• Ajankohtais-<br> seminaarit
  Ajankohtais-
  seminaarit
 • Energian tuotanto
  Energian tuotanto
 • Kunnossapito
  Kunnossapito
 • Liiketoiminnan johtaminen ja esimiestyö
  Liiketoiminnan johtaminen ja esimiestyö
 • Metallin tuotanto
  Metallin tuotanto
 • Metsäteollisuuden tuotanto
  Metsäteollisuuden tuotanto
 • Projektikoulutus
  Projektikoulutus
 • Turvallisuus-<br> koulutus
  Turvallisuus-
  koulutus
 • Lähiesimiestyön ammattitutkinto, POHTO-AEL
  22.08.2018 - 31.03.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Lähiesimiestyön ammattitutkinto alkaa Oulussa 22.8.2018
  - Työkaluja ja osaamista lähiesimiestyöhön

  Lähiesimiehen toiminnalla on merkittävä vaikutus organisaation menestymiseen ja tulokseen - taitava esimies on organisaation voimavara. Esimiestyön merkitys korostuu entisestään kun nykypäivä haastaa organisaatioita yhä nopeampaan muutokseen ja uudistumiseen.

  Tutkinto sopii päivittäisjohtamisen tehtävissä toimiville tai kyseisiin tehtäviin siirtyville työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehille tai työryhmän vetäjille.

  Ohjelma tarjoaa
  - Monipuolisen ja kattavan koulutuksen teemoina, esimerkiksi
  -- Toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen
  -- Toiminnalla tuloksiin - talous tutuksi -liiketoimintasimulaatio
  -- Minä lähiesimiehenä
  -- Perehdyttäminen ja työnopastus
  -- Esimiehen juridinen osaaminen
  -- Tehokkaat palaverikäytännöt
  -- Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
  -- Henkilöstöjohtaminen
  -- Asiakkuuksien hoito ja kehittäminen
  - Konkreettisia työkaluja oman esimiesosaamisen ja tiimin toiminnan kehittämiseen
  - Verkostoitumisen ja mahdollisuuden jakaa kokemuksia muiden lähiesimiesten kanssa
  - Henkilökohtaista ohjausta
  - Mahdollisuuden suorittaa virallinen ammatillinen tutkinto ja saada todistus osaamisesta.

  Hakeutuminen 3.8.2018 mennessä.

  https://www.ael.fi/koulutustarjonta/lahiesimiestyon-ammattitutkinto?id=7405

  Avaa tulostusversio

 • Osallistava johtaminen - valmentava esimies
  29.08.2018 - 30.08.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Haluatko kehittyä johtajana ja syventää valmentavan johtamisen taitojasi?

  POHTOn kaksipäiväisessä valmennuksessa
  - opit valmentavan johtamisen periaatteet ja toimintatavat
  - tiedostat miten motivaatio ja sitoutuminen syntyvät
  - ymmärrät miten johtajana ja esimiehenä edistät vastavuoroista keskustelua ja saat tiimisi osallistumaan, toteuttamaan strategiaa sekä kehittämään toimintoja
  - saat työkaluja osallistamiseen
  - kehität henkilökohtaisia sparraustaitojasi
  - tunnistat omat vahvuutesi ja jatkokehittämisen kohteesi valmentavana johtaja ja esimiehenä

  Avaa tulostusversio

 • Minä lähiesimiehenä
  03.09.2018 - 03.09.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Minä lähiesimiehenä - oman johtajuuden ja johtamistaitojen kehittäminen

  Mitkä ovat vahvuuteni lähiesimiehenä, minkä varaan rakennan esimiestyöni? Miten innostaa, tukea ja ohjata omaa tiimiä kohti sovittuja tavoitteita? Miten pitää huolta omista ja alaisten voimavaroista? Miten toimia hankalissa tilanteissa? Miten saan ajan riittämään?

  Koulutus tarjoaa tietoa ja työkaluja oman johtajuuden tarkasteluun ja kehittämiseen näkökulmana hyvä ihmisten ja itsensä johtaminen.

  Avaa tulostusversio

 • Puusta Paperiksi
  04.09.2018 - 05.09.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Antaa kokonaiskuvan metsäteollisuudesta käymällä läpi tuotantoprosessin: Puunkäsittely, kuorinta, haketus, sellutehtaan kuitu- ja talteenottolinja, paperin- ja kartonginvalmistus, päällystys ja jälkikäsittely.

  Osallistujat
  Erityisesti henkilöille, jotka työskentelevät metsäteollisuuden eri tehtävissä, tuotantolaitosten (Sellu, Paperi tai Kartonki) eri tehtävissä tai toimivat laite- ja järjestelmätoimittajana, kemikaalitoimittajana, alihankkijana tai asiakkaana.

  Sisältö
  Sellu ja paperiteollisuus tänään
  Kuitu- ja talteenottolinja
  Sellun ominaisuudet ja ympäristöasiat

  Paperin ja kartongin raaka-aineet sekä paperilajit
  Paperin ja kartongin tuotantolinja
  Paperin ja kartongin päällystäminen
  Paperin jälkikäsittely

  Koulutuksen hinta on 1100 € + alv/hlö


  Avaa tulostusversio

 • Tehokkaat palaveri- ja neuvottelukäytännöt
  04.09.2018 - 04.09.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Palavereilla ja neuvotteluilla tavoitellaan aina jotain tulosta. Palaveri on parhaimmillaan erinomainen foorumi, jossa osallistujat vievät asioita eteenpäin yhdessä. Tiedon jakamisen ja päätösten tekemisen lisäksi onnistuneissa palavereissa keskustellaan, kyseenalaistetaan ja kehitetään aktiivisesti - rakennetaan yhdessä organisaation tulevaisuutta.

  Turhat ja valmistelemattomat palaverit tulevat organisaatioille kalliiksi. Toimivien palaverikäytäntöjen lisäksi palaverin vetäjä tarvitsee taitoa toimia vaikuttavasti eri tilanteissa ja erilaisten ihmisten kanssa. Osallistujien aktivoiminen ja heidän vahvuuksiensa hyödyntäminen lisäävät sitoutumista palavereissa sovittuihin asioihin.

  Tässä valmennuksessa
  - opit rakentamaan palavereista tavoitteellisia ja tuloksellisia tilaisuuksia
  - ymmärrät, miten palaverin vetäjänä edistät vastavuoroista keskustelua ja parannat osallistujien sitoutumista
  - saat työkaluja osallistamiseen
  - kehität henkilökohtaisia viestintä- ja vaikutustaitojasi
  - opit toimimaan myös haastavissa neuvottelutilanteissa
  - tunnistat omat vahvuutesi ja jatkokehittämisen kohteesi palaverin vetäjänä

  Valmennuksen painopisteet valitaan yhdessä osallistujien kanssa. Päivän tavoitteena on tekemällä oppiminen ja se sisältää erilaisia harjoituksia, joilla avulla kokeillaan työkaluja ja harjoitellaan asioita käytännössä.

  Tule hakemaan inspiraatiota palaverikäytäntöjen uudistamiseen ja tehostamiseen työssäsi!

  Avaa tulostusversio

 • Vastaavan johtajan pätevöittävä säteilysuojelukoulutus Oulu
  05.09.2018 - 06.09.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Kurssilla perehdytään teollisuuden umpilähteiden ja tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden käyttöön liittyviin turvallisuusmääräyksiin.
  Kurssin käytyään osanottaja tuntee säteilysuojauslainsäädännön pääkohdat, vastaavan johtajan tehtäviin kuuluvat viranomaisyhteistyön käytännöt, säteilyn käytöstä johtuvat vaaratekijät sekä osaa suhtautua säteilylähteisiin oikealla tavalla eri tilanteissa.
  Kurssin päätteeksi järjestetään kuulustelu säteilylain (592/91)
  18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

  Osallistujat
  Tämä koulutus on suunnattu säteilynkäytön vastaavan johtajan tehtäviin aikoville, sekä täydennyskoulutukseksi jo vastaavan johtajan tehtävässä oleville. (Täydennyskoulutuksen tarve vastaaville johtajille on 10 h viiden vuoden välein)

  Koulutuksen aiheet ovat:
  Säteilyfysiikan perusteet
  Säteilyn mittaaminen
  Säteilyn biologiset vaikutukset ja säteilyriskit
  Säteilysuojelulainsäädäntö
  Säteilyaltistuksen seuranta
  Säteilylähteiden varoitusmerkinnät
  Umpilähteet ja röntgenlaitteet sekä niiden käyttö
  Harjoituksia ja ryhmätöitä
  Kuulustelu säteilylain (592/91) 18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan

  Kurssin hinta 1080 € + alv 24 %
  Lisätietoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963
  Pertti Kauppila puh. 050 5326 098

  Avaa tulostusversio

 • Tilastollinen prosessinohjaus - SPC:n perusteet
  10.09.2018 - 11.09.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tilastollinen prosessinohjaus - SPC:n perusteet

  Koulutus antaa osallistujalle
  perustiedot SPC:sta, kehittää tilastollista ajattelua, prosessien tilastollista analysointia, SPC:n hyödyntämistaitoja sekä yhteistyötaitoja.
  Koulutus tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden löytää vastaus menetelmän käyttöön liittyviin kysymyksiin.

  Tilaisuus koostuu seuraavista aihealueista
  - SPC:n perusteet
  - Suorituskykyanalyysit
  - Mittausepävarmuus
  - Ohjauskorttien käyttö ja tulkinta

  Koulutus sisältää runsaasti yksilö- ja ryhmätyönä suoritettavia harjoitustehtäviä.

  Koulutus on tarkoitettu
  mittausten tekemiseen, analysointiin ja tulkitsemiseen osallistuville henkilöille sekä erilaisten mittaustulosten pohjalta päätöksiä tekeville henkilöille.

  Avaa tulostusversio

 • Siemens Simatic S5 ohjelmointikurssi kunnossapitäjille
  11.09.2018 - 12.09.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Ti-ke 11.-12.9.2018 2018 Siemens Simatic S5 ohjelmointikurssi kunnossapitäjille

  Koulutus sisältää:

  - Perehtyminen Siemens S5-järjestelmän ohjelmointiohjelmaan
  - Tutustuminen ohjelmarakenteisiin
  - Binääri- ja digitaalitoimintojen oppiminen
  - Käytännön vianhaun harjoitteleminen

  Koulutukseen osallistuakseen osallistujan on tunnettava Siemens S5-ohjelmiston perusteet. Koulutuksen osallistujamäärä on maksimissaan 10 henkilöä - osallistujia 2 hlöä per laite.

  Koulutuksen hinta on 890 € / osallistuja +alv. Ilmoittaudu kurssille mielellään 27.8. mennessä.

  Lisätietoja Tiina Vikström, puh 050 570 9705, tiina.vikstrom(at)pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Työturvallisuuskortti, kouluttajan täydennyskoulutus
  12.09.2018 - 12.09.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  12.9.2018 Työturvallisuuskortti, kouluttajan täydennyskoulutus

  Työturvallisuuskorttikouluttajan täydennyskoulutuksen hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa kurssinjohtajana toimimiseen seuraavat 5 vuotta.

  Osa täydennyskoulutuksesta toteutetaan Pohjois-Suomen Turvapuistossa.

  Työturvallisuuskorttikouluttajaoikeuden omaavien täydennyskoulutus kestää 8 tuntia, täydennyskoulutuksen ehtona on, että kouluttajaoikeudet ovat voimassa kurssille tultaessa. Osallistujalla tulee olla suoritettuna myös Työsuojelun peruskurssi (kesto 5 pv).

  Toukokussa pidetyn kurssin osallistujien antamaa palautetta:
  Hyvä! Puhuttiin kouluttajille, ei käyty korttikurssia.
  Keskustelut muiden osallistujien kanssa.
  Sain hyviä vinkkejä koulutukseen.
  Turvapuistossa käynti konkretisoi hyvin.

  Käsitellyt aiheet 4.4, luennoitsijan valinta 4,5 ja yleisarvosana kurssista 4,3 / max 5 (keskiarvo).

  Koulutuksen hinta 390 eur/hlö +alv. Ilmoittautuminen mielellään 29.8.2018 mennessä.

  Avaa tulostusversio

 • Taajuusmuuttajat Vacon 100
  18.09.2018 - 19.09.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  18.-19.9.2018 Taajuusmuuttajat Vacon 100

  Koulutuksessa osallistujat perehdytetään Vacon 100 -taajuusmuuttajien toimintaperiaatteisiin, käyttökohtaisiin virityksiin, ohjelmointiin, huoltoon ja vianetsintään.

  Koulutus soveltuu taajuusmuuttajien huollosta ja kunnossapidosta vastaaville henkilöille.

  Helmikuun koulutuksessa osallistujat arvioivat esim. luennoitsijan valinta 4,7 ja antoivat yleisarvosanaksi kurssista 4 (keskiarvo / max 5).

  Osallistujien kommentteja koulutuksesta:
  Hyvä puhuja sekä erittäin ammattitaitoinen!
  Hyvä kouluttaja.
  Voin hyödyntää omassa työssäni laitteen hallintaa ja uuden käyttöönottoa sekä taajuusmuuttajan käyttöä.

  Koulutuksen hinta on 910 € +alv. Kurssille otetaan max 10 osallistujaa.

  Ilmoittaudu kurssille mielellään 3.9. mennessä.

  Koulutus voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisena koulutuksena asiakkaan haluamalla paikkakunnalla.

  Lisätietoja Tiina Vikström, puh. 050 570 9705 tai tiina.vikstrom(at)pohto.fi .

