Avoimet koulutukset 2021
 

 

Lataa tulostettava koulutuskalenteri tästä.

 

 

 

Automaatio ja automaatiojärjestelmät

     
Avoimet koulutukset - Kevät PVM Hinta/€ Koulutuspaikka
Prosessiautomaation kenttälaitteet 28.-29.1. 950 Oulu + Etä
Prosessiventtiilit ja älykkäät venttiiliohjaimet 2.-3.2. 950 Oulu + Etä
Kenttälaitteiden älykäs kunnonvalvonta FDM 11.-12.2. 950 Oulu + Etä
Säätöpiirien viritys ja vianetsintä 16.-17.2. 950 Oulu + Etä
Wedge prosessianalyysijärjestelmä 25.-26.2. 950 Oulu + Etä
Valmet DNA peruskurssi 16.3. 850 Oulu + Etä
Valmet DNA huoltokurssi 17.-18.3. 1380 Oulu + Etä
Automaation kenttäväylät Profibus ja Profinet 23.-24.3. 1480 Oulu + Etä
Valmet DNA HIMA - turvalogiikka, peruskurssi 25.3. 860 Oulu + Etä
PI-kaavio -peruskurssi 9.4. 280 Etä
Valmet DNA suunnittelukurssi 13.-16.4. 2450 Oulu + Etä
Wedge prosessianalyysijärjestelmä 27.-28.4. 950 Oulu + Etä
Prosessiventtiilit ja älykkäät venttiiliohjaimet  18.-19.5. 950  Oulu + Etä
Kenttälaitteiden älykäs kunnonvalvonta 20.5. 690 Oulu + Etä
Valmet DNA peruskurssi 25.5. 850 Oulu + Etä
Valmet DNA huoltokurssi 26.-27.5. 1380 Oulu + Etä
TLJ - järjestelmät peruskurssi 25.-26.5. 950 Oulu + Etä
Teollisuuden vesi- ja kaasuanalysaattorit 3.-4.6. 950 Oulu + Etä
PI-kaavio -peruskurssi  11.6.  280  Etä
       
Avoimet koulutukset - Syksy      
Prosessiautomaation peruskurssi 26.-27.8. 850 Oulu + Etä
Prosessiventtiilit ja älykkäät venttiiliohjaimet 7.-8.9. 950 Oulu + Etä
Säätöpiirien viritys ja vianetsintä 14.-15.9. 950 Oulu + Etä
Valmet DNA peruskurssi 5.10. 850 Oulu + Etä
Valmet DNA huoltokurssi 6.-7.10. 1380 Oulu + Etä
Wedge prosessianalyysijärjestelmä 12.-13.10. 950 Oulu + Etä
Valmet DNA suunnittelukurssi 2.-5.11. 2450 Oulu + Etä
Automaatioprojektin hallinta simulaatio 9.-10.11. 1150 Oulu + Etä
Automaation kenttäväylät Profibus ja Profinet 23.-24.11. 1150 Oulu + Etä
Valmet DNA HIMA -turvalogiikka peruskurssi 25.11. 860 Oulu + Etä
TLJ-järjestelmät peruskurssi 2.-3.12. 950 Oulu + Etä
Prosessiventtiilit ja älykkäät venttiiliohjaimet 7.-8.12. 950 Oulu + Etä
       
       

Energian tuotanto

     
Avoimet koulutukset - Kevät PVM Hinta/€ Koulutuspaikka
Pohjolan Energiapäivät 20.1.   Oulu + Etä
Kattilalaitosten kuumalujat materiaalit 21.-22.1. 900 Oulu + Etä
Kattilaveden valmistus ja käsittely 25.-26.5. 920 Oulu + Etä
       
Avoimet koulutukset - Syksy      
Kattilalaitoksen käytönaikaiset vauriot ja niiden ennakointi 25.-26.8. 980 Oulu
Höyryturbiinin käyttö, tarkastukset ja revisio 19.-20.10. 520 Etä
Kattilalaitoksen NDT -tarkastusten perusteet 24.11. 520 Oulu + Etä
       
       

