Koulutukset

Ajankohtais- seminaarit
Ajankohtais- seminaarit
Energian tuotanto
Energian tuotanto
Kunnossapito
Kunnossapito
Liiketoiminnan johtaminen ja esimiestyö
Liiketoiminnan johtaminen ja esimiestyö
Metallin tuotanto
Metallin tuotanto
Metsäteollisuuden tuotanto
Metsäteollisuuden tuotanto
Projektikoulutus
Projektikoulutus
Turvallisuuskoulutus
Turvallisuuskoulutus
 • Sähkötyöturvallisuus SFS 6002
  16.02.2016 - 16.02.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Sähköalalla töitä tekevien koulutus- ja opastusvastuu kuuluu työnantajalle. Kaikille sähkötöitä tekeville on annettava yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus. Sähkötyöturvallisuuskoulutus on uusittava max. 5 vuoden välein.

  Osallistujat:
  Sähkö- ja automaatioalojen insinöörit, teknikot ja asentajat.

  Sisältö:
  - Filmi Sähkötyöturvallisuus
  - sähköisku ja sähkövirran vaikutukset
  - sähkötapaturmat
  - suojaukset
  - standardin SFS 6002 sisältö
  - kirjallinen kuulustelu

  Kurssin hinta 280 € +alv / hlö.

  Lisätietoja Lisätietoja Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963, jaakko.kiuttu(at)pohto.fi

 • Työkyky- ja ikäjohtaminen seminaari
  19.02.2016 - 19.02.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Seminaarin teemat:
  Työkyky- ja ikäjohtamisen ajankohtaiskatsaus
  - Ikäjohtaminen Euroopassa, parhaat käytännöt
  Työkyky ja juridiikka
  Ikäsidonnaiset johtamiskäytännöt, case Berner Oy
  Työurien pidentäminen, ja työkykyjohtaminen, case Oulun Serviisi
  Työkykyjohtamisen hyvät käytännöt, case SSAB

 • Esimiehen rooli ja valmentava esimiestyö
  22.02.2016 - 23.02.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Koulutus tarjoaa ajatuksia esimiehelle, joka haluaa ymmärtää ja sisäistää oman roolinsa ja toimia valmentavasti, koulutus tarjoaa myös työkaluja, tuoreita ajatuksia valmentavaan esimiestyöhön ja perusvalmiudet valmentavan keskustelun käymiseen

  Kohderyhmä: uudet esimiehet, lähiesimiehet, työnjohtajat, jotka haluavat oppia uusia taitoja, kehittää omaa esimiesrooliaan ja toimia valmentavasti.

 • Esimiesten valmennusohjelma LMP
  22.02.2016 - 10.05.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Valmennusohjelman tavoitteena on syventää uusien esimiesten ja esimiehiksi lähiaikoina siirtyvien ymmärrystä oman tehtävänsä merkityksestä, tarjota työkaluja esimiestyöhön, työlainsäädäntöön, valmentavaan johtamiseen ja arjen esimiestyöhön sekä henkilökohtaiseen kehittymiseen.

  Lisätietoja:
  Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski
  irja.kellokoski@pohto.fi
  puh. 050 5709 702

  Kehittämispäällikkö Minna Jurvelin
  minna.jurvelin@pohto.fi
  puh. 050 5701 618

 • Valmentava esimiestyö
  23.02.2016 - 23.02.2016

  Ilmoittaudu
 • Cooperation - valmennus
  25.02.2016 - 26.02.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Ratkaisukeskeinen työyhteisö ja miten se luodaan?
  Ratkaisukeskeinen psykologia kiinnostaa yhä useampia ihmisiä.
  Se on käytännönläheinen ja positiivinen psykologian suuntaus, josta on hyötyä kaikille niin henkilöstöhallinnossa työskenteleville, esimiehille kuin työntekijöillekin.
  Seminaarissa käydään läpi miten opettelemalla ja omaksumalla
  käyttöön ratkaisukeskeisiä vuorovaikutustaitoja, voidaan puhaltaa työpaikalle hyvä henki ja positiivinen tekemisen meininki.
  Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus sertifioitua valmennusmenetelmän käyttäjäksi.

 • Toiminnan suunnittelu, seuranta ja johtaminen
  25.02.2016 - 26.02.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Hyödyt osallistujalle
  Tavoitteena on kehittää osallistujien strategista ajattelua ja johtamisosaamista; miten organisaation tavoitteet tehdään mitattaviksi prosesseiksi ja suunnitelmiksi toiminnan eri osa-alueilla.

  Tilaisuus tarjoaa myös konkreettisia työkaluja strategialähtöiseen toiminnan johtamiseen, arviointiin ja kehittämiseen.

  Tilaisuus on suunnattu johtajille, päälliköille, esimiehille ja yrittäjille, jotka haluavat kehittää johtamistaitojaan ja organisaationsa toimintaa tavoitteellisesti.

 • Sähkötyöturvallisuus SFS 6001 sekä SFS 6002>1000 V
  03.03.2016 - 03.03.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite


  Osallistujat
  Teollisuuden sähkötyöturvallisuus SFS 6001 sekä SFS 6002 >1000 V on kohdennettu teollisuuden suurjännitteellä käyttö- ja
  kunnossapito tehtävissä toimiville sähköalan ammattilaisille kuten
  sähkö- ja automaatio asentajille, insinööreille ja teknikoille.
  (Sähkötyöturvallisuuskoulutus on uusittava max. 5 vuoden välein.)

  Koulutuksen aiheet ovat:
  Sähkön vaarat  Vastuut ja velvoitteet
  Sähköturvallisuuden suunnittelu ja toteutus teollisuusympäristön käyttö- ja kunnossapitotehtävissä
  SFS 6002 muutoksien 2015 vaikutukset käytännön sovellutuksiin
  SFS 6001 muutosten 2015 vaikutukset sähkötyöturvallisuuteen
  Kirjallinen kuulustelu.

