavoite ja kohderyhmä

  Tavoitteena on käydä läpi valssauslinjojen parhaita kunnossapitokäytäntöjä useiden esimerkkien valossa ja niiden viemistä omaan tuotannon kehittämiseen.

  Tilaisuus on tarkoitettu valssaamoiden kunnossapidon kehittämisestä kiinnostuneille prosessivaiheiden työntekijöille, toimihenkilöille ja T&K -tehtävissä toimiville asiantuntijoille.

  Lisätiedot:
  Kimmo Haanpää, puh. 050 5918746
  Pia Viitanen, puh. 050 3650 583
  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

 • Mustanlipeän haihdutus, hajukaasut ja mäntyöljyn valmistus
  20.04.2016 - 21.04.2016

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Kemikaalien talteenotto liittyy kuitulinjaan valmistamalla valkolipeää keiton tarpeisiin ja toisaalla ottamalla vastaan käytetyt kemikaalit mustalipeässä. Mustalipeän haihdutus, hajukaasut ja mäntylipeän valmistus perehdyttää osallistujan sulfaattisellutehtaan jätelipeän väkevöimiseen polttoon sopivaksi. Samalla käydään läpi tyypillisesti haihduttamoalueeseen kuuluvat hajukaasujen käsittely ja mäntyöljyn palstoitus.

  Kurssi on osa keittokemikaalien regeneroinnin koulutuskokonaisuutta, johon kuuluvat tämän lisäksi valkolipeän valmistus ja soodakattilan toiminnot. Kurssin käytyään osallistuja tuntee mustalipeän ominaisuudet haihdutuksen kannalta ja monivaihehaihdutuksen periaatteet.

  Osallistujat
  Koulutus soveltuu haihduttamon, mäntyöljyn ja hajukaasujen käsittelystä vastaaville henkilöille, vuoroesimiehille, kunnossapitäjille ja selluteollisuuden laitetoimittajille

  Sisältö
  - Mustalipeän haihdutus osana kemikaalien talteenottoa
  - Väkevöidyn mustalipeän merkitys soodakattilan kannalta
  - Mustalipeän ominaisuudet haihdutuksessa
  - Mustalipeän väkevöinnin periaatteet
  - Monivaihehaihduttamon laitteet ja toimintaperiaate, energiatalous
  - Hajukaasujen keräily ja käsittely
  - Mäntyöljyn palstoitus ja jatkojalostus
  - Käytön ongelmatilanteet ja niiden ratkaisu
  - Työturvallisuus ja ympäristökysymykset
  - Prosessinohjaus

  Koulutuspaikka:
  Lappeenranta

  Koulutuksen hinta on 1100 € + alv/hlö

  Lisätiedot:
  Vesa Timonen, puh. 050 5438 440
  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

 • Ohjelmoitavat logiikat Siemens Simatic S 7 -peruskurssi
  26.04.2016 - 28.04.2016

  Ilmoittaudu

  Ohjelmoitavat logiikat Siemens Simatic S7 -peruskurssin käynyt tuntee Simatic S7-300/400 logiikoiden perusteet, ohjelmiston perusteet sekä osaa ohjelmoida peruslukituspiirejä. Osallistuja ymmärtää ohjelmointilaitetta logiikan toiminnan kannalta sekä osaa seurata logiikkaohjelmaa.

  Huhtikuussa 2015 pidetyn kurssin osallistujat arvioivat kurssia:
  - luennoitsija 4,9 (max 5)
  - yleisarvosana koko kurssista 4,6 (max 5).

  Kohderyhmä:
  Kone-, sähkö- ja automaatioalan henkilöstö, jotka toimivat Simatic S7-ohjausten asennuksessa, huollossa ja käyttöönotossa sekä tarvitsevat Step-7-ohjelmointityökalun käyttöä.

  Sisältö:
  - Simatic S7 järjestelmä ja rakenne
  - Step7 editointityökalut
  - Binäärioperaatiot
  - Digitaalioperaatiot
  - Virheenetsintä
  - Tiedostoyksiköt
  - Analogikäsittely

  Osallistujamäärä on rajoitettu max 10 osallistujaan.

 • Soodakattilat 1- Kemikaalien talteenotto
  11.05.2016 - 12.05.2016

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Soodakattila on sekä sellutehtaan kemikaalien että lämmöntalteenoton sydän. Peruskurssi on jaettu kahteen osaan, joista keittokemikaalien talteenotto käsittelee kemikaalien regenerointia soodakattilassa. Osallistujat perehdytetään mustalipeän polton periaatteisiin - miten korkea reduktioaste saavutetaan ja miten hallitaan tulipesäprosessi niin, että kattilalla on edellytykset toimia korkealla käyttöasteella pitkiä yhtämittaisia ajojaksoja.

