Simulaatioympäristöt

Future-Power - Johtamislaboratorio

Oppimisympäristössä on hyvin modernit  AV- ja ATK-laitteet. Oppimista tukevat ohjelmistot ja etäyhteydet mahdollistavat myös hajautetun organisaation harjoitukset. Tilassa on myös SMD-tuotantolinja. 

Future-Power -liiketoimintasimulaatio - Havainnollistaa innovaatioprosessin, tulevaisuuden suunnittelun ja strategisten valintojen toimeenpanoa organisaatiossa:
Markkinalähtöisyys
Strategiasta toteutukseen
Liiketoimintasuunnitelman testaus
Tuotekehitys
Elinkaarilaskenta
Rahoitus
Tuotantotoiminta


OperEx-Power -liiketoimintasimulaatio - Havainnollistaa tuotekehitysvaltaisen yrityksen toimintaa ja taloutta.

Service-Power -liiketoimintasimulaatio - Havainnollistaa palveluyrityksen toimintaa ja taloutta.

Green-Power -liiketoimintasimulaatio - Tuotantoyrityksen toiminnan ja talouden havainnollistaminen
Talous ja tuottavuus
Tuotannonsuunnittelu

Ongelmanratkaisu

Kriisinhallinta


Lisätietoja:

Erkki Peltola, 010 843 4560, erkki.peltola@pohto.fi