  Kurssin hinta 330 € + alv 24 %
  Lisäteitoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963

 • Esiintyminen ja neuvottelutaito
  14.03.2016 - 15.03.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Kurssilla käydään läpi neuvottelu- ja esiintymistaidon kulmakivet sekä neuvottelutilanteen rakenne ja eteneminen. Omaa neuvottelutaitoa kehitetään intensiivisillä käytännön neuvotteluharjoituksilla case muotoisesti. Kurssilta saa hyvät perusvalmiudet sekä kertauksen omaan esiintymistaitoon ja neuvottelujen onnistuneeseen läpiviemiseen.

 • Automaatio- ja sähköjärjestelmien käyttö, Kuopio
  15.03.2016 - 16.03.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Kurssin tavoitteena on luoda osanottajille kokonaiskuva prosessiteollisuuden sähköjärjestelmistä, automaatioon liittyvistä PI-kaavioista, mittauksista ja ohjauksista
  Kurssin jälkeen henkilö pystyy selvittämään yksinkertaisten virtapiirien toiminnan PI-kaavioista ja toimimaan yhteistyössä sähköautomaatiokunnossapidon kanssa.
  Aikaisempia tietoja automaatiosta ei tarvita.

  Osallistujat
  Teollisuuden käyttö- ja kunnossapitohenkilöstö, Kunnossapidon- ja Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkintojen suorittajat

  Sisältö
  Sähköturvallisuus
  Sähkömoottorikäytöt ja ohjaukset
  Instrumentoinnin piirrosmerkit
  Keskeiset prosessiautomaation mitta- ja toimilaitteet
  Säätötekniikan perusteet

  Kurssin hinta 900 eur +alv.

  Koulutuspaikka Kylpylähotelli Rauhanlahti, Kuopio.

 • Kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi, Tampere
  16.03.2016 - 17.03.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Koulutuksessa saadaan perusteet kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista niin, että osallistujilla on mahdollisuus suorittaa käytönvalvojan tutkinto, jonka järjestää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

  Tukesin järjestämien käytönvalvojan tutkintojen päivämäärät ja tutkintopaikkakunnat löytyvät Tukesin internet-sivuilta (www.tukes.fi).

  HUOM!
  Koulutuksessa jaetaan Työpaikan kemikaalilainsäädäntö-kirja (Edita Publishing Oy), jota hyödynnetään opetuksessa sekä harjoitustöissä.

  Osallistujat
  Teollisuuslaitosten henkilöt, jotka päivittäisessä työssään käyttävät, käsittelevät ja varastoivat palavia ja terveydelle vaarallisia kemikaaleja.

  Kurssin hinta on 1100 € +alv./ hlö.

  Sisältö
  Kemikaalilainsäädäntö ja viranomaisten työnjako
  Palavien ja terveydelle vaarallisten kemikaalien ominaisuudet ja luokitukset
  Palavien ja terveydelle vaarallisten kemikaalien hallinnolliset määräykset
  Sammutussuunnitelma ja sammutuskalusto
  Käyttölaitos- ja varastosäiliöt
  Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu ja potentiaalintasaus
  Harjoitustyö kemikaalilainsäädännön alaisesta lupamenettelystä

  Lisätietoja Karoliina Tamminen puh. 050 4330 305, karoliina.tamminen(at)pohto.fi

 • Projektihallinta ja -johtaminen käytännön projektivalmennus
  16.03.2016 - 17.03.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Koulutus on tarkoitettu erilaisissa tehtävissä toimiville henkilöille, joiden työn kuvaan kuuluu projektien tai projektiluonteisten kokonaisuuksien suunnittelu ja hallitseminen. Koulutus sopii erinomaisesti myös nykyisille ja tuleville projektipäälliköille ja erilaisten osaprojektien vetäjille.

  Koulutuksessa hyödynnetään POHTO Oy:n kehittämää projektihallinnan simulaatiota jossa toteutetaan koulutuksen aikana oikea projekti. Näin koulutukseen osallistujat pääsevät heti soveltamaan käytännössä oppimansa asiat omien käsiensä kautta mikä tukee opittujen asioiden nopeaa omaksumista ja soveltamista ja käyttöön ottoa omaan työhön.Simulaation vaikeusaste suhteutetaan aina kohderyhmän osaamistasoon.

 • Projektipäällikkövalmennus
  16.03.2016 - 25.08.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Valmennuksessa käydään läpi projektien eri vaiheet tehokkaasta suunnittelusta hallittuun päättämiseen.
  Osallistujat oppivat ennakoimaan projektien riskit sekä hallitsemaan muutostilanteet.
  Koulutuksen tavoitteena on myös tukea asiakas- ja sidosryhmätyöskentelyä sekä antaa käytännön työkalut projektien hallintaan sekä saavuttaa selkeä käsitys tehokkaasta ja hallitusta
  projektien läpiviennistä.
  Valmennus antaa valmiudet sekä projektien että projektissa toimivien ihmisten tehokkaaseen johtamiseen.

 • Soodakattilaoperaattorien kokemustenvaihtopäivät
  16.03.2016 - 17.03.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Päivien tavoite
  Tilaisuus on tarkoitettu käyttäjien kokemusten vaihtoon.
  Soodakattilaoperaattorien kokemustenvaihtopäivät on toteutettu Suomen Soodakattilayhdistyksen jäsenistöltä saaman palautteen perusteella ja on suunnattu pääasiassa soodakattilan operaattoreille.

  Tarkoituksena on järjestää koulutustilaisuus, jossa paneudutaan asiantuntijoiden ja avoimen keskustelun kautta vallitseviin soodakattilan käytön ongelmiin ja tulevaisuuden haasteisiin, kun tavoitellaan pidentyviä ajojaksoja.

  Päivien aikana käydään läpi käytännön esimerkkien avulla soodakattiloissa tapahtuneita vaurioita sekä ajossa syntyneitä ongelmatilanteita. Liitteenä ennakkokysymyksiä, joihin osallistujien olisi hyvä paneutua etukäteen.
  Löytyykö kysymyksiin liittyviä ongelmia myös teiltä? Mitkä muut asiat aiheuttavat ongelmia?