  Osallistujat
  Koulutus on tarkoitettu soodakattilan käytöstä ja kunnossapidosta vastaaville henkilöille, vuoroesimiehille sekä muiden talteenotto- osastojen käyttö- ja kunnossapitohenkilöstölle sekä selluteollisuuden laitetoimittajille.

  Sisältö
  Mustanlipeän polton merkitys kemikaalitaloudelle ja ympäristölle
  Mustanlipeän talteenotto ja regenerointi
  Tulipesäprosessi
  Mustanlipeän ominaisuudet
  Soodakattilan likaantuminen ja likaantumisen hallinta
  Uutta soodakattilan kehityksessä

  Koulutuspaikka: OULU

  Koulutuksen hinta on 1100 € + alv/hlö

  Lisätiedot:
  Vesa Timonen, puh. 050 5438 440
  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

 • Vastaavan johtajan pätevöittävä säteilysuojleukoulutus
  12.05.2016 - 13.05.2016

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Perehdyttää osanottajat teollisuuden umpilähteiden ja tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden käyttöön liittyviin turvallisuusmääräyksiin.
  Kurssin käytyään osanottaja tuntee säteilysuojauslainsäädännön pääkohdat, vastaavan johtajan tehtäviin kuuluvat viranomaisyhteistyön käytännöt, säteilyn käytöstä johtuvat vaaratekijät sekä osaa suhtautua säteilylähteisiin oikealla tavalla eri tilanteissa.
  Kurssin päätteeksi järjestetään kuulustelu säteilylain (592/91) 18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

  Osallistujat
  Tämä koulutus on suunnattu säteilynkäytön vastaavan johtajan tehtäviin aikoville, sekä täydennyskoulutukseksi jo vastaavan johtajan tehtävässä oleville. (Täydennyskoulutus tarve vastaaville johtajille on 10 h viiden vuoden välein)

  Koulutuksen aiheet ovat:
  Säteilyfysiikan perusteet
  Säteilyn mittaaminen
  Säteilyn biologiset vaikutukset ja säteilyriskit
  Säteilysuojelulainsäädäntö
  Säteilyaltistuksen seuranta
  Säteilylähteiden varoitusmerkinnät
  Umpilähteet ja röntgenlaitteet sekä niiden käyttö
  Harjoituksia ja ryhmätöitä
  Kuulustelu säteilylain (592/91) 18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

  Kurssin hinta 1080 € + alv 24 %
  Lisäteitoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963

 • Automaatio- ja sähköjärjestelmien käyttö
  17.05.2016 - 18.05.2016

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Kurssin tavoitteena on luoda osanottajille kokonaiskuva prosessiteollisuuden sähköjärjestelmistä, automaatioon liittyvistä PI-kaavioista, mittauksista ja ohjauksista
  Kurssin jälkeen henkilö pystyy selvittämään yksinkertaisten virtapiirien toiminnan PI-kaavioista ja toimimaan yhteistyössä sähköautomaatiokunnossapidon kanssa.
  Aikaisempia tietoja automaatiosta ei tarvita.

  Osallistujat
  Teollisuuden käyttö- ja kunnossapitohenkilöstö, Kunnossapidon- ja Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkintojen suorittajat

  Sisältö
  Sähköturvallisuus
  Sähkömoottorikäytöt ja ohjaukset
  Instrumentoinnin piirrosmerkit
  Keskeiset prosessiautomaation mitta- ja toimilaitteet
  Säätötekniikan perusteet

  Kurssin hinta 900 eur +alv.

 • Teräksen peittaus
  17.05.2016 - 18.05.2016

  Ilmoittaudu

  Koulutuksen tavoitteena on syventää osallistujien ymmärrystä peittautuvuuteen vaikuttavista tekijöistä, erilaisista peittausmenetelmistä, peittauskemikaalien käsittelystä ja peittauksen onnistumisen merkityksestä.

  Kurssi on tarkoitettu peittauksen ja siihen läheisesti liittyvien prosessivaiheiden työntekijöille ja toimihenkilöille sekä teknisessä asiakaspalvelussa ja T&K -tehtävissä toimiville.

  Lisätietoja:
  Kimmo Haanpää, puh. 050 5918 746
  Pia Viitanen, puh. 050 3650 583
  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

 • Paperin ja kartongin valmistus
  18.05.2016 - 19.05.2016

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Ymmärtää paperin ja kartongin valmistusprosessin kokonaiskuva, laitteiden toiminta ja niiden periaatteet. Tietää paremmin prosessimittauksista tulevan tiedon kytkennän paperin ja kartongin laadun tekemisen kannalta esim. karheuden vaikutus painatuksessa. Ymmärtää paremmin säätöjen vaikutuksen paperin ja kartongin valmistuksessa. .

