Palvelutoimittajien arviointi - HSEQ

 

       
 

HSEQ – Arviointimenettelyn soveltamisala

Arviointimenettelyn ovat kehittäneet seuraavat yritykset: 

  • Outokumpu Stainless Oy,  
  • Ruukki Metals Oy,
  • Stora Enso Oyj / Efora Oy,
  • Kemira Oyj,
  • Metsä Fibre Oy / BMS Kemi


Menettelyn laatimisessa ovat olleet mukana ulkopuolisina ja puolueettomina asiantuntijoina POHTO, Oulun yliopisto ja Laatukeskus. Arvioinnin kohteena ovat tilaajayritysten määrittelemät toimittajat, toimipisteet ja paikallis-organisaatiot sekä niiden yksiköt. Menettely on avoin kaikille tilaajayritysten toimittajayrityksille tai sellaiseksi haluaville.

Päämäärä
HSEQ-arviointimenettelyn tarkoituksena on:

  • parantaa yritysten osaamista HSEQ-asioissa
  • kannustaa yrityksiä järjestelmällisten toimintatapojen kehittämiseen
  • nostaa johtamisen tasoa yrityksissä
  • auttaa tilaajia toimittajavalinnoissa


Reunaehto
Tämä menettely ei rajoita kilpailulainsäädännön tarkoittamaa avointa kilpailua. Arvioijat eivät saa arvioida kilpailijoitaan.

 

Arviointiprosessi
Arviointiperusteet ja –periaatteet on sovittu edellä mainittujen tilaajayritysten kesken ja niitä voidaan muuttaa vain sopijaosapuolten yhteisellä päätöksellä.

Arviointiprosessin organisaatio muodostuu ohjausryhmästä, arviointiryhmistä sekä rekisterin ylläpitäjästä. Ohjausryhmä toimii arviointeja valvovana toimielimenä, ja se käsittelee päättävänä elimenä arviointeihin liittyviä asioita. Ohjausryhmään kuuluu tilaajayritysten edustajia viisi henkilöä kiertävällä jäsenyydellä, yksi POHTOn ja yksi Oulun yliopiston edustaja.

Arvioijat ovat tilaajayritysten nimeämiä henkilöitä, jotka ovat saaneet koulutuksen HSEQ-arvioijiksi. Rekisteriä ylläpitää puolueeton rekisterin ylläpitäjä, POHTO. Inspecta toimii pääarvioijana ja valmistelee arviointiraportin.

Koulutuspalvelu
POHTOn tehtävänä on kouluttaa arvioijat ja järjestää verkoston yhteiset seminaarit.


Lisätietoja

Kari Palokangas, POHTO, 050 4078 895

Pertti Kortejärvi, POHTO, 050 5676 522

 

 

www.hseq.fi

 

 

 

Hei, voinko auttaa?

Livechat on suljettu

Olemme seuraavan kerran avoinna perjantaina 12:00-14:00

Voitte ottaa meihin yhteyttä myös tällä lomakkeella. Vastaamme viestiinne mahdollisimman pian.

Olet jonossa Sulje
Hei, olet jonossa sijalla ?. vastaamme sinulle mahdollisimman pian. Kiitos!