  Koulutuksen hinta on 1200 € + alv/hlö

  Lisätietoa:
  Martin Wikström, LMW Consulting, +358 40 561 2154, martin.wikstrom@anvianet.fi
  Vesa Timonen, Pohto, +358 50 543 8440, vesa.timonen@pohto.fi
  Markus Nieminen, SKY +358 10 332 2525, markus.nieminen@poyry.com


 • Tuloksellinen työnopastus
  22.03.2016 - 23.03.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  TAVOITTEET

  Antaa osallistujille työnopastustehtävän edellyttämät perustiedot ja taidot.
  Tarjota tilaisuus työnopastuksen ohjattuun harjoitteluun.
  Selkiyttää työnopastuksen merkitystä osana yrityksen laadukasta ja turvallista toimintatapaa.

  OSALLISTUJAT

  Työnopastajiksi koulutettavat henkilöt.
  Esimiehet, jotka valvovat työnopastajien toimintaa ja laativat työnopastusohjeita.

  SISÄLTÖ

  Perehdyttäminen ja työnopastus
  Oppiminen ja opettaminen
  Työnopastusjärjestelmä käytännössä
  Työnopastuksen vaiheet
  Työnjaottelu- ja työnopastusharjoituksia
  Työsuojeluasioiden huomioiminen työnopastuksessa

  Kurssi soveltuu myös eri ammattitutkintoihin valmistavaksi koulutukseksi.

 • Taajuusmuuttajat Vacon NX 100
  04.04.2016 - 04.04.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Uuusi kurssi! Taajuusmuuttajat Vacon NX 100

  Kurssilla osallistujat perehdytetään Vacon NX 100 -taajuusmuuttajien toimintaperiaatteisiin, käyttökohtaisiin virityksiin, ohjelmointiin,
  huoltoon ja vianetsintään.

  Kurssi soveltuu taajuusmuuttajien huollosta ja kunnossapidosta vastaaville henkilöille.

  Kurssille otetaan max 10 osallistujaa.

 • Kunnonvalvontaa mekaanisen kunnossapidon ammattilaisille
  05.04.2016 - 06.04.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Koulutuksessa annetaan perustiedot kunnonvalvonnan työmenetelmistä. Koulutus sisältää runsaasti käytännön harjoituksia. Painopistealueena on eri kunnonvalvontamenetelmien hyödyntäminen teollisuuden prosessilaitteiden kunnonvalvonnassa.

  Osallistujat
  Teollisuuden ja voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitotehtävissä työskentelevät henkilöt ja työnjohtajat. Kurssi soveltuu myös kunnossapidon ammattitutkintoon valmistavaksi koulutukseksi kunnonvalvonnan osiin.

 • Polttotekniikan hyödyntäminen metallien jalostuksessa
  06.04.2016 - 07.04.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tilaisuuden suunnittelu ja toteutus yhteistyössä Metallurgian VATin ja POHTOn kanssa.

  Tilaisuuden tavoitteena on perehtyä metalliteollisuuden prosesseissa käytettäviin polttotekniikkoihin. Aiheita käsitellään käytännönläheisesti huomioiden lainsäädäntö ja käyttäen hyväksi tunnettuja teorioita, käyttökokemuksia ja tutkimustuloksia.

  Tilaisuudesta hyötyvät
  Metallinjalostusteollisuuden
  - Tutkimus- ja kehitysinsinöörit
  - Suunnittelijat
  - Käyttöinsinöörit ja työnjohtajat
  - ESHQ -päälliköt
  - Ostajat

  Ja lisäksi
  Toimittajat
  Insinööritoimistojen asiantuntijat
  Viranomaiset
  Korkeakoulujen ja tutkimuskeskusten tutkijat

  Tutustu oheiseen seminaarin ohjelmaan!

 • Säteilysuojelun täydennyskoulutus käyttöhenkilöstölle
  13.04.2016 - 13.04.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Kurssilla käsitellään radioaktiivisen säteilyn peruskäsitteitä, Säteilylähteiden säteilyturvallisuutta. Tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden sekä umpilähteiden käyttökohteita mm. voimalaitoksissa, sellu- ja paperitehtaissa, metalliteollisuudessa, turvatarkastuksissa.
  Säteilyturvaohjeen ST 1.8 mukaisen toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että kaikki säteilynkäyttöorganisaatiossa toimivat henkilöt saavat säteilysuojelukoulutusta vähintään viisi tuntia viiden vuoden kuluessa.
  Tämän säteilysuojelun täydennyskoulutuksen pituus on vähintään viisi tuntia

  Osallistujat
  Koulutus on suunnattu säteilyn käyttöorganisaation käyttöhenkilöstölle.
  (Vastaaville johtajille täydennyskoulutuksena soveltuva POHTON kurssi on Vastaavanjohtajan säteilysuojelun täydennyskoulutus. Katso seuraavan kurssin ajankohta ja paikkakunta www.pohto.fi )

  Sisältö
  Säteilyn peruskäsitteitä
  Säteilysuojauslainsäädäntö ja säteilyn käytön valvonta
  Säteilyn terveysvaikutukset
  Teollisuuden radiometriset mittaukset
  Säteilymittarit ja mittausharjoituksia
  Kurssin hinta 495 € + alv 24 %
  Lisäteitoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963

 • Säteilysuojelun täydennyskoulutus vastaaville johtajille
  13.04.2016 - 14.04.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Kurssilla kerrataan radioaktiivisuuden peruskäsitteitä, säteilylähteiden säteilyturvallisuutta. Tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden sekä umpilähteiden käyttöä mm. voimalaitoksissa, sellu- ja paperitehtaissa, metalliteollisuudessa, turvatarkastuksissa.
  Lisäksi kurssilla käsitellään viiden vuoden aikana tapahtuneita lainsäädännön ja uudistuneiden säteilysuojeluohjeiden muutoksia.

  Säteilyturvaohjeen ST 1.8 mukaisen toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että säteilysuojelun vastaavajohtaja saa vähintään 10 tuntia säteilysuojelun täydennyskoulutusta viiden vuoden kuluessa.