  Avaa tulostusversio

 • Joukkuepelaajana työpaikalla - tiimikoulutus
  19.09.2018 - 20.09.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite


  Joukkuepelaajana työpaikalla -tiimikoulutuksen näkökulmia:
  - Minä vai Me?
  - Onko joukkue enemmän kuin sen jäsenten osaamisen summa?
  - Mitä tarkoittaa joukkuepeli työpaikalla?
  - Miten toimin joukkuepelaajana?
  - Miten voin kehitttyä joukkuepelaajana?
  - Onnistuminen joukkueena

  Koulutus tarjoaa tietoa ja työkaluja oman tiimi- tai joukkuepelaajaroolin tarkasteluun ja kehittämiseen sekä yhteisen onnistumisen edellytysten aikaansaamiseen ja varmistamiseen.

  Lisätietoja:
  Yhteyspäällilkkö Irja Kellokoski
  puh. 050 5709 702
  s-posti: irja.kellokoski(at)pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Laboratorioalan teemapäivät 2018
  19.09.2018 - 20.09.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Ke-to 19.-20.9.2018 Laboratorioalan teemapäivät 2018

  Vuosittaisten teemapäivien tavoitteena on tarkastella yhdessä laboratorioiden haasteita ja perehtyä ajankohtaisiin kehittämiskohteisiin ratkaisuineen.

  Tämän vuoden teemapäivien aiheina ovat automaatio ja robotiikka laboratoriotyön arjen helpottajina.

  Hinta 980 € / hlö +alv.

  Ilmoittautuminen mielellään viimeistään 5.9. mennessä.

  Avaa tulostusversio

 • Taajuusmuuttajat ACS880 tekniikka ja huolto
  20.09.2018 - 21.09.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  20.-21.9.2018 Taajuusmuuttajat ACS880 tekniikka ja huolto

  Taajuusmuuttajat ACS 880 tekniikka ja huolto -koulutuksessa osallistujat perehdytetään taajuusmuuttajien toimintaperiaatteisiin, käyttökohtaisiin virityksiin, ohjelmointiin, huoltoon ja vianetsintään.

  Koulutus on tarkoitettu taajuusmuuttajien suunnittelusta, huollosta ja kunnossapidosta vastaaville henkilöille.

  Helmikuun koulutuksessa osallistujat arvioivat esim. luennoitsijan valinta 4,1 ja antoivat yleisarvosanaksi kurssista 4 (keskiarvo / max 5).

  Osallistujien kommentteja koulutuksesta:
  Asiansa osaava asiantuntija, ammattilanen
  Hyvä paketti.
  Sisältö oli hyvä. Ei tullut liikaa tietoa liian nopeaan tahtiin.
  Voin hyödyntää omassa työssäni tamun parametrointia ja vianhakua.
  Sain käyttöönottoon ja vianhakuun hyviä vinkkejä.

  Koulutuksen hinta on 910 € +alv / hlö. Osallistujamäärä on rajoitettu max 10 osallistujaa.

  Ilmoittaudu kurssille mielellään 6.9. mennessä.

  Koulutus voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisena koulutuksena asiakkaan haluamalla paikkakunnalla.

  Lisätietoja Tiina Vikström, puh. 050 570 9705 tai tiina.vikstrom(at)pohto.fi .

  Ilmoittaudu kurssille mielellään 6.9. mennessä.

  Avaa tulostusversio

 • Esimiesten valmennusohjelma LMP
  25.09.2018 - 30.01.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Valmennusohjelman tavoitteena on syventää uusien esimiesten ja esimiehiksi lähiaikoina siirtyvien ymmärrystä oman tehtävänsä merkityksestä, tarjota työkaluja esimiestyöhön, työlainsäädäntöön, valmentavaan johtamiseen ja arjen esimiestyöhön sekä henkilökohtaiseen kehittymiseen.

  Lisätietoja:
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski
  puh. 050 5709 702

  Avaa tulostusversio

 • LinkedIn Master Class
  25.09.2018 - 02.10.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  LinkedIn Master Class - perusteet jo hallitseville käyttäjille, jotka haluavat saada LinkedInistä enemmän irti. Näitä oppeja ei saa mistään muualta, koulutus sisältää sellaisia kikkoja, joita ei Suomessa ole aiemmin jaettu!

  Hyödyt osallistujalle
  Miten saavutat lisää myyntidiilejä ja uusia asiakkaita? Miten toteutat tuloksekkaan mainoskampanjan? Miten kasvatat yrityksesi liikevaihtoa Social Sellingin avulla? Miten toteutat rekrytoinnin tehokkaasti? Miten rakennat henkilöbrändiä ja luot haluamaasi työnantajamielikuvaa? Koulutuksessa tutustutaan myös LinkedInin uusimpiin muutoksiin ja tuleviin ominaisuuksiin.

  Avaa tulostusversio

 • Ohjelmoitavat logiikat Siemens Simatic S7 -jatkokurssi
  25.09.2018 - 27.09.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  25.-27.9.2018 Ohjelmoitavat logiikat Siemens Simatic S 7 -jatkokurssi

  Koulutuksen käynyt tuntee Simatic S7-300/400 logiikoiden ohjelmiston rakenteen sekä osaa ohjelmoida tavallisimpia lukituspiirejä.

  Osallistuja osaa käyttää eri ohjelmayksiköitä ohjelmointiin sekä ymmärtää analogiapiirin toiminnan ja käytön ohjelmassa. Lisäksi ymmärtää ohjelmointilaitetta käyttäen Profibus-väylän toiminnan ja osaa käyttää sitä vian etsintään. Ymmärtää ohjelmointilaitetta logiikan toiminnan kannalta sekä osaa seurata logiikkaohjelmaa ja etsiä toimintahäiriöiden syyt.

  Koulutus on tarkoitettu:
  Henkilöille, jotka toimivat Simatic S 7 ohjausten suunnittelussa, käyttöönotossa ja kunnossapidossa ja tuntevat Simatic S 7-300/400 logiikoiden ohjelmiston perusteet.

  Osallistujamäärä on rajoitettu max 10 osallistujaan.

  Koulutuksen hinta 1250 € +alv. / hlö. Ilmoittaudu kurssille mielellään 13.9. mennessä.

  Lisätietoja Tiina Vikström, puh 050 570 9705, tiina.vikstrom(at)pohto.fi.

  Avaa tulostusversio

 • Johtamisen erikoisammattitutkinto POHTO-AEL
  26.09.2018 - 26.09.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Johtamisen erikoisammattitutkinto alkaa Oulussa 26.9.2018
  - Työkaluja johtamiseen ja esimiestyöhön

  Johtamisen erikoisammattitutkinto tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden yhdistää henkilökohtainen johtajuuden ja oman vastuualueen suunnitelmallinen kehittäminen. Tutkinto auttaa osallistujaa kasvamaan vahvaksi johtamisen ammattilaiseksi.

  Kenelle
  Tutkinto sopii jo kokemusta omaaville johtajille, päälliköille, asiantuntijoille, jotka vastaavat oman vastuualueensa toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä, strategioiden toteuttamisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

  Ohjelma tarjoaa
  - Monipuolisen ja kattavan johtamiskoulutuksen teemoina esimerkiksi
  -- Toiminnan suunnittelu ja johtaminen
  -- Tuottavuuden ja talouden johtaminen -liiketoimintasimulaatio
  -- Minä johtajana
  -- Esimiehen juridinen osaaminen
  -- Henkilöstöjohtaminen
  -- Projektihallinta ja projektijohtaminen
  -- Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
  - Konkreettisia työkaluja oman johtamisosaamisen ja vastuualueen toiminnan kehittämiseen
  - Verkostoitumisen ja mahdollisuuden jakaa kokemuksia muiden kollegoiden kanssa
  - Henkilökohtaista ohjausta
  - Mahdollisuuden suorittaa virallinen, työelämässä korkealle arvostettu tutkinto ja saada todistus osaamisesta.

  Lisätietoja ohjelmasta antaa
  Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702, irja.kellokoski@pohto.fi ja
  Minna Jurvelin, puh. 050 5701 618, minna.jurvelin@pohto.fi

  Hakeutuminen 31.8.2018 mennessä.

  https://www.ael.fi/koulutustarjonta/johtamisen-erikoisammattitutkinto?id=7397

  Avaa tulostusversio

 • Kattilaveden valmistus ja käsittely
  26.09.2018 - 27.09.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Koulutuksen tavoite
  Perehdyttää osanottajat ionivaihdettujen vesien valmistukseen, laatuvaatimuksiin, seurantaan ja analyyseihin niin, että he kurssin jälkeen pystyvät valmistamaan käyttökohteen mukaiset vaatimukset täyttävää vettä.

  Perehdytään kattilaveden, höyryn ja lauhteiden käsittelyyn

  Koulutus on tarkoitettu
  Voimalaitosten käyttöhenkilöille, vesilaitosten hoitajille, vesilaboranteille, vuoro-mestareille ja käyttöinsinööreille.

  Avaa tulostusversio

 • Esiintymisvalmennus toimiston ammattilaisille
  27.09.2018 - 27.09.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Esiintymisvalmennus toimiston ammattilaisille to 27.9.2018

  Esitteletkö raportteja tai organisaatiotasi?
  Vastaanotatko asiakkaita tai vieraita?
  Emännöitkö tai oletko isäntänä vierailuryhmille?


  Esiintymisvalmennuksessa saat lisää valmiuksia ja näkökulmaa työelämän moninaisiin esiintymistilanteisiin.

  Koulutus soveltuu esiintymistaitoa työssään tarvitseville sihteereille, assistenteille sekä muille toimistotyön ammattilaisille.

  Osallistumismaksu on 420 € +alv. / hlö.
  Kysy tarjous, jos yrityksestäsi on tulossa enemmän kuin 3 osallistujaa - tiina.vikstrom@pohto.fi .

  Ilmoittaudu mielellään viimeistään 12.9. mennessä.

  Avaa tulostusversio

 • Työsuojelupäivät 2018
  04.10.2018 - 05.10.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  4.-5.10.2018 Työsuojelupäivät 2018 - Työsuojelun ajankohtaisseminaari

  Työsuojelupäivien teemoina tänä vuonna ovat ihmisten toimintamallit erilaisissa tilanteissa, tapahtuneesta oppiminen ja osaamisen kehittäminen.

  Työsuojelupäivät on tarkoitettu yritysten ja julkisten organisaatioiden työsuojelun kehittämisestä vastaaville henkilöille, työsuojeluvaltuutetuille ja -asiamiehille sekä käytännön toteuttamisesta vastaaville esimiehille ja henkilöstön edustajille.

  Osallistujat saavat tietoa ajankohtaisista työsuojeluasioista. Tilaisuus tarjoaa myös mahdollisuuden verkostoitua ja keskustella alan asiantuntijoiden kanssa sekä vaihtaa kokemuksia eri yritysten ja yritysten organisaatioiden edustajien kanssa.

  Seminaarin hinta on 780 € / hlö +alv.

  Ilmoittautumiset mielellään viimeistään 18.9. mennessä.

  Seminaarin ohjelmasta löydät lisää tietoja!

  Avaa tulostusversio

 • Kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi, Oulu
  09.10.2018 - 10.10.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Koulutuksessa saadaan perusteet kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista niin, että osallistujilla on mahdollisuus suorittaa käytönvalvojan tutkinto, jonka järjestää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

  Tukesin järjestämien käytönvalvojan tutkintojen päivämäärät ja tutkintopaikkakunnat löytyvät Tukesin internet-sivuilta (www.tukes.fi).

  Osallistujat
  Teollisuuslaitosten henkilöt, jotka päivittäisessä työssään käyttävät, käsittelevät ja varastoivat palavia ja terveydelle vaarallisia kemikaaleja.

  Kurssin hinta on 1100 € +alv./ hlö.

  Sisältö
  Kemikaalilainsäädäntö ja viranomaisten työnjako
  Palavien ja terveydelle vaarallisten kemikaalien ominaisuudet ja luokitukset
  Palavien ja terveydelle vaarallisten kemikaalien hallinnolliset määräykset
  Sammutussuunnitelma ja sammutuskalusto
  Käyttölaitos- ja varastosäiliöt
  Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu ja potentiaalintasaus
  Kemikaalien käytön valvojan harjoitustentti

  Lisätietoja Kari Palokangas puh. 050 4078 895, kari.palokangas(at)pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Teräksen ja aihioiden valmistus
  09.10.2018 - 10.10.2018

  Ilmoittaudu

  Ti-ke 9.-10.10.2018 Teräksen ja aihioiden valmistus

  Koulutuksen tavoite:
  Kurssin tavoitteena on antaa kokonaiskuva teräksen ja aihioiden valmistuksesta, perehdyttää tuotannon yksikköprosesseihin, niissä tapahtuviin metallurgisiin ilmiöihin ja valmistusprosessin mahdollisuuksiin vaikuttaa laatuun ja tuoteominaisuuksiin sekä antaa tietoa eri seosaineiden ja epäpuhtauksien vaikutuksista.

  Osallistujat:
  Koulutus on tarkoitettu käytön, kunnossapidon, tuotannon- ja laadun-
  ohjauksen, myynnin, asiakaspalvelun sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan toimihenkilöille ja kokeneille työntekijöille.

  Avaa tulostusversio

 • Minä johtajana
  10.10.2018 - 10.10.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Minä johtajana - johtamistaitojen kehittäminen organisaatiossa itseni näköisenä johtajana

  Hyödyt osallistujalle:
  Johtamisen lähtökohtana ovat ulkoa annetut rajat, vastuu ja tavoitteet, joiden toteuttamisessa johtajan itsetuntemus, persoonallinen ote ja kyky olla ihminen johtajana muodostavat johtamisen ydintekijät.

  Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa omaa johtajuutta, ihmisten johtamistaitoja ja haasteiden kohtaamista.

  Valmennus pohjautuu asiantuntijaluentoihin, keskusteluun, kokemusten vaihtoon ja harjoituksiin. Päivän aikana jokainen laatii itselleen myös kehittämissuunnitelman.