Laatu ja ympäristö

     
Avoimet koulutukset - Kevät PVM Hinta/€ Koulutuspaikka
Vesianalytiikka - Menetelmät ja mittarit 22.4. 620 Oulu + Etä
Elintarvikehygienia 27.5. 620 Oulu + Etä
Elintarviketurvallisuuden peruselementtejä 10.6. 620 Oulu + Etä
       
Avoimet koulutukset - Syksy      
Laboratorioalan teemapäivät 16.-17.9. 980 Oulu + Etä
Teollisuuden ympäristöpäivä 2021 7.10. 420 Oulu + Etä
Laboratorion mittausmenetelmät 26.-27.10. 980 Oulu + Etä
       
       

Mekaaninen kunnossapito

     
Avoimet koulutukset - Kevät PVM Hinta/€ Koulutuspaikka
Laippaliitosasentajan koulutus ja pätevöinti SFS EN 1591-4 2.-3.3. 675 Oulu + Etä
Ennakoiva voiteluhuolto 23.-24.3. 980 Oulu + Etä
Teollisuusputkistojen valmistus, asennus ja kunnossapito 15.4. 690 Oulu + Etä
Prosessiteollisuuden pumppujen asennus ja kunnossapito 2.6. 620 Oulu + Etä
       
Avoimet koulutukset - Syksy      
Hydraulisten järjestelmien huolto ja vianetsintä 7.-8.9. 850 Oulu + Etä
Laippaliitosasentajan koulutus ja pätevöinti SFS EN 1591-4 5.-6.10. 675 Oulu + Etä
       
       

Metalliteollisuus

     
Avoimet koulutukset - Kevät PVM Hinta/€ Koulutuspaikka
Kierrätys, ympäristö ja sekundääriraaka-aineet 23.-24.2. 1070 Oulu + Etä
Teräksen mekaaninen leikkaus ja oikaisu 30.-31.3. 980 Oulu + Etä
Teräksen ja aihioiden valmistus 8.-9.6. 980 Oulu + Etä

 

     
Avoimet Koulutukset - Syksy      
Valssaustekniikka 21.-22.9. 980 Oulu + Etä
Teräksen peittaus 2.-3.11. 980 Oulu + Etä
Teräkset ääriolosuhteissa 18.-19.11. 980 Oulu + Etä
       
       

Metsäteollisuus

     
Avoimet koulutukset - Kevät PVM Hinta/€ Koulutuspaikka
Sellun keitto, pesu ja lajittelu 9.-10.2. 1150 Oulu + Etä
Haihduttamo 2021 20.-21.4. 1100 Oulu + Etä
Soodakattilat 2021 4.-6.5. 1450 Oulu + Etä
       
Avoimet koulutukset - Syksy      
Sellun valkaisu 9.-10.11. 1100 Lappeenranta
Valkolipeän valmistus-kaustisointi ja meesauuni 8.-9.12. 1100 Lappeenranta
       
       

Säteily ja turvallisuus

     
Avoimet koulutukset - Kevät PVM Hinta/€ Koulutuspaikka
ATEX Räjähdysvaaralliset tilat turvallinen työskentely 19.1. 550 Oulu + Etä
Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) pätevöittävä koulutus 12.-13.1. 1180 Oulu
Säteilysuojelun täydennyskoulutus käyttöhenkiköstölle 21.1. 475 Etä
Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) täydennyskoulutus 21.-22.1. 695 Etä
Säteilysuojelun täydennyskoulutus käyttöhenkilöstölle 18.3. 475 Etä
Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) täydennyskoulutus 18.3.-19.3. 695 Oulu + Etä
Työnopastajakoulutus 23.4. 420 Oulu + Etä
Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) pätevöittävä koulutus 27.-28.4. 1180 Oulu
Kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi 6.-7.5. 1150 Oulu + Etä
ATEX Räjähdysvaaralliset tilat turvallinen työskentely 11.5. 550 Oulu + Etä
Säteilysuojelun täydennyskoulutus käyttöhenkilöstölle 11.5. 475 Etä
Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) täydennyskoulutus 11.-12.5. 695 Etä
Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) pätevöittävä koulutus 2.-3.6. 1180 Tuusula
       