  Tämän säteilysuojelun täydennyskoulutuksen pituus on vähintään 10 tuntia

  Osallistujat
  Tämä säteilysuojelun täydennyskoulutus on suunnattu säteilysuojelun vastaavaaville johtajille
  Sisältö
  Säteilyn peruskäsitteitä
  Säteilysuojauslainsäädäntö ja säteilyn käytön valvonta
  Säteilyn terveysvaikutukset
  Teollisuuden radiometriset mittaukset
  Säteilymittarit ja mittausharjoituksia
  Lainsäädännön ja ST ohjeiden muutokset
  Kurssin hinta 735 € + alv 24 %
  Lisäteitoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963

 • Esimiehen juridinen osaaminen - työlainsäädäntö haltuun
  14.04.2016 - 14.04.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tiedätkö, mitä oikeuksia ja vastuita esimiestehtävään liittyy? Osaatko toimia lainmukaisesti?
  Esimies toimii henkilöstöön päin organisaation, työnanatajan edustajana ja on juridisessa vastuussa toiminnastaan. Esimiehen on tärkeä tuntea työlainsäädännön vaatimukset, jotta hän pystyy ottamaan ne huomioon omassa johtamisessaan ja toimii lainmukaisesti.
  Koulutus tarjoaa kattavan ja ajantasaisen tietopaketin työlainsäädännöstä, jota jokainen esimies tarvitsee päivittäisessä johtamistyössään.
  Kohderyhmä:
  Esimiehet, päälliköt, johtajat, yrittäjät, työnantajan edustajat

 • Työturvallisuuskortti, kouluttajan täydennyskoulutus
  15.04.2016 - 15.04.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Työturvallisuuskorttikouluttajan täydennyskoulutuksen hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa kurssinjohtajana toimimiseen seuraavat 5 vuotta.

  Työturvallisuuskorttikouluttajaoikeuden omaavien täydennyskoulutus kestää 8 tuntia, täydennyskoulutuksen ehtona on, että kouluttajaoikeudet ovat voimassa kurssille tultaessa. Osallistujalla tulee olla suoritettuna myös Työsuojelun peruskurssi (kesto 5 pv).

 • Henkilöstöjohtaminen
  19.04.2016 - 20.04.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Hyvä henkilöstöjohtaminen on osa tuloksentekoa - osaavat ja innostuneet ihmiset ratkaisevat yrityksen menestymisen.
  Valmennuksen tavoitteena on tarjota käytännön työkaluja osaamisen strategiseen johtamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Valmennuksessa tarkastellaan myös osaamisen johtamisen käytäntöjä, miten Suomen parhaat työpaikat toteuttavat
  henkilöstöjohtamistaan. Kahden päivän aikana jaetaan ideoita ja käytännön esimerkkejä sekä opitaan yhdessä.

  Kohderyhmä
  Tilaisuus on tarkoitettu johtamisesta, kehittämisestä ja osaamisesta vastaaville henkilöille, yritysjohtajille, henkilöstöjohtajille ja -päälliköille sekä työhyvinvoinnin parissa työskenteleville henkilöille.

 • Keskijännitelaitosten suojaukset
  19.04.2016 - 21.04.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Kurssin tavoitteena on syventää ja selventää käytännönläheisesti teollisuuden sähköverkoissa käytettyjen suojausjärjestelmien tuntemusta ja käyttöä.

  Osallistujat:
  Teollisuuden sähköverkkojen suunnittelusta ja käytöstä vastuussa olevat henkilöt.

  Kurssin hinta 990 eur +alv.

 • Valssauslinjan käyttövarmuus
  19.04.2016 - 20.04.2016

  Ilmoittaudu

  Koulutuksen tavoite ja kohderyhmä

  Tavoitteena on käydä läpi valssauslinjojen parhaita kunnossapitokäytäntöjä useiden esimerkkien valossa ja niiden viemistä omaan tuotannon kehittämiseen.

  Tilaisuus on tarkoitettu valssaamoiden kunnossapidon kehittämisestä kiinnostuneille prosessivaiheiden työntekijöille, toimihenkilöille ja T&K -tehtävissä toimiville asiantuntijoille.

  Lisätiedot:
  Kimmo Haanpää, puh. 050 5918746
  Pia Viitanen, puh. 050 3650 583
  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

 • Mustanlipeän haihdutus, hajukaasut ja mäntyöljyn valmistus
  20.04.2016 - 21.04.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Kemikaalien talteenotto liittyy kuitulinjaan valmistamalla valkolipeää keiton tarpeisiin ja toisaalla ottamalla vastaan käytetyt kemikaalit mustalipeässä. Mustalipeän haihdutus, hajukaasut ja mäntylipeän valmistus perehdyttää osallistujan sulfaattisellutehtaan jätelipeän väkevöimiseen polttoon sopivaksi. Samalla käydään läpi tyypillisesti haihduttamoalueeseen kuuluvat hajukaasujen käsittely ja mäntyöljyn palstoitus.

  Kurssi on osa keittokemikaalien regeneroinnin koulutuskokonaisuutta, johon kuuluvat tämän lisäksi valkolipeän valmistus ja soodakattilan toiminnot. Kurssin käytyään osallistuja tuntee mustalipeän ominaisuudet haihdutuksen kannalta ja monivaihehaihdutuksen periaatteet.

  Osallistujat
  Koulutus soveltuu haihduttamon, mäntyöljyn ja hajukaasujen käsittelystä vastaaville henkilöille, vuoroesimiehille, kunnossapitäjille ja selluteollisuuden laitetoimittajille

  Sisältö
  - Mustalipeän haihdutus osana kemikaalien talteenottoa
  - Väkevöidyn mustalipeän merkitys soodakattilan kannalta
  - Mustalipeän ominaisuudet haihdutuksessa
  - Mustalipeän väkevöinnin periaatteet
  - Monivaihehaihduttamon laitteet ja toimintaperiaate, energiatalous
  - Hajukaasujen keräily ja käsittely
  - Mäntyöljyn palstoitus ja jatkojalostus
  - Käytön ongelmatilanteet ja niiden ratkaisu
  - Työturvallisuus ja ympäristökysymykset
  - Prosessinohjaus

  Koulutuspaikka:
  Lappeenranta

  Koulutuksen hinta on 1100 € + alv/hlö

  Lisätiedot:
  Vesa Timonen, puh. 050 5438 440
  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

 • Menestyvä yritys johtaa yrityskulttuuria
  26.04.2016 - 26.04.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Koulutus tarjoaa tietoa, näkökulmia ja työkaluja yrityskulttuurin rakentamiseen, johtamiseen ja kehittämiseen.
  Koulutuksessa käydään läpi myös keskeisimpiä henkilöstöjohtamisen prosesseja yrityskulttuurin näkökulmasta.