  Tervetuloa mukaan kehittämään omaa johtajuuttasi!

  Avaa tulostusversio

 • Projektihallinta ja -johtaminen käytännön projektivalmennus
  10.10.2018 - 11.10.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Koulutuksen tavoite:
  - Saavuttaa selkeä käsitys tehokkaasta ja hallitusta projektin läpiviennistä
  - Antaa valmiuksia projekteihin sekä asioiden että ihmisten
  johtamiseen
  - Tuoda tietoa projektinhallinnan uusimmista kehitysaskelista ja
  niiden sovelluksista
  - Oppia ennakoimaan projektin riskit sekä hallitsemaan
  muutostilanteet
  - Tukea toimimista asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa

  Kohderyhmä:
  Koulutus on tarkoitettu erilaisissa tehtävissä toimiville henkilöille,
  joiden työnkuvaan kuuluu projektien tai projektiluonteisten kokonaisuuksien suunnittelu ja hallitseminen.
  Koulutus sopii erinomaisesti myös nykyisille ja tuleville projektipäälliköille ja erilaisten osaprojektien vetäjille.

  Avaa tulostusversio

 • Alikonemestarikoulutus, Oulu 2018
  11.10.2018 - 25.09.2020

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Alikonemestarikoulutus
  POHTO järjestää kattilalaitosten alikonemestarikoulutuksen koulutusohjelman, Koulutusohjelman aikana suoritetaan energia-alan ammattitutkinto näyttötutkintona. Ammattitutkinnosta vastaa Oulun seudun ammattiopisto (OSAO).

  Koulutus voidaan suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin koulutus on osallistujalle maksuton.
  Lähin oppisopimustoimisto löytyy osoitteesta:
  www.hyvadiili.fi/loyda-oppisopimustoimistosi/

  Koulutuksen tavoite
  Koulutusohjelman suorittaneet henkilöt saavat alikonemestarin koulutustodistuksen, jolla he voivat hakea alkonemestarin, A-koneenhoitajan ja B-koneenhoitajan pätevyyskirjaa asetuksen 891/1999 mukaisesti.

  Kohderyhmä
  Kattilalaitosten tuotanto-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä työskentelevät henkilöt.

  Tiedusteluihin koulutuksen sisällöistä ja ammattitutkinnosta vastaavat:
  Kehittämispäällikkö Kari Palokangas, 050 407 8895, kari.palokangas@pohto.fi

  Koulutuspäällikkö Martti Hautamäki, 044 703 7708,
  martti.hautamaki@osao.fi

  Avaa tulostusversio

 • Työhyvinvointikorttikoulutus, Oulu
  15.10.2018 - 15.10.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  15.10.2018 Työhyvinvointikorttikoulutus, Oulu

  Koulutuksessa pohditaan, miten työhyvinvointia kehitetään työn ja työyhteisön keinoin - johdon ja henkilöstön yhteisvoimin.

  Koulutus keskittyy työhyvinvoinnin perusasioihin. Tavoitteena on, että työpaikallasi käynnistyy työhyvinvoinnin kehittäminen tai kehittäminen saa uutta suuntaa, uusia ideoita ja intoa. Käsittelemme myös työhyvinvointityön rooleja ja vastuita sekä yhteistyön lisäämisen mahdollisuuksia.

  Koulutuksen kesto on yksi päivä ja sen teemat ovat:
  - työhyvinvoinnin kokonaisuus: mistä työhyvinvointi koostuu ja miksi sitä kannattaa kehittää
  - johtamalla työhyvinvointia: työhyvinvoinnin johtaminen ja työkyvyn edistäminen
  - toimiva työyhteisö: työyhteisötaidot ja toimintamallit häiriötilanteissa
  - mitä teemme seuraavaksi: työhyvinvoinnin kehittäminen työpaikallamme

  Lisäksi muutama tärkeä ohje liittyen koulutukseen:
  - koulutukseen liittyy ennakkotehtävä, jossa arvioit oman työpaikkasi työhyvinvointia: mitkä asiat ovat jo hyvin ja missä on vielä parannettavaa.
  - päivän teemat kerrataan tentissä koulutuspäivän päätteeksi.
  - koulutuksen ja tentin suorittuasi saat Työhyvinvointikortin todistuksena koulutuspäivästä.

  Koulutus voidaan järjestää myös yrityskohtaisena asiakkaan paikkakunnalla.

  Ilmoittaudu mielellään viimeistään 27.9. mennessä. Lisätietoja Pertti Kortejärvi, pertti.kortejarvi(at)pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Esimiehenä muutoksessa - vuorovaikutus uudistumisen mahdolli
  16.10.2018 - 16.10.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Organisaation kasvu ja kehittyminen on kiinni sen uudistumiskyvystä ja yrityskulttuurista. Nopeassa maailmassa muutos ei ole enää
  pelkkä hanke joka jalkautetaan, sen sijaan muutos tuo uusia mahdollisuuksia ja haastaa organisaatiot jatkuvaan uudistumiseen.

  Muutosten maailma vaatii esimiehiltä muutoksessa johtamisen taitoja. Esimies kykenee omalla johtamisellaan vaikuttamaan siihen, miten muutos koetaan ja miten tehokkaasti muutos saadaan osaksi organisaation arkea. Muutos on organisaatiolle monivaiheinen prosessi ja sitoutuminen muutokseen vaatii erilaista johtamista muutoksen eri vaiheissa. Ennen kaikkea muutoksen johtaminen vaatii esimieheltä hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja,
  joiden avulla muutoksesta tehdään ymmärrettävää ja motivoivaa.

  Tämä valmennus auttaa esimiehiä hahmottamaan muutosta ilmiönä niin organisaation kuin yksilön näkökulmasta ja omaa roolia muutoksen arkeen viejänä ja edistäjänä. Valmennus tarjoaa
  toimintamalleja ja työkaluja hyvän vuorovaikutuskulttuurin rakentamiseen ja henkilökohtaisten dialogitaitojen hyödyntämiseen muutostyössä.

  Valmennus pohjautuu alustuksiin, työkaluihin, keskusteluihin, kokemusten jakamiseen ja arjen vuorovaikutustilanteisiin liittyviin
  pohdintoihin sekä harjoituksiin.

  Tervetuloa mukaan!

  Avaa tulostusversio

 • Säteilysuojelun täydennyskoulutus käyttöhenkilöstölle Tre
  16.10.2018 - 16.10.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Kurssilla käsitellään radioaktiivisen säteilyn peruskäsitteitä, Säteilylähteiden säteilyturvallisuutta. Tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden sekä umpilähteiden käyttökohteita mm. voimalaitoksissa, sellu- ja paperitehtaissa, metalliteollisuudessa, turvatarkastuksissa.
  Säteilyturvaohjeen ST 1.8 mukaisen toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että kaikki säteilynkäyttöorganisaatiossa toimivat henkilöt saavat säteilysuojelukoulutusta vähintään viisi tuntia viiden vuoden kuluessa.
  Tämän säteilysuojelun täydennyskoulutuksen pituus on vähintään viisi tuntia.

  Osallistujat
  Koulutus on suunnattu säteilyn käyttöorganisaation käyttöhenkilöstölle.
  (Vastaaville johtajille täydennyskoulutuksena soveltuva POHTON kurssi on Vastaavanjohtajan säteilysuojelun täydennyskoulutus. Katso seuraavan kurssin ajankohta ja paikkakunta www.pohto.fi )

  Sisältö
  Säteilyn peruskäsitteitä
  Säteilysuojauslainsäädäntö ja säteilyn käytön valvonta
  Säteilyn terveysvaikutukset
  Teollisuuden radiometriset mittaukset
  Säteilymittarit ja mittausharjoituksia

  Kurssin hinta 495 € + alv 24 %
  Lisätietoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963
  Pertti Kauppila puh. 050 5326 098

  Avaa tulostusversio

 • Säteilysuojelun täydennyskoulutus vastaaville johtajille Tre
  16.10.2018 - 17.10.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Kurssilla käsitellään tapahtuneita lainsäädännön ja muiden säädösten ajankohtaisia keskeisiä muutoksia.
  Tämä säteilysuojelun täydennyskoulutus on suunnattu säteilynkäytön vastaavalle johtajalle.
  Vuonna 2018 säteilylain uudistuksen jälkeen vastaavajohtajasta käytetään nimitystä säteilysuojeluvastaava (STV).
  Säteilyturvaohjeen ST 1.8 mukaisen toiminnanharjoittajan on huolehdittava,
  että säteilysuojelun vastaavajohtaja saa vähintään 10 tuntia säteilysuojelun täydennyskoulutusta viiden vuoden kuluessa.

  Tämän säteilysuojelun täydennyskoulutuksen pituus on vähintään 10 tuntia.

  Osallistujat
  Tämä säteilysuojelun täydennyskoulutus on suunnattu säteilysuojelun vastaaville johtajille.

  Sisältö
  Säteilyn peruskäsitteitä
  Säteilysuojauslainsäädäntö ja säteilyn käytön valvonta
  Säteilyn terveysvaikutukset
  Teollisuuden radiometriset mittaukset
  Säteilymittarit ja mittausharjoituksia
  Säteilylainsäädännön ja säädösten muutokset


  Kurssin hinta 735 € + alv 24 %
  Lisätietoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963
  Pertti Kauppila puh. 050 5326 098

  Avaa tulostusversio

 • Tilastollisten menetelmien hyödyntäminen käytännössä
  16.10.2018 - 16.10.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Koulutuksen lähtökohdat ja tavoitteet

  - Osallistuja hallitsee tilastollisten menetelmien / SPC:n käytön perusteet
  - Koulutuksessa keskitytään tilastollisten menetelmien käytännön hyödyntämisen toiminnan kehittämiseen eri tilanteissa
  - Jokainen opiskelija tuo mukanaan mittausdataa Excel-tiedostona omasta yrityksestään siinä muodossa, että tietoturvallisuus tai yrityssalaisuudet eivät tule ulkopuolisten tietoon
  - Koulutukseen liittyvissä harjoituksissa hyödynnetään edellä mainittua mittaustietoa analyysien tekemisessä
  - Osallistujalla tulee olla oma tietokone mukana ja siinä tiedon analysointiin soveltuva ohjelma (Minitab tai vastaava)

  Lisätietoja hyödynnettävän mittaustiedon kohteista, määrästä ja muista yksityiskohdista saa vastuukouluttaja Pekka Pennaselta 050 5438 631

  Avaa tulostusversio

 • Kattilalaitoksen toiminta ja operointi simulaattorilla
  17.10.2018 - 18.10.2018

  Ilmoittaudu

  Koulutus on tarkoitettu voimalaitoksen käyttötehtäviä hoitaville henkilöille, voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkintoa suorittaville henkilöille tai ammattikirjan saamisen edellyttäminä koulutuksina haettaessa alikonemestarin, A- tai B-koneenhoitajan pätevyyksiä.

  Sisältö
  Ensimmäinsenä päivänä käydäään kattilalaitoksen perusrakenteet ja niiden toimintaa kuten:
  -Polttoaineet ja tulipesärakenteet
  -Kattilan lämmönsiirtimet
  -Vesi-höyrypiirin oheislaitteet
  -Syöttövesipumput
  -Venttiilit
  -Säilönnät

  Koulutuksen toinen päivä jatkuu voimalaitossimulaattorin käyttökoulutuksella. Opiskelijat perehtyvät simulaattorin automaatiojärjestelmään sekä kattilan, turbiinin ja apulaitteiden perustoimintoihin, siten että he voivat harjoitella simulaattorilla itsenäisesti.

  Avaa tulostusversio

 • Perehdyttäminen ja työnopastus
  18.10.2018 - 18.10.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Perehdyttäminen ja työnopastus ovat tärkeä osa henkilöstön kehittämistä. Hyvin toteutettu perehdyttäminen lisää työn tuottavuutta, parantaa laatua, tukee työturvallisuutta ja hyvinvointia.

  Koulutuksesta saat:
  - perustiedot perehdyttämisen ja työnopastuksen sisällöstä ja tehokkaasta toteuttamisesta
  - perustiedot oppimisprosessista
  - mallin työnopastuksen toteuttamiseen
  - kehittää henkilökohtaisia ohjaustaitoja

  Kohderyhmä:
  Lähiesimiehet, perehdyttäjät ja työnopastajat

  Lisätietoja:
  Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702

  Avaa tulostusversio

 • Projektipäällikkö liiderinä ja fasilitoijana
  18.10.2018 - 15.11.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite


  Onnistunut projekti sisältää kokeilevaa kehittämistä, tehokasta asioiden eteenpäin vientiä ja kehittymisen mahdollistavaa ihmisten johtamista. Maailman muuttuessa vuorovaikutteisemmaksi ja nopeammaksi projektien johtamistaidon merkitys kasvaa tulevaisuudessa entisestään. Sitoutunut projektiryhmä on projektipäällikön tärkein resurssi.

  Hyöty osallistujalle
  Tässä valmennuksessa keskitymme projektipäällikön rooliin ihmisten johtajana. Saat työkaluja ja malleja osallistamiseen, erilaisten ihmisten ja tiimin sekä haastavien tilanteiden johtamiseen. Hyvä ihmisten johtaminen näkyy paitsi projektin tavoitteiden saavuttamisessa, erityisesti myönteisissä asiakaskokemuksissa.

  Valmennus sisältää kaksi valmennuspäivää, ennakko- ja välitehtävän. Valmennus pohjautuu asiantuntija- alustuksiin, keskusteluihin ja käytännönläheisiin harjoituksiin, joiden kautta kokeillaan fasilitointimenetelmiä ja harjoitellaan osallistavaa johtamista.