Avoimet koulutukset - Syksy      
Säteilysuojelun täydennyskoulutus käyttöhenkiköstölle 17.8. 475 Etä
ATEX Räjähdysvaaralliset tilat turvallinen työskentely 17.8. 550 Oulu + Etä
Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) täydennyskoulutus 17.-18.8. 695 Etä
Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) pätevöittävä koulutus 9.-10.9. 1180 Oulu
Työsuojelupäivät 2021 28.-29.9. 790 Oulu + Etä
Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) täydennyskoulutus 6.-7.10. 735 Tampere
ATEX Räjähdysvaaralliset tilat turvallinen työskentely 21.10. 550 Oulu + Etä
Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) pätevöittävä koulutus 3.-4.11. 1180 Tampere
Kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi 11.-12.11. 1150 Oulu + Etä
       
       

Sähkö

     
Avoimet koulutukset - Kevät PVM Hinta/€ Koulutuspaikka
Taajuusmuuttajat ACS880 tekniikka ja huolto 2.-3.2.  970  Oulu 
Taajuusmuuttajat Vacon 100 4.-5.2. 970 Oulu
Keskijänniteverkon relesuojaukset l 18.-19.2. 930 Oulu + Etä
Sähkötyöturvallisuus SFS6002 15.4. 280 Oulu + Etä
Jännitetyöt alle 1kV laitteistoissa 16.4. 330 Oulu
Ohjelmoitavat logiikat Siemens Simatic S7 -peruskurssi 20.-22.4. 1390 Etä
Keskijänniteverkon relesuojaukset ll 29.-30.4. 1290 Etä
Taajuusmuuttajat ACS880 tekniikka ja huolto 18.-19.5. 970 Etä
Taajuusmuuttajat Vacon 100 20.-21.5. 970 Etä
       
Avoimet koulutukset - Syksy      
Keskijänniteverkon relesuojaukset l 2.-3.9. 890 Etä
Sähkötyöturvallisuus SFS6002 14.10. 240 Etä
Jännitetyöt alle 1kV laitteistoissa 15.10. 330 Oulu
Taajuusmuuttajat ACS880 tekniikka ja huolto 16.-17.11. 970 Oulu
Taajuusmuuttajat Vacon 100 18.-19.11. 970 Oulu
Keskijänniteverkon relesuojaukset ll 25.-26.11. 1330 Etä
       
       

Johtaminen

     
Avoimet koulutukset - Kevät      
Projektikoulutus 12.5. ja 20.5. 1500 Etä
Johdatus projektiliiketoimintaan  12.5. 420 Etä
Projektinhallinta 12.5. 420 Etä
Projektien markkinointi ja myynti 20.5. 420 Etä
Projektin johtaminen ja organisaatio 20.5. 420 Etä

 

Liiketoiminnan johtamisen koulutukset tilauksesta

 

Järjestämme liiketoiminnan ja johtamisen koulutuksia POHTO ACT valmennustiimin johdolla räätälöidysti yrityksen tilanteeseen ja tarpeisiin.

 

Lisää POHTO ACT valmennustiimistä täältä

 

 

Lisätietoja koulutuksista:

Toimialakohtaiset kehittämispäälliköt

 

Yhteyspäällikkö:

Irja Kellokoski

050 5709 702

irja.kellokoski@pohto.fi

 

 

Hinnoittelu:

Hintaan lisätään voimassa oleva alv.

Osallistumismaksu laskutetaan vahvistuksen yhteydessä.

 

Peruutusehdot:

Mikäli peruutus tapahtuu viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta, palautetaan hinnasta 50%.

Myöhemmin tulleiden peruutusten maksua emme palauta. Paikan voi tarvittaessa luovuttaa toiselle henkilölle.

 

Ilmoittautuminen:

Viimeistään kahta viikkoa ennen tilaisuutta

www.pohto.fi tai asiakaspalvelu@pohto.fi 

 

 

 

Kaikki POHTO:n järjestämät koulutukset toteutetaan pandemia-aikana valtioneuvoston suositukset ja rajoitukset huomioiden.

 

 

Käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivustolla, hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi. Lisätietoja
Hei, voimmeko auttaa?

Saat meihin yhteyden tällä pikaviestilomakkeella. Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian arkisin klo 08.00 – 16.00 välisenä aikana. Yhteyttä voit ottaa myös puhelimitse numeroon 010 843 4600.

Olet jonossa Sulje
Hei, olet jonossa sijalla ?. vastaamme sinulle mahdollisimman pian. Kiitos!