  Kohderyhmä:
  Johtajat, esimiehet, HR-ammattilaiset, jotka haluavat panostaa hyvään johtamiseen, vahvistaa yrityksensä kilpailukykyä, johtamiskäytäntöjä ja strategista suorituskykyä.

 • Ohjelmoitavat logiikat Siemens Simatic S 7 -peruskurssi
  26.04.2016 - 28.04.2016

  Ilmoittaudu

  Ohjelmoitavat logiikat Siemens Simatic S7 -peruskurssin käynyt tuntee Simatic S7-300/400 logiikoiden perusteet, ohjelmiston perusteet sekä osaa ohjelmoida peruslukituspiirejä. Osallistuja ymmärtää ohjelmointilaitetta logiikan toiminnan kannalta sekä osaa seurata logiikkaohjelmaa.

  Huhtikuussa 2015 pidetyn kurssin osallistujat arvioivat kurssia:
  - luennoitsija 4,9 (max 5)
  - yleisarvosana koko kurssista 4,6 (max 5).

  Kohderyhmä:
  Kone-, sähkö- ja automaatioalan henkilöstö, jotka toimivat Simatic S7-ohjausten asennuksessa, huollossa ja käyttöönotossa sekä tarvitsevat Step-7-ohjelmointityökalun käyttöä.

  Sisältö:
  - Simatic S7 järjestelmä ja rakenne
  - Step7 editointityökalut
  - Binäärioperaatiot
  - Digitaalioperaatiot
  - Virheenetsintä
  - Tiedostoyksiköt
  - Analogikäsittely

  Osallistujamäärä on rajoitettu max 10 osallistujaan.

 • Teräksen mekaaninen leikkaus ja oikaisu
  26.04.2016 - 26.04.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  HUOM! Uusi ajankohta!

  Kurssilla käsitellään teräksen mekaanista leikkausta ja oikaisua, tuotteen ja toiminnan laatua sekä asiakasvaatimuksia. Tavoitteena on leikata ja oikaista terästä sellaisin menetelmin ja työkaluin, jotta tuote täyttää asiakasvaatimukset.

  Koulutus on tarkoitettu terästeollisuuden ja teräspalvelukeskusten oikaisu- ja leikkauslinjojen työntekijöille ja työnjohtajille sekä kunnossapidon ja asiakaspalvelun henkilöstölle.

  Tänä vuonna tilaisuus järjestetään Raahessa.
  Lisätiedot:
  Kimmo Haanpää, puh. 050 5918 746
  Pia Viitanen, puh. 050 3650 583
  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

 • Menetelmäkehitys ja tuotantoteknologia
  03.05.2016 - 04.05.2016

  Ilmoittaudu

  Koulutuksen sisältö
  - Tuotantomenetelmien kehittäminen
  - Valmistettavuus
  - Tuotantoteknologia
  - Tuotantovälineiden hankintamenettelyt ja käyttöönotto

 • Itsensä johtaminen
  10.05.2016 - 10.05.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Johtajan itsetuntemus on johtajan työväline - itseään johtavat esimiehet ovat avain organisaation menestykseen.
  Koulutus tarjoaa työvälineitä, ajatuksia ja harjoituksia parempaan itsensä johtamiseen ja oman johtajuuden kehittämiseen.
  Kohderyhmä:
  johtajat, esimiehet, asiantuntijat ja yrittäjät, jotka haluavat kehittää itseään ja johtamistaitojaan

 • Soodakattilat 1- Kemikaalien talteenotto
  11.05.2016 - 12.05.2016

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Soodakattila on sekä sellutehtaan kemikaalien että lämmöntalteenoton sydän. Peruskurssi on jaettu kahteen osaan, joista keittokemikaalien talteenotto käsittelee kemikaalien regenerointia soodakattilassa. Osallistujat perehdytetään mustalipeän polton periaatteisiin - miten korkea reduktioaste saavutetaan ja miten hallitaan tulipesäprosessi niin, että kattilalla on edellytykset toimia korkealla käyttöasteella pitkiä yhtämittaisia ajojaksoja.

  Osallistujat
  Koulutus on tarkoitettu soodakattilan käytöstä ja kunnossapidosta vastaaville henkilöille, vuoroesimiehille sekä muiden talteenotto- osastojen käyttö- ja kunnossapitohenkilöstölle sekä selluteollisuuden laitetoimittajille.

  Sisältö
  Mustanlipeän polton merkitys kemikaalitaloudelle ja ympäristölle
  Mustanlipeän talteenotto ja regenerointi
  Tulipesäprosessi
  Mustanlipeän ominaisuudet
  Soodakattilan likaantuminen ja likaantumisen hallinta
  Uutta soodakattilan kehityksessä

  Koulutuspaikka: OULU

  Koulutuksen hinta on 1100 € + alv/hlö

  Lisätiedot:
  Vesa Timonen, puh. 050 5438 440
  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

 • Minä johtajana
  12.05.2016 - 12.05.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Minä johtajana - johtamistaitojen kehittäminen organisaatiossa itseni näköisenä johtajana

  Johtamisen lähtökohtana ovat ulkoa annetut rajat, vastuuja tavoitteet, joiden toteuttamisessa persoonallinen ote ja kyky olla ihminen johtajana muodostavat johtamisen ydintekijät.

  Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa omaa johtajuutta, ihmisten johtamistaitoja ja haasteiden kohtaamista.