  Avaa tulostusversio

 • Yrittäjän ammattitutkinto POHTO-OSAO
  18.10.2018 - 18.10.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Yrittäjän ammattitutkinto alkaa Oulussa 18.10.2018

  Onko yrityksesi tavoitteena kasvaa ja kehittää toimintaa? Haluatko vauhtia ja tukea kasvuun?
  Yrittäjän ammattitutkinto tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden jo toimivalle yrittäjälle parantaa yrityksen kilpailukykyä ja uudistaa toimintaa.
  Ohjelma tarjoaa näkökulmia, haastaa ja laittaa
  tekemään - saa toteuttamaan valittua strategiaa.

  POHTO järjestää Yrittäjän ammattitutkinnon yhdessä OSAOn kanssa. POHTO vastaa koulutuksesta ja OSAO tutkintoprosessista.

  Ohjelma tarjoaa
  - Monipuolisen ja kattavan koulutuksen sekä konkreettisia työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen
  - POHTOn liiketoimintasimulaation
  - Extended DISC analyysin oman osaamisen kehittämiseen ja yrittäjänä kehittymiseen
  - Kollegaverkoston ja kokemusten vaihdon muiden yrittäjien kanssa
  - Yrityskohtaisen sparrauksen
  - Henkilökohtaista ohjausta
  - Mahdollisuuden suorittaa virallinen ammatillinen tutkinto ja saada todistus osaamisesta

  Kenelle
  Kasvua ja kehittymistä tavoittelevat teollisuuden ja teknisen palvelualan yrittäjät ja yritykset.

  Lisätietoja ohjelmasta antaa

  Pekka Pennanen, puh. 050 5438 631, pekka.pennanen@pohto.fi ja
  Minna Jurvelin, puh. 050 5701 618, minna.jurvelin@pohto.fi

  Hakeutuminen 4.9.2018 mennessä.

  https://oppis.osao.fi/default.aspx

  Avaa tulostusversio

 • Tuottavuuden ja talouden johtaminen-liiketoimintasimulaatio
  30.10.2018 - 31.10.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  POHTOn liiketoiminta- ja johtamissimulaatio on ainutlaatuinen oppimisympäristö, jossa opitaan yhdessä tekemällä ja kokemalla
  - yrityksen kannattavuuteen vaikuttavat tekijät
  - asiakaslähtöisen toiminnan vaatimukset
  - sisäisen yhteistyön ja jatkuvan parantamisen merkitys tuloksellisissa toimintaprosesseissa sekä
  - talouden tunnusluvut ja niiden muodostuminen.

  Simulaatiossa osallistujat
  - johtavat yritystä kolmen liiketoimintavuoden ajan
  - laativat yritykselle strategian ja toimintasuunnitelmat
  - vastaavat käytännön tasolla yrityksen eri toiminnoista ja pyörittävät yritystä yhdessä
  - analysoivat toimintavuosien välillä yrityksen toiminnan ja talousluvut.

  Lupaamme, että simulaatiossa opit tehokkaasti, ymmärrät asiat paremmiin ja saat käytännön työkaluja oman vastuualueesi toiminnan kehittämiseen - tervetuloa mukaan!

  Avaa tulostusversio

 • Vesivoimapäivät 2018
  01.11.2018 - 02.11.2018

  Ilmoittaudu

  1. - 2.11.2018 Vesivoimapäivät 2018

  Vesivoimapäivät järjestetään jo 15. kerran POHTOssa Oulussa 1.-2.11.2018

  Avaa tulostusversio

 • Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
  01.11.2018 - 01.11.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Osaatko johtaa itseäsi tavoitteisiisi? Tunnistatko vaikuttamisen periaatteet?

  Ensivaikutelma syntyy muutamassa sekunnissa. Voit kuitenkin muuttaa sinusta tehtyä tulkintaa viestinnän ja vuorovaikutuksen keinoin. Kun opit tuntemaan itsesi, osaat toimia eri tilanteissa vakuuttavasti. Saat viestisi perille ja pääset tavoitteisiisi myös haasteellisissa tilanteissa.

  Tule mukaan innostavaan viestintä- ja vuorovaikutus-päivään, jossa opitaan käytännön työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Päivän aikana vahvistat osaamistasi sekä vinkkien että harjoitusten kautta.

  Avaa tulostusversio

 • Paperin ja kartongin valmistus
  05.11.2018 - 06.11.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Ymmärtää paperin ja kartongin valmistusprosessin kokonaiskuva, laitteiden toiminta ja niiden periaatteet. Tietää paremmin prosessimittauksista tulevan tiedon kytkennän paperin ja kartongin laadun tekemisen kannalta esim. karheuden vaikutus painatuksessa. Ymmärtää paremmin säätöjen vaikutuksen paperin ja kartongin valmistuksessa. .

  Osallistujat
  Paperi- ja kartonkilinjassa työskentelevät toimihenkilöt, päivä/vuoro-esimiehet, tuotannon työntekijät, kunnossapitäjät, laite- ja raaka-ainetoimittajat sekä muut tehtaan palvelujen toimittajat.

  Sisältö
  Raaka-aineet ja niiden ominaisuudet
  Kuituraaka-aineen käsittely
  Vesikierrot- niiden merkitys ja tarve
  Lyhytkierto ja perälaatikko sekä kemikaalit
  Viiraosat ja radan muodostus
  Puristus ja kuivatus apuprosesseineen
  Pohjapaperin mittaukset ja säädöt
  TESTI

  Koulutuksen hinta on 1200 € + alv/hlö

  Avaa tulostusversio

 • Ongelmanratkaisu ja riskianalyysit
  06.11.2018 - 07.11.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Hyöty osallistujalle
  Koulutus antaa osallistujalle perusosaamisen systemaattisesta ongelmanratkaisusta sekä eri tasoisista riskianalyyseistä tuote- ja prosessitasolla.

  Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joiden työtehtäviin liittyy toiminnan tai tuotteiden kehitystä.

  Avaa tulostusversio

 • Höyrykattilan käytön aikaiset vauriot
  07.11.2018 - 08.11.2018

  Ilmoittaudu

  Koulutuksen tavoitteena on
  - oppia, kuinka höyrykattilan erilaiset vikaantumismekanismit etenevät
  - hyödyntää erilaisia havaitsemismenetelmiä vikojen paikallistamisessa
  - ymmärtää kattilan käyttöarvojen muutoksia vaurioiden ennakoimisessa

  Koulutuksen jälkeen osallistuja pystyy hyödyntämään erilaisia höyrykattilan kunnonvalvonnan menetelmiä ja suunnitella kattilan tarkastusjärjestelmän.

  Koulutuksen kohderyhmä:
  - suurten kattilalaitosten tuotanto-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä työskenteleville henkilöille (esim. kaukolämpö- ja höyryvoimalaitokset, metsäteollisuuden sooda- ja primäärikattilat)
  - asiantuntijatehtävissä työskenteleville henkilöille
  - ylikonemestarin koulutusohjelmaa suorittaville henkilöille

  Avaa tulostusversio

 • Vastaavan johtajan pätevöittävä säteilysuojelukoulutus Tre
  07.11.2018 - 08.11.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Kurssilla perehdytään teollisuuden umpilähteiden ja tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden käyttöön liittyviin turvallisuusmääräyksiin.
  Kurssin käytyään osanottaja tuntee säteilysuojauslainsäädännön pääkohdat, vastaavan johtajan tehtäviin kuuluvat viranomaisyhteistyön käytännöt, säteilyn käytöstä johtuvat vaaratekijät sekä osaa suhtautua säteilylähteisiin oikealla tavalla eri tilanteissa.
  Kurssin päätteeksi järjestetään kuulustelu säteilylain (592/91)
  18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

  Osallistujat
  Tämä koulutus on suunnattu säteilynkäytön vastaavan johtajan tehtäviin aikoville, sekä täydennyskoulutukseksi jo vastaavan johtajan tehtävässä oleville. (Täydennyskoulutuksen tarve vastaaville johtajille on 10 h viiden vuoden välein)

  Koulutuksen aiheet ovat:
  Säteilyfysiikan perusteet
  Säteilyn mittaaminen
  Säteilyn biologiset vaikutukset ja säteilyriskit
  Säteilysuojelulainsäädäntö
  Säteilyaltistuksen seuranta
  Säteilylähteiden varoitusmerkinnät
  Umpilähteet ja röntgenlaitteet sekä niiden käyttö
  Harjoituksia ja ryhmätöitä
  Kuulustelu säteilylain (592/91) 18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan

  Kurssin hinta 1080 € + alv 24 %
  Lisätietoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963
  Pertti Kauppila puh. 050 5326 098

  Avaa tulostusversio

 • Assistenttiseminaari 2018
  08.11.2018 - 09.11.2018

  Ilmoittaudu

  Tulossa marraskuussa Assistenttiseminaari 2018.

  Alustava aikataulu seminaarille on to-pe 8.-9.11.2018.

  Seminaarissa käsitellään mm. hyvinvointia, jaksamista sekä sihteerien ja assistenttien työhön liittyviä ajankohtaisia aiheita.

  Seminaarin ohjelma ilmestyy elokuun lopulla.

  Lisätietoja kertoo Tiina Vikström, tiina.vikstrom@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • ATEX - Räjähdysvaaralliset tilat, turvallinen työskentely
  13.11.2018 - 13.11.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  ATEX - Räjähdysvaarallisissa tiloissa työskentely käytännössä

  Koulutuksen sisältö:
  Sisältö täyttää koulutusstandardin SFS-EN 60079-14 vaatimukset
  sähkön ja automaation osalta.


  Räjähdysvaarallisten tilojen ATEX-säädökset koskevat henkilöitä, jotka työskentelevät Ex-tiloissa ja rakentavat tai suunnittelevat Ex-tiloja.

  Lain mukainen kouluttautumis-velvoite koskee kaikkia Ex-tiloissa työskenteleviä henkilöitä, kuten kunnossapito- ja käyttöhenkilöstöä, urakoitsijoita ja aliurakoitsijoita, suunnittelijoita ym.

  Yleinen käytännönperiaate on, että jokaisella, joka tekee jotakin Ex-tilassa, pitää olla riittävä koulutus kyseiseen tehtävään. Suosittelemme sähkö- ja automaatioalalla em. tiloissa työskenteleville, tietojen ajantasalla pitämiseksi, kouluttautumista 3 - 5 vuoden välein.

  ATEX-koulutus antaa valmiudet kunnossapito- ja käyttöhenkilökunnalle turvalliseen työskentelyyn ATEX-tiloissa.

  Koulutus on suunniteltu käyttöhenkilöstölle sekä mekaanisen-, sähkö- ja automaatiokunnossapidon henkilöstölle.

  Kurssin hinta on 595 € +alv / hlö.

  Lisätietoja Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963, jaakko.kiuttu(at)pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Teräksen mekaaninen leikkaus ja oikaisu
  13.11.2018 - 14.11.2018

  Ilmoittaudu

  Ti-ke 13.-14.11.2018 Teräksen mekaaninen leikkaus ja oikaisu

  Koulutuksen tavoite:
  Kurssilla käsitellään teräksen mekaanista leikkausta ja oikaisua, tuotteen ja toiminnan laatua sekä asiakasvaatimuksia. Tavoitteena leikata ja oikaista terästä sellaisin menetelmin ja työkaluin, jotta tuote täyttää asiakasvaatimukset.

  Osallistujat:
  Koulutus on tarkoitettu terästeollisuuden ja teräspalvelukeskusten oikaisu- ja leikkauslinjojen työntekijöille ja työnjohtajille sekä kunnossapidon ja asiakaspalvelun henkilöstölle.

  Avaa tulostusversio

 • Asiakkaan asialla - vaikuttava asiakaspalvelu ja -kokemus
  14.11.2018 - 15.11.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Mikä on asiakaslupauksemme?
  Miltä toimintamme näyttää asiakkaan silmin?
  Millainen työn tekeminen tuo arvoa asiakkaillemme?
  Miten johdamme ja mittaamme asiakaskokemusta?
  Hyvä asiakaspalvelu - miten toteuttaa sitä käytännössä?

  Hyvästä asiakaskokemuksesta ja asiakaspalvelusta on muodostunut tavoiteltuja kilpailuetuja - pelkästään hinta tai tuote ei enää luo kestävää erottautumista markkinoilla. Yrityksen palvelukulttuuri näkyy suoraan asiakkaalle. Vaikuttavan asiakaskokemuksen saavuttamisessa asiakaspalvelun rooli on merkittävä. Viimeisen päälle hiottu kohtaaminen epäonnistuu, jos yrityksen työntekijä ei oikeasti ole kiinnostunut asiakkaasta ja hänen auttamisesta.

  Digi- ja mobiiliaika on tehnyt asiakkaista yhä vaativampia: parempi asiakaskokemus edellyttää paljon parempaa suoritusta kuin aiemmin. Erinomaisen asiakaskokemuksen tuottamiseen vaaditaan uudenlaista lähestymistapaa.

  Tässä valmennuksessa tarkastelemme ja saat uusia työkaluja ja malleja asiakaslähtöisen toiminnan arviointiin ja kehittämiseen, asiakaskokemuksen rakentamiseen ja parantamiseen sekä henkilökohtaisten vuorovaikutustaitojen kehittämiseen.

  Tervetuloa mukaan!

  Avaa tulostusversio

 • Hydrauliikka 1
  14.11.2018 - 15.11.2018

  Ilmoittaudu

  Koulutuksen tavoitteena on
  Antaa riittävät perustiedot hydrauliikkajärjestelmistä ja komponenteista asennusta, kunnossapitoa ja käyttöä varten.
  Soveltuu perusteiksi mekaaniselle ja sähkökunnossapidolle sekä käyttöhenkilöstölle.
  Valmistaa Kunnossapidon ammattitutkintoon ja Paperiteollisuuden ammattitutkintoon.