  Osallistujat
  Paperi- ja kartonkilinjassa työskentelevät toimihenkilöt, päivä/vuoro-esimiehet, tuotannon työntekijät, kunnossapitäjät, laite- ja raaka-ainetoimittajat sekä muut tehtaan palvelujen toimittajat.

  Sisältö
  Raaka-aineet ja niiden ominaisuudet
  Kuituraaka-aineen käsittely
  Vesikierrot- niiden merkitys ja tarve
  Lyhytkierto ja perälaatikko sekä kemikaalit
  Viiraosat ja radan muodostus
  Puristus ja kuivatus apuprosesseineen
  Pohjapaperin mittaukset ja säädöt
  TESTI

  Koulutuksen hinta on 1100 € + alv/hlö

  Lisätiedot:
  Vesa Timonen, puh. 050 5438 440
  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

 • Päällystys ja kalanterointi
  15.09.2016 - 15.09.2016

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Ymmärtää paperin ja kartongin valmistusprosessin kokonaiskuva, laitteiden toiminta ja niiden periaatteet. Tietää paremmin prosessimittauksista tulevan tiedon kytkennän paperin ja kartongin laadun tekemisen kannalta esim. karheuden vaikutus painatuksessa. Ymmärtää paremmin säätöjen vaikutuksen paperin ja kartongin valmistuksessa. .

  Osallistujat
  Paperi- ja kartonkilinjassa työskentelevät toimihenkilöt, päivä/vuoro-esimiehet, tuotannon työntekijät, kunnossapitäjät, laite- ja raaka-ainetoimittajat sekä muut tehtaan palvelujen toimittajat.

  Sisältö
  Päällystyspigmentit ja niiden ominaisuudet
  Tyypillisimmät sideaineet
  Pastan ominaisuudet ja vaikutukset
  Päällystyskoneen toiminta
  Mittaukset ja säätötavat
  Kalanteroinnin laitteet ja merkitys
  TESTI

  Koulutuksen hinta on 600 € + alv/hlö

  Lisätiedot:
  Vesa Timonen, puh. 050 5438 440
  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

 • Laboratorioalan teemapäivät
  28.09.2016 - 29.09.2016

  Ilmoittaudu

  Tilaisuus on joka vuotinen laboratoriolan henkilöstön tapaaminen.
  Teemapäivien aiheet vaihtuvat vuosittain. Päivien sisältö suunnitellaan laboratorioalan ammattilaisten kanssa yhdessä.
  Ohjelma valmistuu n. 2 kuukautta ennen tilaisuutta.

  V. 2015 teemapäivien palautetta:
  Luennot olivat mielenkiintoisia ja monipuolisia. Oli mukava kuulla muiden laboratorioiden kuulumisia ja tekemisiä.

  Ajatuksia herättävä tilaisuus.

  Mielenkiintoinen kokonaisuus

  Lisätietoja:
  Erkki Peltola, puh. 050 5565 723
  Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702

  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

 • Teollisuuden ympäristöpäivä
  06.10.2016 - 06.10.2016

  Ilmoittaudu

  Tilaisuus on tarkoitettu teollisuuden ymparistojohtajille, -päälliköille ja asiantuntijoille.

  Tavoitteena on
  - Tarkastella tulossa olevaa ympäristönsuojelun lainsäädäntöä ja sen vaikutuksia teollisuudelle.
  - Käsitellä suunnittelussa ja toteutusvaiheessa olevia ympäristöinvestointeja ja ympäristönsuojelun toimenpiteitä
  - Nostaa esiin omia kysymyksiä yhteisesti ratkottavaksi
  - Tuottaa ideoita ja oivalluksia materiaalitehokkuuden ja kiertotalouden haasteisiin

  Tilaisuuden hyödyt
  - käytäntöjen jakaminen
  - verkoistoituminen
  - ideoiden ja oivalluksien saaminen materiaalitehokkuuden ja kiertotalouden haasteisiin

  Tilaisuus on tarkoitettu
  - Teollisuuden ympäristöjohtajille, -päälliköille ja -asiantuntijoille
  - Investoinneista ja tuotannosta vastaaville päälliköille ja insinööreille
  - Viranomaisille

  Lisätietoja:
  Erkki Peltola, puh. 050 5565 723
  Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702

  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

 • Teräksen ja aihioiden valmistus
  11.10.2016 - 12.10.2016

  Ilmoittaudu

 • Soodakattilat 2- Höyryn tuotanto soodakattilassa
  19.10.2016 - 20.10.2016

  Ilmoittaudu

  Tavoite:
  Höyryn tuotanto soodakattilassa:
  Soodakattilat 2 -kurssi on jatkoa peruskurssin ensimmäiselle osalle. Tässä osassa tavoitteena on perehdyttää osallistuja sulfaattilipeän polttoon siten, että hän kurssin käytyään tuntee mustalipeän käytön polttoaineena, soodakattilan laitteet ja ymmärtää soodakattilaprosessin merkitykseen ympäristölle, tehtaan taloudelle ja muiden osastojen toiminnalle. Kurssilla perehdytään soodakattilan vesi-höyrykierron toiminnan periaatteisiin , syöttövedelle asetettaviin vaatimuksiin sekä soodakattilan käytettävyyteen vaikuttaviin tekijöihin normaalissa käyttötilanteessa sekä kuormitusvaihteluiden ja häiriötilanteiden aikana.