 • Vastaavan johtajan pätevöittävä säteilysuojelukoulutus
  12.05.2016 - 13.05.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Tavoite
  Perehdyttää osanottajat teollisuuden umpilähteiden ja tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden käyttöön liittyviin turvallisuusmääräyksiin.
  Kurssin käytyään osanottaja tuntee säteilysuojauslainsäädännön pääkohdat, vastaavan johtajan tehtäviin kuuluvat viranomaisyhteistyön käytännöt, säteilyn käytöstä johtuvat vaaratekijät sekä osaa suhtautua säteilylähteisiin oikealla tavalla eri tilanteissa.
  Kurssin päätteeksi järjestetään kuulustelu säteilylain (592/91) 18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

  Osallistujat
  Tämä koulutus on suunnattu säteilynkäytön vastaavan johtajan tehtäviin aikoville, sekä täydennyskoulutukseksi jo vastaavan johtajan tehtävässä oleville. (Täydennyskoulutus tarve vastaaville johtajille on 10 h viiden vuoden välein)

  Koulutuksen aiheet ovat:
  Säteilyfysiikan perusteet
  Säteilyn mittaaminen
  Säteilyn biologiset vaikutukset ja säteilyriskit
  Säteilysuojelulainsäädäntö
  Säteilyaltistuksen seuranta
  Säteilylähteiden varoitusmerkinnät
  Umpilähteet ja röntgenlaitteet sekä niiden käyttö
  Harjoituksia ja ryhmätöitä
  Kuulustelu säteilylain (592/91) 18 :ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

  Kurssin hinta 1080 € + alv 24 %
  Lisäteitoja: Jaakko Kiuttu puh. 050 5900 963

 • Jännitetyöt alle 1 kV:n laitteistoissa
  13.05.2016 - 13.05.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Koulutus on tarkoitettu sähköalan töitä tekeville henkilöille joiden työ kohdistuu sähkölaitteiston jännitteisiin osiin tai he joutuvat työskentelemään jännitteisten osien välittömässä läheisyydessä.

  Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että koulutettava on suorittanut standardi 6002:n koulutuksen hyväksytysti.

  Kohderyhmä:
  Koulutus on tarkoitettu sähkö- ja automaatioalojen henkilöstölle.

  Sisältö:
  - filmi jännitetyöt
  - Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 pääkohdittain
  - SFS 6002 kohta 6.3 Jännitetyöt
  - jännitetyöohjeet
  - käytännön jännitetyöharjoittelua laitteistossa
  - kertauskoe

  Kurssin hinta on 330 € +alv / hlö.

  Lisätietoja Jaakko Kiuttu, puh. 050 5900 963, jaakko.kiuttu(at)pohto.fi

 • Automaatio- ja sähköjärjestelmien käyttö
  17.05.2016 - 18.05.2016

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Kurssin tavoitteena on luoda osanottajille kokonaiskuva prosessiteollisuuden sähköjärjestelmistä, automaatioon liittyvistä PI-kaavioista, mittauksista ja ohjauksista
  Kurssin jälkeen henkilö pystyy selvittämään yksinkertaisten virtapiirien toiminnan PI-kaavioista ja toimimaan yhteistyössä sähköautomaatiokunnossapidon kanssa.
  Aikaisempia tietoja automaatiosta ei tarvita.

  Osallistujat
  Teollisuuden käyttö- ja kunnossapitohenkilöstö, Kunnossapidon- ja Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkintojen suorittajat

  Sisältö
  Sähköturvallisuus
  Sähkömoottorikäytöt ja ohjaukset
  Instrumentoinnin piirrosmerkit
  Keskeiset prosessiautomaation mitta- ja toimilaitteet
  Säätötekniikan perusteet

  Kurssin hinta 900 eur +alv.

 • Teräksen peittaus
  17.05.2016 - 18.05.2016

  Ilmoittaudu

  Koulutuksen tavoitteena on syventää osallistujien ymmärrystä peittautuvuuteen vaikuttavista tekijöistä, erilaisista peittausmenetelmistä, peittauskemikaalien käsittelystä ja peittauksen onnistumisen merkityksestä.

  Kurssi on tarkoitettu peittauksen ja siihen läheisesti liittyvien prosessivaiheiden työntekijöille ja toimihenkilöille sekä teknisessä asiakaspalvelussa ja T&K -tehtävissä toimiville.

  Lisätietoja:
  Kimmo Haanpää, puh. 050 5918 746
  Pia Viitanen, puh. 050 3650 583
  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

 • Paperin ja kartongin valmistus
  18.05.2016 - 19.05.2016

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Ymmärtää paperin ja kartongin valmistusprosessin kokonaiskuva, laitteiden toiminta ja niiden periaatteet. Tietää paremmin prosessimittauksista tulevan tiedon kytkennän paperin ja kartongin laadun tekemisen kannalta esim. karheuden vaikutus painatuksessa. Ymmärtää paremmin säätöjen vaikutuksen paperin ja kartongin valmistuksessa. .

  Osallistujat
  Paperi- ja kartonkilinjassa työskentelevät toimihenkilöt, päivä/vuoro-esimiehet, tuotannon työntekijät, kunnossapitäjät, laite- ja raaka-ainetoimittajat sekä muut tehtaan palvelujen toimittajat.

  Sisältö
  Raaka-aineet ja niiden ominaisuudet
  Kuituraaka-aineen käsittely
  Vesikierrot- niiden merkitys ja tarve
  Lyhytkierto ja perälaatikko sekä kemikaalit
  Viiraosat ja radan muodostus
  Puristus ja kuivatus apuprosesseineen
  Pohjapaperin mittaukset ja säädöt
  TESTI

  Koulutuksen hinta on 1100 € + alv/hlö

  Lisätiedot:
  Vesa Timonen, puh. 050 5438 440
  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

 • Laatu, ongelmanratkaisu ja tilastolliset menetelmät
  01.06.2016 - 01.06.2016

  Ilmoittaudu

  Koulutuksen sisältö
  - Laatuajattelun perusteet
  - Prosessien ja mittauksen kyvykkyyden arviointi
  - Ongelmanratkaisu

 • Viestintä ja vuorovaikutustaidot
  02.06.2016 - 02.06.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Ensivaikutelma on tärkeä. Muutaman ensimmäisen sekunnin aikana syntyy mielikuva, jota on jälkeenpäin vaikea muuttaa...

  Tule mukaan tehopäivään ja saa oikea oppi, miten
  - saat viestisi perille siten, että se tukee tavoitteitasi
  - ratkaiset vuorovaikutustaidoilla useat haasteelliset tilanteet ja saavutat tavoitteesi.

  Valmentajana toimiii pohtolainen kehittämispäällikkö Perttu Karivalo. Hän omaa pitkän kokemuksen yritysten ja organisaatioiden kouluttajana ja kehittäjänä mm. viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa.