  Kohderyhmä
  Asentajat, kunnossapito- ja käyttöhenkilöstö, jotka tarvitsevat perustietojen kertausta tai kenelle hydrauliikkajärjestelmät ja komponentit ovat ennestään tuntemattomia.
  Kurssille otetaan käytännön harjoittelun laadun varmistamiseksi enintään 15 osallistujaa.

  Sisältö
  Hydrauliikan perusteet
  Yksinkertainen hydrauliikkajärjestelmä
  Hydrauliikan piirrosmerkit
  Järjestelmätyypit; avoin ja suljettu hydrauliikkajärjestelmä
  Hydrauliikkakomponenttien rakenne ja toiminta
  Hydrauliikan puhtausluokat ja suodatus
  Säätöhydrauliikan perusteita
  Hydrauliikan apulaitteet; akut, suodattimet, anturointi
  Hydrauliikkalaitteisto kokonaisuutena
  Hydrauliikkakaavioiden lukuharjoituksia
  Käytännön harjoittelua

  Avaa tulostusversio

 • Päällystys ja kalanterointi
  19.11.2018 - 19.11.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Ymmärtää paperin ja kartongin valmistusprosessin kokonaiskuva, laitteiden toiminta ja niiden periaatteet. Tietää paremmin prosessimittauksista tulevan tiedon kytkennän paperin ja kartongin laadun tekemisen kannalta esim. karheuden vaikutus painatuksessa. Ymmärtää paremmin säätöjen vaikutuksen paperin ja kartongin valmistuksessa. .

  Osallistujat
  Paperi- ja kartonkilinjassa työskentelevät toimihenkilöt, päivä/vuoro-esimiehet, tuotannon työntekijät, kunnossapitäjät, laite- ja raaka-ainetoimittajat sekä muut tehtaan palvelujen toimittajat.

  Sisältö
  Päällystyspigmentit ja niiden ominaisuudet
  Tyypillisimmät sideaineet
  Pastan ominaisuudet ja vaikutukset
  Päällystyskoneen toiminta
  Mittaukset ja säätötavat
  Kalanteroinnin laitteet ja merkitys
  TESTI

  Koulutuksen hinta on 600 € + alv/hlö

  Avaa tulostusversio

 • Henkilöstöjohtaminen
  20.11.2018 - 21.11.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite

  Hyvä henkilöstöjohtaminen on osa tuloksentekoa - osaavat ja innostuneet ihmiset ratkaisevat yrityksen menestymisen.
  Valmennuksen tavoitteena on tarjota käytännön työkaluja osaamisen strategiseen johtamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Valmennuksessa tarkastellaan myös osaamisen johtamisen käytäntöjä, miten Suomen parhaat työpaikat toteuttavat
  henkilöstöjohtamistaan. Kahden päivän aikana jaetaan ideoita ja käytännön esimerkkejä sekä opitaan yhdessä.

  Kohderyhmä

  Tilaisuus on tarkoitettu johtamisesta, kehittämisestä ja osaamisesta vastaaville henkilöille, yritysjohtajille, henkilöstöjohtajille ja -päälliköille sekä työhyvinvoinnin parissa työskenteleville henkilöille.

  Avaa tulostusversio

 • Voimalaitoksen kattilan ja turbiinin käynnissäpito
  20.11.2018 - 21.11.2018

  Ilmoittaudu

  20.-21.11.2018 Voimalaitoksen kattilan ja turbiinin käynnissäpito

  Koulutus on tarkoitettu voimaaitoksen käyttötehtäviä hoitaville henkilöille, lämmittäjille, valvomon hoitajille, kattilan-/turbiinin hoitajille ja kunnossapitäjille.

  Kurssin tavoitteena on syventää osanottajien teoreettisia ja käytäntöön liittyviä tietoja kattilan ja höyryturbiinin käynnissäpidosta.

  Lisätietoja kari.palokangas@pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Sähkötyöturvallisuus SFS 6002
  21.11.2018 - 21.11.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Sähköalalla töitä tekevien koulutus- ja opastusvastuu kuuluu työnantajalle. Kaikille sähkötöitä tekeville on annettava yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus. Sähkötyöturvallisuuskoulutus on uusittava max. 5 vuoden välein.

  Osallistujat:
  Sähkö- ja automaatioalojen insinöörit, teknikot ja asentajat.

  Sisältö:
  - Sähkö vaarallisuus
  - Lait, asetukset ja standardi SFS 6002
  - Turvallisen toiminnan perusta
  - Sähkötöitä tekevät henkilöt ja organisaatio
  - Käyttöön liittyvät toimenpiteet
  - Työskentelykäytännöt
  - Kunnossapito käytännöt
  - Kirjallinen kuulustelu

  Kurssin hinta 280 € +alv / hlö.

  Lisätietoja Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963, jaakko.kiuttu(at)pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Jännitetyöt alle 1kV laitteistoissa
  22.11.2018 - 22.11.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Koulutus on tarkoitettu sähköalan töitä tekeville henkilöille joiden työ kohdistuu sähkölaitteiston jännitteisiin osiin tai he joutuvat työskentelemään jännitteisten osien välittömässä läheisyydessä.

  Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että koulutettava on suorittanut standardi 6002:n koulutuksen hyväksytysti.

  Kohderyhmä:
  Koulutus on tarkoitettu sähkö- ja automaatioalojen henkilöstölle.

  Avaa tulostusversio

 • Painelaitteet käytönvalvojille
  22.11.2018 - 23.11.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Kurssin tavoitteena on perehdyttää osanottajat painelaitteita koskevaan lainsäädäntöön ja tarkastustoimintaan, painelaitteiden suunnitteluun, hankintaan, valmistukseen, korjaukseen ja käyttöön. Pääpaino kurssilla on käytössä olevien laitosten painelaitteissa

  Osallistujat
  Käytönvalvojat, valmistuksen valvojat, yleissuunnittelijat, kunnossapidon ja valmistuksen työnsuunnittelijat ja työnjohto, käyttäjät (vuoromestarit ja vastaavat) painelaiteasioita hoitavat henkilöt ja tarkastajat sekä em. tehtäviin koulutettavat.

  Sisältö
  Lainsäädännön rakenne ja keskeinen sisältö
  valmistus- ja tarkastussäädökset
  CE-merkintä painelaitteissa
  Rekisteröinti
  Käytönaikaiset tarkastukset
  Asennus-, korjaus- ja muutostyöt
  Tarkastuslaitokset
  Kattilalaitosten säädöksiä
  Painelaitteiden EN-standardi
  Painelaitteiden turvallisuuden valvonta
  Painelaitteet ja työturvallisuuus
  Painelaitteiden hankinta
  Pidentyvien ajanjaksojen haasteet,
  Kattiloiden vikaantuminen
  Kattiloiden, turbiinin ja putkistojen tarkastusmenetelmät

  Kurssin hinta on 1050 € +alv / hlö.

  Lisätietoja Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963, jaakko.kiuttu(at)pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Painelaitteiden käytön lainsäädäntö
  22.11.2018 - 22.11.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Kurssin tavoitteena on perehdyttää osanottajat painelaitteita koskevaan lainsäädäntöön, painelaite EN-standardiin, käytön aikaisiin tarkastuksiin ja turvallisuuden valvontaan.

  Osallistujat
  Käytönvalvojat, valmistuksen valvojat, yleissuunnittelijat, kunnossapidon ja valmistuksen työnsuunnittelijat ja työnjohto, käyttäjät (vuoromestarit ja vastaavat) painelaiteasioita hoitavat henkilöt ja tarkastajat sekä em. tehtäviin koulutettavat.

  Sisältö
  Lainsäädännön rakenne ja keskeinen sisältö
  valmistus- ja tarkastussäädökset
  CE-merkintä painelaitteissa
  Rekisteröinti
  Käytönaikaiset tarkastukset
  Asennus-, korjaus- ja muutostyöt
  Tarkastuslaitokset
  Kattilalaitosten säädöksiä
  Painelaitteiden EN-standardi
  Painelaitteiden turvallisuuden valvonta

  Kurssin hinta on 425 € +alv / hlö.

  Lisätietoja Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963, jaakko.kiuttu(at)pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Toiminnan suunnittelu ja johtaminen
  27.11.2018 - 27.11.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Hyvä strategia, mutta miten muuttaa se toiminnaksi ja tuloksiksi? Mitä strateginen uudistava suorituksen johtaminen vaatii organisaatiolta ja esimiehiltä?

  Hyöty osallistujalle
  Valmennuksen tavoitteena on perehtyä käytännönläheisesti strategiseen toiminnan suunnitteluun, vahvistaa omaa strategista ajattelua ja tarjota työkaluja oman vastuualueen toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen.

  Valmennus pohjautuu asiantuntija-alustuksiin, keskusteluihin, kokemusten vaihtoon ja harjoituksiin.

  Tervetuloa mukaan kehittämään omaa strategista osaamistasi!

  Avaa tulostusversio

 • Pohjolan Energiapäivät 2018
  29.11.2018 - 30.11.2018

  Ilmoittaudu

  Pohjolan Energiapäivät 29.-30.11.2018 Oulussa

  Pohjolan Energiapäivät on Energiajohtat ry:n Pohjois-Suomen kerhon suunnittelma ja POHTOn järjestämä jo perinteeksi muodostunut vuosittainen ajankohtaisseminaari energiateollisuuden päättäjille ja asiantuntijoille.

  Lisätietoja:
  Kari Palokangas
  sähköpostilla kari.palokangas@pohto.fi
  puhelimella 050 407 8895

  Seminaarin ohjelma julkaistaan elokuussa 2018.

  Avaa tulostusversio

 • Pituusleikkauksesta painatukseen
  03.12.2018 - 03.12.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Ymmärtää paperin ja kartongin valmistusprosessin kokonaiskuva, laitteiden toiminta ja niiden periaatteet. Tietää paremmin prosessimittauksista tulevan tiedon kytkennän paperin ja kartongin laadun tekemisen kannalta esim. karheuden vaikutus painatuksessa. Ymmärtää paremmin säätöjen vaikutuksen paperin ja kartongin valmistuksessa. .

  Osallistujat
  Paperi- ja kartonkilinjassa työskentelevät toimihenkilöt, päivä/vuoro-esimiehet, tuotannon työntekijät, kunnossapitäjät, laite- ja raaka-ainetoimittajat sekä muut tehtaan palvelujen toimittajat.

  Sisältö
  Pituusleikkauksen laitteet ja ohjaukset
  Tuotannonohjauksen perusteet ja logistiikka
  Paperin ja kartongin mittaukset ja niiden kytkentä prosessiin
  Tyypillisimmät painatusmenetelmät ja niiden vaatimukset tuotteelle
  Testi

  Koulutuksen hinta on 600 € + alv/hlö
  Avaa tulostusversio

 • Esimiehen juridinen osaaminen - työlainsäädäntö haltuun
  04.12.2018 - 04.12.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tiedätkö, mitä oikeuksia ja vastuita esimiestehtävään liittyy? Osaatko toimia lainmukaisesti?
  Esimies toimii henkilöstöön päin organisaation, työnanatajan edustajana ja on juridisessa vastuussa toiminnastaan. Esimiehen on tärkeä tuntea työlainsäädännön vaatimukset, jotta hän pystyy ottamaan ne huomioon omassa johtamisessaan ja toimii lainmukaisesti.
  Koulutus tarjoaa kattavan ja ajantasaisen tietopaketin työlainsäädännöstä, jota jokainen esimies tarvitsee päivittäisessä johtamistyössään.
  Kohderyhmä:
  Esimiehet, päälliköt, johtajat, yrittäjät, työnantajan edustajat

  Lisätietoja:
  Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702

  Avaa tulostusversio

 • Asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen ja kehittäminen
  11.12.2018 - 12.12.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen ovat keskeisiä keinoja kehittää organisaation kilpailukykyä

  Toimintaympäristön muutosvauhti, monimutkaistuminen, verkostotoiminnan ja asiakkaiden roolin vahvistuminen avaavat uusia mahdollisuuksia ja muuttavat kilpailuasetelmia. Menestyminen edellyttää kykyä luoda uutta lisäarvoa jatkuvasti asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

  Koulutus tarjoaa mahdollisuuden tarkastella oman organisaation toimintamalleja ja syventää omaa osaamista ja antaa työkaluja ja toimintamalleja asiakaslähtöisen organisaation johtamiseen, verkostoissa toimimiseen ja erilaisten verkostojen johtamiseen.

  Hyödyt osallistujalle
  -Syvennät osaamistasi asiakkuuksien ja verkostojen johtamisessa
  -Laajennat johtamisessa tarvittavaa kokonaisnäkemystä ja ymmärrystä
  -Saat uusia näkökulmia ja konkreettisia työkaluja sekä
  -mahdollisuuden tutustua eri alojen käytäntöihin ja verkostoitumiseen muiden kollegojen kanssa

  Avaa tulostusversio

 • Radioaktiivisten aineiden kuljetus - Tiedostava koulutus
  11.12.2018 - 11.12.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Kuvaus
  Kuljetussäädösten mukaan radioaktiivisten aineiden maantiekuljetukseen liittyy työnantajan koulutusvelvoite. Jokaisella radioaktiivisen aineen maantiekuljetukseen osallistuvalla pitää olla turvallisuuden varmistava koulutus joko ADR -ajolupa tai tiedostavakoulutus.

  Tyypillisiä tiedostavan koulutuksen pätevyydellä suoritettavia radioaktiivisten aineiden maantiekuljetuksia ovat yrityksen omien umpilähteiden tai mittalaitteiden siirrot yleisellä maantiellä. Esimerkiksi maansiirtoliikkeen Troxler maaperän tiiveysmittarin kuljetus tai energialaitoksen radiometrisen umpilähteiden, siirto lämpökeskukselle.

