Print en
    
 

Arvioinnit ja kartoitukset

  
    
 

Nykytilanteen kartoituksessa ja kehittämisen suunnittelussa voidaan käyttää erilaisia arviointeja ja kartoituksia. Ohessa joitakin esimerkkejä menetelmistä, joita on mahdollista hyödyntää eri koulutusten yhteydessä tai erillisinä kokonaisuuksina. 

HAS-testiperhe
- HPI - Sopivuus tehtävään, esim. valinta, urasuunnittelu,
  uravalmennus
- HDS - Sopimattomuus tehtävään, esim. erityistä
  turvallisuutta vaativat tehtävät
- MVPI - Sopivuus organisaatioon, esim. uravalinta,
  sopeutuminen yrityskulttuuriin tai motivointi

MBTI-persoonallisuusindikaattori
- Henkilökohtaisen kehityksen tai ryhmän toiminnan
  kehittämisen suuntaajaa

360-arviot
- Johtamis- / asiantuntija-arvio
- Työyhteisötaidot

  
 

Organisaatioiden kehittämistarpeiden ja toimivuuden kartoittaminen

  
 

Katso esittely alla olevasta  linkistä.

Competence-Power - työkalu osaamisen arviointiin

Nettipohjainen työkalu henkilöstön osaamisen tunnistamiseen, kartoitukseen, kehittämiseen ja hallintaan.

Competence-Power

Yksikön/yksilön osaamisprofiili
Kehittämiskartoitus ja koulutussuunnitelmat 
Kehittymispolut


Lisätietoja:

Erkki Peltola, puh. 050 5565 723, erkki.peltola@pohto.fi
Kari Palokangas, puh. 050 4078 895, kari.palokangas@pohto.fi