 • Toiminnalla tuloksiin - talous tutuksi
  05.09.2016 - 06.09.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Toiminnalla tuloksiin - talous tutuksi -simulaatio

  Simulaatiossa johdetaan yritystä / organisaatiota kolmen vuoden ajan (1 tunti = 1 vuosi).
  Toimintavuosien välillä osallistujat analysoivat toiminnan ja talousluvut. Osallistujat vastaavat käytännön tasolla myös eri toiminnoista ja pyörittävät niitä yhdessä.
  - toimintasuunnitelmat ja tavoitteet
  - työkalut ja prosessi
  - taloudelliset mittarit ja niiden analysointi mm. tuloslaskelma ja tase
  - toiminnan johtaminen
  - toiminnan mittarointi ja analysointi

  Simulaatiossa opitun hyödyntäminen käytännössä

  Hyöty osallistujalle
  - ymmärrät miten yritys / organisaatio toimii kokonaisuutena ja yhteistyössä
  - näet konkreettisesti, miten toiminnan eri osa-alueet vaikuttavat lopputulokseen
  - kehität talousosaamista ja ymmärrät taloudellisia mittareita paremmin

 • Päällystys ja kalanterointi
  15.09.2016 - 15.09.2016

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Ymmärtää paperin ja kartongin valmistusprosessin kokonaiskuva, laitteiden toiminta ja niiden periaatteet. Tietää paremmin prosessimittauksista tulevan tiedon kytkennän paperin ja kartongin laadun tekemisen kannalta esim. karheuden vaikutus painatuksessa. Ymmärtää paremmin säätöjen vaikutuksen paperin ja kartongin valmistuksessa. .

  Osallistujat
  Paperi- ja kartonkilinjassa työskentelevät toimihenkilöt, päivä/vuoro-esimiehet, tuotannon työntekijät, kunnossapitäjät, laite- ja raaka-ainetoimittajat sekä muut tehtaan palvelujen toimittajat.

  Sisältö
  Päällystyspigmentit ja niiden ominaisuudet
  Tyypillisimmät sideaineet
  Pastan ominaisuudet ja vaikutukset
  Päällystyskoneen toiminta
  Mittaukset ja säätötavat
  Kalanteroinnin laitteet ja merkitys
  TESTI

  Koulutuksen hinta on 600 € + alv/hlö

  Lisätiedot:
  Vesa Timonen, puh. 050 5438 440
  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

 • Tehokkaat palaveri- ja neuvottelukäytännöt
  27.09.2016 - 27.09.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Hyvällä valmistautumisella voi saavuttaa neuvottelutuloksen

  Palavereita on kallista pitää, mutta ne ovat välttämättömiä asioiden eteenpäin viemiseksi. Hyvillä ja tehokkailla palaverikäytännöillä saat tuloksia aikaiseksi ja säästät kustannuksia.

  Mikäli varsinainen neuvottelutilanne mielletään neuvotteluksi, on peli jo menetetty. Onnistunut neuvottelutulos ratkaistaan valmistautumis- ja suunnitteluvaiheessa.

 • Laboratorioalan teemapäivät
  28.09.2016 - 29.09.2016

  Ilmoittaudu

  Tilaisuus on joka vuotinen laboratoriolan henkilöstön tapaaminen.
  Teemapäivien aiheet vaihtuvat vuosittain. Päivien sisältö suunnitellaan laboratorioalan ammattilaisten kanssa yhdessä.
  Ohjelma valmistuu n. 2 kuukautta ennen tilaisuutta.

  V. 2015 teemapäivien palautetta:
  Luennot olivat mielenkiintoisia ja monipuolisia. Oli mukava kuulla muiden laboratorioiden kuulumisia ja tekemisiä.

  Ajatuksia herättävä tilaisuus.

  Mielenkiintoinen kokonaisuus

  Lisätietoja:
  Erkki Peltola, puh. 050 5565 723
  Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702

  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

 • Teollisuuden ympäristöpäivä
  06.10.2016 - 06.10.2016

  Ilmoittaudu

  Tilaisuus on tarkoitettu teollisuuden ymparistojohtajille, -päälliköille ja asiantuntijoille.

  Tavoitteena on
  - Tarkastella tulossa olevaa ympäristönsuojelun lainsäädäntöä ja sen vaikutuksia teollisuudelle.
  - Käsitellä suunnittelussa ja toteutusvaiheessa olevia ympäristöinvestointeja ja ympäristönsuojelun toimenpiteitä
  - Nostaa esiin omia kysymyksiä yhteisesti ratkottavaksi
  - Tuottaa ideoita ja oivalluksia materiaalitehokkuuden ja kiertotalouden haasteisiin

  Tilaisuuden hyödyt
  - käytäntöjen jakaminen
  - verkoistoituminen
  - ideoiden ja oivalluksien saaminen materiaalitehokkuuden ja kiertotalouden haasteisiin

  Tilaisuus on tarkoitettu
  - Teollisuuden ympäristöjohtajille, -päälliköille ja -asiantuntijoille
  - Investoinneista ja tuotannosta vastaaville päälliköille ja insinööreille
  - Viranomaisille

  Lisätietoja:
  Erkki Peltola, puh. 050 5565 723
  Irja Kellokoski, puh. 050 5709 702

  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

 • Teräksen ja aihioiden valmistus
  11.10.2016 - 12.10.2016

  Ilmoittaudu

 • Soodakattilat 2- Höyryn tuotanto soodakattilassa
  19.10.2016 - 20.10.2016

  Ilmoittaudu

  Tavoite:
  Höyryn tuotanto soodakattilassa:
  Soodakattilat 2 -kurssi on jatkoa peruskurssin ensimmäiselle osalle. Tässä osassa tavoitteena on perehdyttää osallistuja sulfaattilipeän polttoon siten, että hän kurssin käytyään tuntee mustalipeän käytön polttoaineena, soodakattilan laitteet ja ymmärtää soodakattilaprosessin merkitykseen ympäristölle, tehtaan taloudelle ja muiden osastojen toiminnalle. Kurssilla perehdytään soodakattilan vesi-höyrykierron toiminnan periaatteisiin , syöttövedelle asetettaviin vaatimuksiin sekä soodakattilan käytettävyyteen vaikuttaviin tekijöihin normaalissa käyttötilanteessa sekä kuormitusvaihteluiden ja häiriötilanteiden aikana.