  Vastaavasti ADR ajolupakoulutukset ovat suunnattu lähinnä säännöllistä rahtiliikennettä suorittaville kuljetusliikkeille.

  Sisältö
  - Radioaktiivisten aineiden vaaraominaisuudet ja niiltä suojautuminen
  - Radioaktiivisten aineiden kuljettaminen
  - Osapuolten velvollisuudet
  - Kollien merkitseminen
  - Ajoneuvon merkitseminen
  - Varusteet ja kuljetusasiakirjat
  - Harjoituksia

  Osallistujat
  Kunnossapito, energialaitokset, maansiirtoliikkeet, malminetsintä yritykset.

  Kurssin hinta 495 € + alv 24 %
  Lisätietoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963

  Avaa tulostusversio

 • Valssaustekniikka
  11.12.2018 - 12.12.2018

  Ilmoittaudu

  Ti-ke 11.-12.12.2018 Valssaustekniikka

  Koulutuksen tavoite:
  Kurssin tavoitteena on laajentaa valssauksen ja siinä tapahtuvien ilmiöiden tuntemista, perehdyttää litteiden terästuotteiden valssaus- prosesseihin, valssauksen ohjaukseen ja säätöön sekä valssausolosuhteiden hallintaan sekä antaa tietoa valssaus-prosessien vaikutuksista tuoteominaisuuksiin.

  Osallistujat:
  Koulutus on tarkoitettu metallurgisen teollisuuden valssaamoiden työnjohtajille ja työntekijöille automaatiosta, käytöstä ja kunnossapidosta sekä tuotannonsuunnittelun, laadunvalvonnan, myynnin, asiakaspalvelun ja tutkimus- ja kehitystoiminnan toimihenkilöille.


  Avaa tulostusversio

 • Tiimin toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen
  12.12.2018 - 13.12.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Valmennuksen tavoitteet ja hyödyt
  Kehität osaamistasi oman vastuualueesi toiminnan suunnittelussa, ohjaamisessa ja kehittämisessä. Saat konkreettisia työkaluja oman tiimin toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen sekä jatkuvan kehittämisen kulttuurin edistämiseen omalla vastuualueellasi. Kehität omia vaikuttamistaitojasi ja perehdyt Lean-kehittämiseen, opit miten toimintaa ja prosesseja kehitetään asiakasarvolähtöisesti. Laadit itsellesi yhdessä muiden osallistujien kanssa Lähiesimiehen käsikirjan tukemaan hyvää arjen lähiesimiestyötäsi ja oman johtamisosaamisesi kehittämistä.

  Kenelle
  Työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehille ja työryhmien vetäjille sekä näihin tehtäviin lähiaikoina siirtyville henkilöille. Valmennus sopii hyvin myös työnjohtajille.

  Avaa tulostusversio

 • Tuloksekas ajankäyttö ja ajanhallinta
  13.12.2018 - 13.12.2018

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite


  Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa omia taitoja hallita ja organisoida omaa aikaa organisaation strategiaa tukevasti. Valmennuksessa tarkastelet omaa ajankäyttöäsi, tunnistat oman ajankäytön haasteet, kiireen ja sen syyt sekä aikavarkaat. Arvioit myös omaa toimintatyyliäsi ja johtajuuttasi suhteessa työn tuloksellisuuteen ja tehokkaaseen ajankäyttöön.

  Valmennus tarjoaa konkreettisia työkaluja ajankäytön suunnitteluun ja hallintaan sekä toimintasuunnitelman oman ajankäytön parantamiseen.

  Avaa tulostusversio

 • Hydrauliikka 2
  18.12.2018 - 19.12.2018

  Ilmoittaudu

  Koulutuksen tavoitteena on
  Antaa syventävät tiedot monimutkaisemmista hydraulijärjestelmistä sekä hydrauliikan ohjauksesta ja säädöstä.
  Lisäksi kurssilla käsitellään hydraulinesteet ja tiivisteet sekä käyttöönottoon ja huoltoon liittyvät asiat.
  Valmistaa Kunnossapidon ammattitutkintoon ja Paperiteollisuuden ammattitutkintoon.

  Kohderyhmä
  Kokeneet mekaniikka-asentajat ja kunnossapitohenkilöstö, jotka tarvitsevat syvällisempää tietoa tai kertausta hydrauliikkajärjestelmistä sekä järjestelmien ohjauksista ja säädöistä.
  Odotuksena on, että osallistujalla on Hydrauliikka 1 kurssin ja/tai käytännössä opittu perustieto ja -taito.
  Kurssille otetaan käytännön harjoittelun laadun varmistamiseksi enintään 15 osallistujaa.

  Sisältö
  Hydraulinesteet
  Hydraulitiivisteet
  Monimutkaisemmat hydrauliikkajärjestelmät
  Hydraulijärjestelmän ohjaukset ja säädöt
  Hydraulijärjestelmän käyttöönotto
  Hydraulijärjestelmän huolto
  Hydrauliikkakaavioiden lukuharjoituksia
  Käytännön harjoittelua

  Avaa tulostusversio

 • Kattilalaitosten polttotekniikka ja palamisilmojen hallinta
  16.01.2019 - 17.01.2019

  Ilmoittaudu

  Koulutus kuuluu Pohton järjestämään Alikonemestari-koulutusohjelmaan.

  Kohderyhmä
  Koulutus soveltuu kattilalaitosten päivittäisiä käyttö- ja kunnossapitotehtäviä hoitaville henkilöille, sekä polttoaineen vastaanotossa toimiville henkilöille.

  Koulutuksen tavoite
  Koulutuksen aikana opitaan ymmärtämään kattilan palamistapahtumat erilaisilla polttoaineilla käytännön ja teorian kautta. Lisäksi opitaan hallitsemaan polttoaineiden palamislaskut, joiden avulla määritetään palamisilman tarve ja savukaasujen määrä sekä koostumus. Koulutuksessa käydään myös CO2-päästöjen vaikutukset eri polttoaineille.

  Avaa tulostusversio

 • Kattilalaitosten kuumankestävät materiaalit
  23.01.2019 - 24.01.2019

  Ilmoittaudu

  Koulutuksen tavoitteena on
  - oppia kuinka kattilassa käytettävien materiaalien valinnat, kattilan käyttö ja ikääntyminen vaikuttavat kattilalaitokseen materiaaleihin ja niiden ominaisuuksiin
  - hyödyntää erilaisia tarkastusmenetelmiä
  - ymmärtää kattilan materiaalien muutoksien vaikutukset vaurioiden ennakoimisessa

  Koulutuksen kohderyhmä:
  - suurten kattilalaitosten tuotanto-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä työskenteleville henkilöille (esim. kaukolämpö- ja höyryvoimalaitokset, metsäteollisuuden sooda- ja primäärikattilat)
  - asiantuntijatehtävissä työskenteleville henkilöille
  - ylikonemestarin koulutusohjelmaa suorittaville henkilöille

  Avaa tulostusversio

 • Teollisuuden tehonsiirto ja laakerointi
  29.01.2019 - 31.01.2019

  Ilmoittaudu

  Koulutuksen tavoitteena on käytännönläheisesti perehtyä

  -laakerityyppeihin ja niiden asennuksiin monipuolisilla harjoitustöillä
  -teollisuuden tehonsiirtolaitteiden ja kytkimien asennuksiin, huoltoihin ja linjauksiin


  Koulutus on tarkoitettu
  - koneasentajille ja kunnossapitohenkilöstölle.

  Kurssin hinta 980 eur +alv.

  Koulutus sisältö
  Vierintälaakerit - ominaisuudet ja käyttökohteet
  Vierintälaakereiden merkinnät
  Laakeripesät ja tiivisteet
  Laakereiden voitelu
  Laakerivauriot
  Laakereiden kunnonvalvonta
  Laakereiden asennus ja purkaminen - työkalut ja menetelmät

  Laakereiden asennusharjoituksia

  Hammasvaihteet
  Erityyppiset vaihteet, toimintaperiaatteet ja käyttökohteet
  Hammaspyörä- ja kotelomateriaalit
  Hammaspyörien valmistus- ja karkaisumenetelmät
  Vaihteiden tasotiivistäminen
  Vaihteiden voiteluaineratkaisut
  Hammasvaihteiden asennus, käyttöönotto ja huolto
  Asennusmenetelmät ja tarkkuudet
  Vaihteiden yhdistäminen kytkimiin
  Koeajo ja jälkiseuranta
  Huoltokohteet ja menetelmät
  Kunnonvalvonta
  Korjaaminen ja menetelmät
  Hammaspyörien vauriotapauksia

  Kiilahihna-, hammashihna- ja ketjukäytöt
  Tyypit, valinta, asennus, huolto ja kunnonvalvonta

  Kytkimet ja jarrut
  Tyypit, valinta, asennus, huolto ja kunnonvalvonta

  Kone-elinten linjaus ja linjausharjoitukset
  Laitteiden vaatimukset linjaustarkkuuksille
  Virheellisen linjauksen vaikutukset
  Linjausmenetelmät ja laitteet
  Linjauksen suorittaminen

  Kone-elinten linjaus ja linjausharjoitukset
  Laitteiden vaatimukset linjaustarkkuuksille
  Virheellisen linjauksen vaikutukset
  Linjausmenetelmät ja laitteet
  Linjauksen suorittaminen

  Avaa tulostusversio

 • Tuotannon johtaminen ja kehittäminen
  29.01.2019 - 30.01.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Muuttuva liiketoimintaympäristö vaatii yrityksiltä tuottavuuden jatkuvaa parantamista. Lean-ajattelu ja ketteryys ovat keskeisiä periaatteita tuotannon, palvelun ja prosessien kehittämisessä toimialasta riippumatta niin tuotannollisissa yrityksissä, palvelualoilla kuin julkisella sektorilla.
  Valmennuksen tavoitteena on tarjota työkaluja tuotannon ja palveluiden tuotannon johtamiseen ja kehittämiseen.

  Valmennuksessa syvennytään tuotannon johtamisen keskeisiin periaatteisiin, tuotantotoiminnan arviointiin, ohjaamiseen ja kehittämiseen, joiden pohjalta voit arvioida ja tehostaa oman vastuualueesi tuottavuutta ja toimintaa.

  Tervetuloa osallistumaan ja kehittämään omaa osaamista!

  Avaa tulostusversio

 • Taajuusmuuttajat Vacon 100
  05.02.2019 - 06.02.2019

  Ilmoittaudu

  Ti-ke 5.-6.2.2019 Taajuusmuuttajat Vacon 100

  Koulutuksessa osallistujat perehdytetään Vacon 100 -taajuusmuuttajien toimintaperiaatteisiin, käyttökohtaisiin virityksiin, ohjelmointiin, huoltoon ja vianetsintään.

  Koulutus soveltuu taajuusmuuttajien huollosta ja kunnossapidosta vastaaville henkilöille.

  Osallistujien kommentteja aikaisemmin pidetystä koulutuksesta:
  Hyvä puhuja sekä erittäin ammattitaitoinen!
  Hyvä kouluttaja.
  Voin hyödyntää omassa työssäni laitteen hallintaa ja uuden käyttöönottoa sekä taajuusmuuttajan käyttöä.

  Koulutuksen hinta on 950 € +alv. Kurssille otetaan max 10 osallistujaa.

  Ilmoittaudu koulutukseen mielellään 22.1. mennessä.

  Koulutus voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisena koulutuksena asiakkaan haluamalla paikkakunnalla.

  Lisätietoja Tiina Vikström, puh. 050 570 9705 tai tiina.vikstrom(at)pohto.fi .

  Avaa tulostusversio

 • Taajuusmuuttajat ACS880 tekniikka ja huolto
  07.02.2019 - 08.02.2019

  Ilmoittaudu

  To-pe 7.-8.2.2019 Taajuusmuuttajat ACS880 tekniikka ja huolto

  Taajuusmuuttajat ACS 880 tekniikka ja huolto -koulutuksessa osallistujat perehdytetään taajuusmuuttajien toimintaperiaatteisiin, käyttökohtaisiin virityksiin, ohjelmointiin, huoltoon ja vianetsintään.

  Koulutus on tarkoitettu taajuusmuuttajien suunnittelusta, huollosta ja kunnossapidosta vastaaville henkilöille.

  Osallistujien kommentteja aikaisemmin pidetystä koulutuksesta:
  Asiansa osaava asiantuntija, ammattilanen
  Hyvä paketti.
  Sisältö oli hyvä. Ei tullut liikaa tietoa liian nopeaan tahtiin.
  Voin hyödyntää omassa työssäni tamun parametrointia ja vianhakua.
  Sain käyttöönottoon ja vianhakuun hyviä vinkkejä.

  Koulutuksen hinta on 950 € +alv / hlö. Osallistujamäärä on rajoitettu max 10 osallistujaa.

  Ilmoittaudu kurssille mielellään 22.1. mennessä.

  Koulutus voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisena koulutuksena asiakkaan haluamalla paikkakunnalla.

  Lisätietoja Tiina Vikström, puh. 050 570 9705 tai tiina.vikstrom(at)pohto.fi .

  Ilmoittautuminen 22.1.2019 mennessä.