  Osallistujat:
  Koulutus on tarkoitettu soodakattilan käytöstä ja kunnossapidosta vastaavat henkilöt, vuoroesimiehet sekä muiden talteenotto- osastojen käyttö- ja kunnossapitohenkilöstö sekä selluteollisuuden laitetoimittajat.

  Sisältö:
  - Soodakattilan rooli sellunvalmistuksessa
  - Aine- ja energiataseet
  - Soodakattilan rakenne painelaitteena
  - Oheislaitteet
  - Soodakattilan virtaukset, vesi-höyry kierto
  - Soodakattilan turvallinen käyttö kunnossapidon kysymykset
  - Kattilan ylös- ja alasajo

  Koulutuksen hinta on 1100 € + alv/hlö

  Lisätiedot:
  Vesa Timonen, puh. 050 5438 440
  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

 • Fysikaalisen metallurgian hyödyntäminen
  02.11.2016 - 03.11.2016

  Ilmoittaudu

  Tilaisuus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Metallurgian VATin ja POHTOn kanssa.

  Suunniittelutoimikunta valmistelee ohjelman, joka on valmis
  n. 2 kuukautta ennen tilaisuutta.

 • Pituusleikkauksesta painatukseen
  10.11.2016 - 10.11.2016

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Ymmärtää paperin ja kartongin valmistusprosessin kokonaiskuva, laitteiden toiminta ja niiden periaatteet. Tietää paremmin prosessimittauksista tulevan tiedon kytkennän paperin ja kartongin laadun tekemisen kannalta esim. karheuden vaikutus painatuksessa. Ymmärtää paremmin säätöjen vaikutuksen paperin ja kartongin valmistuksessa. .

  Osallistujat
  Paperi- ja kartonkilinjassa työskentelevät toimihenkilöt, päivä/vuoro-esimiehet, tuotannon työntekijät, kunnossapitäjät, laite- ja raaka-ainetoimittajat sekä muut tehtaan palvelujen toimittajat.

  Sisältö
  Pituusleikkauksen laitteet ja ohjaukset
  Tuotannonohjauksen perusteet ja logistiikka
  Paperin ja kartongin mittaukset ja niiden kytkentä prosessiin
  Tyypillisimmät painatusmenetelmät ja niiden vaatimukset tuotteelle
  Testi

  Koulutuksen hinta on 600 € + alv/hlö

  Lisätiedot:
  Vesa Timonen, puh. 050 5438 440
  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi


 • Metsäteollisuuden jätevesien käsittely
  15.11.2016 - 16.11.2016

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistuja biologisen puhdistamon eri toteutusmahdollisuuksiin. Kurssin käytyään osallistuja ymmärtää jätevesien puhdistuksen teorian ja osaa biologisen puhdistuksen teknillisen toteutuksen.

  Osallistujat
  Koulutus on tarkoitettu sellutehtaiden käyttö-, ympäristö, kunnossapito- ja automaatiohenkilöille sekä laaduntarkkailijoille ja laitetoimittajille.

  Sisältö:
  - Poistevesien käsittelyn perusperiaatteet ja laitokselle tuleva kuormitus
  - Aktiivilieteprosessin toiminta ja sen optimointi
  - Aktiivilietelaitoksen ajo- häiriötilanteet
  - Ongelmanratkaisu (workshop)

  Koulutuksen hinta on 1100 € + alv/hlö

  Lisätiedot:
  Vesa Timonen, puh. 050 5438 440
  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi


 • Valssaustekniikka
  15.11.2016 - 16.11.2016

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Tilaisuudessa tarkastellaan teräksen valmistusprosessia käytännön esimerkein asiakkaalle syntyvän arvon näkökulmasta. Tavoitteena on kehittää asiakkaan tarpeiden ymmärrystä ja laadun tekemisen kulttuuria terästeollisuudessa.

  Osallistujat
  Tilaisuus on tarkoitettu terästeollisuudessa työskenteleville esimiehille ja toimihenkilöille

Hei, voinko auttaa?

Livechat on suljettu

Olemme seuraavan kerran avoinna perjantaina 09:00-11:30

Voitte ottaa meihin yhteyttä myös tällä lomakkeella. Vastaamme viestiinne mahdollisimman pian.

Olet jonossa Sulje
Hei, olet jonossa sijalla ?. vastaamme sinulle mahdollisimman pian. Kiitos!