  Osallistujat:
  Koulutus on tarkoitettu soodakattilan käytöstä ja kunnossapidosta vastaavat henkilöt, vuoroesimiehet sekä muiden talteenotto- osastojen käyttö- ja kunnossapitohenkilöstö sekä selluteollisuuden laitetoimittajat.

  Sisältö:
  - Soodakattilan rooli sellunvalmistuksessa
  - Aine- ja energiataseet
  - Soodakattilan rakenne painelaitteena
  - Oheislaitteet
  - Soodakattilan virtaukset, vesi-höyry kierto
  - Soodakattilan turvallinen käyttö kunnossapidon kysymykset
  - Kattilan ylös- ja alasajo

  Koulutuksen hinta on 1100 € + alv/hlö

  Lisätiedot:
  Vesa Timonen, puh. 050 5438 440
  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

 • Tuotannonohjaus
  25.10.2016 - 26.10.2016

  Ilmoittaudu

  Koulutuksen sisältö
  - Tuotannon ohjaus ja valvonta
  - Tuotannon materiaalivirtojen hallinta
  - Tuotantokustannukset ja tuottavuus

 • Fysikaalisen metallurgian hyödyntäminen
  02.11.2016 - 03.11.2016

  Ilmoittaudu

  Tilaisuus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Metallurgian VATin ja POHTOn kanssa.

  Suunniittelutoimikunta valmistelee ohjelman, joka on valmis
  n. 2 kuukautta ennen tilaisuutta.

 • Pituusleikkauksesta painatukseen
  10.11.2016 - 10.11.2016

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Ymmärtää paperin ja kartongin valmistusprosessin kokonaiskuva, laitteiden toiminta ja niiden periaatteet. Tietää paremmin prosessimittauksista tulevan tiedon kytkennän paperin ja kartongin laadun tekemisen kannalta esim. karheuden vaikutus painatuksessa. Ymmärtää paremmin säätöjen vaikutuksen paperin ja kartongin valmistuksessa. .

  Osallistujat
  Paperi- ja kartonkilinjassa työskentelevät toimihenkilöt, päivä/vuoro-esimiehet, tuotannon työntekijät, kunnossapitäjät, laite- ja raaka-ainetoimittajat sekä muut tehtaan palvelujen toimittajat.

  Sisältö
  Pituusleikkauksen laitteet ja ohjaukset
  Tuotannonohjauksen perusteet ja logistiikka
  Paperin ja kartongin mittaukset ja niiden kytkentä prosessiin
  Tyypillisimmät painatusmenetelmät ja niiden vaatimukset tuotteelle
  Testi

  Koulutuksen hinta on 600 € + alv/hlö

  Lisätiedot:
  Vesa Timonen, puh. 050 5438 440
  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi


 • Metsäteollisuuden jätevesien käsittely
  15.11.2016 - 16.11.2016

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistuja biologisen puhdistamon eri toteutusmahdollisuuksiin. Kurssin käytyään osallistuja ymmärtää jätevesien puhdistuksen teorian ja osaa biologisen puhdistuksen teknillisen toteutuksen.

  Osallistujat
  Koulutus on tarkoitettu sellutehtaiden käyttö-, ympäristö, kunnossapito- ja automaatiohenkilöille sekä laaduntarkkailijoille ja laitetoimittajille.

  Sisältö:
  - Poistevesien käsittelyn perusperiaatteet ja laitokselle tuleva kuormitus
  - Aktiivilieteprosessin toiminta ja sen optimointi
  - Aktiivilietelaitoksen ajo- häiriötilanteet
  - Ongelmanratkaisu (workshop)

  Koulutuksen hinta on 1100 € + alv/hlö

  Lisätiedot:
  Vesa Timonen, puh. 050 5438 440
  s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi


 • Valssaustekniikka
  15.11.2016 - 16.11.2016

  Ilmoittaudu

  Tavoite
  Tilaisuudessa tarkastellaan teräksen valmistusprosessia käytännön esimerkein asiakkaalle syntyvän arvon näkökulmasta. Tavoitteena on kehittää asiakkaan tarpeiden ymmärrystä ja laadun tekemisen kulttuuria terästeollisuudessa.

  Osallistujat
  Tilaisuus on tarkoitettu terästeollisuudessa työskenteleville esimiehille ja toimihenkilöille

 • Asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen ja kehittäminen
  21.11.2016 - 22.11.2016

  Ilmoittaudu
  Lataa koulutusesite

  Asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen ovat keskeisiä keinoja kehittää organisaation kilpailukykyä

  Toimintaympäristön muutosvauhti, monimutkaistuminen, verkostotoiminnan ja asiakkaiden roolin vahvistuminen avaavat uusia mahdollisuuksia ja muuttavat kilpailuasetelmia. Menestyminen edellyttää kykyä luoda uutta lisäarvoa jatkuvasti asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

  Koulutus tarjoaa mahdollisuuden tarkastella oman organisaation toimintamalleja ja syventää omaa osaamista ja antaa työkaluja ja toimintamalleja asiakaslähtöisen organisaation johtamiseen, verkostoissa toimimiseen ja erilaisten verkostojen johtamiseen.

  Hyödyt osallistujalle
  -Syvennät osaamistasi asiakkuuksien ja verkostojen johtamisessa
  -Laajennat johtamisessa tarvittavaa kokonaisnäkemystä ja ymmärrystä
  -Saat uusia näkökulmia ja konkreettisia työkaluja sekä
  -mahdollisuuden tutustua eri alojen käytäntöihin ja verkostoitumiseen muiden kollegojen kanssa

Hei, voinko auttaa?

Livechat on suljettu

Olemme seuraavan kerran avoinna perjantaina 09:30-11:30

Voitte ottaa meihin yhteyttä myös tällä lomakkeella. Vastaamme viestiinne mahdollisimman pian.

Olet jonossa Sulje
Hei, olet jonossa sijalla ?. vastaamme sinulle mahdollisimman pian. Kiitos!