  Avaa tulostusversio

 • Kattilalaitosten NDT-tarkastusten suunnittelu
  13.02.2019 - 13.02.2019

  Ilmoittaudu

  Koulutuksen tavoitteena on
  - kertoa, kuinka voidaan hyödyntää erilaisia NDT-menetelmiä paineen alaisten laitteistojen vikojen havaitsemisessa, jolloin voidaan reagoida ennen kuin vikaantuminen tapahtuu
  - koulutuksen jälkeen osallistuja pystyy hyödyntämään erilaisia kattilalaitoksen NDT-tarkastuksen menetelmiä ja suunnitella kattilan tarkastusjärjestelmän

  Koulutuksen kohderyhmä:
  - kattilalaitosten tuotanto-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä työskenteleville henkilöille (esim. kaukolämpö- ja höyryvoimalaitokset, metsäteollisuuden sooda- ja primäärikattilat)
  - asiantuntijatehtävissä työskenteleville henkilöille
  - ylikonemestarin koulutusohjelmaa suorittaville henkilöille

  Avaa tulostusversio

 • Sähkötyöturvallisuus SFS 6002
  19.02.2019 - 19.02.2019

  Ilmoittaudu

  Sähköalalla töitä tekevien koulutus- ja opastusvastuu kuuluu työnantajalle. Kaikille sähkötöitä tekeville on annettava yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus. Sähkötyöturvallisuuskoulutus on uusittava max. 5 vuoden välein.

  Osallistujat:
  Sähkö- ja automaatioalojen insinöörit, teknikot ja asentajat.

  Sisältö:
  - Sähkö vaarallisuus
  - Lait, asetukset ja standardi SFS 6002
  - Turvallisen toiminnan perusta
  - Sähkötöitä tekevät henkilöt ja organisaatio
  - Käyttöön liittyvät toimenpiteet
  - Työskentelykäytännöt
  - Kunnossapito käytännöt
  - Kirjallinen kuulustelu

  Kurssin hinta 280 € +alv / hlö.

  Lisätietoja Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963, jaakko.kiuttu(at)pohto.fi

  Avaa tulostusversio

 • Kattiloiden vesi- ja höyrytekniikkaa prosessinvalvojille
  20.02.2019 - 21.02.2019

  Ilmoittaudu

  Kohderyhmä
  Koulutus on tarkoitettu voimalaitoksen käyttötehtäviä hoitaville henkilöille, voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkintoa suorittaville henkilöille tai ammattikirjan saamisen edellyttäminä koulutuksina haettaessa alikonemestarin, A-tai B-koneenhoitajan pätevyyksiä.

  Kurssin tavoite
  - ymmärtää teoriatasolla höyryvoimalaitosten kokonaiskiertoprosessit
  - hallita Ts- ja hs-piirroksen käyttö mitoituksen apuvälineenä sekä käyttää tietokoneohjelmaa T,s- ja h,s-piirroksen rinnalla
  - ymmärtää painehäviöiden ja hyötysuhteen merkitytys voimalaitoksen kiertoprosessissa

  Avaa tulostusversio

 • Asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen ja kehittäminen
  21.02.2019 - 22.02.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen ovat keskeisiä keinoja kehittää organisaation kilpailukykyä

  Toimintaympäristön muutosvauhti, monimutkaistuminen, verkostotoiminnan ja asiakkaiden roolin vahvistuminen avaavat uusia mahdollisuuksia ja muuttavat kilpailuasetelmia. Menestyminen edellyttää kykyä luoda uutta lisäarvoa jatkuvasti asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

  Koulutus tarjoaa mahdollisuuden tarkastella oman organisaation toimintamalleja ja syventää omaa osaamista ja antaa työkaluja ja toimintamalleja asiakaslähtöisen organisaation johtamiseen, verkostoissa toimimiseen ja erilaisten verkostojen johtamiseen.

  Hyödyt osallistujalle
  -Syvennät osaamistasi asiakkuuksien ja verkostojen johtamisessa
  -Laajennat johtamisessa tarvittavaa kokonaisnäkemystä ja ymmärrystä
  -Saat uusia näkökulmia ja konkreettisia työkaluja sekä
  -mahdollisuuden tutustua eri alojen käytäntöihin ja verkostoitumiseen muiden kollegojen kanssa

  Avaa tulostusversio

 • Höyryturbiinin käyttö, tarkastukset ja revisio
  13.03.2019 - 14.03.2019

  Ilmoittaudu

  Koulutuksen tavoitteena on
  - päivittää turbiinin eri järjestelmien toiminnat
  - käydä läpi turbiinin käynnistyksen esivalmistelut, käytön ja valvonnan
  - tunnistaa turbiinin vikaantumismekanismeja ja niistä aiheutuvia vaurioita
  - hallita turbiinirevision suunnittelun ja valvonnan painopisteet

  Koulutuksen kohderyhmä:
  - suurten kattilalaitosten tuotanto-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä työskenteleville henkilöille (esim. kaukolämpö- ja höyryvoimalaitokset, metsäteollisuuden sooda- ja primäärikattilat)
  - asiantuntijatehtävissä työskenteleville henkilöille
  - ylikonemestarin koulutusohjelmaa suorittaville henkilöille

  Avaa tulostusversio

 • Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
  19.03.2019 - 19.03.2019

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Osaatko johtaa itseäsi tavoitteisiisi? Tunnistatko vaikuttamisen periaatteet?

  Ensivaikutelma syntyy muutamassa sekunnissa. Voit kuitenkin muuttaa sinusta tehtyä tulkintaa viestinnän ja vuorovaikutuksen keinoin. Kun opit tuntemaan itsesi, osaat toimia eri tilanteissa vakuuttavasti. Saat viestisi perille ja pääset tavoitteisiisi myös haasteellisissa tilanteissa.

  Tule mukaan innostavaan viestintä- ja vuorovaikutus-päivään, jossa opitaan käytännön työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Päivän aikana vahvistat osaamistasi sekä vinkkien että harjoitusten kautta.

  Kouluttajana toimii Terhi Vesterinen, Organisaatiokehittäjä, Business Coach, kouluttaja ja valmentaja, SolPoint Oy

  Avaa tulostusversio

 • Höyrykattilan lämpötekninen suunnittelu ja laskenta
  24.04.2019 - 25.04.2019

  Ilmoittaudu

  Kohderyhmä
  Koulutus on tarkoitettu suurten kattilalaitosten tuotanto-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä työskenteleville henkilöille (esim. kaukolämpö- ja höyryvoimalaitokset, metsäteollisuuden sooda- ja
  primäärikattilat) sekä asiantuntijatehtävissä työskenteleville henkilöille.

  Ylikonemestarin koulutusohjelman suorittaneet henkilöt voivat hakea ylikonemestarin ja konemestarin pätevyyskirjaa, mikäli vaadittava työkokemus täyttyy asetuksen (891/1999) mukaisesti.

  Koulutuksen tavoite
  Koulutuksen tavoitteena on saada valmiudet höyrykattilan lämpöteknisen suunnitteluun ja laskentaan. Koulutuksen jälkeen osallistuja pystyy laskemaan kattilalaitoksen hyötysuhteen, mitoittamaan voimalaitoksen lämmönvaihtimia ja ymmärtämään kattilan palamistapahtumia.

  Avaa tulostusversio

 • Voimalaitoksen typen- ja rikinpoistoprosessien käyttö
  10.09.2019 - 10.09.2019

  Ilmoittaudu

  Voimalaitoksen typen- ja rikinpoistoprosessien käyttö ja päästöjen mittaaminen

  Koulutuksen tavoite:
  Osallistujat päivittävät tietonsa kattilalaitosten savukaasujen typpi- ja rikkiyhdisteiden muodostumisesta, mittausmenetelmistä ja erilaisista rikin- ja typenpoistopoistotekniikoista.

  Koulutus on tarkoitettu:
  -kattilalaitosten tuotanto-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä työskenteleville henkilöille (esim. kaukolämpö- ja höyryvoimalaitokset, metsäteollisuuden sooda- ja primäärikattilat)
  - asiantuntijatehtävissä työskenteleville henkilöille
  - ylikone- ja alikonemestarin koulutusohjelmaa suorittaville henkilöille

  Avaa tulostusversio

POHTOn simulaatiot ovat täysin ainutlaatuinen tapa oppia käytännössä ja yhdessä tekemällä

 • Lupaamme, että simulaatioissa ymmärrät ja muistat oppimasi paremmin ja saat käytännön työkaluja toimintojen arkeen siirtämiseen:

  • Tehokkain ja vaikuttavin tapa oppia
  • Ikuinen muistijälki – simulaation käyneet muistavat opitun vielä 15 vuoden kuluttua
  • Paranna työelämätaitoja - opitaan yhdessä
  • Liiketoimintakokonaisuuden ymmärtäminen
  • Ihminen muistaa 10% lukemastaan ja 90% itse tekemästään – simulaatiossa opitaan itse ja yhdessä tekemällä
  • Kyllä, oppiminen voi olla myös hauskaa – näin on todistanut jo yli 14 000 simulaatiokävijää

  Lue lisää...

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • Liiketoiminta-
  simulaatio

  Liiketoimintasimulaatio

  Kenelle? Johtajat, esimiehet ja asiantuntijat. Simulaatio voidaan räätälöidä myös lähes kaikille ammattiryhmille sekä opiskelijoille.

  POHTOn liiketoiminta- ja johtamissimulaatio on täysin ainutlaatuinen tapa oppia.

  Lupaamme, että koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin yrityksen / organisaation kannattavuuteen vaikuttavat tekijät: mm. hinnoittelun vaikutuksen, asiakastarpeiden ja markkinoiden trendit, myynti- ja markkinointitoimenpiteiden merkityksen, varaston koon vaikutukset tuotantoon ja tulokseen, tuotannon toimitusajan ja läpimenoajan merkityksen, kustannusten vaikutuksen, yhteistyön ja viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen.


  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Pekka Peltomäki 044 274 2385, Markku Oikarinen 040 7728 333
   

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • Projektisimulaatio

  Projektisimulaatio

  Kenelle? Kaikille projektiosaamista tarvitseville henkilöille – projektitoiminnan vetäjille, projektipäälliköille ja projekteissa mukana oleville.

  POHTOn projektihallintasimulaatio on käytännönläheinen todellinen projektiympäristö, jossa toteutetaan koulutuksen aikana oikea projekti. Koulutuksessa oppiminen ryhmässä ja käytännönläheinen simulaatio vuorottelevat, joten opitut asiat viedään heti käytäntöön. Monipuolisen suunnitteluvaiheen jälkeen alkaa projektin toteutusvaihe ja sekuntikello juoksee kohti projektin luvattua valmistumishetkeä.

  Simulaatiossa projektin johtaminen, suunnittelu ja käytännön toteutus nivoutuvat todelliseksi kokonaisuudeksi, joka tempaa mukaansa koko ryhmän. Simulaatiosta on eri vaikeustasoja, jotka räätälöidään kohderyhmän tarpeiden mukaan.

  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Pekka Peltomäki 044 274 2385, Markku Oikarinen 040 7728 333
   

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • Opetussimulaatio

  Opetussimulaatio

  Kenelle? Opettajat, rehtorit

  Opettajuus ja oppiminen ovat voimakkaassa muutoksessa. Muuttuvat opettajan ja oppijan roolit, uudenlaiset monimuotoiset koulurakennukset ja oppimisympäristöt, sekä uuden teknologian tuomat mahdollisuudet oppimisprosessin kehittämisessä ovat yhdessä vaikuttamassa voimakkaasti koulujen johtamiseen ja käytäntöihin sekä toimintakulttuuriin.

  POHTOn toteuttamissa opetussimulaatioissa suunnitellaan ja saadaan käytännön kokemuksia uusista toimintatavoista ja uudesta toimintakulttuurista. Kokeileminen ja kokemusten yhteinen jakaminen rohkaisee opettajia ja koulun johtoa toteuttamaan muutoksen käytännössä. Uudenlaisten toimintamallien käyttöönottoon liittyy aina myös epäonnistumisen pelkoa, joka voidaan simuloiduissa harjoituksissa kohdata turvallisesti. Toimintakulttuurin muutosta tuetaan yhdistämällä teoriatausta, yhteisesti määritelty visio ja tavoitteet, sekä yhteiset ja henkilökohtaiset toimintasuunnitelmat.

  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Markku Oikarinen 040 7728 333

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • LEAN-simulaatio

  LEAN-simulaatio

  Kenelle? Kaikille, joiden tehtävänkuvaan kuuluu prosessien käytännön kehittäminen osana omaa työtään. Kun halutaan parantaa pienten askelten kehittämistä arjessa. Organisaatioiden laadun kehittäjille.

  POHTOn LEAN-simulaatiossa toteutetaan tekemällä oppimisen keinoin LEAN toimintamallin käyttöönotto organisaatiossa. Simulaatio kestää kaksi päivää. Ensimmäisen päivän tavoitteena on käynnistää yrityksen toiminta markkinoilla, luoda LEAN-toimeenpanon suunnitelma ja kommunikoida se yrityksessä. Toisena päivänä toteutetaan LEANin mukaiset operaatiot, arvioidaan tuloksia ja parannetaan prosesseja.

  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Markku Oikarinen 040 7728 333

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • Tulevaisuushuone / tiimityöharjoitus

  Tulevaisuushuone/tiimityöharjoitus

  Kenelle? Tiimit, johtoryhmät, työporukat, kehittämis- ja projektiryhmät

  POHTOn tulevaisuushuoneet tarjoavat mahdollisuuden ratkaista yhdessä tulevaisuuden liiketoiminnan menestystekijät. Tehtävä on yksinkertainen, löytää avain tulevaisuuteen. Toiminnallisessa oppimisharjoituksessa pääsette hyödyntämään kaikkia aistejanne sekä jokaisen ryhmän jäsenen vahvuuksia.

  Lue lisää...

  Pekka Pennanen 050 5438 631

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • Kunnossapito-
  simulaatio

  Kunnossapitosimulaatio

  Kenelle?

  • Kunnossapitotyönjohtajat ja –asiantuntijat sekä kunnossapitohenkilöstö.
  • Toteutetaan avoimena ohjelmana, jolloin osallistujat tulevat eri tutkinnoista ja sen lisäksi tarjotaan yksittäisille osallistujille eri yrityksistä.
  • Voidaan tarjota myös yrityskohtaisena koko kunnossapitohenkilöstölle.

  POHTOn kunnossapitosimulaatio on täysin ainutlaatuinen tapa oppia. Lupaamme, että koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin kunnossapidon tehokkuuteen ja kannattavuuteen vaikuttavat tekijät. Simulaatiossa hyödynnetään aktiivisen tiedon hankinnan, yhdessä tekemisen ja kokemuksen jakamisen menetelmiä. Simulaatioihin on rakennettu sisään jatkuvan parantamisen mukainen toimintojen kehittäminen.

  Simulaatiossa ratkaistaan aitoja kunnossapitoon ja sen ohjaukseen liittyviä tilanteita, joissa vaaditaan sekä korjaavan että ennakoivan kunnossapidon toimenpiteitä. Simulaatio on rakennettu siten, että sen yhteydessä voidaan katsoa ja kuunnella videoilta esimerkkitapauksia, asiantuntijaluentoja ja muuta tarvittavaa tietoa.


  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Pekka Pennanen 050 5438 631

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • Kyberturvallisuus-
  simulaatio

  Kyberturvallisuussimulaatio

  Kenelle? Perusmuotoinen havainnollistava simulaatio (8h)

  • Yrityksen johto
  • Tietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavat henkilöt
  • Automaatiojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavat henkilöt
  • Operaattorit (käyttäjät)

  Räätälöity asiakaskohtainen simulaatio (asiakkaan järjestelmien mukaan mallinnettu ympäristö) 1-2 päivää
  • Yrityksen johto
  • Tietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavat henkilöt
  • Automaatiojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavat henkilöt
  • Operaattorit (käyttäjät)

  POHTOn kyberturvallisuussimulaatio on täysin ainutlaatuinen tapa oppia.


  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Pertti Kortejärvi 050 5676 522

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

 • Voimalaitos-
  simulaatio

  Voimalaitossimulaatio

  Kenelle? Voimalaitosten käyttöhenkilöt

  Yleiskuvaus Metso DNA-simulaattorista

  • Simulaattori on Metso DNA-automaatiojärjestelmän kautta ajettava CHP-voimalaitos, eli lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos.
  • Simulaattorin kattila on lieriöllinen kiertopetikattila, jonka pääpolttoaineena toimii turve/puuhake ja tukipolttoaineena öljy. Kattilalla tuotetaan tulistettua höyryä kolmipesäiselle vastapaineturbiinille sähkön tuotantoa varten sekä saadaan tuotettua kaukolämpöä lämmönvaihtimien kautta.
  • Yhden päivän käyttökoulutuksella opiskelijat perehtyvät simulaattorin automaatiojärjestelmään sekä kattilan, turbiinin ja apulaitteiden perustoimintoihin, siten että he voivat harjoitella simulaattorilla itsenäisesti. Käyttöliittymä on internetpohjainen eli simulaattorilla voi harjoitella etätyöpöytäyhteyden kautta vaikka omalta tietokoneelta kellon aikaan katsomatta.
  • Samanaikaisesti simulaattorilla voidaan kouluttaa kahdeksan henkilöä.

  Kattilalaitosten polttotekniikka ja palamisilmojen hallinta

  Koulutuksen sisältö ja tavoitteet

  • Ymmärtää eri polttoaineiden palamistapahtumat
  • Hallita polttoaineiden palamislaskut, joiden avulla määritetään palamisilman tarve ja savukaasujen määrä ja koostumus
  • CO2 päästöt eri polttoaineille. (Koulutus tapahtuu osittain tietokoneilla)

  Koulutuksen kohderyhmät

  Koulutus on tarkoitettu voimalaitoksen käyttötehtäviä hoitaville henkilöille


  Lue lisää...

  Lisätiedot:
  Kari Palokangas 050 4078 895

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lupaamme, että simulaatioissa ymmärrät ja muistat oppimasi paremmin ja saat käytännön työkaluja toimintojen arkeen siirtämiseen:

 • Tehokkain ja vaikuttavin tapa oppia
 • Ikuinen muistijälki – simulaation käyneet muistavat opitun vielä 15 vuoden kuluttua
 • Paranna työelämätaitoja - opitaan yhdessä
 • Liiketoimintakokonaisuuden ymmärtäminen
 • Ihminen muistaa 10% lukemastaan ja 90% itse tekemästään – simulaatiossa opitaan itse ja yhdessä tekemällä
 • Kyllä, oppiminen voi olla myös hauskaa – näin on todistanut jo yli 14 000 simulaatiokävijää

Lue lisää...

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Liiketoimintasimulaatio

Kenelle? Johtajat, esimiehet ja asiantuntijat. Simulaatio voidaan räätälöidä myös lähes kaikille ammattiryhmille sekä opiskelijoille.

POHTOn liiketoiminta- ja johtamissimulaatio on täysin ainutlaatuinen tapa oppia.

Lupaamme, että koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin yrityksen / organisaation kannattavuuteen vaikuttavat tekijät: mm. hinnoittelun vaikutuksen, asiakastarpeiden ja markkinoiden trendit, myynti- ja markkinointitoimenpiteiden merkityksen, varaston koon vaikutukset tuotantoon ja tulokseen, tuotannon toimitusajan ja läpimenoajan merkityksen, kustannusten vaikutuksen, yhteistyön ja viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen.


Lue lisää...

Lisätiedot:
Pekka Peltomäki 044 274 2385, Markku Oikarinen 040 7728 333
 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Projektisimulaatio

Kenelle? Kaikille projektiosaamista tarvitseville henkilöille – projektitoiminnan vetäjille, projektipäälliköille ja projekteissa mukana oleville.

POHTOn projektihallintasimulaatio on käytännönläheinen todellinen projektiympäristö, jossa toteutetaan koulutuksen aikana oikea projekti. Koulutuksessa oppiminen ryhmässä ja käytännönläheinen simulaatio vuorottelevat, joten opitut asiat viedään heti käytäntöön. Monipuolisen suunnitteluvaiheen jälkeen alkaa projektin toteutusvaihe ja sekuntikello juoksee kohti projektin luvattua valmistumishetkeä.

Simulaatiossa projektin johtaminen, suunnittelu ja käytännön toteutus nivoutuvat todelliseksi kokonaisuudeksi, joka tempaa mukaansa koko ryhmän. Simulaatiosta on eri vaikeustasoja, jotka räätälöidään kohderyhmän tarpeiden mukaan.

Lue lisää...

Lisätiedot:
Pekka Peltomäki 044 274 2385, Markku Oikarinen 040 7728 333
 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Opetussimulaatio

Kenelle? Opettajat, rehtorit

Opettajuus ja oppiminen ovat voimakkaassa muutoksessa. Muuttuvat opettajan ja oppijan roolit, uudenlaiset monimuotoiset koulurakennukset ja oppimisympäristöt, sekä uuden teknologian tuomat mahdollisuudet oppimisprosessin kehittämisessä ovat yhdessä vaikuttamassa voimakkaasti koulujen johtamiseen ja käytäntöihin sekä toimintakulttuuriin.

POHTOn toteuttamissa opetussimulaatioissa suunnitellaan ja saadaan käytännön kokemuksia uusista toimintatavoista ja uudesta toimintakulttuurista. Kokeileminen ja kokemusten yhteinen jakaminen rohkaisee opettajia ja koulun johtoa toteuttamaan muutoksen käytännössä. Uudenlaisten toimintamallien käyttöönottoon liittyy aina myös epäonnistumisen pelkoa, joka voidaan simuloiduissa harjoituksissa kohdata turvallisesti. Toimintakulttuurin muutosta tuetaan yhdistämällä teoriatausta, yhteisesti määritelty visio ja tavoitteet, sekä yhteiset ja henkilökohtaiset toimintasuunnitelmat.

Lue lisää...

Lisätiedot:
Markku Oikarinen 040 7728 333

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

LEAN-simulaatio

Kenelle? Kaikille, joiden tehtävänkuvaan kuuluu prosessien käytännön kehittäminen osana omaa työtään. Kun halutaan parantaa pienten askelten kehittämistä arjessa. Organisaatioiden laadun kehittäjille.

POHTOn LEAN-simulaatiossa toteutetaan tekemällä oppimisen keinoin LEAN toimintamallin käyttöönotto organisaatiossa. Simulaatio kestää kaksi päivää. Ensimmäisen päivän tavoitteena on käynnistää yrityksen toiminta markkinoilla, luoda LEAN-toimeenpanon suunnitelma ja kommunikoida se yrityksessä. Toisena päivänä toteutetaan LEANin mukaiset operaatiot, arvioidaan tuloksia ja parannetaan prosesseja.

Lue lisää...

Lisätiedot:
Markku Oikarinen 040 7728 333

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Tulevaisuushuone/tiimityöharjoitus

Kenelle? Tiimit, johtoryhmät, työporukat, kehittämis- ja projektiryhmät

POHTOn tulevaisuushuoneet tarjoavat mahdollisuuden ratkaista yhdessä tulevaisuuden liiketoiminnan menestystekijät. Tehtävä on yksinkertainen, löytää avain tulevaisuuteen. Toiminnallisessa oppimisharjoituksessa pääsette hyödyntämään kaikkia aistejanne sekä jokaisen ryhmän jäsenen vahvuuksia.

Lue lisää...

Pekka Pennanen 050 5438 631

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Kunnossapitosimulaatio

Kenelle?

 • Kunnossapitotyönjohtajat ja –asiantuntijat sekä kunnossapitohenkilöstö.
 • Toteutetaan avoimena ohjelmana, jolloin osallistujat tulevat eri tutkinnoista ja sen lisäksi tarjotaan yksittäisille osallistujille eri yrityksistä.
 • Voidaan tarjota myös yrityskohtaisena koko kunnossapitohenkilöstölle.

POHTOn kunnossapitosimulaatio on täysin ainutlaatuinen tapa oppia. Lupaamme, että koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin kunnossapidon tehokkuuteen ja kannattavuuteen vaikuttavat tekijät. Simulaatiossa hyödynnetään aktiivisen tiedon hankinnan, yhdessä tekemisen ja kokemuksen jakamisen menetelmiä. Simulaatioihin on rakennettu sisään jatkuvan parantamisen mukainen toimintojen kehittäminen.

Simulaatiossa ratkaistaan aitoja kunnossapitoon ja sen ohjaukseen liittyviä tilanteita, joissa vaaditaan sekä korjaavan että ennakoivan kunnossapidon toimenpiteitä. Simulaatio on rakennettu siten, että sen yhteydessä voidaan katsoa ja kuunnella videoilta esimerkkitapauksia, asiantuntijaluentoja ja muuta tarvittavaa tietoa.


Lue lisää...

Lisätiedot:
Pekka Pennanen 050 5438 631

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Kyberturvallisuussimulaatio

Kenelle? Perusmuotoinen havainnollistava simulaatio (8h)

 • Yrityksen johto
 • Tietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavat henkilöt
 • Automaatiojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavat henkilöt
 • Operaattorit (käyttäjät)

Räätälöity asiakaskohtainen simulaatio (asiakkaan järjestelmien mukaan mallinnettu ympäristö) 1-2 päivää
 • Yrityksen johto
 • Tietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavat henkilöt
 • Automaatiojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavat henkilöt
 • Operaattorit (käyttäjät)

POHTOn kyberturvallisuussimulaatio on täysin ainutlaatuinen tapa oppia.


Lue lisää...

Lisätiedot:
Pertti Kortejärvi 050 5676 522

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Voimalaitossimulaatio

Kenelle? Voimalaitosten käyttöhenkilöt

Yleiskuvaus Metso DNA-simulaattorista

 • Simulaattori on Metso DNA-automaatiojärjestelmän kautta ajettava CHP-voimalaitos, eli lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos.
 • Simulaattorin kattila on lieriöllinen kiertopetikattila, jonka pääpolttoaineena toimii turve/puuhake ja tukipolttoaineena öljy. Kattilalla tuotetaan tulistettua höyryä kolmipesäiselle vastapaineturbiinille sähkön tuotantoa varten sekä saadaan tuotettua kaukolämpöä lämmönvaihtimien kautta.
 • Yhden päivän käyttökoulutuksella opiskelijat perehtyvät simulaattorin automaatiojärjestelmään sekä kattilan, turbiinin ja apulaitteiden perustoimintoihin, siten että he voivat harjoitella simulaattorilla itsenäisesti. Käyttöliittymä on internetpohjainen eli simulaattorilla voi harjoitella etätyöpöytäyhteyden kautta vaikka omalta tietokoneelta kellon aikaan katsomatta.
 • Samanaikaisesti simulaattorilla voidaan kouluttaa kahdeksan henkilöä.

Kattilalaitosten polttotekniikka ja palamisilmojen hallinta

Koulutuksen sisältö ja tavoitteet

 • Ymmärtää eri polttoaineiden palamistapahtumat
 • Hallita polttoaineiden palamislaskut, joiden avulla määritetään palamisilman tarve ja savukaasujen määrä ja koostumus
 • CO2 päästöt eri polttoaineille. (Koulutus tapahtuu osittain tietokoneilla)

Koulutuksen kohderyhmät

Koulutus on tarkoitettu voimalaitoksen käyttötehtäviä hoitaville henkilöille


Lue lisää...

Lisätiedot:
Kari Palokangas 050 4078 895

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Ajankohtaista

Käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivustolla, hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi. Lisätietoja
Hei, voinko auttaa?

Livechat on suljettu

Olemme seuraavan kerran avoinna maanantaina 09:00-11:00

Voitte ottaa meihin yhteyttä myös tällä lomakkeella. Vastaamme viestiinne mahdollisimman pian.

Olet jonossa Sulje
Hei, olet jonossa sijalla ?. vastaamme sinulle mahdollisimman pian. Kiitos!